annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 6747710
Et andet syn 1404871
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 1351078
Jesu ord 1011576
Spirituel omsorg 877921
Galleri
Anholdelsen i haven
Hvem er online?
1 registreret (1 usynlig), 56 gæster og 30 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 1 af 5 1 2 3 4 5 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#20439 - 02/04/2016 17:27 Gnostikerne
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5811
Sted: Sydsjælland
Det ser ud til at være ret uoverskueligt, hvem gnostikerne egentlig var og faktisk stadig er.

Gyldendal skriver bl.a.:
Citat:
Gnosticisme, en række religiøse retninger med fælles præg i perioden omkring og efter kristendommens fremkomst, navnlig i 100-t. e.Kr.

Gnosticismen hører til de mest gådefulde og omdiskuterede fænomener i religionshistorien og den kristne kirkes historie; der hersker ikke engang enighed om, hvorvidt man skal kalde gnosticisme for en religion, for mysterieagtige sekter eller for afvigende eller kættersk kristendom.

Den er mytisk og psykologisk-eksistentiel i en ejendommelig blanding. Hele gnosticismens lidenskab gælder den højere frelsende erkendelse eller indsigt, som kan frigøre fra alle legemets og sjælens bindinger til denne verden.

Fra teologernes skrifter ved man, at disse retninger påberåbte sig at være kristne — ofte under henvisning til, at de var i besiddelse af hemmelige overleveringer, som uden om kirken gik tilbage til Jesus selv. De sondrede skarpt mellem den jødiske skabergud, som de anså for at være en lavere, ofte uvidende gud, og den højere åndelige guddom eller lysverden, som forløseren kommer fra. Det kan skildres på den måde, at Kristi ånd bevægede sig nedad fra det høje lys, passerede magter og engle ved at forklæde sig som dem, indtil ånden gik ind i mennesket Jesus. Kristi menneskelighed er altså kun en maskering, hans død på korset ikke nogen virkelig begivenhed, fordi ånden forlod legemet inden døden; men det kan de uindviede, blinde jordiske magter ikke indse.

Med disse tanker brød gnostikerne med den jødiske skabelsestanke, men først og fremmest med den antikke tænknings idé om verden som en ordnet helhed, et kosmos. Mens de ortodokse kristne mente, at tro, moral, skaberværket og den historiske forbindelse bagud til Det Gamle Testamente og apostlenes forkyndelse var afgørende, tænkte gnostikerne horisontalt, ønskede med stolthed at løfte sig over troen, ja over denne verdens gud. Det kunne ske ved den bevidstgørelse, der skildres som et råb eller et kald fra den højere verden. Ved dette kald kunne mennesker (eller rettere sagt nogle mennesker, pneumatikerne 'de åndelige') erkende, at de i sig havde en lysgnist fra guddommen selv. En erindring blev vakt om den verden, de var faldet bort fra, og som den frelsende indsigt oplyser om vejen tilbage til gennem de forskellige verdener og former til den rene formløshed.

Gnosticismen er en mærkelig uhåndterlig understrøm i europæisk kultur. I nyere tid er gnosticisme blevet omtalt i forbindelse med 1600-t.s deisme, 1700-t.s logevæsen, Hegels religionsfilosofi i 1800-t., Rudolf Steiners antroposofi, forskellige nyreligiøse strømninger; endog marxisme og eksistentialisme har været nævnt i forbindelse med gnostiske motiver.

En nutidig gnostiker skriver bl.a.:
Citat:
Gnosticisme er en fællesbetegnelse for en række forskellige religiøse filosofier, mysteriereligioner og sekter, der havde en betydelig udbredelse i hellenistisk-romersk tid, først i Middelhavsområdet, hvorfra de siden bredte sig ind i Centralasien.

Betegnelsen kommer af gnosis (gr. γνώσις gnṓsis), det græske ord for "erkendelse", der i denne sammenhæng referer til gnosticismens fokus på erhvervelsen af en mystisk erkendelse eller indsigt som det centrale mål i tilværelsen. Gnosticismen indebærer også typisk en dualistisk filosofi og forestillinger om en mytologisk kamp mellem lys og mørke, sjæl og legeme, idet legemet sættes i forbindelse med den ringeagtede materielle verden, der oftest anses for underlagt en malevolent guddom – en såkaldt demiurg – medens sjælen tænkes at have sit ophav i en højere åndelig verden, hvor Gud regerer sammen med de såkaldte æoner – oplyste guddommelige væsener.

Den gnostiske tankegang som jeg fortolker den.
Jeg vil bruge den hellig skrifts budskab for at illustrer tanken bag den personlige lærer eller moral om man vil, da morallæren i de forskellige religiøse systemer er den gnostiske tankegangs baggrund. Man skal, som ved den hellig skrift, læse betydningen af den gnostiske tanke gang. Jesus legeme ikke er det vigtige, men hans ånd. Budskabet om ånden og ikke legemet. Det er jo i bund og grund også den store bygmesters budskab. For hvis vi kan indse dette, fjerner man frygten for døden, da det jo kun er vores legeme der dør. Også i den hellig skrift finder vi budskabet om en ånd der bor i et legeme.

Den gnostiske tanke gang er i dag mere aktuel end nogensinde, da det gør op med den dogmatiske tankegang, som tit fjerner fokus fra Jesus ånd, men fokusere på legemet. Hvis vi kan erkende Jesus ånd som os, er det evige liv allerede begyndt, og derved fjerner vi frygten for døden og kan begynde at leve. Det kræver en del selvanerkendelse at forstå det, men når man først har forstået den velsignelse, det er at have guds kærlighed i ånden, og kan man gøre sig fri af legemets frygt for døden, da dette ikke har nogen betydning i det evige liv. Det er også legemet, der søger prompt og pragt, higer efter mere og leder os i fordærv(djævlen). Det er det der menes med gnostiker.

Opsummeret er det vel, at forstå Selvets ansvar. Ånden og guds kærlighed kan intet gøre fortræd, kun legemet kan skades. Hvilket også vil forklare mange af de legemlige afsavn såsom sult, ulykker mm. Da dette ikke hører gud til. Ånden er ikke borte bare fordi legemet er. Det er blevet sagt i en hellig skrift, at Gud var ordet, og at ordet er blevet kød. opgaven er at få "kødet/legemet" til at reflektere over "Ordet/Åndens" guddommelighed, som er i hans egen sjæl/sind. Det er denne opgave, som har skabt behov for religionen, og det ikke bare et behov for at tro men for at opnå forståelse og visdom.

Kristendom.dk kalder gnosticismen Indsigtens evangelium og skriver bl.a.:
Citat:
Gnosticismen har udfordret den kristne kirke helt siden grundlæggelsen. Og den gør det stadig.
Gnosticismen er kristendommens halvbror. De to har meget tilfælles, men generne er forskellige. Det har man vidst, siden Det Nye Testamente blev samlet, og den traditionelle kristendom har løbende forsøgt at få de gnostiske skrifter ud på et sidespor eller endda forbudt. Alligevel har gnosticismen ligget som en diskret understrøm i kristendommens store flod lige til i dag. Dømt ude som kætteri, men alligevel i live.

Gnosis betyder indsigt. Og gnosticismens kerne er, at alle mennesker har en særlig indsigt eller gnist, der kan udvikles og derigennem sætte mennesket fri - frelse mennesket - hvis man skal bruge et kristent ord. Kristus er dermed ikke en frelser, men et forbillede, som kan åbenbare mystiske sandheder for de udvalgte.

Længslen mod noget større end os selv, mærker mange mennesker. Og forklaringen om, at vi selv har det guddommelige i os, lyder for mange besnærende og meget mere livsbekræftende end kristendom med helvede og synder, der skiller mennesker fra Gud. Det er i hvert fald Michael Jahns forklaring på gnosticismens popularitet.

- Mange føler, at gnosticismen oprejser mennesket. Kristendommen har derimod fået folk til at bøje nakken i mange århundreder. Nu synes folk, at det er dejligt at rejse nakken. Vi er børn af industrialiseringen. Vi føler, at vi har styr på tingene. Vi kan nærmest alt, mens vi tidligere følte os prisgivet magter og myndigheder. Der var en angst for det ukendte, som drev religionerne frem. Gnosticismen blomstrer derimod i tider med overskud.
Jeg holder med citaterne her, for der er allerede rigeligt at tænke over, synes jeg, i disse visioner om det materielle som noget mindreværdigt, og "den indre gnist" - "ånden" - som det væsentlige - det egentlige - det afgørende blinker

M.v.h. Arne smiler
Top Svar Citer
#20450 - 07/04/2016 11:04 Re: Gnostikerne [Re: Arne Thomsen]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5811
Sted: Sydsjælland
Det er egentlig underligt, synes jeg, at gnosticismen er så upåagtet - eller man skulle måske snarere sige fortiet - på trods af at den har eksisteret i mindst et par tusind år - og stadig eksisterer.

Katharerne i det sydlige Frankrig blev simpelthen udryddet i 1200-tallet, mens gnosticismen i 1300-tallet på Athosbjerget inspirerede til hesykasmen, som den ortodokse kristendom tog til sig.

Idéen om, at der er en gud, som er højere end den lidt mislykkede skabergud, er helt vidunderlig, synes jeg - og den er jo tillige at svar på dét, vi kalder teodicéproblemet blinker

M.v.h. Arne smiler
Top Svar Citer
#20451 - 08/04/2016 21:12 Re: Gnostikerne [Re: Arne Thomsen]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
Ohøj hr. lægprædikant..

”Idéen om, at der er en gud, som er højere end den lidt mislykkede skabergud, er helt vidunderlig, synes jeg”

- Sir du det…;) Jamen alt du skriver begrænser sig jo til små Lolahop på stedet over gudsforholdet. Det svære for dig begynder jo først, når du skal beskrive hvor og hvordan dette ”vidunderlige” så indfinder sig; men du ender jo desværre altid med bare at gentage hvor vidunderligt du synes det hele er…;)

Måske du sku længere tilbage, læse Aurelius (Hippo) Augustins ”bekendelser”, for om muligt her at være tilbage i en tid hvor absurditeter endnu ikke helt har begravet religionen til halsen i paradokser, og hvor Ciceros ”Hortensius” afgørende interesserer Augustin p.a. ’den græsk/romerske tanke’ med kunsten, poesien, retorik og filosofien som det grundlæggende tema mellem de fire gamle venner – tillige får du så her muligheden for at akkompagnere med din ulmende lykkefølelse ved tanken om synet af det guddommelige ikon…voila! sagde Carlsen.

mvh & god weekend
Simon
P.s.: du ka jo alligevel argumentere for tro/viden som ligeværdige alternativer for den gode beskrivelse, hvor ”gnostisk” end prædikanten så måtte føle sig frem…;)
Top Svar Citer
#20453 - 09/04/2016 15:44 Re: Gnostikerne [Re: Simon]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5811
Sted: Sydsjælland
Hvad er det mon, der får en mand som Simon til konsekvent at kalde mig ”lægprædikant”?

Jeg deltager jo her på Trosfrihed.dk på lige fod med enhver anden, der skriver her.
Er de så også ”lægprædikanter”?
Og skal vi så nu – i samme ånd – kalde Simon for en ”hadprædikant”?

En grund der vel være til, at Simon dels ikke vil fortælle, hvor han selv står, og dels at han angriber folk som mig på en, synes jeg, ret så hadefuld måde.

Hvad er det ved mig, der øjensynligt irriterer ham så gevaldig meget?
Jeg er jo ikke, hvad ateister – ofte lidt hånligt – plejer at kalde ”troende” blinker

Er det mon dét, at jeg påpeger naturvidenskabens begrænsninger – at den f.eks. aldrig vil kunne finde ”den første årsag” til verdens eksistens – et spørgsmål som Simon åbenbart ikke udholder at møde?

Eller er det mon tillige dét, at jeg skriver om de mange måder, som vi – individer i dyrearten homo sapiens – anskuer verden på – dér hvor naturvidenskaben ikke kan hjælpe os?

Jeg ved det ikke, og det er jo ikke mit problem – men Simons opførsel forekommer mig interessant smiler

Og selv om jeg ikke er troende, er det bestemt både spændende og inspirerende, synes jeg, at forsøge at leve sig ind i de mange kreative og idérige måder, som vi mennesker opfatter verden, universet, verdenerne, tilværelsen på.

Jeg kan f.eks. ikke lade være at blive i godt humør, når jeg læser, at gnostikerne opfatter "slangen i Paradisets have", som den, der tilbyder os mennesker gnosisviden – om en langt bedre tilværelse end den, skaberguden har leveret blinker

Hvad Simon egentlig mener med:
Citat:
Måske du sku længere tilbage, læse Aurelius (Hippo) Augustins ”bekendelser”, for om muligt her at være tilbage i en tid hvor absurditeter endnu ikke helt har begravet religionen til halsen i paradokser, og hvor Ciceros ”Hortensius” afgørende interesserer Augustin p.a. ’den græsk/romerske tanke’ med kunsten, poesien, retorik og filosofien som det grundlæggende tema mellem de fire gamle venner – tillige får du så her muligheden for at akkompagnere med din ulmende lykkefølelse ved tanken om synet af det guddommelige ikon…voila! sagde Carlsen.
tvivler jeg på, at der er ret mange - om nogen - der kan finde hoved og hale i blinker

Arne smiler
Top Svar Citer
#20454 - 10/04/2016 21:56 Re: Gnostikerne [Re: Arne Thomsen]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
Hr. prædikant…

Det er nu godt med vennen Wiki i armhulen, ikke-sandt-hr.-prædikant – letteste var dog at fiske smukke floskler direkte fra en kontekstbrønd, så en doven prædikant ku spares den ulejlighed selv at skulle læse forfatterne! Men omvendt får du jo krydsord med på vejen, med al den sjov der ligger i at gisne sammenhænge..;)
En interesse for poesi, retorik og filosofi m.m. går såmænd langt bagom popgruppen ’gnostikerne’, der nu aldrig fandt stor opslutning noget sted men forsvandt mellem masser af mystikere med samme trang til selvpromovering. Samtiden bulnede af guder og trosretninger, så ny mystik var en stenet ernæringsvej, uanset at man tuskede lidt kendt filosofi ind i sangene. Men klart en tankebrønd for en mere nutidig lægprædikant, så lad endelig ikke ateister lægge flere sten i vejen, for ligesom fortidens fans gjorde det, så går det jo også nu an for en kæk lægprædikant at starte sin egen gnostiske basisgruppe. Der er skam stadig frit valg af guddommelige entiteter på alle hylder, og er du kunstnerisk snu med hjemmesider, så skaber du attributterne og maler ikonet for tilbedelse selv.

Hensigten med Augustin som ref. var jo henvisningen til den noget kortere vej til gudsforholdet, kald det gerne en hjælpetext, men ikke fordi han havde et tæt venskabsforhold til sin gud, udover problemer med verifikation og lokation af fænomenet var der nærmere tale om en ærbødig afstand, men set i forhold dit gudsforhold, med guden der ikke alene befinder sig i det for mennesket uerkendelige, men som til trods for at opholde sig blandt kolde og ubeboede planeter i den fagreste uvidenhed, ja så har du jo qua din intuition et venskabsforhold til fænomenet, hvorfor spørgsmålet selvfølgelig bliver, hvem af jer der ku lære den anden noget. Og alligevel tyder noget på at Augustin ku gi dig et par fif med på vejen.
Nu havde han meget at tale med sin gud om, og i bekendelser der mens de blev skrevet var tiltænkt udgivelse. Hvad du derimod har at bekende tør man næsten ikke tænke på, naturligvis sagt i al lune, for ser du, ”Arnes bekendelser” lyder jo både skrækkeligt og morsomt på samme tid, men man aner ligesom konturerne af din hidtil ufortalte fabel, en der måske alligevel ku tænkes at gi’ James Herriot et bagben.

Nu mindes jeg ikke Augustin omtale en ”telepatisk kommunikation” med guder gennem intuitionen, dér har du så en klar fordel fremfor ham, der i monologer med interessante refleksioner over fortidens og samtidens tænkere, i stedet bidrager med personlige meninger, hvor han trods sin position er langt forud for dig – han ville uanset tiden snarere ha anset det for nedværdigende at udtrykke sig gennem andres meninger…
Det lader sig m.a.o. ikke afgøre om din fabel – ”gnostisk” eller ej – bare er de samme citater, eller, om der er tale om et udløb fra egne klare tanker samt mere tankevækkende spørgsmål til livet end det der hidtil fik afløb. Men med så åndrig en intuition, du der ligefrem kommunikerer med et guddommeligt univers, sku det ikke danne grund for forventninger til ideer med forankring i livsforholdet? Jaja, vi får se…håbet er jo lysegrønt, det er planeten sådan set også, for tiden, så måske lægprædikanten har lidt grøn poetik gemt i ærmet, Wiki selv er der vist ikke rigtig grund til at være grøn af misundelse over…;)

Du må endelig sige til, du store ”(a)gnostiker”, hvis du sku få brug for en morsomhed midt i fanekorrekturen…;))

mvh
Simon


Redigeret af Simon (10/04/2016 22:00)
Top Svar Citer
#20457 - 12/04/2016 11:10 Re: Gnostikerne [Re: Simon]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5811
Sted: Sydsjælland
Så afslørede Simon ("hånprædikanten"), hvad hans hensigt var med at gøre opmærksom på Augustin:
Citat:
For Augustin var det centrale spørgsmål i kristendommen, hvor det onde kommer fra, hvis Gud er både almægtig og god. Manikæerne forklarede det med, at en ond gud deler magten med en god gud. Augustin afviste den løsning. Han ville konfrontere det onde, ikke blot undgå det. Spørgsmålet afslører hans gæld til Sokrates og Platon. Ingen havde tidligere tænkt, at der skulle findes en abstrakt enhed kaldet "ond", som var det modsatte af en enhed kaldet "god". Den idé opstod i det post-klassicistiske Grækenland.

Problemet var at forene Det gamle testamentes hævngerrige Jahve med en kropsløs helligånd og den milde, tilgivende Kristus. Augustin besluttede, at Jahves barske påbud var nødvendige for at holde de onde mennesker på plads. Her greb han til en doktrin, kendt fra flere religioner i det senromerske kejserdømme, nemlig den om arvesynden. Han anførte, at Adam og Eva blev skabt fuldkomne, men bragte det onde ind i verden ved at handle forkert. Deres efterkommere kunne leve eksemplariske liv, men bar alle med sig en mulighed for at vælge det onde. Særlig bekymrede Augustin sig for kønsdriften, måske pga sin egen udsvævende ungdom. Overbevisningen om at mennesker er født slette, hjalp til med at forklare, hvorfor så mange led og døde, mens den vestlige verden brød sammen om dem.

Efter år 412, da man begyndte at læse Augustins Bekendelser, protesterede Pelagius mod begrebet arvesynd. Han troede ikke på, at menneskers anstrengelser for at blive bedre var uden betydning pga en handling i fjern fortid, eller at Adams fejltrin kunne have dømt menneskene til fortabelse. Pelagius' tilhænger, Julian fra Eclanum, skrev til Augustin, at begrebet arvesynd var "usandsynligt, usandt, uretfærdigt og ugudeligt; og dertil får det til at se ud, som om Djævlen skabte mennesket."

Og Simons idé med at trække Augustin i fokus er åbenbart, som Simon skriver til mig:
Citat:
Og alligevel tyder noget på at Augustin ku gi dig et par fif med på vejen.
idét Simon også skriver:
Citat:
- men set i forhold dit gudsforhold, med guden der ikke alene befinder sig i det for mennesket uerkendelige -

Disse ord afslører jo helt klart, at Simon partout vil have mig gjort til en Guds-troende blinker

Men Simon kan jo ikke undgå at vide, at det er løgn, hvad han skriver blinker

Og så melder spørgsmålet sig jo igen:
Hvad er det, der driver Simon til at lyve og håne - samtidig med, at han fortier (eller måske ikke ved), hvor han selv står?

Mit gæt er, at Simon ikke kan udholde at stå overfor spørgsmålet:
Hvad er den første årsag til verdens væren?
og at det er denne pine, der tvinger stakkes Simon til ustandselig at "give ondt af sig" trist

M.v.h. Arne smiler

Top Svar Citer
#20458 - 13/04/2016 11:35 Re: Gnostikerne [Re: Arne Thomsen]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
Hr. lægprædikant..

Dine følelsesudbrud er ikke særlig interessante på debatter, håndter dem venligst sammen med vennerne, alternativt overfor din ubeskrivelige gud, som du godt nok har fået anbragt i det for mennesket uerkendelige, men trods alt selv kommunikerer med via denne storartede ”åndelige intuition”, lidt af en særstilling, ku man sige – brug hellere debatter til at gøre dine synspunkter så klare som overhovedet muligt, mod læsers forståelse og evt. fornøjelse.
Hån er i øvrigt et ord som troende jævnligt misbruger til det nærmest kedsommelige, et ord som adviserer snarlig håb om en respekt for det trosindhold de bræger udover samfund rundt om i verden. I den forbindelse må jeg som sagt beklage, men din overnaturlige tro om snart mennesket som individ, snart om livet, virkeligheden og verden omkring os, ka jeg desværre ikke honorere med en positiv anerkendelse, for dertil kræves nok noget som du desværre ikke er leveringsdygtig i, nemlig sandsynlige beskrivelser.
Derimod ka jeg lave lidt sjov med dine synspunkter og den bagvedliggende motivation, og det er da heller ikke så ringe, særlig ikke når vi tar selvhøjtideligheden i betragtning, vel? Men jeg synes stadig du sku se at få den fabel/bibel skrevet færdigt; at så andre har skrevet en tilsvarende, burde vel egentlig ikke bekymre dig noget særligt, og som du ved, ka den promoveres i et skind af agnosticisme, sådan bare i forsøget på at få andre øjne end de i forvejen troendes til at se din fantasy lidt an…;)

mvh
Simon
P.s.: underkend ikke Augustin på forhånd, han var en dygtig mand lidt udover det almindelige, ja du ka endda finde ref. til Hønsemands lille Paulus i den, så hvem ved hvad den ville kunne inspirere dig til? ;)


Redigeret af Simon (13/04/2016 11:38)
Top Svar Citer
#20459 - 13/04/2016 13:32 Re: Gnostikerne [Re: Simon]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5811
Sted: Sydsjælland
Jeg sluttede med at rejse to spørgsmål angående Simons deltagelse i denne tråd:
Citat:
Hvad er det, der driver Simon til at lyve og håne - samtidig med, at han fortier (eller måske ikke ved), hvor han selv står?
og
Citat:
Hvad er den første årsag til verdens væren?

Og hvad svarer så Simon?
- at mine ord er "følelsesudbrud"
- at jeg tror på "en ubeskrivelig gud"
- at jeg har en "åndelig intuition"
- at jeg har en "overnaturlig tro"
som Simon "desværre ikke kan honorere med en positiv anerkendelse" blinker

Så Simon fortsætter i sin sædvanlige skure:
- undviger det eksistentielle spørgsmål
og
- fortsætter sine uhyrlige påstande om mig.

Og hvis nogen skulle være i tvivl, så tror jeg ikke på nogen gud, men jeg har den allerdybeste og ydmygeste respekt for det helt grundlæggende eksistentielle spørgsmål om verdens eksistens - som jeg er overbevist om, at vi mennesker aldrig vil kunne fatte.

Sådan ydmyghed kender Simon åbenbart ikke til - medmindre det i virkeligheden er angst, der får ham til hele tiden at flygte fra sin egen - og verdens - eksistens blinker

Arne smiler

P.S.: I beretningerne om Moses svarer Gud ved den brændende tornebusk på spørgsmålet om, hvem han er: Jeg er den, der er blinker
At gnostikerne så evnede at forestille sig noget endnu højere - det synes jeg er imponerende smiler
A.
Top Svar Citer
#20460 - 13/04/2016 15:09 Re: Gnostikerne [Re: Arne Thomsen]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
Hr. lægprædikant..

Der ér jo ingen tråd, men bare dine sædvanlige wikipediakopier, til hvilke du så får et par venlige ord med på vejen – hvortil du heller ikke behøver ”føle” en masse. Ville det være lettere for dig bare at lægge en link til Wikipedia, nu du alligevel ikke sætter personlige meninger til debat, men det er måske Wikipedia du debatterer med? ;)

mvh
Simon
P.s.: du er i øvrigt et utaknemligt skarn - er det virkelig attituden i den lokale missionsforening? - her slutter jeg op om en ny gnostisk basisgruppe med dig som biskop, og så sidder du dér og surmuler, hva' er nu det for noget? ;)


Redigeret af Simon (13/04/2016 15:24)
Top Svar Citer
#20461 - 13/04/2016 15:23 Re: Gnostikerne [Re: Simon]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5811
Sted: Sydsjælland
"Kikkerten for det blinde øje".
Undviger - undviger - undviger.
Angst - angst - angst.
Ynkeligt.
Arne cool
Top Svar Citer
#20462 - 13/04/2016 15:31 Re: Gnostikerne [Re: Arne Thomsen]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
Hr. lægprædikant..

Er ovenstående et udtryk for en personlig mening om mig som debattør, eller er det noget du har fundet på Wikipedia? ;)

mvh
Simon
P.s.: angsten har jeg vist forklaret dig er en diffus str., hvorimod frygt for noget kendt passer bedre ind i det du her søger at udtrykke. Dog er der vist næppe grund til nogen frygt i forbindelse med Wikipediakopier du lægger frem - har du i øvrigt nogen idé om hvem der har skrevet dem? - eller, at kompromittere meningsløsheden i alle dine trosbekendelser.. ;)


Redigeret af Simon (13/04/2016 15:33)
Top Svar Citer
#20463 - 13/04/2016 16:15 Re: Gnostikerne [Re: Simon]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5811
Sted: Sydsjælland
Om Simon lider af angst eller frygt er mig temmelig uvedkommende.

Dét, jeg finder afgørende, er, at Simon øjensynlig ikke har mod til at se virkeligheden i øjnene, men undviger - og samtidig digter noget (om mig), der er nemmere for ham at håndtere blinker

Ynkeligt trist

Arne cool
Top Svar Citer
#20464 - 13/04/2016 18:24 Re: Gnostikerne [Re: Arne Thomsen]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
Altså hr. lægprædikant..

Nu må de altså se at få lidt styr på dem selv, hr. prædikant, de befinder dem trods alt på en debatside og ikke i missionsforeningen! Men selvfølgelig, er de sådan rigtig godt helligsur, så er der jo healingsmassage a la’ kristusterapi på et af tidens kærlighed & livsglæde-kurser at glædes over, måske med et lille taoistisk seminar i åndedrætsteknikker som flødeskum på næsen, mon ikke det ku’ få pusten ned og humøret op, ja måske ligefrem sætte wikipedia-selvhypnosen på stand by? ;)

Det er trods alt ikke mine følelser du distribuerer..;)

mvh
Simon
P.s.: du leverer jo ikke andet end stemningsrapporter knyttet til den lyksalige gudetro, du ka’ ikke fortænke nogen i at drille dig…;)


Redigeret af Simon (13/04/2016 18:25)
Top Svar Citer
#20465 - 13/04/2016 18:53 Re: Gnostikerne [Re: Simon]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5811
Sted: Sydsjælland

Hvad er den første årsag til verdens væren?

Jeg ved det ikke.

Og jeg er ikke bange for at erkende min uvidenhed blinker

Arne smiler
Top Svar Citer
#20466 - 13/04/2016 23:20 Re: Gnostikerne [Re: Arne Thomsen]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
Hr. lægprædikant...

Du ka' sikkert finde svaret på Wikipedia, god fornøjelse..;)

mvh
Simon
Top Svar Citer
#20469 - 14/04/2016 11:32 Re: Gnostikerne [Re: Simon]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5811
Sted: Sydsjælland
Dét er jo så Simons lyst.

Eller det er vel snarere en trang.

Og hvorfor Simon er så trængende?

Svaret blafrer i vinden blinker

Arne smiler
Top Svar Citer
#20470 - 14/04/2016 15:40 Re: Gnostikerne [Re: Arne Thomsen]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
Jamen ohøj hr. prædikant..

Nu ikke så stålsat negativ, du plejer da altid at være åben som en bønnebog? Du spurgte:
”Hvad er den første årsag til verdens væren? Jeg ved det ikke”

- Og sæt nu en Wiki-skribent har tilbageflyttet din gud til det kendte univers, hvorfor du jo så står med referenten at udspørge om universets tilblivelse m.m. – ja der ku være andre guder der trængte en hjælpehånd fra en (a)gnostisk godhedsprædikant?
Som du jo selv sir, ved du ikke alt – hvad du så mener med dit alt – og må altså lige undersøge Wikicentralen før muligheden blankt afvises..;)

mvh & held og lykke.
Simon
P.s.: Men hvis du virkelig mener at håbet om lidt grøn poetik fra dit ærme er udslukt, ja så er der jo ikke mere at komme efter, og du må derfor hellere fortsætte din diskussion med Wikipedia – i såfald beklager jeg naturligvis indblandingen med et tak for titte på..;)

mvh
SimonRedigeret af Simon (14/04/2016 15:54)
Top Svar Citer
#20471 - 14/04/2016 20:19 Re: Gnostikerne [Re: Simon]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5811
Sted: Sydsjælland
Mer af det samme blinker
Arne smiler
Top Svar Citer
#20474 - 17/04/2016 18:42 Re: Gnostikerne [Re: Arne Thomsen]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5811
Sted: Sydsjælland
En stor mængde viden om gnostikerne dukkede op i 1945, da man i Nag Hammadi i Øvre-Egypten fandt en samling håndskrifter, der var skrevet på koptisk i 300-tallet.
Teksterne var allerede på dét tidspunkt ildesete af det kristne præsteskab op blev derfor gemt væk i en hule i ørkenen.

Imellem disse skrifter fandt man også Thomasevangeliet, som danskeren Søren Giversen (professor og dr. theol. ved Århus Universitet) har oversat, sådan at vi i dag kan læse det - også på dansk (ISBN 87-01-00762-9).

Om Thomasevangeiet er egentlig gnostisk er uklart, men at det er beslægtet dermed til en vis grad ser det ud til, at der er enighed om.

Det er en række korte udsagn, 114 "logier" i alt, såsom log. 56:
Citat:
Jesus sagde: "Den, som har forstået verden, har fundet et lig, og den som har fundet et lig, for ham er verden ikke noget værd."
og log. 77:
Citat:
Jesus sagde: "Jeg er lyset, som er over dem alle. Jeg er alt. Alt er udgået fra mig, og alt er kommet til mig. Kløv træet: jeg er dér; løft stenen op, og I skal finde mig dér!"
samt log. 113:
Citat:
Hans disciple sagde til ham: "Hvornår vil riget komme?"
"Det vil ikke komme efter forventning. De skal ikke sige: "Se her!" eller : "Se der!" Men faderens rige er spredt over jorden, og mennesker ser det ikke."
Man kan se næsten de samme ord i Lukasevangeliet kapitel 17, vers 20 og 21:
Citat:
Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: »Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer.«

Det er tydeligvis ikke så meget synd og anger, som det er åndelig begejstring, der er at finde her, vil jeg mene.

Om man så tror på det eller ej blinker

M.v.h. Arne smiler
Top Svar Citer
#20475 - 17/04/2016 20:30 Re: Gnostikerne [Re: Arne Thomsen]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
P.s.:
”Det er tydeligvis ikke så meget synd og anger, som det er åndelig begejstring, der er at finde her, vil jeg mene. Om man så tror på det eller ej.”

- Der er jo ingen grund til at levere jesuscitater og salmesange over kristusikoner på debatter, medmindre man netop tiltror den slags betydning. Men det er måske bare den ”åndelige vejledning” til en ”dybere” forståelse af gravitation og kvantefysik for viderekomne? ;)

mvh & fortsat god søndagsmesse ;)
Simon


Redigeret af Simon (17/04/2016 20:33)
Top Svar Citer
#20476 - 18/04/2016 13:33 Re: Gnostikerne [Re: Simon]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5811
Sted: Sydsjælland
Simon skriver:
Citat:
- Der er jo ingen grund til at levere jesuscitater og salmesange over kristusikoner på debatter, medmindre man netop tiltror den slags betydning. Men det er måske bare den ”åndelige vejledning” til en ”dybere” forståelse af gravitation og kvantefysik for viderekomne? ;)
Det er Simon selvfølgelig i sin gode ret til at mene - ligesom jeg er til at mene det modsatte blinker

Det kan dog så undre, synes jeg, at Simons krav ikke ser ud til at gælde for en tråd, som denne, hvor Simon jo ivrigt deltager blinker

Poesi og religiøse emner er ganske vist ikke just det samme, men her er jeg enig med Albert Einstein citatet, der siger at alle religioner, alle kunstarter og alle videnskaber er "grene af det samme træ":
Citat:
All religions, arts and sciences are branches of the same tree. All these aspirations are directed toward ennobling man's life, lifting it from the sphere of mere physical existence and leading the individual towards freedom.
("enoble": forædle)

Dét løser jo nok ikke Simons problem med hans åbenlyse aversion mod religiøse idéer.

For udrydde dem, det kan han jo ikke - men der er jo heller ikke nogen, der tvinger ham til at læse om dem blinker

Arne smiler
Top Svar Citer
#20478 - 18/04/2016 17:18 Re: Gnostikerne [Re: Arne Thomsen]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
Hr. lægprædikant..

Tråden her er såmænd identisk med dine øvrige, hr. lægprædikant, i særdeleshed dine betragtninger bygget på ren poesi! ;)
Men vanligt er du på fejl kurs hvad angår din vrede over afvisningen af religiøs overtro som et særligt tillidsvækkende grundsyn, og det forklares nok bedst ved at betragte flommen af følelser du har projiceret udover dit kristusikon (der findes bagerst i billedarkivet) – følelser der på en måde fungerer som en ”dørstopper” for en helt almindelig sund fornuft i betragtninger. Man ku også sige det på en anden måde: naturforklaringer betragter du afgørende som beskrivelser der er ment at tilfredsstille særlige forventninger om kærlighed, fx symbolisme indlæst i et kristusikon osv.

Dit tankerod om ”kosmos” har dog ingen betydning for kosmologi eller anden videnskab, kun astrologer vil tilfredsstille dine ”sanseforventninger”, for når det drejer sig om metoder til verificering af naturens måder at fungere på, såvel som logisk konsistente beskrivelser, så er den slags jo ikke konstrueret som religiøse systemer der er tilvejebragt for at behage forestillinger om kærlighed til religiøs overtro.
Man ku også sige, at det slet ikke er naturvidenskabers formål at tilfredsstille dine behov for kærlighed, og at et sådant tankerod derfor afgørende bliver din egen opgave at få lidt styr på. Din måde at få lidt ”styr” på tingene er dog temmelig komisk, for i stedet for at revidere disse forventninger, pålægger du i stedet videnskaber at vide ”alt” før de ka måle sig med din kristuslegende hos hvem dine forventninger om kærligheden er i så tryg en favn..;)

Pointen med en afvisning af gudetroen som det tillidsvækkende fundament at bygge livssyn på, handler dog om troens iboende usandsynlig, ateister du har det så svært med betragter nok snarere dit tankeroderi med et grin og stiller selvfølgelig helt andre forventninger dertil end du.
De har slet ikke dit behov for ”kosmologisk kærlighed”, og betragter muligvis symbolik med lige så stor forskellighed som troende indbyrdes gør det. Man kan vel sige om ateister, at de stiller andre og mere kritiske krav til den gode beskrivelse end du o.a. troende ka præstere. Dette skyldes dog ingenlunde et mindre behov for kærlighed eller social tryghed, blot at de retter slige forventninger til sociale, kulturelle og politiske parametre.

Et eksempel på forskellen i betragtning ku såmænd udmærket være at se på forventninger du stiller til gnosticismen, hvor du i stedet for at læse og forstå gnosticismen i samtidens kontekst, dvs. forstå hvorledes et misforhold mellem tro/viden opstod og kom til udtryk i en fjern samtid, så brager du i stedet nutid og fortid sammen i en pærevælling, nøjagtig som du jo gør med viden/tro i øvrigt, og netop som om kulturelle og sociale livsbetingelser var identiske og det derfor lader sig gøre at læse fortiden med nutidens øjne. Dine egne tanker om ”altet” er et begreb der fint belyser et poetisk livssyn, men hvor symbolerne ingen referencer har til naturen udenfor dig. Det havde de derimod for flere tusinde år siden.
Du interesser dig ikke for viden om naturen, eller for mennesker som udtryk for en kultur og omvendt, derfor skriver du jo heller aldrig om særlige kundskaber du har erhvervet dig i en sådan forbindelse, hvor særlige spørgsmål stilles for at finde forklaringer. Du interesserer dig derimod for den religiøse tro, og når du i ét nu inddrager konfrontationer mellem tro/viden flere tusinde år tilbage, da sker dette for blot at lade som om, at der ingen verdens ting er sket og at der blot er tale om ligeværdige alternativer for mennesket i også nutiden. En slags poesi der hverken har sammenhæng med hellenske eller romerske tænkere, men som kommer til udtryk i et poetisk sind med særlige forhåbninger til naturen i nutidens menneske. Det er da heller ikke så ringe Arne, jeg er lige ved at kalde det storartet og smukke kristne forventninger…;)

Og selvfølgelig forvirrer du ingen omkring dig med så konstrueret en forvirrethed, det ville du ha gjort for flere hundrede år siden med en nuværende viden. Men sådan spiller dit ”himmelske klaver” altså ikke smuk ordmusik i det historiske øre – Højholt vil måske være dig behjælpelig med indføring i ørernes tilstand for 101 år siden, dine ører vil øjeblikkeligt være godt rusket af ham, og de trænger! Ta det som en henvisning til bedre læsestof end de dér udvalgte wiki-skriblerier tilpasset dine aktuelle behov; det lader sig endog gøre samtidig at rasle lidt med dit kristusikon…hva’ba! ;)

mvh
Simon


Redigeret af Simon (18/04/2016 17:25)
Top Svar Citer
#20479 - 19/04/2016 07:49 Re: Gnostikerne [Re: Simon]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5811
Sted: Sydsjælland
Igen et langt, hadsk og knudret indlæg fra ham, der kalder sig Simon - fyldt med hån og falske påstande - og som sædvanlig totalt blottet for ord om, hvor Simon selv står blinker

Hvad er det mon, som driver Simon til at bruge så megen energi på sådanne indlæg - og hvad er det mon egentlig, at Simon ønsker at opnå?

Er det blot, at Simon har en trang til at lette sit hjerte for en egen indre vrede (som måske handler om noget helt andet)?

Eller ønsker Simon, at Trosfrihed.dk skal ændres til Trosforbud.dk?

Poesi og naturvidenskab er tydeligvis Ok for Simon, men fantasier om alt dét, vi ikke ved noget om, det er i dén grad fy fy!

Hvorfor mon? blinker

Arne smiler
Top Svar Citer
#20482 - 19/04/2016 15:54 Re: Gnostikerne [Re: Arne Thomsen]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
Hr. lægprædikant..

Du med din flom af overfølsomhed på debatter! – føler den mand da aldrig trang til at tænke sig grundigt om, lægge den selvtilfredse trosonani på hylden, bare en time…;)

Jo hr. prædikant, fantasien er et velbrugt og nyttigt værktøj i ethvert menneskeliv, bl.a. for at finde vejen ud af kriser og problemer. Til tider ka´ det vist bare være svært at skelne fantasi og problemformulering i oplæg til debat, men det er måske historien i og bag os, virkeligheden omkring os, der skal illustreres og diskuteres som en sentimental fantasi? ;)

”…Lad os imødekomme og opmuntre alle indvendinger. Lad os brændemærke alle ensidigheder og enhver mysticisme. Lad os aldrig betragte et spørgsmål som udtømt, og når vi har brugt vores sidste argument, så lad os begynde forfra på en frisk, og om nødvendigt med veltalenhed og ironi.”
-Proudhon til Karl Marx 17. maj 1846, som svar på Marx’ forslag om at Proudhon og Marx skulle samarbejde om at danne en europæisk socialistisk sammenslutning.


mvh
Simon
P.s.: Vi er i dagens Danmark, på flere sociale områder, sparket tilbage til 50’ernes forsøg på at etablere et velfærdssamfund baseret på en sund politik, hvor religion er et menneskeligt privatanliggende. Middelalderlig statisk religion flyder indover grænser overalt i Europa, medbringende brutale former for moralisme, såkaldte imamer betragter sig som politiske vagthunde, og du sidder på en debat og fantaserer fysik, historie, filosofi og biologi ind i en guddommelig flødeskumslund med små appelsintræer og kristus i baggrunden…

Jeg er sikker på nogen nok ska' takke for eftertænksomheden på fantasiens vegne, men det havde måske været rart med lidt menneskelig virkelighedsforankring, bare engang imellem, netop på debatter hvor synspunkter mødes. Du må nok døje ironien og sarkasmen, de gange jeg synes du trænger til dril – desuden ved du jo godt at jeg synes du er et herligt indslag, da ikke mindst på netop fantasiens vegne..;)Redigeret af Simon (19/04/2016 16:15)
Top Svar Citer
annonce
Side 1 af 5 1 2 3 4 5 >


Seneste indlæg
GUDDOMMELIGE SAMTALER
af ABC
14/04/2021 16:32
Måneden Ramadan,
af ABC
14/04/2021 14:14
Panteisme
af ABC
14/04/2021 13:49
Hvad HansKrist dog skriver
af Hanskrist
09/04/2021 01:05
Gennemsigtighed og troværdighed af faktiske fakta
af ABC
08/04/2021 16:06
Nyheder fra DR
Danske fiskere er bekymrede for fremtide..
15/04/2021 05:45
Netflix knuser anmelders store filmforel..
15/04/2021 05:43
Lone og Emil vil tage AstraZeneca-stikke..
15/04/2021 05:43
Partier kræver opgør med stramt forsam..
15/04/2021 05:35
Danmark - og resten af Nato - vil følge..
14/04/2021 20:54
Nyheder fra Religion.dk
10 vigtigste om forholdet mellem tro og ..
06/04/2021 07:00
Hvilke fordele er der ved at være et an..
05/04/2021 06:00
Quiz: Hvor meget ved du om religion i Di..
02/04/2021 06:00
Fantasy kan også fortælle om opstandel..
01/04/2021 06:00
Se billederne: jøder fejrer pesach
01/04/2021 06:00