annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 10662197
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 2079894
Et andet syn 1794997
Jesu ord 1378886
Den Evige Filosofi 1173022
Galleri
Der er RAV i æ HAV
Hvem er online?
1 registreret ABC 28 gæster og 195 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 35 af 36 < 1 2 ... 33 34 35 36 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#30241 - 16/06/2020 13:45 Re: Lyser på vej [Re: somo]
ABC Online   content
veteran
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 3338
Sted: Vanløse
Hej Somo

Hvornår mener du mennesket blev skabt?

Ifølge videnskaben har mennesket - som vi kender det - været her mindst 300.000 år:

https://videnskab.dk/naturvidenskab/sensationelt-fund-homo-sapiens-levede-laenge-foer-troet

Godtager du det?

Det er desuden ikke alle som mener at Gud skabte mennesket/menneskelegemet:

http://www.vandrermodlyset.dk/m-e03.htm

Kan engle ikke skabe noget?

Hvorfor lever vi i denne lidelsesfulde verden?

Taler islam også om Adam og Eva i paradisets have?

Hvad kan Gud bebrejde os?

Det er jo ikke ligefrem den bedste situation Gud har sat os i?

Hvorfor skal vi gennem alt muligt lort, mens Gud bare feder den på sin sky?

Er Gud den heldigeste kartoffel i universet?

Hvorfor skulle jeg tilslutte mig islam?

Jeg vil gerne være med til at skabe "Paradis på Jord", så...

Hvad er den bedste kost for mennesket:

https://www.youtube.com/watch?v=FTmqHh28raI

Hvordan mon din drømmeskole ser ud?

Kunne man forestille sig at der blev sat en storskærm op i skolerne og børnene dansede rundt til denne morgensang ler

https://www.youtube.com/watch?v=IrGqd_fcI4k

Hvordan starte dagen på en god måde?

Hvad skal børnene lære?

Your friend forever

Jan
_________________________
Hvordan komme gennem livet uden en puls...
Top Svar Citer
#30261 - 23/06/2020 09:07 Re: Lyser på vej [Re: somo]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 1128


Menneskets skabelse og evolution

Gud er altets skaber og opretholder. Gud er almægtig – Han kan skabe ud af intet:

Gud er himlenes og jordens ophav. Når Han beslutter en ting, siger Han: “bliv” – og den er. (2:117)

Vand er grundlag for alt liv:

Kan de ugudelige da ikke se, at himlene og jorden var ét, før Vi kløvede dem? Af vand (mâ’) skabte Vi alt levende. Vil de da ikke tro? (21:30)

Formuleringen “af vand” kan både betyde, at vand er den essentielle komponent i alt levende eller at alt levende tog sin begyndelse i vand. I dag ved vi, at protoplasma, der opbygger alle plante- og dyreceller, består af 80-85% vand – og at mere end 70% af jordens overflade er dækket af vand.
Begrebet mâ’ refererer både til vandet i skyerne og i havene – såvel som andre former for væske.

Gud skabte forskellige former for levende væsener (dyr, engle, ånder og mennesker), som selvstændige arter, med forskellige egenskaber og indbyrdes fortrin – selvom de har visse anatomiske fællestræk.
Gud skabte dyrene:

Af vand (mâ’) skabte Vi dyrene. Nogle kryber på deres mave, nogle går på to ben, og andre går på fire ben. Gud skaber, hvad Han vil, for Han råder over alt. (24:45)

Af lys skabte Han engle (mala’ika) – og Han skabte ånder (djin) af ild uden røg, af flammende ild. Først derefter skabte Han mennesket:

Vi skabte mennesket … og før det skabte Vi ånderne, af flammende ild. Og Gud sagde til englene: “Jeg vil skabe mennesket …” (15:26-28)

Koranen afviser således på den ene side klart og tydeligt Darwins evolutionsteori, ifølge hvilken mennesket skulle være en videreudvikling af aben (en teori, som i øvrigt aldrig er blevet videnskabeligt bevist) – men afviser på den anden side ikke, at skabelsen konstant evoluerer, som det beskrives i det følgende.
Endnu et eksempel på, at islam er troen på midten. (jf. 2:143)

Menneskets skabelse
Det fremgår af Koranen, at mennesket er uløseligt forbundet med jorden (al-ard). khalaqa betyder både skabe og forme:

Og Gud skabte og formede (khalaqa) jer af jord (ard) og lod jer vokse (gradvist). Bagefter vil Han give jer tilbage til jorden og (atter) rejse jer op af den. (71:17-18)

Af jord har Vi skabt og formet dig (khalaqa). Til jorden giver Vi dig tilbage – og fra jorden vil Vi atter rejse dig op. (20:55)

i Koranen er der forskellige udtryk for jord:

1) ard:

Gud lod dig vokse af jorden (ard). (11:61) (jf. 53:32)

2) turâb:

Ligheden mellem Jesus og Adam for Gud er: Han skabte ham af jord (turâb). Derpå sagde Han: “bliv!” – og han var. Sandheden kommer fra Gud alene, så tvivl ikke. (3:59-60)

Oh menneskehed! Vi skabte jer af jord (turâb). (22:5) (jf.18:37, 30:20, 35:11 & 40:67).

3) tiyn – ler:

Det er Gud, der har formet dig af ler (tiyn). (6:2)

4) … – klæbrigt ler.

Vi skabte mennesket af klæbrigt ler. (37:11)

5) hamâ’ – formet mudder & salsâl – lertøj, dvs. fugtigt ler, der er formet og tørret til skrøbeligt lertøj.

Vi har formet mennesket af lertøj (salsâl), af formet mudder (hamâ’). (15:26)

Gud formede mennesket af ler, som lertøj (salsâl). (55:14)

6) sulâtat – et ekstrakt eller kvintessens, det essentielle:

Vi skabte visselig mennesket af et ekstrakt (sulâtat) af ler (tiyn). (23:12)

Mennesket er ikke kun formet, det har en harmonisk form (sawwara) eller harmoniske proportioner:

Vi skabte jer, hvorefter Vi gav jer en harmonisk form (sawwara), og Vi påbød englene at bøje sig for mennesket. (7:11)

Gud sagde til englene: “Jeg vil skabe mennesket af ler, af formet mudder (hamâ’). Når jeg har formet det harmonisk (sawway) og blæst af Min ånd (ruh) i det – da bøj jer for det i lydighed.” (15:28-29) (jf. 38:72)

Gud skabte mennesket og formede det i harmoniske proportioner – i den form og sammensætning (rakkaba), Han ønskede. (82:7-8)

Vi skabte mennesket i den mest fuldkomne form (taqwîm). (95:4)

Menneskets evolution
Som allerede nævnt, er menneskets skabelse kun et første stadie – der følger flere efter:

Ser I ikke, at Han har skabt jer i forskellige stadier (twâr)? … Og Gud skabte og formede jer af jord (ard) og lod jer vokse (gradvist). Bagefter vil Han give jer tilbage til jorden og (atter) rejse jer op af den. (71:14 & 17-18) (jf. 20:55)

Koranen afviser klart teorien om, at forskellige mennesketyper skulle have udviklet sig simultant i forskellige geografiske områder. Gud skabte det allerførste menneskepar ud af en enkelt celle – og satte dette menneskepar i stand til at formere sig selv, så de kunne sprede sig ud over jorden:

Oh I mennesker! Nær ærefrygt for Herren, der skabte jer af en enkelt livscelle, af hvilken Han skabte og formede (khalaqa) mager (zawj), og ved dem lod utallige mænd og kvinder sprede sig (ud over jorden). (4:1)

Oh menneskehed! Vi skabte jer af et enkelt par af mand og kvinde og gjorde jer til fællesskaber og folk, for at I må (gen)kende hinanden. (49:13) (jf. 7:189, 30:21, 39:6 & 42:11)

Gud lader nogle af disse folkeslag gå til grunde – og udskifte dem med andre folkeslag af samme oprindelse. Folkeslag blomstrer op og går til grunde – det er verdens naturlige gang, fx Noas folk, Lots folk og romerne:

Vi skabte dem og styrkede dem; men Vi kan udskifte dem med andre af samme slags, når som helst Vi ønsker. (76:28)

Gud er uafhængig og nådig. Hvis Han ville, kunne Han tilintetgøre jer og i stedet udpege andre til at efterfølge jer – ligesom Han lod jer opstå af andre folkeslag. (6:133)

Fosterets udvikling
Gud skabte det første menneskepar på en måde, så det var i stand til at formere sig ved at forene sig seksuelt – ved hjælp af det essentielle, et ekstrakt (sulâtat) af en ubetydelig væske (nutfa), der “flyder frem (ejakulerer) mellem lænden og ribbenene”:

Han er den, der har skabt alt på ypperligste måde. Han begyndte menneskets skabelse (khalaqa) af ler (tiyn), og skabte dets efterkommere af et ekstrakt (sulâtat) af en ubetydelig væske. (32:7-8)

Gud formede (khalaqa) mennesket af en ubetydelig mængde (nutfa). (16:4) (jf. 75:37 & 80:19)

Lad mennesket reflektere over, hvoraf det er skabt. Det er skabt af en væske, der flyder frem mellem lænden og ribbenene. (86:5-7)

Det præciseres yderligere, at denne ubetydelige væske er af sammensat natur:

Vi skabet mennesket af en sammensat (amshâj) dråbe (nutfa). (76:2)

Cellen indlejrer sig i livmoderslimhinden:

Vi anbragte det som en sammensat (amshâj) dråbe (nutfa) på et beskyttet hvilested. (23:13)

Fosteret (‘alaq) sidder fast på livmoderslimhinden og tager næring fra moderens blod via moderkagen – ligesom en igle suger sig fast på en fisk eller et menneske og suger af dets blod. Klumpen ligner en stykke gennemtygget kød (mudja). Klimpen bliver til knogler (idhâm), og uden om knoglerne dannes der dannes kød (lâm):

Af dråben skabte Vi en klump blod (‘alaq), som Vi gjorde til en klump (mudja). Vi gjorde den til knogler (idhâm) og iklædte knoglerne kød (lâm). (23:13-14)

Var mennesket ikke en udskilt dråbe? Derefter blev det til en igle-lignende klump (‘alaq), hvorefter Gud formede det i harmonisk form. Og Han gjorde det til par (zawj), mand og kvinde. (75:37-39)

Fosteret bliver til en “ny” og “anderledes” skabning ved at Gud blæser af Sin ånd (ruh) i det. Den “anderledes” skabning er ikke længere “det”, men et menneske, der tiltales “jer” – og får hørelse, syn og hjerte (som huser følelser som kærlighed og omsorg):

Og Vi gjorde DEN til en helt ny skabning. Lovet være Gud, den fuldkomne Skaber! (23:14)

Han er den, der har skabt alt på ypperligste måde. Han skabte mennesket af ler, og dets efterkommere af et ekstrakt (sulâtat) af en ubetydelig (mahiyn) væske. Han formede DET og blæste af Sin ånd (ruh) i DET. Og Han gav JER hørelse (basir), syn (samia) og hjerte (qalb). (32:7-9)

Mens fosteret gennemgår denne udvikling, er det omgivet af fosterhinde, livmoder og bughule:

Han former jer i jeres mødres skød i stadier – det ene efter det andet i tre mørke slør. (39:6) (jvf. 22:5)

Menneskets fysiske udvikling fra undfangelse til død
Ikke alle fostre når at udvikle sig fuldt ud, men går til grunde, inden de bliver levedygtige. Nogle mennesker vil dø som spæde, andre vil blive voksne, senile og gamle:

Oh I mennesker! Hvis I tvivler om Opstandelsen, da (betænk), at Vi skabte jer af støv (turâb), derefter af en blandet dråbe (nutfa), derefter af en igle-lignende klump (‘alaq), og derefter af en klump kød (mudja), der når – eller ikke når – sin fuldkommenhed, for at Vi må vise jer Vor almagt.
Og Vi lader dem, Vi vil, blive i moderens skød i en fastsat periode. Derefter bringer Vi jer ud som spæde og lader jer nå voksenalderen. Nogle af jer vil dø (tidligt) – andre vil igen blive svage og gamle, således at de intet ved efter at have været vidende.
Se, hvorledes jorden er gold og livløs; men når Vi sender regn ned over den, vækkes den til live og frembringer mange former for smukke vækster.
Dette, fordi Gud er sandheden (el. den absolutte realitet). Det er Ham, der giver liv til det døde, og det er Ham, der råder over alt. (22:5-6)

Menneskene vil dø og genopstå til nyt liv:

Der er Ham, som skabte jer af ler (tiyn) og fastsatte en tidsperiode (for jer). Der er endnu en fastsat tidsperiode i Hans nærhed – og alligevel tvivler I! (6:3)

Senere vil I dø, og på Opstandelsens Dag vil I visselig genopstå. Vi har skabt syv himle (baner) – den ene over den anden, og Vi overvåger konstant skabelsen. (23:15-17)

Hvad er der i vejen med jer, siden I ikke frygter Gud og håber på Hans løn? Ser I ikke, at Han har skabt jer i forskellige stadier (twâr)? Ser I ikke, hvorledes Han skabte de syv himle – den ene over den anden? Og hvorledes Han skabte månen som et lys deri og solen som en lampe? Og Gud skabte og formede jer af jord og lod jer vokse (gradvist), og Han vil sende jer tilbage til jorden og (atter) rejse jer op af den. (71:13-18)

Hvad er der i vejen med jer, siden I ikke håber på noget (mere) vægtigt fra Gud, når Han dog har skabt jer i forskellige stadier? Ser I ikke, hvorledes Han har skabt syv himle – den ene over den anden – og at Han har placeret månen deri som et lys og solen som en lampe? Han har frembragt jer af jorden, og Han vil lade jer vende tilbage til den og (atter) rejse jer op af den. (71:13-18)

Det er Gud, der starter skabelsesprocessen – og gentager den. Til Ham skal vi alle vende tilbage. (30:11)

Menneskets åndelige udvikling
Mennesket får hørelse, syn og hjerte (32:9) og evnen til at udtrykke sig forstandigt:

Og Han gav mennesket viden om alle tings beskaffenhed og egenskaber (asmâ). (2:31)

Gud skabte mennesket og gav ham evne til at udtrykke sig forstandigt (bayân). (55:4)

Med andre ord: Gud lærte mennesket, hvad det førhen ikke vidste og opfordrede det til at videregive sin viden til kommende generationer:

Læs! I Herrens navn, som formede mennesket af en igle-lignende klump. Forkynd! Og din Herre er den Ædleste. Han, der lærte (mennesket) at bruge pennen – lærte mennesket, hvad det (førhen) ikke vidste. (96:1-5)

Mennesket gennemgår ikke kun en fysisk, men også en åndelig udvikling – hvis det ellers vil bruge de evner og muligheder, Gud har givet det:

I vil blive løftet fra et åndeligt stadie til et andet. (84:19)

Jo, der er al mulig grund til at opfordre mennesket til at reflektere over sin egen oprindelse – og til at lovprise Gud for Hans kærlighed og visdom:

Lad mennesket reflektere over, hvoraf det er skabt. (86:5)

Lovet være Gud, den fuldkomne skaber. (23:14)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Gud gav os liv og alt for mennesket
Hvad har du gjort for at fortjene Guds nåde for dig?
Bare for en prøve af Gud for dig
Du klager og benægter Guds nåde

Jeg forstår meget godt
Hvad mener du
Men
Tror du, at Gud skabte mennesket på jorden
At leve i velstand og lykke
Du tager fejl

Alle på jorden
En anden slags test
- En rig mand, men kan ikke få børn, uanset hvor vanskeligt det er
- En fattig mand har børn
- En stærk mand og kan bruge sin kraft til at gøre godt, men gør det ikke
- Svag mand, men hjælp folk så godt han kan
- utro og polyteistisk mand, men han har alle velsignelser
- Den muslimske mand har sunde sygdomme


Her prøver og prøver alle deres egne
Sygdom = test
Sundhed = test
Vantro = test
Penge = test
etc
Du vil få succes og nå den rigtige vej

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Islam lærer, at Adam og Eva var ulydige mod Gud, omvendte sig, bad om tilgivelse og at Gud tilgav dem. De måtte lide konsekvenserne af deres handlinger ved at leve et dødeligt liv på jorden, men deres forhold til Gud blev aldrig ændret. Gud har altid været tilgængelig. Begrebet original synd er ikke en del af den islamiske lære. Muslimer mener, at mennesker er født uden synd og med et ønske om at behage Gud. Vi har fri vilje, hvilket får os til at komme på afveje til tider, men Gud er altid villig til at tilgive.

Koranen nævner 99 attributter af Gud, som hjælper med at uddybe mit forhold til ham. ,
dommeren, den retfærdige og den der elsker at tilgive. Et andet aspekt af Guds kærlighed er kommer han løbende mod os. Han er ikke kun vores dommer, men vores advokat, vores karaktervitne og vores betroede ven; Han jubler over os og ønsker, at vi skal lykkes.

D I T - WAKF - Islam, rationalitet og sikkerhed

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=sHLh2Z8mIwU&feature=emb_title

Husker du at takke Allah?

https://www.youtube.com/watch?v=8OTUkLOVWzI
Top Svar Citer
#30262 - 23/06/2020 16:29 Re: Lyser på vej [Re: somo]
ABC Online   content
veteran
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 3338
Sted: Vanløse
Hej Somo

Tak for din lange forklaring...

Kan engle skabe noget? Hvad er forskellen på engle og ånder?

Du skriver desuden om dette:

Citat:
Koranen afviser således på den ene side klart og tydeligt Darwins evolutionsteori, ifølge hvilken mennesket skulle være en videreudvikling af aben (en teori, som i øvrigt aldrig er blevet videnskabeligt bevist) – men afviser på den anden side ikke, at skabelsen konstant evoluerer, som det beskrives i det følgende.

.........

Godtager du at vi - homo sapiens - har været her mindst 300.000 år?

https://videnskab.dk/naturvidenskab/sensationelt-fund-homo-sapiens-levede-laenge-foer-troet

Du skriver også noget om de første mennesker:

Citat:
Koranen afviser klart teorien om, at forskellige mennesketyper skulle have udviklet sig simultant i forskellige geografiske områder. Gud skabte det allerførste menneskepar ud af en enkelt celle – og satte dette menneskepar i stand til at formere sig selv, så de kunne sprede sig ud over jorden:

.........

Hvornår begyndte disse 2 mennesker deres tilværelse på jorden? Hvor blev de skabt henne? Hvad gik galt for dem?

Hvordan skal jeg forholde mig til dette:

Citat:
Fosterets udvikling
Gud skabte det første menneskepar på en måde, så det var i stand til at formere sig ved at forene sig seksuelt – ved hjælp af det essentielle, et ekstrakt (sulâtat) af en ubetydelig væske (nutfa), der “flyder frem (ejakulerer) mellem lænden og ribbenene”:

.........

Er der ikke tale om ganske almindelig viden? De kendte til sæd og at sæden kom ind i kvinden og at der kom børn ud af det, så...?

Jeg forstår ikke lige det her:

Citat:
Hvad er der i vejen med jer, siden I ikke frygter Gud og håber på Hans løn? Ser I ikke, at Han har skabt jer i forskellige stadier (twâr)? Ser I ikke, hvorledes Han skabte de syv himle – den ene over den anden? Og hvorledes Han skabte månen som et lys deri og solen som en lampe? Og Gud skabte og formede jer af jord og lod jer vokse (gradvist), og Han vil sende jer tilbage til jorden og (atter) rejse jer op af den. (71:13-18)

Hvad er de 7 himle for noget?

Your friend forever

Jan
_________________________
Hvordan komme gennem livet uden en puls...
Top Svar Citer
#30279 - 29/06/2020 09:12 Re: Lyser på vej [Re: ABC]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 1128
Engle skaber intet
Gud er skaberen
Gud, den Almægtige, skabte dem fra lyset,
, og gør hvad de befaler, , de spiser ikke eller drikker, keder sig ikke, træt ikke, gifter sig ikke
De beskriver ikke maskulinitet eller femininitet,

Ånden er kun et spørgsmål om Gud
Kun Gud ved det
- fordi Gud er Åndens Skaber, og han ved det


2_Videnskabsmænd er forskellige med at kende menneskets ægte alder på Jorden
Der er ingen eksplicit bestemmelse om menneskehedens alder

3_

Adam - den første mand

Den første mand er skabt
I begyndelsen var der ingen mennesker på Jorden. Allah fortalte englene, at han vil skabe og tage sig af mennesker, der vil bo på Jorden. Allah skabte den første mand gennem en slags blanding af ler og jord, som siden er tørret ud. Derefter tog han en sjæl ind og åndede liv i den. Derefter blev skabt den allerførste mand ved navn Adam. Han var en mand og den første profet. Han kom til Jorden som en fuldvoksen og udviklet person.

Iblis nægter at bøje sig
Så befalde Allah englene at bøje sig for Adam. Alle engle gjorde som Allah sagde undtagen Iblis (Djævel). Engle blev skabt af lys . Iblis var stolt. Han virkede finere og bedre end Adam, fordi han blev skabt af ild, og Adam blev skabt af ler. Derfor adlød Iblis ikke Allah og nægtede at bøje sig for Adam. Derfor blev Iblis straffet, og Allah udelukkede ham fra hans nåde.

Den første kvinde er skabt
Allah gav Adam al den viden, han havde brug for. Allah lærte ham navnet på alle objekter. Allah forklarede, hvordan objekterne så ud, hvilke egenskaber de havde, og hvad de blev brugt til. Så for eksempel fik Adam at vide nøjagtigt alt om vand, ild og vind. Adam var verdens første geni og en sand videnskabsmand. Fordi han vidste, hvordan alt fungerede og hvad der var nyttigt. Adam havde en masse viden om alt, hvad der eksisterede på Jorden. Ellers var Adam en almindelig person som os. Efter Adam skabte Allah en kvinde ved navn Eva (Hawwa). Eva var den første kvinde, og hun var Adams kone. Fra dem er der skabt en generation til en anden generation. Mennesker stammer ikke fra andre væsener, som nogle hævder.

Adam og Eva i paradiset
Adam og Eva boede i paradiset (Djannah). Allah fortalte Adam og Eva, at de kunne spise frugterne af alle træer i paradis undtagen fra et specielt træ. Allah fortalte dem, at de ikke ville nærme sig dette træ og ikke spise frugt af træet. De adlød Allah og gjorde som Allah befalede. Iblis var vred og jaloux på Adam og Eva. Han hadede dem, fordi de var grunden til, at han blev kastet ud af Allahs nåde. Derfor ville Iblis hævne sig på dem og gøre dem udelukket fra paradis.

Iblis narrer Adam og Eva
En dag kom Iblis til Adam og forsøgte at overtale ham til at spise frugt fra det forbudte træ. Iblis fortalte Adam, at hvis han og Eva spiste frugten fra træet, ville de leve for evigt og aldrig dø. Adam ville ikke lytte til Iblis, og han adlød Allah. Så derfor ønsker han ikke at nærme sig det forbudte træ. Men Iblis gav ikke op, men gjorde endnu et forsøg på at få Adam og Eva til at spise frugten fra træet. Iblis svor, at han var en ven for dem, og at han ville give dem gode råd.

Denne gang formår Iblis at narre dem. Både Adam og Eva smagte af træets frugt og glemte, hvad Allah havde sagt til dem. Men så snart de indså fejlen, beklagede de den. De vidste, at de havde begået en fejl, fordi de adlød Iblis og spiste den forbudte frugt. De bad Allah om at tilgive dem. Allah tilgav Adam og Eva, men han sagde, at de må forlade paradis og leve på Jorden i stedet

Folkets værste fjende
Fra den dag er Iblis (Djævelen) menneskehedens værste fjende, og han prøver at gøre alt for at bedrage os mennesker, da vi alle er Adams børn. Iblis ønsker at få os til at synde og gøre onde ting og således ikke adlyde Allah. På det tidspunkt ender vi i helvede, og det er hvad Iblis ønsker. Men Iblis har ingen kontrol over de mennesker, der adlyder Allah og er gode muslimer. Vi ved, at Iblis (Djævelen) er vores værste fjende, og vi bør aldrig lytte til ham. Vi skulle ikke gå i hans lyster og blive narre af ham. Vi adlyder Allah og gør, hvad vi er blevet befalet. Adam og Eva levede på Jorden i lang tid. De havde mange børn. Disse børn havde også mange børn, der havde mange børnebørn. Børnene og børnebørnene til Adam og Eva flyttede til forskellige dele af verden. Så vi er alle børn af Adam og Eva.4. Koranen forklarer at mennesker blir skapt av blod. Den ignorer at mennesker blir skapt av både et kvinnelig egg og den mannlige spermie (K. 23:14): "Så gjorde Vi dråpen til en kime, dette til det minste foster, ..."

Svar: Koranen forklarer utviklingen til et menneske helt fra startfasen og til man blir født i flere steder i Koranen. Forklaringen stemmer overens med det vitenskapen har så langt kommet frem til. Striden mellom vitenskapen skjer bare når man tolker teksten slik man selv ønsker å tolke og ikke slik teksten selv må tolkes. Koranen har ikke tekster som nekter at man blir skapt av både mor og far. Profeten selv har nevnt dette i en hadith. Hva er det som hindrer at denne dråpen som er nevnt her består av både fars spermie og mors egg?

Koranen påpeker faktisk dette faktum at mennesker blir skapt av både far og mor. Dette kan man lese tydelig i (K. 42:29): "... og skapte av dem to [mannen og konen] mange menn og kvinner ...".

I tillegg til dette kan man også lese at begge kvinnelig egg og mannlig spermie til sammen er med for å skape et menneske. Man kan lese i K. 86:6,7) La menneske betenke hvorav han ble skapt. Han ble skapt av en frembrytende væske, som kommer fra mellom lendene og brystbenet". Når man studerer den arabiske teksten i disse versene finner man beskrivelser på hvordan starten på det menneskelige livet begynner. Ordene som blir brukt her er ”Assolb” og attara’ib”. Gamle bøker som har forklart dette verset mente at ordet ”assolb” henviser til mannens rygg mens ”attara’ib” henviser til kvinnens bryst. Uansett ser vi at det ble henvist både til mann og kvinne og ikke bare til kvinnen.

5_ Koranen forteller at Gud har skapt 7 Himler (K. 71:15, 16 [14, 15]): "Har de ikke sett hvordan Gud har skapt syv himler lagvis, og satt månen der som et bluss, og solen som en lysende lampe?" Alle som har peiling på astronomi vet at det ikke kan finnes syv himler. I tillegg er månen ikke høyre enn solen slik Koranen tyder.

Svar: Ordet sama' på arabisk, som oversettes til himmel, betyr alt som er høyre enn oss. Man sier derfor at flyet flyr i himmelen og at det regner fra himmelen. Himmel har imidlertid en betydning til som inngår under det såkalt det skulte (ilm alghayb). Himmel i denne betydningen er et rent religiøst begrep og er utenfor våre sanseapparatet. Den er utenfor vår verden og ingen kan komme i kontakt med den uansett av tekniske utstyr man bruker. Vi må derfor skille mellom himmel i den første betydning og himmel i den andre.

Men dette verset er i praksis bevis på at Koranen er Guds ord. Flere misforståelser kan oppstå dersom man bare bruker oversettelser som ikke er fullstendige. Når man studerer den originale teksten finner man følgende ting: Gud har skapt syv himler. Den nederste himmel er vår himmel og den inneholder alt vi kan se. Blant annet er både solen og månen satt til tjeneste for oss. Solen er som en "siraj" mens månen er som "noor". Ordet siraj betyr en ting som brenner og som gir lys av seg selv mens ordet noor betyr en ting som gir lys men ikke nødvendigvis av seg selv, kanskje bare refleks (som er tilfelle her). At Koranen skiller mellom solen og månen når det gjelder lyset på denne måten er tegn på at Han som forteller vet om astronomi ting som ikke var skjent på profetens tid.

http://www.islam.no/om_islam/read/284/feilaktige-anklager-mot-koranen
Top Svar Citer
#30280 - 29/06/2020 15:02 Re: Lyser på vej [Re: somo]
ABC Online   content
veteran
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 3338
Sted: Vanløse
Hej Somo

Kan du fortælle lidt mere om englene? Hvor befinder de sig henne? Hvad får de tiden til at gå med? Har de et legeme?

Jeg kan forstå, at "Ånden" er et eller andet der ikke gives nogen forklaring på, men hvad skal vi så bruge den oplysning til? Står vi ikke bare med et ord uden indhold?


2. Koranen kender altså ikke til menneskets alder? Og du godtager ikke videnskaben, der siger, at vi - homo sapiens - har været her mindst 300.000 år?

https://videnskab.dk/naturvidenskab/sensationelt-fund-homo-sapiens-levede-laenge-foer-troet

Er der delte meninger om denne alder i videnskabelige kredse?


3. Hvad skulle manden gøre uden kvinden eller kvinden uden manden? Er der nogen grund til at manden blev skabt først? Blev kvinden skabt på samme måde? Var hun også et geni og en sand videnskabskvinde? Skrev de bøger om tingene? Bøger som deres børn kunne kopier? Hvor er beviserne henne på deres eksistens?

Du taler om paradisets have - som åbenbart ikke er et sted på jorden - og at Adam og Eva - efter de havde spist af det forbudte træ - blev forvist til jorden.

Hvad ville der være sket, hvis de ikke havde spist af træet? Var de udødelige før de blev forvist? Kunne de ikke spørge Allah om tingene?


4. Jeg kan ikke lige se at Koranen kommer med noget banebrydende. Som sådan har vi sæd som trænger ind i kvinden og kvindens mave vokser og der kommer børn ud af det. Hvad mon der gik for sig inde i maven på kvinden? Sådan noget har de sikkert tænkt over? Hvilken viden havde de dengang?


5. Jeg ved ikke hvilken viden der var på Muhammeds tid, men enhver kunne jo se, at der var forskel på solen og månen.

Er ikke blevet meget klogere på de 7 himle? Hvorfor forklarer Koranen ikke tingene for os? Hvorfor er der 7 himle?

Har endnu ikke fået læst dit link...

Your friend forever

Jan
_________________________
Hvordan komme gennem livet uden en puls...
Top Svar Citer
annonce
Side 35 af 36 < 1 2 ... 33 34 35 36 >


Seneste indlæg
Tro, håb og kærlighed
af ABC
23/03/2023 14:55
Kan man blive ven med Gud?
af Jørgen Primdahl
22/03/2023 19:38
Guddommelige bøger...
af ABC
20/03/2023 17:55
hjertes og sjæls lykke i ramadanen
af somo
20/03/2023 13:23
Den skinnende sol på verden
af somo
20/03/2023 13:13
Nyheder fra DR
Sverige kræver forklaring på Ungarns t..
23/03/2023 15:08
Energibranchen efter kæmpebeløb til n..
23/03/2023 14:53
Thailandsk politi afslører svindlernetv..
23/03/2023 14:24
Politiet advarer folk med gæld: Kontakt..
23/03/2023 14:03
Israels parlament vedtager første del a..
23/03/2023 13:10
Nyheder fra Religion.dk