annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 5402578
Et andet syn 1264326
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 1087956
Jesu ord 889790
Spirituel omsorg 819496
Galleri
Kirkebø
Hvem er online?
1 registreret somo 60 gæster og 15 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 38 af 38 < 1 2 ... 36 37 38
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#17979 - 12/07/2014 13:21 Re: Hvad er kristendom? [Re: Arne Thomsen]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
Problemet er ikke din ret til at sidde og stille det samme spørgsmål eller skrive den samme sætning år efter år, det ku’ man jo bare overse, problemet er, at du ikke kan forklare grunden til at du gør det?
Problemet med dine spørgsmål om ”universets kærlighed” er m.a.o.: hvad relaterer spørgsmålet sig til af forklaringsproblemer?
Har du fx oplevet kærlighedsproblemer ude i universet der har en effekt på dit liv, og derfor synes det er et overordentlig vigtigt spørgsmål mennesker burde tage stilling til i deres liv, og af den grund skriver den slags indlæg?
Nej, det har du ikke - ja det sir forhåbentlig sig selv. Så spørgsmålet bliver derfor i stedet: hvorfor sidder du og skriver den slags indlæg, nu du tydeligvis ingen virkelighed behandler udfra egne erfaringer?
Dét spørgsmål relaterer sig til motiverne for kommunikation overhovedet, altså: hvad er det for informationer du vil kommunikere, Arne, og hvorfor synes du det du kommunikerer, er vigtigt for mennesker at tage stilling til?

Her ligger der altså et forklaringskrav, men det ligger der udelukkende fordi dine spørgsmål ikke relaterer sig til noget i virkeligheden. Og hvorfor skulle nogen bruge tid på at interessere sig for dine fantasier om fx guder, ja kristendom? ,)

Mvh
Simon
Top Svar Citer
#17983 - 13/07/2014 00:48 Re: Hvad er kristendom? [Re: Anonym]
Anonym
Uregistreret

For at uddybe hvad man kan finde, hvis man læser Det Nye Testamente:

1) Jesus gav os mennesker uselviskhedens bud om at elske Gud og mennesker. Mange bud gav han, men de er alle indeholdt af det dobbelte kærlighedsbud. Derudover understregede han hyppigt, at buddene skulle efterleves i handling.

"Hvorfor siger I: Herre, Herre! til mig, når I ikke gør, hvad jeg siger? Enhver, som kommer til mig og hører mine ord og handler efter dem – hvem han ligner, vil jeg vise jer: Han ligner et menneske, der byggede et hus, gravede dybt ned og lagde soklen på klippen. Da der blev oversvømmelse, væltede floden ind imod huset, men den kunne ikke rokke det, fordi det var bygget godt. Men den, der hører og ikke handler derefter, ligner et menneske, der byggede et hus lige på jorden uden sokkel. Floden væltede imod det, og straks faldt det sammen, og ødelæggelsen af det hus blev stor."
(Lukas 6, 46-49)


Nogle eksempler på bud (overordnet):
- At elske sine fjender og gøre godt mod dem der hader en.
- At give til dem man ikke får noget igen af.
- At give i det skjulte, ikke for at vise sin retfærdighed.
- At afstå fra at blive vred, men i stedet tilgive konstant.
- At tage sig af de fattige og svage.
- At søge Guds rige og ikke bekymre sig om at samle i forråd.

Her er nogle få eksempler, og jeg finder gerne flere, hvis der er interesse for det:

"Når du indbyder til frokost eller til middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vanføre, lamme og blinde. Da skal du være salig, for de har ikke noget at give dig til gengæld. Men det vil blive gengældt dig ved de retfærdiges opstandelse."
(Lukas 14, 12-14)

"Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer. Velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer. Slår nogen dig på den ene kind, så vend også den anden til. Tager nogen din kappe, så lad ham tage kjortlen med. Giv enhver, som beder dig, og tager nogen, hvad der er dit, så kræv det ikke tilbage. Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem."
(Lukas 6, 27-32)

"Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker for at blive set af dem, for så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyklerne gør det i synagoger og på gader for at prises af mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, for at din almisse kan gives i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig."
(Matthæus 6, 1-4)


2) Jesus gav sine disciple befaling om at gå ud og prædike i verden og lære alle folkeslag at efterleve hans befalinger. Han forberedte dem på, at de ville møde verdens had.

"Salige er I, når mennesker hader jer, forstøder jer og håner jer og afskyr jeres navn som noget ondt for Menneskesønnens skyld. Fryd jer på den dag og spring højt af glæde, for se, jeres løn er stor i himlen; således behandlede deres fædre også profeterne."
(Lukas 6, 22-23)

"Jeg har givet dem dit ord; og verden har hadet dem, fordi de ikke er af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde. De er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden. Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed. Ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden."
(Johannes 17, 14-18)


3) Jesus forlangte, at hvis nogen ville følge ham, skulle de give afkald på alt - ja, miste deres liv for at finde det! - og tage deres kors op og gå i hans spor.

"Sådan kan ingen af jer være min discipel uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting; men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning; man smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre!"
(Lukas 14, 33-35)

"Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal frelse det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men miste sig selv eller bøde med sig selv? For den, der skammer sig ved mig og mine ord, skal Menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin og Faderens og de hellige engles herlighed.”
(Lukas 9, 23-26)

”For Menneskesønnen skal komme i sin faders herlighed sammen med sine engle, og da vil han gengælde enhver efter hans gerninger.”
(Matthæus 16, 27)

4) Jesus mødte selv verdens had. Et had der kom af, at han vidnede om verden, at dens gerninger er onde. Hans lys afslører verdens mørke, og han blev slået ihjel. Deraf offeret: Han kendte prisen, men forblev Gud lydig indtil døden.

Ikke engang hans brødre troede på ham. Da sagde Jesus til dem: "Min tid er endnu ikke kommet, men jeres tid er det altid. Jer kan verden ikke hade, men mig hader den, fordi jeg vidner om den, at dens gerninger er onde."
(Johannes 7, 5-7)


5) Ved hans lydighed har han banet vejen for os, og han beder os om at efterleve hans ord og levned. Når vi tager vores kors op og følger ham - så viser troen sig! - og den, der følger Jesus, vil modtage Helligånden.

"Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den."
(Johannes 14, 15-17)

"Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham."
(Johannes 14, 21)

"Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og det ord, I hører, er ikke mit, men Faderens, som har sendt mig."
(Johannes 14, 23-24)

"Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed."
(Johannes 15, 9-10)


Nu siger nogle så: "Jamen, farisæerne fulgte jo buddene. De var nogle af de mest fromme mennesker, men de blev forkastet."

- Se, det er en helt forkert udtalelse!! Jesus beskriver farisæerne som bl.a. selviske, pengebegærlige, hyklere, blinde vejledere og lovløse! Han sagde, at de lod hånt om Guds bud og i stedet fulgte deres egne menneskebud.

"Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I æder enker ud af huset og beder længe for et syns skyld. Derfor skal I dømmes så meget hårdere."
(Matthæus 23, 14)

"Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I giver tiende af mynte, dild og kommen, men I forsømmer det i loven, der vejer tungere, ret og barmhjertighed og troskab. Det ene skal gøres og det andet ikke forsømmes. I blinde vejledere, I sier myggen fra, men sluger kamelen."
(Matthæus 23, 23-24)

"Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I renser bæger og gryde udenpå, men indeni er de fulde af rovlyst og griskhed. Du blinde farisæer, rens først bægeret for det, der er indeni, så vil det også være rent udenpå."
(Matthæus 23, 25-26)

”Esajas profeterede rigtigt om jer hyklere, sådan som der står skrevet:
Dette folk ærer mig med læberne,
men deres hjerte er langt borte fra mig,
forgæves dyrker de mig,
for det, de lærer, er menneskebud.
I har tilsidesat Guds bud og overholder kun menneskers overlevering.”
(Markus 7, 6-8)


Sandelig, følg Guds bud hvis I vil træde ind i Guds rige!
Svælg ikke i de moderne diskurser der hellere vil, at vi skal modtage og rive til os end at give. Men se, det er saligere at give end at få.

Næste indlæg vil dreje sig om at forholde sig til det nye testamentes tekster kritisk - ikke set indefra som jeg har gjort indtil videre - men set udefra!
Top Svar Citer
#18005 - 15/07/2014 12:44 Re: Hvad er kristendom? [Re: Anonym]
Hanskrist Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 1978
Sted: Nørresundby
Nu pipper han med igen, anonyme Zeff, Kylling Kryster simone beundrer, der gerne kommer med 'hadefulde' små indslag imod undertegnede:

Citat:
Du slynger om dig med ord og begreber du ikke aner betydningen af.
pip pip slut


Nej det er hverken du eller simon i stand til at kunne føre bevis for, fornuftigt at kunne argumentere for det rigtige i. For kunne I, da gjorde I det, for der er intet I hellere ville kunne magte og gøre, end at kunne påvise det forhold. Men i over 10 år, er der ikke en eneste gang forsøgt noget i den retning.

Men I er velkomne til forsøget. Jeg ville intet have imod at blive korrigeret og dermed klogere på et emne, det er faktisk derfor jeg er her, nemlig for at debattere, drøfte og endevende et emne, en problemstilling. For igennem I andre at få nye perspektiver og vinkler på en sag, som at få den uddybet. Men jeg mangler et modspil.


Mere pip pip fra Kyllingen:

Citat:
OB er ganske enkelt en alfahan; hvad du ikke er…


Nu pipper Kylling Kryster igen, ham anonyme beundrer af simon, nok simon selv.

Det, hvad en alfahan er, aner du anonyme Kylling Kryster intet om, du er ikke evolutionsbiologisk i nærheden af noget der kunne ligne primat adfærd, alfahan adfærd, du er et anonym stækket stykke skræmt forvirret pip pip kyllinge fjerkræ.

Gå så ind og få dig oprettet, du kan stadig være anonym Kylling Pipper, pip pip.


vh HansKrist.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#18022 - 16/07/2014 03:03 Re: Hvad er kristendom? [Re: Hanskrist]
Anonym
Uregistreret


Med en blanding af betagelse og forundring beser man dette enestående indlæg; hvilket vid … hvilken sproglig elegance … en fryd for øjne og hjerne …

`-´
Top Svar Citer
annonce
Side 38 af 38 < 1 2 ... 36 37 38


Seneste indlæg
Gennemsigtighed og troværdighed af faktiske fakta
af somo
28/09/2020 17:07
Lyset - et forum for spirituelle mennesker...
af Arne Thomsen
28/09/2020 15:28
OPLYSTHED ( ny version )
af Gerth
23/09/2020 22:15
Omskæring af drengebørn i Danmark.
af Gerth
18/09/2020 03:58
Samtaler omkring bålet...
af ABC
12/09/2020 09:59
Nyheder fra DR
Forenings frygt er blevet til virkelighe..
28/09/2020 17:22
Smittetal i Aarhus fortsætter med at st..
28/09/2020 14:23
435 nye smittede med coronavirus
28/09/2020 13:58
Veganerpartiet træder frem på den poli..
28/09/2020 13:57
Flere kvinder dyrker motion i foreninger..
28/09/2020 13:53
Nyheder fra Religion.dk
Efter rosh ha-shanah beder jøder medmen..
22/09/2020 06:00
“Det var som om, jeg var død”: Budd..
21/09/2020 06:29
Trods coronarestriktioner: Det jødiske ..
17/09/2020 06:12
Velkommen til år 5781: En forklaring af..
16/09/2020 05:50
Er vi alle niqabier?
15/09/2020 06:20