annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 4745126
Et andet syn 1195480
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 968579
Jesu ord 831535
Spirituel omsorg 782485
Galleri
Light Blue Mind Rødhus marts
Hvem er online?
0 registrerede 69 gæster og 37 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 47 af 124 < 1 2 ... 45 46 47 48 49 ... 123 124 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#24703 - 10/02/2018 16:54 Re: Kristus-Ordet [Re: Hanskrist]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5397
Sted: Sydsjælland
Hej Hanskrist.

Det er gået op for mig, at du er begejstret for Paulus - som jo ikke mødte Jesus, mens han levede som menneske iblandt os - men det var jo ikke dét, jeg spurgte dig om blinker

M.v.h. Arne smiler
Top Svar Citer
#24704 - 10/02/2018 18:55 Re: Kristus-Ordet [Re: Arne Thomsen]
Hanskrist Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 1970
Sted: Nørresundby
Hej Arne


Citat:
“Hvis du er i Kristus, så elsker du betingelsesløst – og du bliver ikke nemt opfarende.”
David Wilkerson


Citat:
Der er mange andre beskrivelser, og mit spørgsmål er så:
Kan du godkende, hvad David Wilkerson skrev September 12, 2011 - eller har du kommentarer?
Arne


Det har jeg jo svaret på, hvis du læser mit indlæg der var taget fra noget jeg skrev på facebook i forbindelse Paulus filmen "Paul Apostle of Christ" så er dette skriv fyldt med den kristne "i Kristus" spiritualitet og kreative karismatiske mystik.

Og som du ser er jeg ikke i nærheden, som Jesus og Paulus ej heller er i nærheden af David Wilkerson definition, som er en tynd kop te og et udsagn der intet siger overhovedet.

Prøv at bemærke dig hvad jeg skriver, måske det med fede bogstaver i første omgang og du vil kunne se:

1):

at jeg svarer dig på dit spørgsmål

2):

at jeg siger noget ganske radikalt anderledes end hvad David Wilkerson fik skrevet af forblommet ligegyldigt upræcist sludder.

Fx var Jesus meget opfarende og temperamentsfuld (1)*, gang på gang løb følelser og affekterne af med Jesus der led med og elskede sit folk som han kæmpede for. Gang på gang mister han tålmodigheden med sine discipler. Paulus er heller ikke bange for at være opfarende. Kristne mennesker er ilter passionerede mennesker, med masser af temperament (affekter) og store følelsesmæssige udsving. Dette behøver jo på ingen måder at være i modstrid med at kærlighed er det overordnede princip for alt hvad vi foretager os.

Kærlighed uden passion er impotent, er abstrakt.

Og at elske betingelsesløst hvad siger det??? At vi ikke skal være stærke og mandige og modige og trofaste?

At skulle elske betingelsesløst siger ingenting, gir ingen mening.

Mvh HansKrist

(1)*:

Har du mod på det Arne kan du jo her læse Harald Høffding's personligheds beskrivelse af Jesus:

Jesus fra Nazareth, Tømmermandens Søn, levede midt i sit Folk, delte dets Minder og dets Haab, ønskede og led med det. Han saa ikke som den indiske Fyrstesøn fra et højere Stade ned paa Livet som Betragter, men stod midt i Livet, midt i den higende Verden. Han vilde lutre, idealisere Ønsket ikke ophæve det. Og selvom Ønsket og Kampen for Ønskets Virkeliggørelse medfører Smerte, vil han ikke opgive det; Smerten er ikke altid blot en Virkning, hvis Aarsag skal ophæves; den kan være en Aarsag til Prøvelse af Kræfterne, et Lutringsmiddel, en Vej til Højhed. Hans Tro paa Værdiens Bestaaen gennemføres ved, at det Værdifulde vindes og bevares gennem Kamp og Lidelse, ikke ved, at hele den Sfære, hvor Ønske, Kamp og Lidelse høre hjemme, afsløres og ophæves som en stor Illusion. Kontrasterne komme her til deres ret; Jesus er ikke så meget Expansionens som de kæmpende Modsætningers Mand. Og han er Villiens Mand, trækker sig ikke tilbage til Hvile, men vil bestemme sit Folks Skæbne ved at føre det ind på højere Baner. Han er – ligeledes i Modsætning til Buddha – Sindsbevægelsens Mand. Selv den johanneiske Jesus maa karakteriseres saaledes i Sammenligning med Buddha. Han kan bevæges heftigt i Aanden, rystes i sit Inderste; hans sjæl kan forfærdes og bedrøves indtil Døden, og han kan vredes. Jesu Kærlighed er ikke blot mild, uvilkaarlig Udstraaling, men er den uroligt søgende og kæmpende Kærlighed, er en bærende, ikke blot taalende Hengivelse. Der er her ingen Frygt for, at Kærligheden skal bringe Sorg ved, at vort Ve og Vel knyttes til en langt større Kreds af Interesser, end vor egen isolerede Selvhævdelse omfatter. Der er en indre Tillid til Kærlighedens Magt og en Følelse af dens Evne til at udvide Sindet, der ikke lader indsnevrende Betænkeligheder komme frem. Og Kærligheden stræber hen til at fuldendes i en højere Retfærdighed gennem Ideen om et Rige, indenfor hvilket hver Enkelt kan finde sin Plads.

Jesus fra Nazareth er Anskuelsens, Billedets, Fremtidssynets Mand. I sin Reflexion er han Analytiker, hævder de betydningsfulde Forskelle, sætter Grænser og peger paa Modsætninger. Han vil have os igennem, ikke udenom Livets største Kontraster.
Buddha afviser alle Billeder og Tanker som utilstrækkelige til at udtrykke det Højeste; heri viser hans intellektuelle Energi sig.

I Ideen om et Guds Rige, saaledes som Jesus udtalte den, laa, som allerede sagt, Muligheden af, at de enkelte Personligheder kunde naa det Højeste, uden at Forskellighederne udslettedes. Karakteristisk er da ogsaa den Skare af ejendommelige Personligheder, Apostelkredsen frembyder. Buddhas Disciple mangle dette individuelle Præg. Dette hænger vel sammen med Raceforskellen mellem Inder og Jøder. Det er endog paastaaet, at Indien er Typernes Land, og at kraften til at danne Individualiteter var negtet det indiske Folk. Men det hænger i hvert Tilfælde sammen med Stifternes Personligheder. Jesus førte sine Disciple ind i en stor historisk Bevægelse, en Kamp for Idealet mod Verdens Modstand, og det er kun i en saadan Kamp, at Personlighederne ret udvikles i deres Ejendommelighed. Citater slut.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#24712 - 13/02/2018 12:12 Re: Kristus-Ordet [Re: Hanskrist]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5397
Sted: Sydsjælland
Hej Hanskrist.

Du giver ikke noget for New York prædikantens ord:
Citat:
“Hvis du er i Kristus, så elsker du betingelsesløst – og du bliver ikke nemt opfarende.”
idet du skriver:
Citat:
Og at elske betingelsesløst hvad siger det??? At vi ikke skal være stærke og mandige og modige og trofaste?
At skulle elske betingelsesløst siger ingenting, gir ingen mening.
Den vending, ”at elske betingelsesløst”, bliver ved at ”køre i mit hoved”, og det får mig – egentlig ikke logisk – til at tænke:

Hvordan ville det være, hvis kristendommens Jesus Kristus var iblandt os nu?

Hvor meget af alle de ord, der er skrevet af så mange mennesker i hans navn – og vi har jo kun menneskers ord – ville han mon godkende?
Er der noget, der mangler?
Ville han dømme levende og døde?
Hvad ville hans budskab være til os mennesker – her og nu?
Jeg har jo ikke svarene – og det tror jeg heller ikke andre har – hverken Paulus, evangelisterne, Paven i Rom, Danmarks biskopper, patriarkerne i den ortodokse kristendom eller alle de andre.
Men jeg er da klar over, at mange mener, de kender svarene.

Alligevel siger det i mig:
- Ville Jesus prædike ubetinget kærlighed til alt og alle? Ja, det tror jeg.
- Ville han fastholde saligprisningerne? Ja, det tror jeg.
- Ville han fastholde arvesynden? Nej, det tror jeg ikke.
- Ville han holde dommedag? Nej, det tro jeg ikke.

”Ubetinget kærlighed” – kærlighed til alt og alle – uden betingelser – det er ikke nemt, men jeg kunne godt forestille mig, at netop dét kunne være hans budskab – her og nu!

Ubetinget kærlighed til Adolf Hitler?
Var han skyldig som nyfødt barn?
Hvad gjorde ham til massemorder?
I ubetinget kærlighed - i tide - havde han nok ikke udviklet sig, som han gjorde.

Ubetinget kærlighed til dyr og planter – Ja – arter skal ikke pines og ikke uddø for evigt pga. os.

Ubetinget kærlighed til pestbakterier, som ”straffer” os, hvis vi ”inviterer” dem fra deres værtsdyr, hvor de ikke gør skade – Ja – også til disse skabninger.

Ubetinget kærlighed til total global økologisk harmoni – Ja.

Ubetinge kærlighed til universet, når vi bevæger os lidt ud i rummet (satellitter) – Ja.

Ubetinget kærlighed er ikke nemt, men heller ikke umuligt.

Og præsterer vi dét, er vi jo allerede i ”Paradisets Have” i ”Guds Rige” smiler

Ville Jesus Kristus sige sådan?
Ville det være sande Kristus-Ord?

Det tør jeg ikke påstå – men jeg tror – på den anden side – heller ikke, at noget menneske har hverken evner eller autoritet til at afvise blinker

M.v.h. Arne smiler
Top Svar Citer
#24714 - 13/02/2018 22:14 Re: Kristus-Ordet [Re: Arne Thomsen]
Thomas
Uregistreret

Hej Arne og Hanskrist

Vi er kommet et stykke vej. En lille opsamling og nogle punkter:

* Kristus-virkeligheden.

* Teodicé-problemet.

Om Kristus-virkeligheden - og i overgangen fra jødedom til kristendom - ser vi rent historisk nogle interessante ting ske efter Jesu himmelfart:

De kristne martyrer bad for deres bødler. Det gjorde de jødiske martyrer ikke i sin tid. De forbandede deres fjender og bødler. De kristne martyrer bad for deres fjender og bødler.

Et andet radikalt skift var, at kvindernes anseelse blev styrket. Alene det, at kvinderne ifølge evangelierne var de første vidner til Jesu opstandelse, er utroligt. Dengang kunne kvinderne ikke engang vidne i retten som vidner. Men kristendommen vendte op og ned på dette. I kristendommen var kvinderne de første vidner til Jesu opstandelse.

- Ydermere blev kvinderne - som vi ser det i Apostlenes Gerninger - forfulgt på lige fod med mænd. Hvorfor? Fordi de eksisterede som fuldgyldige medlemmer og ledere i det kristne fællesskab - på lige fod med mænd.

Om teodicé-problemet bemærker jeg nogle interessante forhold.

Det er et gammelt problem, men det har ikke forhindret de troende i at tro. Heller ikke de troende der har været udsat for stærke prøvelser og lidelser. Og da Bonhoeffer i en koncentrationslejr under en offentlig henrettelse blev spurgt: "Hvor er din Gud nu?", svarede han: "Han lider med den døende."

Vi har - efter min opfattelse - at gøre med en bevidsthed om Gud, der overskrider dette teodicé-problems (måske lidt for firkantede) tilsyneladende "perlehønelogik".

Davids søn Salomon skulle bygge Herrens Tempel. David fik ikke lov, fordi han havde været kriger med et blodigt sværd.

Salomon vidste godt, at et tempel gjort af hænder ikke kunne rumme Gud. I Det Nye Testamente ser vi da også, at Gud ikke kommer og tager bolig i et tempel ... Han kommer ind i verden som menneske for at redde sine mennesker. For vi mennesker er skabt i Guds billede for at reflektere Guds kærlighed og visdom ind i Guds skabelsen. Vi er Guds aktører i Guds skaberværk. Vi reddes ikke for at drage bort fra jorden og ind i en himmel, mens jorden kan passe sig selv (og eventuelt gå under). Vi reddes for at redde verden. Vi modtager Guds lys i hjertet for at stråle med Guds lys i hele verden.

Verden er afhængig af os - ikke omvendt.

Hvordan forandrer det tilgangen til teodicé-problemet?

Kh Thomas
Top Svar Citer
#24715 - 14/02/2018 01:14 Re: Kristus-Ordet [Re: ]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5397
Sted: Sydsjælland
Hej Thomas.

Godt at høre fra dig igen smiler

Du ser for mig ud til at være glad for den kristne tro, du fortæller om, og det er jo fint nok.

Angående teodicé-problemet skriver du:
Citat:
Det er et gammelt problem, men det har ikke forhindret de troende i at tro. Heller ikke de troende der har været udsat for stærke prøvelser og lidelser. Og da Bonhoeffer i en koncentrationslejr under en offentlig henrettelse blev spurgt: "Hvor er din Gud nu?", svarede han: "Han lider med den døende."

Vi har - efter min opfattelse - at gøre med en bevidsthed om Gud, der overskrider dette teodicé-problems (måske lidt for firkantede) tilsyneladende "perlehønelogik".
og det synes du jo at være tilfreds med.

For mig er problemet forsvundet, som jeg skrev #24686 - 05/02/2018 22:00:
Citat:
Og ”det onde” – ser jeg omsider – er blot en illusion skabt af vi menneskers selvoptagethed – og selv-overvurdering.
Sådan ser det i hvert fald ud for mig blinker
men jeg er jo klar over, at dét syn på vi menneskers situation her i verden ikke svarer til dit.
Hvad der så er mest "perlehønet", vil jeg lade ligge.

M.v.h. Arne smiler
Top Svar Citer
annonce
Side 47 af 124 < 1 2 ... 45 46 47 48 49 ... 123 124 >


Seneste indlæg
VÆREN - IKKE-VÆREN
af Gerth
27/05/2020 02:28
Mellemrummet
af ABC
26/05/2020 17:48
Kristnes Gudsliv - Åndsliv og SPIRITUALITET
af Thomas
26/05/2020 17:20
Vi læser det Nye Testamente
af Thomas
26/05/2020 14:43
glad Eid
af somo
25/05/2020 23:24
Nyheder fra DR
SAS fordobler antallet af flyvninger i j..
27/05/2020 13:18
Forbud mod hån af nationalsang: Pebersp..
27/05/2020 13:06
Danske restauranter i opråb: Betal mere..
27/05/2020 13:02
I dag kommer EU's coronaudspil: ’Hverk..
27/05/2020 12:26
Klimaforhandlinger er skudt i gang: 'Amb..
27/05/2020 12:00
Nyheder fra Religion.dk
Har religiøsitet været en evolutionær..
27/05/2020 07:29
Naiha Khiljee: Velgørenhed skal være b..
20/05/2020 06:08
Halal smelter sammen med bæredygtighed
19/05/2020 06:22
10 ting “Unorthodox” lærer os om ha..
18/05/2020 06:26
Hvad kendetegner hinduisme i dag?
16/05/2020 06:14