annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 15131359
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 2356624
Et andet syn 1967775
Jesu ord 1510330
Åndelig Føde 1338555
Galleri
Tiger i form (i Kristus; in Christ)
Hvem er online?
3 registrerede ABC, Arne Thomsen ,(1 usynlig), 149 gæster og 150 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 1 af 3 1 2 3 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#18379 - 30/08/2014 21:41 "Albert Schweitzer - helgen eller menneske"
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3637
Sted: Nørresundby
"Albert Schweitzer - helgen eller menneske": Tysk dokumentar udsendelse fra 2010 imorgen søndag 31 august på DR-K kl 15:15:

Portræt af den kontroversielle læge og miljø-aktivist, Albert Schweitzer, der på sin tid blev betragtet som et decideret geni. Han modtog Nobels fredspris - bl.a. for sin utrættelige kamp mod atomvåbenindustrien. I dag anses han for at være ophav til hele den nutidige økologi-bevægelse med krav om social og miljømæssig ansvarlighed. Men hvem var Schweitzer som menneske - på godt og ondt?


Han (Albert Schweitzer) står i stor gæld til Goethe, han skylder Kant meget, og Bach er hans lyst og glæde. Men Paulus er hans åndsfrænde. Magnus Ratter.

Almindeligvis siger man at A. Schweitzer er mest kendt for sin kritik af Jesu liv forskningen og her har fået sig et navn teologisk; men hans mest dybsindige teologiske værk er dog bogen; ”The Mysticism of Paul the Apostle”.

”Mystikken hos Apostlen Paulus” er et større værk end ”Den historiske Jesus”. Det har større rækkevidde, større dybde, det er præget af større lærdom og langt større originalitet. George Seaver.

Citat:
Albert Schweitzer om Paulus:

Paulus har for alle tider sikret os retten til at tænke i overensstemmelse med kristendommen. Han sætter den erkendelse, som skyldes Kristi ånd (og som vi ejer), over den traditionelle tro. Han har absolut og usvigelig ærbødighed for sandheden. Han vil ikke vide af den ufrihed, som er dikteret af tidligere læremestre, han anerkender kun den, som kærligheden pålægger os. Men dette vil ikke sige, at han er revolutionær. Han tager sit udgangspunkt i menighedens tro, men han anser sig ikke for forpligtet til at standse, hvor denne ophører; han hævder, at han har ret til at tænke de tanker, der gælder Kristus, til ende, og han tager ikke hensyn til, om den erkendelse, han derved når frem til, ligger inden for rækkevidden af de opfattelser, som hersker i menigheden, og kan anerkendes som en del af menighedens tro. Her optræder altså tænkningen for første gang i kristendommen, og resultatet giver os god grund til at mene, at troen ikke har noget at frygte af tænkningen, selv om den forstyrrer freden og fører til et opgør, som tilsyneladende ikke falder heldigt ud for fromheden.

Det har således en vis betydning for alle tider, at kristendommen symfoni begynder med en vældig dissonans mellem tro og tænkning, en dissonans, som går over til harmoni. Forudsætning for, at kristendommen skal blive en levende sandhed i de følgende generationer, er, at der stadig optræder tænkere i den, som i Jesu ånd gør troen på ham til erkendelse i de tanker, som hører til i verdensanskuelsen i de forskellige tider. Hvis kristendommen bliver til en traditionel tro, som gør krav på ganske simpelt at blive overtaget af de enkelte, mister den forbindelsen med tidens åndelige liv og har ikke længere evnen til at optræde i en ny skikkelse i en ny livsanskuelse. Hvis tænkningen ikke må tage overleveringen op til kritik, går det ud over den kristne sandhed, og den kristne sandfærdighed vil også lide under det. Det er derfor, det har en så vældig betydning, at Paulus ser det som noget ganske selvfølgeligt, at han skal gennemtænke troen på Jesus Kristus i hele dens omfang og hele dens dybde.
Når han siger, at man ikke skal hindre ånden i at komme til sin ret, og at friheden er der, hvor Herrens ånd råder, betyder dette, at den tænkende kristendom skal have sin ret inden for den troende kristendom, og at snæversynet tro ikke må undergrave respekten for sandheden. Kristendommen må aldrig miste den storsindethed, som gør, at den hos Paulus også anerkender tænkningen som noget, der kommer fra Gud. Der er noget frisk og forårsagtigt over den Paulinske kristendom, og det må ikke komme dertil, at dette overlever sig selv i den kristendom, vi bekender os til. I kristendommen optræder Paulus som tænkningens skytshelgen. Alle, der tror, at de tjener evangeliet bedst ved at tilintetgøre den frie tænkning i troen på Jesus, må skjule sig for Paulus. Citater slut.


Citat:
Det er på tide at kristendommen gør regnskab for om vi virkelig endnu har tro på Guds rige eller om denne tro bare er død overlevering for os. Vi har ord af Jesus som i dyb mening gjelder vore dages dogmatiske bekymringer: Matt.6,33: "Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal du få alt det andet i tilgift.
Men når den kristne tro prøver at forstå betydningen af Jesu fremtræden og den frelse han bragte i levende tro på Guds rige, træffer den på Paulus som banebryderen for en sådan kristendom. Gennem hans ord taler urkristendommen stadig til nye slægter.
Paulus har gjort en stor reformatorisk gerning ved sin lære om retfærdiggørelsen ved troen alene. Endnu større ting vil han udrette når hans Kristus-mystik, hans mystik om frelsen i Guds rige ved samfundet med Kristus, i fællesskabet med Kristus (Pauls ”i Kristus” mystik), bliver forstået, når engang den magt som ligger gemt i dette forhold begynder at udfolde sig. A. Schweitzer.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#18394 - 02/09/2014 13:24 Jesus el Paulus et falsk alternativ [Re: Hanskrist]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3637
Sted: Nørresundby
Michael skriver på chatten:

Citat:
Fri mig fra Paulus og hans beundrere. Vi har klart set, at kristendommen er Pauli ærinde, så fri misforståelse kristendommen. Paulus har indtil nu fuldstændig forvansket Jesu budskab, man kan ikke få dem begge.

De selvstændigt tænkende bærer på et stort ansvar. Det er deres opgave at lære enhver at kunne tænke selv.
Min kommentar dertil:

Jeg er modstander af selvstændig tænkning hvis der hermed menes at vi blot skal tænke som vi lyster om en sag uden at studere en sag kritisk og grundigt over en længere periode. Og det har jeg gjort helt bevidst igennem rigtig mange år såvidt spørgsmålet Jesus eller Paulus; Jesus og Paulus.

Michael har fx på det kraftigste gennem årene advaret imod at vi kritisk skal studere en sag ved at gå til fagvidenskaberne med deres kritiske tænkning. Blot skal vi sige hvad vi føler for, hvad vi synes og umiddelbart mener, udenom enhver undersøgelse og studie en sag, et spørgsmål, issue, som fx det her issue "Jesus og Paulus", er der en uoverstigelig kløft og modsætning eller er de i overensstemmelse hinanden. Og som sagt står jeg her så langt væk fra michael som et menneske kan komme, vi er hinandens modsætninger. Michael har indrømmet at han bruger de forskellige fagvidenskabelige discipliners nomenklatur, begreber, som han lyster uden at skæve til deres rette sammenhæng og gyldighedsområde, såvel som betydning. Han hævder også at vi ikke skal tænke som studere en sag kritisk og grundigt, men blot bruge løs af vore ordforråd efter forgodtbefindende uden skæven til om de stemmer med hvordan andre, kulturen og videnskaberne, bruger disse ord og begreber.

Jeg kan på ingen måder billiger denne michaels forfejlede id om selvstændig tænkning, og dette har da også medført mange eklatante fejlagtige påstande fra michael af som fx følgende:

Jesus er "ikke -handlingens" mester såvel som repræsentant for Nu'et tomheden og det uendelige rum.

Intet kunne være mere forkert, da Jesus om noget er repræsentant for eller en skikkelse tilhørende den jødiske eskatologiske historiske tradition såvel som den apokalyptiske krise politiske. Michaels evangeliske Jesus er en pseudo Jesus som hans Paulus opfattelse er en hellenistisk falsk traditionel kirkeopfattelse af Paulus.

Nogle helt utilgivelige fejlagtige påstande er vi blevet overdænget med fra Michaels side på linie med Peter Rubæk som michael gang på gang også har rost i sit syn på Paulus og Jesus (og om noget Fl Vang har gjort et kæmpestort arbejde i forhold til dem begge, for at korrigere deres misforståelser, og jeg håber virkelig de har studeret disse Vang indlæg, der ofte har svaret til et semester på teologi, så pædagogisk godt skrevet har de været). Og det er netop disse misforståelser som michael og rubæk nu gennem mere end 10 år bliver ved og ved med at diske op med, der gør at der opstår en uovervindelig mur af uoverensstemmelser mellem Jesus og Paulus; mere korrekt mellem evangelierne og de ægte Paulus breve.Altså spørgsmålet Jesus eller Paulus, mener jeg kun kan besvares hvis vi studere dette issue (et af de største og mest livlige i teologiens historie). Jeg kan ikke bare fordi jeg finder evangelierne anderledes og meget nemmere at forstå, læse og gå til og få livlige associationer i forbindelse med, end de paulinske breve, så derudfra påstå de er uforenelige og i strid med hinanden, såvidt indhold og budskab. For at forstå det forhold må man undersøge, studere, hvad er indholdet og budskabet i evangelierne og i Pauli breve.

Lad os overlade ordet til en af de største eksperter på området, Albert Schweitzer (hvorfor, jo for at blive klogere og bedre forstå det Nye Testamente, evangelierne og de ægte paulinske breve som for ikke ukritisk at overtage traditionens fordomme om Jesus contra Paulus):Citat:
The fateful thing is that the Greek, the Catholic, and the Protestant theologies all contain the Gospel of Paul in a form which does not continue the Gospel of Jesus, but displaces it (en misforståelse overleveringen og michael med millioner af andre (som religionshistorikeren Grønbech i sin tid fra Kbh's Universitet) ukritisk overtager. The true continuation of the Gospel of Jesus is found only in the authentic Primitive-Christian eschatological Paulinism. This alone is the Gospel of Jesus in the form appropriate to the time subsequent to His death.

So soon as Paulinism is made into any kind of doctrine of redemption, in which the concept of redemption is no longer attached to the belief in the Kingdom of God, it naturally comes in opposition with the Gospel of Jesus, which is wholly orientated to the Kingdom of God.

Consequently it ceases to have any connection with Jesus' simple Gospel of the Kingdom of God. It is shut off from it by Hellenised Paulinism as though by a wall.

But it is only the unauthentic Gospel of Jesus and the unauthentic Gospel of Paul which stand on this kind of relationship to one another. Once both are understood in the light of the eschatological expectation of the Kingdom of God, out of which they arouse, the alternative "Jesus or Paul" becomes meaningsless, and the modern depreciation of Paul has to be given up. For at once the integral connection between them becomes obvious, inasmuch as Paul shares Jesus' conception of the Kingdom of God, his doctrine of the redemptive significance of the death of Jesus is founded on that expectation of the Kingdom of God which is commen to them both, and in his Christ-mysticism he is only developing further the concept of the redemptive significance of the fellowship of the believers with the future Messiah (Christ), which is already present in the preaching of Jesus. From at truly historical point of view the teaching of Paul does not diverge from that of Jesus, but contains it within it.

Thus when our belief attains to clearness, and relates itself to the true Jesus and the true Paul, we find that for it too they belong together. It henceforth neither permits an unauthentic or incomplete Paul to obscure for our religious life the fundamental Gospel of Jesus, nor does it continue to cherish the delusion that it must free itself from Paul in order really to give alligiance to the Gospel of Jesus. Henceforward Paul is for it, as he so often designated himself, the "minister of Jesus Christ".
Med mine egne ord kunne jeg sige at Paulus er Jesu sande efterfølger eller fuldt på linie med Jesus fordi han binder på den tid og ja alle tiders eskatologiske forventning om Guds Rigets (en bedre verden) frembrud og gennembrud til Jesu Kristi person; Ånd som Guds Ånd (Guds Ånd: "from a growing power of the Spirit of God" ingen steder end her ses det at Jesus og Paulus fuldt er på linie hinanden) og skæbne/historie, altså død. Det, kristendommens begyndelse, fødsel, er en historisk begivenhed, hvor det altså er 1): i historien (såvel som den apokalyptiske politiske, metahistorien, eller historiens (fx kapitalist historien) afslutning) og 2): i forhold til Guds Ånds til stadighed større og større indflydelse i verden over hvert enkelt menneske (også sådan Hegel skal forstås) vi skal orientere os imod dersom vi er engageret i en bedre verden som kristne, på Jesu Kristi-lig vis, og ikke bagud i mythologisk guddommelig (deterministisk) tænkning.

mange kærlige Schweitzer hilsner HansKrist.


PS:

jeg ønsker ingen debat dersom der ikke bliver taget stilling til Albert Schweitzer's citerede ord. Jeg gider ikke debattere på det niveau hvor vi bare kan slynge om os med påstande om Jesus og Paulus som vi lyster, uden at vi gider sætte os ind i spørgsmålet, problemstillingen, issue diskursen på området.

Det er ikke debat bare at slynge om sig med påstande som man lyster, uden at ville i det mindste læse, som prøve at forstå hvad ens debatkollega skriver, til en begyndelse.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#18396 - 02/09/2014 14:17 Re: Jesus el Paulus et falsk alternativ [Re: Hanskrist]
Michael Offline
bor her
Registeret: 23/06/2008
Indlæg: 1142
Der er en historie om to buddhistmunke, som vandrede langs en flod.

Pludselig stødte de på en nøgen kvinde, som var ved at drukne i floden. Den ene munk svømmede ud og reddede hende.

Munkene gik videre og pludselig spurgte den ene munk den anden: "var det ikke enormt behageligt, at bære på en nøgen kvinde? Følte du begær?"

Den anden munk svarede: "Jeg slap hende for 2 timer siden, jeg kan forstå, at du bærer hende endnu."

Jeg vil lade de døde begrave deres døde med dit indlæg om hvad jeg mener. Du forstod det ikke dengang og du forstår det ikke nu.

Jeg håber at andre vil lade mig selv forklare hvad jeg mener uden at det skal gå gennem din uintelligente vridemaskine.
Top Svar Citer
#18398 - 02/09/2014 14:31 Re: Jesus el Paulus et falsk alternativ [Re: Michael]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3637
Sted: Nørresundby
dit indlæg har intet, INTET , at gøre med dine postulater om Jesus contra Paulus.

Som det overhovedet jo derfor ej heller er i nærheden af et adækvat svar til mig,

det har ikke en hujende fis med seriøs debat at gøre mand,

det du skriver er ude af kontekst til noget som helst, og giver slet slet ingen mening at komme med i denne trådDu skriver:

Citat:
Jeg håber at andre vil lade mig selv forklare hvad jeg mener uden at det skal gå gennem din uintelligente vridemaskine.


Du har rig lejlighed til at forklare dig med hvad du mener med fx disse dine ord jeg citerer dig for (hvor ikke et ord har været igennem min uintelligente vridemaskine, du er sørme gengivet korrekt michael):

Citat:
Fri mig fra Paulus og hans beundrere. Vi har klart set, at kristendommen er Pauli ærinde, så fri misforståelse kristendommen. Paulus har indtil nu fuldstændig forvansket Jesu budskab, man kan ikke få dem begge.Du skal selvfølgelig forklare dig overfor Albert Schweitzer der siger det stik modsatte af hvad du siger.

Men så forklar dig dog ( VI VENTER OG HAR VENTET I OVER 10 ÅR PÅ AT DU VILLE ARGUMENTERE FOR DINE SYNSPUNKTER frem for blot at postulere en masse ud i æteren år efter år og aldrig gå i debat som argumentere for det du skriver), argumenter for at det er dig der har ret og Albert Schweitzer og stort set hele den teologiske fagvidenskabelige skole, der har uret.

Dine synspunkter, uanset hvor forfejlede og misforståede de er, kan ingen ta fra dig, men du må sgu da som alle os andre argumentere for dem, det siger sig selv.
Som du ej heller i over 10 år blot stort set dagligt har ret til at påstå det jeg siger om urkristendommen og Paulus er forkert, usandt og noget vrøvl, uden at du overhovedet en eneste gang har været i debat med mig og argumenteret herfor. Sådan kan man da ikke blot postulere om sin debatkollega i over 10 år, uden overhovedet at ville begrunde og argumentere for at han har uret.

Så, ja forklar dig, kom igang med at forklare os andre, det være sig mig, og alle andre, vi venter på at du argumenterer for dine synspunkter og ikke bare gennem over 10 år tonser dine ubegrundede postulater ud i debat æteren.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#18399 - 02/09/2014 14:51 Re: Jesus el Paulus et falsk alternativ [Re: Hanskrist]
Michael Offline
bor her
Registeret: 23/06/2008
Indlæg: 1142
Jeg argumenterer ikke for mine synspunkter. Jeg beder folk om at se selv.

Hvis de ikke kan se selv, vil ingen argumenter kunne overbevise dem.

Jeg beder ethvert menneske: "se selv."

Jeg kan derfor ikke, samtidig, have nogen argumenter.

smiler


Top Svar Citer
annonce
Side 1 af 3 1 2 3 >


Seneste indlæg
Videregivelse af hemmeligheder
af ABC
03/03/2024 20:44
Kærlighedsbevægelsen...
af ABC
03/03/2024 17:40
Hvem vil være muslim...
af ABC
03/03/2024 16:08
Bibelen Leth Fortalt - Thomas og Tikka
af ABC
02/03/2024 02:12
Log In
af Tikka
29/02/2024 17:38
Nyheder fra DR
20.000 soldater deltager i stor Nato-øv..
03/03/2024 21:50
Nye Borgerliges Ungdom opløser sig selv..
03/03/2024 21:12
Scoring i tillægstiden redder AGF fra n..
03/03/2024 20:08
Danskerløse United taber Manchester-der..
03/03/2024 18:28
To teenagedrenge varetægtsfængsles eft..
03/03/2024 18:07
Nyheder fra Religion.dk