annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 3570818
Et andet syn 1130262
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 859534
Jesu ord 782592
Spirituel omsorg 752597
Galleri
Jorden
Hvem er online?
0 registrerede 32 gæster og 20 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 30 af 39 < 1 2 ... 28 29 30 31 32 ... 38 39 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#26054 - 04/09/2018 21:53 Re: Intet at misforstå... [Re: somo]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4224
P.s.:

Islam er bare en religion, som du gør klogt i at behandle som sådan. Dvs. at du i vestlige demokratiske samfund må efterleve love vi ved tager - religiøs overtro ka' du hygge dig med som enhver anden hobby ;)

mvh
Simon
Top Svar Citer
#26080 - 06/09/2018 19:37 Re: Intet at misforstå... [Re: somo]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4224
P.s.:

Atter lidt der ku’ ha' netop din interesse, kalde på din deltagelse og hvormed du bl.a. ku’ forklare alverden, hvorved din religion så har noget betydeligt at sige os i nutiden. Det er faktisk lidt trist at se kreationister rable op om deres gud som løsningen på politiske spørgsmål i nutiden:
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11738759-hatets-umulighet

mvh
Simon


Redigeret af Simon (06/09/2018 19:41)
Top Svar Citer
#26114 - 11/09/2018 09:26 Re: Intet at misforstå... [Re: somo]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 621
Hijra og Medina
________________________________________
I år 622 besluttede lederne i Quraysh at dræbe Profeten. De planlagde at bruge en mand fra hver Quraysh stamme og angribe ham sammen. Gabriel fortalte ham om planen og bad ham forlade Mekka øjeblikkeligt. Efter at have arrangeret tilbageleveringen af det, adskillige ikke-troende havde betroet ham i varetægt, forlod Profeten Mekka samme nat sammen med sin ven, Abu Bakr. De tog syd for byen til en bjerghule ved navn Thawr [se Koranen 9:40], og efter at have været der i tre nætter rejste de ca. 400 km. mod nord til Yathrib, hvilket Profeten ændrede til Medina.


Da Quraysh's ledere fandt ud af, at han var flygtet, udsatte de en dusør på 100 kameler for hans tilfangetagelse, død eller levende. Men på trods af deres bedste spejdere og eftersøgningshold beskyttede Gud Profeten, og han ankom i sikkerhed til Quba, en forstad til Medina. Denne begivenhed kaldes for Hijra (Emigration) og markerer begyndelsen på den Islamiske kalender. Folkene i Medinas stammer Aws og Khazraj hilste ham med stor entusiasme i henhold til den ed, de havde svoret i 'Aqaba. En efter en forlod de muslimer (mænd og kvinder) i Mekka, som ikke var fysisk indespærrede, og som kunne tage af sted i hemmelighed, alt, de ejede og drog til Medina.


Da Profeten slog sig ned i Medina, byggede muslimerne en moské, hvor de kunne udføre deres daglige bønner og bruge som deres nye bystats hovedkvarter.


Profeten, (fvmh), fandt fuldstændigt anarki i Medina, for regionen havde aldrig haft hverken en stat eller hersker, der kunne forene dens indbyrdes stridende stammer. I løbet af bare et par uger havde han samlet stammerne sammen (og bragt orden) og etableret en bystat, hvori muslimer, jøder, hedenske arabere og sandsynligvis et lille antal kristne også trådte ind i en stats-organisme ved hjælp af en social kontrakt.
Grundloven for denne første muslimske stat, der var udformet som en konføderation på grund af dens mangfoldige folkegrupper, er overleveret til os in toto. Deri læser vi "for muslimerne, deres religion; for jøderne, deres religion", eller "at der ville være godgørenhed og retfærdighed" men endda også "jøderne... er et samfund (i alliance) med de troende (d.v.s. muslimerne)." Alle disse sætninger fremkom i klausul 25. 30
Med andre ord gik de autonome jødiske landsbyer frivilligt med i denne konføderale stat og anerkendte Muhammad som dens overhovede. Dokumentet slog tydeligt fast, at det militære forsvar var obligatorisk for alle inklusive jøderne. Dette indebærer deres deltagelse i diskussionerne og derpå at udføre den politik, der var vedtaget. Faktisk slog sektion 37 fast at: "Jøderne vil bære deres udgifter og muslimerne deres, og der vil være gensidig hjælp, i tilfælde af at en aggressor angriber parterne i dette dokument." Derudover siger sektion 45, at krig og fred vil være udelt for parterne i dokumentet.


Nogle måneder efter dannelsen af denne bystat sluttede Profeten kontrakter om forsvarsalliancer og gensidig hjælp med de hedenske arabere rundt om Medina. Nogle af dem tog imod Islam ca. 10 år senere. Under de ti år var den gensidige tillid fuldstændig.
Med Guds Budbringers ankomst til Medina trådte kampen mellem Islam og vantro ind i en ny fase. I Mekka havde Profeten hovedsageligt beskæftiget sig med at forklare Islams grundlæggende principper og med hans Ledsageres moralske og åndelige træning. Men efter Emigrationen (622) begyndte nye muslimer fra forskellige stammer at samle sig i Medina. Selvom muslimerne kun sad på en lille del af landet, allierede Quraysh sig med så mange stammer som muligt for at udslette dem.


Det lille muslimske samfunds succes, for ikke at sige overlevelse, afhang under de omstændigheder af adskillige faktorer. I henhold til vigtighed var de:
Udbrede Islam effektivt og effektivt konvertere andre.
Fremvise de ikke-troendes løgne så overbevisende, at ingen kan tvivle på Islams sandhed.
At møde eksil, gennemtrængende fjendtlighed og modstand, økonomiske vanskeligheder, sult, usikkerhed og farer med tålmodighed og sjælsstyrke.
At få de formuer og ejendele tilbage, som mekkanerne beslaglagde efter de emigrerede.
At modstå, med mod og våbenmagt, ethvert angreb, der påbegyndtes for at frustrere deres bevægelse. Under modstanden skal de ignorere fjendens numeriske og materielle overlegenhed.
Udover truslerne fra Mekka og dens allierede måtte det unge muslimske samfund på trods af den indgåede pagt også tage sig af Medinas tre jødiske stammer, der kontrollerede dens økonomiske liv. Selvom jøderne ventede på en Profet, var de imod Guds Sendebud, fordi han ikke var jøde, og de fortsatte med at fremmane betragtelig uvilje mod ham og lægge planer mod ham og Islam. For eksempel komponerede den kyndige jødiske poet, Ka'b ibn Ashraf, digte, der var satirer over Guds Budbringer og ophidsede hans fjender.


Et andet fjendtligt element begyndte at vise sig i Medina: hykleri. Hyklerne kan inddeles i fire brede grupper, som følger:
De, som ikke havde nogen tro på Islam; men gik ind i det muslimske samfund for at skabe vanskeligheder i dets rækker.
De, der forstod de politiske realiteter og dermed søgte nogle fordele ved at lade som om, de havde konverteret. Imidlertid bibeholdt de kontakter med anti-muslimske kræfter, i håbet om at de kunne drage nytte af kontakter med begge sider og dermed kunne undgå at lide overlast.
De, som ikke endnu havde besluttet sig; men lod som om de havde konverteret, fordi alle omkring dem gjorde det.
De, som tog imod Islam som den sande religion; men fandt det svært at fralægge sig det nedarvede form for tilværelse, overtro og skikke såvel som at udøve den form for selvdisciplin, Islam kræver.
Seerah of Prophet Muhammed 27 - The Hijrah - Emigration to Madinah - Yasir Qadhi

https://www.youtube.com/watch?v=utKZzIWZ0I4Redigeret af somo (11/09/2018 09:27)
Top Svar Citer
#26235 - 19/09/2018 07:07 Re: Intet at misforstå... [Re: somo]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 621


21 var ansvarlig for skatkammeret, sigende: "Følg op, og overvåg situationen hos lignende folk, tilbyd dem assistance fra det islamiske skatkammer, tilstrækkelig for dem og deres familiemedlemmer." Gud siger i Quranen: (Almisserne skal kun gå til de fattige og nødlidende---) 9:60 [dvs. Begyndelsen på det berømte vers om Zakah (obligatorisk almisse) ] I en anden fortolkning af dette vers, er de fattigemuslimerne, og de trængende er de ikke-muslimske indbyggere i en islamisk stat.


[15] BESKYTTELSE AF JEG'ET Fysisk sikkerhed og Beskyttelse: Menneskeliv er helligt og en gave fra Gud, Skaberen. For at beskytte menneskeliv har Islam fastsat dødsstraf og korporlige straffe og straffe for kriminelle, der overtræder loven, myrder og fysisk skader andre. Drab falder under tre typer: tilsigtet (forsætlig) og/eller overlagt mord, (uagtsomt) manddrab og total fejltagelse.


Islam påbyder henrettelse af dem, som begår et forudbestemt og overlagt mord på en uskyldig person. Islam søger at foregive et så stærkt afskrækkende middel som muligt, for at udrydde fristelsen til overlagt mord. Uoverlagt manddrab og mord ved fejltagelser er særskilte kategorier med egne, mindre straffe og blodpenge er betalt til den dræbte persons nære slægtninge. Den dræbte persons familie eller arvinger bliver givet "Diyyah" blodpenge som erstatning for offerets sjæl, medmindre de vælger at tilgive drabsmanden.


Drabsmanden soner sin skyld overfor Gud ved at sætte en muslimsk slave fri, og hvis dette ikke er muligt, så ved at faste i to på hinanden følgende måneder. Alle sådanne straffe er pålagt for at bevare muslimernes liv. Ingen har ret til at manipulere med menneskeliv, ejendele eller ejendom uden nogen legitim grund. Alle individer, der undertrykker eller misbruger andre, må advares mod uretfærdigt at dræbe, bedrage eller pine andre uskyldige medlemmer af det islamiske samfund, og disse strenge straffe bør tydeliggøres.


Hvis straffen ikke ligner selve forbrydelsen, giver det de kriminelle mod på deres kriminelle aktiviteter. Alle andre håndgribelige straffe har den samme begrundelse, hvor straffen svarer til forbrydelsen med specifikke afmålte straffe, forudbestemt, for at standse alle argumenter og forvirring. Alle dødsstraffe og korporlige straffe er vendt mod bevarelsen af menneskeliv og ejendom i et islamisk samfund. Gud, Den Ophøjede erklærer i Quranen:

https://www.youtube.com/watch?v=J9qcof9ROFw

https://www.youtube.com/watch?v=DRH6iTINbUc


https://www.youtube.com/watch?v=Lu_vX0w0vdw

https://www.youtube.com/watch?v=6684Dgxvvrs

https://www.youtube.com/watch?v=WHtBDJCRzk4
Top Svar Citer
#26267 - 25/09/2018 07:17 Re: Intet at misforstå... [Re: somo]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 621

22
for den, der begår overlagt mord, og som ikke angrer, vil være Guds vrede. Gud, Den Ophøjede erklærer i Quranen: (Den, der med overlæg dræber en troende, vil få Helvede til gengæld, der skal han forblive til evig tid. Gud vredes på ham og forbander ham, og Han bereder ham en vældig straf.) 4:93 Islam har pålagt alle mennesker visse bestemte pligter, med hensyn til beskyttelse af menneskeliv.

Følgende er nogle af disse pligter: Mennesket ejer ikke sin egen sjæl eller sin egen krop, derimod er det en ukrænkelig eksistens, som er ham midlertidigt betroet. Det er ikke tilladt ham forsætligt at torturere og skade sig selv, eller agte at udføre nogen form for forbrydelse, der kan føre til selvmord, eller dumdristige handlinger, førende til hans undergang.


Liv må kun ofres for Guds sag. Gud, Den Ophøjede erklærer i Quranen:.١ (I, der tror! I skal ikke fortære jeres ejendom ved falskhed indbyrdes, men det skal være handel til jeres gensidige tilfredshed! I må ikke slå jeres egne ihjel! Gud er barmhjertig imod jer.) 4:29 (O you who believe! Eat not up your property among yourselves unjustly: but let there be among you trade by mutual good-will: nor kill (or destroy) yourselves: for verily Allah has been to you Most Mercifull.) 4:29 2.
Mennesket må opretholde en passende omsorg for sin ernæring, for at tilfredsstille minimumskravene for et godt helbred. Det er ikke tilladt for ham at nægte sig selv tilladte fødevarer, drikke, tøj, ægteskab og pasende pleje under nogen påskud, hvis dette vil skade ham. Gud, Den ophøjede erklærer i Quranen: (Sig: "Hvem har forbudt jer Guds pynt, som Han har frembragt til sine tjenere, og de gode ting af underhold? " Sig: "Det tilkommer dem, der tror, i det jordiske liv, men især på opstandelsens dag.

" Således fremlægger Vi tegnene nøjagtigt for folk, der har viden) 7:32 Gud, Den Ophøjede advarede profeten (fvmh), da han forbød sig selv at spise honning, for at glæde en af sine hustruer, og dette blev en evig irettesættelse for alle muslimer. Gud erklærer i Quranen: (Profet! Hvorfor forbyder du dig selv, hvad Gud har tilladt dig, i ønsket om at gøre dine hustruer tilpas? Gud er tilgivende og barmhjertig.) 66:1

Hvorfor bærer I korset? Tænk over det! Med Eddie fra TheDeenShow

https://www.youtube.com/watch?v=APHouj9v

Den største dør til paradiset - en rørende påmindelse af Shaykh Yasir Qadhi
https://www.youtube.com/watch?v=W9AAJJRX3to

Har Allah brug for mig? - Mohammad Hoblos

https://www.youtube.com/watch?v=ssce4LtWLvM
Top Svar Citer
annonce
Side 30 af 39 < 1 2 ... 28 29 30 31 32 ... 38 39 >


Seneste indlæg
Rizq af Allah og Zakat
af Simon
23/04/2019 18:37
Mellemrummet
af Simon
23/04/2019 17:25
VÆREN - IKKE-VÆREN
af Arne Thomsen
23/04/2019 16:06
MYSTISK IDENTITET
af Gerth
23/04/2019 16:01
Hvad lytter du til lige nu ...
af Tikka
23/04/2019 02:28
Nyheder fra DR
Nej tak til dansk: Gebyr får udlænding..
25/04/2019 08:15
Thea er blind, men kan nu spille Scrabbl..
25/04/2019 07:57
Putin og Kim Jong-un mødes for første ..
25/04/2019 07:48
Alternativet: Ingen begrænsninger på o..
25/04/2019 06:29
Dar Salim brænder igennem som desperat ..
25/04/2019 06:28
Nyheder fra Religion.dk
Hvad er forskellen på Jehovas Vidner og..
24/04/2019 06:00
Pernille Østrem: Vil man spise interrel..
17/04/2019 08:55
Natten har altid været farlig
16/04/2019 13:09
Lektor: Skal staten anerkende livssynssa..
15/04/2019 06:00
Højtidsmiddag: Seks religioner mødes
11/04/2019 13:52