annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 17702200
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 2515202
Et andet syn 2070641
Åndelig Føde 2019558
Så er der linet op... 1580816
Galleri
Limfjorden Nørresundby siden
Hvem er online?
1 registreret (1 usynlig), 128 gæster og 331 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 44 af 45 < 1 2 ... 42 43 44 45 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#41957 - 21/11/2023 13:26 Re: Åh disse ÅBENBARINGER 🔥💕 [Re: Hanskrist]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3797
Sted: Nørresundby
🔥🔥🔥

Helligånden

OM SAND EKSTASE I HELLIGÅNDEN:

"Al fællesskab forudsætter, at man "går ud over sig selv" - "når ud over sig selv" - trygt tør forlade sig selv hver morgen og gå på arbejde - yde en indsats for fællesskabet.

Det er netop, hvad Ånden gør og har sin store glæde i at gøre.

Derfor er udtrykket "ekstase" slet ikke dårligt, når vi taler om Helligånden og om at være fyldt af Ånden (Guds Ånd).

Vi bør slet ikke være så bange for ekstasen på det åndelige område. En sand ekstase i Helligånden gør os ikke indadvendte og selvoptagne, den befrier os tværtimod fra navlebeskuelse og selvspejling (uha uha rigtig guf for Svend Brinkmann - selv om han ikke kan relatere og associere til Helligånden).

Peter Halldorf: "Al fællesskab forudsætter, at man "går ud over sig selv". Det er netop, hvad Ånden gør og har sin store glæde i at gøre. Derfor er udtrykket "ekstase" slet ikke dårligt, når vi taler om Helligånden og om at være fyldt af Ånden (Guds Ånd). Betydningen af "ekstase" er at "være ude af sig selv" (uden at have mistet sig selv). At blive fyldt af Helligånden er en erfaring, som får os til at gå ud af os selv, slippe kontrollen og uden betingelser overgive os til "den anden". Det er når man når ud over sig selv, at man for alvor kommer ret til sig selv. Det er netop det, som er indholdet i Jesu store ord om, at "den, der mister sit liv... skal frelse det.",, Al fællesskab forudsætter opbruddet fra et "jeg" til et "du". Måske bør vi slet ikke være så bange for ekstasen på det åndelige område. En sand ekstase i Helligånden gør os ikke indadvendte og selvoptagne, den befrier os tværtimod fra navlebeskuelse og selvspejling og fører til en fællesskabets forening med Gud og dermed også med vores næste. Dybest set er mennesket aldrig nærmere sit mest ægte jeg, end når det er "ude af sig selv" i Helligånden. Man oplever da den "selvforgllemmelse", hvor livet springer ud i fuldt flor. Ånden har sin glæde i ekstasen, Ånden er selvforglemmelsens sande mester." citat slut.

Hvis fornuften gribes af det ubetingede drives den ud over sig selv, men ophører ikke derfor med at være fornuft, endelig fornuft. Den ekstatiske erfaring af et ubetinget anliggende tilintetgør ikke fornuftens struktur. Ekstasen fortrænger ikke, men fuldender, hvad fornuften begynder. Fornuften kan kun fuldbyrdes, når den drives ud over sin endeligheds grænse og erfarer det absoluttes, det helliges nærværelse... Paul Tillich.

Paul Tillich:
"Ecstasy" ("standing outside one's self)") points to a state of mind which is extraordinary in the sense that the mind transcendens its ordinary situation. Ecstacy is not a negation of reason; it is the state of mind in which reason is beyond itself, that is, beyond its subject-object structure. In being beyond itself reason does not deny itself. "Ecstatic reason" remains reason; it does not receive anything irrational or anti-rational -- which it could not do without self-destruction --- but it transcends the basic condition of finite rationality, the subject-object of structure. This is the state mystics try to reach by ascetic and meditative activities. Paul Tillich

Hvad ville fornuften være uden ekstatisk fornuft og ja vice versa. Når fornuften arbejder tænkende, så vender den altid tilbage til sig selv. Ekstatisk fornuft formår at forlade sig selv og blive et med sit objekt (motiv; mål), dog uden at miste sig selv, men nu som forvandlet, gennem at det participerer i objektet. Subjekt og objekt indgår i en syntese og ny virkelighed eller skabelse med hinanden - vores eksistens kan forandre vores essens - og derfor taler vi med Schelling om ESSENTIALISATION:

Essentialisation er et begreb Tillich har hentet for Schelling. Denne essensialisation skal ikke forstås i platonisk eller indisk forstand som en tings overgang til dens oprindelige tilstand af essentialitet eller potentialitet, idet en sådan forståelse ville indebære, at det, der var virkeligt under eksistensens vilkår, ville forsvinde med essentialisationen. Nej, essentialisation indeholder også et historisk element forstået på den måde, at det nye, der blev aktualiseret under eksistensens vilkår, føjer noget nyt til det essentielle (min kommentar indskudt: ja netop epigenetikken har bevist denne påstand). Det positive der skabes i eksistensen, forenes i essentialisationen med det essentielle og frembringer det absolut nye, den “Ny Væren”. “Participation i det evige afhænger af en kreativ syntese af en værensform (a being) essentielle natur og det denne værensform har gjort med sig selv i sin temporale eksistens. “Essentialisation som overgang til Ny Væren er således en filosofisk term for begrebet “frelse” med den deri indeholdte mulighed for selvrealisation. Bjarne Lentz "Paul Tillich" side 232
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#42008 - 23/11/2023 14:33 Re: Åh disse ÅBENBARINGER 🔥💕 [Re: Hanskrist]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3797
Sted: Nørresundby
Hvad HansKrist dog kan finde på at skrive:En teolog skrev:

"det er klart, at der er adfærdsregulering i religion, da religion også er etik".


Jeg svarede:

Ja megen religion er etik men ikke kristendommen der er supramoralsk (er hinsides ondt og godt) - vores fald kommer jo netop fordi vi spiser de etiske moralske æbler på kundskabens træ om godt og ondt. Eneste adfærdsregulering i kristendommen er at drive os i armene på Kristus hvor vi kommer ind under Livets Ånds Love og får igen kontakt til Livets Træ midt i haven og den Guds Ånd der gør levende. Vi har ikke længere som i de fleste andre religioner som opdrager Loven og etisk adfærdsregulering længere - men vores opdrager er Kristus og her er det ikke et spørgsmål om hvad vi må og ikke må eller hvad vi skal/bør og ikke skal/bør - men at vi tager imod det Guds Nådes Kraftværk vi er i Kristus qua Gud Helligåndens vidunderlige forunderlige gerninger med os - Helligåndens Frugter og Helligåndens Gaver. Således er kristendommen fuldstændig koncentreret om vores vertikale retfærdighed direkte fra Gud (rette adfærd direkte fra Gud af - fra Helligånden) her finder vi de spontane suveræne livsytringer og vores skabende kreative næstekærlige ekspressionistiske Maslow'ske selvaktualisering.

At indse jeg har ret i min hypotese kræver blot at læse Rom 7 sidste halvdel + Rom 8 i sammenhæng.


Teologen svarede tilbage:

Hans-Kristian Hindkjær Tak for input. Jeg er helt med på, at kristendommen er en nådesreligion og ikke en lovreligion, men selv Jesus udfører adfærdsregulering, når han f.eks. siger "forlig dig med din broder" (Matthæusevangeliet) og "synd fra nu af ikke mere" (Johannesevangeliet). Der er efter min bedste overbevisning både etik og moral i kristendommen.


Hvortil jeg svarede:

Alice Aagaard ja desværre - netop det forhold har fuldstændig perveteret og ødelagt kristendommen - skygget for hvad kristendom er i sin essens. Ja syndefaldet at gnaske i Kundskabets træ om godt og ondt - er fortsat med kristendommen så det fuldstændig skygger for de Nye Skabninger vi er i Kristus og igennem Helligåndens vidunderlige forunderlige gerninger med os. Sålænge vi eller kristendommen fastholder den evindelige fokus på etik og moral - altså synd - kommer vi/den aldrig ud over stepperne og vi bliver stående i syndefaldet (i Rom 7 - evindelige uløselige moralske dilemmaer der ingen løsninger er på - på det etiske moralske niveau - vi skal hæve os over ondt og godt som Paulus så flot formår at sige det hvor han binder Rom 7 og 8 så smukt sammen). Vi må forstå Albert Schweitzer når han siger følgende:

Paulus har gjort en stor reformatorisk gerning ved sin lære om retfærdiggørelsen ved troen alene. Endnu større ting vil han udrette når hans Kristus-mystik, hans mystik om frelsen i Guds rige ved samfundet med Kristus, i fællesskabet med Kristus (Pauls ”i Kristus” mystik), bliver forstået, når engang den magt som ligger gemt i dette forhold begynder at udfolde sig. A. Schweitzer.

Det er nøjagtig der vi er nu eller burde være nu - ihvertfald Paul Tillich er der:

Paul Tillich skriver om "Systematic Theology": "the Paulinism of the present system is dependent on Paul's constructive doctrine of the New Creation in Christ".


Hvortil Teologen svarede:

Hans-Kristian Hindkjær Igen tak for input. Jeg tror ikke, vi er helt samme sted ... Men jeg skal tænke over det, du skriver. Det er altid interessant med nye vinkler.

Hvortil jeg svarede:

Alice Aagaard tusind tak fordi du fandt hvad jeg skrev "tankevækkende" - sjældent jeg får andre tilbagemeldinger end hovedrysten (så din fine anerkendelse faldt et tørt sted). Jeg præsenterede de samme tanker som jeg har udtrykt overfor dig for fantastiske Hune menighed - men jeg fik kun høje udbrud om vrøvl og især præsten var ved at falde ned af stolen. Men du har større rummelighed og overskud - igen tusind tak for det Alice.


Mange Kærlige Hilsner HansKrist
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#42253 - 06/12/2023 07:43 Re: Åh disse ÅBENBARINGER 🔥💕 [Re: Hanskrist]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3797
Sted: Nørresundby
❤️

Du kære menneskebarn husk det nu:

Husk nu din DÅB hver dag at iklæde dig Kristus - dit Himmelske Åndelige Legeme hvor du er til i kraft af Gud - den Guds Ånd - Helligånden der gør levende.

Når du dette arbejde at iklæde dig Kristus - at død og afdød hver dag fra det forgængelige og iklæde dig dit uforgængelige Himmelske Åndelige Legeme Kristus - ja så er der jo ingen død den dag din såkaldte død indtræffer - blot går du over til det Evigt Liv i Kristus du i forvejen kender.

Ja har du på sådan vis iklædt dig Kristus og Kristus har vundet skikkelse i dig og over dig er der ingen brat overgang den dag din såkaldte død kommer. Det er endda en vellykket lykkelig gestaltning - fuldendelse - smukkeste sløjfe på dit liv du kan binde.

Hvor er din død siger Paulus - ja den er der jo ikke i så fald du kære menneskebarn har husket din DÅB - hver dag at afdød og død fra alt det forgængelige for at iklæde dig det uforgængelige.

Vi må huske at død mens vi lever - mens vi er i live - det er for sent den dag vi skal herfra - vi skal gøre det mens tid er - hvor vi er sunde og raske.

Svend Gehrs:

Det er genialt det der

Flemming Toft:

Huttelihut

💕😇💕

ligesom vi har båret det jordiske menneskes billede, skal vi også bære det himmelske menneskes billede. 1 Kor 15,49

da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. 1 Kor 13

hver gang én vender om til Herren, tages sløret bort« – »Herren« er Ånden, og hvor Herrens ånd er, dér er der frihed. Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er. 2 Kor 3.

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Efeserbrevet 1

✝️☦️✝️

Du kære menneskebarn kig på korset med vor frelser

Der findes ingen anden vej til Evigt Liv end at vi stiller os på den korteste og stejleste bane - Kristi vej fra Korset til Opstandelse.

Vi skal kunne bryde afbryde - sige farvel og stille os på den korteste og stejleste bane som fører os med Kristus igennem døden og endeligheden til Evigt Liv.

Pludseligt slukkedes den store ild maya - hvori det endelige menneske endnu tumler rundt, bedøvet af sine mange gøremål, idet det foregiver, at de er for evigheden. Hvilket vi jo alle godt ved de ikke er.

Hvor er det vigtigt at kunne bryde og afbryde og sige farvel til det her liv - for at få et nyt.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#42367 - 16/12/2023 17:30 Re: Åh disse ÅBENBARINGER 🔥💕 [Re: Hanskrist]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3797
Sted: Nørresundby
💕☦️❤️✝️💕

Jesus Kristi Gud Fader

Fik sgu kontakt til ham den Gamle deroppe igår - Jesus Kristi vores Himmelske Gud Fader - der ikke siden Jesus har været højt hævet over os men er os nærmere end vi er os selv nær.

I og med Jesus Kristus er Gud kommet os nær som virkelighed og vi kristne har dermed opgivet alle vores religiøse filosofiske spekulationer om Gud og hvilken plads rolle magt og afmagt og afgud og overtroisk gammel mand med skæg vi mennesker vil tildele tillægge tilskrive Gud. Alt dette er nu med kristendommen fuldstændig ligegyldigt - ikke bare ligegyldigt - det er forsvundet som dug for solen - for nemlig kender vi nu, i og med Begivenheden Guds Kærlighed KRISTUS ind i verden ved mennesket Jesus - "kun" Gud som virkelighed i vores liv.

Min virkelighed med Gud - med Jesus Kristus Gud Fader - udløste igår jackpot den helt store gevinst - jeg kom sgu igennem til Gud i Kristus.

😱🫣🧐🥰😜

I Kristus har jeg jo også alle Himmelske Åndelige Velsignelser og hele Guds Herlighed Oplyser og Forklarer mit jordiske og sjælelige legeme og åndelige legeme med mit Himmelske Åndelige Legeme fra Kristus.

Her findes de største SJÆLSKRÆFTER vi mennesker kun kan rumme med HJERTET ❤️ da al SPIRITUALITET - "i Kristus SPIRITUALITET" - SPIRIT CHRISTOLOGY - rammer os i vores COR CENTER HJERTET ❤️ - vores EKSISTENS ORGAN eller CHAKRA EKSISTENS ORGAN - for al ægte SPIRITUALITET - det er kædet sammen med vores evolutionsbiologiske nyeste parasympatiske nervesystem SMART VAGUS nervesystemet - vi menneskers SOCIALE NERVESYSTEM - der er et "Brain Face Heart" system for kommunikation og participation i det sociale pulserende kulturelle politiske religiøse liv - her bliver vores KOLLEKTIVE (Jung) EMOTIONELLE MOTIVATIONELLE EKSTATISKE ARKETYPER SJÆLSKRÆFTER på neolimbisk neurobiologisk grundlag aktiveret - hvor vi ihvertfald uden at lyve kan sige at dopamin spiller en helt central rolle. I den sammenhæng er det bemærkelsesværdigt at flere og flere mennesker får diagnoser med dopamin insufficient - men det gør vi mennesker med en paulinsk "i Kristus SPIRITUALITET" eller SPIRIT CHRISTOLOGY - ihvertfald ikke - da denne verdens mest kraftfulde SPIRITUALITET er grundet på neolimbiske DOPAMINSKE emotionelle motivationelle ekstatiske affekter - affektforhold og "DRIVE" forhold. Første gang vi ser dette er i forældrenes "titte bøh" leg med deres baby'er og så fortsætter disse forhold med hvor store SJÆLSKRÆFTER - hvor meget EKSTATISK SPÆNDING - hvor store mængder af EKSTATISKE ARKETYPER SJÆLSKRÆFTER - et menneske kan rumme altså fra "titte bøh" legen til legepladsen sportspladsen skolegården over karriere og uddannelse og vores beskæftigelse med musik og sang og dans indtil vi er i stand til at skabe et HJEM med de samme ARKETYPER SJÆLSKRÆFTER i spil til gavn for næste generation.

De elektromagnetiske energi felter der er tale om i HJERTER er mange mange gange større end hvad man kan måle sig frem til i hjernen.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#42422 - 25/12/2023 12:48 Re: Åh disse ÅBENBARINGER 🔥💕 [Re: Hanskrist]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3797
Sted: Nørresundby
Hvor er kvinden idag?

Det kvindelige idag det feminine idag?

Hvor er Guds Kærlighed Kristus udgydt i vore hjerter ved Helligånden der er givet os.

Hvor er det feminine?

Hvor er Yin Yang i smuk harmoni?

Ingen steder - det findes ikke i vor tid.

Vor tid er maskulinitet der har revet sig løs fra det feminine.

Selv kvinde bevægelserne er primitiv maskulinitet der har revet sig løs fra det feminine. Selv miljø og natur - moder jord - bevægelserne er primitiv maskulinitet.

Kvinden eksisterer ikke mere - hverken for mænd eller kvinder - vi har alle mistet forbindelsen til det kvindelige - til kvinden.

Der findes ingen kære mor længere - der findes ingen Guds Kærlighed Kristus længere

Guds Kærlighed Kristus udgydt i vore hjerter ved Helligånden der er givet os

Omkring år nul var verden rædselsfuldt maskuliniseret - Romerrigets brutalitet og jødernes bandevold gadevold og tilfældige henrettelser og steninger.

Det er her Guds Kærlighed Kristus kommer til verden. Det feminine i Gud - Kvinden i Gud - Gamle Testamentes ofte maskuliniserede krige og dræber og hævn Gudsforståelse bliver sat på plads og korrigeret af Guds Hemmelige Visdom Sophia, Sofia, eller Kristus - Guds Kærlighed Kristus udgydt i vore hjerter ved Helligånden der er givet os - så vi kan være rodfæstede og grundfæstede i KÆRLIGHED til hin'anden (næsten vores) og til Skaberværket Naturen - det Gud Moder Skaberværk Naturen altid har været - den Gud Kvinde i vores liv der står bag alt.

I denne maskuliniserede skrækkelige verden for 2000 år siden kommer kvinden i Gud til verden - kommer det kvindelige i Gud til verden. Kommer Guds Kvindelighed til verden.

Gud åbenbarer sig i Kristus at være symbolsk bedre forstået som Kvindelig og Kvinde og Gud Moder.

For 2000 år siden er det maskuline i krise og Gud Skaber er langt hen af vejen i Gamle Testamente blevet en latterlig karikeret hævn og krigsgud - verden er gennemsyret af en maskuliniseret forgiftning nøjagtig som i dag.

Derfor jeg siger at KVINDEN i vores liv - KVINDEN GUD i vores liv er forsvundet ud af verden - selv for kvinder, der jo ofte er mere maskuliniseret forgiftede og ødelagte end mænd er.

Hvor er KVINDEN i vores liv - KVINDEN GUD i vores liv???

HUN ER FORSVUNDET!

GUD er dermed forsvundet.

At Gud er død betyder at Kvinden Gud i vores liv er død (det kvindelige feminine er forsvundet fuldstændig - vores forhold til naturen fx er ikke eksisterende og de i vor tid der taler mest om naturen kan ikke stave til naturen).

Vi lever som for 2000 år siden i en latterlig karikeret maskulinitet - se til højre se til venstre - denne latterlige karikerede maskulinitet er en gennemsyret forgiftning overalt.

Vi er en ødelagt civilisation og kultur fordi det maskuline har løsrevet sig fra det feminine.

Jordan Peterson og Mikael Jalving og Marie Krarup og Trump og Putin og Erdogan med mange flere er igang med en sygelig form for latterlig karikeret maskulinitet - det er så hæsligt som det var hæsligt for 2000 år siden.

Jordan Peterson og Mikael Jalving og denne reaktionære højre populisme har rigtig godt fat i en korrekt diagnose af vores sygelige hæslige samfund men de fejler fuldstændig når de skal forstå lægemidlet den medicin der skal frelse og HEL'brede os.

Som for 2000 år siden er det Guds Kærlighed Kristus udgydt i vore hjerter ved Helligånden der er givet os.

Guds Hemmelige Visdom, Kristus Sophia, Sofia. Guds Kærlighed Kristus.

Kun Kvinden og det kvindelige i Gud Skaber kan forlige og forene det maskuline og feminine igen i verden - i kosmos.

Tydeligste bevis på den maskuline forgiftning vor civilisation og kultur er gennemsyret af er at vi har smadret naturen - naturen der er alt det kvindelige.

Min julegave til verden er:

Find ind til KVINDEN i jeres liv - Gud i jeres liv - Gud Kvinden i jeres liv.

Guds Kærlighed Kristus udgydt i vore hjerter ved Helligånden der er givet os så vi kan være rodfæstede og grundfæstede i KÆRLIGHED.

Den største maskuline dyd og mod - modighed og helte modighed i dag er at turde KVINDEN og det feminine - Gud i vores liv. Turde sætte KVINDEN og det kvindelige - det feminine over alt andet her i livet. Guds Kærlighed Kristus og Guds Visdom Sophia, Sofia - over alt andet.

Alle idag tør være maskuline - ingen tør være feminine. Vor tids kønsidentitets forvirring skyldes at verden er gennemsyret af en maskuliniseret forgiftning der præger alt og ihvertfald styrer alt (al drive og motivation er præget af maskuline mål og ambitioner). Det maskuline har løsrevet sig fra det feminine og derfor får ungdommen selvfølgelig problemer med deres kønsidentitet. Det er et symptom på at noget er helt galt fat i verden - nemlig at det maskuline fuldstændig dominerer i en latterlig karikeret form: Putin Trump og hele højre populismen der er orkestreret af russisk troll virksomhed hvor Mikael Jalving og Marie Krarup er nyttige idioter for Putin der morer sig vildt og glæder sig vildt over hvor meget det ser ud til at ødelægge vesten.

Den maskulinitet vi ser idag der har løsrevet sig fra det feminine kan ikke løse vor tids mange kriser og konflikter - det kan kun Gud Kvinden i vores indre Himmerige - at vi begynder at elske vor Himmelske Gud Moder KVINDEN i vores liv.

Vi skal turde dette - ikke kun tænke og filosofere over hvor rigtigt hvad jeg skriver er - så bliver det hele bare en bevidstheds oplevelse som alt er idag.

Vi skal turde handle på hvad der er Gud KVINDENs VILJE idag i verden at gøre.

Vi - både mænd og kvinder - skal turde være den Gud Kvinde der er i vores liv - forsømt i vores fylogenetiske ARKETYPER SJÆLSKRÆFTER.

Tænk meget over hvad det er vor Himmelske Gud Moder KVINDEN i vort indre ønsker vi skal gøre her i verden - og så skal vi rejse os op og agere og handle herudfra - hvilket er den Nye Skabelse Naturen og Kosmos som vi er en del af behøver for at vi kan opnå HEL'bredelse og nærme os Guds Riget - bringe os igen i kontakt med Livets Træ midt i Edens Have så vi kan leve i resonans med Moder Gud og Naturen.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
annonce
Side 44 af 45 < 1 2 ... 42 43 44 45 >


Seneste indlæg
Agnostisk pandeisme
af Tikka
20/07/2024 13:48
Vigtige præciseringer
af somo
19/07/2024 11:38
Tro
af Arne Thomsen
15/07/2024 19:28
Hvorfor omtales guds ånd ikke som en ham?
af Anonym
01/07/2024 01:29
SAN
af Anonym
01/07/2024 01:08
Nyheder fra DR
Mand faldt af tog med over 150 kilometer..
20/07/2024 14:26
Tidligere folketingsmedlem anholdt i Tyr..
20/07/2024 13:50
Ukrudtsbrænderen er skyld i flere brand..
20/07/2024 13:17
Politi efterlyser ejer af sølvgrå Peug..
20/07/2024 13:07
Mærsk-skib i brand - kystvagt arbejder ..
20/07/2024 12:33
Nyheder fra kristeligt-dagblad.dk
Fly og helikopter deltager i slukningsar..
20/07/2024 12:14
Travl badeweekend giver kamp om parkerin..
20/07/2024 11:30
To personer er kommet alvorligt til skad..
20/07/2024 11:06
Dansk politiker blev anholdt for terrorp..
20/07/2024 11:05
Justitsministers opvækst i hårdt milj..
20/07/2024 11:00