annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 6721431
Et andet syn 1402831
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 1345944
Jesu ord 1009866
Spirituel omsorg 876478
Galleri
Kunsten at være stille.
Hvem er online?
0 registrerede 58 gæster og 19 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 1 af 5 1 2 3 4 5 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#20439 - 02/04/2016 17:27 Gnostikerne
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5803
Sted: Sydsjælland
Det ser ud til at være ret uoverskueligt, hvem gnostikerne egentlig var og faktisk stadig er.

Gyldendal skriver bl.a.:
Citat:
Gnosticisme, en række religiøse retninger med fælles præg i perioden omkring og efter kristendommens fremkomst, navnlig i 100-t. e.Kr.

Gnosticismen hører til de mest gådefulde og omdiskuterede fænomener i religionshistorien og den kristne kirkes historie; der hersker ikke engang enighed om, hvorvidt man skal kalde gnosticisme for en religion, for mysterieagtige sekter eller for afvigende eller kættersk kristendom.

Den er mytisk og psykologisk-eksistentiel i en ejendommelig blanding. Hele gnosticismens lidenskab gælder den højere frelsende erkendelse eller indsigt, som kan frigøre fra alle legemets og sjælens bindinger til denne verden.

Fra teologernes skrifter ved man, at disse retninger påberåbte sig at være kristne — ofte under henvisning til, at de var i besiddelse af hemmelige overleveringer, som uden om kirken gik tilbage til Jesus selv. De sondrede skarpt mellem den jødiske skabergud, som de anså for at være en lavere, ofte uvidende gud, og den højere åndelige guddom eller lysverden, som forløseren kommer fra. Det kan skildres på den måde, at Kristi ånd bevægede sig nedad fra det høje lys, passerede magter og engle ved at forklæde sig som dem, indtil ånden gik ind i mennesket Jesus. Kristi menneskelighed er altså kun en maskering, hans død på korset ikke nogen virkelig begivenhed, fordi ånden forlod legemet inden døden; men det kan de uindviede, blinde jordiske magter ikke indse.

Med disse tanker brød gnostikerne med den jødiske skabelsestanke, men først og fremmest med den antikke tænknings idé om verden som en ordnet helhed, et kosmos. Mens de ortodokse kristne mente, at tro, moral, skaberværket og den historiske forbindelse bagud til Det Gamle Testamente og apostlenes forkyndelse var afgørende, tænkte gnostikerne horisontalt, ønskede med stolthed at løfte sig over troen, ja over denne verdens gud. Det kunne ske ved den bevidstgørelse, der skildres som et råb eller et kald fra den højere verden. Ved dette kald kunne mennesker (eller rettere sagt nogle mennesker, pneumatikerne 'de åndelige') erkende, at de i sig havde en lysgnist fra guddommen selv. En erindring blev vakt om den verden, de var faldet bort fra, og som den frelsende indsigt oplyser om vejen tilbage til gennem de forskellige verdener og former til den rene formløshed.

Gnosticismen er en mærkelig uhåndterlig understrøm i europæisk kultur. I nyere tid er gnosticisme blevet omtalt i forbindelse med 1600-t.s deisme, 1700-t.s logevæsen, Hegels religionsfilosofi i 1800-t., Rudolf Steiners antroposofi, forskellige nyreligiøse strømninger; endog marxisme og eksistentialisme har været nævnt i forbindelse med gnostiske motiver.

En nutidig gnostiker skriver bl.a.:
Citat:
Gnosticisme er en fællesbetegnelse for en række forskellige religiøse filosofier, mysteriereligioner og sekter, der havde en betydelig udbredelse i hellenistisk-romersk tid, først i Middelhavsområdet, hvorfra de siden bredte sig ind i Centralasien.

Betegnelsen kommer af gnosis (gr. γνώσις gnṓsis), det græske ord for "erkendelse", der i denne sammenhæng referer til gnosticismens fokus på erhvervelsen af en mystisk erkendelse eller indsigt som det centrale mål i tilværelsen. Gnosticismen indebærer også typisk en dualistisk filosofi og forestillinger om en mytologisk kamp mellem lys og mørke, sjæl og legeme, idet legemet sættes i forbindelse med den ringeagtede materielle verden, der oftest anses for underlagt en malevolent guddom – en såkaldt demiurg – medens sjælen tænkes at have sit ophav i en højere åndelig verden, hvor Gud regerer sammen med de såkaldte æoner – oplyste guddommelige væsener.

Den gnostiske tankegang som jeg fortolker den.
Jeg vil bruge den hellig skrifts budskab for at illustrer tanken bag den personlige lærer eller moral om man vil, da morallæren i de forskellige religiøse systemer er den gnostiske tankegangs baggrund. Man skal, som ved den hellig skrift, læse betydningen af den gnostiske tanke gang. Jesus legeme ikke er det vigtige, men hans ånd. Budskabet om ånden og ikke legemet. Det er jo i bund og grund også den store bygmesters budskab. For hvis vi kan indse dette, fjerner man frygten for døden, da det jo kun er vores legeme der dør. Også i den hellig skrift finder vi budskabet om en ånd der bor i et legeme.

Den gnostiske tanke gang er i dag mere aktuel end nogensinde, da det gør op med den dogmatiske tankegang, som tit fjerner fokus fra Jesus ånd, men fokusere på legemet. Hvis vi kan erkende Jesus ånd som os, er det evige liv allerede begyndt, og derved fjerner vi frygten for døden og kan begynde at leve. Det kræver en del selvanerkendelse at forstå det, men når man først har forstået den velsignelse, det er at have guds kærlighed i ånden, og kan man gøre sig fri af legemets frygt for døden, da dette ikke har nogen betydning i det evige liv. Det er også legemet, der søger prompt og pragt, higer efter mere og leder os i fordærv(djævlen). Det er det der menes med gnostiker.

Opsummeret er det vel, at forstå Selvets ansvar. Ånden og guds kærlighed kan intet gøre fortræd, kun legemet kan skades. Hvilket også vil forklare mange af de legemlige afsavn såsom sult, ulykker mm. Da dette ikke hører gud til. Ånden er ikke borte bare fordi legemet er. Det er blevet sagt i en hellig skrift, at Gud var ordet, og at ordet er blevet kød. opgaven er at få "kødet/legemet" til at reflektere over "Ordet/Åndens" guddommelighed, som er i hans egen sjæl/sind. Det er denne opgave, som har skabt behov for religionen, og det ikke bare et behov for at tro men for at opnå forståelse og visdom.

Kristendom.dk kalder gnosticismen Indsigtens evangelium og skriver bl.a.:
Citat:
Gnosticismen har udfordret den kristne kirke helt siden grundlæggelsen. Og den gør det stadig.
Gnosticismen er kristendommens halvbror. De to har meget tilfælles, men generne er forskellige. Det har man vidst, siden Det Nye Testamente blev samlet, og den traditionelle kristendom har løbende forsøgt at få de gnostiske skrifter ud på et sidespor eller endda forbudt. Alligevel har gnosticismen ligget som en diskret understrøm i kristendommens store flod lige til i dag. Dømt ude som kætteri, men alligevel i live.

Gnosis betyder indsigt. Og gnosticismens kerne er, at alle mennesker har en særlig indsigt eller gnist, der kan udvikles og derigennem sætte mennesket fri - frelse mennesket - hvis man skal bruge et kristent ord. Kristus er dermed ikke en frelser, men et forbillede, som kan åbenbare mystiske sandheder for de udvalgte.

Længslen mod noget større end os selv, mærker mange mennesker. Og forklaringen om, at vi selv har det guddommelige i os, lyder for mange besnærende og meget mere livsbekræftende end kristendom med helvede og synder, der skiller mennesker fra Gud. Det er i hvert fald Michael Jahns forklaring på gnosticismens popularitet.

- Mange føler, at gnosticismen oprejser mennesket. Kristendommen har derimod fået folk til at bøje nakken i mange århundreder. Nu synes folk, at det er dejligt at rejse nakken. Vi er børn af industrialiseringen. Vi føler, at vi har styr på tingene. Vi kan nærmest alt, mens vi tidligere følte os prisgivet magter og myndigheder. Der var en angst for det ukendte, som drev religionerne frem. Gnosticismen blomstrer derimod i tider med overskud.
Jeg holder med citaterne her, for der er allerede rigeligt at tænke over, synes jeg, i disse visioner om det materielle som noget mindreværdigt, og "den indre gnist" - "ånden" - som det væsentlige - det egentlige - det afgørende blinker

M.v.h. Arne smiler
Top Svar Citer
#20450 - 07/04/2016 11:04 Re: Gnostikerne [Re: Arne Thomsen]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5803
Sted: Sydsjælland
Det er egentlig underligt, synes jeg, at gnosticismen er så upåagtet - eller man skulle måske snarere sige fortiet - på trods af at den har eksisteret i mindst et par tusind år - og stadig eksisterer.

Katharerne i det sydlige Frankrig blev simpelthen udryddet i 1200-tallet, mens gnosticismen i 1300-tallet på Athosbjerget inspirerede til hesykasmen, som den ortodokse kristendom tog til sig.

Idéen om, at der er en gud, som er højere end den lidt mislykkede skabergud, er helt vidunderlig, synes jeg - og den er jo tillige at svar på dét, vi kalder teodicéproblemet blinker

M.v.h. Arne smiler
Top Svar Citer
#20451 - 08/04/2016 21:12 Re: Gnostikerne [Re: Arne Thomsen]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
Ohøj hr. lægprædikant..

”Idéen om, at der er en gud, som er højere end den lidt mislykkede skabergud, er helt vidunderlig, synes jeg”

- Sir du det…;) Jamen alt du skriver begrænser sig jo til små Lolahop på stedet over gudsforholdet. Det svære for dig begynder jo først, når du skal beskrive hvor og hvordan dette ”vidunderlige” så indfinder sig; men du ender jo desværre altid med bare at gentage hvor vidunderligt du synes det hele er…;)

Måske du sku længere tilbage, læse Aurelius (Hippo) Augustins ”bekendelser”, for om muligt her at være tilbage i en tid hvor absurditeter endnu ikke helt har begravet religionen til halsen i paradokser, og hvor Ciceros ”Hortensius” afgørende interesserer Augustin p.a. ’den græsk/romerske tanke’ med kunsten, poesien, retorik og filosofien som det grundlæggende tema mellem de fire gamle venner – tillige får du så her muligheden for at akkompagnere med din ulmende lykkefølelse ved tanken om synet af det guddommelige ikon…voila! sagde Carlsen.

mvh & god weekend
Simon
P.s.: du ka jo alligevel argumentere for tro/viden som ligeværdige alternativer for den gode beskrivelse, hvor ”gnostisk” end prædikanten så måtte føle sig frem…;)
Top Svar Citer
#20453 - 09/04/2016 15:44 Re: Gnostikerne [Re: Simon]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5803
Sted: Sydsjælland
Hvad er det mon, der får en mand som Simon til konsekvent at kalde mig ”lægprædikant”?

Jeg deltager jo her på Trosfrihed.dk på lige fod med enhver anden, der skriver her.
Er de så også ”lægprædikanter”?
Og skal vi så nu – i samme ånd – kalde Simon for en ”hadprædikant”?

En grund der vel være til, at Simon dels ikke vil fortælle, hvor han selv står, og dels at han angriber folk som mig på en, synes jeg, ret så hadefuld måde.

Hvad er det ved mig, der øjensynligt irriterer ham så gevaldig meget?
Jeg er jo ikke, hvad ateister – ofte lidt hånligt – plejer at kalde ”troende” blinker

Er det mon dét, at jeg påpeger naturvidenskabens begrænsninger – at den f.eks. aldrig vil kunne finde ”den første årsag” til verdens eksistens – et spørgsmål som Simon åbenbart ikke udholder at møde?

Eller er det mon tillige dét, at jeg skriver om de mange måder, som vi – individer i dyrearten homo sapiens – anskuer verden på – dér hvor naturvidenskaben ikke kan hjælpe os?

Jeg ved det ikke, og det er jo ikke mit problem – men Simons opførsel forekommer mig interessant smiler

Og selv om jeg ikke er troende, er det bestemt både spændende og inspirerende, synes jeg, at forsøge at leve sig ind i de mange kreative og idérige måder, som vi mennesker opfatter verden, universet, verdenerne, tilværelsen på.

Jeg kan f.eks. ikke lade være at blive i godt humør, når jeg læser, at gnostikerne opfatter "slangen i Paradisets have", som den, der tilbyder os mennesker gnosisviden – om en langt bedre tilværelse end den, skaberguden har leveret blinker

Hvad Simon egentlig mener med:
Citat:
Måske du sku længere tilbage, læse Aurelius (Hippo) Augustins ”bekendelser”, for om muligt her at være tilbage i en tid hvor absurditeter endnu ikke helt har begravet religionen til halsen i paradokser, og hvor Ciceros ”Hortensius” afgørende interesserer Augustin p.a. ’den græsk/romerske tanke’ med kunsten, poesien, retorik og filosofien som det grundlæggende tema mellem de fire gamle venner – tillige får du så her muligheden for at akkompagnere med din ulmende lykkefølelse ved tanken om synet af det guddommelige ikon…voila! sagde Carlsen.
tvivler jeg på, at der er ret mange - om nogen - der kan finde hoved og hale i blinker

Arne smiler
Top Svar Citer
#20454 - 10/04/2016 21:56 Re: Gnostikerne [Re: Arne Thomsen]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
Hr. prædikant…

Det er nu godt med vennen Wiki i armhulen, ikke-sandt-hr.-prædikant – letteste var dog at fiske smukke floskler direkte fra en kontekstbrønd, så en doven prædikant ku spares den ulejlighed selv at skulle læse forfatterne! Men omvendt får du jo krydsord med på vejen, med al den sjov der ligger i at gisne sammenhænge..;)
En interesse for poesi, retorik og filosofi m.m. går såmænd langt bagom popgruppen ’gnostikerne’, der nu aldrig fandt stor opslutning noget sted men forsvandt mellem masser af mystikere med samme trang til selvpromovering. Samtiden bulnede af guder og trosretninger, så ny mystik var en stenet ernæringsvej, uanset at man tuskede lidt kendt filosofi ind i sangene. Men klart en tankebrønd for en mere nutidig lægprædikant, så lad endelig ikke ateister lægge flere sten i vejen, for ligesom fortidens fans gjorde det, så går det jo også nu an for en kæk lægprædikant at starte sin egen gnostiske basisgruppe. Der er skam stadig frit valg af guddommelige entiteter på alle hylder, og er du kunstnerisk snu med hjemmesider, så skaber du attributterne og maler ikonet for tilbedelse selv.

Hensigten med Augustin som ref. var jo henvisningen til den noget kortere vej til gudsforholdet, kald det gerne en hjælpetext, men ikke fordi han havde et tæt venskabsforhold til sin gud, udover problemer med verifikation og lokation af fænomenet var der nærmere tale om en ærbødig afstand, men set i forhold dit gudsforhold, med guden der ikke alene befinder sig i det for mennesket uerkendelige, men som til trods for at opholde sig blandt kolde og ubeboede planeter i den fagreste uvidenhed, ja så har du jo qua din intuition et venskabsforhold til fænomenet, hvorfor spørgsmålet selvfølgelig bliver, hvem af jer der ku lære den anden noget. Og alligevel tyder noget på at Augustin ku gi dig et par fif med på vejen.
Nu havde han meget at tale med sin gud om, og i bekendelser der mens de blev skrevet var tiltænkt udgivelse. Hvad du derimod har at bekende tør man næsten ikke tænke på, naturligvis sagt i al lune, for ser du, ”Arnes bekendelser” lyder jo både skrækkeligt og morsomt på samme tid, men man aner ligesom konturerne af din hidtil ufortalte fabel, en der måske alligevel ku tænkes at gi’ James Herriot et bagben.

Nu mindes jeg ikke Augustin omtale en ”telepatisk kommunikation” med guder gennem intuitionen, dér har du så en klar fordel fremfor ham, der i monologer med interessante refleksioner over fortidens og samtidens tænkere, i stedet bidrager med personlige meninger, hvor han trods sin position er langt forud for dig – han ville uanset tiden snarere ha anset det for nedværdigende at udtrykke sig gennem andres meninger…
Det lader sig m.a.o. ikke afgøre om din fabel – ”gnostisk” eller ej – bare er de samme citater, eller, om der er tale om et udløb fra egne klare tanker samt mere tankevækkende spørgsmål til livet end det der hidtil fik afløb. Men med så åndrig en intuition, du der ligefrem kommunikerer med et guddommeligt univers, sku det ikke danne grund for forventninger til ideer med forankring i livsforholdet? Jaja, vi får se…håbet er jo lysegrønt, det er planeten sådan set også, for tiden, så måske lægprædikanten har lidt grøn poetik gemt i ærmet, Wiki selv er der vist ikke rigtig grund til at være grøn af misundelse over…;)

Du må endelig sige til, du store ”(a)gnostiker”, hvis du sku få brug for en morsomhed midt i fanekorrekturen…;))

mvh
Simon


Redigeret af Simon (10/04/2016 22:00)
Top Svar Citer
annonce
Side 1 af 5 1 2 3 4 5 >


Seneste indlæg
Panteisme
af Hanskrist
11/04/2021 08:55
GUDDOMMELIGE SAMTALER
af Gerth
09/04/2021 03:31
Hvad HansKrist dog skriver
af Hanskrist
09/04/2021 01:05
Gennemsigtighed og troværdighed af faktiske fakta
af ABC
08/04/2021 16:06
OPLYSTHED
af Hanskrist
08/04/2021 13:42
Nyheder fra DR
Løkke vil kapre husvilde vælgere på m..
11/04/2021 11:56
Genbrugsbutikker drukner i varer: 'Man f..
11/04/2021 11:40
Nu udkommer Jumbobog nr. 500: Måske har..
11/04/2021 11:30
Borgmestre vil have lov til at bruge bø..
11/04/2021 06:46
Simon står bag nyt 'grænseoverskridend..
11/04/2021 06:41
Nyheder fra Religion.dk
10 vigtigste om forholdet mellem tro og ..
06/04/2021 07:00
Hvilke fordele er der ved at være et an..
05/04/2021 06:00
Quiz: Hvor meget ved du om religion i Di..
02/04/2021 06:00
Fantasy kan også fortælle om opstandel..
01/04/2021 06:00
Se billederne: jøder fejrer pesach
01/04/2021 06:00