annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 6747710
Et andet syn 1404871
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 1351078
Jesu ord 1011576
Spirituel omsorg 877921
Galleri
Anholdelsen i haven
Hvem er online?
1 registreret (1 usynlig), 56 gæster og 30 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 1 af 5 1 2 3 4 5 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#18521 - 26/09/2014 00:28 Hold op med at mærke efter i dig selv
Hanskrist Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2174
Sted: Nørresundby
http://www.information.dk/510311

’Hold op med at mærke efter i dig selv’

Psykologiprofessor Svend Brinkmann har lavet en syvtrinsguide, der skal hjælpe det moderne menneske i en evig omskiftelig tilværelse. Den er et opgør med den selvhjælpsindustri, som har gjort os til usikre og selvoptageede børnevoksne.

Guide til selvhjælp:

1) Hold op med at mærke efter i dig selv

2) Fokuser på det negative i dit liv

3) Tag nej-hatten på

4) Fyr din coach

5) Læs en roman - ikke en selvhjælpsbog

6) Dvæl ved fortiden

Læs hele artiklen om det skulle ha interesse ved at følge link'et ovenfor.


Min kommentar til denne skønne provokerende artikel følger her:

Psyken selvet er verdensforbundet og vores bevidsthed og subjektivitet er intentional som intentionel, rettet mod og rettet af noget andet, såvel som nogen anden (fx jeg-du forholdet) og andre. Således er det første man finder, erkender, i forbindelse en selverkendelse at vi konstant kredser om noget og nogen, såvel som at vi gerne vil noget, med noget (vores arbejde eller golfspillet), såvel som med nogen (fx komme ham hende nærmere).Citat:
"'Hold op med at mærke efter i dig selv’, hedder det første kapitel, og i løbet af bogen får læseren tips til, hvordan man kan begynde at fokusere lidt mere på det negative i sit liv, tage nej-hatten på og undertrykke sine følelser". citat slut


Min kommentar: undertrykke sine følelser og så stadig ha en nej-hat på der virker, der vil noget, det lyder lidt mærkeligt, for det er nu engang ved hjælp af følelserne at vi formår at sige fra, sige nej.Endnu et citat fra artiklen:

Citat:
»Det (’Hold op med at mærke efter i dig selv’) er selvfølgelig grotesk overdrevet, fordi jeg har skrevet det som modbillede til noget, der er lige så grotesk, nemlig tanken om at du skal træffe alle beslutninger ved at mærke efter i dig selv. ’Svaret ligger inde i dig selv.’ Det er overskriften for hele coaching- og selvudviklingsbølgen. Men svaret er ikke inde i dig selv. Der er ikke noget derinde. Kun organer,« griner professoren.

»De fleste svar ligger uden for dig selv, i den verden, vi er en del af". citat slut.Citatet ovenfor viser et forkert alternativ, forkert "enten eller" betragtning om selv og verden, for selv og verden er uløselige forbundne som jeg redegjorde for i min indledning "Psyken selvet er verdensforbundet,,,". Så ikke kun mindfulness og selvudviklingsbølgen opererer med dette falske alternativ, tilsyneladende gør professoren det også i sin overdrivelse.

Men det var nu ikke det værste, som kommer her: """Men svaret er ikke inde i dig selv. Der er ikke noget derinde. Kun organer,« griner professoren""".

"Der er ikke noget derinde" en rystende udtalelse som allerede Jung forfærdedes over, nemlig den moderne videnskabelige psykologi uden en lære og forståelse af sjælen eller den menneskelige psyke. Selvfølgelig er der noget derinde, mellem ørerne på folk (vi står hverken overfor black box; organer; eller tabula rasa), hvilke vore drømme, fantasier, erindringer og forestillinger klart viser, som de frie associationers metode kan hjælpe på vej fx. Mennesket er fyldt med impulser, motiver, affekter og emotioner som arketypisk intentionalitet, som vi også er intentionelle, med bevidste hensigter og forsætter, fremtidsplaner. Dette hører sammen med vores livshistorie, både vores levede liv som vi ser og erindrer det, husker og mindes det op til idag og som vi ønsker og forestiller os det skal forsætte imorgen og i overmorgen, og hvem det skal være med og hvad det skal være med, gå med og hvor i verden (selvforsynende øko landbrug eller flugt til Spanien, varmere himmelstrøg).

Brinkmann siger grinende at der ikke er noget derinde; jeg siger at der er alt derinde, vi har en hel mikrokosmisk verden i sig selv der står i en evig vekselvirkning den makrokosmiske. Sjælen er denne indre mikrokosmiske verden der er så rig så rig. Vi kender udtrykket, ens verden er styrtet i grus (og det er jo ikke altid at noget i den makrokosmiske har ændret sig, dog er de to altid forbundne og nogle gange er det en lille ting i den makrokosmiske virkelighed der medfører at vores indre verden, mikrokosmos styrter i grus).Nå men alt i alt væsentlige ting ham Svend Brinkmann tar op til debat. Det må være vigtig at psykologien forholder sig til tidsånden og i den sammenhæng har noget væsentligt at sige.


mvh HansKrist.
Top Svar Citer
#18533 - 28/09/2014 08:35 Re: Hold op med at mærke efter i dig selv [Re: Hanskrist]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
Meningen er bare, hønsemand, at man skal holde op med det navlepilleri og rette sine tanker imod verden udenfor sig; for det er nu engang verden udenfor og omkring os der er det interessante, ikke at kredse selvoptaget om det fnuld man finder i navlen. Så fx du ku’ med fordel læse bogen, selv om det nok ikke sker og at du nok ville få immerrig svært ved at se bort fra dig selv! ;)

mvh
Simon
Top Svar Citer
#18554 - 01/10/2014 13:05 Re: Hold op med at mærke efter i dig selv [Re: Simon]
Hanskrist Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2174
Sted: Nørresundby
Citat:
man skal holde op med det navlepilleri og rette sine tanker imod verden udenfor sig; for det er nu engang verden udenfor og omkring os der er det interessante, ikke at kredse selvoptaget om det fnuld man finder i navlen.


igen et forkert altenativ, forkert enten eller.

Mennesket skal ikke opgive sit jeg, sig selv (sine selv'er, fra dets forskellige livssituaitoner) såvel som sin individuerede intentionelle personlighed. Mennesket har en væsenskerne, og hvis man skal kunne mobilisere "nej hatten" overfor omverdenens, samfundets, mange inhumane og upersonlige kræfter, upersonligggørende kræfter (fx fra managements politikkens, kulturens evindelige krav om at vi skal være omstillings parate), da kræver det at man kender sig selv, det menneskelige og det personlige værdifulde.

Vi lever i en tid hvor mennesket opfordres til at opgive sig selv til fordel for samfundet som stort set styrer alt hos det moderne menneske, der i den grad mangler dannelse, personlighedsdannelse. Symptomerne herpå bliver netop new age; mindfulness og navlepilleri, med dets manglende forståelse af at mennesket er verdensforbundet. Hvorimod den kontinental europæiske eksistentialisme, og fx personalisme bevægelse, som psykoanalysen (inkl. Jung's analytiske psykologi); såvel som antropologisk psykologi (Århus Universitet fx), har nogle helt andre og bedre svar på problemet individ contra samfund, personlighed contra samfund.

Selvfølgelig skal mennesket ikke give afkald på sig selv, dets personlighed og værdighed, såvel som dets indre væsens kerne (sjæl, psyke), for at forsvinde væk, opløse sig selv, i et manisk eller ensidigt samfunds engagement. Vor tid har mere end nogen tid før i historien brug for personligheder der tør repræsentere og præsentere for os det sandt menneskelige og da ikke mindst at mennesket har medfødt personlighed (eller potentiale herfor) såvel som sjælelig eller psykisk rigdom og fylde. Det drejer sig om at en vis dannelse (vertikalitet) igen må på dagsordenen frem for at vi giver afkald herpå i et manisk politisk 24 timers samfunds engagement.

Hvis vi skal ha "NEJ -Hatten" på, kan det kun gøres ud fra at det klassiske dannelsesideal, vores vertikalitet, igen bliver taget seriøst op.

Det er næsten lykkedes det moderne efterkrigstids demokratiske vestlige samfund, at afskaffe det sandt menneskelige eller mennesket, der blot er blevet et middel for samfundsudviklingen, der igen er styret af kapitalismens umenneskelige anonyme og upersonliggørende stærke kræfter.

Uden en forståelse af det sandt menneskelige (eller mennesket og dets væsens kerne) kan man ikke føre en politik. Men det er nøjagtig hvad vi gør, da vi har afskaffet mennesket som værende et mål, nu er vi blot midler i en blind (anonym) kapitalistisk økonomisk samfundsudvikling der bestemt ikke har mennesket, som det sandt menneskelige for øje.

Og Svend Brinkmann har ret i at vi skal ha en Nej-hat på der virker, og det er på høje tid. Nu har jeg ikke læst bogen, men ud fra artiklen finder jeg at han på visse punkter har fat i den rigtige medicin, men også på andre punkter går galt i byen, fx omkring følelser og det forkerte alternativ, forkerte enten eller mellem selvet, psyken, bevidstheden på den ene side og så samfundet og omverdenen på den anden side.

Han er tydeligvis ikke et barn af antropologisk psykologi skolen i danmark. Et af mine motiver for at læse bogen, er dog at finde ud af om det nu også virkelig kan passe at han her har en blind plet i sin psykologiske dannelse og uddannelse.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#18556 - 02/10/2014 02:12 Re: Hold op med at mærke efter i dig selv [Re: Hanskrist]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
Nej det er skam ikke spor forkert; andre end du ville skam få det betydeligt bedre at slutte det navlepilleri. Hvis ikke man fungerer i det sociale, kan man blive så umærkelig, at det at mærke sig selv, ender med at blive en særdeles følsom affære ;)

"mange inhumane og upersonlige kræfter, upersonligggørende kræfter (fx fra managements politikkens, kulturens evindelige krav om at vi skal være omstillings parate), da kræver det at man kender sig selv, det menneskelige og det personlige værdifulde."

- Dette ku du korte ned til: et kendskab til sig selv, modvirker fremmedgørelse - blot lærer man ikke sig selv at kende, ved at tolke sig ind i personlighedsmodeller, men ved at erfare noget om sig selv i netop den sociale omgang på bl.a. arbejdsmarkedet, og naturligvis ved at anvende sin refleksionsevne. Pointen er jo ikke forsvinde i (Luthersk) selvopmærksomhed med alle mulige fikse idéer der ingen virkelighedsforankring har, så man til sidst forsvinder fra samfundet og mister sin socialitet, hvortil det faktisk er vigtigt for ens selvforhold at oparbejde en vis adaptationsevne. Det betyder skam ikke at man mister sit privatliv.

Kravene du her omtaler, er en økonomisk politiks vederstyggelighed der skal forandres med politisk engagement, og altså ikke ved at vi forsvinder i vore navler - for det ville få ufattelige konsekvenser for vore efterkommere, og det ka' du da ikke få over dit næstekærlige hjerte? ;)

"Selvfølgelig skal mennesket ikke give afkald på sig selv, dets personlighed og værdighed".

- Netop ikke, hvilket meget hurtigt kunne blive tilfældet, hvis vi resignerer og forsvinder fra samfundet i selvhjælpsterapi under nedrullede gardiner. Vores værdighed afhænger meget af hvordan vi forholder os til den virkelighed der afgørende bestemmer vores levefod, vi kan ikke skabe vores levefod uafhængig af samfundet, ikke som verden ser ud i nutiden. Så problemet med den kyniske økonomiske politik, så mange lider og vil komme til at lide under, er, at den faktisk foregår uden vores deltagelse, at vi har overladt beslutninger til en lille gruppe politikere der i stigende grad fjerner sig fra deres vælgere, for til sidst helt at fjerne beslutningsprocesser fra vores nærmiljø. Dette sidste, kan vi opleve som en nærmest uoverkommelig opgave at ændre på, og vi kan derfor ende med netop kun at bekymre os om os selv og de allernærmeste.
Godt nok er vi blevet mange mennesker, men det udelukker jo ikke decentrale beslutninger i nærmiljøer, hvor vi netop kan opleve at skabe en værdig levefod, der også afspejler vores selvforhold, uden derfor at miste overblikket over den ganske verden.

"Det er næsten lykkedes det moderne efterkrigstids demokratiske vestlige samfund, at afskaffe det sandt menneskelige eller mennesket, der blot er blevet et middel for samfundsudviklingen, der igen er styret af kapitalismens umenneskelige anonyme og upersonliggørende stærke kræfter."

- Hvilket tidspunkt refererer du til som skellet?

"Og Svend Brinkmann har ret i at vi skal ha en Nej-hat på der virker, og det er på høje tid. Nu har jeg ikke læst bogen, men ud fra artiklen finder jeg at han på visse punkter har fat i den rigtige medicin, men også på andre punkter går galt i byen, fx omkring følelser og det forkerte alternativ, forkerte enten eller mellem selvet, psyken, bevidstheden på den ene side og så samfundet og omverdenen på den anden side."

- Netop dette må vente som stillingtagen til bogen er læst, ellers ender man ligesom Arne med at spørge Gyldendal, hvad meningen er i bøger ;)

Det sir sig selv, at vi må forblive med at være individer og ikke blot divider, og skal under ingen omstændigheder finde os i at vores privatliv og selvforhold nationaliseres, som befandt vi os i et nyt DDR - hvilket jeg pers. synes både Soc.dem. og Venstre er i færd med. Der må være et anstændigt forhold mellem det private og det offentlige, et naturligt balanceforhold mellem forpligtelser overfor os selv og overfor den sociale ramme. Begge dele er vigtigt. Så der bliver noget at tage stilling til, de kommende år, for netop ikke at skabe a, b og c-mennesker, med de psykologiske konsekvenser dette vil føre med sig, for masser af mennesker oplever skam ikke at være udenfor samfundet, nærmere at ha' fået det på nakken.

mvh
Simon


Redigeret af Simon (02/10/2014 02:23)
Top Svar Citer
#18558 - 02/10/2014 16:23 Re: Hold op med at mærke efter i dig selv [Re: Simon]
Hanskrist Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2174
Sted: Nørresundby
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#18560 - 02/10/2014 19:17 Re: Hold op med at mærke efter i dig selv [Re: Hanskrist]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
”Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!.”

- Pas hellere på med de himmelnisser som venner hønsemand, friheden ligger ikke i at vænne virkeligheden eller samfundet ryggen, men i at frigøre sig fra (selv)bedrag og påtage sig ansvaret for sit (og sine børns) liv ;)

Pointen som svar på din nye tråd skæres ned til flg.: læs bøgerne, før du snakker om hvad der står i dem - det gør det lettere at vide hvad man taler om, og derfor debattere meningsindhold. Så er du også fri for at henvise til hvad andre mener om temaet ;)

mvh
Simon
Top Svar Citer
#18564 - 03/10/2014 11:00 Re: Hold op med at mærke efter i dig selv [Re: Hanskrist]
Hanskrist Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2174
Sted: Nørresundby
hvis nogen hellere vil se på tv: p1 debat på dr2, så er der et link her:


http://www.dr.dk/tv/se/p1-debat-pa-dr2/p1-debat-pa-dr2-497

Denne debat foregår udmærket uden at man behøver læse bogen. Man kan sagtens debattere disse forhold og problemstillinger artiklen peger på uden at have læst Svend Brinkmann's bog.

Og indtil videre har jeg kun taget udgangspunkt i artiklen, og nu har vi også udsendelsen. Jeg skrev jo netop: "Min kommentar til denne skønne provokerende artikel følger her:".

Vil man kritisere Brinkmann's bog må man nødvendigvis læse bogen, det siger sig selv. Men indtil videre er det artiklen og de problemstillinger den peger på, jeg og andre har drøftet (et par steder på de sociale medier). Ej heller hovedparten af de der deltager i p1 debat på DR2 har læst bogen.

Tråden tar sit udgangspunkt i artiklen og ja nu har vi også udsendelsen som både en radio og tv udsendelse.

Tråden og det vi kommer omkring med udgangspunkt i artiklen har intet at gøre med at man skal læse Brinkmann's bog, dette er slet ikke trådens egentlige i første omgang ærinde. Det er ikke Brinkmann og Brinkmann's bog der er til debat, men de forhold Brinkmann påpeger i sin skønne provokerende artikel/kronik.

Og det lykkedes dig jo også i uskøn blanding både at få sagt noget fornuftigt (alene ud fra de temaer artiklen peger på), som du også forsøger at få intimideret din modpart, det kan du slet ikke lade være med, det er blevet en besættelse og en afhængighed du ikke magter at bryde med (de 450 millioner amygdala OS IMOD DEM pis i kog neurontyer kupper ACC og din forhjernevirksomhed, som de undergraver din hippocampus, dit overblik og din hukommelse).

Så det er simpelthen noget vrøvl at de forhold artiklen påpeger ikke kan drøftes uden at have læst bogen. Du bruger blot forholdet som en billig anledning til at gå efter manden i stedet for bolden. Ja du afsporer debatten, også afsporer og kommer du væk fra hvad du selv har skrevet, hvor der var nogle udmærkede refleksioner og tanker om de forhold artiklen kan give anledning til at reflektere over.

Men allerede nu begynder du at ødelægge tråden ved at gå efter manden og ikke bolden. Det er simpelthen enerverende dagligt at skulle træffe på denne din under al kritik måde at debattere på.

HansKrist.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#18565 - 03/10/2014 12:41 Re: Hold op med at mærke efter i dig selv [Re: Hanskrist]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
Hvorfor diskutere indholdet i en bog, man ikke har læst? – det er jo det glade vanvid ;)

mvh
Simon
Top Svar Citer
#18567 - 03/10/2014 13:19 Re: Hold op med at mærke efter i dig selv [Re: Simon]
Hanskrist Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2174
Sted: Nørresundby
tråden tar udgangspunkt i den artikel der er link til og nu også den p1 debat på dr2 udsendelse vi også kan se.

læs dog hvad jeg skriver!!!

store dele af danmark deltager på de sociale medier i denne debat (uden at hovedparten har læst bogen, som det ej heller fordrer at man har læst bogen, da der nemlig ikke er tale om en debat om Brinkmann's person som ej heller hans bog (men hvis det er hvad du ønsker, så begynd selv at drøfte Brinkmann's bog))

Hvis du ikke har noget fornuftigt at sige, kan du så ikke droppe at spamme trådene??? Nu er det simpelthen for meget, at du skal logge ind og skrive indlæg når du ikke vil noget konstruktivt i debat henseende.

Nu bliver du trættekær og enerverende at blive udsat for. Lidt synd når du ellers har skrevet et rimeligt okay indlæg, hvorfor det pludselig ramler og rabler for dig.

Du er fanget i stresset manisk debat aktivisme for tiden, slap dog af mand, og drop dog disse dine meningsløse forhastede indlæg hvor du overhovedet ikke konstruktiv debattere med nogen.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#18569 - 04/10/2014 00:51 Re: Hold op med at mærke efter i dig selv [Re: Hanskrist]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
Vanviddet består i, at du igen og igen beskriver dine meninger om indholdet i bøger du ikke har læst. Det er bare en vane du bør aflægge dig hønsemand, længere er den ikke ;)

mvh
Simon
Top Svar Citer
#18570 - 04/10/2014 11:02 Re: Hold op med at mærke efter i dig selv [Re: Simon]
Hanskrist Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2174
Sted: Nørresundby
du forsætter med dine enerverende trættekære forsøg på at afspore debatten og trådens emne (som dit eget indlæg inklusivt (man må spørge, ud fra din logik, hvordan det kunne lykkes dig at skrive dit indlæg når du ikke har læst bogen (og sjovt nok det gik jo udmærket))), som var med udgangspunkt i en artikel af Brinkmann (derefter er en p1 debat på dr2 udsendelse kommet til) kritisk at drøfte selvudviklingsbølgen som den tilhørende eller i forlængelse heraf udbredte coaching kultur.

Hvis du læser hvad jeg skriver, hvilket du åbenbart ikke gør, så gør jeg tydeligt opmærksom på, endda med citat, at det er artiklens påstande jeg kommenterer.

Nogle af påstandene i artiklen kunne indikere at Brinkmann over ser hvad jeg med mine egne ord beskriver:

"det der bor derinde retter os imod det og dem derude". Altså den vertikalitet, man møder ved at vende sig imod sig selv (psyken bevidstheden) såvel som sine følelser og mærkeligheder, restituere og resocialiserer os, retter os imod det og dem derude, i en nyvunden vital motivationel intentionel overskud til omverdens engagement (på alle fronter). Dette skyldes at vi bliver klar over vore egne ønsker og mål her i livet.

Og i den sammenhæng siger skriver jeg netop at denne mistanke selvfølgelig kræve at man læser bogen.
Men stadig har vi artiklen og p1 debat på dr2 udsendelsen at forholde os til i denne tråd, såvel som hvad jeg og du har skrevet.

Og endnu engang; denne tråd er ikke en gennemgang af Brinkmann's bog, en drøftelse af Brinkmann's bog; men igen, hvis det er hvad du ønsker, så lav dog for pokker din egen tråd hvor du gennemgår Brinkmann's bog. Og så lad denne tråd her være hvad den har været hele tiden, en kritisk drøftelse og stillingtagen til selvudviklingsbølgen og coaching som en udløber heraf.

På de sociale medier drøfter tusindvis af dansker Brinkmann og hans herlige skønne provokerende indslag (artikler og medvirken i p1 debat på dr2) hvor de færreste har læst hans nyeste bog om emnet.

Det står da til enhver tid os alle for, dig, bjørn, RM, michael, arne, undertegnede, hvem der kunne have lyst dertil, at have en kritisk drøftelse og stillingtagen til selvudviklingsbølgen og coaching (i denne tråd med udgangspunkt i en artikel og en p1 debat på dr2 udsendelse); såvel som det principielle generelle spørgsmål, om dette at vende sig imod sig selv med øget opmærksomhed og sensivitet, om dette gør os mindre aktive engageret i vore omgivelser.

Men igen, så synes jeg at dersom dit fokus er på Brinkmann's bog, at du så skulle lave en tråd hvor du gennemgår bogen. Dog er dette ikke emnet for tråden her, som nu også begynder at være uinteressant grundet din afsporing og lyst til at spamme og intimidere (som er dit egentlige motiv grund til at du pludselig skifter kurs i tråden og ikke længere forsætter som du begyndte i tråden).

_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#18571 - 04/10/2014 14:48 Re: Hold op med at mærke efter i dig selv [Re: Hanskrist]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
Du snakker (med tryk på snakker) i dit indlæg om citater der er misvisende, ja Brinkmann der overdriver osv.osv. Alt sammen nærmest lidt i stil af en anmeldelse af en bog du ikke har gidet læse; hvad synes du sådan et indlæg er værd på en debat som denne?

Problemet er, hønsemand, at vi fra dig har set dette så utroligt mange gange, derfor et par kommentarer.

mvh
Simon
Top Svar Citer
#18572 - 04/10/2014 15:35 Re: Hold op med at mærke efter i dig selv [Re: Simon]
Hanskrist Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2174
Sted: Nørresundby
gud hvor du vrøvler mand

jeg tar udgangspunkt i hvad der skrives i en artikel som tusindvis af mennesker drøfter på de sociale medier, og som også nu har haft en forsættelse, været behandlet på aftenshow tv, og som p1 debat på dr2.

Længere er den simpelthen ikke du enerverende barnlige trættekære debattør, der ikke har det godt hvis du ikke kan dreje debatterne over i personforfølgelser, hvilket er grunden til at du afsporer denne tråd og pludselig fraviger også din egen seriøse indlæg, hvor du skam godt har forstået trådens emne, som du der tar op.

Det har intet at gøre med Brinkmann's bog, hvilket jeg endda pointerer at dersom hvad artiklen kunne indikere, skal undersøges nærmere, da skal bogen læses.

Men stadig er artiklen og dens skønne provokerende (til tider overdrevne sat på spidsen påstande) udgangspunktet for denne tråds emne.

Hvis du nu hellere igen igen igen, for gud ved hvilken gang, hellere vil intimidere min person og fortælle gud og hver mand hvad du mener om mig og min person, jamen kan du så ikke gøre dette i en anden tråd??? Hvorfor skal du spamme og afspore efterhånden alle tråde, som intimidere andre debattører overalt hvor du deltager????

Du er intet mindre end umoden og enerverende trættekær i længden at skulle konfronteres med, og da især i øjeblikket hvor du er manisk, grundet at din selvtillid og selvrespekt er fuldstændig i bund. Men hvorfor skal det gå ud over os andre at du er i så stor krise, har så ondt i livet for tiden?

få dig en weekend hvor du slapper af, adspreder dig selv og får restitueret dit lille forvirrede Kain Abel syge hoved, for du er godt nok manisk stresset som aldrig set før, og det har stået på nu i et par måneder.

simon simon simon simon simon simon mig her og der og alle vegner (slap dog af mand!!) ,,, du fylder simpelthen for meget når du beslaglægger og nedlægger trosfrihed med dine evindelige hekseforfølgelse, person -hetzende intimideringer, latterliggørelse og ringeagtelse andre debattører.

Du er simpelthen psykisk set et barn, infantil i hele din opførsel.

Jeg har sagt det før, jeg har aldrig kunnet forbinde dig med et voksent menneske simon (hvilket du ej heller er), hvorfor det også gjorde ondt at se dig, der er så ulig Kræn-p som nogen kan være, fuldstændig overskruet gå ind og skrive mindeord. Af alle det var bare ikke dig der skulle ha gjort det med den måde du ter dig på debatten her, som var Kræn-p så inderlig imod, denne debatstil du står for var ham total fremmed.

Du er simpelthen for meget simon, og vi mangler bare at du selv får øjnene op for det forhold.

Du kan jo begynde med at vise din bedre halvdel og din datter, hvordan du debatterer her på trosfrihed. Vis dem det!!! Nej det holder du for dig selv, det er nemlig pinefuld for dig at blive taget i at du bruger trosfrihed som bordel.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#18573 - 04/10/2014 20:10 Re: Hold op med at mærke efter i dig selv [Re: Hanskrist]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
Der er mening i at debattere et meningsindhold i værker man har læst, sætte meninger om det læste op imod hverandre og vurdere udkommet. Det er derimod meningsløst at diskutere andres meninger fra læste værker, når man ikke selv har læst dem – for dermed forholder man sig til deres meninger, uden at vide hvad de taler om, og farer – som vi så tit har set det fra netop dig hønsemand – ret ud af tangenten og kan ikke holde temaet fast. Du forvrøvler bare en bog du burde læse, før du danner dig meninger om den. Dit indlæg er m.a.o. uden mening.

mvh
Simon


Redigeret af Simon (04/10/2014 20:14)
Top Svar Citer
#18574 - 04/10/2014 21:45 Re: Hold op med at mærke efter i dig selv [Re: Simon]
Hanskrist Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2174
Sted: Nørresundby
du er intet mindre end tosset i hovedet, og man tænker skal man give barnet det sidste ord i sin spammen og afsporen denne tråds emne, som aldrig har været at gennemgå Brinkmann's bog, og hvordan ind i helvede du har fået det vendt sådan argumenterer du overhovedet ikke for. Du forsætter bare dit enøjede show, hvor du pludselig har sat din egen dagsorden, så hvis det er Brinkmann's bog du ønsker at debattere, så lav din egen tråd derom (dette er ikke i nærheden af at være denne tråds emne såvel som udgangspunkt for debat os imellem).

Min tanke var alene ud fra den artikel i information som inspiration at drøfte selvudviklingsbølgen og tendenser her som at mærke efter i sig selv, vende sig imod sig selv, om man kan gøre dette med fordel eller om det virkelig er så farligt eller uhensigtsmæssigt som nogle gør det til. Og da især om det gør os mindre engageret i vore omgivelser, er det meningsløs og spild af tid, populært betragtet som en dødssynd af kirken og politikerne, som navlepilleri. Iøvrigt har jeg givet nogle spændende betragtninger på disse principielle spørgsmål, som vi har kendt til i rigtig mange år nu (det er jo ikke en ny debat, og ja vi har haft den med hinanden her på trosfrihed flere gange).

Hele Danmark har drøftet dette, her og der, i medierne og på de sociale internet medier ligeså. Stort set ingen har læst bogen, hvilket ej heller er et must. Jeg vil sgu da ikke forlange af dig, bjørn, arne, michael eller RM at om I havde lyst, at drøfte denne problemstilling, at I så skulle ha læst bogen, det er jo slet ikke et issue i den her sammenhæng med min tråd. Og det er en gåde hvordan du har fået det vendt i dit hoved sådan (men dog er ingen i tvivl, for motivgrunden herfor er at du så kan fremføre dine konstante intimideringer og beklikkelse, dem du er i debat med).

Du er fuldstændig styret af dine følelser mand, og uden omløb i hovedet. Du er simpelthen enerverende trættekær barnlig (umoden i roen), med nogle mærkværdige ubevidste homoseksuelle SM tilbøjeligheder overfor både arne og undertegnede. Man må stille sig selv det spørgsmål hvordan var/er dit forhold til din far? Mistede du ham tidligt? Ihvertfald afslører du en helt absurd måde at være i kontakt med arne og undertegnede (hvor du manisk ter dig som et barn, så noget er gemt her i forholdet til din far). Hverken jeg eller arne er interesseret (VI GIDER DIG IKKE MERE simon) i dine alt for grove intime tilnærmelse, intimideringer, du kravler jo nærmest rundt på skødet af os, og savler, gylper, skider og pisser og spermer ud over det hele. Ihvertfald er du ikke stueren og du ter dig som et spædbarn konstant. Fuldstændig absurd du ikke selv kan indse at din evindelige i øjeblikket maniske intimidering, latterliggørelse og ringeagtelse, såvel som beklikkelse og belyvning visse andre debattører er gået for vidt for dig. Du er simpelthen enerverende trættende for andre (noget du må ha hørt før, men dit behov for din fars opmærksomhed er åbenbart helt ustyrlig i øjeblikket) når du fuldstændig beslaglægger og nedlægger trosfrihed i denne din maniske periode.


Og du skal ikke skrive mvh

og nej jeg forvrøvler overhovedet ikke nogen bog, jeg har slet ikke nogen bog som emne, issue, i den her tråd.

Hvis du mener hvad du skriver, så kan hverken information, Brinkmann, p1 debat på dr2, aftenshow, og andre sociale medier, begynde en debat uden at det kræver folk har læst hans bog. Og dette er jo en absurd tankegang at ville forlange at vi i danmark ikke kan have denne debat uden at vi alle skal læse Brinkmann's bog. Ikke engang Brinkmann har tænkt det sådan.

Denne debat der virkelig har haft vind i sejlene og sat sindene i kog, kører udmærket, uden at nogen overhovedet har læst Brinkmann's bog. Hvor mange bøger skal vi ha læst for at kunne deltage i debatter rundt omkring i landet? Ingen, det er jo ikke meningen, at man ikke her og der, fx dr2 ikke kan stable en debat på benene uden at folk skal have læst bøger. Du har fuldstændig mistet proportionerne her (du skyder gråspurver med kanoner (1)*) og har stirret dig blind på din egen til behovet opfundne dagsorden om den bog, som kun er sat i søen for at kunne intimidere undertegnede (hvilket vi alle godt er klar over er dit egentlige motiv).

(1)*:

Citat:
Der er mening i at debattere et meningsindhold i værker man har læst, sætte meninger om det læste op imod hverandre og vurdere udkommet. Det er derimod meningsløst at diskutere andres meninger fra læste værker, når man ikke selv har læst dem – for dermed forholder man sig til deres meninger, uden at vide hvad de taler om
"værker" lol hviiin griiin du gør dig selv til grin simon, du har opfundet din egen dagsorden, som intet har at gøre med emnet i tråden her


men her sætter du alle rekorder, og sådan lyder en mand der ikke kan argumentere for sin sag:

Citat:
Dit indlæg er m.a.o. uden mening.


yeah hvordan synes du selv det går Simon Erasmus Montanus??? Det kører rundt i hovedet på dig, og du er fuldstændig ude af trit med sund fornuft og jordforbindelse. Du skaber en sag hvor der ingen sag er, andre steder end i dit forvirrede lille Kain Abel sygdomsramte hoved.

rolig nu simon, RM svigter dig ikke (som en vis kvinde i sin tid svigtede både dig og mich, og jeg er meget omhyggelig med ikke at 'kristne' din RM som jo skal holdes ren for den uha da da farlige farlige kristendom (rothstein og tim jensen der ikke kan se ud af øjnene af rædsler for hvordan den kristendom har fordærvet alt og alle)). I er nogle HYSTERIKER, der konstant laver historieforfalskning, som I ikke aner hvad I taler om når i åbner munden om kristendommen, hvorfor jeres religionskritik er intet mindre end helt uden bid ind til benet.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#18576 - 05/10/2014 02:39 Re: Hold op med at mærke efter i dig selv [Re: Simon]
ole bjørn Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2397
Sted: Sverige/Danmark

Du har sikkert ret Simon, og jeg afholder mig derfor også fra at kommentere indholdet i Hanskrists indlæg, da jeg forlængst er holdt op med at læse hans evindelige pralerier og paranoide kommentarer. De indeholder hverken faglig viden eller interessante spørgsmål, der er værd at beskæftige sig med.

Nu, hvor vi for en tid er sluppet for Thomas' copypastede prædikener kan jeg nøjes med at tilbagevise Arnes manipulationer af fakta.

Mvh

Ole Bjørn :o)


Top Svar Citer
#18577 - 05/10/2014 04:57 Re: Hold op med at mærke efter i dig selv [Re: Hanskrist]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
Det har jo altid været de mærkeligste ting du himlede op over, uden forud at ha’ sat dig grundlæggende ind i tingene. Og selvfølgelig må du, der jo svælger i narcissismen som eneste hobby føle dig dybt provokeret af information der sætter tingene lidt på plads, det sir sig selv. Men det skal nu ikke forhindre nogen i at påtale den korrekte rækkefølge: 1) først læser man bøgerne, 2) så udtrykker man sin evt. forargelse – for dit vedkommende sikkert i ejakulerende tilstand. Men det er nok for meget forlangt at du skal se logikken idet, da nu du har gjort det til en dyd at snakke om litteratur fremfor at læse den.
Men jeg ka’ såmænd levende forestille mig dig bimle rundt på alternative messer med stram skive og julelys i øjnene, svælgende i div. former for åndeligt ordplingplang med udsigt til lidt psykisk onani med jesusvennen med på en kikker. Der er bare alt for meget af den slags til, med fupmagere der tjener tykt på godtroende menneskers grundlæggende frygt for døden, sorg og smerte, som nu engang ikke er en sygdom men sider af den virkelighed livet byder os at lære at leve med, hvortil netop religionerne har et stort ansvar for tidligt at implementere ansvarsforflygtigelsen i div. kultursamfund med himmelnisser som stråmænd. Og det er bl.a. den slags vi må se at få gjort op med, og dér kender jeg nu intet så livgivende som lidt sund fornuft pakket ind i god information med viden som baggrund.

Skulle du nu få læst bogen, ja så må du endelig berette om din læseoplevelse, evt. med henvisning til særlige områder der vakte lidt forargelse, frem for at sidde her og kommentere anmelders synspunkter, for det er der hverken god mening eller debat skabt i – det samme gælder for øvrigt hvad Arne og du læser på Wikipedia og Gyldendal. God læsefornøjelse ;)

mvh
SimonRedigeret af Simon (05/10/2014 05:09)
Top Svar Citer
#18578 - 05/10/2014 05:26 Re: Hold op med at mærke efter i dig selv [Re: ole bjørn]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
Hej Ole..

Tja, det er jo til at forstå hvorfor der opstår så kolossalt et behov for bekræftelse af al den nonsens, fornuftige troende ved bare hvor de skal få den i hus ;)

”jeg afholder mig derfor også fra at kommentere indholdet i Hanskrists indlæg, da jeg forlængst er holdt op med at læse hans evindelige pralerier og paranoide kommentarer.”

- Samme burde jeg, der bare syntes det var befriende at nogen tog bladet fra munden og sagde deres mening, for der er efterhånden ingen grænser for de følelser man ikke tåler at forholde sig til. Det er jo så tydeligt, hvorfor mennesker bliver hudløse, og man skal efterhånden ha’ lægefaglig hjælp til at håndtere en ulykkelig forelskelse eller skilsmisse. Jeg ved snart ikke hvad det skal ende med, men vi ser gang på gang hvordan menneskers reaktioner er helt ude af proportioner, og det har selvfølgelig sine årsager.
Alene her på debatten, har vi så mange gange set hvordan Arne gik i selvsving, fordi han ikke ”føler sig respekteret”. Man tør jo næsten ikke tænke på det lille hjerte under et rigtigt skænder, der jo kan være en ganske nødvendig luftrenser. Men, jah…du kender det jo: vi ska alle sammen helst elske hinanden ihjel, sådan ér de jo, vores hudløse små venner her ;)

mvh
Simon


Redigeret af Simon (05/10/2014 05:26)
Top Svar Citer
#18584 - 05/10/2014 10:46 Re: Hold op med at mærke efter i dig selv [Re: Simon]
Hanskrist Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2174
Sted: Nørresundby
nå men det lykkedes da dig simon at få spammet den her tråds emne tosset , og hvordan så lige det?

jo du gjorde som du altid har for vane (tvangspræget), du glemte alt om trådens emne (ja du har slet ikke skænket emnet en eneste tanke dine sidste mange indlæg) og ja så begyndte du at gå efter manden i stedet for. GODT GÅET SIMON, hvor er du en konstruktiv spændende debattør lol du er en idiot på en debatportal, intet mindre.

De sidste mange indlæg har du overhovedet ikke med et ord nævnt trådens emne til debat. Sådan ødelægger du også andres indlæg her på trosfrihed. Du tror det er en heksejagt på personer (OS IMOD DEM (troldene)). Konstant går du, som Bjørn, efter manden og ikke bolden, du/I spiller ikke bolden, du/I har ikke debat som jeres egentlige ærinde for at være her (for jer er det en heksejagt (OS IMOD DEM (troldene, der skal intimideres, ringeagtes latterliggøres, beklikkes og belyves konstant)).

Jeg har måttet forsvare mig imod både dine person angreb (og kostante løgn om mig) og din misforståelse hvad der var trådens emne og egentlige ærinde, som aldrig har været at drøfte Brinkmann's bog, men med udgangspunkt i en artikel, hvor Brinkmann kommer til orde, og det med fuldt overlæg på en netop skøn provokerende debatskabende måde. Ikke engang Brinkmann fordrer at hans bog skal være læst, han ønsker at skabe debat og selvfølgelig er det jo da fint om nogle finder interesse i også at læse bogen, hvilket dog ikke er nogen forudsætning for deltage i debatten, hvilket vi har set overalt i medierne (radio og tv og på de sociale internet medier platformer (på facebook har vi en yderst interessant debat om emnet uden at der nogen der har læst bogen, for det er nu engang ikke Brinkmann's bog der er til debat)).

På et tidspunkt mister man tålmodigheden med dig (efter at have svaret dig seriøst ved flere lejligheder).

Men efter at du og bjørn har meldt at seriøs debat om trådens emne ikke har jeres interesse, kan vi andre (ja der er jo nok kun mig selv) måske få fred og ro i denne tråd, så det ikke kun skal dreje sig om personlige intimideringer, ringeagtelse latterliggørelse, beklikkelse og belyvelse hinanden, men virkelig en seriøs debat (hvor artiklens provokerende udtalelser fra Brinkmann kunne være inspiration):

at drøfte selvudviklingsbølgen (inkl coaching der vinder frem på arbejdspladserne) og tendenser her som at mærke efter i sig selv, vende sig imod sig selv, om man kan gøre dette med fordel eller om det virkelig er så farligt eller uhensigtsmæssigt som nogle gør det til. Og da især om det gør os mindre engageret i vore omgivelser, er det meningsløs og spild af tid, populært betragtet som en dødssynd af kirken og politikerne, som navlepilleri.

til alle I andre ha en rigtig go søndag (og til bjørn og simon, sov godt, I må være søvnige begge to, efter at prostata pis kogeren har holdt jer vågne hele natten (sorry at jeg endnu engang har sat jeres pis i kog))

("til alle I andre", fnis, du lider da vist af paranoia Hansi)


Og til dig simon, om du stadig er hvor du påstår du også debatterer, så ses vi der engang i fremtiden. For jeg er ret interesseret i at se hvordan du opfører dig på debat portaler, platformer, hvor der er visse debat etiske regler der skal overholdes, men ikke mindst, et sted hvor der er rigtig mange faglig set dygtige debattører. Og hvor du ikke kan hærge debatportalen som du gør her på trosfrihed med bjørn.

PS:

ja jeg tænkte også godt nok på at din maniske stressede periode, ondt i livet, smerter i livet periode, kunne have noget at gøre med en skilsmisse. Jeg overvejede at nævne det for dig, men så tænkte jeg at du nok selv ville afsløre forholdet før eller siden indirekte, hvilket du så lige har gjort, altså overført, projiceret ud, hvad dit ondt i livet dækker over. Så pas på RM, måske han snart kommer forbi på frierfødder.

savnet af din far, eller den svigt du her føler, tror jeg nu fylder mere i dit liv end forholdet til en kvinde. Så jeg synes du skal forsætte dit parløb med Bjørn, han kunne være den faderfigur du mangler i dit liv. At du ter dig som et umodent barn overfor arne og undertegnede, ikke bare i peioder, men nu konstant i mere end 10 år, fortæller ikke så lidt om forholdet til din far og voksne mænd i forbindelse din opvækst, for her er da noget der er gået noget så grueligt galt kan vi konstatere (gennem den måde du ter dig overfor arne og undertegnede såvel som din hjertegribende appel til Kræn-p (du er en følsom gut simon)).

Træder man et skridt tilbage i forhold til dig og analysere hele din adfærd, så begynder der at tegne sig et ret godt portræt efterhånden med alle de overføringer og projektioner du åben skilter med, udstiller frit for os andre. Hmm der er noget for en psykolog her at komme efter. Ihvertfald skinner det umodne barn der har et meget vanskelig forhold til følelser og døden (dette at miste en nærtstående) tydeligt igennem.

Det er jo lige før, via denne psykologiske forståelse, dine personlige vanskeligheder, at man begynder bedre at kunne kapere dig, måske endda tilgive dig, for du er jo simpelthen ikke selv herre over din opførsel.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#18585 - 05/10/2014 14:45 Re: Hold op med at mærke efter i dig selv [Re: Hanskrist]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
Nu ikke så opgivende hønsemand, du informerer da bare videre om denne tråds vigtige tema, rigtig god fornøjelse ;)

mvh
Simon
Top Svar Citer
#18661 - 16/10/2014 13:33 Re: Hold op med at mærke efter i dig selv [Re: Hanskrist]
Hanskrist Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2174
Sted: Nørresundby
Læs artiklen: Mindfulness er langt fra navlepilleri:

http://www.information.dk/512714


Spændende debat.

Dødssynden ifølge Kirken gennem tiderne og ja i vore dage af mainstream og politikerne er det stadig en dødssynd at være beskæftiget med sig selv; individuation og selvudvikling (også de mindfulness baserede af slagsen).

Dersom mennesker får lov til at vende sig imod sig selv, og bevare deres identitet indadtil (fremfor den kun udadtil identitet) og evne for at være naturligt selvcentreret og i balance, overensstemmelse, med sig selv, ville vi kunne undgå en lang række helbredsproblemer. Der er masse af Healing Power gemt i en "individuations -proces" eller selvudviklingsproces Jung'iansk eller Mindfulness baseret, eller en kombination af disse).

Søvnen fx er mønster eksemplet på at vi bliver vendt imod os selv, falder tilbage på os selv igen, energien (og opmærksomheden) vender tilbage til os selv. Og der skal ikke ret meget ødelagt søvn til før dette er lig med ødelagt liv og sundhed.

Individuation; at modsætte sig, sætte sig selv op imod bevidstløsheden og de ubevidste kræfters dominans over vores liv, har vi alle et behov for (eller burde vi alle have et naturligt behov for, det er ihvertfald eneste måde vi kan styrke forhjernen, bevidstheden som os selv, vores bevidste identitet og personlighed).

Problemet er meget hvordan vi formår at tale med hinanden herom.

Det paradoksale er at det er inde i os selv vi finder vores intentionalitet som vores motivation og virkelyst i forbindelse vores omverdens engagement. Så at vi vender os imod os selv vil aldrig medføre navlepilleri, men det vil nok medføre en vis oprørskhed og selvstændighed overfor det omgivende samfunds ensretning og normer; som man bør være. Og det er nok det forhold Kirken igennem århundrede såvel som mainstream politikerne frygter idag.

Befolkningen må ikke lytte til sig selv. Hele tiden skal vi adlyde en instans udenfor os selv. Det Freud betegnede som overjeget. Dette det autoritære. Lige her opstår psykoanalysen som Jung'iansk psykologi. Et bevidst opgør med vores ubevidste overjeg's personligheds -dannelse, det kollektive ubevidste (vores gamle "stenalderhjerne" (450 millioner år gamle neurontyper i amygdala)), til fordel for jeget, vores bevidsthed og bevidste personlighed, der især er ACC (15 millioner år gl neurontyper) og forhjerne relateret.

Vi skal have mere energi til forhjernen vores, til jeget, vores bevidsthed og bevidste personlighed (den del af vores personlighed der er bevidst, under bevidsthedens kontrol).

Mange kærlige hilsner HansKrist.

det regner her i nordjylland, og jeg får nok igen idag en 20 km løbetur i silende regn, men det har også sin charme. Og stadig i korte løbe shorts.

_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#18666 - 16/10/2014 17:25 Re: Hold op med at mærke efter i dig selv [Re: Hanskrist]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5811
Sted: Sydsjælland
Hej Hanskrist.

Jeg er enig med dig i, at det er et spændende emne, du og dagbladet Information har fat i - og der er jo også ganske mange kommentarer til den seneste artikel, som du linker til.

Jeg har nok ikke nogen klar mening her - udover at vi efter min mening har et klart behov her i den vestlige verden for at udvikle os åndeligt - i stedet for alene at være materialister blinker

M.v.h. Arne blinker
Top Svar Citer
#18687 - 20/10/2014 11:51 Re: Hold op med at mærke efter i dig selv [Re: Arne Thomsen]
Hanskrist Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2174
Sted: Nørresundby
Hej Arne,

ja informations debatten den er rigtig god og sober, med meget dygtige højt uddannede debattører sammen med 'lægfolk' der ikke intimiderer og personhetzer hinanden. Og man bliver klogere og klogere ved at læse deres indlæg, da de alle holder sig til emnet. Fantastisk som de formår at nuancere og perspektivere og uddybe et emne som tråden skrider frem.

Det har i længe været mit ønske at vi her på trosfrihed ville formå noget lignende og blive fri for den der personhetz vi ser her på stedet, som på informations debatten ville betyde øjeblikkelig udelukkelse, såvel som at de andre seriøse aktive debattører ville skride ind overfor vedkommende der forfaldt til personhetz, således er der også en vis selvjustits omkring debat etik på stedet.

At undgå at blive som din fjende er den bedste hævn du kan tage over ham/hende.
Til den artikel jeg link'er til har jeg skrevet på facebook:


godt med lidt røre i andedammen, oprør i andedammen omkring mindfulness. Kort fortalt tar mindfulness udgangspunkt i fornuften (sindet, det sind) der er hævet over, uberørt af, hele vores ekstatisk affektfyldte motivationelle og emotionelle viljesliv (alle lidenskabelige ubevidste forhold). Mindfulness står derfor i et modsætningsforhold til, eller kontrast til, eksistentialismen (eksistentialistisk psykologi, filosofi og teologi (vores egen Kierkegaard ikke mindst)) og Jung'iansk psykologi (psykoanalysen er sværere at placere, da den ikke tror på at mennesket er fornufts styret, men dog ønsker og tror på det gennem terapi, indsigt, ville kunne opnå at også fornuften vinder en vis indflydelse). Så vidt jeg kan forstå fra de artikler jeg har læst (har ikke læst Brinkmann's bog endnu, den er dog bestilt og på vej) så hviler Brinkmann's kritik af mindfulness også på en fornuftsbaseret opfattelse af mennesket, nøjagtig som mindfulness med sine buddhistiske rødder gør det. Ikke så mærkeligt at en kvinde der arbejdede med coaching og mindfulness, hun efter sin læsning af Brinkmann's bog, begejstret udtalte at hun også tilhørte stoicismen (som Brinkmann bruger til at kritisere mindfulness og coaching bevægelsen ud fra).vil man forestille sig to mennesker hvis ånd, gejst og personlighed ikke ville kunne trives med mindfulness mentaliteten, så er det Kierkegaard og Grundtvig (til trods for hvor forskellige de to er). For dem begge vil mindfulness stå som en lunken (ja ligefrem kold/kynisk) kærlighedsløs og lidenskabsløs fladlands psykologi. De ville finde at der hviler en tung dyne af dødhed, voksendødhed og fornuft, over mindfulness (flugt fra og afkald på kærlighed og vilje såvel som affekter og lidenskaber (stærke sindsbevægelser)). Og vi må med rette spørge mindfulness, hvor er begejstringen, det ekstatiske affektfulde, hvor er spontaniteten; den lidenskabelige ekstatiske affektfulde kreative drive og begejstring, entusiasme? Ja hvor er spiritualiteten??? Ingen har bedre end vores egen Harald Høffding beskrevet forskellen på Buddha (mindfulness) og Kristus (Christfulness). Kort sagt bliver Buddha præsenteret og repræsenteret af new age mindfulness og heroverfor finder vi eksistentialismen og Jung'iansk psykologi der repræsenterer og præsenterer Kristus eller den vestlige spiritualitet. Anno 2014 kan vi bestemt ikke sige at danskerne er et 'kristent' folk længere, nej danskeren af idag er meget mere buddhister eller buddhistisk orienteret, fornuftsorienteret, orienteret imod ånd som fornuft (hvorimod indenfor kristendommen at ånd forbindes med gejst, som ekstatisk begejstring og kreativitet, stor spontanitet og lidenskabelig kærlighedsvilje og engagement).i stedet for at tømme mit sind, bruger jeg mindfulness til at engagere mig og fylde mit sind, lade mit sind fylde, med affekter og lidenskaber, motiver, ideer, og tanker. For mig er neurosen at man er uengageret iagttager, via en opmærksomhed der skulle kunne være neutral tilskuer til hvad der rør sig, åbenbarer sig fx på ekstatisk vis. Det er netop vigtig at vi lader os bevæge, motivere, som tager imod ideerne og tankerne. Således at vi efter mindfulness er fyldt med motiv understøttet virkelyst, som vi er fyldt med nye tanker som en iderigdom (intelligens) uden lige.


mange kærlige hilsner HansKrist.


PS:

den kritik jeg har haft, i rigtig mange år, af new age buddhismen og mindfulness bevægelsen såvel som den skelnen jeg gør mellem klassisk vestlig spiritualitet og østlig new age spiritualitet, at jeg på informations debatten kan finde at en lang række debattører er blevet bevidste om det samme forhold.

For nogle år tilbage stod jeg helt alene med den kritik, det gør jeg ikke længere erfarer jeg.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
annonce
Side 1 af 5 1 2 3 4 5 >


Seneste indlæg
GUDDOMMELIGE SAMTALER
af ABC
14/04/2021 16:32
Måneden Ramadan,
af ABC
14/04/2021 14:14
Panteisme
af ABC
14/04/2021 13:49
Hvad HansKrist dog skriver
af Hanskrist
09/04/2021 01:05
Gennemsigtighed og troværdighed af faktiske fakta
af ABC
08/04/2021 16:06
Nyheder fra DR
Danske fiskere er bekymrede for fremtide..
15/04/2021 05:45
Netflix knuser anmelders store filmforel..
15/04/2021 05:43
Lone og Emil vil tage AstraZeneca-stikke..
15/04/2021 05:43
Partier kræver opgør med stramt forsam..
15/04/2021 05:35
Danmark - og resten af Nato - vil følge..
14/04/2021 20:54
Nyheder fra Religion.dk
10 vigtigste om forholdet mellem tro og ..
06/04/2021 07:00
Hvilke fordele er der ved at være et an..
05/04/2021 06:00
Quiz: Hvor meget ved du om religion i Di..
02/04/2021 06:00
Fantasy kan også fortælle om opstandel..
01/04/2021 06:00
Se billederne: jøder fejrer pesach
01/04/2021 06:00