annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 17702200
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 2515202
Et andet syn 2070641
Åndelig Føde 2019558
Så er der linet op... 1580816
Galleri
Når andre stjæler fokus....
Hvem er online?
1 registreret (1 usynlig), 128 gæster og 331 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 20 af 20 < 1 2 ... 18 19 20
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#38933 - 10/03/2023 12:54 Re: Kristendommens ABChristus [Re: Hanskrist]
ABC
Uregistreret

Kære HansKrist (øvelse gør mester)

Lad os tale om tingene...

https://vandrermodlyset.dk/ardors-beretning-28/

https://vandrermodlyset.dk/kommentar-xxviii/

Dette må med...

https://vandrermodlyset.dk/ardors-beretning-29/

https://vandrermodlyset.dk/kommentar-xxix/

Hvor står du henne...

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_kor/15

Jeg vil gerne prikke lidt mere til dig...

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Kor/14

Citat:
Som i alle de helliges menigheder skal kvinderne tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger. Men hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden. Eller er det fra jer, Guds ord er udgået, eller er det kun jer, det er nået til?

Hmmm...
Your friend forever

Jan
Top Svar Citer
#38943 - 13/03/2023 14:05 Re: Kristendommens ABChristus [Re: Hanskrist]
ABC
Uregistreret

Top Svar Citer
#39126 - 30/03/2023 13:04 Re: Kristendommens ABChristus [Re: Hanskrist]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3797
Sted: Nørresundby
Bibelen Leth Fortalt: Paulus' Omvendelse


💦🏊🚴🏃🔥💕🙏

Er glad for at Kristian Leth er så "glad" for eller fascineret af Paulus

Og at han er gået rimeligt meget i dybden med at forstå Paulus.

Dog får han ikke fat i at Jesus opstandelse hos Paulus ikke er en isoleret begivenhed - for nemlig taler Paulus aldrig om OPSTANDELSES BEGIVENHEDEN KRISTUS uafhængig af os i KRISTUS

Paulus kan ikke adskille Kristi Opstandelse fra os i KRISTUS - de nye skabninger vi er i KRISTUS. Der er total sammenfald her hos Paulus mellem Kristi Opstandelse og de Nye Skabninger vi er i KRISTUS - - den Guds Kærlighed = det Guds Nådes Kraftværk vi er i KRISTUS qua GUD HELLIGÅNDENS VIDUNDERLIGE FORUNDERLIGE GERNINGER MED OS

Begivenheden KRISTUS ind i verden ved mennesket Jesus Kristus (der er Opstandelses Begivenheden Kristus) = den Gud Helligåndens Ny Væren og Virke/Virkelighed der brød ind i verden ved mennesket Jesus - der forsætter efter Jesus død med uformindsket kraft at manifestere sig - gøre sig gældende i verden.

Dette betyder at TRO i en Ny Testamentlig paulinsk sammenhæng ikke betyder at tro på noget - men er lig med som Paulus siger det igen og igen og som Paul Tillich så smukt har formuleret det:

Paul Tillich:

The worth "faith" cannot be applied to the Christ unless it is taken in its biblical meaning of a Spiritual reality in itself.

The faith of the Christ is the state of being grasped unambiguously by the Spiritual Presence.

TRO er et guddommeligt værk i os, som forvandler og føder os på ny ud af Gud. Den døder den gamle Adam, og gør os af hjerte, sind, tanker og alle kræfter til helt andre mennesker.
Oh, troen er i sit væsen en så levende, skabende, virkende og mægtig ting, at det er umuligt, at den ikke uafladeligt gør godt. Luther (fra Luthers fortalte til Romerbrevet)

-0-0-0-

Det radikale ved Paulus er at kristne ikke render rundt og tror på noget (hverken Bibelen eller Trosbekendelser) men at vi som kristne erfarer:

A Spiritual reality in itself

JA

The faith of the Christ is the state of being grasped unambiguously by the Spiritual Presence.

Nemlig Gud Helligåndens vidunderlige forunderlige gerninger med os.

Alt dette kommer sig af at hos Paulus er Kristi Opstandelse = os i KRISTUS = de Nye Skabninger vi er i KRISTUS takket være Gud Helligåndens vidunderlige forunderlige gerninger med os.

Så TROEN er Guds fødsel i vores liv og at forblive i TROEN bliver vi menneskers fødsel i Gud = de Nye Skabninger vi er i KRISTUS qua GUD HELLIGÅNDENS VIDUNDERLIGE FORUNDERLIGE GERNINGER MED OS =

GUD HELLIG'ÅNDENS GAVER

GUD HELLIG'ÅNDENS FRUGTER

og

GUD HELLIGÅNDENs GAVER hos Paulus flugter den Maslow'ske Selvaktualisering og den KREATIVITETENS FLOW SPIRITUALITET eller PSYKOLOGI vi finder hos Mihaly Csikszentmihalyi.

og

GUD HELLIGÅNDENS FRUGTER hos Paulus flugter ret godt alt det New Age mindfulness buddhismen forsøger at hjælpe os frem til af guddommelig harmoni og wellness.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#43539 - 03/05/2024 15:09 Re: Kristendommens ABChristus [Re: Hanskrist]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3797
Sted: Nørresundby
Den oprindelige kristendom - kristendommen i sit tidligste udspring - urkristendommen og/eller Jesus Bevægelserne.

For at forstå urkristendommen og Jesus Bevægelserne eller Bevægelsen - Vejen må vi have selvfølgelig de paulinske breve som fundament eller vores udgangspunkt, vi kommer ingen steder tættere på i historisk tid, hvad pokker det var for en religiøs (etisk politisk også) Folkebevægelse Jesus var en del af.

Var en del af skriver jeg, fordi Jesus tilhørte omvendelses og døbe bevægelserne (han har været en i rækken af disse). Dåbens initialrite og omvendelse til Guds Rige og den døbte født og opstået til nyt liv, som et Guds Barn, og i kraft af Guds Ånd velsignet med alle mulige himmelske åndelige velsignelser, som visdom og doxa karisma og herligheds kraft til helbredelse og omvendelse og vejledning mm af hvem der måtte krydse ens vej.

Uden at Paulus havde tilsluttet sig præcist den døbebevægelse Jesus stod i spidsen for (der var jo andre døbebevægelser) ville Jesus være gået i den store historiske glemslens bog.

Altså at der kommer en multikulturel religiøs akademiker der ovenikøbet også er højt uddannet farisæer på tværs af Jesus Bevægelserne, som han til en begyndelse forfulgte og pludselig tilslutter sig, ændrer verdenshistoriens gang og gør at Jesus for eftertiden bliver kendt som den Jesus der er Kristus og endda Herre Gud for vi kristne gennem Helligånden. Hvilket altsammen blot betyder at Gud har handlet ind i tiden, eller historien, gennem Jesus Kristus med alle vi mennesker hvis vi tager imod Gud i Jesus Kristus - hvis vi tager imod Jesu Kristi Gud Fader - lader os forsone med Gud igennem Jesus Kristus der dermed bliver vores Frelser til evigt liv - gennem den Guds Kærlighed Kristus Jesus møder os med der forsoner os med Gud - Jesu Kristi Gud Fader.

Urkristendommen er en terapeutisk omvendelses døbebevægelse hvorigennem vi bliver forsonet med Gud og gennem Helligånden Guds Ånd beriget med alle mulige himmelske åndelige velsignelser - ja de nye skabninger vi er i Kristus.

Deri er der overhovedet ingen modsigelser imellem Paulus Brevene og Evangelierne og Apostlenes Gerninger.

Endnu lider de urkristne menigheder og Jesus Bevægelserne ikke under akademisk dogmatisk rettroenhed som sker senere efter Paulus' død hvor græsk filosofisk dogmatisk teologisk spekulation og rettroenhed sætter sig på Kirken eller identifikations markerer Kirken - både for at holde sammen på Kirken (de kristne) og adskille sig fra andre religiøse bevægelser.


Den terapeutiske døbebevægelse der er tale om er en kropsterapeutisk embodiement døbebevægelse. Uden kroppen eller legemet kan ingen mennesker blive døbt. Så bliver kroppen vores eller legemet vores, ikke igennem dåben forvandlet kan vi slet ikke modtage og være bærere af Guds Ånd.

Så den urkristne SPIRITUALITET er ikke noget åndeligt og/eller psykisk bevidsthedsmæssigt fis og humbug. Så der er ikke tale om hjernespind eller hjernevask gennem at vi skal tro os store i hovedet noget - det er nemlig noget vi kropsligt gennemgår og erfarer og oplever helt konkret. Derfor jeg påpegede det var en kropsterapeutisk embodiement døbebevægelse.

De kristne tager sig altså af hinanden gennem en kropsterapeutisk embodiement Healings behandling - til dåb og omvendelse.

Mere herom senere - de tidligste vidnesbyrd om at det forholder sig således er der et righoldigt vidnesbyrd om i de paulinske breve.

Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag – det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Rom 12


Hos Paulus er dåben lige med vores iklædning Kristus.

Dette er en legemliggørelsens ny virkelighed eller en legemliggjort ny virkelighed gennem at vi afdør fra vores det gamle menneske i dets syndige forvirring og mange dilemmaer og konflikter. Den forvirrede neurotiske til tider onde vilje, der pga at vi har haft Loven som Opdrager og ikke Guds Kærlighed Kristus som opdrager, der sidder i lemmerne og nerverne på os - altså i kødet på os, må død i dåben, så et nyt legeme kan opstå der kan være Tempel for Guds Ånd eller Helligånden - ja endda Tempel for Gud - Guds Fødsel i vores liv - hvilket netop er inkarnationen forstået som embodiement eller den legemliggjorte ny virkelighed eller legemliggørelsens ny virkelighed.


Urkristendommens dåb - terapeutiske døbebevægelse er altså ikke en eller anden form for kognitiv åndelig terapeutisk behandling gennem tænkning og dogmatiske formler men tilhører de kropslige terapi former - hvor man gennemlever en lang række kropslige proces forandringer og tilhørende nye erkendelser gennem disse legemliggørelsens mange nye virkeligheder vi gennemgår i vores dåb- vores iklædning Kristus.

Hvis hele min krop/legeme sover står jeg op som et nyt menneske - hvis hele min krop/legeme hengives som et helligt velbehageligt offer for mig og fra mig til Gud opstår der et nyt legeme der kan rumme Gud og hele guddomsfylden og Guds Ånd. Vi er lykkelige forenet med Jesu Kristi Gud vores Gud Fader i Himlen.

Vi står i samme Søn Fader og JEG'DU kommunikation og Bøns Hørelse virkelighed Gud gennem Helligånden som Jesus gjorde.

Gud er kommet os helt nært ind i vores liv som vores livlige samtale partner - vejleder - og den Helligåndens Åbenbarings Inspirations kilde Gud altid har været. Se fx 1 Kor 2.

Gud er en mægtig virkekraft i vores liv som den vores Åbenbaringens store Inspirationskilde vi har hvor vi kender Guds tanker ideer og motiver - altså Arketyper eller Engle.

Hvilken Arketype eller Engel gør sig gældende i dit liv? Kommer til dig? Er du fortrolig med?


Mange er af den opfattelse at kristendommen er dogmatisk hokus pokus overtro's magi og dermed må forkastes - men sådan var det ikke overhovedet for Jesus og Paulus - da døbebevægelserne var kropsterapeutiske, embodiement eller inkarnations, ritualer og metoder. Det handlede om det hele menneske - mennesket i dets legemlige sjælelige åndelige totalitet - HELHED og kosmiske udelthed.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
annonce
Side 20 af 20 < 1 2 ... 18 19 20


Seneste indlæg
Agnostisk pandeisme
af Tikka
20/07/2024 13:48
Vigtige præciseringer
af somo
19/07/2024 11:38
Tro
af Arne Thomsen
15/07/2024 19:28
Hvorfor omtales guds ånd ikke som en ham?
af Anonym
01/07/2024 01:29
SAN
af Anonym
01/07/2024 01:08
Nyheder fra DR
Tidligere folketingsmedlem anholdt i Tyr..
20/07/2024 13:50
Ukrudtsbrænderen er skyld i flere brand..
20/07/2024 13:17
Politi efterlyser ejer af sølvgrå Peug..
20/07/2024 13:07
Mærsk-skib i brand - kystvagt arbejder ..
20/07/2024 12:33
Ukrainsk løve er faldet godt til på Lo..
20/07/2024 12:04
Nyheder fra kristeligt-dagblad.dk
Travlt badeweekend giver kamp om parkeri..
20/07/2024 11:30
To personer er kommet alvorligt til skad..
20/07/2024 11:06
Dansk politiker blev anholdt for terrorp..
20/07/2024 11:05
Justitsministers opvækst i hårdt milj..
20/07/2024 11:00
Fører af sølvgrå Peugeot efterlyses: ..
20/07/2024 10:53