annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 6209973
Et andet syn 1348347
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 1225308
Jesu ord 956278
Spirituel omsorg 855335
Galleri
Blue Mind og Green Mind
Hvem er online?
2 registrerede Gerth ,(1 usynlig), 83 gæster og 25 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 17 af 32 < 1 2 ... 15 16 17 18 19 ... 31 32 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#3876 - 06/09/2008 11:02 Re: KORSETS OVERDREVNE SYMBOLIK. [Re: Hanskrist]
ole bjørn Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2397
Sted: Sverige/Danmark
Kære Hanskrist.

Du misforstår fortsat forskellen på et kors og en korsfæstelse. Paulus (eksromeren Saulus) vidste udmærket hvordan det romerske henrettelsesredskab så ud, og det lignede overhovedet ikke de krucifikser, som kristne lidenskabeligt kysser i dag, og som dekorerer en mangfoldighed af altre i den vestlige verden.

Der er ikke tale om en korsbegivenhed, men om en korsfæstelsesbegivenhed.

Som sædvanlig definerer du dine tågede begreber ved hjælp af andre tågede begreber, som kun du selv forstår, så det kan andre ikke rigtigt bruge til noget, undtagen de, der selv digter en mening ind i dem, som garanteret er forskellig fra din. I fanatisme giver du hverken Thomas eller Jeppe noget efter. I har hver jeres agenda, som alle jeres indlæg ensidigt handler om.

Videnskabens opgave er at forklare naturen, herunder også den menneskelige natur og den deraf følgende tankevirksomhed. Religionens og freudianismens mål synes at være at bortforklare den. griner

Mvh

Ole Bjørn ;)

Top Svar Citer
#3879 - 06/09/2008 11:36 Re: KORSETS OVERDREVNE SYMBOLIK. [Re: ole bjørn]
Hanskrist Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2124
Sted: Nørresundby
Hej Ole Bjørn,

Du skriver fedt (hvilket du ellers sjældent gør om kristne forhold):

Der er ikke tale om en korsbegivenhed, men om en korsfæstelsesbegivenhed. Citat slut.

Det har du så ganske ret i, og det var også det jeg mente, havde i tankerne, og altid nøjagtig det Paulus talte om, så det var forkert af mig at spare på bogstaverne der.


Du skriver:

Videnskabens opgave er at forklare naturen, herunder også den menneskelige natur og den deraf følgende tankevirksomhed. Religionens og freudianismens mål synes at være at bortforklare den. Citat slut.

Ja, men det du ikke har fattet, er at den menneskelige natur, ikke kan forklares ud fra naturen alene. Men her må du ind og se på sociokulturelle historiske forhold og sproget, da den menneskelige natur er betinget af disse forhold.

For ligesom at få dig til at forstå kunne vi sige at mennesket har en biopsyke og det er den der konstant interesserer dig, men mennesket har altså også en kulturpsyke som bestemt ikke er mindre interessant.

Mvh Hanskrist.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#3881 - 06/09/2008 11:58 Re: DYBETS DIMENSION [Re: Hanskrist]
Michael Offline
bor her
Registeret: 23/06/2008
Indlæg: 1142
Jeg har to gennemgående vanskeligheder. Den ene er at det jeg siger går gennem din fortolkningsmekanisme, du nævner det intetsigende tomme tømte nu og du betegner ikke-handling som noget negativt. Yderligere sætter du det jeg skriver ind i en ramme af vestlig eller østlig kultur hvilket ikke er den måde jeg ønsker at forstås på. Min anden vanskelighed er, at det jeg siger åbenbart også siges af andre i en helt anden kontekst. Da jeg for et par år siden begyndte at skrive var det med et Bud på Gud hvor jeg henviste til nogle passager i Biblen, som jeg fandt interessante f. eks. At Jesus omtalte at hans fader ’arbejder indtil nu, også jeg arbejder’.

Jeg anede ikke at Tolle havde skrevet bøger om stilheden og jeg anede ikke at de ord jeg selv bruger, bruges rask væk i de kredse som jeg betegner som new age. Jeg har tit set disse mennesker sidde i forsamlinger og lytte til en person som udtalte sig ’åndeligt’, nikke og smile indforstået og le på de rigtige steder. Det mest grelle eksempel er nok Sai Baba, som jeg så i TV. Det var tydeligt at se, at han knuste ampuller i sine hænder således at det kom ’hellig aske’ eller hvad ved jeg, dryssende. Selv efter at hans pædofile tilbøjeligheder er blevet afsløret, bekender mange mennesker sig stadig til ham og det er vel og mærke veluddannede, veltilpassede mennesker, ingeniører, arkitekter mv. Hele dette kompleks, som jeg under et kalder new age og som også omfatter troen på ånder, healing, astrologi, såkaldt meditation, troen på engle og dæmoner, healing ,troen på Helligånden som en eller anden ’energi’ og hvad ved jeg er, fuldstændig overfladisk og har ingen ’dybets dimension i sig. Overtro og trolddom, ligegyldig okkultisme kalder jeg det og fælles for disse barnagtige trosformer er en manglende forståelse af ens eget behov for selvopfyldelse, dette ønske om at være noget særligt.

Du nævner også ’den absolutte enhedstilstand’. Dette begreb samt mange andre bunder i en misforståelse af hvad der tales om. Det er meget svært, rent tankemæssigt, at forholde sig til disse begreber fordi det psykologiske er os selv og vi vikler os hele tiden ind i selve forklaringen uden at have noget grundlag for at forstå, hvad det er, denne forklaring prøver at udtrykke. Vi har for nylig haft et lille intermezzo om zen, som en ’zen mester’ ville have taget sig til hovedet over, hvis han havde læst det. Jeg er i den fænomenale position at jeg kan dyrke ’omvendt zen’ med en yo yo. Har du aldrig prøvet at stå for dig selv og lave fantastiske figurer med en yo yo og i det øjeblik du så er blevet bedt om at vise det for andre så kikser du gang på gang. Forståelsen af hvad der sker inde i dig selv i denne situation er det man kalder zen. Men man kan sagtens gøre det til en religion med mange forskrifter og offerhandlinger, hvis man ikke ved hvad man ellers skal lave. Men som jeg nævnte er mit problem, at det jeg siger mange gange bliver puttet ind i en kontekst som værende newage eller østlig, buddhistisk eller hvad ved jeg og jeg bekender mig ikke til nogen af delene.

Jeg er jo et vestligt menneske og det er helt naturligt en del af min begrænsning. Gennem de sidste par år er det ikke sådan at jeg ikke har lyttet til det du skriver og korrigeret min opfattelse på mange punkter, for det har jeg. Da jeg var ung (yngre end i dag, mener jeg, alder er jo kun et tal) var min yndlingsforfatter Jack London. Jeg ved ikke om du har læst ’Ulf Larsen’ men denne bog er om noget et udtryk for den livskraft eller viljestyrke som du er fortaler for. Men jeg synes at det er for snævert at dyrke den som noget absolut positivt. Den vestlige ekspansion har ført mange ulykker med sig. De spanske conquistadorer, uvidende, begærlige og primitive mænd, ødelagde alle mayaernes nedskrevne biblioteker og udslettede hele kulturer i deres jagt på guld og i deres ligeledes ’faste tro’ i modsætning til disse kulturers ’hedningeskab’. På det personlige plan har jeg tit hørt udtrykket: ’han fyldte hele lokalet’ som noget positivt, men der findes andre former for personligheder, som ikke fylder så meget, men som giver plads til andre uden at de selv af den grund er svage, måske disse personer i virkeligheden er meget stærkere og det at give plads til andre er en ikke-handling ligesom Kristi sidste tre dage var en ikke-handling. Har du set ’The passion of the Christ’? Det er stærke sager. Eller du påstår måske at Guds Søn på nogen måde behøvede at finde sig i noget sådant som at blive korsfæstet?

Ergo var han enten magtesløs eller også handlede han ikke. Personligt mener jeg at styrke ikke nødvendigvis behøver at være synonym med den viljeshandlingen.

Det meste af den vestlige virketrang har været på baggrund af begærlighed, snæversyn og intolerance. Begærlighed efter verdslig rigdom og social betydning. Snæversynet har den knust andre religioner og andre kulturer og selv om det engelske imperium på et tidspunkt omfattede hele jorden var det som et herrefolk som så ned på den oprindelige befolkning og følte sig højt hævet over dem. Når jeg taler om den vestlige virketrang mener jeg selvfølgelig de enkeltpersoner som var et udtryk for den. I blandt dem var der også nogle der havde en anden opfattelse og det er dem der interesserer mig, ikke det store flertal.

Man kan lave mange tankemæssige opdelinger men man kan sige at vi mennesker består af krop, følelse, tanke og forstand og vi er en helhed. Indholdet af disse er vores personlighed, vore personlige egenskaber. Det vi er, kommer til udtryk i det liv vi lever med andre mennesker ligesom os selv. At være opmærksom på dette er at forstå det, det er derfor på ingen måde indholdsløst og med at forstå det, mener jeg at se tingenes rette sammenhæng. Man kan ikke forstå, hvis ikke der er noget at forstå og det er denne forståelse af hvordan tingene rent faktisk hænger sammen, som er klarhed (eller sandhed) noget helt andet end tankevirksomhed.

Der findes en anden handling end viljeshandlingen. Viljeshandlingen sættes i gang af jeg’et i ønsket om at opnå et bestemt resultat, den er derfor begær. Men den handling som ikke er begær er langtfra tom og død og indholdsløs. Man kunne kalde den spontanitet. Frihed til at være det man er. Og denne frihed opnår man først når man forstår sig selv ellers er det ikke spontanitet, så er det blot at leve i omgivelsernes vold.

Jeg går ind for begrebet oplysning. Ved at læse gode bøger af gode forfattere udvikler man sig fra uvidenhed til oplysning, som man også gør ved at tage del i livet og handle og forstå sig selv og sine forhold til omverdenen. At læse bøger i sig selv er ikke karakterdannende, men de kan give en et redskab til at klare sig i livet og forstå det. Det vil altid være hårdt arbejde at deltage i livet og man kan ikke læse sig til et resultat som unødvendiggør egne erfaringer, det ene burde man gøre og ikke undlade det andet. Det er selve denne handling, at tage del i livet som er karakterdannende, det man gør og det man udlader at gøre.

Da denne tråd handler om dybets dimension vil jeg igen nævne det, som jeg opfatter som det dybeste plan, nemlig det personlige forhold til en selv og andre. Det er vigtigt at forstå sig selv og det gør man når man er opmærksom på sig selv og sine forhold til omverdenen, hvad man tænker og føler hvordan man reagerer og hvordan andre reagerer på ens reaktion. Det er også vigtigt at forstå andre og deres forhold til os selv, for selve livet udspilles i dette sociale rum mellem enkelte individer. Det er blandt andet vigtigt at forstå hvordan vore forskellige ideer tit adskiller os på det rent menneskelige plan.

Et menneske består blandt andet af ønsker og behov. Det mest essentielle behov er at blive anerkendt og accepteret for det man er, at blive elsket, og det mest fundamentale ønske er at realisere sit potentiale som menneske, ens egen særegenhed, kunne man ligefrem sige. Den verden vi har skabt er ikke ligefrem befordrende for nogen af delene, begrebet selvrealisation har fået en negativ betydning som en slags ønske om at eksponere sig selv som noget særligt. Det hænger sammen med en verden som er bygget op af sammenligning. Vi sætter specielle værdier i højsædet og lever man ikke op til disse er man ikke noget, det man i sandhed er får ikke lov til at udfolde sig og i stedet for at sætte pris på det man er, prøver man i stedet at leve op til normen og blive ligesom den anden. Når mennesket ikke får den fundamentale form for kærlighed til at udfolde sit potentiale bliver dette naturlige og sunde behov i stedet til et usundt behov for selveksponering.

Derfor går jeg ind for at et menneske skal have lov til at realisere sig selv fuldt ud uden at sammenligne sig selv med andre, ellers kan det ikke være stille. Det er kun det fuldt bevidste menneske der kan være stille, være klog og ikke forfalde til barnlig overtro. Og at være stille er ikke en vegetativ tilstand, man kan da handle når som helst.

Ja, faktisk så kan man gøre, ikke hvad man har lyst til, men hvad man vil.

PS. Vi tror at vi er sammen, når vi taler med hinanden, derfor taler vi hele tiden. I virkeligheden skaber vi blot afstand. Kun når vi er stille sammen er vi virkelig sammen og vi kan kun være stille når vi hver især er alene. Så får samtalen en helt anden betydning end blot forskellige ideer og meninger der brydes mod hinanden.

Men det er en helt anden historie. smiler

Top Svar Citer
#3884 - 06/09/2008 12:34 Re: KORSETS OVERDREVNE SYMBOLIK. [Re: Hanskrist]
ole bjørn Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2397
Sted: Sverige/Danmark
Kære Hanskrist.
Citat:
Ja, men det du ikke har fattet, er at den menneskelige natur, ikke kan forklares ud fra naturen alene. Men her må du ind og se på sociokulturelle historiske forhold og sproget, da den menneskelige natur er betinget af disse forhold.

For ligesom at få dig til at forstå kunne vi sige at mennesket har en biopsyke og det er den der konstant interesserer dig, men mennesket har altså også en kulturpsyke som bestemt ikke er mindre interessant.


Hvad du her bringer til torvs er en religiøs/filosofisk tro på, at menneskelig tankevirksomhed ikke kan forklares ud fra biofysiske processer, og aldrig vil kunne det. Dette er i sig selv en cirkelslutning, og derfor uden værdi.

Når de biofysiske processer stopper ved hjernedøden, så stopper tankevirksomheden også. Alene det faktum burde få dig til at indse, at alle dine tanker og forestillinger er resultater af biofysiske processer i dig, også din opfattelse af et ego, som blot er et feedbackkredsløb, der ind imellem kan gå i selvsving hos dig.

Jeg fatter udmærket din "kulturpsyke", som er et resultat af dit fylogenetiske og ontogenetiske erfaringsmateriale, som din hjernens processer baserer sig på. Jeg fatter også, hvorfor du ikke kan acceptere denne forklaring, da den strider imod dine fordomme om, hvad liv er for noget, og imod dit (ufrivillige) valg af en gud og det medfølgende trosgrundlag.

Mvh

Ole Bjørn ;)

Top Svar Citer
#3885 - 06/09/2008 12:45 Re: DYBETS DIMENSION [Re: Michael]
Hanskrist Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2124
Sted: Nørresundby
Hej j-Michael-p,

Det eneste jeg lige her I første omgang vil sige til dit spændende ”ud af busken”/”ud af skabet” indlæg (nu hvor du ikke spiller underfundig og mystisk mere), er lige at knytte en kommentar til følgende du skriver:


Der findes en anden handling end viljeshandlingen. Viljeshandlingen sættes i gang af jeg’et i ønsket om at opnå et bestemt resultat, den er derfor begær. Citat slut.

Hvis den var begær, var det vel netop ikke en viljeshandling? En villende handling. Så hvis noget har været igennem jeg’et, må man formode at id’et (begær og drifter) ikke længere har frit spil.

Jeg mener at det er her du, Rønlov og Serotonin med flere, går fejl i byen omkring egoet.

Det tog mig lang tid at gennemskue hvad der gik galt når jeg diskuterede egoet og jeget med dig, Serotonin, Esther og Rønlov blandt andet, men jeg er begyndt at forstå at I identificerer jeget/egoet med id’et. Hver gang i taler om id’et, så blev alle disse forhold rystende fejlagtigt rubriceret under kategorien jeget/egoet. Jeg vil nok sige at det er det eneste man ikke kan eller må gøre sig skyldig i. Hvorfor I gør det er mig en gåde, men det er jo ikke bare jer, men en hel generation der er under denne fejlopfattelse. Helt klart har det at gøre med at folk roder en østlig inspireret diskurs ind i vores den videnskabelige psykologiske vestlige diskurs på området.


Det eneste jeg lige har lyst til at spørge om, er, hvor fanden er Krishnamurti blevet af i dit liv?

Spøger han stadig som dette at være stille, som nu på det sidste forsøges at blive koblet på handling.

Som jeg ser det, så står Paulus overfor Krishnamurti, som kreativitet og udtryk står overfor dette at være og blive stille og lade sig gå på af indtryk.

Al for megen religion og meditation beskæftiger sig med indtryk og indtryksfuldhed; Paulus indså at det er et kreativt spirituelt udtryk det drejer sig om, der er det væsentlige for menneskeheden at forstå og begribe.

Altså det er ikke så meget et spørgsmål om væren, at være, men meget mere et spørgsmål om vorden og gøren.Mvh Hanskrist.

PS:

jeg tror altså du glemmer at fortælle os at du har flyttet dig, ændret synspunkter, skiftet standpunkter, forståelse, på en hel række områder.

Hvorfor du bruger uforholdsmæssig megen spalteplads på den her problematik:

”Den ene er at det jeg siger går gennem din fortolkningsmekanisme, du nævner det intetsigende tomme tømte nu og du betegner ikke-handling som noget negativt”.

For det var virkelig ikke til at tage fejl af det du sagde i sin tid, hverken for dig selv eller os andre, du slog det fast med syvtommersøm gang på gang, hvorfor det ikke alene bunder i at jeg har misforstået dig og tillægger dig noget du ikke har sagt eller har til hensigt at sige.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
annonce
Side 17 af 32 < 1 2 ... 15 16 17 18 19 ... 31 32 >


Seneste indlæg
Konfucianisme
af Gerth
26/01/2021 22:25
Adam og Eva
af ABC
25/01/2021 16:43
Panteisme
af Gerth
18/01/2021 22:30
BibleProject
af ABC
12/01/2021 13:14
Lyset - et forum for spirituelle mennesker...
af Gerth
05/01/2021 03:09
Nyheder fra DR
19 milliarder er mange penge - men hvor ..
26/01/2021 20:50
Sydafrikansk virus er landet i Danmark: ..
26/01/2021 20:40
Bosted og kommune får sønderlemmende k..
26/01/2021 20:40
Video om Putins påståede palads sætte..
26/01/2021 20:40
Storbritannien runder 100.000 corona-dø..
26/01/2021 18:21
Nyheder fra Religion.dk
Tidslinje: Videnskabsteoretiske idéer g..
19/01/2021 10:25
Fremtidens folkekirke kan risikere kun a..
18/01/2021 06:00
Selvudnævnte profeter spåede en valgse..
18/01/2021 06:00
Forfatter i ny bog: Det er ikke Koranen,..
12/01/2021 11:31
Hvad er kildekritik?
12/01/2021 10:27