annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 10658040
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 2079303
Et andet syn 1794520
Jesu ord 1378586
Den Evige Filosofi 1172710
Galleri
Nørresundby Rødhus
Hvem er online?
0 registrerede 202 gæster og 164 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 1 af 5 1 2 3 4 5 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#20390 - 21/03/2016 16:13 Jesus var jo jøde
Tikka Offline
bor her
Registeret: 05/09/2015
Indlæg: 1741
Hej ... smiler ... jeg har tænkt på , hvilken begrundelse man som jøde har, når Jesus ikke anerkendes som den lovede og ventede Messias?

Ved du det?

¨¨¨¨
Top Svar Citer
#20419 - 27/03/2016 08:12 Re: Jesus var jo jøde [Re: Tikka]
Anonym
Uregistreret

'Jesus var jo jøde

Hej ... jeg har tænkt på , hvilken begrundelse man som jøde har, når Jesus ikke anerkendes som den lovede og ventede Messias?

Ved du det?'

Ja, det ved jeg.

Det er dog en længere historie

Jeg vil indlede med den kendsgerning at der absolut ingen historisk belæg er for den kristne Jesus (Jesus Kristus = JK). Det er dog ikke det, der afholder jøder fra at anerkende evangeliernes Jesus som mashiah/moshiach; troende jøder accepterer mange andre legender og utroværdige historier.

Det hører med til historien at 'jødiske' jøder (ikke kun troende/observante) ikke skænker JK en tanke, for de fleste af dem er han blot en af kristendommens tre-fire guder.

Konceptet at der er en 'ny pagt', der erstatter de forskellige konventioner mellem HaShem (navnet) og det jødiske folk, er mere end usandsynlig, det er umuligt.

Jøder har en pagt med deres gud - selv om denne i jødisk opfattelse er verdens skaber og dermed alle menneskers gud er det kun jøderne der har denne traktat med HaShem.

HaShem kræver 613 mitzvot (bud) af jøderne men kun syv af ikke-jøder (noachide)

Toraen er en kontrakt

Toraen (de fem Mosebøger, dvs. fra Bereishith (Genesis) til Devarim (Deuteronomium), er grundlaget for jødiske lov og lære.

Moses (som der heller ikke er historisk bevis for) fortæller flere steder, at det også er en 'evig pagt' mellem Israel (folket/jøderne) og HaShem.

I Deuteronomium 28. og 29. ses en oversigt over de vilkår (også beskrevet i Vayiqra (Leviticus) af kontrakten. Her instrueres jøderne i at hvis de observerer mitzvot (de 613 befalinger beskrevet gennem hele toraen), vil de modtage mangfoldige velsignelser men hvis ikke, vil der være en serie af straffe, den ene værre end den anden. Men toraen siger også at når som helst, kan kontraktbruddet 'heles' ved at gøre tshuva (angre) og igen observere mitzvot.

(Kapitler og vers og er fra King James Bible (KJV). Jeg ved ikke om de harmonerer med en af de danske bibler, jeg har aldrig læst hverken tora, tanakh eller bibelen på dansk)

Toraen som er loven og læren kan ikke udskiftes

I Mosebogen fortæller HaShem at han har givet jøderne den komplette tora og at 'Lo bashamayim hee' (Der kommer intet fra himlen), der vil ikke komme nogen yderligere åbenbaringer relateret til loven/læren, ej eller vil der komme ændringer til kontrakten. Deut. 30:12. Se også Deut. 4:2 'I må ikke føje et ord, til det som jeg påbyder jer, I må heller intet ændre eller undlade et ord, således at I kan holde Herrens befalinger som jeg, jeres Gud giver jer.'

(Ja, de var elendige til at formulere sig men de kunne i det mindste skrive)

Der har været mange 'nye pagter' men ingen har, eller kan erstatte toraen

Pagten fra Sinaibjerget var hverken den første eller den sidste pagt mellem HaShem og det jødiske folk. Se, f.eks. Gen 8 (med Noah); Mos 17 (med Abraham); Mos 28: 10-22 (med Jacob); Joshua 1 (med det jødiske folk, der krydsede ind i Israel). I hvert tilfælde blev den tidligere pagt ikke erstattet men blot bekræftet, udvidet og/eller eksisterende praksis kodificeret.

Ikke én af disse pagter er eller har nogensinde været forældet.

Kristne missionærer hævder at toraen, HaShems pagt med det jødiske folk som helhed, er blevet afløst af en 'ny pagt' og erstattet af det 'ny testamente'. Hebræerne 8:13. Til støtte for deres position henviser de til Jeremias 31: 31-34, hvor profeten forudsagde, at der ville komme en 'ny pagt' i den messianske tidsalder.

Jeremias fremsagde sådan en forudsigelse, men verset indebærer ikke nogen afvisning af toraen (loven/læren) men siger snarere at loven skal være 'indskrevet i hjerterne' hos det jødiske folk (dvs. de vil ikke være nødt til at studere loven som før men alle dens detaljer vil være kendt udenad og praktiseres af enhver jøde uden spørgsmål.

Den vigtigste kilde til missionærernes påstand om, at HaShem har gjort toraen passé og udskiftet jødedom med kristendom er den kristne bibel. Det er en yderst upålidelig kilde.

De tidlige kristne tog sig en ret til at redigere i jødernes skrifter, resultatet blev en uskøn blanding af fejloversættelser og bevidst falskneri, dette blev gjort for at få toraen til at fremstå som en forudsigelse af de kristnes JK.

Den forfalsker der i evangelierne omtales som Paulus/Saul, er der heller ingen historisk belæg for.

Jødedommen tror på én gud.

Religiøse jøder lærer deres barn: 'Shema Yisroel, HaShem Elokeynu, HaShem Echad' (Hør eller Israel, Herren er Adonay, Herren er én) . Deut. 6:4. Dette er et meget enkelt og grundlæggende koncept.

Treenigheden.

Kristnes postulerer at der er en treenighed - helligånden, gud, Jesus, søn af gud og de forsøger at få denne treenighed bestående af tre enheder, til at fremstå som der egentlig bare er en, som en 'klase vindruer' er en.

For troende jøder er 'guds søn' blasfemi, HaShem er hverken mand eller kvinde ej heller noget kønnet væsen. Ifølge jødedommen må intet menneske gøre sig noget billede eller forestilling om HaShem; man lærer om gudens væsen gennem toraen, dens bud og lære til jøderne og påbud til menneskene.

(Det er derfor at den mandlige jøde skal bære en kalot/kippa/jarmulke på issen i templet, som nu er erstattet af synagogen.)

Det betyder at toraen skal studeres og analyseres, i det hele taget tænkes meget grundigt over.

Messias er en frelser - det er mashiah/moshiach ikke og han vil ikke være søn af en gud, han vil være en kriger og en person der bliver salvet/olieret (blive konge?).

Jøderne har ingen arvesynd som forstået i kristendommen. Der kræves ikke at nogen skal ofre sig for at udfri alles/andres synd. Der fordres af hver enkelt jøde at observere mitzvot.

(Jeg ved at der er ordvalg i toraen som kristne udlægger som arvesynd men det bliver en længere teologisk opgave at redegøre for det her. Udover at være uvidende i forhold til nutidens mennesker så var de som sagt også elendige til at formulere sig skriftligt - samt hebraisk dengang var endnu værre at formulere sig på end i dag og jeg tvivler på at aramæisk var meget bedre. Tiden var en anden sproget ligeså)

Her er en kort liste med nogle af kravene til mashiah/moshiach:

Han skal være jødisk (Mos 17:15; Numb 24:17.)

Han skal nedstamme fra Juda (Mos 49:10), og Solomon (mange steder, bl.a. Chron 22:9-10),

Han vil samle alle jøder fra de fire verdenshjørner (Isa. 11:12, 27:12-13);

Med mashiahs/moshiachs komme vil det hellige tempel genetableres (Mika 4:1).

Der vil blive fred på jorden, hele jorden dvs. ingen krige vil blive kæmpet, dvs. en verdensomspændende fred (Es 2: 4, 11: 6, Mika 4: 3).

Hele verden vil tro på HaShem (Es 11:9, 40:5; Zefanias 3:9).

I dag anerkender mange (måske de fleste?) kristne at deres JK var jøde (hvis de læste deres evangelier, ville de blive opmærksom på at han ikke var den flower power skikkelse som de udlægger ham til (bl.a. var det ham der indførte helvede) og han havde ikke til hensigt at afskaffe loven.)

Han kan heller ikke være undfanget ved hjælp af helligånden og så samtidig være efterkommer af Juda og Solomon. I følge Mattæus og Lukas var han af Davids slægt? (hvor helligåndens slægtskab med David kommer ind ved kun de kristnes gud) jøderne køber den ikke.
For at være jøde skal barnet være født af en jødisk kvinde men jødisk linie bestemmes af faderen.

Verdensfreden har stadig lange udsigter og hovedparten af jøderne lever stadig i diaspora.

Historien om korsfæstelsen og opstandelsen af Jesus er det mest centrale for kristendommen. Evangeliernes beretning af retssagen og Jesus korsfæstelse er i høj grad i modstrid med, hvad toraen og talmud fortæller os om det jødiske retssystem på tidspunktet for Det Andet Tempel.

Hvis du vil vide mere, evt. om det jødiske retssystem under Det Andet Tempel, må du sige til.

/DW

.
Top Svar Citer
#20420 - 27/03/2016 14:59 Re: Jesus var jo jøde [Re: Anonym]
Tikka Offline
bor her
Registeret: 05/09/2015
Indlæg: 1741
Kære /DW

Ingen ved hvad dagen bringer. smiler

Hvilken overraskelse og glæde som jeg vil takke dig for.

Takke fordi du har givet dig tid til at skrive dit for mig udførlige indlæg med henvisninger til skriften til mig, og som jeg ser frem til at studere nærmere.

Pt. har jeg gennemlæst dit indlæg 2 gange, og jeg skal lige vende mig til de nye ord i din tekst, som jeg ikke har siddende på rygraden.

Derfor vil jeg ikke skrive mere nu, før jeg har sat mig ordentligt ind, i det du har skrevet.

Af hjertet tak. smiler

¨¨¨¨
Top Svar Citer
#20421 - 27/03/2016 22:44 Re: Jesus var jo jøde [Re: Tikka]
Anonym
Uregistreret

Du er velkommen.

Det var tankeløst af mig ikke at komme med en lille ordliste men jeg har kun mødt dette spørgsmål på jødiske fora. Det har sædvanligvis været kristne missionærer, der har fremstillet det og de har gennemgående et stort kendskab til både hebraisk samt tora og forbavsende ofte til hele tanakh. Dertil skal tilføjes at mit skriftlige dansk er ikke det bedste.

HaShem betyder 'navnet', det bruges af jøder for at undgå at bruge guds 'navn' YHWH som traditionelt er så 'helligt' at det er blasfemisk at udtale det og hvis det er nedskrevet, må det ikke slettes eller besudles.

YHWH bliver ofte oversat til Yahweh men sandheden er at vi kender ikke udtalen, da datidens skriftlige hebræisk ikke indeholdt vokaler; i dag bruges små 'vokal-prikker' til at fortælle hvordan vokalen skal udtales.

Tetragrammet (de fire bogstaver YHWH) bliver ikke udtalt eller tænkt af observante jøder, til hellige handlinger bruges Adonai som betyder Herre/Herren.

Til 'daglig' kan også bruges Adoshem en sammensætning af Adonai (Herre) og hasem (navnet)

Jødernes gud har utallige navne.

Tora - Bibelen

Bereishit - Genesis
Shemot - Exodus
Vayikra - Leviticus
Bamidbar - Numbers
Devarim - Deuteronomy

Mitzvot = bud / krav

Noachide = ikke-jøder

Alle ikke-jøder er fra et jødisk perspektiv sønner af 'pagten med Noah' og dem som følger de syv bud er betragtet som moralske mennesker og er garanteret en plads i den kommende verden, på ligefod med observante jøder. Denne verden er ikke 'paradiset' men her på jorden (hvor der vil herske paradisiske tilstande), efter mashiach har udryddet alt ondt.

Tanakh (også: TaNaK) er den jødiske betegnelse for den samling skrifter, der i kristen tradition kaldes Det Gamle Testamente.

Navnet betegner opbygningen, der i øvrigt er anderledes end den kristne, da den afspejler de tre tempi, Tanakh er samlet i. TaNaKH er et akronym for Torah, Nevi'im og Kethuvim.

Mashiah/moshiach hebraisk/jiddish for den profeterede mand som vil blive valgt af HaShem for at gøre en ende på alt ondt i hele verden. Den almindelige oversættelse er 'messiah/messias' men det jødiske syn på/ide om - denne mand, er meget forskellig fra det kristne begreb

Talmud (den orale tradition - nu nedskrevet) er kommentarer til Tora. Den består af diskussioner og historier, hvor lærde rabbinere diskuterer og argumenterer sig frem til, hvordan jødedommen skal praktiseres.

Talmud består af Mishna og Gemara.

Mishna kommer ifølge ortodoks jødedom fra guds ord, som Moses mundtligt modtog fra Herren.

Gemara er rabbineres kommentarer og fortolkning, mens det en gang i mellem bliver suppleret med historier (hvor en del af dem er simpel sladder a la hvem der har fået et 'uægte' barn etc.) om moral og etik.

Der findes to forskellige Talmud. En hedder Jerushalmi og den anden hedder Bavli.

De er forskellige, fordi den ene blev nedskrevet i Israel og den anden i Babylonien.

Den fra Babylonien anses i dag for at være den mest indholdsrige, og derfor baserer jødedommen sig på Bavli.

Jeg håber det hjælper dig en smule til en bedre forståelse.

I Danmark er kristne missionærer ikke et problem men i USA er (og især var) de ret så aggressive, ofte har de held til at forvirre de jøder, der ikke har så godt kendskab til deres egne skrifter. Jøderne er et lille folk, hvoraf en ret stor del er sekulære. Det gjorde de religiøse bekymrede og de oprettede anti-missionærer, så jøder med kendskab til skrifterne kunne undervise dem, der ikke var så lærde. (Jøder missionerer kun for andre jøder). Det gav gennem nogle år et meget livligt debatmiljø, som var særdeles fornøjeligt at deltage i. Desværre er aktiviteten på de fleste debatfora stilnet meget af og en hel del har lukkede fora for de forskellige grupper. Politisk korrekthed har gjort det hele så uendelig kedeligt.

Jeg taler om engelsksprogede fora. Jeg har kun kendt to gode danske fora, Pol-online og Religion.dk begge lukkede nu. Jeg ved at Religion.dk har et forum nu men det er dræbende kedsommeligt.


/DW

.
Top Svar Citer
#20422 - 28/03/2016 00:53 Re: Jesus var jo jøde [Re: Anonym]
ABC Offline
veteran
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 3330
Sted: Vanløse


Kan vi lige blive enige om at Jesus blev født ind i en jødisk kontekst.

Han var messias...uden tvivl.

Men tingene gik ikke som de skulle og han landede oppe på et kors.

Sådan kan det gå i denne verden.

Nu står vi så her...hvad skal vi gøre?

Nogle gode forslag griner

Jeg tror næppe det kommer fra nogle af jer underbemidlede amøber, men man kan jo aldrig vide...måske Arne folder stængerne ud og begynder at danse rundt på bordene blinker

Ja, ja, man har jo lov til at håbe.
Nå...brødre og søstre...jeg må tilbage til flasken og tale med den højeste yeah

https://www.youtube.com/watch?v=pyqKmUgkMOs&eb...hP6IYiECU4kFdYA

Kærlig hilsen

ABC
_________________________
Hvordan komme gennem livet uden en puls...
Top Svar Citer
annonce
Side 1 af 5 1 2 3 4 5 >


Seneste indlæg
Tro, håb og kærlighed
af ABC
21/03/2023 17:14
Guddommelige bøger...
af ABC
20/03/2023 17:55
hjertes og sjæls lykke i ramadanen
af somo
20/03/2023 13:23
Den skinnende sol på verden
af somo
20/03/2023 13:13
Hvad HansKrist dog skriver
af Hanskrist
20/03/2023 10:37
Nyheder fra DR
Den Internationale Valutafond og Ukraine..
21/03/2023 23:51
Mindst 9 personer er døde efter jordsk..
21/03/2023 23:07
Grækenlands premierminister: Der bliver..
21/03/2023 22:49
Uganda indfører strammere lovgivning mo..
21/03/2023 22:25
Over 530 dræbt i Haiti siden nytår
21/03/2023 21:27
Nyheder fra Religion.dk