annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 9408501
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 1854734
Et andet syn 1662627
Jesu ord 1250276
Den Evige Filosofi 1052783
Galleri
Rødhus strand
Hvem er online?
2 registrerede Hanskrist, Gerth 106 gæster og 23 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 10 af 18 < 1 2 ... 8 9 10 11 12 ... 17 18 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#33690 - 21/11/2021 22:28 Re: Hvad laver vi her på jorden... [Re: Gerth]
Tikka Offline
bor her
Registeret: 05/09/2015
Indlæg: 1699
Citat:
T: "Livskilden - før Big Bang - forestiller jeg mig som bundet energi. Altså uvirksom og i et tomrum. Livskilden ændrede sig til en virksom kraft og var årsag til big bang og derved blev universet skabt."

Citat:
Hov, livskraften udviklede ikke sig ´selv´ til en virksom kraft, fordi den uden selvbevidsthed ikke er skaberen.

Det er korrekt, at biblen taler om en personificeret skaber, men den uvirksomme livskilde jeg forestiller mig ”sov” som frøet før det spirede, men i øvrigt kan gud – der bibelsk forstås som ånd - blive til det han vil. Intet er umuligt –

Vakuumenergi er vel en mulighed - hvad ved jeg. Ingenting! - og udvidelse af universet betinger vel ikke en intelligens -

Vakuumenergien kan jo ha aktiveret den bundne energi i livskilden –

Frøet der sås som en bundet energi vokser jo heller ikke af sig selv …

… men hvad er det universet udvider sig i?

**
Helligånden.

Bibelsk får Jesu disciple - grundet troen på hans død og opstandelse - den hellige ånd, når de tjener gud – altså gør hans vilje.

Ånden er hellig fordi den forstås som ren – omtales også som sandhedens ånd – og nej den er ikke gratis, men ja en gave – en hjælper der fås i kraft af tro og gerning.

Bibelsk ser gud en Jesu discipel som ren, fordi Jesu blod renser en, så man kan ha´ et godkendt forhold til ”vor” himmelske far.

Om gud er uselvisk?
Jeg vil sige det sådan, at bibelsk giver han mennesket en lang line i håb om omvendelse inden dommen.

Mennesket er guds ejendom - og man må sige han er tålmodig, vi lever jo stadig på den 7, dag

***
Top Svar Citer
#33695 - 23/11/2021 11:04 Re: Hvad laver vi her på jorden... [Re: Tikka]
ABC Offline
bor her
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 2433
Sted: Vanløse
Hej Tikka

Du lægger op til noget interessant...

Citat:
Det er korrekt, at biblen taler om en personificeret skaber, men den uvirksomme livskilde jeg forestiller mig ”sov” som frøet før det spirede, men i øvrigt kan gud – der bibelsk forstås som ånd - blive til det han vil. Intet er umuligt –

Kan Gud blive til Lysets behersker og Mørkets besejrer...

http://www.trosfrihed.dk/debat/ubbthreads.php/topics/33633/ABC.html#Post33633

Hvad forudsætter tingene...
Your friend forever

Jan
_________________________
Hvordan komme gennem livet uden en puls...
Top Svar Citer
#33696 - 23/11/2021 20:02 Re: Hvad laver vi her på jorden... [Re: Tikka]
Gerth Online   content
bor her
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 1530
Sted: Odense, Danmark
INGEN ER ALVIDENDE

Du: " jeg forestiller mig ”sov” som frøet før det spirede, men i øvrigt kan gud – der bibelsk forstås som ånd - blive til det han vil. Intet er umuligt – Vakuumenergi er vel en mulighed - og udvidelse af universet betinger vel ikke en intelligens -Vakuumenergien kan jo ha aktiveret den bundne energi i livskilden – Frøet der sås som en bundet energi vokser jo heller ikke af sig selv…… men hvad er det universet udvider sig i?"

Galningen forholder sig ikke nok til realiteten. Forstandens åndsvag forkerte naivitet eller uskyldigt lykkelig uvidenhed? Jeg gider ikke tomme ord om virkeligheden, men jeg respekterer folks diverse skrifter, teorier, hypoteser, overbevisninger angående det ene og andet. Du siger idag, ´Gud´ kan blive til alt, men tidligere sagde du om dette, at det sker kun for mennesket med Helligånden ligesom Jesus og noget i den -ifølge min fortolkning- mytologisk inklusiv via billedsprog skabelsesberetningen om Ordet. Tingene har ingen selvbevidsthed og det eksisterer derfor ikke ligesom, at en spirituel opvågning sker kun som sjælens personlige udvikling. Vakuumenergi ideen handler blandt andet om rumtid på en måde, der altså ikke eksisterer i Det guddommelige, som jo er tidløst uendelig (evigt uforanderlig) og endda vedkommende altså faktisk er i mig.


Selv et frø ligner liv, fordi den har sådan før dens tilsyneladende nedbrydnings (død) formindskelse fra bakterier og så videre en begrænset ´levetid´ ligesom sædceller af en mand, der vokser i kvindens krop. Naturen og dyrene virker som et slags program, fordi det ikke kender sig selv og dermed udtrykker en mangel på selvopfattelse. Et røvhul ligesådan ved intet selvom, det udvides af analsex, hvor således alt er en illusion og kun åndelig gudsbevidsthed eksisterer. Mirakler er et eksempel på denne virkelighed uden naturlove.

Jeg advarer jer dog imod eksempelvis overtroen numerologi og astrologi, der overdriver irrationelt netop logik, fordi skaberen af noget/nogen istedet udtrykker fri vilje. Ingen tal og formler kontrollerer over, hvad en´ guddom har lyst til. Eksempelvis Platon, alkymister (en slags videnskabelige troldmænd ligesom idag okkultisme og alternative behandlere om påstået forskellige energiers betydning mod både mennesker og verden livs forvandling) og heksene dyrkede de fire elementer vand, luft, jord og ild. Lignende men tilmed anderledes nævnes også i Biblens GT og NT fortællinger om kraften igennem skabelsen. Her forklarer jeg altså ikke disse ting, som for nogen sådan syntes ondt og andre godt. Forandring er en del af livet, fordi så er ´jeg´ altid det bevægelige spejlbillede af guddommens evige selv som værende et.
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
#33699 - 24/11/2021 11:40 Re: Hvad laver vi her på jorden... [Re: Gerth]
ABC Offline
bor her
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 2433
Sted: Vanløse
Kære Gerth

Hvad skuer mit øje blinker

https://jesusnet.dk/artikel/gud-og-lidelserne/

Har du en løsning på problemet...

http://www.trosfrihed.dk/debat/ubbthreads.php/topics/33633/ABC.html#Post33633

Hvilke baner skal vi tænke i...
Your friend forever

Jan
_________________________
Hvordan komme gennem livet uden en puls...
Top Svar Citer
#33702 - 25/11/2021 16:23 Re: Hvad laver vi her på jorden... [Re: ABC]
ABC Offline
bor her
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 2433
Sted: Vanløse
Hej Arne (fred være med dig)

Hvor vandrer vi hen...

https://vandrermodlyset.dk/vejene/

Jeg vil gerne bringe en anden folder på banen = Er mennesket skabt i Guds billede? Hvor stammer mennesket fra? af Lene Juhl - på basis af Vandrer mod Lyset! Et budskab til menneskeheden fra den oversanselige verden

----------

Er mennesket skabt i Guds billede? Til dette spørgsmål kan man svare både ja og nej! Ja, fordi mennesket er i besiddelse af ånden, det evige liv, tanken og den frie vilje, som Gud har givet til menneskene som en kærlighedsgave, hvilket beskrives i værket Vandrer mod Lyset! Nej, fordi mennesket er i besiddelse af det jordiske fysiske legeme, kroppen, der efter en årrække forfalder, visner og dør. Dette legeme er skabt af Mørket, således at mennesket er et "dobbelt væsen" bestående af det evige og timelige, den udødelige ånd og den dødelige krop. Således mødes og krydses disse to livsprincipper: Lyset og Mørket tæt sammenvævet i mennesket - denne uhyre komplekse skabning spændt ud mellem disse poler i universet og i sig selv. Mennesket er underlagt denne "dobbelte natur", hvilket kan give anledning til megen smerte og splittelse, men menneskets opgave er netop at leve denne dobbelthed, at lære Mørket at kende, at kæmpe mod det og besejre det og at søge Lyset. At søge splittelsen, at ville sætte ånden over kroppen eller vice versa er en fatal misforståelse, der blot bringer mennesket endnu mere smerte. Menneskets lod er denne verden, dette liv - her og nu, krop og ånd i ét - på godt og ondt!

Men hvorledes kan en kærlig Gud tillade alt det onde, sygdom, lidelse, smerte og død i menneskets liv? Menneskets fysiske legeme og muligheden for at gøre ondt mod andre og sig selv stammer ikke fra Gud, der er uendelig kærlighed og Lys. Disse dele af mennesket stammer fra Mørket og fra de dybest faldne blandt Guds første børn. Ifølge Vandrer mod Lyset! består universet af to mægtige magnetisk virkende Kræfter: Lyset og Mørket. I Lyset er mulighederne til alt godt, kærlighed og det evige liv. I Mørket er mulighederne til alt ondt, had, forgængelighed og død. Ifølge Vandrer mod Lyset! har Gud kæmpet sig vej ud af Mørket og fremstår som Lysets behersker og Mørkets besejrer. Da Gud fremsteg af Lyset var Mørket besejret, men ikke tilintetgjort. Gud drog Mørket ind under Lysets dækkende bølger, således at Mørket gennemlutres i et evigt bølgende kredsløb, der gennemstrømmer Hans flammende væsen. "Ved Tanken og af sit eget flammende Væsen dannede Han Tusinder og atter Tusinder af herlige, skønne Skikkelser - aandelige Væsener - Englene". Disse først skabte Guds børn havde ikke bevidst deltaget i Guds kamp ud af Mørket og Hans sejr herover, hvorfor de intet kunne vide om dets magt. Derfor måtte de nødvendigvis engang konfronteres med Mørket, for at kunne blive frie, ydende, bevidste og suverænt tænkende og handlende personligheder, der kan beherske deres tanke og vilje i Lysets tjeneste.

Gud skabte stjerneuniverset og udvalgte en lysklode, Jorden, med det formål, at skabe boliger for de nye væsener, Han ville skabe. Gud meddelte sine børn, at Han ville udvælge nogle, som skulle lede Hans nye børn gennem en personlig udvikling ad Lysets veje til Guds herlighedsrige. Når tiden var moden ville Gud udpege de af Hans børn, der skulle lede disse nye væsner frem mod Lyset - men kun de tålmodige ville være egnet. Med denne opgave stillede Gud sine børn over for Mørket. Men nogle af dem var utålmodige og mente, at de var selvskrevne til opgaven. De ville løse Lysets livsgåde og skabe væsener af dem selv. Da de ikke er skabte ved deres egen viljes kraft som Gud, men skabte af Gud, kunne de ikke løse livets gåde og kunne derfor ikke skabe af Lyset. Men da de vidste, at der også fandtes en livsmulighed i Mørket, tog de af dette og skabte liv heraf. De drog Mørket frem af det dækkende Lyshav, og Mørket skyllede nu ind over kloden og befrugtede og fremkaldte liv i de hvilende, mangeartede livsmuligheder, der var på jordkloden. Til deres rædsel så de, at dette liv af Mørket ikke var blivende, men opløstes, gik til i forrådnelse og død.

Livet i Mørket var kaotisk og degenererede Lysets fine livskim. På trods af kaos og ødelæggelse og deres rædsel besluttede de at fuldføre deres plan og skabe væsener af Mørket og dem selv i håbet om, at disse skabninger ville kunne styre dette kaos på jordkloden. Men de kunne ikke stænge for den lysgnist, de bar i sig fra Gud, og eftersom Guds Lys er evigt liv, vil selv den mindste lysgnist fra Gud aldrig kunne slukkes. Da skabelsen indebar et element af Lys gennem de faldnes ønske om at ordne den opståede ødelæggelse, blev disse deres skabninger levendegjort med en spæd skygge af denne Guddommelige gnist. Når skabningernes fysiske legemer døde bort, vandrede deres astrale genpart videre som skygger uden tanke og vilje. Dette rædselsfulde skyggeliv, disse levende døde, kunne nogle af de faldne ikke bære at være vidne til, og disse vendte sig da endelig mod Lyset og bad Gud om hjælp. Gud bønhørte dem i al sin kærlighed og påtog sig disse skygger, Guds faldne børns skabninger: menneskene som sine egne. Gud gav da menneskene Lysets evighedsgave: ånden, tanken og den frie vilje, det evige liv og kærligheden. Gud påtog sig således menneskenes ånd, men ikke det forgængelige jordiske legeme. Og Han gav lovene for menneskenes vandring til sit herlighedsrige.

Gud henvendte sig til de ikke-faldne af sine første børn og spurgte, om de ville være Ham behjælpelig med at lede Hans nye børn til Hans evighedsrige., hvilket de indvilligede i, og dermed blev de menneskenes, deres yngre søskendes, ledere og foregangsmænd på deres lange vandring.

Således blev menneskene da Guds alleryngste børn, idet menneskeånden stammer fra Gud: Lyset, kærligheden, tanken og den frie vilje. Menneskelegemet og vores liv i denne Mørkeverden stammer således fra de af Guds ældste børn, der faldt for Mørkets magt og blev dets tjenere. Således er mennesket født ind i en Mørkeverden, men vi bærer Lyset i vore hjerter!

----------

Nu vil jeg sætte mig til at se denne video...
Your friend forever

Jan
_________________________
Hvordan komme gennem livet uden en puls...
Top Svar Citer
Array
Side 10 af 18 < 1 2 ... 8 9 10 11 12 ... 17 18 >


Seneste indlæg
Fornyet Evangelisk Teologi for Folkekirken
af Hanskrist
28/05/2022 06:05
Livskvalitet
af Gerth
28/05/2022 00:30
Kanal Spirit
af ABC
27/05/2022 21:21
Religion og krigen i Ukraine – Hvad siger Bibelen?
af Gerth
26/05/2022 00:30
korrigere misforståelser
af somo
24/05/2022 14:30
Nyheder fra DR
Venstre: Vil se på ekstra penge til beb..
28/05/2022 06:53
Ukraine frygter at blive omringet af rus..
28/05/2022 06:39
Trump: Våbenmassakre er grund til at be..
28/05/2022 06:24
Enhedslisten vil have en permanent freds..
27/05/2022 23:25
Blinken vil have afgjort Israels ansvar ..
27/05/2022 22:45
Nyheder fra Religion.dk
10 ting, du skal vide om religion i Ukra..
15/03/2022 11:55
Hvad er gode og onde gerninger ifølge b..
07/12/2021 14:10
Hvorfor lader Gud mennesker blive alvorl..
07/12/2021 09:31
Hvorfor fejrer vi halloween?
19/10/2021 09:00
Er gudforældre en protestantisk eller k..
31/08/2021 12:17