annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 6830325
Et andet syn 1409890
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 1360274
Jesu ord 1015520
Spirituel omsorg 880947
Galleri
Min første store kærlighed
Hvem er online?
2 registrerede Arne Thomsen ,(1 usynlig), 68 gæster og 20 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 49 af 49 < 1 2 ... 47 48 49
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#3893 - 06/09/2008 14:58 Re: MENNESKENE HAR SÅ MANGE MÆRKELIGE TING FOR [Re: Arne Thomsen]
Ipso Facto Offline
bor her
Registeret: 06/07/2008
Indlæg: 604
Sted: Costa Tropical, Spanien

Hej Arne!

Man kan jo også blot stille sig det spørgsmål, hvad det er som gør mennesker utrygge?

Eksistentielt set er det, så vist jeg kan se, mangelen på mening og sammenhæng i tilværelsen samt et stærkt begrænset kendskab til fremtiden, der gør os utrygge.

Nu findes der næppe to personer som har helt identiske kriterier for hvad mening og sammenhæng er i tilværelsen, ligesom de forskellige kulturelle og religiøse paradigmer definerer disse kriterier meget forskelligt.

Selv om det skulle lykkes for erfaringsvidenskaben at give en fuldstændig beskrivelse, dvs. formulere naturlove for alt hvad der overhovedet kan formuleres naturlove for, så hjælper dette os jo ikke ret meget i relation til at afklare vor eksistentielle situation i relation til at gøre den mere meningsfuld eller sammenhængende.

En naturlov kan hverken siges at være meningsfuld eller meningsløs. Den er der bare. At betegne noget som meningsfuldt giver alene mening i forhold til et nærmere angivet mål. Men når vi spørger om selve vor tilværelses mål som en del af et komplekst univers som heller ikke har noget mål andet end at eksistere og forandre sig efter de lovmæssigheder vi med vor fornuft og sansning kan udlede, så er vor tanke og følelse fanget i en ond cirkel.

Derfor er den tanke nærliggende, at for at kunne tale om livets og universets mening så kræver det forestillingen om noget absolut og fast, en forestilling om noget evigt som er uden for universet, uden for livet - som er selve sandheden og meningen.

Det er denne tanke vi finder bag de religiøse erfaringer og åbenbaringer, hvor gudsforestillingens vigtigste funktion synes at være den, at give mening til noget som logisk set er meningsløst. I monoteismen får livet mening ved, at vi som Guds skabninger står under Hans dom.

Dette svarer meget godt til hvad den kristne filosof Søren Kierkegaard nåede frem til: Kun ved at gribe troen på trods af irrationaliteten kan den enkelte få sin konkrete eksistens bragt i det rette forhold til evigheden; kun da kan han se sit faktisk liv i det rette perspektiv.

To citater af agnostikeren Albert Einstein, der har lagt distance til enhver eksisterende religion, illustrerer dette:

Citat:
The whole of science is nothing more than a refinement of everyday thinking.

God does not care about our matemathical difficulties. He integrates empirically.


Dette tolkler jeg som, at Einstein ser både den videnskabelige tænkning og teoridannelse samt religionernes metafysiske forestillinger som i bund og grund intet andet end antropocentriske reflektioner.

Hvilket har en refleks i det antropiske princip: Verden ser ud som den gør, fordi vi er i den. Og kan man tilføje, fordi vi som sprogbrugende sansende intelligensvæsener tænker, føler og beskriver virkeligheden som vi gør. Vi har ganske enkelt intet valg, når det gælder den logisk rationelle empiriske beskrivelse af verden end at beskrive den som man gør i videnskaben.

En beskrivelse som er meningsløs, men logisk set ikke til at komme uden om.

Eller en oplevelse af verden og vor situation i verden som forudsætter det mystiske som unddrager sig den videnskabelige erkendelse, men som alene kan erkendes gennem oplevelsen af tilværelsens mystiske irrationelle sider. En erkendelse som kan gøre livet meningsfuldt og sammenhængende men som principielt ligger uden for hvad forstanden kan begribe.

Hvordan finder vi så balancen mellem den rationelle erkendelse og den religiøse når de gensidigt udelukker hinanden?

To citater fra den store videnskabsmand og amatørfilosof giver måske et fingerpeg:

Citat:
"My religion consists of a humble admiration of the illimitable superior spirit who reveals himself in the slight details we are able to perceive with our frail and feeble mind.

Science without religion is lame. Religion without science is blind."


Religionen bør gøres mere rationel gennem afmytologisering og en anti-entropocentrisk beskræbelse og videnskaben erkende, at der findes grænser som fornuften ikke kan overskride uden at støde på tilværelsens irrationelle og mystiske sider - sådan kunne man måske udtrykke de tanker som ligger bag citaterne.

På den anden side forekommer det mig, at man dræber religionen (tilværelsens mystiske sider) hvis man forsøger at fjerne oplevelsens glød. Så bliver den lige så gold og blodfattig som en prædiken af pastor Grosbøll, der blot suger næring fra de hellige skrifter alene i den hensigt at foretage nogle begrebslogiske eksistentielle eksplikationer på en kendt baggrund.

Også her trækker vi grænserne forskelligt og da vi er forskellige både fysisk mentalt og kulturelt, er det vel ikke så mærkeligt, at der findes mere end 36.000 forskellige kristne menigheder (sekter) som inden for det samme kristne grundparadigme vægter og fortolker elementerne forskelligt.

For mig at se som agnostisk autonom fritænker kunne løsningen ligge i, at vi i fremtiden helt opgiver enhver religiøs dogmatik, nedlægger kirkerne som sociale kulturelle institutioner og gør det religiøse til noget rent privat, individuelt og personligt. Et element i udviklingen af en individuel selvbevidsthed der for den enkelte giver et meningsfuldt og sammenhængende verdensbillede.

Derved kan religion ikke længere tjene som basis for et socialt hieraki, hvorved man har fjernet forudsætningen for det magtmisbrug og de udartninger som især de monoteistiske religioner, men også erstatningsreligioner som marxismen-leninismen og nationalsocialismen har på samvittigheden.

Da mennesket er et folkdyr, et hierakisk socialt dyr, må jeg nok erkende, at menneskenaturen her stiller sig lige så meget i vejen for religionens ultrapluralistiske atomisering og individualisering som den gør, når det gælder de kristnes faktiske mulighed for at leve op til de fem antiteser i Jesu Bjergprædiken.

Hilsen

Ipso Facto pifter


----------
Antiteserne i Bjergprædikenen:

http://leksikon.religion.dk/bjergpr%E6dikenen

_________________________
"Lad dig ikke forvirre af andre - kom først til mig." - Ipso Facto

Top Svar Citer
#3920 - 07/09/2008 09:34 Re: MENNESKENE HAR SÅ MANGE MÆRKELIGE TING FOR [Re: Ipso Facto]
Arne Thomsen Online   content
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5823
Sted: Sydsjælland
Hej Ipso Facto - rart at se dig igen - og tak for dit indlæg, som jeg skulle bruge lidt tid til at "tygge på" smiler

Når du skriver:

Citat:
Eksistentielt set er det, så vist jeg kan se, mangelen på mening og sammenhæng i tilværelsen samt et stærkt begrænset kendskab til fremtiden, der gør os utrygge.

Nu findes der næppe to personer som har helt identiske kriterier for hvad mening og sammenhæng er i tilværelsen, ligesom de forskellige kulturelle og religiøse paradigmer definerer disse kriterier meget forskelligt.

så er jeg meget enig - med den tilføjelse, at der foruden utryghed vel også bare kan være tale om nysgerrighed - en "lyst-side" lige så vel som en "angst-side" i den individuelle eksistentielle situation, kunne man vel kalde det.

At det kulturelle og religiøse miljø, som hver af os lever i, påvirker os stærkt, er der jo nok heller ingen tvivl om.
Her er den globale IT-revolution dog nok en voksende frigørende faktor, hvilket vel netop et forum som dette, Trosfrihed.dk, er et bevis på, vil jeg mene.

Og når du skriver:

Citat:
Selv om det skulle lykkes for erfaringsvidenskaben at give en fuldstændig beskrivelse, dvs. formulere naturlove for alt hvad der overhovedet kan formuleres naturlove for, så hjælper dette os jo ikke ret meget i relation til at afklare vor eksistentielle situation i relation til at gøre den mere meningsfuld eller sammenhængende.

så er der jo her, synes jeg, sagt noget meget afgørende om naturvidenskab - som jo ikke gør den ringere, men som klart viser dens grænser - i hvert fald set med mine øjne.

Og hvis vi i den eksistentielle situation søger at se det positive i de tre områder, jeg umiddelbart kan få øje på, at vi har til rådighed: Kærlighed til viden (videnskab), kærlighed til visdom (filosofi) og kærlighed til livet (religion) - så har vi jo brug for, at de hver fra deres særlige position ikke bekriger hinanden, men tværtimod supplerer - og måske endda inspirerer - hinanden.
(Måske nogen vil protestere mod at kalde religion for "kærlighed til livet" - og ligeså imod de to andre slags "kærlighed" - men jeg kan ikke finde bedre ord i denne sammenhæng)

Desværre er det jo ofte ikke lige dét, vi oplever i forholdet mellem de tre områder, men i stedet hyppigt, at videnskab ikke kan få øje på andet end viden, at filosofi ikke kan finde afklaring, og at religion fortaber sig i mere eller mindre primitive guds-forestillinger.

Så er det jo en fryd at læse dine to Einstein citater:

Citat:
My religion consists of a humble admiration of the illimitable superior spirit who reveals himself in the slight details we are able to perceive with our frail and feeble mind.

Science without religion is lame. Religion without science is blind.

som jeg møjsommeligt v.hj.a. ordbog har oversat til noget i retning af:

Min religion består af en ydmyg beundring af den grænseløse overordnede ånd (eller kraft), som åbenbarer sig i de spinkle detaljer, vi er i stand til at opfatte med vores skrøbelige og svage sind.

Videnskab uden religion halter (eller er mangelfuld). Religion uden videnskab er blind.


Jeg deler dit kritiske syn på de etablerede religioner og forstår godt dit forslag om at "pille dem fra hinanden" for at frigøre religiøsiteten og oplevelsen af det hellige (for nu at sige det kort), men det bliver jo nok hverken i dag eller i morgen, at hverken muslimerne, de romersk katolske kristne eller de danske folkekirke-kristne går med til dét smiler

"Afmytologisering" har nok heller ikke nogen let gang på jorden, men jeg tror ikke, det vil være umuligt lidt efter lidt at få en mere "visdomspræget" forståelse af, hvad myter er (Jeg ser myterne lidt på samme måde som kulisserne i et teaterstykke. De støtter oplevelsen, men de er kun kulisser).

Din pessimisme angående mennesket som et flokdyr, deler jeg ikke.
Jo, selvfølgelig har vi - og skal vi have - fællesskaber, men det behøver ikke at udarte i jantelov o.l. - og det behøver slet ikke at hindre åndsfriheden, vil jeg mene.

Her kunne jeg godt forestille mig, at de, der elsker visdom, gav os lidt mere enkel klarhed og dermed bedre globale betingelser for personlig udvikling - uanset intelligens-niveau.

Jeg bilder mig ind - fornemmer i hvert fald - at du har ganske mange muligheder for at bidrage her smiler

M.v.h. Arne.


Redigeret af Arne Thomsen (07/09/2008 09:37)
Top Svar Citer
#18622 - 11/10/2014 22:40 Re: MENNESKENE HAR SÅ MANGE MÆRKELIGE TING FOR [Re: Ipso Facto]
Michael Offline
bor her
Registeret: 23/06/2008
Indlæg: 1142
Hej Ipso Facto (hvis du stadig er blandt os)

Smukt og formidabelt indlæg, men det kan kun være fordi du er i en proces, at du gør det så indviklet.

Følelsen og tanken er selvfølgelig det samme, men få spørger sig selv om, hvad der findes for enden af tankestrømmen.

Hvad der findes? Ingenting.

Tanken er hukommelsens reaktion. Man kan f.eks. ikke tænke på indholdet af en bog, som man ikke har læst. Indholdet findes ikke for én, for man har ikke læst den.

Det er derfor indlysende, at tanken er hukommelsens reaktion idet man ikke kan tænke på noget man ikke kender. smiler

Længere henne ad vejen vil man finde ud af, at man udskiller sig selv som en selvstændig entitet i dette tankeunivers og man møder det klassiske problem om iagttageren og det iagttagne.

Det postuleres, at iagttageren ER det iagttagne, dvs. at tænkeren ER sine tanker, men er dette sandt?

Hvis dette tankeunivers er det, som vi er, er det måske ikke så svært at forstå at muslimen er muslim, den kristne kristen og ateisten er ateist.

Hver især bevæger de sig rundt i deres eget univers og benytter de forhånden værende midler når de tænker.

Disse begrænsede universer kan ikke høre op med at tænke. Man kan bringe lidt lys ind ved at præsentere dem for hinanden hvorfor diverse magthavere også konstant har forsøgt at forhindre, at deres proselytter bliver bekendt med anderledes opfattelser.

Der, for enden af vejen, hvor tanken hører op af sig selv, er der noget helt andet end ingenting.

Tankens ophør er den fuldstændige, ikke villede, negation.

Hvor tanken hører op, helt af sig selv, træder det, som er udover tanken i funktion.

Dette noget er den fuldstændig vågne forstand, som ikke kan beskrives med ord og dens bevægelse er opmærksomhed, sandhedens ekstase.

(Hvil i fred). smiler

Top Svar Citer
#18624 - 11/10/2014 22:59 Re: MENNESKENE HAR SÅ MANGE MÆRKELIGE TING FOR [Re: Michael]
ole bjørn Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2397
Sted: Sverige/Danmark

Kære Michael.

Jeppe er formentlig forlængst afgået ved Camparidøden, hvilket var ham vel undt. Så lad os følge hans sidste opfordring og lade ham hvile i fred, nu da hans argeste modstander her, KrænP, også er død.

Mvh

Ole Bjørn :o)


Top Svar Citer
annonce
Side 49 af 49 < 1 2 ... 47 48 49


Seneste indlæg
Måneden Ramadan,
af ABC
23/04/2021 13:41
Panteisme
af Arne Thomsen
23/04/2021 13:33
OPLYSTHED
af Gerth
22/04/2021 23:05
Hvad HansKrist dog skriver
af Hanskrist
21/04/2021 16:14
GUDDOMMELIGE SAMTALER
af ABC
16/04/2021 19:14
Nyheder fra DR
60 dages betinget fængsel og samfundstj..
23/04/2021 13:48
Tiltalt for trafikdrab på femårig pige..
23/04/2021 13:47
Sådan kan sygeplejerskernes strejke ram..
23/04/2021 13:44
Ventetider til hjælp mod barnløshed st..
23/04/2021 13:40
SpaceX og Nasa sender astronauter i rumm..
23/04/2021 13:40
Nyheder fra Religion.dk
Den katolske kirke er i en kønsideologi..
23/04/2021 06:00
Stalin brugte propaganda til at guddomme..
22/04/2021 06:10
Flygtningenævnet mangler nuancer i dere..
20/04/2021 06:00
Præsters natursyn påvirker klimakrisen..
19/04/2021 06:00
10 vigtigste om forholdet mellem tro og ..
06/04/2021 07:00