annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 15100537
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 2355570
Et andet syn 1966826
Jesu ord 1510162
Åndelig Føde 1336038
Galleri
Jorden
Hvem er online?
2 registrerede Arne Thomsen ,(1 usynlig), 143 gæster og 85 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 2 af 25 < 1 2 3 4 ... 24 25 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#35945 - 03/06/2022 15:14 Re: korrigere misforståelser [Re: ]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 1420
Profeten, fred være med ham, er fuldkommen i menneskelig perfektion, og hvad angår absolut perfektion, så er den for Gud alene, og ingen af hans skabninger kan få del i den, uanset hvem han er, hverken en nær engel eller en profet , og alle skabninger lider af ufuldkommenhed.


Profeten Muhammed, fred være med ham, advarede mod at give ham nogle guddommelige egenskaber.


Han sagde - som det kom i Sahih al-Bukhari -:
Ros mig ikke, men jeg er en slave, så sig: Guds tjener og hans sendebud. Det vil sige, pris mig ikke med løgn og gå ikke ud over grænsen i min lovprisning, som de kristne gjorde med Jesus, så de priste ham, indtil de gjorde ham til en gud

men han er Guds sendebud.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Hvem er Jesus
HVILKEN BETYDNING HAR JESUS I ISLAM?

Jesus – En profet og budbringer

”Han (Jesus) sagde: ‘Sandelig, jeg er Allahs tjener. Han har givet mig Bogen (Evangeliet) og gjort mig til en profet.’” Koranen 19:30

Isa, som profeten Jesus hedder i Koranen, har en hel speciel betydning i Islam. I Islam kendes han som en profet, der har båret Allahs budskab ud og som har formidlet det samme guddommelige budskab ud til menneskeheden på samme vis, som de profeter, der kom før ham, viderebragte til menneskeheden.


Muslimer anser Jesus på samme måde, som de anser alle Guds profeter. Profeterne er hver især højt respekteret, anerkendt og elsket. At tvivle på Jesus eller nogen anden profet eller budbringer i Islam, uanset hvem det måtte være; Abraham, Moses, Muhammed eller andre (fred være med dem), betyder, at man bevæger sig uden for Islams fold. Det hører altså ikke med i den islamiske trosoverbevisning at være i tvivl om profeternes budskab og heller ikke Jesus’ profetskab.


Jødedommen betragter ikke Jesus (fred være med ham) som værende Messias. I Kristendommen, hvor han er tilbedt som Gud eller betegnes som ”Guds Søn,” står han i skarp kontrast til den jødiske overbevisning om hans egentlige rolle i menneskets historie. Islam har et standpunkt, som står imellem de to, hvor Jesus anerkendes for at være den ærefulde profet og budbringer af Gud, som han er, på samme tid, hvor troen også bekræfter, at Jesus er Messias. Men Jesus er for muslimer hverken Gud eller del af en treenighed. I Islam er profeter ikke tilbedt. Tilbedelse er en handling som helliges Gud alene, Skaberen af mennesket og alle profeterne. Intet menneske er tilbedt i Islam.


Hvordan betragter Islam den kristne overbevisning om, at Jesus er Gud?

I Kristendommen er Jesus kendt for at være selve Gud eller for at være Guds søn. Hvis disse overbevisninger skulle betragtes ud fra deres understøttende referencer, så vil man finde, at de er i modstrid med Det Gamle Testamente, Koranen og talrige passager i det Nye Testamente.


Mange vers i Koranen angiver klart, at Jesus ikke er Gud. Jesus er heller ikke Guds søn, da det ikke passer sig Guds Majestæt at have børn. Hævdes, at Gud har en søn, ville det indebære, at man tillægger Gudmenneskelige egenskaber og begrænsninger, mens Gud er langt fra at have sådanne ufuldkommenheder. I Koranen beskrives Jesus’ rolle og status meget tydeligt:

”Sandelig fornægtede de, der sagde: ‘Allah, Han er al-Masih (Messias), Maryams (Marias) søn.’ Men al-Masih (Messias) havde sagt: ‘O, Israels børn, tilbed Allah, min Herre og jeres Herre.’ Sandelig, den, der sætter partnere ved siden af Allah, (for) ham har Allah forbudt al-Jannah (Paradiset), og hans tilholdssted er Ilden. Og for Zalimin (de uretfærdige) er der ingen hjælpere.” Koranen 5:72

”Det (passer sig) ikke for Allah at tage Sig en søn. Lovprist være Han. Når Han beslutter en sag, siger Han blot til den: ‘Bliv til,’ og den bliver til.” Koranen 19:35

Tanken om, at en gud – der angiveligt skulle være et svagt hjælpeløst barn; én der ikke kunne overleve uden mad, drikke eller søvn – skulle være den samme Almægtige Gud som beskrevet i Det Gamle Testamente, er uacceptabelt, når man har forståelse for Guds Unikke Guddommelighed.

”O, I Bogens folk, overdriv ikke i jeres religion, og sig kun sandheden om Allah. Sandelig, al-Masih Isa (Messias, Jesus), Maryams (Marias) søn, er kun Allahs sendebud og Hans ord, (som) Han leverede til Maryam (Maria) og en ånd fra Ham. Så tro på Allah og Hans sendebud, og sig ikke ‘Tre.’ Afhold jer derfra, det vil være bedst for jer. Sandelig, Allah er kun Én Gud. Højt hævet er Han over at have en søn. Alt i Himlene og på Jorden tilhører Ham. Og Allah er tilstrækkelig som Værge.” Koranen 4:171

Gud er ikke sammenlignelig med mennesket på nogen måde. Det gælder endvidere også for påstanden om, at Jesus er en del af en treenighed, hvorom Gud nævner i Koranen:

”Sandelig har de, der sagde: ‘Allah er den tredje af tre,’ fornægtet (sandheden). Men der er ingen gud undtagen den Ene Gud. Og hvis de ikke afstår fra det, de siger, vil en smertefuld straf sandelig ramme fornægterne blandt dem.” Koranen 5:73

Hvordan betragtes Maria, Jesus’ moder, i Islam?

På samme vis som Jesus bærer Maria, den ædle jomfru, en stor status i Islam. Hun æres i Koranen på usammenlignelig vis med nogen anden kvinde ved at have et helt kapitel opkaldt efter hendes navn. Allah siger:

”Og (husk), da englene sagde: ‘O, Maryam (Maria), Allah har sandelig udvalgt dig og gjort dig ren og udvalgt dig frem for alverdens kvinder.'” Koranen 3:42

Profeten Muhammad ﷺ understregede også hendes værd og bekræftede hendes høje status med sin udtalelse: “Den bedste af verdens kvinder var Maria (i hendes levetid).”

Hvad bekræftes omkring Jesus’ fødsel?

I Koranen står nøje beskrevet, hvordan englen Gabriel blev sendt til Maria i form af en mand med et glædeligt budskab om et barn, der var ved at blive født på mirakuløs vist uden en far:

”Så satte hun et forhæng op for (at isolere sig fra) dem. Derpå sendte Vi Vor ånd (Gabriel) til hende, som viste sig for hende som et fuldkomment menneske. Hun sagde: `Jeg søger tilflugt hos Den Nådige imod dig – (nærm mig ikke) hvis du er gudfrygtig!´ Han sagde: `Jeg er kun din Herres udsending, der skal give dig (nyheden om) en retskaffen søn.´ Hun sagde: `Hvordan skulle jeg få en søn, når intet menneske har rørt mig, og jeg ikke har været usømmelig?´ Han sagde: `Således (skal det være). Din Herre siger: Det er let for Mig. Og Vi vil gøre ham til et tegn for menneskene og en barmhjertighed fra Os. Det er en afgjort sag.´” Koranen 19:17-21

Nogle hævder, at Jesus’ mirakuløse fødsel var et tegn på Jesus’ guddommelighed. Men Jesus var ikke den første til at komme til eksistens uden en far. Profeten Adam (fred være med ham), som kom før ham, havde hverken en far eller mor. Gud siger:

”Sandelig, Isas (Jesus’) eksempel hos Allah er som eksemplet med Adam. Han skabte ham af jord, hvorefter Han sagde til ham: `Bliv til,´ og han blev til. Sandheden er fra din Herre, så vær ikke en af tvivlerne.” 3:59-60

Hvis Jesus bliver tilbedt fordi at han ikke har en fader, så er det mere passende og overlegent at Adam bliver tilbedt ifølge denne analogiske præmis, eftersom han også blev til uden forældre. Tilbedelsen af Jesus kan altså ikke begrundes med at han blev født på mirakuløst vis


Hvad indebar Jesus’ budskab?

Jesus blev sendt til Israels børn for at bekræfte det samme budskab, som var sendt ned til dem af de seneste profeter; nemlig budskabet om at tro på Den Ene Sande Gud (Allah). Han blev også lært De Gamle Bøger (dvs. de tidligere åbenbaringer) af Gud (Allah), hvorom Gud siger:

”Og Han (Allah) vil lære ham Bogen og Visdommen, al-Tawrat (Toraen) og al-Indjil (Evangeliet).” Koranen3:48

”Og da Isa (Jesus) kom med klare beviser, sagde han: `Jeg er kommet til jer med visdommen og for at forklare jer nogle af de anliggender, som I er uenige i. Så frygt Allah og adlyd mig. Sandelig, Allah, Han er min Herre og jeres Herre. Så tilbed Ham. Dette er den rette vej.´” Koranen 43:63-64

Ærefuldt og lydigt over for Gud underkastede Jesus sig for Guds vilje og budskab. Og ud fra det betragtes han for værende “muslim”; en person, der underkaster sig Guds ord og vilje.


Jesus’ Mirakler

Når man nævner de mirakler, som profeterne med Guds hjælp udførte, refererer man til nogle religiøse hændelser, handlinger eller oplevelser, der er ud over det sædvanlige og som ofte bryder med naturlovene. Disse mirakler var også hos Jesus, som i sig selv var et mirakel, idet, at han blev født uden en fader. Ydermere bekræftes det i Koranen, at han som spæd kunne tale og forsvare sin mor mod Israels børn, der beskyldte hende for hor:

”Og han vil tale til menneskene i vuggen og som moden mand, og han vil være en af de retfærdige.” Koranen 3:46

Et andet særskilt mirakel ved Jesus var, at han kunne give liv til de døde, helbrede de spedalske og blinde med Guds vilje:

”Og (gøre ham til) en budbringer for Israels børn (han vil sige til dem): `Jeg er kommet til jer med et tegn fra jeres Herre. Jeg vil skabe jer noget af jord, der har lighed med en fugl, derefter vil jeg blæse luft i den, og den vil blive til en (levende) fugl med Allahs vilje. Og jeg vil kurere de blinde og de spedalske og gøre de døde levende med Allahs vilje. Og jeg vil fortælle jer, hvad I spiser, og hvad I oplagrer i jeres hjem. Sandelig, deri er der et tegn for jer, hvis I er troende.´” Koranen 3:49

Profeten Jesus (fred være med ham) kunne udføre mirakler, men var samtidig ikke mere end en ydmyg tjener af Gud (Allah). Mange sendebude kunne udføre mirakler på samme vis som ham, herunder Noah, Moses og Muhammed (fred være med dem alle), og disse mirakler kunne kun ske ved Allahs tilladelse. De var beviser for menneskeheden om, at disse profeter bragte sandheden til mennesket.


Blev Jesus korsfæstet eller rejst op til himlen?

Den islamiske overbevisning vedrørende Jesus er, at Jesus ikke blev korsfæstet, men snarere taget op til himlen af Gud. Dette punkt er yderligere præciseret i de følgende vers i Koranen:

”Og for deres udtalelse: `Vi har sandelig dræbt al-Masah Isa (Messias, Jesus), Maryams (Marias) søn, Allahs sendebud.´ Og de dræbte ham ikke, og de korsfæstede ham ikke, men det forekom dem sådan (på grund af ligheden). Og de, der stredes om sagen, er sandelig i tvivl om den. De har ingen viden derom, men de følger kun formodninger. Og de har med sikkerhed ikke dræbt ham. Nej, (men) Allah løftede ham op til Sig. Og Allah er Almægtig, Alvis.” Koranen 4:157-158

Jesus genkomst

Ydermere hører til den islamiske overbevisning, at Jesus på et tidspunkt vil blive nedsendt igen til denne verden inden Dommedagen, hvor Gud siger:

”Og sandelig, han (Jesus) er et tegn om Timen (Dommens Dag), så vær ikke i tvivl derom, og følg Mig. Det er den rette vej.” Koranen 43:61

Hvad, der skal forstås om ”et tegn” i det ovenstående vers, refererer til et af tegnene på Dommedagen. Et af tegnene er, at Jesus vil blive sendt ned på Jorden igen, hvor han som muslim (en som underkaster sig Guds love) vil kalde andre til Islam og afvise troen hos hvem, der tog ham som andet enden tjener og sendebud af Den Ene Sande Gud. Jesus blev født som en muslim, vil vende tilbage som muslim og dø som en muslim.

Islam bekræfter Jesus’ profetskab og afviser, at Jesus er Guds søn

Et tilbageblik på, hvordan muslimernes syn på Jesus er, viser, at troen på Jesus hos muslimer er den samme, som troen på enhver af Guds profeter. Muslimer respekterer og elsker Jesus inderligt, men de tilbeder ham ikke. Tilbedelsen af en muslim dedikeres til Gud Alene, Skaberen af alt og alle, der er til. Den rettes ikke mod Jesus, Muhammed eller nogen anden profet. Jesus betragtes heller ikke for at være Gud, ej heller for at være Guds søn. Han er heller ikke i en treenighed, hvilket bekræftes af Koranen, som er det endelige budskab for menneskeheden fra Gud. I Koranen fortæller Gud muslimerne om at invitere alle til ét fælles ord og til forståelse mellem sig selv og Bogens Folk dvs. (jøder og kristne), hvor Han siger:

”Sig: `O, Bogens folk. Kom til et fælles ord (det vi har til fælles) mellem os og jer, at vi ikke tilbeder andre end Allah, og at vi ikke stiller nogen partner ved Hans side, og at ingen af os skal tage andre til Herre end Allah.” Og hvis de vender sig bort, så sig: “Bevidn, at vi er muslimer.´” Koranen 3:64

http://udforskislam.dk/udforsk-islam/hvem-er-jesus/

Jesus ifølge Islam
https://www.youtube.com/watch?v=hjCSMT8jCzc
Top Svar Citer
#35946 - 03/06/2022 16:23 Re: korrigere misforståelser [Re: somo]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3637
Sted: Nørresundby
Citat:
Somo:

Hvordan betragter Islam den kristne overbevisning om, at Jesus er Gud?

I Kristendommen er Jesus kendt for at være selve Gud


Sludder og vrøvl Somo - nu læser du jo nøjagtig ikke hvad jeg skrev til dig.

Men vi kan jo måske ej heller forlange at du skulle forstå kristendommen Somo. Ja det ville være for meget forlangt af dig.

Du forstår selvfølgelig kun Islams misforståede fortolkninger af kristendommen.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#35949 - 03/06/2022 19:44 Re: korrigere misforståelser [Re: Hanskrist]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 1420
Profeterne i Det Gamle Testamente som Abraham, Noa og Jonas prædikede aldrig, at Gud er en del af en treenighed, og troede ikke på Jesus som deres frelser. Deres budskab var enkelt: Der er én Gud, og han alene fortjener din tilbedelse. Det giver ikke mening, at Gud sendte profeter i tusinder af år med det samme væsentlige budskab, og så siger han pludselig, at han er i en treenighed, og at du skal tro på Jesus for at blive frelst.

Sandheden er, at Jesus prædikede det samme budskab, som profeterne i Det Gamle Testamente prædikede. Der er en passage i Bibelen, som virkelig understreger hans kernebudskab. En mand kom til Jesus og spurgte "Hvilket er det første bud af alle?" Jesus svarede: "Det første af alle bud er Hør, Israel, Herren vor Gud, Herren er én."[Mark 12:28 -29]. Så det største bud, den vigtigste overbevisning ifølge Jesus er, at Gud er én. Hvis Jesus var Gud, ville han have sagt 'Jeg er Gud, tilbed mig', men det gjorde han ikke. Han gentog blot et vers fra Det Gamle Testamente, der bekræftede, at Gud er Én.

Nogle mennesker hævder, at Jesus kom for at dø for verdens synder. Men overvej følgende udtalelse fra Jesus: Dette er evigt liv: at kende dig, den eneste sande Gud, og Jesus Kristus, som du har sendt. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldende det værk, du gav mig at gøre.[Joh 17:3-4].
Top Svar Citer
#35950 - 03/06/2022 20:06 Re: korrigere misforståelser [Re: somo]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3637
Sted: Nørresundby
"it is not the spirit of the man Jesus of Nazareth that makes him jeg Christ, but that it is the Spiritual-Presence, God in him, that possesses and drives his individual spirit. This insight stands guard against a Jesus-theology which makes the man Jesus the object of Christian faith. This can be done in seemingly orthodox terms, as in Pietism, or in humanist terms, as in theological liberalism. Both distort or disregard the Christian message that it is Jesus as the Christ in whom the New Being has appeared. And they contradict Paul's Spirit-Christology, which emphasizes that "the Lord is the Spirit" and that we do not "know" him according to his historical existence (flesh) longer, but only as the Spirit who is alive and present. This saves Christianity from the danger of a heteronomous subjection to an individual. The Christ is Spirit and not law". Paul Tillich
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#35951 - 03/06/2022 22:06 Re: korrigere misforståelser [Re: Hanskrist]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 1420
Christians claim that in the birth of Jesus, there occurred the miracle of the incarnation of God in the form of a human being. To say that God became truly a human being invites a number of questions. Let us ask the following about the man-God Jesus. What happened to his foreskin after his circumcision (Luke 2:21)?

Did it ascend to heaven, or did it decompose as with any human piece of flesh? During his lifetime what happened to his hair, nails, and blood shed from wounds? Did the cells of his body die as in ordinary human beings? If his body did not function in a truly human way, he could not be truly human as well as truly God. Yet, if his body functioned exactly in a human way, this would nullify any claim to divinity. It would be impossible for any part of God, even if incarnate, to decompose in any way and still be considered God. The everlasting, one God, in whole or in part, does not die, disintegrate, or decompose: ‘For I the Lord do not change.’ (Malachi 3:6)

Did Jesus’ flesh dwell in safety after his death?
Unless Jesus’ body never underwent ‘decay’ during his lifetime he could not be God, but if it did not undergo ‘decay’ then he was not truly human.Christ is just a prophet

everyone that was alive when Jesus walked considered him a Prophet.


And the crowds were saying, “This is the prophet Jesus, from Nazareth in Galilee.” (Matthew 21:11)

The woman *said to Him, “Sir, I perceive that You are a prophet.(John 4:19)

When they sought to seize Him, they feared the people, because they considered Him to be a prophet. (Matthew 21:46)

So they *said to the blind man again, “What do you say about Him, since He opened your eyes?” And he said, “He is a prophet.” (John 9:17)
(interesting footnote, even those he gave vision to considered him a prophet)

And He said to them, “What things?” And they said to Him, “The things about Jesus the Nazarene, who was a prophet mighty in deed and word in the sight of God and all the people, (Luke 24:19)


Bible says that God is not man
‘God is not a man’ (Numbers 23:19)
‘For I am God, and not man’ (Hosea 11:9)

Jesus is called a man many times in the Bible
‘a man who has told you the truth’ (John 8:40)

‘Jesus the Nazarene, a man attested to you by God with miracles and wonders and signs which God performed through Him in your midst, just as you yourselves know.’ (Acts 2:22)

‘He will judge the world in righteousness through a man whom He has appointed’ (Acts 17:31)

‘the man Christ Jesus’ (Tim. 2:5)
The Bible says that Jesus denied he is God
Jesus spoke to a man who had called him ‘good,’ asking him, ‘Why do you call me good? No one is good except God alone.’ (Luke 18:19)

And he said to him, ‘Why are you asking me about what is good? There is only One who is good; but if you wish to enter into life, keep the commandments.’ (Matthew 19:17)

Jesus did not teach people that he was God
If Jesus had been telling people that he was God, he would have complimented the man. Instead, Jesus rebuked him, denying he was good, that is, Jesus denied he was God.

The Bible says that God is greater than Jesus
‘My Father is greater than I’ (John 14:28)
‘My father is greater than all.’ (John 10:29)

Jesus can not be God if God is greater than him. The Christian belief that the Father and son are equal is in direct contrast to the clear words from Jesus.

Jesus never instructed his disciples to worship him
‘When you pray, say Our Father which art in heaven.’ (Luke 11:2)

‘In that day, you shall ask me nothing. Whatsoever you ask of the Father in my name.’ (John 16:23)
The hour cometh and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth; for the Father seeketh such to worship him.’ (John 4:23)

If Jesus was God, he would have sought worship for himself
Since he didn’t, instead he sought worship for God in the heavens, therefore, he was not God


من هو الإله الحق؟ هاشم ومنصور في حوار مع مسيحيين الجزء الأول
https://www.youtube.com/watch?v=SRZKGcS9-Lg

من هو الإله الحق؟ هاشم ومنصور في حوار مع مسيحيين الجزء الثاني

https://www.youtube.com/watch?v=TWfloKsBjzM
Top Svar Citer
annonce
Side 2 af 25 < 1 2 3 4 ... 24 25 >


Seneste indlæg
Videregivelse af hemmeligheder
af ABC
02/03/2024 23:51
Kærlighedsbevægelsen...
af ABC
02/03/2024 12:14
Bibelen Leth Fortalt - Thomas og Tikka
af ABC
02/03/2024 02:12
Log In
af Tikka
29/02/2024 17:38
Det bedste ved kristendommen
af ABC
28/02/2024 19:33
Nyheder fra DR
Danmark bakker op om undersøgelse af tr..
03/03/2024 12:57
Mand fra bandemiljøet anholdt for alvor..
03/03/2024 12:00
Dina Raabjerg skal overtage Papes plads ..
03/03/2024 11:16
Stor politiaktion i Berlin - to personer..
03/03/2024 10:22
Ellemann-Jensen mindes Pape: Kommer virk..
03/03/2024 09:40
Nyheder fra Religion.dk