annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 16274310
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 2437682
Et andet syn 2033030
Åndelig Føde 1755490
Jesu ord 1556980
Galleri
Den nye synagoge i Berlin
Hvem er online?
0 registrerede 212 gæster og 327 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 1 af 7 1 2 3 4 5 6 7 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#39595 - 05/05/2023 16:07 Vandrer mod Lyset...
ABC
Uregistreret

Hej HansKrist (øvelse gør mester)

Jeg vil meget gerne have dig til at læse værket...

https://carstenplougolsen.com/vandrer-mod-lysets-sandhed/

https://carstenplougolsen.com/morkets-magt-og-natur/

https://carstenplougolsen.com/2023/04/14/verdensstaten-som-politisk-nodvendighed/

Lad os skabe fred på jorden...
Your friend forever

Jan
Top Svar Citer
#39704 - 14/05/2023 15:09 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: ]
ABC
Uregistreret

Hej HansKrist (øvelse gør mester)

Har du helt forladt os ler Håber vi snart får virkeliggjort drømmen om paradis på jord...
Your friend forever

Jan
Top Svar Citer
#39710 - 14/05/2023 23:25 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: ]
ABC
Uregistreret

Hej HansKrist (øvelse gør mester)

Hvad skal vi finde på ler Lad os følge med i denne tråd...

https://debatingchristianity.com/forum/viewtopic.php?t=40660

Håber du snart vender tilbage...
Your friend forever

Jan
Top Svar Citer
#39759 - 16/05/2023 16:33 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: ]
ABC
Uregistreret

Hej HansKrist (øvelse gør mester)

Har vi foldet os ud ler Hvor bliver du af...
Your friend forever

Jan
Top Svar Citer
#39761 - 16/05/2023 22:02 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: ]
ABC
Uregistreret

Hej HansKrist (øvelse gør mester)

Hvem er alvidende ler Har fundet lidt musik til dagen og vejen...
Your friend forever

Jan
Top Svar Citer
#40112 - 16/06/2023 16:27 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: ]
ABC
Uregistreret

Namaskaram HansKrist

Jeg går ud fra, at du følger med på sidelinjen, og glæder dig over musikken...
Your friend forever

Jan


Redigeret af ABC (16/06/2023 16:30)
Top Svar Citer
#40340 - 09/07/2023 14:39 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: ]
ABC
Uregistreret

Namaskaram HansKrist

Så leger jeg med børnene ler Mens du holder ferie blinker Kan det blive meget bedre...
Your friend forever

Jan
Top Svar Citer
#40345 - 10/07/2023 12:20 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: ]
ABC
Uregistreret

Namaskaram HansKrist

Jeg keder mig ler Børnene er faldet i søvn blinker Kommer du ikke snart hjem fra ferien? Vi har meget at tale om...

https://vandrermodlyset.dk/oversigten/

Citat:
Gennem de talrige Inkarnationer opbygger Menneskeaanden sin individuelle Personlighed. Ligesom det modne eller aldrende Menneske i Erindringen kan skue tilbage paa sine Tanker og Følelser, samt genkalde sig oplevede Tildragelser og udførte Handlinger lige fra de tidlige Barneaar, og dog som fuldvoksent Menneske paa alle Punkter føle sig identisk med Barnet, der langsomt er modnet gennem Dage og Aar, saaledes kan den frigjorte Aand i tilbageskuende Erindring, saa langt som Tanken kan naa tilbage i Tiden174, genkalde sig de menneskelige Skikkelser, som den har aandelig levendegjort, og dog fuldtud føle sig identisk med dem alle. I kalejdoskoplignende Billeder kan Aanden følge sit „Jegs“ gradvise Udvikling fra de første svage, lidet personlige Væsener, som den har været knyttet til, lige til de, gennem en langsom Fremadskriden, mere udviklede og mere selvbevidste Personligheder.
Altsaa: ligesom Mennesket paa hvert givet Tidspunkt er Summen af sit Livs Indhold, saaledes vil den frigjorte Aands individuelle Personlighed være Summen af alle tidligere Jordelivs Tanker, Følelser, Handlinger og Oplevelser.
For de Yngste175 stiller Inkarnationerne sig paa en anden Maade. Da de Yngste lovede Gud at være Menneskenes Ledere og Opdragere, var de selv højt udviklede Personligheder. Deres Tilbageskuen paa den Tilværelse, de har ført som Mennesker, bliver da nærmest — for at bruge et jordisk let forstaaeligt Billede — som de kvindelige og mandlige Skuespilleres, der i Erindringen genkalder sig de sceniske Skikkelser, de i Aarenes Løb har levendegjort ved deres Evner og Kunst. Blandt disse Skikkelser vil Skuespilleren altid udvælge dem, der stod hans egen Personlighed nærmest, og som han under Fremstillingen har formaaet at levendegøre gennem sin Kunsts individuelle Særpræg. Paa lignende Maade vil ogsaa de Yngste i den tilbageskuende Erindring føle sig mest tiltrukne af og mest identiske med de Mennesker, som det er lykkedes dem at paatrykke det reneste og ædleste Præg af deres Aands ophøjede Individualitet; og ligesom Skuespilleren, naar han forlader Scenen, afkaster sin Maske og viser sig som den, han virkelig er, saaledes vil ogsaa de Yngste, naar de ved Dødens Indtræden forlader den jordiske Skueplads og atter vaagner til klar Bevidsthed, afkaste den menneskelige Maske og vise sig som de høje Individualiteter, de var, førend de traadte ind paa Jordklodens Scene for at deltage i det store Verdensdrama.
De Ældste, som ved deres egenmægtige Menneskeliggørelse bragte sig selv ind under Gengældelsesloven, maa alle — Inkarnation efter Inkarnation — paa ny genopbygge deres af Mørket nedbrudte og forvanskede Personligheder; men i sin inderlige Medlidenhed med disse ulykkeligt stillede Væsener yder Gud dem den størst mulige Hjælp, ved, saa vidt som det er gørligt, at bortslette Erindringen om alt det, de oplevede før Jordens Tilblivelse, saa at de tilsyneladende er lig Menneskeaander.
Ligesom enhver frigjort Menneskeaand kan se tilbage paa sin Kamp ud af Mørket og frem imod Lyset, saaledes kan Gud, fra Evighed af, følge sin Kamp ud af Mørket, til den fulde Sejer var naaet. For Gud er det derimod ikke en Tilbageskuen i Erindringen, men en Opleven i Nuet; thi da Han indebærer al Tid — den endelige som den uendelige — i sin alt omfattende Tanke, eksisterer Begrebet Tid ikke for Ham.

Det kunne være interessant om du læste hele værket og kom med dine tanker om det...
Your friend forever

Jan
Top Svar Citer
#40349 - 10/07/2023 13:23 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: ]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 7293
Sted: Sydsjælland
Hej Jan.
Jeg respekterer, at der er mennesker, som tror på, hvad du her citerer.
Men for mig er det utroværdigt opspind.
Respekterer du dét?
Arne.
Top Svar Citer
#40350 - 10/07/2023 14:19 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: Arne Thomsen]
ABC
Uregistreret

Namaskaram Arne

Er der noget at respektere ler Har du sat dig ind i værket blinker Hvad er din overbevisning baseret på? Kom gerne med din sandhed og lad os se om den holder vand = der er ikke noget efter døden, og det er en tilfældighed, at nogle får et legeme fyldt med lidelser. I din verden kan forbryderen slippe afsted med tingene, for der er ingen retfærdighed til. Hvorfor sætte børn ind i sådan en verden? Kan du leve med at dine børn bliver tortureret til døde? Sker det ikke for dem? Hvorfor ikke sprænge jorden i luften og gøre en ende på lidelserne? Vil du ikke opgive dit midlertidige liv for andre? Næstekærlighed? Hmmm...
Your friend forever

Jan
Top Svar Citer
#40352 - 10/07/2023 20:00 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: ]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 7293
Sted: Sydsjælland
Jan.
Jeg spurgte dig, om du respekterer min mening om det aktuelle emne, og du svarer:
Citat:
Er der noget at respektere ler
Dermed har du - i mine øjne - diskvalificeret dig selv!
Arne trist
Top Svar Citer
#40353 - 10/07/2023 20:24 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: Arne Thomsen]
ABC
Uregistreret

Namaskaram Arne

Du er jo helt lost ler Endnu en gang blinker Har du ikke andet at komme med end dit hovmod? Kom gerne med din sandhed og lad os se om den holder vand = der er ikke noget efter døden, og det er en tilfældighed, at nogle får et legeme fyldt med lidelser. I din verden kan forbryderen slippe afsted med tingene, for der er ingen retfærdighed til. Hvorfor sætte børn ind i sådan en verden? Kan du leve med at dine børn bliver tortureret til døde? Sker det ikke for dem? Hvorfor ikke sprænge jorden i luften og gøre en ende på lidelserne? Vil du ikke opgive dit midlertidige liv for andre? Næstekærlighed? Hmmm...
Your friend forever

Jan
Top Svar Citer
#40355 - 10/07/2023 21:58 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: ]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 7293
Sted: Sydsjælland
Jan.
Jeg skrev, at jeg respekterer din tro, men at det ikke er min.
Og jeg spurgte dig, om du respekterer mit standpunkt.
Det beviser du jo her, at du ikke gør.
Min formodning er, at du nok bliver temmelig alene her på Trosfrihed.dk.
Er det dét, der er din plan?
Er det Trosfrihed.dk, du vil til livs?
Arne.
Top Svar Citer
#40356 - 10/07/2023 23:22 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: Arne Thomsen]
ABC
Uregistreret

Namaskaram Arne

Hvad stiller vi op med dig ler Er der nogen som ved det blinker Hvorfor skal jeg gentage mig selv? Hvem har styr på det hele i vores forsamling? Kan du ikke tåle at tabe ansigt? Virker dine tricks? Drop nu dit hovmod og lad os se om din sandhed holder vand = der er ikke noget efter døden, og det er en tilfældighed, at nogle får et legeme fyldt med lidelser. I din verden kan forbryderen slippe afsted med tingene, for der er ingen retfærdighed til. Hvorfor sætte børn ind i sådan en verden? Kan du leve med at dine børn bliver tortureret til døde? Sker det ikke for dem? Hvorfor ikke sprænge jorden i luften og gøre en ende på lidelserne? Vil du ikke opgive dit midlertidige liv for andre? Næstekærlighed? Hmmm...
Your friend forever

Jan
Top Svar Citer
#40358 - 11/07/2023 00:06 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: ]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 7293
Sted: Sydsjælland
Jan.
Ikke alene respekterer du ikke mit standpunkt.
Du har heller ikke opfattet det.
Jeg bilder mig ikke ind at vide noget om efter døden.
Så enkelt er dét!

For mig er det ikke "hovmod", det handler om, men ydmyghed angående vi menneskers position i verdens væren.

At beskylde mig for hovmod - endda på et grundlag, du selv har opdigtet, det er da "at gå efter manden i stedet for bolden", hvilket nok et flertal er enige om er dårlig debatkultur.
Og du har åbenbart aldrig forstået min underskrift.
Arne Sandhedens Mirakel: Verdens Væren. Agnostisk pan"teist" - ydmyghed, mådehold, harmoni, indsigt, medfølelse, omsorg, kærlighed heart smiler
Top Svar Citer
#40359 - 11/07/2023 11:31 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: Arne Thomsen]
ABC
Uregistreret

Namaskaram Arne

Hvad stiller vi op med dig ler Er der nogen som ved det blinker Begynder du at trække i land = der er ikke noget efter døden, og det er en tilfældighed, at nogle får et legeme fyldt med lidelser = er du kommet i tvivl om der er noget efter døden, og det ikke er en tilfældighed, at nogle får et legeme fyldt med lidelser = i din verden kan forbryderen slippe afsted med tingene, for der er ingen retfærdighed til. Hvorfor sætte børn ind i sådan en verden? Kan du leve med at dine børn bliver tortureret til døde? Sker det ikke for dem? Hvorfor ikke sprænge jorden i luften og gøre en ende på lidelserne? Vil du ikke opgive dit midlertidige liv for andre? Næstekærlighed? Hmmm...
Your friend forever

Jan
Top Svar Citer
#40361 - 11/07/2023 12:11 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: ]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 7293
Sted: Sydsjælland
Jan.
Citat:
Hvad stiller vi op med dig ler Er der nogen som ved det blinker Begynder du at trække i land = der er ikke noget efter døden, og det er en tilfældighed, at nogle får et legeme fyldt med lidelser = er du kommet i tvivl om der er noget efter døden, og det ikke er en tilfældighed, at nogle får et legeme fyldt med lidelser = i din verden kan forbryderen slippe afsted med tingene, for der er ingen retfærdighed til.
Mit svar:
Hvem er "vi" - andre end dig selv? griner
Mon de øvrige i V.m.L. bifalder din grove missionsvirksomhed?
Du tror, jeg har skiftet mening, blot fordi det er lykkedes dig at opfatte en lile bitte smule mere af, hvad jeg skriver griner
Når jeg skriver om verden som et mirakel (som sufien Rumi skrev for snart 1000 år siden) og om harmoni med kloden med medmennesker og med sig selv, så fatter du det tydeligvis slet ikke.
Det er jo ellers ganske enkelt og ligetil, og jeg tror godt, du kunne fatte det, hvis du ville.
Men du vil tydeligvis ikke, og du besvarer heller ikke mine ganske enkle spørgsmål.
Debatkultur er tydeligvis noget totalt ukendt for dig.

Arne Sandhedens Mirakel: Verdens Væren. Agnostisk pan"teist" - ydmyghed, mådehold, harmoni, indsigt, medfølelse, omsorg, kærlighed heart smiler
Top Svar Citer
#40362 - 11/07/2023 13:02 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: Arne Thomsen]
ABC
Uregistreret

Namaskaram Arne

Hvad stiller vi op med dig ler Er der nogen som ved det blinker Jeg har afdækket din verden og gjort det nemt for andre at se den = i din verden kan forbryderen slippe afsted med tingene, for der er ingen retfærdighed til. Hvorfor sætte børn ind i sådan en verden? Kan du leve med at dine børn bliver tortureret til døde? Sker det ikke for dem? Hvorfor ikke sprænge jorden i luften og gøre en ende på lidelserne? Vil du ikke opgive dit midlertidige liv for andre? Næstekærlighed? Hmmm...
Your friend forever

Jan
Top Svar Citer
#40368 - 11/07/2023 13:58 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: ]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 7293
Sted: Sydsjælland
Jan:
Citat:
Jeg har afdækket din verden og gjort det nemt for andre at se den = i din verden kan forbryderen slippe afsted med tingene, for der er ingen retfærdighed til.
Du kunne dømmes for injurier, sådan som du lyver om mig.
Du elsker jo videoer - måske du kunne finde en om debatkultur griner

Arne Sandhedens Mirakel: Verdens Væren. Agnostisk pan"teist" - ydmyghed, mådehold, harmoni, indsigt, medfølelse, omsorg, kærlighed heart smiler
Top Svar Citer
#40369 - 11/07/2023 15:02 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: Arne Thomsen]
ABC
Uregistreret

Namaskaram Arne

Hvad stiller vi op med dig ler Er der nogen som ved det blinker Så forbryderen kan ikke slippe afsted med tingene i din verden? Det må du lige forklare? Er retfærdigheden sket fyldest her...

https://da.wikipedia.org/wiki/Klaus_Barbie

Hvad med alle dem som slipper afsted med ugerningerne - som ikke bliver fanget og stillet for en dommer? Alle dem som forårsagede/forårsager masser af lidelser? Listen er lang...

https://da.wikipedia.org/wiki/Attila

https://da.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler

https://da.wikipedia.org/wiki/Josef_Stalin

https://da.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong

https://da.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin

https://da.wikipedia.org/wiki/Bashar_al-Assad

https://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Jong_Un

Hvor er kvinderne henne i det her? Hvad er deres rolle? Er der flere mænd end kvinder der får et legeme fyldt med lidelser? Det kunne være interessant at undersøge. Du må desuden gerne forholde dig til hele tankerækken og tilbagevise den = i din verden kan forbryderen slippe afsted med tingene, for der er ingen retfærdighed til. Hvorfor sætte børn ind i sådan en verden? Kan du leve med at dine børn bliver tortureret til døde? Sker det ikke for dem? Hvorfor ikke sprænge jorden i luften og gøre en ende på lidelserne? Vil du ikke opgive dit midlertidige liv for andre? Næstekærlighed? Hmmm...
Your friend forever

Jan
Top Svar Citer
#40371 - 11/07/2023 16:44 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: ]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 7293
Sted: Sydsjælland
Jan.
Det nytter jo ikke at forklare dig noget, for du kan jo ikke - eller nok snarere, vil jo ikke forstå det.
Men der jo andre, der læser denne tråd.

Når jeg skriver om de tre harmonier: med kloden, med medmennesker og med sig selv, og her ser forbrydelser som en mangel på de to sistnævnte harmonier, så åbner det jo nye perspektiver i kampen mod kriminalitet, såsom:
Kan vi opdage psykiske faktorer der leder til forbrydelser, og kan vi lære at håndtere dem, inden skaderne sker, da ville mange forbrydelser kunne hindres.
Vi er dygtige til den fysiske sundhed.
Kunne vi blive lige så gode til psykisk sundhed, ville vore samfund blive bedre.
Men mit indtryk er, at den psykiske sundhed er underprioriteret.

Arne Sandhedens Mirakel: Verdens Væren. Agnostisk pan"teist" - ydmyghed, mådehold, harmoni, indsigt, medfølelse, omsorg, kærlighed heart smiler
Top Svar Citer
#40372 - 11/07/2023 17:14 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: Arne Thomsen]
ABC
Uregistreret

Namaskaram Arne

Har jeg ikke forstået dig ler Skal det hele serveres på et sølvfad blinker Lad mig gribe tingene an på en lidt anden måde, for hvordan ser din verden ud? Kan du leve med at dine børn bliver tortureret til døde? Sker det ikke for dem? Hvorfor ikke sprænge jorden i luften og gøre en ende på lidelserne? Vil du ikke opgive dit midlertidige liv for andre? Næstekærlighed? Hmmm...
Your friend forever

Jan


Redigeret af ABC (11/07/2023 17:17)
Top Svar Citer
#40374 - 11/07/2023 18:35 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: ]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 7293
Sted: Sydsjælland
Til Jan.
"Goddag mand - økseskaft" tosset
Arne.
Top Svar Citer
#40375 - 11/07/2023 19:00 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: Arne Thomsen]
ABC
Uregistreret

Namaskaram Arne

Hovmod står for fald ler Har du forstået mig blinker Den hurtigeste og sikreste løsning på "problemerne" er at sprænge jorden i luften. Hvis der er noget efter døden, så stiller tingene sig i et andet lys, og vi kan lade være med at gå drastisk til værks. Så kan vi tænke i disse baner...

https://isha.sadhguru.org/uk/en/sadhguru/mission

Er der mere at debattere...
Your friend forever

Jan
Top Svar Citer
#40377 - 11/07/2023 20:03 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: ]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 7293
Sted: Sydsjælland
At opfatte den værende verden som et mirakel (som Rumi sagde for snart 1000 år siden, og som gnske mange også her vest på har sympati for) det fører ikke til hovmod, men til ydmyghed.

Arne Sandhedens Mirakel: Verdens Væren. Agnostisk pan"teist" - ydmyghed, mådehold, harmoni, indsigt, medfølelse, omsorg, kærlighed heart smiler
Top Svar Citer
#40378 - 11/07/2023 22:59 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: Arne Thomsen]
ABC
Uregistreret

Namaskaram Arne

Hvad stiller vi op med dig ler Er der nogen som ved det blinker Hvilken verden lever du i? Bliver mennesker ikke tortureret til døde i den? Hvordan tænkte Rumi? Kan vi bruge miraklet til noget, hvis der ikke er noget efter døden? For mig handler livet om kærlighed, barmhjertighed og retfærdighed. Du blandede dig i min samtale med HansKrist. Hvorfor skal jeg respektere sådan en udtalelse her...

Citat:
Men for mig er det utroværdigt opspind.

Har du ikke brug for at sætte dig ind i tingene, før du udtaler dig om noget? Kan du argumentere for din udtalelse? Forklare hvad den bunder i? Hvis vi reinkarnere er der så tale om utroværdigt opspind? Hvor meget har du tænkt over tingene? Er der langt fra et liv efter døden til reinkarnation? Kan du komme med noget at respektere? Mangler du inspiration...
Your friend forever

Jan
Top Svar Citer
#40380 - 11/07/2023 23:23 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: ]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 7293
Sted: Sydsjælland
Nå da. Nu forsøger Jan sig med at kræve en begrundelse for, at jeg ikke finder Johanne Agerskovs (klik) åbenbaringer troværdige::
Citat:
Vandrer mod Lyset! er et værk med etisk og religiøst indhold, oprindeligt udgivet i København i 1920 af den danske lektor og forfatter, Michael Agerskov. Bogen indeholder en række tekster, der ifølge udgiverens forord er "fremkommet ad intuitiv og inspiratorisk Vej gennem et kvindeligt Medium, min Hustru, Johanne Elisabeth f. Malling Hansen" [1].
Jeg vil dog mene, at det er Jan, der skal begrunde troværdigheden blinker
Og dét kommer vi nok aldrig til at se blinker
Arne griner
Top Svar Citer
#40382 - 12/07/2023 13:48 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: Arne Thomsen]
ABC
Uregistreret

Namaskaram Arne

Hvad stiller vi op med dig ler Er der nogen som ved det blinker Hvorfor henviser du til Wikipedia? Kommer din udtalelse sig af det? Læste du dit citat, og tænkte, utroværdigt opspind? Har du ikke brug for at sætte dig ind i tingene, før du udtaler dig om noget? Hvordan tale med dem på den anden side af forhænget? Hvor stor er din viden på området? Har du læst bogen - Nogle psykiske Oplevelser...

https://vandrermodlyset.dk/indledning/

Hvis du vil have mig til at respektere dine udtalelser, så må du i gang med at læse nogle relevante bøger, før får du ikke min respekt. Hvorfor kan jeg sætte Somo på plads? Er det fordi jeg har læst Wikipedia? Kom nu op i omdrejninger og gør noget for verden der batter...

https://isha.sadhguru.org/uk/en/sadhguru/mission

Er du en leder...

http://www.trosfrihed.dk/debat/ubbthreads.php/topics/40162/Re_Det_spirituelle_parti.html#Post40162

Hvem er alvidende...
Your friend forever

Jan


Redigeret af ABC (12/07/2023 14:11)
Top Svar Citer
#40386 - 12/07/2023 20:48 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: ]
ABC
Uregistreret

Namaskaram HansKrist

Jeg keder mig ler Børnene er faldet i søvn igen blinker Kommer du ikke snart hjem fra ferien? Vi har meget at tale om...

https://www.facebook.com/groups/vmlforum?locale=da_DK

Citat:
Forsvar mod mørkets kræfter

Hvis mennesker søger forsvar og beskyttelse mod det onde, findes et enkelt og effektivt middel, der ikke kræver årelange studier, eller milliardinvesteringer i militære våbensystemer, og som heller ikke tager tilflugt til kulørt litteratur med dens trolddomsformularer og tryllestave:

Nemlig tillid til Gud.

For intet ondt kan ramme det menneske eller det hele folk, der ved sig i den Almægtiges Hånd og under hans beskyttelse, omsorg og Værn.

Dette ved vi fra Vandrer mod Lyset.

Og det er let at fatte denne grundlæggende tillid til vores guddommelige Ophav. For Gud er en Lysets og kærlighedens Almagt. En Almagt, men også et uendelig mildt Væsen, der ønsker at give os denne beskyttelse (jf Vandrer mod Lyset).

Så vejen til beskyttelse mod mørket, det onde, er enkel, og enhver kan forstå det.

Det er blot at træde et skridt frem - mod Gud, og lægge alt i Hans Hånd.

Hvad har jeg ellers på hjertet...

https://isha.sadhguru.org/yoga/yoga-for-beginners/yoga-for-kids/

Er du en leder...

http://www.trosfrihed.dk/debat/ubbthreads.php/topics/40162/Re_Det_spirituelle_parti.html#Post40162

Hvem er alvidende...
Your friend forever

Jan
Top Svar Citer
#40388 - 13/07/2023 22:27 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: ]
ABC
Uregistreret

Namaskaram...

Hvor er præsterne henne ler Kom frit frem blinker Vi vil gerne tale med jer om tingene...

Citat:
Hvorfor er Jesus enkle kjærlighetslære blitt borte i de kristne religionene?

Først og fremst fordi mennesket lever i en verden som er formørket av det forgjengelige. Mange mennesker tror bare på det de ser og opplever daglig. Det som egentlig binder oss sammen, den åndelige virkeligheten lærer vi ingenting om, selv om dette var Jesu hovedbudskap; kjærligheten til og fra Gud, kjærligheten til våre medmennesker! Den er en åndelig virkelighet som vi kan erfare også her i møte med våre medmennesker.
Den ytre tilbedelsen ble viktigere enn den indre. Hvordan og når vi ber ble viktigere enn selve møtet i et åndelig fellesskap. For vi trenger ingen kirkebygning for å henvende oss til Gud, Vi trenger ikke prester som ikke kjenner sannheten, men står og gjentar århundrers løgner om Gud som ofret sin sønn for å redde oss andre fra fortapelsen. De som ennå tror på disse eventyrene som kirkens falske tjenere forteller om Gud og Jesu liv, blir lurt og lar seg lure og er hjernevasket til å tro at de ikke selv har ansvar for alt de gjør! Ja, hvilken far lar en av sine barn lide for hva de andre barna gjør!
Kirkene og religionene er til for å ha makt over mennesket, ikke for å fortelle sannheter om vår åndelige virkelighet. Men disse sannheter finnes tilgjengelig for alle som søker med et ærlig ønske om å forstå sammenhengene om hvorfor mennesket lever i denne lidelsens verden i en fysiske dødelig kropp.
Kirken og religionene har utspilt sin rolle for opplyste mennesker som søker sannheten utenfor eventyrenes og overtroens domene.
Jesu annet komme har skjedd, hans tale til menneskeheten finnes i budskapet «Vandre mot Lyset!» og alle som ærlig søker svar på hvorfor mennesket lever her på Jorden, ja, hvorfor jordelivet arter seg som det gjør, vil finne sannheten der!
https://thelight.net/nedlasting.htm

Ovenstående citat er fra Petter Musken på Facebook. Jeg vil desuden gøre opmærksom på dette forum og denne tråd...

https://debatingchristianity.com/forum/viewtopic.php?t=40788

Der arbejdes på højtryk for menneskeheden...

http://www.trosfrihed.dk/debat/ubbthreads.php/topics/40162/Re_Det_spirituelle_parti.html#Post40162

Hvem er alvidende...
Your friend forever

Jan
Top Svar Citer
#40428 - 18/07/2023 15:21 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: ]
ABC
Uregistreret

Namaskaram...

Hvor bliver præsterne af ler Kom frit frem blinker Er det ikke på tide, at I kommer op i omdrejninger, og gør noget for verden, der batter...

http://www.trosfrihed.dk/debat/ubbthreads.php/topics/40162/Re_Det_spirituelle_parti.html#Post40162

Lad os tale sammen om tingene...

Citat:
Hvorfor er Jesus enkle kjærlighetslære blitt borte i de kristne religionene?

Først og fremst fordi mennesket lever i en verden som er formørket av det forgjengelige. Mange mennesker tror bare på det de ser og opplever daglig. Det som egentlig binder oss sammen, den åndelige virkeligheten lærer vi ingenting om, selv om dette var Jesu hovedbudskap; kjærligheten til og fra Gud, kjærligheten til våre medmennesker! Den er en åndelig virkelighet som vi kan erfare også her i møte med våre medmennesker.
Den ytre tilbedelsen ble viktigere enn den indre. Hvordan og når vi ber ble viktigere enn selve møtet i et åndelig fellesskap. For vi trenger ingen kirkebygning for å henvende oss til Gud, Vi trenger ikke prester som ikke kjenner sannheten, men står og gjentar århundrers løgner om Gud som ofret sin sønn for å redde oss andre fra fortapelsen. De som ennå tror på disse eventyrene som kirkens falske tjenere forteller om Gud og Jesu liv, blir lurt og lar seg lure og er hjernevasket til å tro at de ikke selv har ansvar for alt de gjør! Ja, hvilken far lar en av sine barn lide for hva de andre barna gjør!
Kirkene og religionene er til for å ha makt over mennesket, ikke for å fortelle sannheter om vår åndelige virkelighet. Men disse sannheter finnes tilgjengelig for alle som søker med et ærlig ønske om å forstå sammenhengene om hvorfor mennesket lever i denne lidelsens verden i en fysiske dødelig kropp.
Kirken og religionene har utspilt sin rolle for opplyste mennesker som søker sannheten utenfor eventyrenes og overtroens domene.
Jesu annet komme har skjedd, hans tale til menneskeheten finnes i budskapet «Vandre mot Lyset!» og alle som ærlig søker svar på hvorfor mennesket lever her på Jorden, ja, hvorfor jordelivet arter seg som det gjør, vil finne sannheten der!
https://thelight.net/nedlasting.htm

Det er meget spændende det hele...

https://debatingchristianity.com/forum/viewtopic.php?t=40906

Hvem er alvidende...
Your friend forever

Jan
Top Svar Citer
annonce
Side 1 af 7 1 2 3 4 5 6 7 >


Seneste indlæg
Adskille stat og kirke?
af Arne Thomsen
19/06/2024 00:24
Hvorfor omtales guds ånd ikke som en ham?
af Anonym
18/06/2024 00:36
Eid al-Adha
af somo
15/06/2024 08:44
Valg - demokrati - Jesus
af Anonym
13/06/2024 16:59
Spiritualitet
af Anonym
11/06/2024 07:19
Nyheder fra DR
McDonalds dropper AI-bestillingssystem e..
19/06/2024 02:20
Kampen på 1 minut: Ronaldo satte EM-rek..
18/06/2024 22:53
Sverige vedtager mulighed for amerikansk..
18/06/2024 22:20
Nu kan du se kong Frederiks monogram på..
18/06/2024 21:39
Udenrigsministeriet: Palæstinensisk st..
18/06/2024 21:34
Nyheder fra kristeligt-dagblad.dk
Brand får politi til at opfordre borger..
19/06/2024 01:09
Noam Chomsky udskrevet fra hospital efte..
19/06/2024 01:09
McDonald's dropper AI efter at kunde fik..
19/06/2024 01:09
Burkinsk junta slukker signal til fransk..
19/06/2024 01:09
Flammehav opsluger våbenlager og detone..
19/06/2024 01:09