annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 17702200
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 2515202
Et andet syn 2070641
Åndelig Føde 2019558
Så er der linet op... 1580816
Galleri
treram på vej i luften over  Mississippi 1952, uheld i Mexico
Hvem er online?
1 registreret (1 usynlig), 128 gæster og 331 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 3 af 5 < 1 2 3 4 5 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#37607 - 17/11/2022 21:24 Re: Biologisk information som tegn på design [Re: Arne Thomsen]
Krauze Offline
ny
Registeret: 13/11/2022
Indlæg: 10
Sted: København
Hej Arne,

Jeg ser tilstedeværelsen af funktionel information i levende organismer som en observation, der peger mod intelligent design. Intelligente designere er velkendte kilder til funktionel information, hvorimod det ikke er vores erfaring, at naturlige processer som dem, der fandtes på den prebiotiske Jord, kan frembringe informationsrige strukturer af den slags, som levende organismer består af.

Min arbejdshypotese er, at det første liv på Jorden bestod af en population af designede celler, af en kompleksitet svarende til nulevende bakterier. I dette scenarie udvikler vira sig senere. Måske var det oprindeligt et system, som celler brugte til at dele gener med hinanden, med en proteinkappe til at beskytte det genetiske materiale.
_________________________
"Nothing in biology makes sense except in the light of information."
Bernd Olaf-Küppers

https://twitter.com/MikaelKrauze
Top Svar Citer
#37609 - 17/11/2022 21:46 Re: Biologisk information som tegn på design [Re: Krauze]
ABC
Uregistreret

Hej Mikael

Du sætter gang i fantasien ler blinker halvfuld

https://www.thelight.net/

Jeg er opmærksom...

https://vandrermodlyset.dk/kristi-tale/

Citat:
Jeg taler til eder, I unge Mænd, og til eder, I unge Kvinder. Hører mig, thi jeg taler til eder alle, hvilket Land, Samfund eller Folk I end tilhøre!
Elsker, ærer og agter dem, der gave eder Livet. Følger de Raad og de Formaninger, der gives eder, til den Stund kommer, da I selv maa tage Ansvaret for alle eders Handlinger.
Værer overbærende og ærbødige mod de gamle, at den Slægt, der kommer efter eder, kan være overbærende og ærbødig mod eder, naar I stunde mod Graven.
Hengiver eder ikke til syndige og urene Lyster. Sælger ingen Sinde eders Legemer til Utugt.
I Mænd, voldtager og forfører ingen Sinde!
I Kvinder, dræber ikke de Børn, I føde! Tilintetgører ej heller med velberaad Hu det Liv, I have undfanget; thi jeg siger eder: alt sligt er af det onde! og I skabe eder selv mange Lidelser derved.

Værer barmhjertige mod Dyrene; piner dem ingen Sinde, jager og udrydder dem ikke, naar det ikke gøres behov.
Værer varsomme med alle rusende Drikke og sløvende Gifte; thi I skulle vide, at I selv fuldtud maa bære Ansvaret for de taabelige, onde og slette Handlinger, I udøve, naar I, ved Uagtsomhed eller slet Vane, miste Herredømmet over eders Forstand og eders Villie.
Søger til alle Tider at berige eders Aand ved nyttige og belærende Kundskaber. Og naar I engang træde ud i Livet, da bryder ingen Sinde Sandhedens og Retfærdighedens Love, hvilke Stillinger I end beklæde, hvilket Arbejde der end er eders, hvad enten I da tælles blandt de lovgivende, styrende eller dømmende Myndigheder, eller eders Gerning ligger paa andre Omraader; og handler ingen Sinde mod eders Samvittighed.
Paalægger ikke eders undergivne større Byrder38, end de formaa at bære; og lønner38 deres Arbejde med den Løn, I selv vilde kræve, hvis I vare i deres Sted.
Værer trofaste og paalidelige i al eders Færd. Blive I utilfredse med den Gerning, der er eders, og forlade I det Arbejde, I have paataget eder, da tvinger ingen Sinde eders Fæller til at følge eder; thi derved krænke I den frie Villies Ret og paatage eder et stort Ansvar39.
Erhverve I eder Rigdomme ved eders Aands Tanker, eders Hænders Gerning, ved Arv eller paa anden ærlig Vis, da tilkomme de eder med Rette; men jeg beder eder tænke paa og støtte dem, der have lidet eller intet.
Og til eder, der have lidet eller intet af denne Verdens Goder, siger jeg: misunder ikke dem, der ere bedre stillede, thi deres Ansvar er langt større end eders; og kræver ingen Sinde at faa Lod og Del i andres retmæssige Ejendomme; thi I have ingen Ret til at stille slige Krav. Glæder eder over det, der er eders, og over det, der gives eder, men kræver ingen Sinde, hvad der ikke tilkommer eder.
Samle I Rigdomme ved Aager eller Bedrag, ved Tyveri eller Rov, da skulle I visseligen i eders kommende Jordeliv give alt tilbage til de rette Ejere — ja, sandelig, I skulle give alt tilbage med Renter og Renters Rente!
Fryder eder over alt, hvad der er skønt og herligt i Verden, udnytter paa mangfoldig Vis de mange Gaver, der ere givne eder af vor Fader, og samler eder alle om det Maal: i Fællig og god Forstaaelse at bane Vej for en evigvarende, ubrydelig Fred mellem Jordens mange Riger og Lande.

Ja, hører mig, I unge Mænd og I unge Kvinder! Gennemtænker nøje hvad jeg her har talet til eder; thi I skulle erindre: I ere Fremtidens Skabere, Fremtidens Bærere.
Beder vor Fader støtte og hjælpe eder, at I under hans Vejledning kunne nedlægge de første Stene til den nye Verdensbygning. Ja, beder vor Fader være med eder, at de kommende Slægter med inderlig Glæde kunne se tilbage paa den Tid, der var eders, og takke eder for det gode, I have udrettet.

Hvad er næste skridt på vejen heart
Your friend forever

Jan
Top Svar Citer
#37610 - 17/11/2022 23:19 Re: Biologisk information som tegn på design [Re: Krauze]
Arne Thomsen Online   content
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 7361
Sted: Sydsjælland
Hej Mikael.
Du skriver:
Citat:
Min arbejdshypotese er, at det første liv på Jorden bestod af en population af designede celler -
På nettet fandt jeg dette:
Citat:
På et tidspunkt blev nogle RNA-molekyler indesluttet af en form for membran. Sådan blev de tidligste celler til, og de kaldes for protoceller.
Jeg ser ingen mulighed for at vurdere de to opfattelser.
Det, der især optager mig, er det for mig endnu mere ufattelige og vidunderlige: Verdens Væren smiler

M.v.h. Arne Sandhedens Mirakel: Verdens Væren. Agnostisk pan"teist" - ydmyghed, mådehold, harmoni, medfølelse, omsorg, kærlighed smiler heart
Top Svar Citer
#37617 - 18/11/2022 13:52 Re: Biologisk information som tegn på design [Re: Arne Thomsen]
Krauze Offline
ny
Registeret: 13/11/2022
Indlæg: 10
Sted: København
Hej Arne,

Indsendt af: Arne Thomsen
På nettet fandt jeg dette:

Tak for linket til siden om "RNA verden"-teorien. Jeg er ikke selv en tilhænger af denne teori, af flere grunde.

For det første er RNA et sart molekyle, der er svært at danne og let at ødelægge (Levy & Miller 1998; Sutherland 2010). Molekylet er især skrøbeligt ved høje temperaturer, og forskere, der arbejder med RNA i laboratoriet, opfordres til at opbevare det ved minus 70-80° C indtil det skal bruges. Dette er et problem for modeller, hvor man forestiller sig, at livets oprindelse fandt sted i skoldende varmt vand fra hydrotermiske væld.

For det andet er det indtil videre ikke lykkedes forskere at vise, at RNA rent faktisk kan kopiere sig selv. Problemet er, at for at kunne katalysere reaktioner, må et stykke RNA have en tilpas stabil struktur, med en række folder. Men for at kunne blive kopieret må molekylet ikke have en for stabil struktur, da folderne kommer i karambolage med kopieringsprocessen. Det tætteste, forskere er kommet på et stykke selvkopierende RNA, er en 182 nukleotider lang streng, der kun kan kopiere en streng, der ligner - men ikke er identisk med - sig selv (Tjhung et al. 2020).

For det tredje er sandsynligheden for tilfældigt at danne et stykke selvkopierende RNA (hvis noget sådan fandtes) svimlende lille. Abiogenese-forskerne Gerald Joyce og Leslie Orgel har forsøgt at beregne denne sandsynlighed. De antager, at et stykke RNA på blot 50 nukleotider kan kopiere sig selv - en meget gavmild antagelse, da vi netop har set, at den mest realistiske kandidat er over tre gange så lang. De beregner sandsynligheden for at danne to sådanne stykker RNA, så de kan kopiere hinanden, og når frem til, at dette ville kræve 10^54 tilfældigt genererede RNA-molekyler, der ville veje 10^34 gram. "Denne mængde overstiger langt Jordens vægt," som de tørt konstaterer (Joyce & Orgel 1993, s. 11).

Alt i alt virker "RNA verden"-teorien ikke som en lovende løsning på livets oprindelse. "Det er tvivlsomt, at livet startede med RNA," som Joyce skriver andetsteds (Joyce 1989, s. 217). Biokemikeren Harold S. Bernhardt kalder teorien "den værste teori for livets tidlige udvikling (på nær alle de andre)" (Bernhardt 2012).
_________________________
"Nothing in biology makes sense except in the light of information."
Bernd Olaf-Küppers

https://twitter.com/MikaelKrauze
Top Svar Citer
#37624 - 18/11/2022 17:12 Re: Biologisk information som tegn på design [Re: Krauze]
Arne Thomsen Online   content
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 7361
Sted: Sydsjælland
Hej Mikael.
Som nævnt, ser jeg mig ikke i stand til at vurdere, om livets opståen skyldes intelligent design eller er tilfældigt.
Men jeg anerkender, at der er argumenter for begge.

Og når det kommer til spørgsmålet om ikke blot Livets opståen men også Verdens opståen, bliver det jo endnu sværere.
Hvis vi siger: Verden opstod ved Big Bang, mangler vi jo stadig svar på, hvad det var, der "bangede".

Har du taget stilling til, om der også her er tale om intelligent design?

Endelig kommer vi jo så til spørgsmålet om hvad intelligent design egentlig er.
Jeg bruger i stedet udtrykket: Det ufattelige guddommelige, men uanset om vi bruger udtrykket intelligent eller guddommeligt, er du da enig i, at det er ufatteligt?

M.v.h. Arne Sandhedens Mirakel: Verdens Væren. Agnostisk pan"teist" - ydmyghed, mådehold, harmoni, medfølelse, omsorg, kærlighed smiler heart
Top Svar Citer
annonce
Side 3 af 5 < 1 2 3 4 5 >


Seneste indlæg
Agnostisk pandeisme
af Tikka
20/07/2024 13:48
Vigtige præciseringer
af somo
19/07/2024 11:38
Tro
af Arne Thomsen
15/07/2024 19:28
Hvorfor omtales guds ånd ikke som en ham?
af Anonym
01/07/2024 01:29
SAN
af Anonym
01/07/2024 01:08
Nyheder fra DR
Tidligere folketingsmedlem anholdt i Tyr..
20/07/2024 13:50
Ukrudtsbrænderen er skyld i flere brand..
20/07/2024 13:17
Politi efterlyser ejer af sølvgrå Peug..
20/07/2024 13:07
Mærsk-skib i brand - kystvagt arbejder ..
20/07/2024 12:33
Ukrainsk løve er faldet godt til på Lo..
20/07/2024 12:04
Nyheder fra kristeligt-dagblad.dk
Fly og helikopter deltager i slukningsar..
20/07/2024 12:14
Travlt badeweekend giver kamp om parkeri..
20/07/2024 11:30
To personer er kommet alvorligt til skad..
20/07/2024 11:06
Dansk politiker blev anholdt for terrorp..
20/07/2024 11:05
Justitsministers opvækst i hårdt milj..
20/07/2024 11:00