annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 6478420
Et andet syn 1371148
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 1283656
Jesu ord 984382
Spirituel omsorg 863147
Galleri
Der var RAV i den/det idag.
Hvem er online?
3 registrerede Jørgen Primdahl, Arne Thomsen ,(1 usynlig), 132 gæster og 22 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#18930 - 08/12/2014 14:44 Indfødsretsprøve
Mofoe
Uregistreret

I Danmark bliver der med jævne mellemrum gennemført mere eller mindre ligegyldige og latterlige såkaldte indfødsretsprøver. De ansøgende bliver stillet spørgsmål af typen: Hvor mange medlemmer har Folketinget?
Jeg er personligt fuldstændig ligeglad med, om andre danskere kender svaret på den slags spørgsmål.
Det ville være langt mere relevant at spørge ind til den ansøgendes livsanskuelser og udsigt til at tage varigt ophold her i landet.
Jeg har udformet mit eget spørgeskema med 12 spørgsmål, jeg finder relevante (det kunne uden problemer gøres meget mere omfattende).

Her følger mit forslag, der er til fri afbenyttelse.Indfødsretsprøve

Spørgsmål til mennesker, der søger dansk statsborgerskab

1.

Den danske grundlov tilsiger lige juridiske rettigheder for mænd og kvinder. Det betyder, at en kvindes vidneudsagn i en retssag tæller nøjagtig lige så meget som en mands. Der er ingen mulige undtagelser fra denne regel for nogen dansk statsborger.

Koran 2:282 siger (uddrag):

”Tilkald to af jeres mænd som vidner! Hvis det ikke kan blive to mænd, så én mand og to kvinder, som I kan godtage som vidner, således at hvis den ene af de to skulle fejle, så kan den anden retlede hende.”

2:282 er basis for Sharia-loven, der i retssager kræver to kvinders vidneudsagn for at opveje én mands.

Forkaster du Koran-princippet, der kræver to kvinders vidneudsagn for at opveje én mands?
JA: NEJ:

2.

Dansk lovgivning tolererer ikke, at mænd tæver deres koner, og det anses for en forbrydelse.

Koran 4:34

“Mænd står over kvinder, fordi Allah har forordnet, at nogle overgår andre, og fordi de spenderer af deres midler (på kvinderne); gode kvinder er derfor lydige og vogter det skjulte, som Allah har vogtet. Men hvad angår de kvinder, fra hvem I frygter genstridighed, da skal I først irettesætte dem, og (hjælper det ikke) dernæst afholde jer fra sex med dem, og dernæst (hvis det ikke hjælper) bør I slå dem. Hvis de derefter adlyder jer, bør I ikke foretage jer yderligere.”

Forkaster du Koranens lære, der foreskriver konetævning?
JA: NEJ:

3.

Grusom og usædvanlig straf er ulovligt i henhold til dansk lovgivning. Dette indbefatter fysisk lemlæstelse.

Koran 5:38

”En tyv, mand eller kvinde, skal I hugge hænderne af som gengældelse for, hvad de har begået, og som et advarende eksempel fra Allah!”

Koran 5:33

”Gengældelsen for dem, der fører krig mod Allah og Hans udsending og stræber efter at skabe fordærv (fitna) i landet, er, at de skal dræbes, korsfæstes, have deres hænder og fødder på modsatte sider hugget af eller fordrives fra landet. Der tilkommer dem vanære i denne verden, og i den hinsidige har de en vældig straf i vente.”

Forkaster du alle de vers i Koranen, der kræver grusom og usædvanlig straf?
JA: NEJ:

4.

I Danmark skal man være 18 år for at kunne gifte sig.

Koran 65:4 (vedr. skilsmisse)

”De af jeres kvinder, der har opgivet håbet om menstruation, for dem skal deres ventetid (inden de gifter sig igen) være tre måneder, hvis I nærer nogen tvivl, og ligeledes for dem, der endnu ikke har haft menstruation; men for gravide er tidsfristen deres nedkomst. ”

Som den anerkendte muslimske koranfortolker Maududi har sagt i sin officielle fortolkning af dette vers:

”Når der derfor omtales venteperiode for piger, der endnu ikke har haft menstruation, så beviser det klart, at det ikke alene er tilladeligt at bortgive piger på den alder, men at det også er tilladeligt for ægtemanden at fuldbyrde sit ægteskab med hende. Ingen muslim har ret til at forbyde noget, som Koranen omtaler som tilladeligt.”

http://www.faithfreedom.org/articles/op-ed/alla%e2%80%99s-laws-and-prophet-muhammad%e2%80%99s-holy-tradition-must-stand-supreme/

Forkaster du dette vers i Koranen, der anser børneægteskab for tilladeligt, selvom det er forbudt i henhold til dansk lov, idet det anses som en slags børnemishandling?
JA: NEJ:

5.

Dansk og vestlig lovgivning i det hele taget forbyder udtrykkeligt slaveri i enhver form.

Koran 4:92

”Ingen muslim må dræbe en anden muslim, dog kan det ske ved et uheld. Den, der uoverlagt dræber en muslim, skal frigive en troende slave og betale blodpenge til hans slægtninge, hvis disse da ikke eftergiver det som almisse. Hvis den dræbte hører til et folk, der er jeres fjender, skønt han selv var troende, så skal der ske frigivelse af en troende slave. Men hvis den dræbte hører til et folk, som I har en pagt med, skal der betales blodpenge til hans folk, tillige med frigivelsen af en troende slave. Den, der ikke har råd, skal faste to måneder i træk.”Som lærde har påpeget, så antager dette vers, at muslimer evt. ejer slaver, ligesom Muhammad gjorde. Han levede ganske enkelt af bl.a. at købe og sælge slaver. Dette er bare ét vers ud af et dusin, som bifalder slaveri og præsenterer det som et evigt levevilkår for menneskeheden.

Forkaster du alle de vers i Koranen, der bifalder slaveri?
JA: NEJ:

6.

Hate speech er forkasteligt i dansk kultur, og dansk lovgivning anser den slags tale som noget, der kan retsforfølges og straffes. Selvom der er forskellige kategorier af hate speech, er der almindelig enighed om, at antisemitisme er én af de værste.

Koranen, sura 5 vers 60-65, siger bl.a. med specifik henvisning til jøder, som vers 59 tydeliggør: ”Dem, som Gud har forbandet, og som Han er vred på, at han har omdannet dem til aber og svin, og som tjener djævelen.”

Dette er kilden til muslimske demonstranters plakater og råben, at jøder er aber og svin – selve Koranen. Der findes andre passager i Muhammads bog, der ligeledes er antisemitiske.

Til almindelig orientering: En muslim, der behørigt beder sine fem daglige bønner, vil derigennem 17 gange dagligt forbande jøderne som Allahs fjender!

Koranen indeholder væsentlig mere jødehad end Hitlers ’Mein Kampf’, der i øvrigt er en bestseller i mange muslimske lande.

Forkaster du al antisemitisk hate speech i Koranen, især vers 60 i sura 5?
JA: NEJ:

7.

Krig eller enhver voldshandling eller trussel om vold med den hensigt at tvinge mennesker til at konvertere til en religion anses for afskyeligt og ulovligt i henhold til dansk lovgivning.


Koran, sura 8:12: “Din Herre inspirerede englene (med budskabet): Jeg er med dig: indgyd muslimerne fasthed. Jeg vil plante rædsel i de vantros hjerter. Hug dem over nakken og hug alle deres fingre af.”

8:12 er ét af 164 jihad-vers i Muhammads bog. Af disse 164 vers er ca. 100 befalinger til fysisk egnede muslimske mænd om fysisk at bekæmpe ikke-muslimer.

http://www.yoel.info/koranwarpassages.htm


Generationer af muslimske autoriteter efterlader absolut ingen tvivl om, at krig og andre former for fysisk vold på islams vegne – med det formål at tvinge ikke-muslimer til at underkaste sig sharia – er obligatorisk og ikke en valgmulighed. I de fleste tilfælde er ”forklaringen” – rationaliseringen – for den slags aggression et påskud om, at der er tale om defensive kampagner.

Fra islams begyndelse, mens Muhammad stadig var i live og jihad-leder, var kun få hvis nogen jihad overhovedet defensive og blev kun påstået at være det, fordi muslimer var krænkede over, at andre mennesker ikke frivilligt tog imod ”invitationen” til at blive muslimer.

Det vil sige, at der ikke er nogen rimelig tvivl om betydningen af de omtalte 100 jihadvers, der alle kalder til vold mod mennesker af andre trosretninger. Hovedmålet er konvertering, men det er også vigtigt at terrorisere andre, så at de frygter muslimers vrede.

Forkaster du alle de jihadvers i Koranen, der befaler muslimer at bekrige ikke-muslimer med det formål at konvertere andre mennesker til islam?
JA: NEJ:

8.

Grundloven garanterer religionsfrihed for alle danskere. Ingen har lov til at forbyde andre at skifte religion eller blive ateister. Ingen har lov til at forbyde nogen at proselytisere for at vinde konvertitter for sin tro. Ingen er undtaget fra denne lov.


Koran 4:88-89

”Hvorfor er I delt i to i spørgsmålet om hyklerne, når Gud har kuet dem på grund af det, som de har bedrevet? Ønsker I at retlede den, som Gud har ledt vild? For den, som Gud vildleder, finder du ingen vej.

De ville ønske, at I var vantro, ligesom de selv er vantro, således at I var lige. Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Guds sag! Hvis de vender sig bort, skal I pågribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem! Tag ingen af dem til ven eller hjælper!”

Muhammad sagde det direkte:

Bukhari, 4,52,260:

”Profeten sagde: Hvis en muslim forkaster sin religion, så dræb ham.”


Ét af adskillige vers, der behandler det, som muslimer karakteriserer som apostasi. Straffen for det, der i Danmark er en almindelig rettighed, er døden i en islamisk kontekst.

Forkaster du alle apostasi-vers i Koran og Sunna, og går du ind for princippet om frit valg, hvad angår religion?
JA: NEJ:

9.

I Danmark er ytringsfrihed fredhellig, og selvom mennesker har ret til at protestere mod kritik af deres tro, og selvom alle må overholde love om injurier og bagvaskelse, så står det enhver frit for at fremsætte en hvilken som helst kritik af religion. Dette anses for at være moralsk godt, når ens motivation er at gøre sandheden almindelig kendt. Det har ingen betydning, om sandheden er populær eller upopulær – ærlighed er uden sammenligning klart den største dyd.


Koran, sura 4:140: “Allah vil samle hyklerne og dem, der afviser tro og anbringe dem i Helvede.”

Dette vers er grundlæggende for Sharia-loven, der straffer alle former for det, muslimer karakteriserer som “blasfemi”. Afhængig af ”forseelsen” og hvilket land, en sådan lov effektueres i, kan straffen være alt fra fængsel eller forvisning til døden.

Hvad kvalificerer sig til at være blasfemi?
Et par eksempler – at kritisere islam, at lave vittigheder om Muhammad eller Koranen, at kritisere Koranen, der af muslimer opfattes som Allahs bogstavelige ord på Jorden, at hævde at Koranen blev skrevet af Muhammad og ikke Allah ved f.eks. at omtale Koranen som ”Muhammads bog”, at kritisere Muhammad, at kritisere muslimske praksisser såsom at ligge næsegrus fem gange om dagen, at berette objektive fakta, der gør muslimer flove, såsom det faktum, at Muhammad giftede sig med Aisha, en 6-årig pige, og fuldbyrdede ”ægteskabet”, da hun var ni, at fremstille et billede af Muhammad, eller at lade en skuespiller spille Muhammad i en film eller et teaterstykke, hvor han hævder, han er profet.

Det sidste punkt gør alle mormoner skyldige i blasfemi, eftersom alle mandlige mormoner anses for at være profeter af deres kirke, og alle mormonske kvinder accepterer denne tro. Et eller flere punkter gør kristne missionærer, der giver udtryk for deres ærlige mening om Koranen eller Muhammad, skyldige i ”forbrydelsen” blasfemi, der i nogle lande – med Pakistan som især berygtet – medfører dødsstraf. I henhold til dansk lovgivning er intet af ovenstående på nogen måde ulovligt, men tværtimod noget, Grundloven giver beskyttelse til at sige eller skrive.

Forkaster du alle Shariaens anti-blasfemilove, både dem der stammer direkte fra Koranen, og dem der stammer fra Hadith-traditionen?
JA: NEJ:

10.

Grundloven garanterer frihed til at tilbede en hvilken som helst guddom. Eller frihed til at være agnostiker eller ateist. Man må tilbede 100 guder og gudinder, eller bare én eller slet ingen. Alle danske statsborgere accepterer dette princip, men har frihed til at give udtryk for deres mening, hvis de mener, at nogle andres tro er forkert.


Koran 4:116 ”Gud tilgiver ikke, at andre sættes ved Hans side. Alt derudover tilgiver Han, for hvem Han vil. Den, der sætter andre ved Guds side, befinder sig i den yderste vildfarelse.”

At tilbede en gudinde er med andre ord i islam en utilgivelig synd.

Med andre ord, så fortjener man i henhold til islam dødsstraf, hvis man tilbeder en gudinde, og ateister fortjener også døden. I visse muslimske lande bliver dødsstraf for disse ”forbrydelser” virkelig udført.

Næsten alle hinduer er tilhængere af én eller flere gudinder. Det samme er de fleste Mahayana-buddhister i Japan og andre steder. Taoister tilbeder en gudinde, og det samme gør zoroastrianere og traditionelle hedninge såsom dem i de baltiske stater og det landlige Rusland. Islam anser katolikker og de græsk-ortodokse som gudinde-tilbedere på grund af deres hengivenhed over for Maria, og mormonerne tilbeder den Himmelske Moder såvel som den Himmelske Fader. Der findes desuden kristne grupper såsom de kristne assyrere, der formelt bekender sig til den gængse kirkedoktrin, men som uformelt tilbeder gudinden Ishtar. Alt i alt kan omkring 2 mia. mennesker i verden klassificeres som gudinde-tilbedere – nærmere 3 mia. hvis man medregner katolikker og ortodokse.
Et rimeligt overslag er, at - mormoner inklusive – omkring 15-20 mio. amerikanere er gudinde-tilbedere i en eller anden afskygning. Og de fortjener alle fuld beskyttelse i henhold til både den amerikanske forfatning og den danske Grundlov.

Forkaster du alle passager i Koranen, der kræver død eller anden ekstrem straf til ateister og gudinde-tilhængere?
JA: NEJ:

11.

I Danmark og alle andre vestlige lande er polygami forbudt.

Koran 4:3

”Hvis I er bange for, at I ikke kan behandle de forældreløse retfærdigt, så gift jer med de kvinder, I finder for godt: To, tre eller fire. Hvis I er bange for ikke at kunne behandle dem retfærdigt, så kun med én, eller de slavinder, I ejer.”

Forkaster du Koranens tilladelse til muslimske mænd om, at de kan gifte sig med op til fire kvinder?

JA: NEJ:


12. Dansk – og al anden civiliseret - lovgivning betragter voldtægt som en særdeles alvorlig forbrydelse, der straffes strengt, hvis den kan bevises. Sharia-loven anser også voldtægt – af muslimske kvinder - for en alvorlig forbrydelse. Imidlertid kræver Sharia-loven, at fire mandlige, muslimske mænd har set kønsorganerne mødes for at voldtægt er bevist i et muslimsk land. Det er naturligvis helt umuligt – undtagen ved gruppevoldtægt! - og det er årsagen til, at hovedparten af de kvinder, der sidder fængslet i f.eks. Pakistan og Iran sidder der, fordi de har indgivet anmeldelse om voldtægt, de ikke havde de fornødne fire vidner til. DNA-beviser tæller ikke i muslimske lande. Kvinderne bliver så fængslet for ulovlig udenomsægteskabelig sex.
Koranen indeholder flere vers, herunder 4:24, der lyder:


“Og alle gifte kvinder (er forbudte for jer), undtagen de (fanger og slaver), der tilhører jeres højre hånd. Det er en befaling fra Allah til jer.”

4:24 er en klokkeklar tilladelse til muslimske mænd! De må gerne have sex med krigsfanger og slavinder! Sex med fanger kaldes voldtægt.

http://islamqa.com/en/ref/10382/slave%20girls


Forkaster du Koranens tilladelse til voldtægt?

JA: NEJ:


Der er utallige andre moralsk forkastelige passager i Koranen, der alle er i modstrid med dansk lovgivning og de friheder, Grundloven garanterer.

Disse 12 eksempler er imidlertid tilstrækkeligt til at gøre det kriminelle i islam krystalklart, og til at argumentere for det synspunkt, at islam i enhver ortodoks form bør kriminaliseres i Danmark.

Der kan være undtagelser med visse Sufi-skoler eller Ahmadiyya-grupper, der allerede har afvist forkastelige dele af Koranen, men ellers bør islam anerkendes som det, den er, en undergravende og kriminel “religion”, der fungerer i direkte modstrid med dansk lovgivning, og som er baseret på principper, der er fuldkommen uforenelige med den danske Grundlov.

For mennesker, der virkelig tror på Koranen, ophidser islam til fysisk vold mod ikke-muslimer, islam forsøger at intimidere andre gennem trusler om vold, islam fremmer hate speech og kan generelt betragtes som en organiseret sindssygdom. Som alle ved fra daglige nyhedshistorier i aviser og TV, så drejer det sig om handlinger, der dræber mennesker, og som truer borgerne i mange lande, der bare ønsker at leve i fred, og som ophidser til optøjer mod ”vantro” gennem hate speech.

Om spørgeskemaet:

Ingen, der svarer ‘nej’ til bare ét af de tolv spørgsmål bør kunne komme i betragtning til et dansk statsborgerskab. For at en muslim skal kunne blive dansk statsborger, skal alle spørgsmål besvares med et ”JA”.

Dette frembyder helt klart et problem for enhver troende muslim. Han eller hun kan ikke benægte den påståede ”sandhed” i bare ét vers i Koranen, eftersom alle versene – i henhold til Koranens egne ord – er de formodet præcise ord fra Allah, og de er ukrænkelige og hellige.

En muslim, der afgiver bare ét ja-svar, begår apostasi og dømmer sig selv til døden.

Det er præcis meningen med spørgeskemaet at vise alle ganske klart, hvor uetiske og kriminelle de grundlæggende tekster i islam i virkeligheden er, hvor ond religionen islam virkelig er, og hvor meget islam er på kollisionskurs med de værdier, de fleste danskere opfatter som absolut essentielle.

Der kræves ikke konvertering til nogen anden religion. Der kræves bare, at muslimer fuldkommen forlader islam og sværger en bindende ed på, at de forkaster Koranen og Muhammad.

Top Svar Citer
#18935 - 11/12/2014 09:58 Re: Indfødsretsprøve [Re: Anonym]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
”Det ville være langt mere relevant at spørge ind til den ansøgendes livsanskuelser og udsigt til at tage varigt ophold her i landet.”

- Nej! Din livsanskuelse er privat, hvilket fx gør det absurd at se folk som du missionere i det off. rum. Det er vigtigt at mennesker der vælger at tilflytte en anden kultur, også har sat sig ind i den kultur de ønsker at tilflytte. Det er faktisk det mindste man må forvente af dem.
Det havde dog været bedre at mennesker der virkelig anser deres kultur for bevaringsværdig, også medvirkede til at skabe bedre politiske forandringer i det land de anser for deres; og hvis ikke dette er muligt og man virkelig må finde en fremtid i et andet land, netop satte sig grundlæggende ind i det lands historie man ønskede at tilflytte, så man vidste hvad man havde i vente, så man fx ikke fastholder sine børn mellem to stole.

”Den danske grundlov tilsiger lige juridiske rettigheder for mænd og kvinder. Det betyder, at en kvindes vidneudsagn i en retssag tæller nøjagtig lige så meget som en mands. Der er ingen mulige undtagelser fra denne regel for nogen dansk statsborger.”

- De fleste kender jo dit mærkelige syn på kvinder, og hvis du fx forventer at mænd burde ha forret fremfor kvinder rent juridisk, burde du jo i stedet flytte tilbage til den kultur hvor sådanne misforhold stadig påskønnes – og selvfølgelig også af en række kvinder, der ikke ville turde åbne munden af frygt for pisk og mord på sig selv – fremfor at sidde i en kultur du ikke forstår og tilskynde en tilbagedatering til en europæisk historie du heller ikke kender.

Den udviklingshistorie der langsomt tog form i Europa, med kvindefrigørelsen o.m.a vil selvfølgelig også tage form på sin måde i de islamiske diktaturer, ja det sker jo allerede masser af steder, hvor kvinder ligefrem vælger mænd helt fra for at skabe sig et eget liv, men først og fremmest fri for de dogmer eksempelvis du sidder her og savler over, i frygt for dogmetroens fortabelse i en forstående udvikling.
Men mennesker vil være frie, de vil ikke stavnsbindes af gamle sæder og skikke der fik en berettigelse i fordums tider med farmand ved roret. Du kan komme til at bide i det sure æble Somo, dømmes for juridiske misforhold af kvindelige dommere her i landet, dem er der masser af, så pas du bare på! ;)

mvh
Simon

P.s.: Apropos sproget:
Mofoe: En "våd sygeplejerske"! Det lyder enormt frækt! Ville det ikke være skønt, hvis du selv forstod, hvad du skrev?”.

”Somo: Mohammad: I islam siger man, at Allah (swt) er mere barmhjertig overfor sine skabninger end en mor er overfor sine børn.”

- Javel ja, det var m.a.o. denne muhammed der var den ”våde sygeplejerske”, og med sin særlige ”barmhjertighed” overfor børn; ja dén historie kender vi jo så udmærket til! ;)
Top Svar Citer
Array


Seneste indlæg
Adam og Eva
af Jørgen Primdahl
08/03/2021 19:04
Gennemsigtighed og troværdighed af faktiske fakta
af somo
08/03/2021 11:30
OPLYSTHED
af Gerth
08/03/2021 00:33
Panteisme
af Arne Thomsen
07/03/2021 14:17
Gerth Drost
af Gerth
03/03/2021 02:51
Nyheder fra DR
Politiet besætter hospitaler og univers..
08/03/2021 18:20
Skatte-eksperter: Ny udbyttemodel vil ik..
08/03/2021 18:20
Heunicke nedstemt: Flertal blokerer for ..
08/03/2021 18:19
Briterne slår ring om kongehuset efter ..
08/03/2021 18:18
LÆS SVARENE om Meghan og Harrys intervi..
08/03/2021 17:50
Nyheder fra Religion.dk
”Nu er min kone ikke længere en cykel..
08/03/2021 11:28
Hvordan sikrer jeg mig, at min islamiske..
02/03/2021 05:30
Sådan foregår dåb, bryllup og begrave..
26/02/2021 08:00
Hvad googler danskerne om religion og tr..
24/02/2021 06:00
Kulturel appropriation: Hvor går græns..
23/02/2021 08:18