annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 5325144
Et andet syn 1258596
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 1076167
Jesu ord 885834
Spirituel omsorg 816282
Galleri
Jorden
Hvem er online?
1 registreret (1 usynlig), 74 gæster og 16 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 12 af 37 < 1 2 ... 10 11 12 13 14 ... 36 37 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#29964 - 10/05/2020 12:00 Re: Vi læser det Nye Testamente [Re: Tikka]
Thomas
Uregistreret

Hej Tikka

Citat:
* Denne hændelse skal vel næppe tages bogstaveligt *

- ??? mener du derved, at Jesus ikke kunne uddrive dæmoner?

Beretningen fortæller mig, at Jesus havde magt til at uddrive dæmoner, og at disse vidste, de en dag skulle kastes i afgrunden - (vel det sted satan skal være bundet i 1000 år (?)) … men de valgte - og Jesus tillod dem svinene som opholdssted, for at de kunne blive på egnen (?)

... men ja Jesus var i hedningeland, hvor der var svinebønder.

Spørgsmålet er, hvorfor Jesus tillod dæmonerne – faldne engle at besætte svinene så disse styrtede sig i døden?


Jeg tror ikke på dæmoner, som de nogle gange skildres som en slags individuelle personligheder. Jeg tror på ondskab, og jeg er tilbøjelig til at sætte ondskab i forbindelse med psykologiske og sociale mekanismer.

Kunne Jesus lindre smerte og ondskab. Ja, det tror jeg. Og det tror jeg, at han stadig gør. At det i disse narrativer er blevet skildret som 'dæmoner' gør ikke mig noget, for jeg mener ofte, at vi må se bag om den bogstavelige læsning for at finde meningen med teksten. Det, som historierne kan - efter min overbevisning - er at tale til os på et intuitivt niveau for at fange og lede vores teologiske imagination.

Dit link giver god mening, synes jeg, da jeg finder, at det fanger essensen i min egen position.

Citat:
* Men fandtes Abraham, Isak og Jakob overhovedet? *

Thjaee ... hvis ikke - eksisterer skaberguden vel heller ikke.


Sådan en konklusion mener jeg ikke, at man kan drage. Hvis verden ikke blev skabt som beskrevet i Bibelens første kapitel, findes verden så heller ikke? Eller er beskrivelsen ikke nøjagtig? Og er det så ensbetydende med, at Gud ikke findes. For mig er dette forkerte spørgmål.

Skabelsesberetningen taler til os på et teologisk niveau og beskriver oprettelsen af et Tempel. Guds Tempel, hele skabelsen. For eksempel læser vi, at Gud skilte vandene med en hvælving, således at vi oppe over himlen har masser af vand. Ja, at hele verden er omgivet af vand. Dette vand får lov at bryde igennem ved Syndfloden, både nedefra og oppefra.

Vi hører også, at jorden grønnedes, før solen fandtes. Uha. Men bare rolig, beretningen er ikke ment til at blive taget bogstaveligt.

Når man byggede et tempel, satte man i det som det sidste et billede eller en statue af sin gud. Denne gud var ment til at gøre sin indflydelse gældende i templet og videre ud i det omgivende samfund. Da Gud byggede sit Tempel, hele skabelsen, satte han også sit billede i det som det sidste. Vi er dette Guds-billede, ment til at reflektere hans kærlighed og visdom, ånd og virke, ind i og ud over hele skabelsen.

På et teologisk niveau hører vi, at Gud skabte orden i kaos. Men i Syndfloden får kaos lov til at bryde igennem og opsluge den orden, som Gud har skabt, fordi mennesket ikke forvalter Guds skabelse ved at reflektere Gud.

Dette vand, dette vældige hav, er et symbol for kaos. Moses skilte havets vand, og Israel kunne vade lige igennem det på deres vej mod yderligere etablering, under hvilken en Gud-hengiven kultur kunne blomstre som Guds orden midt i en verden af kaos og omgivende Gudløse kulturer. Det skulle vise sig, at de adamiske tendenser trak spor ind i menneskekødet selv, således at Israel selv ikke var fri for dem, og at de - på trods af at være en del af løsningen - også var del af problemet. Men på korset blev synden dømt i kødet. Og holder vi fast i Jesu ord, så bygger vi hus på klippen, hvor floden ikke kan smadre det. Og har vi tillid til Jesus, når han kalder, så kan vi gå på vandet med Jesus.

Tror jeg på, at der er vand overalt omkring verden? Nej.
Tror jeg på en verdensomspændende flod, hvor jorden blev druknet, men at ufatteligt mange dyr kom ind i et kæmpeskib for at bive reddet? Nej.
Tror jeg på, at Moses delte havets vand? Nej.
Tror jeg på, at Jesus gik på vandet? Nej.

Men tror jeg på, at Guds orden trænger ind i virkeligheden og forvandler den? Ja.
Tror jeg på, at det Gamle Testamentes Israel spillede en rolle som en kultur, hvor Guds søn i sidste ende kunne fødes og virke? Ja.
Tror jeg på, at Jesus er Kristus, opstået fra de døde, levende og med autoritet på himlen og jorden, og at han - og vi - er i stand til at overvinde kaos og reflektere Guds orden ind i skaberværket, indtil Jesus vender tilbage, og Gud bliver alt i alle og alt i alt, og vi skal leve et nyt liv uden ondskab og død? Ja.

Citat:
Jesu far er Abrahams, Isaks og Jakobs gud.

Så hvis ikke de har eksisteret har mange levet på en løgn, og Jesus ofret sit liv forgæves.

Der er ingen håb om noget nyt – ej heller håb om evigt liv og ånden – gosh! - er også indbildning.

Men skal lige sove på det, for det må betyde noget de er i himlen … i himmeriget.


Dale Allison har spurgt sine GT-kolleger, om Moses har eksisteret. Måske, måske ikke, får han som svar. Har Abraham, Isak og Jakob eksisteret. Måske, måske ikke. Men vel næppe som det bogstaveligt er beskrevet i Bibelen. Jeg ser det som narrativer og historier fyldt med symbolik. At Abraham og Sarah får barn i deres alderdom kan meget vel betyde for mig, at Israel opstod stærkt fra et spinkelt grundlag pga. Guds vilje. Ofringen af Isak viser, at den begyndende kultur var Gud-hengiven og ville give alt for at skille sig ud fra de omgivende kulturer (for Israel opstod midt i Kanaan og voksede ud af Kanaanæisk kultur, mener historikere og arkæologer). Og Jakob, tror du virkelig, at vi SKAL forstå historien om Jakob og Essau nøjagtigt som beskrevet? Tror du virkelig, at Jakob blev klædt i gedeskind? "For ellers har vi levet på en løgn?"

Jeg har intet behov for at være så bogstavelig.

Det er historisk, at saddukæerne ikke troede på opstandelsen. Når Jesus siger, som han gør, så appellerer han til deres egen tradition. Jeg finder mening i det, han siger, selv om jeg er i tvivl om, hvorvidt Abraham, Isak og Jakob eksisterede som de personer med et livsforløb som beskrevet i bogstavelig forstand. Den mening, jeg finder, er, at Jesus appellerer til hele Israels forhistorie, og at INTET går tabt for Gud. Alt har værdi. Også fortiden. Hele udviklingen og alle de mennesker, som har bistået den.

Så vidt jeg ved, så er det historisk, at jøderne dengang sagtens kunne fortolke deres egne tekster allegorisk og ikke selv tog alt bogstaveligt. Deres tradition var "levende" så at sige og kunne trækkes i flere retninger. Der var mange fortolkninger. Hvis fx Paulus fik at vide, at ikke alt var sket som beskrevet på et bogstaveligt plan, så tror jeg bestemt ikke, at det hele ville falde til jorden for ham. Måske vidste han det allerede. Men han ville så se logikken bag det bogstavelige niveau og se, hvad historierne virkelig refererede til.

Lad os sige, at jeg var stolt af vores vikinge-fortid. Så kunne jeg tale om de store vikinge-helte. Hvis jeg så fandt ud af, at en af disse helte var en imaginær person, som var ment til at fortælle mig om visse aspekter af den virkelig og mentalitet dengang, så ville min stolthed ikke blive mindre.

Kh Thomas
Top Svar Citer
#29966 - 10/05/2020 14:03 Re: Vi læser det Nye Testamente [Re: Anonym]
ABC Offline
bor her
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 1174
Sted: Vanløse
Hej Thomas

Jeg har læst dine (og andres) kommentarer og det er interessant læsning.

http://www.vandrermodlyset.dk/m-ko15.htm

Citat:
Til de Undergerninger, der refererer til virkelige Begivenheder, men som er gengivet i forvanskede Skikkelser, henhører Beretningerne om de manges Bespisning, Jesu Vandring paa Vandet, og hans Besværgelse af Elementernes Rasen paa Genezareth Sø, for hvilke Begivenheder her skal gives en nøjere Forklaring.

1) De manges Bespisning forløb paa føgende Maade: Henved et Hundrede Mennesker var samlet om Jesus for at høre ham tale. Da det var sent og kun faa havde medtaget noget spiseligt, lod Jesus nogle af Apostlene drage Fisk op af den nærliggende Sø, medens andre gik til det nærmeste Herberge, hvor de købte en Del Brød, de da kendte smaa, flade Kagebrød. Medens Apostlene var saaledes beskæftigede, vedblev Jesus at tale til det forsamlede Folk. Da Apostlene vendte tilbage, blev Fiskene og Brødene uddelt, man tændte Ild og ristede eller kogte Fiskene. Jesus indledede sit Maaltid her paa samme Maade, som han altid gjorde: takkede Gud og bad Ham lægge sin Velsignelse i det givne. Ved denne Lejlighed var mange Børn til Stede, og Evangelisterne har af disse, som voksne, modtaget Meddelelser om denne fejlagtig opfattede Begivenhed. Børnene havde bevaret et uudsletteligt Indtryk af Jesus, da han hævede Hænderne til Bøn, og med deres Barnehjerner opfattede de denne Handling, som om det var ham, der ved sin Bøn havde mangedoblet Brødene og Fiskene.

2) Jesu Vandring paa Søen. En Aften, da nogle af Apostlene var ude paa Genezareth- eller Tiberias Sø for at fiske, kom Jesus vandrende langs den stærkt skraanende Bred. Han kaldte paa dem for at blive sat over til den modsatte Kyst. Det var en taaget Aften, og for Apostlene saa det et Øjeblik ud, som svævede han hen imod dem. De opdagede dog snart Fejltagelsen og roede ind mod Bredden; inden de var naaet helt ind, sprang Peter ud for at trække Baaden til Land. Apostlene omtalte ofte denne Begivenhed, som, efter at have vandret fra Mund til Mund, til sidst antog den forvanskede Form, i hvilken den optoges i Evangelierne.

3) Besværgelsen af Elementerne. En Aften, da Jesus, træt af Dagens Vandring, havde lagt sig til at sove i Baaden, medens nogle af Apostlene førte den over til Søens modsatte Bred, opstod en af de paa Genezareth Sø saa velkendte pludselige Hvirvelvinde. Efter længe forgæves at have kæmpet mod Stormen opgav Apostlene rent at sørge for Sejl og Ror; i deres Angest vækkede de Jesus, da de troede, at de alle var dødsdømte. Jesus, der var meget dygtig i al Manøvrering, skammede dem ud, gav sine Ordrer, tog selv Roret og førte Baaden ind, medens han samtidig dadlede dem for deres Mangel paa Tillid til Gud. Denne Begivenhed er urigtig opfattet af Apostlene selv, som i deres tilbedende Beundring af Jesus mente, at han ved Hjælp af "overnaturlige" Kræfter havde frelst dem fra Undergang.

Hvordan forholder du dig til denne forklaring? Jeg kan virkelig godt lide din måde at "læse" på, så...

Jeg kan forstå, at du mener, at Jesus vender tilbage? Hvorfor? Hvornår?

Matthæus 16, 24:

Citat:
Om efterfølgelse

V24 Da sagde Jesus til sine disciple: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. V25 Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. V26 For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? V27 For Menneskesønnen skal komme i sin faders herlighed sammen med sine engle, og da vil han gengælde enhver efter hans gerninger. V28 Sandelig siger jeg jer: Nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser Menneskesønnen komme i sit rige.«

Hvordan forstår du dette?

Your friend forever

Jan
Top Svar Citer
#29967 - 10/05/2020 14:54 Re: Vi læser det Nye Testamente [Re: Anonym]
Hanskrist Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 1971
Sted: Nørresundby
❤️


At være "bibellærd" har stor værdi for os andre når din TRO og forstand er så stærk som din Thomas.

Din TRO er så stærk at du ikke gennem bibelkundskab taber eller mister din TRO til overtro og overtroiskhed, det Paulus kalder for svag tro og som han beder os vokse fra.

Bibelen er en fantastisk bog som jeg værdsætter og du Thomas fremmer bibelens betydning og værdi for os.

Kun et menneske der er stærk i TROEN = stærk i KRISTUS formår ret at forstå og læse bibelen.

Behovet for bibelfundamentalisme og overtroiskhed skyldes manglende TRO - manglende SPIRITUEL INTELLIGENS og ringe forståelse af begivenheden Kristus, den Åndens, Gud Helligåndens ny virkelighed og væren og KIRKE, ind i verden ved Jesus.

Gud dør ikke i bibelen eller i Jesus. For mange er kristendommen en død eller nonspirituel overtroisk gang deisme.

Nå de to afsnit ovenfor står for egen regning, og det skal du ikke stå til ansvar for Thomas. Jeg skal nok selv forsvare disse synspunkter.

-0-0-0-0-0-

Hvis der er noget her i livet jeg ikke orker så er det bibelkonkordantiske overtroede udenadslærte mentale trosforestillinger, som om dette at være kristen skulle være lig med at abonnere herpå og bruge alle sine mentale kræfter og intelligens på at holde dette verdensbillede oppekørende til enhver tid, i ethvert møde med et andet menneske her i livet.

Hvis der er noget der er ukærligt, så er det en sådan indstilling og forhånds indstilling til mødet med næsten.

Dette har intet, INTET, at gøre med Guds Kærlighed Kristus ind i verden. Det strider imod tro der er virksom i kærlighed.


Normalt ville jeg aldrig gide at læse en tråd som den/det her, men når det gøres med intelligens forstand og Ånd som her, så er det behagelig læsning, hvor man føler sig beriget, og ikke gjort til idiot.

Bibelfundamentalister skal ikke mere få lov til at fornærme min forstand og intelligens, åndelige intelligens, dertil er mit liv for kort, ja jeg har ikke tiden = livet til sådan noget pjat.

Kristne skal ikke overtro noget eller overtænke noget, men de skal være drevet og grebet af Ånden, Gud Helligåndens nådesværk og gerning ind i verden ved mennesket Jesus. Og på det skal vi bygge konstruktivt videre på efter vores bedste åndelige evner i kraft af Gud, tildelt os af Gud. Lad os spænde for den gode sags tjeneste. Lad os turde være KIRKE i verden.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#29971 - 10/05/2020 20:02 Re: Vi læser det Nye Testamente [Re: Hanskrist]
ABC Offline
bor her
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 1174
Sted: Vanløse
Hej HansKrist

Jeg finder også Thomas skriverier berigende 🍺 der ligger meget seriøst arbejde bag hans ord, og jeg kunne godt tænke mig at lave en hjemmeside sammen med ham ler har læst lidt inde på hans blog og han kan jo skrive om det hele blinker

Skriver du snart den bog eller laver en hjemmeside som vi alle kan samles omkring...

Hvad har verden brug for heart

Your friend forever

Jan
Top Svar Citer
#29975 - 10/05/2020 23:53 Re: Vi læser det Nye Testamente [Re: Anonym]
Anonym
Uregistreret

Jeg har set dit indlæg ... og tak for det. får tidligst tid til at svare dig i morgen aften smiler
Top Svar Citer
annonce
Side 12 af 37 < 1 2 ... 10 11 12 13 14 ... 36 37 >


Seneste indlæg
Lyset - et forum for spirituelle mennesker...
af Arne Thomsen
21/09/2020 15:57
Gennemsigtighed og troværdighed af faktiske fakta
af somo
18/09/2020 07:47
Omskæring af drengebørn i Danmark.
af Gerth
18/09/2020 03:58
Samtaler omkring bålet...
af ABC
12/09/2020 09:59
Lyset - et forum for spirituelle mennesker
af ABC
10/09/2020 13:05
Nyheder fra DR
Trump vil pege på dommer-kandidat til H..
21/09/2020 15:18
Er du blevet udsat for sexisme? Det skal..
21/09/2020 13:56
Flere kvindelige MF'ere enige med Støjb..
21/09/2020 13:56
Hundredvis af elefanter døde på mystis..
21/09/2020 13:54
Krybskytter skar hovedet af sjældent se..
21/09/2020 13:52
Nyheder fra Religion.dk
“Det var som om, jeg var død”: Budd..
21/09/2020 06:29
Trods coronarestriktioner: Det jødiske ..
17/09/2020 06:12
Velkommen til år 5781: En forklaring af..
16/09/2020 05:50
Er vi alle niqabier?
15/09/2020 06:20
Hvad er en trickster?
14/09/2020 06:02