annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 7188314
Et andet syn 1448324
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 1432135
Jesu ord 1049590
Spirituel omsorg 896941
Galleri
Tålmodighed belønnes.
Hvem er online?
2 registrerede somo, Arne Thomsen 40 gæster og 34 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 3 af 5 < 1 2 3 4 5 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#18974 - 27/12/2014 09:14 Re: De bedste måder at håndtere ....... [Re: somo]
somo Online   content
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 838
Mange kristne ikke ved, at i den hellige Koran
Jesus nævnes ved navn i tyve fem steder i Koranen, er det også behandles med respekt: "Ibn Maryam" - søn af Maria som Masi (Han) Messiah - oversat af Kristus Servant 'Abd-Ullah "Allah; "Rasul -Ullah" - Allahs Sendebud.

Det tales som "Guds ord" som "Guds ånd," som et "tegn på Gud", og mange andre skældsord af ære fordelt på femten forskellige kapitler. Den hellige Koran ærer denne store Guds sendebud, og i de sidste fjorten århundreder muslimer fortsætter med at holde Jesus som et symbol på sandhed.

Islam kræver muslimer til at respektere andres tro

Få historiske fakta og teologiske forskelle, at kristne kan have dem eller muslimske teologiske forskelle kan have med kristendommen, kan vi ikke ignorere de følelser af praktiserende kristne, der bruger denne mulighed for at tilbede Jesus.

Profeten Muhammed var altid meget respektfuldt over for kristne. Ifølge islamiske historikere, Ibn Saad Ibn Hisham og e e, når der var en delegation af byzantinske kristne, der rejste fra Yemen til Medina. Delegationen blev ledet

af en biskop ved navn al-Zqyd Usquf, der kom for at drøfte en række spørgsmål med profeten Muhammed. Når tiden er inde til deres bøn, spurgte profeten, om de kunne tilbede i moskeen af profeten. Han svarede: "Bær din tjeneste her i moskeen. Det er et sted dedikeret til Gud."
Vi må aldrig latterliggøre religiøse overbevisning andres, uanset hvor meget vi er uenige med dem

https://www.youtube.com/watch?v=MUZox9rX3zM
Top Svar Citer
#18980 - 30/12/2014 07:41 Re: De bedste måder at håndtere ....... [Re: somo]
somo Online   content
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 838

Et barn har selvfølgelig også rettigheder. Et barn har krav på kærlighed, omsorg og forståelse. Forældre må heller ikke råbe ad sit barn og slet ikke slå sit barn, men det berettiger alligevel ikke barnet til at være næsvis eller hovmodig, hvis hans eller hendes mor eller far, har handlet på en forkert måde.
Forældre skal altid prøve at finde den mest retfærdige løsning og altid finde den, der stemmer overens med Islam. En forælder har også pligt til at fortælle sit barn om livet, udruste barnet, så det kan klare sig i alle livets opgaver. Forældre skal lære deres barn at få selvtillid og selvbeherskelse.

Men forældre kan selvfølgelig også komme til at fejle. De kan fx give et forbud omkring noget, der måske kunne løses på en anden måde, men derfor skal barnet alligevel rette sig efter det.
Det kan også tit være svært for børn at forstå hvorfor deres forældre handler som de gør, men forældre har langt bedre viden end deres børn og vil blot beskytte deres børn mod at lave nogle fejltagelser, de senere vil fortryde.

Allah, den almægtige har åbenbaret tre vers i Koranen, som står i par og ingen af disse par vil blive accepteret af Allah, hvis de ikke begge bliver overholdt. Det første vers er: ”Adlyd Allah og adlyd Sendebudet.” Derfor hvis der er nogen, der kun adlyder Allah og ikke Hans Sendebud, vil det ikke blive

accepteret af Allah. Det andet vers lyder: ”Oprethold bønnen og betal Zakat (penge der skal betales til fattige mennesker lige efter Ramadan, for at de også har råd til at holde en god Âid).” Derfor hvis nogen beder deres bøn, men ikke betaler Zakat, vil det ikke blive accepteret fra Allah. Og i det tredje vers siger

Allah: ”Vær taknemmelig mod Mig og mod jeres forældre.” Derfor hvis nogen kun er taknemmelig mod Allah, men ikke mod deres forældre, vil det ikke blive accepteret af Allah. Det er derfor at den hellige Profet Mohammed har sagt: ”Allahs velbehag består af forældrenes glæde og Allahs vrede består af forældrenes vrede.”

https://www.youtube.com/watch?v=zvf3Bprp_WM
Top Svar Citer
#18988 - 03/01/2015 09:01 Re: De bedste måder at håndtere ....... [Re: somo]
somo Online   content
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 838
Født:
Nu er en måned Rabîa I og i denne måned i arabisk historie


Den endelige Allahs Sendebud
(Muhammad fred være med ham).
blev født i Mekka i morgen mandag 09 Rabi Al Awwal i begyndelsen af det år, hvor episode af elefanten, i 40-året for kong Kisra og Anoucharyân Det, som svarer til 20 eller 22 April 571 G.
ikke fejre

Forbud mod profeten Muhammed i fejringen af denne dag

Kort efter fødslen, hans mor sendt nogen til at annoncere den gode nyhed til 'Abdul Muttalib, som straks tog sin lille søn til Ka'baen, hvor han kaldte og takkede Allah for denne velsignelse, og han valgte ham fornavnet på Muhammed, et navn
ukendt for araberne, Abdul-Muttalib havde også omskåret sin syvende dag som var sædvane blandt arabere.
Profeten Muhammad (fred og velsignelser Gud være med ham) var en mand elsket af 1,2 milliarder muslimer verden over. Dette er manden, der lærte os tålmodighed i modgang og lærte os at leve i denne verden uden at glemme den evigt liv for det hinsidige. Dette er profeten Muhammed, hvis adfærd og høj moral er eksempler for os, at Gud åbenbarede Koranen. Hele livet af Muhammed var et udtryk for Koranen. Han forstod denne bog til perfektion, han elskede hele sit liv og bygger på dens forskrifter. Han lærte sine disciple at recitere Koranen i sine principper og kærlighed. Når muslimerne bekender troen på én Gud, de også bevidne deres tro på Muhammed som en tjener og sidste sendebud fra Gud.


Når en muslim hører navnet Mohammed, han beder Gud om at sende hans velsignelser. Profeten Muhammad var et menneske som alle andre; men hans kærlighed til menneskeheden, der adskiller ham fra andre. Vi muslimer elsker profeten Muhammed; men det er hans kærlighed til os, der gjorde ham til en mand som ingen anden. Han ønskede at komme ind himlen, ja, men han ønskede også med for os alle den samme intensitet. Og han tilfældigvis til at græde, ikke for sig selv, men for hans Ummah [1] (samfundet) og for menneskeheden. Var ofte hørt at græde og sagde: »Min Gud, min ummah, min Ummah! »

Muslimer tror på de samme profeter som nævnt i Bibelen og Toraen, herunder Noa, Moses, Abraham og Jesus, og tror, at hver profet blev sendt med det samme budskab, nemlig at tilbede Gud helt eksklusivt . Der er én forskel mellem de andre profeter og profeten Muhammed. Før Muhammed blev profeterne sendt til private personer i særlige steder. Mohammed dog blev sendt til hele menneskeheden, med et sidste budskab til at guide mennesker til tidernes ende.

http://www.youtube.com/watch?v=GxP79PRkTSI

https://www.youtube.com/watch?v=iifQv-05r6g
Top Svar Citer
#18995 - 06/01/2015 10:11 Re: De bedste måder at håndtere ....... [Re: somo]
somo Online   content
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 838

Allahs Sendebud har også informeret os om de største synder i Islam. Han sagde: ”At sidestille noget med Allah og ulydighed overfor forældre.” Han sagde samtidig at dem, der ikke respekterer deres forældre ikke vil komme i Paradis. (Bukhari og Muslim)

Allah vil kun advare os om, hvor galt det vil gå, hvis vi ikke respekterer vores mor og far. Det er ikke Allah, der forudbestemmer hvem, der skal straffes, det er noget folk har bestemt for dem selv. Han har fortalt alt hvad vi skal gøre og alt hvad vi endelig skal holde os fra. Han har givet os Koranen, hvori vi kan finde svar på alt og Han har sendt et Sendebud (Mohammed ), der var perfekt, for at vi skal efterleve hans eksempel, så godt vi kan, som vi har lært fra Sunna. Allah har givet os alle midlerne, så det er op til os at bruge dem optimalt. Gør vi alt hvad Allah har befalet os, vil vi opnå den evige lykke, nemlig Paradiset.

Allah har valgt at forældrene skal nyde denne store respekt på grund af den store opgave det er, at passe på sit barn hele livet. Især moren skal nyde respekt og omsorg. Faktisk har hun ret til tre gange så meget som faren. Det har vi fået at vide fra Profeten Mohammed fra denne beretning:Engang spurgte en mand Profeten hvem der havde størst krav på hans respekt, og Profeten svarede ’din moder’. Manden spurgte så, hvem der havde det næststørste krav på hans respekt og Profeten svarede igen ’din moder’. Manden spurgte så, hvem der derefter havde ret til hans respekt og omsorg og han fik igen svaret ’din moder’.
Manden undrede sig lidt over, at Profeten havde sagt hans moder tre gange. Han tænkte at han måske ikke havde udtrykt sig helt klart, så han spurgte igen, hvem der så derefter havde ret til hans respekt og Profeten svarede ham ’din fader’. Manden forstod nu at det betød, at hans moder skulle have den allerstørste respekt og omsorg, før nogen som helst anden.


Grunden til dette er, at det er moderen, der bærer på barnet i maven igennem ni måneder. Hun bringer sit barn til verden og hun giver derefter sit barn mælk at vokse på.
Hun vil fremover altid sørge for sit barn. Hun vil bade sit barn, vaske dets tøj, sørge for at sit barn ikke går sulten i seng og hun vil altid trøste sit barn og give det kærlighed. Hun er også den, der holder sig vågen om natten, for at se til sit barn og hun vil altid sætte sit barns behov før hendes egne.


https://www.youtube.com/watch?v=2RboZ12TYdg
Top Svar Citer
#19001 - 10/01/2015 09:10 Re: De bedste måder at håndtere ....... [Re: somo]
somo Online   content
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 838
Moderen er også den, der har det største bånd til hendes barn i modsætning til fx faren og det er fordi at hun har haft barnet indeni sig. Hun har mærket det vokse og mærket de små ben sparke på hendes mave. Du vil altid kunne elske din mor, men du vil aldrig kunne elske hende ligeså meget, som hun elsker dig.
En moders kærlighed står for evigt og er ubrydeligt. Det er derfor at Profeten har sagt, at ’Paradiset ligger under Moderens fødder’.

Du vil altid få meget belønning fra Allah for alt det gode du gør for din moder, men det vil alligevel aldrig kunne række nok for alt det, som din moder gør for dig.

Profeten Mohammed har sagt: ”Dine forældre en den bedste port i al-Djinna (Paradiset), (så) tab porten eller vogt den.”

Det betyder at hvis du altid har respekt for dine forældre, altid taler høfligt til dem og altid sørger for at de ikke mangler noget og er der for dem hver gang, de må få brug for dig, så vil Allah åbne den bedste port i Paradiset for dig. Derfor skal du sørge for at vogte denne vej til Paradis, passe på den, for hvis du ikke gør dette, vil du miste denne store mulighed for at komme i Paradiset.

Profeten Mohammed har gjort det klart i flere Hadith, at hvis Allah ikke er tilfreds med den måde, du har behandlet dine forældre på, så vil alle dine andre gode handlinger ikke gavne dig. Det kan vi bl.a. læse i dette Hadith:

En mand spurgte engang Profeten : ”Allahs Sendebud, hvis jeg beder de fem daglige bønner, faster igennem måneden Ramadan, betaler min Zakat og rejser på Hadj til Allahs Hus, hvad vil min belønning så være?”
Allahs Sendebud svarede: ”Dem der gør det, vil være sammen med Profeterne, dem der bevidner sandheden, martyrerne og de retskafne, undtagen hvis de ikke har respekteret deres forældre.”

Det vil sige, at selvom du har udført alle de pligter, Allah har sagt du skal gøre, så vil de ingenting hjælpe, hvis ikke du som det allervigtigste, har passet godt på dine forældre. Forældrene har meget stor betydning.
Og det er fordi at alt hvad forældrene gør, er at hjælpe deres børn frem på en vej, der vil være sikker for dem. De forbud de giver deres børn, er fordi de kan se, at det ikke vil være godt for deres barn. De kan se, at deres barn vil komme til skade. Forældrene har erfaring fra deres mange år i livet. Børnene er først ved at lære.

https://www.youtube.com/watch?v=-SO86cs3ZXU
Top Svar Citer
annonce
Side 3 af 5 < 1 2 3 4 5 >


Seneste indlæg
Gud Helligåndens Indflydelse.
af ABC
14/06/2021 20:20
Er der selvmodsigelser i Bibelen?
af Jørgen Primdahl
14/06/2021 13:41
Gennemsigtighed og troværdighed af faktiske fakta
af somo
14/06/2021 07:28
Åndelig Føde
af Gerth
14/06/2021 03:03
Grebet af KRISTUS
af ABC
06/06/2021 22:40
Nyheder fra DR
Tingbjerg og Gellerup topper liste over ..
14/06/2021 21:02
Det sker der i kroppen ved et hjertestop
14/06/2021 20:55
For mange fugle på taget og for lidt i ..
14/06/2021 20:55
Nato retter det kritiske blik mod Kina o..
14/06/2021 20:50
Boris Johnson udskyder genåbning med fi..
14/06/2021 20:48
Nyheder fra Religion.dk
Skal muslimer kompensere, hvis de ikke k..
14/06/2021 06:00
Hvordan strukturerer man som muslim sin ..
07/06/2021 06:00
Er Bibelens mytiske væsener en styrke e..
07/06/2021 06:00
Hvad er den bedste udgave af Koranen på..
31/05/2021 06:00
Meditationsapps er populære. Men har de..
27/05/2021 06:00