annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 5078947
Et andet syn 1234091
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 1015512
Jesu ord 859825
Spirituel omsorg 804496
Galleri
Paul Tillich
Hvem er online?
2 registrerede Arne Thomsen ,(1 usynlig), 45 gæster og 102 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 39 af 49 < 1 2 ... 37 38 39 40 41 ... 48 49 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#25636 - 29/06/2018 18:44 Re: Hvad er retfærdighed? [Re: Arne Thomsen]
Tikka Offline
bor her
Registeret: 05/09/2015
Indlæg: 1407
Arne:
Citat:
Du spørger:
Citat:
Hvor har du din forståelse af næstekærlighed fra?
Mit svar:
Mange steder fra, men hvis jeg holder mig til Bibelen, så er det nok primært fra saligprisningerne:
Citat:
Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.

SVAR: I teksten her ser vi jo, at som man sår, vil man høste ...

... og dette bør vel også gælde for lovovertrædere i et retssamfund uden gud ...

... men den barmhjertighed de lykkelige her skal møde - Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed - er fra gud, så hvorfor lige dette bibelvers? - jeg forstår, du ikke tror på denne gud.

Måske du vil uddybe, hvorfor/hvordan dette vers har givet dig forståelse af, hvad næstekærlighed er?

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Arne:
Citat:
I Koranen nævnes tillige omsorg for vejfarende og for dyr.

SVAR: Det kan også læses i bibelen.

Den nødlidende i beretningen om den barmhjertige samaritaner, var jo vejfarende.

»En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. Lukas 10:30

Og angående omsorg for dyrene fik Adam og Eva – mennesket - jo denne opgave.

Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!« 1 Mosebog 1:28

Desforuden skal husdyrene også holde sabbatshvile ifølge Moseloven.

men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. 2 Mosebog 20:10

... og endnu et eksempel på omsorg

Den retfærdige har omsorg for sit kvæg,
uretfærdige er ufølsomme og ubarmhjertige.
Ordsprogene 12:10

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Arne:
Citat:
Som jeg forstår det udvider kristendommen den jødiske næstekærlighed, der fokuserer på de nærmeste til noget mere - og så er spørgsmålet jo: Hvor meget?

SVAR: Kristendommen?

Jesus var jøde og skulle derfor leve efter loven ...

... og det fremhævede han jo også ved at sammenfatte 5 Mosebog 6:5 og 3 Mosebog 19:18 - til det dobbelte kærlighedsbud.

»Mester, hvad er det største bud i loven?« Han sagde til ham: » ›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹ Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ På de to bud hviler hele loven og profeterne.« Matthæus 22:36-40 // Min fremhævning

At elske sin næste gjaldt alle under loven - også den fremmede/udlændingen ...

Når en fremmed bor som gæst i jeres land, må I ikke udnytte ham. Den fremmede, der bor som gæst hos jer, skal være som en af landets egne, og du skal elske ham som dig selv. I var jo selv fremmede i Egypten. Jeg er Herren jeres Gud!
3 Mosebog 19:33-34

... men barmhjertigheds gerninger gjaldt de svagere – de fattige, enkerne, de faderløse og nødlidende i al almindelighed.

Men ja – Jesus gav ifølge skrifterne sine disciple et nyt bud, men det kaldes vel broderkærlighed – de var brødre i troen ...

... og denne kærlighed må nødvendigvis være anderledes end at elske sin næste som sig selv, og dén man viser de svagere - for ellers kan det jo ikke ses/vides, de var Jesu disciple.

Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden.« Johannes 13:34-35

... og siden missionsbefalingen ...

»Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.« Matthæus 28:18-20

... der er den største barmhjertigheds gerning man som kristen kan gi' til et medmenneske, da der her er tale om frelsen fra synd og død.

Og dette indbefatter:

"Elsk jeres fjender og bed for dem, som forfølger jer" Matthæus 5:44

Så frelsen har jøderne mistet og tilbydes nu alle.

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.
Johannes 3:16-17

Og den som ikke tager imod og underlægger sig - er dømt ude – som under Moseloven.

Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud.«
Johannes 3:18-21

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Arne:
Citat:
For mig er ethvert menneske min næste - og jeg udvider denne kærlighed til alt værende.

SVAR: Ja næsten er et medmenneske, men omsorg for alt værende er ikke næstekærlighed.

Næstekærlighed er for mig uløseligt forbundet med det, at elske gud når vi taler om bibelens næstekærlighed, da den kærlighed man kan give et medmenneske i denne sammenhæng kommer fra gud ... så man har intet at rose sig af, æren tilkommer gud.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Arne:
Citat:
Så jeg gentager, hvad du citerede mig for:
Citat:
Er nogen religiøse - og tror på en gud - ønsker denne gud så ikke, at vi mennesker skal være gode ved hinanden - og ved verden?

SVAR: Jo, det vil jeg mene.

Han gav jo først sit folk loven og siden frelseren.


Bibelcitater er fra bibelselskabets online bibel


¨¨¨¨

Top Svar Citer
#25638 - 30/06/2018 13:00 Re: Hvad er retfærdighed? [Re: Tikka]
Arne Thomsen Online   content
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5479
Sted: Sydsjælland
Hej Tikka.

Om saligprisningen af de barmhjertige spørger du:
Citat:
Måske du vil uddybe, hvorfor/hvordan dette vers har givet dig forståelse af, hvad næstekærlighed er?
Mit svar:
Egentlig var det kirkeministeren, som jeg jo linkede til ovenfor - der ledte mig til saligprisningen af de barmhjertige:
Citat:
Det mest markante udtryk for, hvad næstekærlighed er, findes i Bjergprædikenen ifølge Mette Bock. Næstekærlighed fordrer, at du ser ud over dig selv. Der ligger en generøsitet heri, som får verden til at hænge sammen.
så mit svar er, at barmhjertighed for mig er en følelse, som bjergprædikenen inspirerer til, og som leder til følelsen: næstekærlighed.
Det er for mig oplevelse - hinsides forståelse smiler

Alt det med, at du skal, og du må ikke, har jeg skrottet som religiøst magtmisbrug, og dermed mister dine mange bibelcitater kraft hos mig blinker

Men når du skriver:
Citat:
- den kærlighed man kan give et medmenneske i denne sammenhæng kommer fra gud ... så man har intet at rose sig af, æren tilkommer gud.
så kan jeg rigtig meget følge dig, hvis jeg udskifter ordet "Gud" med "hvad der ligger bag verdens væren" - og som nogle i overmod bilder sig ind at kende.

Moses fik jo heller ikke meget svar ved "den brændende tornebusk":
Citat:
Gud svarede Moses: »Jeg er den, jeg er!«
et svar som gentages i den ortodokse kristendoms kristusikoner - i glorien blinker

M.v.h. Arne smiler
Top Svar Citer
#25642 - 01/07/2018 15:15 Re: Hvad er retfærdighed? [Re: Arne Thomsen]
Tikka Offline
bor her
Registeret: 05/09/2015
Indlæg: 1407

Arne:
Citat:
Men når du skriver:
Citat:
- den kærlighed man kan give et medmenneske i denne sammenhæng kommer fra gud ... så man har intet at rose sig af, æren tilkommer gud.
så kan jeg rigtig meget følge dig, hvis jeg udskifter ordet "Gud" med "hvad der ligger bag verdens væren" - og som nogle i overmod bilder sig ind at kende.

" ... som nogle i overmod bilder sig ind at kende."

SVAR: Mener du dermed, at Jesus ikke kendte, den gud hvis ord han i bjergprædiken fremsagde, og som du inspireres af til oplevelsen af næstekærligheds følelsen?

Citat:
barmhjertighed for mig er en følelse, som bjergprædikenen inspirerer til, og som leder til følelsen: næstekærlighed.
Det er for mig oplevelse - hinsides forståelse

Det er ellers mit indtryk, at når man havde set/kender Jesus, kender man faderen.

Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham.« Johannes 14:6-7

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Arne:
Citat:
Moses fik jo heller ikke meget svar ved "den brændende tornebusk":
Citat:
Gud svarede Moses: »Jeg er den, jeg er!«

SVAR: Hvad du mener, Moses ikke fik svar på om gud, ved jeg ikke, men det fremgår af teksten, der er tale om hebræernes gud – Abrahams, Isaks og Jakobs gud – altså den gud Jesus kaldte far.


Gud sagde videre til Moses: »Sådan skal du sige til israelitterne: Jahve, jeres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt mig til jer. Det er mit navn til evig tid, og sådan skal jeg kaldes i slægt efter slægt.

Gå nu og kald Israels ældste sammen, og sig til dem: Herren, jeres fædres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, har vist sig for mig og sagt: ›Jeg er opmærksom på jer og på det, der er overgået jer i Egypten, og jeg har besluttet at føre jer bort fra lidelsen i Egypten, til kana'anæernes, hittitternes, amoritternes, perizzitternes, hivvitternes og jebusitternes land, et land, der flyder med mælk og honning.‹ De vil høre på dig, og sammen med Israels ældste skal du gå til Egyptens konge og sige til ham: ›Herren, hebræernes Gud, har mødt os. Lad os få lov til at gå tre dagsrejser ud i ørkenen og ofre til Herren vores Gud.‹
2 Mosebog 3:15-18
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/2_Mos/3


Måske du kan oplyse, hvilke information du savner, som du mener, gud ikke gav Moses.


Gud er den han vil være – det vil sige, at intet er umuligt for gud.

Men ellers er gud jo først og fremmest ånd, og skal tilbedes som sådan ifølge Jesu ord.


***

Inspiration er åbenbart virksom.

"Tyven Redoine Faid er for anden gang lykkes med at flygte fra et fransk fængsel på opsigtsvækkende vis."


"Faid er kendt i Frankrig for sin lange karriere som kriminel, hvilket han tidligere har ladet sig interviewe om til diverse tv-shows og har skrevet bøger om.

Her har han sagt, at han er inspireret af gangsterfilm som "Scarface" og "Heat"."

https://www.dr.dk/nyheder/udland/fransk-fangeflugt-med-hjaelp-af-helikopter

Måske han skulle pålægges at læse bjergprædiken, når han omsætter inspiration til handling.


¨¨¨¨

Top Svar Citer
#25645 - 02/07/2018 04:17 Re: Hvad er retfærdighed? [Re: Arne Thomsen]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
Hr. lægprædikant..

"barmhjertighed for mig er en følelse, som bjergprædikenen inspirerer til, og som leder til følelsen: næstekærlighed. Det er for mig oplevelse - hinsides forståelse..." & "hvis jeg udskifter ordet "Gud" med "hvad der ligger bag verdens væren" - og som nogle i overmod bilder sig ind at kende."

- Tænk engang: agnostikeren der forklarer den eksisterende verden omkring sig, med henvisningen til sin uvidenhed om himmelnissen han selv anbringer i det ukendte...;)

Du, der har så svært ved at begribe hvad viden handler om og hvordan principperne for viden fungerer, og som enten besvarer spørgsmål rettet til dine forestillinger om 'livets meningsfuldhed' med henvisninger hvad du føler for uvidenhed i form af "livets store spørgsmål", eller simpelthen henviser til andre menneskers meninger, der åbenbart skal ansvare for dine, går jo som regel lidt i selvsving, konfronteret med logiske analysemodeller af din tænkemådes funktionalitet og skal selvfølgelig heller ikke denne sommer snydes for en drilaltighed, du som parallel så kan summe lidt over - eller, din uforklarlige gud det forbyde, evt. selv læse Victor Stenger: http://www.verdidebatt.no/innlegg/11568321-hvorfor...gud-ikke-finnes

mvh & fortsat god sommer, med de "store spm." og den slags..;)
Simon


Redigeret af Simon (02/07/2018 04:18)
Top Svar Citer
#25647 - 03/07/2018 10:31 Re: Hvad er retfærdighed? [Re: Tikka]
Arne Thomsen Online   content
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5479
Sted: Sydsjælland
Hej Tikka.

Du skriver:
Citat:
Mener du dermed, at Jesus ikke kendte, den gud hvis ord han i bjergprædiken fremsagde, og som du inspireres af til oplevelsen af næstekærligheds følelsen?
og
Citat:
Det er ellers mit indtryk, at når man havde set/kender Jesus, kender man faderen.
Mit svar:
Jeg har ikke megen mening om ham, vi her kalder Jesus. Historisk står vi jo meget svagt, men idéen/beretningerne - om Jesus Kristus - har jo tag i ganske mange af os ca. 7 milliarder mennesker, også i mig smiler

Og når vi så kommer til "Faderen" bliver det jo - om muligt - endnu mere uklart blinker

Du skriver også:
Citat:
Måske du kan oplyse, hvilke information du savner, som du mener, gud ikke gav Moses.
Mit svar:
Svaret, som Gud - iflg. beretningen - gav Moses:
Citat:
Jeg er den, jeg er!
siger jo intet andet end, at Gud er, men intet om Guds egenskaber.
At vi mennesker så siden har overlæsset "Gud" med egenskaber/karakteristika viser vel savnet blinker

Hertil kommer jo så, at Moses sandsynligvis ikke er en historisk person:
Citat:
Men der er enighed i den kritiske bibelforskning om, at den Moses, vi kender fra Det Gamle Testamente, er en legendarisk skikkelse - ligesom f.eks. kong Skjold i en forestillet fortid - og ikke en historisk person.

Og når du skriver:
Citat:
Inspiration er åbenbart virksom.
så er jeg meget enig. Inspiration er en meget stærk faktor i vi menneskers tilværelse.

Men kan man selv bestemme, hvad der skal inspirere - og hvad ikke?
Nej, det kan man ikke!
Der bliver mindre og mindre plads til "den fri vilje" - som vi jo ikke kan undvære for at få samfundet til "at hænge sammen" - uha - uha blinker

M.v.h. Arne smiler
Top Svar Citer
annonce
Side 39 af 49 < 1 2 ... 37 38 39 40 41 ... 48 49 >


Seneste indlæg
Gennemsigtighed og troværdighed af faktiske fakta
af somo
13/08/2020 19:44
Samtaler omkring bålet...
af Arne Thomsen
13/08/2020 17:05
Gerth Drost
af Arne Thomsen
10/08/2020 19:38
En tanke
af ABC
10/08/2020 10:59
Eid Al-Adha
af ABC
02/08/2020 17:50
Nyheder fra DR
Smitten stiger i Tyskland: 'Nu er ikke t..
13/08/2020 21:05
Mudderkast er en effektiv strategi: Trum..
13/08/2020 21:00
QUIZ Trump gør ofte brug af øgenavne: ..
13/08/2020 21:00
Troels på 22 fik sit liv vendt op og ne..
13/08/2020 20:31
Flere gymnasier og erhvervsskoler forbyd..
13/08/2020 20:30
Nyheder fra Religion.dk
Vi skal turde tale Gud imod
11/08/2020 06:23
Hvor kan jeg tage et kursus om islam, in..
10/08/2020 06:24
Hvordan beder jøder?
07/08/2020 09:35
Horrorfilm gennem tiden: Fra dæmoniske ..
07/08/2020 06:08
Den, som ser Gud, forvandles for evigt
06/08/2020 06:15