annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 14937628
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 2346991
Et andet syn 1964298
Jesu ord 1508426
Den Evige Filosofi 1315462
Galleri
Limfjorden, Strandparken Nørresundby
Hvem er online?
0 registrerede 147 gæster og 60 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 2 af 7 < 1 2 3 4 5 6 7 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#40112 - 16/06/2023 16:27 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: ABC]
ABC Offline
veteran
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 5286
Sted: Vanløse
Namaskaram HansKrist

Jeg går ud fra, at du følger med på sidelinjen, og glæder dig over musikken...
Your friend forever

Jan


Redigeret af ABC (16/06/2023 16:30)
_________________________
I Vandrer mod Lyset står der, at kun de tålmodige er brugbare, og det kan jeg godt følge...
Top Svar Citer
#40340 - 09/07/2023 14:39 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: ABC]
ABC Offline
veteran
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 5286
Sted: Vanløse
Namaskaram HansKrist

Så leger jeg med børnene ler Mens du holder ferie blinker Kan det blive meget bedre...
Your friend forever

Jan
_________________________
I Vandrer mod Lyset står der, at kun de tålmodige er brugbare, og det kan jeg godt følge...
Top Svar Citer
#40345 - 10/07/2023 12:20 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: ABC]
ABC Offline
veteran
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 5286
Sted: Vanløse
Namaskaram HansKrist

Jeg keder mig ler Børnene er faldet i søvn blinker Kommer du ikke snart hjem fra ferien? Vi har meget at tale om...

https://vandrermodlyset.dk/oversigten/

Citat:
Gennem de talrige Inkarnationer opbygger Menneskeaanden sin individuelle Personlighed. Ligesom det modne eller aldrende Menneske i Erindringen kan skue tilbage paa sine Tanker og Følelser, samt genkalde sig oplevede Tildragelser og udførte Handlinger lige fra de tidlige Barneaar, og dog som fuldvoksent Menneske paa alle Punkter føle sig identisk med Barnet, der langsomt er modnet gennem Dage og Aar, saaledes kan den frigjorte Aand i tilbageskuende Erindring, saa langt som Tanken kan naa tilbage i Tiden174, genkalde sig de menneskelige Skikkelser, som den har aandelig levendegjort, og dog fuldtud føle sig identisk med dem alle. I kalejdoskoplignende Billeder kan Aanden følge sit „Jegs“ gradvise Udvikling fra de første svage, lidet personlige Væsener, som den har været knyttet til, lige til de, gennem en langsom Fremadskriden, mere udviklede og mere selvbevidste Personligheder.
Altsaa: ligesom Mennesket paa hvert givet Tidspunkt er Summen af sit Livs Indhold, saaledes vil den frigjorte Aands individuelle Personlighed være Summen af alle tidligere Jordelivs Tanker, Følelser, Handlinger og Oplevelser.
For de Yngste175 stiller Inkarnationerne sig paa en anden Maade. Da de Yngste lovede Gud at være Menneskenes Ledere og Opdragere, var de selv højt udviklede Personligheder. Deres Tilbageskuen paa den Tilværelse, de har ført som Mennesker, bliver da nærmest — for at bruge et jordisk let forstaaeligt Billede — som de kvindelige og mandlige Skuespilleres, der i Erindringen genkalder sig de sceniske Skikkelser, de i Aarenes Løb har levendegjort ved deres Evner og Kunst. Blandt disse Skikkelser vil Skuespilleren altid udvælge dem, der stod hans egen Personlighed nærmest, og som han under Fremstillingen har formaaet at levendegøre gennem sin Kunsts individuelle Særpræg. Paa lignende Maade vil ogsaa de Yngste i den tilbageskuende Erindring føle sig mest tiltrukne af og mest identiske med de Mennesker, som det er lykkedes dem at paatrykke det reneste og ædleste Præg af deres Aands ophøjede Individualitet; og ligesom Skuespilleren, naar han forlader Scenen, afkaster sin Maske og viser sig som den, han virkelig er, saaledes vil ogsaa de Yngste, naar de ved Dødens Indtræden forlader den jordiske Skueplads og atter vaagner til klar Bevidsthed, afkaste den menneskelige Maske og vise sig som de høje Individualiteter, de var, førend de traadte ind paa Jordklodens Scene for at deltage i det store Verdensdrama.
De Ældste, som ved deres egenmægtige Menneskeliggørelse bragte sig selv ind under Gengældelsesloven, maa alle — Inkarnation efter Inkarnation — paa ny genopbygge deres af Mørket nedbrudte og forvanskede Personligheder; men i sin inderlige Medlidenhed med disse ulykkeligt stillede Væsener yder Gud dem den størst mulige Hjælp, ved, saa vidt som det er gørligt, at bortslette Erindringen om alt det, de oplevede før Jordens Tilblivelse, saa at de tilsyneladende er lig Menneskeaander.
Ligesom enhver frigjort Menneskeaand kan se tilbage paa sin Kamp ud af Mørket og frem imod Lyset, saaledes kan Gud, fra Evighed af, følge sin Kamp ud af Mørket, til den fulde Sejer var naaet. For Gud er det derimod ikke en Tilbageskuen i Erindringen, men en Opleven i Nuet; thi da Han indebærer al Tid — den endelige som den uendelige — i sin alt omfattende Tanke, eksisterer Begrebet Tid ikke for Ham.

Det kunne være interessant om du læste hele værket og kom med dine tanker om det...
Your friend forever

Jan
_________________________
I Vandrer mod Lyset står der, at kun de tålmodige er brugbare, og det kan jeg godt følge...
Top Svar Citer
#40349 - 10/07/2023 13:23 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: ABC]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 7126
Sted: Sydsjælland
Hej Jan.
Jeg respekterer, at der er mennesker, som tror på, hvad du her citerer.
Men for mig er det utroværdigt opspind.
Respekterer du dét?
Arne.
Top Svar Citer
#40350 - 10/07/2023 14:19 Re: Vandrer mod Lyset... [Re: Arne Thomsen]
ABC Offline
veteran
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 5286
Sted: Vanløse
Namaskaram Arne

Er der noget at respektere ler Har du sat dig ind i værket blinker Hvad er din overbevisning baseret på? Kom gerne med din sandhed og lad os se om den holder vand = der er ikke noget efter døden, og det er en tilfældighed, at nogle får et legeme fyldt med lidelser. I din verden kan forbryderen slippe afsted med tingene, for der er ingen retfærdighed til. Hvorfor sætte børn ind i sådan en verden? Kan du leve med at dine børn bliver tortureret til døde? Sker det ikke for dem? Hvorfor ikke sprænge jorden i luften og gøre en ende på lidelserne? Vil du ikke opgive dit midlertidige liv for andre? Næstekærlighed? Hmmm...
Your friend forever

Jan
_________________________
I Vandrer mod Lyset står der, at kun de tålmodige er brugbare, og det kan jeg godt følge...
Top Svar Citer
annonce
Side 2 af 7 < 1 2 3 4 5 6 7 >


Seneste indlæg
Kristus-Ordet
af ABC
25/02/2024 15:16
Videregivelse af hemmeligheder
af ABC
25/02/2024 14:40
LIGHED, INSTINKTIVT LAVERE OG OPSTANDELSEN BEVIDSTHED - GODT OG/E
af ABC
25/02/2024 01:54
Kærlighedsbevægelsen...
af ABC
25/02/2024 00:27
Er dette videnskab...
af ABC
20/02/2024 14:14
Nyheder fra DR
Brødre idømmes fængsel for dyrplageri..
26/02/2024 13:16
Danmark har gjort 2.000 ukrainske soldat..
26/02/2024 12:44
24-årig mand dømt for at have transpor..
26/02/2024 11:58
Miljøminister: Beskyttelsen af Østers..
26/02/2024 11:51
Nu må kontanthjælpsmodtagere overnatte..
26/02/2024 11:17
Nyheder fra Religion.dk