annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 3734961
Et andet syn 1138830
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 880404
Jesu ord 792139
Spirituel omsorg 757264
Galleri
Paul Tillich
Hvem er online?
4 registrerede Gerth, Arne Thomsen ,(2 usynlige), 107 gæster og 24 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 2 af 26 < 1 2 3 4 ... 25 26 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#23788 - 12/10/2017 13:51 Lidt snik snak ... [Re: Arne Thomsen]
Tikka Offline
bor her
Registeret: 05/09/2015
Indlæg: 1185

Nå - nu bliver det svært – godt tråden kom i DIVERSE. smiler

¨¨¨¨
Jeg syntes ikke om dit forslag til overskrift, hvor ordet kristendom indgår, da jeg bevidst oprettede tråden i "DIVERSE."

Der er jo tale om, at jeg over for dig skal forklare, hvad jeg mente ved at bruge ordet vrøvl – da jeg svarede dig:
Citat:
Jeg havde ventet noget andet, men var glad for at du svarede, selv om jeg opfattede, det du skrev som vrøvl, men tak for svar.

Hvortil du svarede:
Arne:
Citat:
Hører meget gerne lidt nærmere om "vrøvl"

... så overvejede derfor også, om tråden skulle hedde "Ang. vrøvl"

*

Angående andres evt. bidrag til tråden kan dette jo ikke hindres i et offentligt forum - andet end af Admin.

*

Hvad tråden udvikler sig til, ved jeg ikke, men min opgave er først og fremmest at forklare dig:
Arne:
Citat:
lidt nærmere om "vrøvl"

... og det vil jeg forsøge efter bedste evne, ved at kommentere dit indlæg fra tråden:
"Mellemrummet":#23747 - 05/10/2017 18:10 "Det var så beretningen om ..."

Kan ikke linke til indlæg - har forsøgt.

¨¨¨¨

Top Svar Citer
#23791 - 12/10/2017 16:09 Re: Lidt snik snak ... [Re: Tikka]
Arne Thomsen Online   content
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 4872
Sted: Sydsjælland
Hej Tikka.

Du vil så kommentere nr. 2 indlæg i dette link.

Og hvad du vælger som overskrift, hører for mig til bagatellerne blinker

Jeg håber på, at vi får en konstruktiv og inspirerende dialog - og hvis også andre vil bidrage i dén ånd, ku' det jo bare være skønt blinker

Fortællingerne om Den Hellige Treenighed og Korsfæstelsen af Jesus har jo haft en vis betydning for mennesker her på kloden i mere end tusind år - skulle jeg mene blinker

M.v.h. Arne smiler
Top Svar Citer
#23793 - 12/10/2017 16:42 Re: Lidt snik snak ... [Re: Arne Thomsen]
Tikka Offline
bor her
Registeret: 05/09/2015
Indlæg: 1185

Arne:
Citat:
Du vil så kommentere nr. 2 indlæg i dette link.

SVAR: Ja nr. 2 - hvis ikke man er logget ind ...

... men jeg indsætter indlæg, når jeg skriver svarindlæg.

Arne:
Citat:
Og hvad du vælger som overskrift, hører for mig til bagatellerne blinker

SVAR: tommelop ...
Kan nok heller ikke selv rette overskrift, men den kunne hedde: Dialog fra "Mellemrummet" mm.

¨¨¨¨

Top Svar Citer
#23799 - 13/10/2017 15:12 Her er mit svar ... [Re: Tikka]
Tikka Offline
bor her
Registeret: 05/09/2015
Indlæg: 1185

Arne:
Citat:
Hører meget gerne lidt nærmere om "vrøvl"

Jeg vil her forsøge at svare dig. smiler

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Arne skrev: Det var så beretningen om, at Jesus blev korsfæstet, du gerne ville høre om, hvordan jeg opfatter den.

SVAR: Joe …

Når din intuition fortæller dig, at arvesynden stinker langt væk af kristen magtkorruption, og du dermed ikke forbinder denne troslære med Jesu offerdød – Jesu offerdød som er grundlaget for kristendommen - hvordan vil du så ud fra bibelen forklare, hvorfor Jesus valgte, at gå i døden til frelse for de som tror og handler derpå?

*

Jeg forstår, du sympatiserer med den kristne ortodokse tro, som du betegner som mest oprindelig.

Dog har de også en konstrueret treenighedslære – dogmet om Den Hellige Treenighed

… hvorfor er dette dogme ikke kristen magtkorruption i dine øjne, når dogmet arvesynden er?

… og igen - hvordan vil du ud fra bibelens ord forklare, hvorfor Jesus ofrede sit liv ved at:

Citat:
give sit liv som løsesum for mange Mattæus 20:28

... når du omtaler dogmet arvesynden:
Citat:
For mig stinker det langt væk af kristen magtkorruption.

… arvesynden som jeg forstår den ortodokse kristendom også afviser som troslære.


Arne: Men allerførst dit spørgsmål om Den Hellige Treenighed, som jeg synes, at Gyldendals Den Store Danske redegør ganske godt for:
Citat:
Den nikæno-konstantinopolitanske bekendelse slog i 381 fast, at de tre såkaldte personer i Treenigheden er af samme guddommelige væsen, men at Faderens stilling dog er særlig, fordi Gud Fader er ophav til både Sønnen og Ånden.
med den lille "krølle på historien", som kaldes filioque:
Citat:
filioque, en tilføjelse til den 3. trosartikel i den nikæno-konstantinopolitanske trosbekendelse. Tilføjelsen blev gjort officiel i 589 og satte sig igennem i den vesterlandske kirke.
Ved at sige, at Helligånden "udgår fra Faderen og fra Sønnen", ville man betone Sønnens, dvs. Jesu Kristi, guddommelighed.
Ordet filioque er latin med betydningen 'og fra Sønnen'.
Den østerlandske, ortodokse kirke har altid afvist "filioque", som kunne synes at mindske Helligåndens betydning i treenigheden. I de økumeniske samtaler har man i moderne tid forsøgt at finde en fælles formel.

SVAR: Treenigheds læren er i min verden noget konstrueret vrøvl.


Arne: Om korsfæstelsen af Jesus, ser jeg den som kristendommens forståelse af fuldbyrdelsen af den treenige Gud's kærlighed til os mennesker.
SVAR: Hvilken kristendom – den ortodokse? …
… og hvilken fuldbyrdelse taler du om?Arne: Sønnen, den guddommelige, "fra før alle tider", lader sig føde som et hjælpeløst menneskebarn -
SVAR: Vrøvl sønnen er ikke fra før alle tider - Han er jo ifølge skrifterne al skabnings førstefødte, som fik liv I begyndelsen -

… og ang. hjælpeløst så er det vel alle nyfødtes vilkår, så der er vel ingen grund til at fremhæve dette som – halleluja.Arne: endda af en jomfru, som er gjort gravid ved Helligåndens hjælp - i den treenige Gud's kærlighed til os mennesker -
SVAR: Vrøvl. Det var Gud der elskede verden så meget:
Citat:
at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Johannes 3:16

… og jomfrufødslen – ak ja, men det står dog i bibelen.


Arne: og i sin yderste konsekvens også påtager sig de værste lidelser, vi mennesker kan få, såsom henrettelse og total fortvivlet gudsforladthed - som når Jesus på korset udbryder de kendte ord: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig."

Det er jo "guf" for ateister, men kan jo altså også tydes som Guds kærlighed til gudsforladte mennesker.
SVAR: Til det var han jo sendt – så ikke noget piveri her – i øvrigt mener jeg ikke, du har patent på, hvad der er de værste lidelser menneskene kan få.


Arne: Dertil kommer, at det jo også kan forstås som ord fra en af Davids salmer i Det Gamle Testamente, som den er gengivet her og hvor du bl.a.finder ordene:
Citat:
v2 Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?
samt
Citat:
v20 Men du, Herre, hold dig ikke borte,
du, min styrke, skynd dig til hjælp!
v21 Red mit liv fra sværdet,
mit dyrebare liv fra hundene,
v22 frels mig fra løvens gab,
fra vildoksernes horn!

Du har svaret mig!
v23 Jeg vil forkynde dit navn for mine brødre,
i forsamlingens midte vil jeg lovprise dig:
v24 Lovpris Herren, I der frygter ham,
vis ham ære, hele Jakobs slægt,
frygt ham, hele Israels slægt!

SVAR: Det er mit indtryk, at bibelen fremstiller Jesus som den ventede Messias, der opfylder profetierne om ham – eller forsøger.


Arne: altså en understregning af både den jødiske og den kristne Guds magt over - samt kærlighed til - os mennesker - og som iøvrigt også islams Gud er med i på deres egen måde.
SVAR: Vrøvl der findes kun én sand Gud i bibelen.
Abraham, Isak og Jakobs Gud.


Citat:
Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke. 5 Mosebog 6:4-5


Arne: Den efterfølgende nedstigning til dødsriget er jo så også frelsende kærlighed til de døde.
SVAR: Vrøvl.
Der er ingen nedstigning til dødsriget, hvor læser du det? - og hvilken frelsende kærlighed til de døde taler du om, når din intuition siger, at dogmet – arvesynden - for dig stinker langt væk af kristen magtkorruption?Arne: For mig er alt dette en vidunderlig smuk og dejlig fortælling om Den Treenige Gud.
SVAR: Thjaee – for den som tror, giver den kristne fortælling om frelse håb.

Arne: Er den sand - eller er den en ønskedrøm?
SVAR: Det bestemmer du jo selv.

Arne: Det ved jeg ikke - men den fulde sandhed tror jeg ikke den er blinker
SVAR: Sandhed? - Man skal vel som udgangspunkt tro på, at bibelens Gud eksisterer, for at kunne drage spørgsmålet om sandhed på banen her, da det jo er Guds Ord og Ånd der er sandhed, ikke?


Bibelcitater fra:
http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline

¨¨¨¨
Top Svar Citer
#23800 - 13/10/2017 17:06 Om "vrøvl" [Re: Tikka]
Arne Thomsen Online   content
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 4872
Sted: Sydsjælland
Hej Tikka.

Hvis jeg forstår dig ret, så anerkender du ikke Den Nikænske Trosbekendelse:
Citat:
»Jeg tror på én Gud, den almægtige Fader,
himmelens og jordens, alt det synliges og usynliges skaber.
Og på én Herre, Jesus Kristus,
Guds enbårne Søn, som er født af Faderen før alle tider,
Gud af Gud, lys af lys, sand Gud af sand Gud,
født, ikke skabt, af samme væsen som Faderen,
ved hvem alt er skabt,
som for os mennesker og for vor frelse steg ned fra himlene og blev kød
ved Helligånden af Jomfru Maria og blev menneske,
som også blev korsfæstet for os under Pontius Pilatus, blev pint og begravet
og opstod på tredjedagen ifølge skrifterne
og opfor til himmels, sidder ved Faderens højre hånd
og skal komme igen i herlighed for at dømme levende og døde,
og der skal ikke være ende på hans rige.
Og på Helligånden, som er Herre, og som levendegør,
som udgår fra Faderen og fra Sønnen†,
som tilbedes og æres tillige med Faderen og Sønnen,
som har talt ved profeterne.
Og på én, hellig, almindelig og apostolisk kirke.
Jeg bekender én dåb til syndernes forladelse
og forventer de dødes opstandelse
og den kommende verdens liv.«
herunder bl.a.:
Citat:
"Guds enbårne Søn, som er født af Faderen før alle tider, -"
og ej heller betydningen af:
Citat:
"- opstod på tredjedagen ifølge skrifterne -"
som den bl.a. er forklaret her:
Citat:
Ja, Jesus drog ned til dødsriget, til alle de mennesker som ikke havde mødt Guds søn i deres liv, sådan at de kunne komme til tro på Ham. Jeg tror desuden, at Jesus K. tømte dødsriget og drog alle med sig op til Himlen, så at Helvedet lige siden har været tomt.

Imidlertid mener jeg at have forstået, at du anerkender Bibelen - som den er i dag.

Det er jo alt sammen din gode ret - som din personlige opfattelse af kristendommen.

Min opfattelse er så en anden - og om det ene er mere "vrøvl" end det andet, det vil jeg ikke forsøge at gøre mig klog på blinker

Når jeg får tid, vil jeg gå dit flotte indlæg grundigere igennem, men generelt er det min antagelse, at kristendommen blev magtkorrumperet allerede i den første noget forvirrede tid - og ligeså i 300-tallet, hvor trosbekendelsen blev formuleret blinker

M.v.h. Arne smiler
Top Svar Citer
annonce
Side 2 af 26 < 1 2 3 4 ... 25 26 >


Seneste indlæg
VÆREN - IKKE-VÆREN
af Tikka
16/06/2019 14:45
Rizq af Allah og Zakat
af ABC
16/06/2019 12:15
Mellemrummet
af Simon
16/06/2019 02:26
MYSTISK IDENTITET
af Gerth
16/06/2019 00:26
Hvad lytter du til lige nu ...
af ABC
14/06/2019 16:05
Nyheder fra DR
GRAFIK Gør du det rigtigt? Sådan fjern..
16/06/2019 14:03
Grenov færdig som formand: Forlænger o..
16/06/2019 13:47
Værste svampesygdom i 35 år: Landmæn..
16/06/2019 13:45
Kæmpe strømafbrydelse: Argentina og Ur..
16/06/2019 13:43
Netanyahus kone dømt for misbrug af off..
16/06/2019 12:59
Nyheder fra Religion.dk
Efterkommer af polsk-jødisk flygtning: ..
13/06/2019 11:47
Hvornår er du buddhist?
13/06/2019 10:35
Religionsundervisning skal være et mød..
13/06/2019 10:03
Har europæerne glemt de kristne værdie..
12/06/2019 10:03
Fællesskaber er afgørende for, om vi o..
06/06/2019 09:14