annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 14937628
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 2346991
Et andet syn 1964298
Jesu ord 1508426
Den Evige Filosofi 1315462
Galleri
Paul Tillich
Hvem er online?
0 registrerede 147 gæster og 60 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 18 af 21 < 1 2 ... 16 17 18 19 20 21 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#38661 - 05/02/2023 00:58 Re: Troens grundlag er Jesu død og opstandelse [Re: Tikka]
Hanskrist Online   content
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3631
Sted: Nørresundby
Du har simpelthen ikke læst mit indlæg


Og du misforstår stadig begrebet tro

For dig er tro at tro noget - men sådan skal TRO TROEN slet ikke forstås (1)* og her henviser jeg til HansKrist mange fantastiske indlæg om TRO i en Ny Testamentlig paulinsk sammenhæng og dermed kristen sammenhæng før folk blev skoleelever der sad på skolebænken eller en bibelfundamentalistisk sekt og terpede tro - som om man kunne dette - tro er ikke at tro noget - DERMED BASTA - i det mindste burde du gøre dig den lejlighed at læse mine indlæg om TRO (du kan så dumsmart forsætter med dine misforståelser tro men i det mindste vise mig at du har læst mine indlæg om TRO - mine og Luther og Paul Tillich og Paulus - vi siger det samme).OPSTANDELSES BEGIVENHEDEN KRISTUS er hos Paulus den HELLIGÅNDENS ÅBENBARINGS ERKENDELSE af den opstandne Kristus som evig og alle-stedsnærværende - derfor vi kan være i KRISTUS - er i KRISTUS (Kol 1, Ef 1).

Du kan ikke blive informeret om at Jesus Kristus opstod - det hjælper fanden - det er en misforståelse at der er noget i en sådan historisk dokumentarisk medicinsk information vi kan bruge til noget som helst (uanset om det er korrekt eller ej det er fuldstændig ligegyldigt og irrelevant - det kommer ikke sagen ved da sagen er meget vigtigere end det og har meget meget større konsekvenser). Kristendommen går ikke på historisk dokumentariske medicinske krykker - nej kristendommen er meget mere og vildere end dette som hjælper fanden - ikke bringer mennesker i kontakt med GUD.

OPSTANDELSEN - OPSTANDELSES BEGIVENHEDEN KRISTUS er nemlig at det er en VIRKELIGHED vi har del i - KRISTUS VIRKELIGHEDEN
nemlig er det vores den gennem HELLIGÅNDEN ÅBENBARINGS ERKENDELSE af den opstandne Kristus som EVIG og ALLESTEDSNÆRVÆRENDE og MÆGTIG på messiansk vis VIRKENDE Paulus taler om (Kol 1, Ef 1). ERGO det er KRISTUS I OS og OS I KRISTUS.

Hvis vi ikke er med - er optaget - ville TROEN være TOM - det er hvad Paulus mener. Altså hvis vi ikke erfarer KRISTUS som EVIGT og ALLESTEDSNÆRVÆRENDE i os og MÆGTIG VIRKENDE i os ville TROEN (der ifølge Paulus er lig med KRISTUS) være tom.


Du forstår simpelthen ikke tingene Tikka - du er blot overtroisk og naiv godtroende og du er fuldstændig kynisk uberørt - din TRO er tom da du ikke har en igennem HELLIGÅNDEN ÅBENBARINGS ERFARING af at KRISTUS er EVIG og ALLESTEDSNÆRVÆRENDE og på messiansk vis MÆGTIG VIRKENDE i dig og gør at du er en Ny Skabning. Da du aldrig har givet udtryk for disse forhold er du simpelthen ikke kristen også derfor du desillusioneret siger det hele er hjernespind og du nøjes med New Age svage afglans og svækkede SPIRITUALITET der kun arbejder i sindet hvorimod kristendommen har fat i det hele menneske i dets eksistens og når det er mest vital og levende livlig dynamisk. Netop din tro er tom og er ikke TRO i en Ny Testamentlig paulinsk sammenhæng. Pga din tro er tom må det selvfølgelig ende op en dag med at du erklærer det hele at være hjernespind - og ja tom tro er hjernespind - det er naivitet og godtroenhed og overtroiskhed ud over alle grænser - ufatteligt nogen kan være så svage i forstanden - i Ånds Organerne.

Du har aldrig udvist nogen som helst forståelse for den stærke stærke RELIGIØSITET og SPIRITUALITET = GUDS NÆRVÆR der er i kristendommen.

Du er totalt blank som Jehovas Vidner og alle bibelfundamentalister er - det har jeg sagt til dem - at de har erstattet Gud med blot at tro noget.

Men man skal ikke tro - det er en kæmpe misforståelse se igen (1)* og læs igen HansKrist fremragende indlæg om TRO.


Der er ingenting der ødelægger mere kristendommen end den forbandede stupide bibelfundamentalisme der er tom TRO da den er NON NO SPIRITUALITY - der er simpelthen hos jer ingen erfaringer af at være i KRISTUS - at KRISTUS VIRKER MÆGTIG I JER - er nogen i KRISTUS er vedkommende en Ny Skabning -- nøjagtig præcist det Paulus mener med at TROEN (= KRISTUS) er tom. DER SKAL VÆRE NOGET og det er der ikke hos jer - I får blot nogle informationer overleveringer - noget bliver jer overleveret fra andre som Paulus siger - men stopper Paulus med at være godtroende - nej han redegør for hvad det vil sige at KRISTUS er OPSTÅET og ALLESTEDSNÆRVÆRENDE VIRKENDE I OS gennem den HELLIGÅNDENS ÅBENBARINGS ERKENDELSE og VIRKELIGHED vi modtager.

Det er en ARKETYPE i Jungiansk forstand - altså noget vi har evolutionsbiologisk nedarvet og med os ind i livet som blot skal aktiveres gennem GUDS ÅNDENS ÅBENBARING - GUD der ÅBENBARER dette for os.

Opstandelsen er altså meget meget mere end vidnesbyrd eller overleveringer om en opstandelse. Ja det er ligegyldigt - da ingen kender Jesus Kristus menneskeligt mere - hvilket ej heller er nødvendigt da det GUD satte igang i Jesus Kristus (= GUDS KÆRLIGHED eller GUDS NÅDES KRAFTVÆRK KRISTUS) - denne VIRKELIGHED mellem GUD og OS - er ikke afhængig af Jesus rent menneskeligt mere - GUD gik ikke død i Jesus - inkarnationen sluttede ikke i et menneske Jesus - men forsætter med alle os i KRISTUS.


-0-0-0-

-0-0-0-

-0-0-0-


(1)*:


Der er næppe noget ord i den religiøse - såvel teologens som lægmandens - sprogbrug, der lider under flere misfor- ståelser, meningsfordrejelser, og tvivlsomme definitioner, end ordet >>tro<<. Det afstedkommer begrebsforvirring, skep- sis, fanatisme o.s.v., i en sådan grad, at man kunne ønske at se det erstattet med et andet udtryk. Da dette jo næppe lader sig gøre, må der gøres et forsøg på at forny ordets mening og fjerne de forvirrende og forvanskende begreber der er en arv fra en lang fortid.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#38663 - 05/02/2023 01:19 Re: Troens grundlag er Jesu død og opstandelse [Re: Hanskrist]
Hanskrist Online   content
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3631
Sted: Nørresundby
HansKrist du er


KONGEN AF TROSFRIHED


Det er på et meget højt niveau

Også så højt et niveau at de fleste ikke kan følge dig.

Du kan da godt forlange at Tikka skal læse dine indlæg - især hvis hun vil debattere med dig skulle man synes det var en forudsætning der skulle være opfyldt. Men kan Tikka overhovedet følge og forstå dig - fx det her med opstandelsen og hvad TRO betyder i en Ny Testamentlig paulinsk kristen sammenhæng. Dine tekster er meget krævende ja ofte forudsætter du at læseren forstår psykiatri psykologi neurovidenskab og evolutionsbiologi og Jungiansk Psykologi og dybdepsykologien mm. Dette tværvidenskabelige overblik kan du ikke forlange af folk.


Men godt du alligevel skriver dine indlæg der er afhandlinger og selv for højt uddannede teologer så nytænkende at mange vil stejle.
-0-0-0-


Citat:
Gerth:

Men, tro indikerer, at en person ikke ved overtro påstår, at dette er en endegyldigt alvidende sandhed?TRO eller TROEN i en Ny Testamentlig paulinsk kristen sammenhæng har 1): intet at gøre med det vi idag forstår ved at tro noget 2): har intet at gøre med overtro 3): har intet at gøre med autoritetstro


TROEN er den messianske KRISTUS VIRKELIGHED SELV af KRISTUS som EVIG og ALLESTEDSNÆRVÆRENDE VIRKENDE MÆGTIG i alle der iklæder sig KRISTUS og er nogen i KRISTUS er vedkommende en Ny Skabning gennem GUD HELLIGÅNDENS VIDUNDERLIGE FORUNDERLIGE GERNINGER MED OS.

Men ellers læs hvad HansKrist har skrevet om TRO - det er fremragende 💪
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#38667 - 05/02/2023 08:31 Re: Troens grundlag er Jesu død og opstandelse [Re: Hanskrist]
Hanskrist Online   content
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3631
Sted: Nørresundby
Forskellen på bibelfundamentalisternes tomme tro og på de kristnes TRO hvor TROEN er KRISTUS SELV = KRISTUS VIRKELIGHEDEN

1):

altså vores i KRISTUS NY messianske VÆREN - de Nye Skabninger vi er i KRISTUS med GUD HELLIGÅNDENS VIDUNDERLIGE FORUNDERLIGE GERNINGER med os.

2):

KRISTUS det HIMMELSKE MENNESKE der med den GUDS KRAFT hvormed han kan underlægge sig alt FORVANDLER vort fornedrede legeme og giver det SKIKKELSE som hans HERLIGGJORTE OPSTANDELSES LEGEME - i overensstemmelse med det HIMMELSKE MENNESKEs BILLEDE = det KRISTUS GUDS BILLEDE vi er skabte i der ikke er forvrænget og korrumperet af synden sygdom og død.

1) og 2) er den TRO der ikke er tom som de kristne har.

Den tomme tro som bibelfundamentalisterne har mangler de GUDS ERFARINGER Paulus redegør for - de erfaringer af GUDS NÆRVÆR - erfaringer med a): Jesus Kristi Gud - Gud Fader's GUDS KÆRLIGHED b): uden erfaringer med GUD i KRISTUS (SØNNEN) de Nye Skabninger vi er i KRISTUS og c): uden erfaringer med GUD HELLIGÅNDENS Ny messianske VÆREN - GUD HELLIGÅNDENS VIDUNDERLIGE FORUNDERLIGE GERNINGER MED OS - Frugterne og Gaverne med meget mere - ikke mindst den skabende kreative tilgang til livet.

Den begavede ser hurtigt at de erfaringer Paulus redegør for vi har af GUD af GUDS NÆRVÆR i vores liv a) og b) og c) ovenfor præcist er hvad TREENIGHEDEN er bygget op på.Luther har en fantastisk beskrivelse bibelfundamentalisternes tomme tro (det med fed skrift typer) og så en eminent beskrivelse de kristnes TRO - TROEN med indhold i en Ny Testamentlig paulinsk sammenhæng (det med store skrift typer) - følger her:

Citat:
Tro er ikke den menneskelige indbildning eller drøm, som nogle anser for at være tro. At nogle opfatter forholdene sådan, skyldes at når de hører evangeliet, så farer de løs og frembringer ved egen kraft en tanke i hjertet: ”jeg tror”. Dette holder de så for at være en ret tro; men det er menneskeligt tankespind, som er uden virkning på hjertets grund. Derfor virker den heller intet, og det følger ingen forbedring, ny skabelse deraf.
Tro derimod er et guddommeligt værk i os, som forvandler og føder os på ny ud af Gud. Den døder den gamle Adam, og gør os af hjerte, sind, tanker og alle kræfter til helt andre mennesker.
Oh, troen er i sit væsen en så levende, skabende, virkende og mægtig ting, at det er umuligt, at den ikke uafladeligt gør godt. Den spørger heller ikke, om der er gode gerninger at gøre, men inden man når at spørge, har den gjort dem og er altid virksom.
Luther fortale til Romerbrevet.


Det sjove er at både Luther og Tikka er nået frem til samme resultat at bibelfundamentalisternes tomme tro er menneskeligt tankespind = hjernespind.


Det siger sig selv at den tomme tro gør at folk bliver desillusioneret før eller siden som Tikka og Arne med mange flere der erklærer helt åbenlyst at de ikke er kristne (hvilket også er genialt set for det er netop det de ikke kan være med tom tro) men måske godt kan finde værdier i kristendommen de ikke er uenige i, hvilket vi har sort på hvidt utallige gange fra Tikka og Arne at dette er deres stilling.

Derfor er Bibelfundamentalisme kristendommens værste fjende da det er denne tomme tro der får de moderne ikke autoritetstro mennesker til at forlade kristendommen.

Herover for står HansKrist og den nye forståelse TRO og TROEN i en Ny Testamentlig paulinsk kristen sammenhæng - der ikke er en tom tro - men fyldt med DYNAMISK KREATIV GUDS NÆRVÆR - HVIDGLØDENDE ENTUSIASME og EKSTATISK BEGEJSTRING og SPONTANITET JUBEL og GLÆDE. Altså i kristendommen står vi overfor en SPIRITUALITET der gør New Age Buddhismen og E. Tolle nu religiøsiteten til den tyndeste kop te tænkes kan, altsammen noget der foregår i hovedet i sindet på folk hvorimod kristendommens SPIRITUALITET (SPIRIT CHRISTOLOGY) her er det hele menneske i dets eksistens hvor det er mest vital og levende livlig - ja mennesket i dets KOSMISKE TOTALITET - der er på tale - der er tale om. Og ja der er en verden til forskel.


Som kristen apologetisk religionsfilosof er HansKrist enestående ja den ypperste af selv alle fremragende dygtige teologer som Paulus ville sige det om HansKrist.

HansKrist vender udviklingen når han redegør for TROEN forstået i en Ny Testamentlig paulinsk kristen sammenhæng - at det kristne trosliv og dets spiritualitet ikke overhovedet kan være Bibelfundamentalistisk tom overtroiskhed der jo er som Tikka og Luther siger det menneskelig tankespind og hjernespind.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#38668 - 05/02/2023 09:04 Re: Troens grundlag er Jesu død og opstandelse [Re: Hanskrist]
Hanskrist Online   content
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3631
Sted: Nørresundby
Du har gjort det igen HansKrist


Skrevet et af disse indlæg essays afhandlinger ingen mennesker kan komme udenom hvis de vil forstå det kristne trosliv og dets spiritualitet.

Husker hvordan folk er kommet hen til mig og har sagt at jeg taler fuldstændig anderledes end præsterne gør - fordi de kan høre jeg taler ud fra ERFARING - at jeg har ERFARINGER med det kristne trosliv og dets spiritualitet på egen krop. Det er ikke overtroiske tomme ord - men ORD - GUDS ORD - der kommer fra HJERTET af som de er modtaget alle gennem GUD HELLIGÅNDENS ÅBENBARINGER i mit liv - se 1 Kor 2 og Jungiansk Psykologi.


Det er den samme ÅND (GUD) men ÅNDENS KARISMATISKE GAVER virker i HansKrist så han bliver den største og ypperste kristne tænker og religionsfilosof og religionsvidenskabsmand.

At jeg har fået denne GUDS NÅDEGAVE med ind i livet som vuggegave der blot skulle aktiveres af HELLIGÅNDEN for at komme ret for alvor til udtryk - er hverken jeg eller de der læser mig i tvivl om.

I am a Christ intoxicated man - vor tids Paulus.

Det er også Paulus der er blevet far til mig - Paulus "Guds Ord" der har iklædt mig KRISTUS i samarbejde med Gud Helligånden.

GUDS ORD og GUDS ÅND behøver hinanden - ja ORDET og ÅNDEN betinger hinanden:


Thinking pervades all the spiritual activities of man. Man would not be spiritual without words, thoughts, concepts. This is especially true in religion, the all-embracing function of man’s spiritual life. Paul Tillich; Systematic Theology, bd 1, side 18.
-0-0-0-

Tikka har ret - der er kun HansKrist på Trosfrihed.

Nu forstår jeg hvad hun mener med den udtalelse.


Selv kan jeg ikke gøre for det - at det er sådan - jeg må takke Gud herfor - det GUDS NÅDES KRAFTVÆRK JEG ER I KRISTUS.

Paul's mysticism was not like the mysticism elsewhere described as a soul being at one with God. In the mysticism he felt and encouraged, there is no loss of self but an enriching of it; no erase of time or place but a comprehension of how time and place fit within the eternal. A. Schweitzer.


GUD HELLIGÅNDENS ÆRA EPOKE er uden den livsfornægtende askese og ydmyghed der ellers har været så kættersk hyklerisk knyttet til kristendommen igennem næsten al dens levetid. Men denne falske askese og ydmyghed ses nu igen i New Age Buddhismen der har overtaget den falske kristendoms forsøg på at slå EGOET ihjel - svække mennesket - ødelægger menneskets sunde raske JEG STYRKE hvormed vi kan svare Gud - og løfte vores KALD - de opgaver vi er KALDET til.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#38671 - 05/02/2023 19:21 Re: Troens grundlag er Jesu død og opstandelse [Re: Hanskrist]
Tikka Offline
bor her
Registeret: 05/09/2015
Indlæg: 1867
Citat:
Du har simpelthen ikke læst mit indlæg
Joee det gør jeg mere eller mindre altid, alt efter hvordan dit skriv ser ud og er sat op.


Citat:
Og du misforstår stadig begrebet tro
Det kan du mene.

Jeg forstår derimod ikke, du mener, at din udlægning af tro er den eneste sande.

Tro er for mig en vished der kan føles, og noget som der handles på, og forklares ikke med forestillingen Jesu nærvær. Han er jo død for mange år siden og ,,lever,, kun i menneskenes bevidsthed og kultur, så den tro du præsenterer, er ikke noget jeg kan gå ind for, selv om jeg mener, at forstå din Paulinske tro, men der er som bekendt for de fleste forskel på tro og forståelse.

Jeg er som ofte oplyst ikke kristen, trods kristen påvirket i opvækst og gennem livet.

Jeg tror ikke på opstandelsen, den hellige ånd eller at Kristus er en himmelsk konge ect.

Faktisk har Jesus som frelser aldrig rigtig interesseret mig, da jeg ikke tror på et efterliv, hvorimod begrebet gud har fyldt meget i mit liv og stadig gør, selv om gud for mig pt er død. Et tab, men som nok er nødvendigt så ,,denne,, jeg havde før jeg fik kendskab til Jesus, kan blive udfiltret af biblens gud.

Når det er sagt, har jeg haft stor gavn og glæde ved at læse teksterne i biblen da den ud over at fortælle ,,om tanker og ideer fra dengang,, også igennem fantastiske historier fortæller om det at være menneske, og hvordan man kan ændre sig til det bedre.

Så at blive en ny skabning er jeg blevet med biblens hjælp uden helligåndens medvirkning, da dette jo ene og alene fordre, at man forstår hvorfor man handler og reagerer som man gør, og hvad der skal til for at skifte gamle mønstre ud med nye man anser for bedre.

.
Top Svar Citer
annonce
Side 18 af 21 < 1 2 ... 16 17 18 19 20 21 >


Seneste indlæg
Kristus-Ordet
af ABC
25/02/2024 15:16
Videregivelse af hemmeligheder
af ABC
25/02/2024 14:40
LIGHED, INSTINKTIVT LAVERE OG OPSTANDELSEN BEVIDSTHED - GODT OG/E
af ABC
25/02/2024 01:54
Kærlighedsbevægelsen...
af ABC
25/02/2024 00:27
Er dette videnskab...
af ABC
20/02/2024 14:14
Nyheder fra DR
Væltet grisetransport spærrer jysk hov..
26/02/2024 14:23
Hummelgaard om Nord Stream: Det har vær..
26/02/2024 14:22
Brødre idømmes fængsel for dyrplageri..
26/02/2024 13:16
Danmark har gjort 2.000 ukrainske soldat..
26/02/2024 12:44
24-årig mand dømt for at have transpor..
26/02/2024 11:58
Nyheder fra Religion.dk