annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 6143549
Et andet syn 1339872
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 1215334
Jesu ord 948934
Spirituel omsorg 851449
Galleri
Nødstrømsanlæg
Hvem er online?
3 registrerede Gerth, Arne Thomsen ,(1 usynlig), 126 gæster og 27 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 12 af 19 < 1 2 ... 10 11 12 13 14 ... 18 19 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#30631 - 14/09/2020 16:26 Re: Gennemsigtighed og troværdighed af faktiske fakta [Re: somo]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 765
Indsendt af: somo
Hvorfor skulle de finde på sådan en historie?


"Og mens de sagde dette, befandt han sig der blandt dem og sagde til dem:
Og de, alle bange og fyldte med frygt, troede, at de så en ånd. Og han sagde til dem: Hvorfor er I urolige,
og hvorfor stiger tanker i jeres hjerter? Se mine hænder og mine fødder; - at det er mig selv; røre ved mig og se; for en ånd har ikke kød og ben,
Og han sagde dette til dem og viste dem sine hænder og fødder.

Og da de med glæde endnu ikke troede og blev forbløffede, sagde han til dem: Har du noget at spise her?
Og de gav ham et stykke fisk og
[lidt] af en bikage;


Så alle var i tvivl om sagen. Nogle bekræfter at have set ham korsfæstet med egne øjne, mens apostlene rapporterer at de mødte ham i kød og blod,


De fandt ingen forklaring på dette paradoks undtagen at sige: Han blev korsfæstet og døde, derefter begravet og blev oprejst fra de døde. Den ædle Koran kom for at fjerne dette mysterium og belyse denne gåde. Allah (ophøjet være han) siger - som kan oversættes som:


”Og for deres udtalelse: `Vi har sandelig dræbt al-Masah Isa (Messias, Jesus), Maryams (Marias) søn, Allahs sendebud.´ Og de dræbte ham ikke, og de korsfæstede ham ikke, men det forekom dem sådan (på grund af ligheden). Og de, der stredes om sagen, er sandelig i tvivl om den. De har ingen viden derom, men de følger kun formodninger. Og de har med sikkerhed ikke dræbt ham. Nej, (men) Allah løftede ham op til Sig. Og Allah er Almægtig, Alvis.” Koranen 4:157-158

\\\\\\\\\\\\\.


Hvordan forholde sig til Jesu fødsel...

Marias tilbagevenden til sit folk med Jesus,
fred være med ham,
og efter fyrre dage efter hendes fødsel,
og den Almægtige Gud befalede hende ikke at tale med folk. Fordi den, der vil tale og forsvare hende, er hendes søn,
og da hendes folk så hende bære sit barn, anklagede de hende for en prostitueret,
og så pegede hun på sit barn
og de fortalte hende:
Hvordan taler vi med et barn?
Gud fik profeten Jesus til at tale, mens han var baby
Han sagde: (Han sagde: Jeg er Guds tjener, bogen bragte mig og gjorde mig til en profet, gjorde mig velsignet, uanset hvor jeg var, og instruerede mig i at bede og zakat så længe jeg var i live),
Da folk hørte hvad barnet sagde, blev de forbavset og troede ikke på det de hørte

Det var Jesu første mirakel, fred være med ham

\\\\\\\\\\\\\\

Hvad skulle meningen være med en jomfrufødsel? Hvorfor ikke lade os allesammen blive født af en jomfru?

Hvis Gud ville skabe mennesker som profeten Jesus,
Gud kunne have gjort det, men det er kun for profeten Jesus,
Bevis for Guds kraft
I Koranen står nøje beskrevet, hvordan englen Gabriel blev sendt til Maria i form af en mand med et glædeligt budskab om et barn, der var ved at blive født på mirakuløs vist uden en far:

”Så satte hun et forhæng op for (at isolere sig fra) dem. Derpå sendte Vi Vor ånd (Gabriel) til hende, som viste sig for hende som et fuldkomment menneske. Hun sagde: `Jeg søger tilflugt hos Den Nådige imod dig – (nærm mig ikke) hvis du er gudfrygtig!´ Han sagde: `Jeg er kun din Herres udsending, der skal give dig (nyheden om) en retskaffen søn.´ Hun sagde: `Hvordan skulle jeg få en søn, når intet menneske har rørt mig, og jeg ikke har været usømmelig?´ Han sagde: `Således (skal det være). Din Herre siger: Det er let for Mig. Og Vi vil gøre ham til et tegn for menneskene og en barmhjertighed fra Os. Det er en afgjort sag.´” Koranen 19:17-21


\\\\\\\\\\\


Hvad er Guds budskab til menneskene...
nemlig budskabet om at tro på Den Ene Sande Gud (Allah).

Gud den Almægtige har ikke brug for os for at tilbede ham. Tværtimod er det os, der har brug for at tilbede ham. Vi har brug for at tilbede ham, fordi kun ved at tilbede ham vil vi være i stand til at rense os selv og derfor gøre os kvalificerede nok til at komme tæt på ham, og være i hans evige paradis.
\\\\\\\\\\\


Angående mirakler...
Når man nævner de mirakler, som profeterne med Guds hjælp udførte, refererer man til nogle religiøse hændelser, handlinger eller oplevelser, der er ud over det sædvanlige og som ofte bryder med naturlovene.
Dette er et bevis på Guds kraft
Og for at bevise sandheden fra profeterne med beviser foran folk
Der måtte være overnaturlige mirakler på det tidspunkt
Koranen indeholder mange videnskabelige mirakler, som forskere har vist sig at være sande
\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Adam - det første menneske

Det første menneske er skabt
I starten var der ingen mennesker på Jorden. Allah fortalte englene, at han vil skabe mennesker, der vil bo på jorden og tage sig af dem. Allah skabte det første menneske gennem en slags blanding af ler og jord, som siden er blevet tørret ud. Bagefter tog han ind en sjæl og puste liv i den. Derefter blev den allerførste mand ved navn Adam skabt. Han var en mand og den første profet. Han kom til jorden som en voksen og udviklet person.

Iblis nægter at bøje sig
Så befalede Allah englene at bøje sig for Adam. Alle engle gjorde som Allah sagde undtagen Iblis (Djævelen). Engle blev skabt af lys og jinns blev skabt af ild. Iblis var arrogant. Han troede det finere og bedre end Adam, fordi han blev skabt af ild og Adam blev skabt af ler. Derfor var Iblis ulydig med Allah og nægtede at bøje sig for Adam. Derfor blev Iblis straffet, og Allah udelukkede ham fra hans nåde.

Den første kvinde er skabt
Allah gav Adam al den viden, han havde brug for. Allah lærte ham navnene på alle objekter. Allah forklarede, hvordan objekterne lignede, hvilke egenskaber de havde, og hvad de blev brugt til. Så Adam lærte for eksempel næsten alt om vand, ild og vind. Adam var verdens første geni og en sand videnskabsmand. Fordi han vidste, hvordan alt fungerede, og hvad der var nyttigt. Adam havde stor viden om alt, hvad der eksisterede på jorden. Ellers var Adam et almindeligt menneske som os. Efter Adam skabte Allah en kvinde ved navn Eva (Hawwa). Eva var den første kvinde, og hun var Adams kone. Fra dem er der skabt en generation til en anden generation. Mennesker er ikke nedstammer fra andre væsener, som nogle hævder.

Adam og Eva i paradis
Adam og Eva boede i paradis (Djannah). Allah fortalte Adam og Eva, at de kunne spise frugterne af alle træerne i paradiset undtagen fra et bestemt træ. Allah bad dem om ikke at nærme sig træet og ikke spise frugten af ​​træet. De adlød Allah og gjorde som Allah befalede. Iblis var vred og misundelig på Adam og Eva. Han hadede dem, fordi de var årsagen til, at han blev kastet ud af Allahs barmhjertighed. Derfor ønskede Iblis hævn over dem og fik dem til at blive udelukket fra paradiset.

Iblis bedrager Adam og Eva
En dag kom Iblis til Adam og forsøgte at overtale ham til at spise frugt fra det forbudte træ. Iblis fortalte Adam, at hvis han og Eva spiste frugten fra træet, ville de leve for evigt og aldrig dø. Adam ønskede ikke at lytte til Iblis, og han adlød Allah. Så derfor vil han ikke nærme sig det forbudte træ. Men Iblis gav ikke op, men forsøgte igen at få Adam og Eva til at spise frugten fra træet. Iblis svor, at han var en ven for dem, og at han ønskede at give dem gode råd.

Denne gang formår Iblis at narre dem. Både Adam og Eva smagte træets frugt og glemte hvad Allah havde sagt til dem. Men så snart de indså fejlen, angrede de. De vidste, at de havde begået en fejl, fordi de adlød Iblis og spiste den forbudte frugt. De bad Allah om at tilgive dem. Allah tilgav Adam og Eva, men han sagde, at de i stedet måtte forlade paradiset og bo på jorden. Ellers var Iblis fra begyndelsen Allahs absolutte favorit. Fordi Iblis gjorde alt hvad Allah befalede ham at gøre og endda gjorde ekstra ting.

Menneskehedens værste fjende
Fra den dag er Iblis (Djævelen) menneskehedens værste fjende, og han prøver at gøre alt for at bedrage os mennesker, fordi vi alle er Adams børn. Iblis vil have os til at synde og gøre onde ting og således ikke adlyde Allah. På det tidspunkt ender vi i helvede, og det er hvad Iblis vil have. Men Iblis har ingen kontrol over de mennesker, der adlyder Allah og er gode muslimer. Vi ved, at Iblis (Djævelen) er vores værste fjende, og vi bør aldrig lytte til ham. Vi bør ikke blive fristet af ham og blive bedraget af ham. Vi adlyder Allah og gør som vi er blevet befalet. Adam og Eva levede længe på jorden. De havde mange børn. Disse børn havde også mange børn, som havde mange børnebørn. Adam og Evas børn og børnebørn flyttede til forskellige dele af verden. Så vi er alle børn af Adan og Eva.
Top Svar Citer
#30647 - 18/09/2020 07:47 Re: Gennemsigtighed og troværdighed af faktiske fakta [Re: somo]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 765

Den hellige Koran er en samling åbenbaringer givet til den hellige profet Muhammad (Allahs fred og velsignelser være med ham) over en periode på 23 år.

Koranen er den hellige bog om muslimer, som indeholder love, påbud og forbud, koder for social og moralsk opførsel og også indeholder en omfattende religiøs filosofi. Koranen er skrevet på arabisk nøjagtigt som den blev afsløret for profeten.

Det er beregnet som en vejledning for alle mennesker. Det blev åbenbaret fra Gud til profeten Muhammad (må Allahs fred og velsignelser være over ham) gennem englen Gabriel. Koranen blev afsløret i mindre dele over flere perioder, hvilket gjorde det lettere at huske, mens folk lettere kunne henvende sig til dens lære.

Profeten Muhammad (Allahs fred og velsignelser være med ham) havde tilgængelige forfattere, der skrev ned åbenbaringerne lidt efter lidt.

Koranen er opdelt i 30 dele og 114 suraer, dvs. kapitler, og hvert kapitel består af individuelle "ayaat" eller vers.”

og versene varierer i størrelse og indhold. Selve teksten har været uændret siden den blev afsløret. Millioner af eksemplarer findes over hele verden i dag, og de er alle identiske. Den hellige Koran er en af verdens mest læste bøger, og i betragtning af at dens vers læses i daglige bønner, læser titusinder af mennesker dagligt dele af Koranen.

Koranen indeholder næsten al viden. Her finder du emner som; videnskab, sundhed, skabelse, love og regler, filosofi, etik og moral, historie, spiritualitet, filosofi og profeti. Man finder meget interessante profetier i Koranen, som ikke kunne forstås på samme måde i det samfund og på det tidspunkt, Koranen blev afsløret. For 1400 år siden profeterede Koranen om en globaliseret verden med avancerede køretøjer og kommunikationssystemer. Gud havde i Koranen åbenbaret teorien om "big bang" og "black hole" længe før nutidens videnskabelige historie blev nedskrevet.Nedskrivning og opbevaring af Koranen

Gud lover i Koranen, at han vil beskytte den hellige Korans skrifter og lære, han siger: I dette lover Gud, at han selv vil beskytte denne bog mod forandringer og forfalskninger. Dette er en kendsgerning, der også indrømmes af ikke-muslimske lærde. Den berømte orientalist Sir William Muir nævner i sin bog "Mohammads liv" følgende:

”Vi kan kraftigt vidne om, at hvert vers i Koranen er en sand og uændret version af Muhammad. At sammenligne denne almindelige tekst med de forskellige læsninger i andre skrifter er som at sammenligne ting, der ikke har den mindste lighed. ”

Som nævnt havde den hellige profet udpeget ledsagere eller skriftkloge, der skrev ned alle åbenbaringer, som den hellige profet modtog fra Gud. Disse tekster blev bevaret på læder, da der ikke var noget papir på det tidspunkt i Arabien. Disse blev således kopieret af andre forfattere og til sidst fusioneret i form af en samling af manuskripter. Den hellige profet sørgede for, at åbenbaringerne blev skrevet ned nøjagtigt, som de blev afsløret. Hvert ord blev grundigt gennemgået og forsikret om, at det var korrekt. Allerede i profetens liv blev Koranen nedskrevet og blev godt taget hånd om. På samme tid var der en anden måde, hvorpå Koranen blev holdt, og det var at huske Koranens tekst. Araberne var naturligvis meget gode til at huske, så de fleste muslimer huskede hele eller en del af Koranen udenad.

Arbejdet med opbevaring og skrivning fortsatte efter profetens død. Den første kalif (leder) efter profeten samlede alle tekster og manuskripter, mens den anden kalif afsluttede arbejdet, da Koranen blev samlet som en bogform. Den tredje kalif fik denne bogform kopieret i flere udgaver og distribueret dem til de forskellige stater og beordrede folk til at følge disse standardkopier. Alle andre udgaver blev strimlet, og fra den dag og indtil nu er Koranen bevaret
og Koranen har aldrig ændret sig
Hvordan Surah Ad-Dhuha kan ændre dit liv (Shaykh Tawfique Chowdhury) - Udforsk Islam
https://www.youtube.com/watch?v=bq8plp7Tn9g
Top Svar Citer
#30650 - 22/09/2020 07:58 Re: Gennemsigtighed og troværdighed af faktiske fakta [Re: ABC]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 765
Top Svar Citer
#30670 - 28/09/2020 17:07 Re: Gennemsigtighed og troværdighed af faktiske fakta [Re: somo]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 765

Mary i Bibelen og i Koranen
at sammenligne Marias karakter (Maryam (as)) både i den bibelske tekst og i Koranteksten.

at Koranteksten tager meget mere hensyn til Marias karakter end den bibelske tekst.

Mary i Bibelen
- Et meget uflatterende portræt af Mary tegnes;
- Tvivl om beskyldningen om utroskab svæver gennem de 4 evangelier;
- Den bibelske Jesus respekterer naturligvis ikke sin mor ved at kalde hende "kvinde";
- Forholdet mellem mor og søn mellem dem er ikke en model for menneskeheden;
- Hendes navn vises mindre end 30 gange (inkluderer citater: "Jomfruen", "Herrens mor", "Jesu mor" og "Maria"). 25 gange i Jesu barndom (som) og hans begyndelse af tjenesten, forsvinder hun bagefter næsten helt, hun, "Guds moder" (sic!) Ifølge kristne;
- Paulus nævner det ikke engang en gang i alle sine skrifter eller evangeliet ifølge Markus (som er den ældste dog den mest primitive af de 4 evangelier

Endnu værre er, at kristne følger Paulus gennem hele deres liv og ikke Jesu lære (som). Paulus nævner ikke engang navnet på Maria (som) i sine skrifter på trods af at han er den mest produktive forfatter af Det Nye Testamente. Ikke engang et lille vers om hende!

Det er derfor foruroliget, at vi kan sige, at den kristne hellige bog, inspireret af Helligånden, lad os huske, tegner et meget katastrofalt portræt af Maria.

.
På Koransiden:
- Mary vælges "over kvinderne i denne verden";
Bemærk, at profeten Muhammad (sws) var araber, og alligevel i teksten, som han formodes at have skrevet ifølge kristne, placerer han Maria, som desuden er jødinde, over kvinderne i denne verden. Er der en mere overbevisende hyldest end dette?

- Tvivlen om anklager for utroskab fjernes uden den mindste tvetydighed ved miraklet fra Jesusbarnet (som), der rydder sin mor;
- Gud anbefalede venlighed til Jesus mod sin mor;
- Det forhold, han opretholder med sin mor, er fyldt med kærlighed og glæde;
(hvilket absolut ikke er tilfældet i evangelieteksten).

Mary har et privilegeret sted i islam, en Sura bærer endda sit navn (Sura 19 - Maryam) og fortæller samtidig sin historie. Der er intet kapitel i hele Bibelen, der ikke er dedikeret til Maria. Navnet på Maria vises meget oftere i Koranteksten (34 gange + 1 gang som Surah-titel) end i den bibelske tekst (mindre end 30 gange)


Lad os nu stoppe et øjeblik og stille os nogle få spørgsmål:

Er det ikke mærkeligt, at den "onde islamiske ånd" gav Mary langt mere ære i Koranen end "Helligånden" blandt kristne i Bibelen gjorde? Var det virkelig Helligånden, der inspirerede Bibelen? Ville det ikke være snarere en "ond" -Helligånd

En livsforandrende påmindelse med Majed Mahmoud - Udforsk Islam

https://www.youtube.com/watch?v=SoYxAHG8rrM

En besked til enhver pige (Salah Inad Al-Anezi) - Udforsk Islam
https://www.youtube.com/watch?v=I0cpVFH_F4k
Top Svar Citer
#30713 - 05/10/2020 13:59 Re: Gennemsigtighed og troværdighed af faktiske fakta [Re: somo]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 765
det er umuligt at udelade eller glemme de voldelige begivenheder, der fuldt ud er en del af evangeliet.
Var det ikke Jesus selv, der i lignelser meddelte, at det haster med et valg, der er radikalt og derfor voldeligt, som i teksten fra de drabsmænd, hvor de dræber ejerens søn for at stjæle arven? efter at have voldtaget tjenerne, havde han sendt til sin vingård. læsning af Det Nye Testamente konfronterer enhver læser med en åben vold, der kulminerer i arrestationen af ​​Jesus, hånet over hans uhyrlige retssag, hans tortur på Golgata og hans død. Vi kan tydeligt se, hvorfor Jesus vækkede så mange fjendtlige reaktioner.

"Jeg kom ikke for at bringe fred, men sværdet" (Mt 10,34). Du ser tydeligt i Bibelens Jesus denne bevidsthed om at sætte i krise ved hans ord og hans handlinger de sædvanlige måder at forholde sig til Loven på, til de religiøse institutioner i tiden og i sidste ende til fædrenes tradition. At huske volden i Det Nye Testamente er at træde ind i en farlig tradition og bringe den til liv, der sætter millioner af jøder i fare.

Tror du på, at jeg er kommet for at bringe fred til denne verden? Nej. Jeg kom ikke for at bringe fred, men dolken. Jeg er kommet for at adskille søn og far, datter og mor, svigerdatter og svigermor. Hvem der elsker sin far og mor mere end mig, er mig ikke værdig. Den, der elsker sin søn eller datter mere end mig, er mig ikke værdig.er heller ikke mig værdig. Den, der ønsker at redde sit liv, mister det. Og den, der mistede sit liv på grund af mig, finder det. (Mt 10,34-36) .. Hvad mere vil du have ..
i alle muslimske lande ved enhver, der følger begivenhederne og analysen af ​​specialister, at der i disse lande er udenlandske styrker involveret; Irak, det var en amerikansk løgn, det var de, der startede krigen, og det viste sig, at årsagen var en ren løgn
Libanon er under flere lande, der især påvirker Frankrig ... Rusland for Syrien ... alt sammen
og de anvendte våben er nu kendt for at have oprindelse i ikke-muslimske lande
hvorfor lader de ikke disse lande være alene? de siger, at det er at forsvare borgerne, men hvad er resultatet? det kan ses, at dette er løgne, og at målet er økonomiske eller strategiske interesser .. eller imod islam ganske enkelt ikke at lade islamiske regeringer slå sig ned i
fremmede lande, der ikke har noget at gøre med disse lande, bortset fra at de har interesser og dette af falske grunde;

Europa har gennemgået blodige krige og er kommet til at forstå, at enhed er styrke; Muslimske lande gennemgår etaper for en metamorfose, men fremmede kræfter lader ikke denne proces gå igennem, de er bangeDen enlige gamle kvinde - Udforsk Islam

https://www.youtube.com/watch?v=Y_vQ9R6l8AY
De bedste kvinder (spoken word) - Udforsk Islam
https://www.youtube.com/watch?v=HWlKQ7NXjKQ
Top Svar Citer
Array
Side 12 af 19 < 1 2 ... 10 11 12 13 14 ... 18 19 >


Seneste indlæg
Adam og Eva
af Arne Thomsen
15/01/2021 21:21
Panteisme
af Arne Thomsen
14/01/2021 14:24
BibleProject
af ABC
12/01/2021 13:14
Lyset - et forum for spirituelle mennesker...
af Gerth
05/01/2021 03:09
2021
af Tikka
04/01/2021 18:57
Nyheder fra DR
FÅ OVERBLIKKET: Her er de ting, du skal..
15/01/2021 20:58
Maskerede demonstranter ønsker 'kritisk..
15/01/2021 20:57
Korrespondent forklarer formandsopgør m..
15/01/2021 20:45
'Det er ren nydelse': Ny streaming-film ..
15/01/2021 20:41
Dua Lipa og 260.000 briter skriver under..
15/01/2021 20:39
Nyheder fra Religion.dk
Forfatter i ny bog: Det er ikke Koranen,..
12/01/2021 11:31
Hvad er kildekritik?
12/01/2021 10:27
Kan en protestant og en ortodoks blive g..
11/01/2021 05:48
Videnskabsteori: Få styr på begreberne
06/01/2021 10:57
Føniksfuglens symbolik findes både i K..
05/01/2021 05:00