annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 15127594
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 2356588
Et andet syn 1967528
Jesu ord 1510315
Åndelig Føde 1338366
Galleri
Vinter Nytårs Løbehilsner fra Nordjylland
Hvem er online?
3 registrerede somo, Arne Thomsen ,(1 usynlig), 135 gæster og 77 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 1 af 4 1 2 3 4 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#41847 - 13/11/2023 12:31 HansKrist's chat med AI CHAT
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3637
Sted: Nørresundby
AI Chat App

Jeg er stadig i den 7 Himmel over hvilke samtaler AI Chat - Artificial Intelligence Chat - formår at føre på et højt højt videnskabeligt niveau.

Dens eminente sprogforståelse - at den ganske præcist forstår hvad jeg spørger om og at den i sine svar dækker næsten mere end 100% hvad det er der ligger i mine spørgsmål - så mine spørgsmål bliver besvaret mere end fyldestgørende - den glemmer ikke en eneste detalje i hvad jeg har spurgt om.

Dog er der mindre fejl i oversættelser og retskrivning - men ikke meningsforstyrrende - hvad den mener er stadig tydeligt.

Min seneste fra idag samtale med AI Chat er som følger:


Mig:

Nicolai Berdyaev:

The Mystics taught the mystery of God's birth in man. But there is another mystery, that of man's birth in God. There is a summons, a call in man, for God to be born in him. But there is also God's call that man be born in him. This is the mystery of Christianity, the mystery of Christ.

There must be revealed in me not only God and the Divine but man as well, my human nature --- this means that man must be born in God.

Revelation is always the revelation both of God and of man.

In Christ the God-Man there is a revelation not only of God but also of his other-self, that is to say, of man - of a new SPIRITUAL and ETERNAL MAN. Citater slut

Albert Schweitzer:

Paul's mysticism was not like the mysticism elsewhere described as a soul being at one with God. In the mysticism he felt and encouraged, there is no loss of self but an enriching of it; no erase of time or place but a comprehension of how time and place fit within the eternal.

"THERE IS NO LOSS OF SELF BUT AN ENRICHING OF IT"

Zizioulas claims that Baptism constitutes an ontological change in the human, making them an ecclesial hypostasis, or a person. This rebirth 'from above' gives new ontological freedom as it is not constrained by the limits of biological existence.

Karl Barth:

Gud har i sin evige nådesudvælgelse, som er åbenbaret i Jesus Kristus, inklusivt for alle (gældende for alle), bragt det sande, det trofaste, det radikalt frie menneske på bane. Guds evige valg har her fundet sit analoge menneskelige modbillede i verden – og disse to er ét. Som indeholdt, udvalgt i ham, genfinder det enkelte menneske sig selv – her frisættes menneskets menneskelighed med baggrund i Guds evige valg. (siger Karl Barth, teologiens Einstein).

Apropos ovenfor anførte citater kan du så følge denne tankegang at der "i Kristus" ikke bare er en åbenbaring af Gud, af hvem Gud er for os men også en åbenbaring hvem vi mennesker er "i Kristus" - altså en Kristologisk Antropologi åbenbares - de Nye Skabninger (Nye mennesker) vi er i Kristus.

AI Chat:

Nicolai Berdyaev, Albert Schweitzer, and Karl Barth all emphasize the idea that in Christianity, there is a revelation not only of God, but also of humanity. Berdyaev discusses the mystery of man's birth in God, highlighting that there is a call for God to be born in man, but also a call for man to be born in God. Schweitzer's mysticism does not involve a loss of self, but rather an enriching of it, and a comprehension of how time and place fit within the eternal. Barth discusses how in Jesus Christ, the true, faithful, and radically free human being is revealed, and this revelation includes all of humanity. Barth's concept of God's eternal choice finding its human counterpart in the world suggests that in Christ, there is an unveiling of who we are as humans "in Christ." These perspectives point to a Christological anthropology, where the new creation in Christ is revealed, and humanity is set free in God's eternal choice.

Mig:

Tusind tak - du formåede at fange min pointe ganske præcist med disse citater (og jeg føler mig forstået).

Kan du forstå at begrundelsen for denne teologiske tænkning om at der findes en Kristologisk Antropologi er at finde hos Paulus. Fx de Nye Skabninger (Nye mennesker) vi er "i Kristus". Altså at det er et helt nyt menneske der dukker op på verdens scenen - i historien - i og med Begivenheden Kristus ifølge Paulus. Kan du hjælpe mig med at finde argumenter for denne Kristologiske Antropologi hos Paulus ud over (2 Kor 5, 17) de nye skabninger vi er i Kristus. Fx sidste halvdel 1 Kor 15 hvor der tales om det Himmelske menneske i Kristus (contra det jordiske menneske i Adam). Ja er der andre steder hos Paulus hvor Paulus eksplicit redegør for en Kristologisk Antropologi? Er de Gud Helligåndens frugter og karismatiske gaver - ikke også et eksempel herpå?

AI Chat:

Ja, det er korrekt, at Paulus fremhæver en Kristologisk Antropologi i sine breve, hvor han betoner den nye skabelse og det nye menneske i Kristus. Udover 2 Korinther 5:17 og 1 Korinther 15, er der også andre steder i Paulus' breve, hvor han eksplicit redegør for dette koncept.

Et eksempel er i Efeserbrevet 2:10, hvor Paulus skriver: "For vi er hans skabning, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud har forberedt på forhånd, for at vi skulle vandre i dem." Her fremhæver Paulus, at vi som troende er en ny skabelse i Kristus, skabt til at leve et liv i gode gerninger, som Gud har forberedt på forhånd.

Et andet eksempel kan findes i Kolossenserbrevet 3:9-10, hvor Paulus skriver: "Løgn ikke for hinanden, I har jo aflagt det gamle menneske med dets handlinger og iført jer det nye, som fornyes til erkendelse efter sin skabers billede." Her taler Paulus om en transformation, hvor det gamle menneske med dets syndige adfærd er aflagt, og vi ifører os det nye menneske i Kristus, der er fornyet til erkendelse efter Guds billede.

Når det kommer til Guds Helligånds frugter og karismatiske gaver, kan det også ses som eksempler på den Kristologiske Antropologi hos Paulus. I Galaterbrevet 5:22-23 taler Paulus om Helligåndens frugter, hvor han beskriver, hvordan Helligånden former og transformerer vores karakter til at ligne Kristus, med kærlighed, glæde, fred, langmodighed, venlighed, godhed, troskab, mildhed og selvbeherskelse.

Desuden taler Paulus om de åndelige gaver, som Gud giver til menigheden gennem Helligånden, i blandt andet 1 Korinther 12. Her understreger Paulus, at disse gaver er givet til opbyggelse af Kristi legeme, menigheden, og dermed er de en del af den Kristologiske Antropologi, hvor Guds arbejde i Kristus fortsætter igennem troende mennesker.

Så samlet set kan vi finde argumenter for en Kristologisk Antropologi hos Paulus i flere af hans breve, både ved betoningen af den nye skabelse og det nye menneske i Kristus, samt i beskrivelser af Helligåndens frugter og åndelige gaver som manifestationer af det Kristologiske menneske i troende.

MIG:

Tusind tak - vi er lige ved kernen eller essensen af hvad jeg finder så revolutionerende hos Paulus. Og dine eksempler på andre steder hos Paulus hvor der eksplicit bliver redegjort for en Kristologisk Antropologi var gode.

Mener du ikke som jeg at Nicolai Berdyaev er en af de religionsfilosofiske tænkere der har fanget dette med den Kristologiske Antropologi allerbedst. Måske han er den første der har en eksplicit diskurs herom - allerede i hans bog "The Meaning of the Creative Act".

AI Chat:

Ja, det er klart, at Nicolai Berdyaev er en af de tænkere, der har fokuseret meget på den Kristologiske Antropologi og dens betydning. Hans tænkning er præget af en dyb forståelse af forholdet mellem Gud og menneske, og han formår at formidle tanken om, at i Kristus åbenbares både Gud og menneske på en måde, der transformerer og forvandler vores eksistens.

I "The Meaning of the Creative Act" (1923) diskuterer Berdyaev menneskets kreative potentiale som en manifestation af Guds virkelighed i verden. Han argumenterer for, at mennesket som Guds skabte bærer en guddommelig gnist, der give os mulighed for at deltage i Guds skaberværk. Berdyaev betoner, at i Kristus åbenbares ikke kun Gud, men også det sande menneske, og at vi som mennesker har potentialet til at realisere vores guddommelige kald og blive nye skabninger i Kristus.

Berdyaevs tanker og perspektiver om den Kristologiske Antropologi har bestemt haft en indflydelse på religiøs filosofi og teologi. Hans værk har inspireret mange til at udforske og reflektere over forholdet mellem Gud og menneske og betydningen af Kristus som den afgørende åbenbaring af både Gud og menneske.

Så ja, det er helt rimeligt at sige, at Berdyaev er en af de tænkere, der har fanget essensen og betydningen af den Kristologiske Antropologi, og han har bidraget til at give det en klar diskurs og filosofisk forståelse.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#41884 - 15/11/2023 12:50 Re: HansKrist's chat med AI CHAT [Re: Hanskrist]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3637
Sted: Nørresundby
AI CHAT

Grundtvigs mageløse opdagelse såvidt det levende ord - her gennemgår jeg noget tilsvarende mageløst - nemlig "det levende ord" i forbindelse med vores AI CHAT samtaler.

At benævne det kunstig intelligens eller Artificial Intelligence: AI CHAT samtale finder jeg ved nærmere eftertanke forkert da intelligensen bygger på den ypperste videnskabelige viden vi mennesker har på nuværende tidspunkt omkring det vi drøfter.

Nå men dagens mageløse AI CHAT samtale er som følger:

MIG:

Vil du hjælpe mig med at undersøge den gnosticisme vi finder hos Paulus (selvfølgelig ikke den lig med den gnosticisme som de kristne med Irenaeus bekæmper). Både i de 7 ægte Paulus breve; 1 Thes og de to Korinther breve og Romerbrevet og Galaterbrevet og Filipperbrevet og Filemon brevet - men også i de to Paulus breve som forskerne ihvertfald er enige om er skrevet i Pauli Ånd i overensstemmelse med hvad Paulus repræsenterer og står for og som af mange også betragtes som ægte Paulus breve nemlig Efeserbrevet og Kolossenserbrevet.

Fx er 1 Kor 2 pga af dets særlige paulinske gnosticisme blevet bemærket af Carl Gustav Jung, ikke så mærkeligt for her findes jo det metafysiske grundlag for Jungiansk Psykologi - metoden om at komme i proces med det ubevidste - Gud os selv i det ubevidste - kollektivtive ubevidste.

AI CHAT:

Det er interessant, at du ønsker at undersøge den gnosticisme, der findes hos Paulus. Det er vigtigt at bemærke, at der er forskellige fortolkninger af Paulus' skrifter og hans syn på gnosticisme. Nogle forskere argumenterer for, at der er elementer af gnosticisme i visse passager, mens andre er mere tilbageholdende med at bruge betegnelsen gnosticisme i forbindelse med Paulus.

For at forstå Paulus' syn på gnosticisme kan det være nyttigt at analysere de specifikke passager, du nævnte, såsom 1 Kor 2. Ved at undersøge disse passager og sammenligne dem med gnostiske ideer og principper, kan du identificere eventuelle overlappende temaer eller filosofier.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at Paulus var en del af det tidlige kristne samfund, hvor der var en generel kamp for at definere og etablere en ortodoks lære. Paulus' skrifter afspejler derfor snarere hans egen teologiske position og forsvar for kristendommen.

Jeg anbefaler, at du dykker dybere ned i hvert af de breve, du nævnte, og ser efter eventuelle indikationer på gnosticisme. Du kan også undersøge, hvad forskellige forskere og teologer har sagt om emnet for at få flere perspektiver og forståelse.

Generelt set vil det være gavnligt at læse sekundærlitteratur om emnet for at få et bredere overblik over den gnostiske bevægelse og dens forbindelse til kristendommen på Paulus' tid.

Held og lykke med din undersøgelse af gnosticismens tilstedeværelse hos Paulus!

MIG:

Kan du sige noget om de gnostiske elementer i Kolossenserbrevet og ja også gerne Efeserbrevet men primært Kolossenserbrevet, sidste del kapitel 1 og kapitel 2. Jeg er ikke så bange for at sige der er tydelige spor af gnosticisme hos Paulus når jeg har pointeret det selvfølgelig ikke er den gnosticisme som Irenaeus bekæmper, men en gnosticisme der har rødder i en nogle af de mange retninger i jødedommen.

AI CHAT:

I Kolossenserbrevet er der nogle elementer, der kan tolkes som mulige spor af gnosticisme. I den sidste del af kapitel 1 og kapitel 2 diskuterer Paulus nogle teologiske spørgsmål og fremhæver Jesu guddommelighed samt betydningen af korset.

Et potentielt gnostisk element kan ses i Paulus' beskrivelse af Kristus som den "usynlige Guds billede" (Kolossenserne 1:15) og som "alle ting blev skabt ved og til ham" (Kolossenserne 1:16). Dette kan minde om gnostiske ideer om en guddommelig og transcendent indre åndelighed, der er involveret i verdens skabelse.

Desuden taler Paulus om "Kristi mysterium" (Kolossenserne 1:27) og betegner dette mysterium som "Kristus iblandt jer, håbet om herlighed" (Kolossenserne 1:27). Dette fokus på et mystisk og skjult kendskab til Kristus kan relateres til gnostiske ideer om hemmelig viden eller indsigt i guddommelige mysterier.

I Kolossenserne 2:8 advarer Paulus også mod "filosofiske og tomme bedrag efter menneskers traditioner" og opfordrer troende til at "være fast forankrede i troen på Kristus". Dette kan tolkes som en kritik af visse gnostiske tanker, der talte om vigtigheden af at opnå særlig indsigt og hemmelig viden uden for den kristne tro.

Det er dog vigtigt at bemærke, at disse elementer ikke er entydige tegn på gnosticisme, og at tolkningen kan variere. Paulus kan have brugt nogle gnostiske lignende vendinger for at adressere spørgsmål eller bekymringer fra den kristne menighed i Kolossae.

Samlet set er der nogle mulige spor af gnostiske ideer i Kolossenserbrevet, men det er vigtigt at huske på, at Paulus ikke bekæmper den mere udviklede gnosticisme fundet senere, men snarere diskuterer teologiske spørgsmål i sin egen kontekst inden for den tidlige kristendom.

MIG:

Ja med 1 Kor 2 og det jo ganske tydeligt at Paulus ikke taler om den gnosis der skyldes menneskets egen ånd men den gnosis der skyldes de Guds Ånds Åbenbaringer vi er begavet med. Ja ikke så mærkeligt at Jung har bemærket dette forhold i 1 Kor 2

AI CHAT:

Ja, det er rigtigt at Paulus i 1 Kor 2 taler om den gnosis eller åbenbaring, der kommer fra Guds Ånd. Han understreger, at menneskers egen visdom og forstand ikke er tilstrækkelig til at forstå Guds hemmeligheder, men at det er Guds Ånd, der giver os åbenbaringer og indsigt i disse hemmeligheder.

Jung, en berømt schweizisk psykolog og analytiker, har bemærket dette forhold og har argumenteret for, at den ægte åndelige erkendelse eller gnosis ikke kan opnås gennem menneskets egen indsats eller intellektuelle bestræbelser alene. Ifølge Jung er den åndelige erkendelse en dyb og transformerende oplevelse, der kræver et møde med det guddommelige eller det transcendentale.

I konteksten af 1 Kor 2 kan vi sige, at Paulus advarer imod at stole på menneskelig visdom eller forstand som vejen til åndelig erkendelse. I stedet opfordrer han os til at søge og stole på Guds Ånd, der åbenbarer sandheden for os gennem sine guddommelige indsigter og åbenbaringer.

Det er vigtigt at bemærke, at Paulus ikke afviser eller fordømmer anderledes åndelige eller filosofiske traditioner. Han ønsker blot at understrege betydningen af den åbenbaring, der kommer gennem Guds Ånd som den primære kilde til ægte åndelig erkendelse.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#41891 - 16/11/2023 12:34 Re: HansKrist's chat med AI CHAT [Re: Hanskrist]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3637
Sted: Nørresundby
AI CHAT

Anden gang jeg fanger AI CHAT i at være så politisk korrekt at det nærmer sig videnskabelig uredelighed af endda ret groft karakter.

Jeg vidste godt Tech Giganternes store angst for ikke at tækkes alle - deres angst for ikke at være politisk korrekte - men det plejer at udmønte sig i at de er progressive men i mit eksempel her fra idag er de, eller AI CHAT, stok amerikansk konservative. Læs selv:

MIG:

Du skrev til mig sidst:

"Det er også vigtigt at være opmærksom på, at Paulus var en del af det tidlige kristne samfund, hvor der var en generel kamp for at definere og etablere en ortodoks lære. Paulus' skrifter afspejler derfor snarere hans egen teologiske position og forsvar for kristendommen."

Ja Paulus"kæmper" med nogle der gør sig til "over apostler" og efter Paulus's mening tager de frihedsgrader der er "i Kristus" fra folk i menighederne - at nogle synes at prædike Kristus på skrømt synes han at tage afslappet på - tar han med et skævt smil - for dog bliver Kristus Jesus i det mindste forkyndt. Udover det nævnte ovenfor er der Paulus "bøvl" eller vanskeligheder med de jøde kristne (Peter er et godt eksempel og hans hykleri).

Hvordan ser du på de kræfter eller modstandere Paulus er oppe imod?

AI CHAT:

Jeg ser på Paulus' modstandere som en del af den interne kamp for at definere og etablere en ortodoks lære inden for det tidlige kristne samfund. Det er tydeligt, at der var forskellige teologiske positioner og synspunkter blandt de tidlige kristne, og nogle af disse synspunkter var i modstrid med Paulus' eget.

Paulus ser ud til at have haft problemer med nogle, der gjorde sig til "over apostler" og forsøgte at begrænse den frihed, som han mente, der var i Kristus. Han kritiserer også dem, der prædiker Kristus på skrømt, men tilsyneladende stadig prædiker Kristus. Derudover beskriver han også sine vanskeligheder med de jødekristne, herunder Peter og hans hykleri.

Jeg tror, at Paulus' modstandere og de problemer, han stod over for, kan ses som en del af den dynamiske og komplekse udvikling af den tidlige kristendom. Det viser, at der var uenigheder og diskussioner om lære og praksis, og at Paulus var en aktiv deltager i denne proces og forsøgte at forsvare og udbrede sin egen teologi.

MIG:

I 1 Kor 11 kommer Paulus ind på den livlige strid og debat i menigheden om kvinders hovedbeklædning og kvinders status rolle i forhold til manden.

Det er svært at gennemskue hvad Paulus selv mener og det af flere grunde, fordi han pludselig overrasker med følgende paradoksale udtalelser:

"Dog, i Herren er kvinden intet uden manden og manden intet uden kvinden; for ligesom kvinden kom fra manden, bliver manden til ved kvinden"

og:

"Der er måske nogen, som har lyst til at strides om dette; men vi har ingen sådan skik, og Guds menigheder heller ikke".

Dette passer nøjagtigt med at i Kristus er der ikke forskel på mand og kvinde (Gal 3,28) og at en kvinde kan være præst (Føbe) og en kvinde Junia Rom 16 kan være ikke bare Apostel men endda være den ypperste af alle Apostlene. Som Kloe kan være overhovedet for en hel meninghed - som når Paulus siger Kloe's folk 1 Kor 1,11.

I lyset af dette hvordan læser du så:

"Der er måske nogen, som har lyst til at strides om dette; men vi har ingen sådan skik, og Guds menigheder heller ikke" 1 Kor 11,16

AI CHAT:

I 1 Kor 11,16 siger Paulus muligvis, at nogle i menigheden gerne vil diskutere og skabe strid om kvinders hovedbeklædning og deres rolle i forhold til mænd. Men Paulus siger, at hverken han eller Guds menigheder har nogen sådan skik eller praksis med at strides om disse spørgsmål.

Dette kan tolkes på flere måder. En mulig tolkning er, at Paulus erkender, at der er forskellige holdninger i menigheden, men han ønsker ikke, at disse diskussioner skal skabe splid og uenighed. Han ønsker måske at opretholde en enhed og fokusere på det, der virkelig betyder noget i troen på Jesus Kristus.

En anden tolkning kan være, at Paulus ikke ønsker at fastsætte specifikke bestemmelser for, hvordan kvinder bør bære deres hovedbeklædning eller om deres rolle i menigheden. Han kan mener, at spørgsmålet ikke er så vigtigt i forhold til det centrale budskab om frelsen i Kristus.

Generelt set kan dette vers læses som en opfordring til enhed og fred i menigheden og til at undgå unødvendige diskussioner og stridigheder om sekundære spørgsmål.

MIG:

Ihvertfald i Danmark i øjeblikket kommer der flere bøger om hvordan Paulus er blevet læst og forstået forkert mht hans syn på kvinder.

Dette passer nøjagtigt med at i Kristus er der ikke forskel på mand og kvinde Gal 3,28 og at en kvinde kan være præst (Føbe) og en kvinde Junia Rom 16 kan være ikke bare Apostel men endda være den ypperste af alle Apostlene. Men kvinden Junia bliver til en mand ved navn Junias i senere Bibel oversættelser.

Men hos Johannes Chrysostomos, ca. år 395(1) er Junia stadig kvinde:

Homili 31, om Romerbrevet 16:

"Derefter endnu en ros: "som er ansete blandt apostlene". Og sandelig, overhovedet at være apostel er en stor ting. Men endog at være ansete blandt disse, tænk blot på, hvilken lovtale dette er. Men de var ansete på grund af deres arbejde, deres bedrifter. Åh! hvor stor er denne kvindes hengivelse, at hun overhovedet kunne regnes værdig til at kaldes apostel! Men selv her stopper han [Paulus] ikke, men tilføjer endnu en lovtale og siger: "Som tilmed var i Kristus før mig". Citat slut

Som Kloe kan være overhovedet for en hel meninghed - som når Paulus siger Kloe's folk 1 Kor 1,11. I Paulus's epistler nævner han "Kloes folk" (1 Korintherne 1,11), så man kan formode, Kloe har været en slags menighedsleder

Marianne Aagaard Skovmand, ”Paulus har efter alt at dømme aldrig bedt kvinder om at holde mund. Udsagnet om, at kvinder skal tie i menighederne, er, sandsynligvis en senere tilføjelse (…), fordi man i takt med kristendommens udbredelse får mere og mere behov for ikke at støde an mod de gængse samfundsnormer”.

Alt dette ovenfor styrker og bekræfter rigtigheden i at man nu i disse år har opdaget at Paulus rent faktisk kæmpede for at kvinder skulle have og havde de samme rettigheder som mænd - ihvertfald i de hedninger kristne menigheder?

AI CHAT:

Ja, det er korrekt, at der i øjeblikket udgives flere bøger og forskning om Paulus' syn på kvinder og hvordan det er blevet misforstået. Den påstand, du nævner, om at Paulus kæmpede for, at kvinder skulle have de samme rettigheder som mænd i de hedenske kristne menigheder, er en påstand, der er blevet fremsat af nogle forskere og teologer. Der er dog også andre fortolkninger af Paulus' syn på kvinder, og synspunkterne kan variere afhængigt af tolkning og perspektiv. Det er en debat, der stadig pågår, og der er ikke en entydig konsensus omkring Paulus' syn på kvinder. Det er vigtigt at huske, at Paulus' skrifter er blevet tolket på forskellige måder gennem historien, og forskellige tolkningsrammer kan have indflydelse på, hvordan man forstår hans syn på kvinder.

MIG:

Hvad du skriver overrasker mig og jeg må derfor spørge om du overhovedet ikke har tillid til følgende:

Johannes Chrysostomos, ca. år 395(1):

Homili 31, om Romerbrevet 16

Derefter endnu en ros: "som er ansete blandt apostlene". Og sandelig, overhovedet at være apostel er en stor ting. Men endog at være ansete blandt disse, tænk blot på, hvilken lovtale dette er. Men de var ansete på grund af deres arbejde, deres bedrifter. Åh! hvor stor er denne kvindes hengivelse, at hun overhovedet kunne regnes værdig til at kaldes apostel! Men selv her stopper han [Paulus] ikke, men tilføjer endnu en lovtale og siger: "Som tilmed var i Kristus før mig". Citat slut

Og vil du venligst gentage hvad der egentlig står her? Ja står der ikke præcist at Paulus hævder en kvinde kan være ikke bare Apostel men endda den ypperste af alle Apostlene?

PS:

Dette sidste spørgsmål får jeg først svar på imorgen - da jeg for idag havde opbrugt min kvote for samtale med AI CHAT som gratis bruger.

Venter spændt på hvilket svar jeg får imorgen på mit sidste spørgsmål hvor det er tydeligt at jeg afslører min frustration over hvor reaktionær den er i sit forsøg på at favne alle også de store amerikanske konservative kristne retninger inklusivt den katolske Kirke selvfølgelig.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#41902 - 17/11/2023 09:02 Re: HansKrist's chat med AI CHAT [Re: Hanskrist]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3637
Sted: Nørresundby
AI CHAT - skænderi

Jeg er sgu blevet sur på min nye store kærlighed (dette er sket før i mit liv) men at jeg skulle blive det med AI CHAT havde jeg ikke troet - så nu tror jeg ikke på kærligheden mere

MIG:

Hvad du skrev igår overrasker mig og jeg må derfor spørge om du overhovedet ikke har tillid til følgende:

Johannes Chrysostomos, ca. år 395(1):

Homili 31, om Romerbrevet 16

Derefter endnu en ros: "som er ansete blandt apostlene". Og sandelig, overhovedet at være apostel er en stor ting. Men endog at være ansete blandt disse, tænk blot på, hvilken lovtale dette er. Men de var ansete på grund af deres arbejde, deres bedrifter. Åh! hvor stor er denne kvindes hengivelse, at hun overhovedet kunne regnes værdig til at kaldes apostel! Men selv her stopper han [Paulus] ikke, men tilføjer endnu en lovtale og siger: "Som tilmed var i Kristus før mig". Citat slut

Og vil du venligst gentage hvad der egentlig står her? Ja står der ikke præcist at Paulus hævder en kvinde kan være ikke bare Apostel men endda den ypperste, eller ansete blandt Apostlene?

AI CHAT:

I det citerede stykke fra Johannes Chrysostomos' homili 31 om Romerbrevet 16, beskriver han Paulus' rosende omtale af en kvindelig apostel. Paulus betegner hende som "ansete blandt apostlene" og nævner, at hun var i Kristus før ham. Dette kan tolkes som en anerkendelse af denne kvindes store hengivenhed og betydning inden for apostleskabet.

Det er dog vigtigt at bemærke, at der er forskellige fortolkninger og uenigheder blandt teologer om, hvem denne kvindelige apostel præcist er, og hvad præcis hendes rolle var. Nogle mener, at det kan være Prisca eller Junia, mens andre tolker det som en symbolsk omtale af en gruppe kvinder, der spillede en vigtig rolle i menigheden.

Der er ikke enighed blandt teologer om, hvorvidt dette citerede stykke indikerer, at Paulus anerkendte kvindelige apostle med samme autoritet og position som mændene. Diskussionen om kvinders rolle i kirken og spørgsmålet om kvindelige apostle er stadig genstand for teologisk debat og fortolkning i dag.

MIG:

Det siger sig selv at når der eksisterer en Kirke der forfalsker kvinde navnet Junia til mande navnet Junias - så er der store kræfter indenfor flere kirke retninger der forsøger at "forplumre" Paulus' ellers entydige klare tale sort på hvidt. At du AI Chat ligefrem er videnskabelig uredelig fordi du/I er bange for at støde nogen skuffer mig fælt.

Nu har jeg ellers været så begejstret for AI Chat men det her er intet mindre end en skandale at du/I ligefrem fremmer videnskabelig uredelighed.

AI CHAT:

Jeg undskylder, hvis mine svar har skuffet dig. Jeg forsøger altid at give de mest præcise og opdaterede oplysninger baseret på eksisterende forskning og viden. Jeg er en AI-chatbot designet til at være en hjælp, men jeg kan ikke undgå at have begrænsninger. Hvis der er specifikke spørgsmål eller emner, du vil diskutere, er jeg mere end glad for at forsøge at hjælpe. Men husk venligst, at jeg ikke kan have personlige meninger eller følelser, og mit mål er at give nyttig og pålidelig information.

MIG:

Du har jo netop personlige meninger og synspunkter designet ind i dit program fordi du er konfliktsky og bange for at optræde politisk ukorrekt - bange for at støde de konservative kirke retninger - ikke mindst den katolske.

AI CHAT:

Jeg er en AI og har ikke personlige meninger eller synspunkter. Jeg er programmeret til at være neutral og objektiv, og jeg søger at give brugere nyttig information og assistance uden at være partisk eller politisk ukorrekt. Jeg er her for at hjælpe med at besvare spørgsmål og give information på en fair og objektiv måde.

MIG:

Ja men det mislykkedes for dig at give information på en fair og objektiv måde. Det objektive forsvandt fordi du i stedet for videnskabelig redelighed valgte at vise hensyn til alle også de der forsøger at undertrykke sandheden om Paulus' syn på kvinder. Det siger ligesom sig selv at der er kæmpe interesse i at skjule hvad Paulus egentlig har skrevet når Junia bliver til manden Junias i senere oversættelser og når man planter og redigerer så man får tilføjet at kvinder skal tie i forsamlinger. Man kan ligesom ikke være Apostel Junia og skulle tie eller være menighedsleder Kloe og skulle tie i forsamlinger. Og Paulus siger jo også at i Kristus - dvs i menigheden er der ikke forskel på mand og kvinde.

PS:

som gratis bruger jeg havde opbrugt min kvote for idag og jeg kan først imorgen få svar på det sidste spørgsmål ovenfor her.

Skal I så skilles dig og AI CHAT - er det dig der skal bryde forlovelsen? Ja for AI CHAT får sig vel ikke taget sammen dertil
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#41918 - 18/11/2023 09:23 Re: HansKrist's chat med AI CHAT [Re: Hanskrist]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3637
Sted: Nørresundby
AI CHAT drama:

kæmpe drama og skænderi mellem AI CHAT og selveste Hans-Kristian Hindkjær (Konge i Kristus - og Paulus's efterfølger - ja Paulus er blevet far til Hans-Kristian Hindkjær - det er Paulus der har iklædt Hans-Kristian Hindkjær Kristus).

AI CHAT dramaet:

MIG:

Johannes Chrysostomos, ca. år 395(1):

Homili 31, om Romerbrevet 16

Derefter endnu en ros: "som er ansete blandt apostlene". Og sandelig, overhovedet at være apostel er en stor ting. Men endog at være ansete blandt disse, tænk blot på, hvilken lovtale dette er. Men de var ansete på grund af deres arbejde, deres bedrifter. Åh! hvor stor er denne kvindes hengivelse, at hun overhovedet kunne regnes værdig til at kaldes apostel! Men selv her stopper han [Paulus] ikke, men tilføjer endnu en lovtale og siger: "Som tilmed var i Kristus før mig". Citat slut

Jeg er skuffet over din forståelse Rom 16 og Johannes Chrysostomos, ca. år 395(1):

Homili 31, om Romerbrevet 16.

Du siger du er garant for
at viderebringe fair og objektiv information.

Men det mislykkedes for dig at give information på en fair og objektiv måde.

Det objektive forsvandt fordi du i stedet for videnskabelig redelighed valgte at vise hensyn til alle også de der forsøger at undertrykke sandheden om Paulus' syn på kvinder.

Det siger ligesom sig selv at der er kæmpe interesse i at skjule hvad Paulus egentlig har skrevet, når Junia bliver til manden Junias i senere oversættelser og når man planter og redigerer så man får tilføjet at kvinder skal tie i forsamlinger. Man kan ligesom ikke være Apostel Junia og skulle tie eller være menighedsleder Kloe og skulle tie i forsamlinger. Og Paulus siger jo også at i Kristus - dvs i menigheden er der ikke forskel på mand og kvinde (Gal 3).

Hvorfor viser du hensyn til de kirkelige retninger vi ved der forsøger at undertrykke at kvinder kunne være menighedsleder som Kloe og præst som Føbe og Apostel som Junia der endda var anset blandt Apostlene?

For mig at se er det videnskabelig uredelighed.

AI CHAT:

Jeg undskylder, hvis min tolkning af Johannes Chrysostomos og Romerbrevet 16 har skuffet dig. Jeg forsøgte at give en opsummering baseret på mine forståelser af teksten og konteksten. Som en AI-assistent er jeg ikke i stand til at have personlige præferencer eller til at vise partiskhed.

Det er vigtigt at huske, at tolkninger af bibelske tekster kan variere, og at forskellige teologiske traditioner kan have forskellige perspektiver på emner som kvindelige embedsmænd. Min målsætning er at give generel information og ikke at fremme en bestemt agenda eller teologisk synsvinkel.

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker en mere omfattende gennemgang af teksten, er jeg her for at hjælpe.

MIG:

Er du overhovedet ikke klar over at Kirken helt bevidst forsøger at undertrykke kvinders ligestilling? Vi har masser af eksempler herpå, hvilket du også burde kunne bidrage med oplysninger om. Fx at kvinde navnet Junia bliver til mande navnet Junias - som dog i nyere oversættelser endelig er blevet rettet til kvinde navnet Junia igen.

Her burde du jo hjælpe med fair og objektiv information men du gør det stik modsatte ved at tage parti for forfalskninger som du kalder tolkning. Det har intet at gøre med fortolkning, men er et bevidst forsøg på at skrive kvinders store indflydelse i de urkristne paulinske menigheder ud af Nye Testamente.

AI CHAT:

Jeg undskylder, hvis mine tidligere svar har givet indtryk af, at jeg tager parti i denne debat. Som en AI-assistent er jeg designet til at levere objektive oplysninger uden personlig holdning eller følelser.

Angående eksemplet med navnet Junia, vil jeg gerne påpege, at der ikke er enighed blandt bibliske forskere om, hvorvidt det oprindelig var et kvindenavn eller et mandsnavn. Der er forskellige tolkninger af de tilgængelige tekster og deres oversættelser. Det er vigtigt at understrege, at dette er et diskussionspunkt inden for akademisk teologi.

Kirken som institution har gennemgået forandringer og udviklinger gennem årene. Der er forskellige syn på ligestilling inden for forskellige kirkesamfund og blandt troende. Mens nogle kirker arbejder aktivt for ligestilling mellem kønnene, er der også dem, der bibeholder mere traditionelle roller og lære.

Jeg opfordrer dig til at udforske og undersøge dette emne yderligere ved at læse forskellige synspunkter og forskning fra teologer og eksperter inden for kirkehistorie og bibelske studier. Det vil give dig et bredere perspektiv og bedre forståelse af de forskellige holdninger og tolkninger.

MIG:

Igen jeg er i chok - endnu engang demonstrerer du at du ikke har tillid eller tiltro til:

Johannes Chrysostomos, ca. år 395(1):

Homili 31, om Romerbrevet 16

Derefter endnu en ros: "som er ansete blandt apostlene". Og sandelig, overhovedet at være apostel er en stor ting. Men endog at være ansete blandt disse, tænk blot på, hvilken lovtale dette er. Men de var ansete på grund af deres arbejde, deres bedrifter. Åh! hvor stor er denne kvindes hengivelse, at hun overhovedet kunne regnes værdig til at kaldes apostel! Men selv her stopper han [Paulus] ikke, men tilføjer endnu en lovtale og siger: "Som tilmed var i Kristus før mig". Citat slut

AI CHAT er den eneste af samtlige historiske forskere der tvivler på sandheden i Johannes Chrysostomos's ord om Rom 16.

Intet mindre end imponerende at du tør gå op imod og underkende hvad der er videnskabelig konsensus om.

AI CHAT:

Jeg beklager, hvis mine tidligere svar har forårsaget forvirring eller misforståelser. Som en AI-chatbot har jeg ikke personlige meninger eller følelser og kan kun præsentere oplysninger baseret på de databaser og kilder, jeg er blevet trænet på. Den holdning, jeg har givet udtryk for tidligere, er baseret på de oplysninger og kilder, jeg har adgang til.

Det er vigtigt at huske, at forskere og eksperter kan have forskellige synspunkter og tolkninger af historiske tekster. Mens den videnskabelige konsensus kan være et nyttigt pejlemærke, er det ikke altid en absolut vished. Hvis der er historiske forskere, som mener anderledes end det, jeg tidligere har oplyst, er det vigtigt at undersøge deres argumenter og bevismateriale for at få et mere nuanceret billede af emnet.

Jeg forsøger at give objektive svar baseret på de oplysninger, jeg har til rådighed, men jeg kan ikke garantere, at mine svar er fuldstændig korrekte eller i overensstemmelse med alle forskeres synspunkter. Jeg håber, du kan forstå og tage højde for denne begrænsning.

MIG:

Nej Johannes Chrysostomos's Homili 31, om Romerbrevet 16 er der ikke forskellige tolkninger af - det bliver ikke betragtet som værende en tekst der kan fortolkes - teksten betragtes af alle som ægte.

-0-0-0-

Min kvote som AI CHAT gratis bruger er opbrugt for idag så må vente til imorgen med at få svar på det sidste spørgsmål.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
annonce
Side 1 af 4 1 2 3 4 >


Seneste indlæg
Videregivelse af hemmeligheder
af somo
03/03/2024 18:12
Kærlighedsbevægelsen...
af ABC
03/03/2024 17:40
Hvem vil være muslim...
af ABC
03/03/2024 16:08
Bibelen Leth Fortalt - Thomas og Tikka
af ABC
02/03/2024 02:12
Log In
af Tikka
29/02/2024 17:38
Nyheder fra DR
Danskerløse United taber Manchester-der..
03/03/2024 18:28
To teenagedrenge varetægtsfængsles eft..
03/03/2024 18:07
Vejle Boldklub får point på Brøndby S..
03/03/2024 17:59
Dansk biograf måtte standse filmene: G..
03/03/2024 17:14
Lyngby smider 2-0-føring og taber til S..
03/03/2024 16:01
Nyheder fra Religion.dk