annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 10662306
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 2079926
Et andet syn 1795003
Jesu ord 1378895
Den Evige Filosofi 1173025
Galleri
Kirkebø
Hvem er online?
2 registrerede ABC ,(1 usynlig), 17 gæster og 216 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 1 af 5 1 2 3 4 5 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#7265 - 04/08/2009 18:20 Har kristne, jøder og muslimer den samme Gud?
Bogger Offline
ny
Registeret: 29/03/2008
Indlæg: 47
Har kristne, jøder og muslimer den samme Gud?

Af: Louis Palme

Mange kristne og en hel del velmenende muslimer forsøger at findes fælles grundlag som et udgangspunkt for at realisere fred, gensidig respekt og samarbejde. På begge sider af skillelinjen findes der dem, der insisterer på, at begge trosretninger tilbeder den samme Gud, og derfor burde denne fælles tro på Gud være i stand til at bringe mennesker sammen.

Pave Benedikt gentog dette tema under sit nylige besøg i Mellemøsten, hvor han fortalte muslimer:

“Dette er stedet, hvor verdens tre store monoteistiske religioner mødes og minder os om, hvad de har til fælles. Hver især tror på Én Gud, skaber og hersker over alt....De, der bekender sig til Hans navn, bliver betroet opgaven utrætteligt at kæmpe for retskaffenhed ved at efterligne Hans tilgivelse, thi begge har det iboende at være orienteret mod den menneskelige families fredelige og harmoniske sameksistens. Af den grund er det altafgørende, at de, der tilbeder denne Ene Gud, bør vise sig at være både funderet i og målrettet mod hele den menneskelige families sammenhold.”

Hvis dette vækker nogen genlyd hos læseren, er de følgende beretninger fra verdens to største religioners hellige tekster temmelig relevante.

Først fra Jesus, skaberen af kristendommen:

En lovkyndig forsøgte at sætte en fælde for Jesus. ”Lærer,” spurgte han, ”hvad skal jeg gøre for at få det evige liv?”

Jesus svarede ham: “Hvad siger skrifterne? Hvordan fortolker du dem?”

Manden svarede: “’Elsk Herren din Gud af hele dit hjerte, med hele din sjæl og med al din styrke og med hele dit sind’, og “Elsk din nabo, som du elsker dig selv.’”

“Du har ret,” svarede Jesus, “gør det, og du vil leve.”

(Denne historie fra Lukas, kapitel 10 vil blive fortsat nedenfor.)

Fra Muhammad, grundlæggeren af islam:

Allahs apostel blev spurgt: “Hvad er den bedste gerning?” Han svarede: ”At tro på Allah og hans apostel.” Derpå lød næste spørgsmål: ”Hvad er den næstbedste?” Han svarede: ”At deltage i jihad (religiøs kamp) for Allahs sag.” (Al Bukhari, Bind 1, Bog 2, nr. 25)

Begge disse store religioner fremholder, at ærbødighed for Gud er det ypperste, man kan yde. Men hvad kommer derefter?
I kristendommen er det kærlighed til naboen, mens det i islam er kamp.

Så allerede ved det næstvigtigste i de to religioner er der en afgørende forskel. Man kunne eventuelt indvende, at dette måske bare er en indikation af en mindre forskel i prioritering, at tredje og anden prioritet måske kan byttes om.
Det er desværre ikke tilfældet. Den samme pålidelige Al Bukhari-hadith anfører, at det tredjevigtigste for muslimer er at foretage pilgrimsrejse til Mekka – et hedensk ritual fra før islam overhovedet kom på scenen, og som var byens vigtigste indtægtskilde.
I kristendommen kommer tredje og følgende vigtigste værdier efter at elske sin nabo alle fra de urgamle ”Ti Bud”, og de handler alle om relationerne mellem mennesker – at respektere forældre, ikke bære falsk vidnesbyrd, ikke begå hor og ikke stjæle. (Se Mattæus 19:16-22)

Hvem er min Nabo?

Ikke alene er kristendommen og islam uenige om topprioriteterne for religiøst liv, men også når det kommer til at definere ens nabo, kunne de ikke være længere fra hinanden. Den ovenfor citerede historie om Jesus fortsætter med en definition af, hvem der er min nabo.

Jesus fortæller historien om den “Barmhjertige Samaritaner”, der er et velkendt begreb over hele verden. Det, man måske ikke er klar over, er, at for Jesus’ jødiske publikum var Samaritaneren en racemæssigt og religiøst fremmed. (Samaritanerne var dem, der blev hjemme, da jøderne blev taget til fange af babylonierne i 586 f. Kr. , og de byggede deres eget Guds-tempel på Mount Gerizim nordpå i trods mod den jødiske religion, der centrerede sig om Jerusalem.

Jesus svarede: “Der var engang en mand, der var på vej fra Jerusalem til Jeriko, da røvere overfaldt ham, fratog ham alt, gennemtævede ham og efterlod ham halvdød. Det skete så, at en [jødisk] præst rejste på den vej; men da han så manden, gik han forbi i modsatte vejside. På samme måde med en levit [den jødiske præsteorden] ligeledes kom forbi, gik over og kiggede på manden og gik så sin vej i modsatte side.
Men en samaritaner, der rejste den vej, mødte manden, og da han så ham, blev hans hjerte fyldt med medlidenhed. Han gik over til ham, hældte olie og vin på hans sår og forbandt dem; derpå anbragte han manden på sit eget dyr og bragte ham til en kro, hvor han tog sig af ham. Næste dag fremdrog han to sølvmønter og gav dem til kroejeren. ”Tag vare på ham,” sagde han til kroejeren, ”og når jeg kommer denne vej tilbage, vil jeg betale dig for alt, du spenderer på ham.”

Og Jesus konkluderede: “Hvem af disse tre optrådte efter din mening som en nabo over for denne mand, der blev overfaldet af røvere?”

Den lovkyndige svarede: “Ham, der var flink imod ham.”

Jesus svarede: “Gå da bort og gør det samme.” (Lukas 10:30-37)

Så den Barmhjertige Samaritaner var en, der rakte over racemæssige og religiøse forskelle for af menneskelig medfølelse at hjælpe nogen, der var i nød. Hvad siger Koranen om forholdet til ens nabo? Tre befalinger skiller sig ud:

“Muhammad er Guds apostel. De, der følger ham, er skånselsløse over for de vantro, men barmhjertige over for hinanden.” (Koran 48:29)

“Troende, bekæmp de vantro, der bor i jeres nærhed. Vær klippefaste over for dem.” (Koran 9:123)

“Troende, vær ikke venner med andre end jeres egne.” (Koran 3:118) (Se også 3:28, 4:139 og 5:51)

Det vil være forgæves at forsøge i Koranen at finde nogen befaling om at elske eller udvise medfølelse over for naboen, hvis denne ikke er muslim.

Muhammad besøgte aldrig sin egen mors grav – hun døde som ikke-muslim – og der er en hel sura i Koranen, der forbander hans onkel Abu Lahab, der tog sig af ham, da han var barn, fordi hans onkel simpelthen aldrig accepterede Islam. ”Må Abu Lahabs hænder forsvinde! Må han selv forsvinde!” (Sura 111) .

(Note: Muhammad besøgte faktisk sin mors grav, men han nægtede at bede for hende. Bogger)

Den Gyldne Regel

Den aktive demonstration af at elske sin nabo er legemliggjort i den ”Gyldne Regel”.

Kilden til denne befaling er Jesus’ første offentlige prædiken (Mattæus 5 og Lukas 6), hvor Han sagde: “Gør for andre, hvad du ønsker, at de skal gøre for dig.”

’Andre’ i kontekst inkluderer fjender og mennesker, der forbander dig. Jesus fastslår, at selv syndere er flinke imod andre syndere, så der er ikke noget prisværdigt i bare at være flink over for kolleger.

Præsident Obama understregede i sin translokationstale på Notre Dame-universitet i maj 2009 nødvendigheden af, at alle mennesker samarbejder og finder fælles grundlag.

Han sagde: “For, hvis der er én lov, vi kan være helt sikre på, så er det den lov, der binder mennesker af alle trosretninger og ateister sammen: Det er ingen tilfældighed, at den eksisterer i kristendommen og jødedommen, i islam og hinduisme, i buddhisme og humanisme. Det er selvfølgelig den Gyldne Regel – befalingen om at behandle andre, som man selv ønsker at blive behandlet.”

Desværre har præsidenten misset den islamiske “gyldne regels” begrænsede natur, som den ses i Bukhari-hadithen 1,2,12.

Profeten sagde: “Ingen af jer vil have tro, førend han ønsker for sin (muslimske) bror, hvad han selv kan lide.”

(Note: (muslimske) er ikke noget, jeg har indsat! Det står i den autentiske hadith.)

Så i islam omfatter venlighed kun andre muslimer. Er den Gyldne Regel begrænset i andre trosretninger? Her er et resumé af udgaver af den Gyldne Regel i de andre trosretninger, som Præsident Obama omtalte:

Jødedom: Det, du hader, bør du ikke gøre mod dine medmennesker. Det er hele loven; resten er bare ledsagetekst.

Hindusime: Dette er summen af pligt: gør ikke mod andre det, der ville forårsage smerte hos dig selv.

Buddhisme: Sår ikke andre med det, der ville såre dig selv.

Humanisme: Gør ikke ting, du ikke ville ønske, at andre gjorde mod dig.

Konklusion

Baseret på det tilgængelige bevismateriale så er prioriteterne i islam specifikt og unikt forskellige fra andre religiøse opfattelser efter deres påstand om at tilbede den samme Gud.

I islam:

1) Krigsførelse har forrang i forhold til kærlighed til naboen

2) Venskab differentierer troende fra ikke-troende, og

3) Venlighed er udelukkende reserveret for andre muslimer.

Hvis de ovenstående konklusioner er sande, er der intet hold i den islamiske påstand om, at de mellemøstlige trosretninger tilbeder den samme Gud. Det ses tydeligt, at muslimer i sandhed ikke deler noget fælles grundlag med andre trosretninger.

Jeg ser med glæde frem til facts-baserede argumenter om det modsatte fra muslimer.

Oversat og bearbejdet fra:

http://www.faithfreedom.org/2009/08/04/after-god-what-is-allah-of-islam-the-god-of-abraham/

Bogger
Top Svar Citer
#7266 - 04/08/2009 21:49 Re: Har kristne, jøder og muslimer den samme Gud? [Re: Bogger]
Michael Offline
bor her
Registeret: 23/06/2008
Indlæg: 1142
Baseret på spørgsmålet i overskriften kan man roligt svare: Nej, de tilbeder ikke den samme Gud, de tilbeder deres egne forestillinger.

Med hensyn til tilbedelse, så er det en grim følelse, hvilken Gud har brug for tilbedelse. Tilbedelse er ikke kærlighed men sentimentalitet.

Der er ingen grund til at sammenligne Jesu ord med religioner som jødedommen og Islam. Ikke engang den officielle kristendomsfortolkning.

Jesu ord er direkte fra Gud og ikke en konstruktion. Jeg betragter Islam som en konstruktion på lige fod med scientology. Med hensyn til, at en milliard mennesker er indoktrineret med dette vrøvl kan jeg henvise til hvad en klog mand engang sagde: ''Om 50 millioner mennsker begår en dumhed, det er dog stadig en dumhed''.''

Vi kan vel ikke blive uenige om, at det er ønskværdigt at vi elsker hinanden. At elske gør én glad og det skaber fred og glæde i verden.

Hvor svært er det, at se, hvad der ikke er kærlighed? Og hvor svært kan det være at elske? Er det noget under at ingen kan høre Guds tavse stemme, når vi ikke engang er i stand til noget så simpelt som at komme hinanden ved?

Jeg forstår hans problemer med hensyn til menneskenes uvidenhed. smiler
Top Svar Citer
#7270 - 05/08/2009 18:58 Re: Har kristne, jøder og muslimer den samme Gud? [Re: Bogger]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 6828
Sted: Sydsjælland
Hej Bogger.

Nu har jeg ingen hensigter om at forsvare hverken islam, kristensommen eller jødedommen, men siden du stiller spørgsmålet, om de har den samme gud - og tillige bl.a. citerer koranen, kan det undre mig, at du ikke citerer begyndelsen af Sura 3 (Jeg benytter Ellen Wulffs danske oversættelse, ISBN 87-91393-95-7 fra 2006, forlaget Vandkunsten).

Der står:
Citat:
Gud, der er ingen anden gud end Ham, Den Levende og Den Bestandige.
Han har sendt skriften med sandheden ned til dig til bekræftelse af det, der var før den. Han har sendt Toraen og Evangeliet ned tidligere, som en retledning for menneskene.


Det kan vel herefter svagt antydes, at den holdning findes blandt muslimer, at de tre religioner har den samme gud.

Angående næstekærlighed har jeg tidligere fået oplyst, at der findes ord i koranen der påbyder at være god mod vejfarende, fængslede og dyr (var det vist).

Jeg ved ikke hvor det står - og gider ikke at lede efter det - men siden du med rette fremhæver den kristne lignelse om den barmhjertige samaritaner - mon det i vore dage ville svare til "den barmhjertige muslim smiler - er det i mine øjne ikke fair at undlade at se på det det tilsvarende i koranen.

P.S.: For min skyld må de tre religioner gerne trives - når blot de vil undlade at genere andre - og det kniber jo gevaldigt - for dem alle tre.

M.v.h. Arne.


Redigeret af Arne Thomsen (05/08/2009 18:58)
Top Svar Citer
#7282 - 05/08/2009 22:49 Re: Har kristne, jøder og muslimer den samme Gud? [Re: Arne Thomsen]
Anonym
Uregistreret

Hmm, cool slutreplik...

Mit råd til alle: Lad religionerne bag jer. Find stilhed i jer selv gennem meditation. I stilheden høres englene, for de hvisker sagte.

Også til dig, Ole :D
Top Svar Citer
#7291 - 06/08/2009 23:52 Re: Har kristne, jøder og muslimer den samme Gud? [Re: Arne Thomsen]
Bogger Offline
ny
Registeret: 29/03/2008
Indlæg: 47
Hej Arne Thomsen.

Du skrev:

”Nu har jeg ingen hensigter om at forsvare hverken islam, kristensommen eller jødedommen,”

Svar:

Det har jeg heller ikke. Jeg har i hvert fald ikke noget følelsesmæssigt i klemme, da jeg er absolut ikke-troende.
Jeg forsøger bare efter bedste evne at bedømme især kristendom og islam ud fra de to trosretningers helligskrifter.


Du skrev:

”men siden du stiller spørgsmålet, om de har den samme gud - og tillige bl.a. citerer koranen, kan det undre mig, at du ikke citerer begyndelsen af Sura 3 (Jeg benytter Ellen Wulffs danske oversættelse, ISBN 87-91393-95-7 fra 2006, forlaget Vandkunsten).

Der står:
Citat:
Gud, der er ingen anden gud end Ham, Den Levende og Den Bestandige.
Han har sendt skriften med sandheden ned til dig til bekræftelse af det, der var før den. Han har sendt Toraen og Evangeliet ned tidligere, som en retledning for menneskene.

Det kan vel herefter svagt antydes, at den holdning findes blandt muslimer, at de tre religioner har den samme gud.”


Svar:

Det behøver du ikke bare svagt antyde – den holdning findes i allerhøjeste grad blandt muslimer.

Som du givetvis er bekendt med, kan man med rimelighed tale om to koraner – nemlig den del af koranen, der blev ”nedsendt”/”modtaget”/”digtet”, mens Muhammad stadig forsøgte sig som prædikant i Mekka – nemlig perioden fra 610 til 622. I den periode kunne man tale om en religion ved navn islam.
Islams lærde er temmelig enige om den kronologiske rækkefølge af koranens 114 suraer, og der er markant forskel på Mekka-koranen og Medina-koranen. I Mekka forsøgte Muhammad sig som sagt som prædikant i 12-13 år uden synderligt held. Ca. 100 konvertitter er ikke mange.

Suraerne fra Mekka-perioden er de ”godartede” og ”overtalende”, hvor Muhammad forsøgte at tale – især jøderne – til islam, bl.a. ved hjælp at din citerede oversættelse af 3:3.

Da Muhammad af forskellige årsager følte sig nødsaget til at beordre sin beskedne tilhængerskare til at udvandre til Medina, skete der en markant omvæltning.
Muhammad etablerede sin røverbande, blev rig på at plyndre først jøderne, derefter mekkanerne, blev endnu rigere på handel med slaver – han blev kort og godt en politisk magtfaktor.
I Medina ”modtog” Muhammad alle de særdeles intolerante og voldsopfordrende suraer. Islam holdt ganske enkelt op med at være en religion og blev en politisk ideologi.

Koranen indeholder det såkaldte abrogationsprincip, der betyder, at hvis to vers modsiger hinanden – og dem er der mange af – så overtrumfer det senest modtagne det først modtagne. Og det betyder uden slinger, at koranens endegyldige hovedbudskab er absolut voldsopfordrende. (Det er i øvrigt svært at finde andet budskab i koranen end, at muslimer skal adlyde Allahs og Muhammads voldsopfordringer uden at stille spørgsmål.)

Jeg skal med glæde forsyne dig med den ”kanoniserede”, kronologiske rækkefølge af koranens 114 suraer. Det er faktisk rystende at læse koranen på den måde.

Hvis man læser koranen i kronologisk rækkefølge, vil man opleve, at Muammads ”gud” slet ikke har noget navn i de første 18 suraer! Derefter hedder ”han” Ar-Rahman i nogle få suraer, før ”han” får sit endelige navn Allah.

I Ibn Ishaqs Sira kan man læse, at mekkanerne forhandlede med Muhammad om hans religion. Muhammad fik lov til at missionere lige så meget, han ville i Mekka. Et polyteistisk samfund er logisk et tolerant samfund over for endnu andre religioner.

Mekkanerne reagerede først med vrede, da Muhammad tilsvinede deres tro og deres forfædre.

I én af samtalerne sagde en mekkansk leder til Muhammad (citeret efter hukommelsen): ”Ved Allah. Vi vil tilbede din gud i et år, hvis du vil tilbede vores i et år.”

Bemærk, at mekkaneren ikke vidste, hvad Muhammads ”gud” hed, for det havde Muhammad ikke fortalt endnu! Bemærk ligeledes, at mekkaneren sværgede ved SIN gud, måneguden Allah!

Af opportunistiske grunde ”forfremmede” Muhammad sidenhen Allah til universets skaber!

3:3 står jo imidlertid i koranen – og er derfor ”guds” ord.

Imidlertid står følgende også i koranen:

9:30 And the Jews say: Ezra is the son of Allah, and the Christians say: The Messiah is the son of Allah. That is their saying with their mouths. They imitate the saying of those who disbelieved of old. Allah (Himself) fighteth against them. How perverse are they!

3:3 og 9:30 kan ikke begge være sande, vel?

Derudover er du naturligvis også bekendt med de utallige vers i koranen, der forbyder muslimer at være venner med kristne og jøder, de utallige vers, der hævder, at kristne og jøder har forfalsket deres skrifter osv.

Man kan kort og godt sige, at når islam står svagt – muslimer er stadig i nogle få årtier i mindretal i vestlige lande – så hives Mekka-versene frem for at beskrive islam, og når islam har magt, er det Medina-versene, der ”tæller”. Jeg har læst en del ”prædikener” fra imamer i muslimske lande, og jeg har aldrig oplevet Mekka-vers citeret i disse prædikener!

Og selv i vestlige lande bliver det mere og mere almindeligt, at imamer føler sig så magtfulde og urørlige, at de prædiker Medina-islam. Der findes rystende undercover-optagelser fra bl.a. engelske moskeer.


Du skrev:

”Angående næstekærlighed har jeg tidligere fået oplyst, at der findes ord i koranen der påbyder at være god mod vejfarende, fængslede og dyr (var det vist).”


Svar:

Det er skam rigtigt – hvis det drejer sig om MUSLIMSKE vejfarende, MUSLIMSKE fængslede, MUSLIMSKE dyr (!). Koranen – og islam – indeholder ikke noget som helst universelt næstekærlighedsbudskab.

Det er sådan set det, hele artiklen handler om.

Som den ENESTE religion i verden har islam ikke noget næstekærlighedsbudskab. Islam er et broderskab, og kun brødre og søstre i troen er omfattet af kærlighed.

(Og ja, der findes muslimer, der enten er ligeglade med, hvad koranen siger eller uvidende og derfor agerer næstekærligt over for ikke-muslimer, men det er ikke det, det handler om. Det handler om, hvad islam siger.)

Da sunamien hærgede for nogle år siden, stod Vesten klar og ydede milliardbeløb til – fortrinsvis – muslimske ofre. Her i Århus samlede muslimer i Gellerup også ind – 100.000 kr. så vidt jeg husker. Det blev de i øvrigt rost voldsomt for i de lokale medier.

Disse penge blev afsendt med klar besked om, at de KUN måtte komme muslimske ofre til gode! Ingen andre!

Så er det vist skåret ud i pap.


Du skrev:

”Jeg ved ikke hvor det står - og gider ikke at lede efter det - men siden du med rette fremhæver den kristne lignelse om den barmhjertige samaritaner - mon det i vore dage ville svare til "den barmhjertige muslim - er det i mine øjne ikke fair at undlade at se på det det tilsvarende i koranen.”


Svar:

Selv om du så gad, ville du aldrig i koranen kunne finde et universelt og næstekærligt barmhjertigsbudskab. Aldrig – for det findes ikke.

Du skrev:

”P.S.: For min skyld må de tre religioner gerne trives - når blot de vil undlade at genere andre - og det kniber jo gevaldigt - for dem alle tre.”


Svar:

Det er mig komplet ubegribeligt, at du kan finde på at skrive sådan.

Muslimer overfalder dagligt religiøse mindretal i muslimske lande – der er snart ikke flere tilbage. Kopterne i Egypten forfølges massivt – udelukkende af religiøse årsager, i Pakistan er mindst 10 personer (kristne) blevet dræbt i de seneste dage pga et rygte om koran-skænding! Et rygte er mere end rigeligt, så er der omgående optøjer, drab på kristne, afbrænding af kirker (der er snart ikke flere tilbage, for det er forbudt i henhold til islam at istandsætte ødelagte kirker, og det er endnu mere forbudt at bygge nye).

I Irak er der blevet afbrændt mindst 58 kirker siden 2004, antallet af kristne er mere end halveret.

Hvor finder du noget tilsvarende begået af kristne og jøder i nyere tid?vh/Bogger
Top Svar Citer
annonce
Side 1 af 5 1 2 3 4 5 >


Seneste indlæg
Tro, håb og kærlighed
af ABC
23/03/2023 15:53
Kan man blive ven med Gud?
af Jørgen Primdahl
22/03/2023 19:38
Guddommelige bøger...
af ABC
20/03/2023 17:55
hjertes og sjæls lykke i ramadanen
af somo
20/03/2023 13:23
Den skinnende sol på verden
af somo
20/03/2023 13:13
Nyheder fra DR
Stigende covid-19-smitte og flere indlæ..
23/03/2023 15:49
Sverige kræver forklaring på Ungarns t..
23/03/2023 15:08
Energibranchen efter kæmpebeløb til n..
23/03/2023 14:53
Thailandsk politi afslører svindlernetv..
23/03/2023 14:24
Politiet advarer folk med gæld: Kontakt..
23/03/2023 14:03
Nyheder fra Religion.dk