annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 15647154
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 2379285
Et andet syn 1988754
Jesu ord 1521930
Åndelig Føde 1510825
Galleri
Fra bjørnens familiealbum.
Hvem er online?
1 registreret (1 usynlig), 218 gæster og 33 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 45 af 45 < 1 2 ... 43 44 45
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#42497 - 31/12/2023 13:47 Re: Åh disse ÅBENBARINGER 🔥💕 [Re: Hanskrist]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3650
Sted: Nørresundby
😱🫣🧐😜😍🥰

Godt Nytår - tak for kaffe - helt sort kaffe - velbekomme:

At være lidt FRA

for også at kunne være TIL

Uden nattens og søvnens FRAvær ville vi ikke kunne have nogen TILværelse - dagens TILværelse

Husk at koble FRA

For også at kunne koble TIL

Einstein var meget ÅNDsFRAværende

Alligevel er det ham der har forstået vores TILværelse bedst af alle

Einstein valgte FRAvær for at kunne være TIL - for at forstå vor TILvær - TILværelse

Det er paradoksalt at uden nattens og søvnens FRAvær ville vi ingen TILværelse have -

Derfor jeg anbefaler dagdrømme'riernes selvforglemmende trance FRAvær (som opfinderen Thomas Edison var en sand mester i) - i samme øjeblik vi bliver revet med i sekvenser af dagdrømme - eller en dagdrøm overtager os og vi glemmer vores smertefulde og konfliktfyldte bekymrede bevidsthed er vi HELbredte - man ved at når dette sker har man opnået en restitution der svarer til en hel nats søvn - FRAvær.

Husk at være tilpas FRAværende!

Hvorfor dog?

Jo for at kunne være TIL

Er FRAvær ikke meditation?

Jo egentlig ja.

Men min overraskende påstand i den sammenhæng (som psykoanalytiker) er at det eneste autentiske FRAvær er når DAGDRØMMERNE i en selvforglemmende trance ekstase refleks griber os og ja vi er væk et øjeblik eller gerne flere sekvenser af øjeblikke og væk i en drøm - dagdrøm.

Jeg gentager - neurovidenskab har bevist at den restitution der foregår i en sådan trance selvforglemmende dagdrøm af FRAvær svarer til en hel nats søvnens FRAværende restitution.

Husk at lade tankerne vandre frit (den psykoanalytiske metode) der er ingen grund til at overanstrenge vores bevidsthed og opmærksomhed med NÆRVÆR 24/7. Nemlig er dette tegn på stress at ville være på/on i et 24/7 NÆRVÆR.

Vi mennesker kan blive så optaget af NU'et at vi aldrig bliver NÆRværende os SELV. Heidegger der hævder at vi mennesker er NÆRværende os SELV ved at være FRAværende NU'et. Det er også det den psykoanalytiske metode bunder i - de frie associationer (tankerne der vandre frit) og dagdrømmene der er VEJEN til os SELV.

NU'et kan noget - for det er alene i NU'et at vi handler kreativt skabende ind i verden - blot må vi ikke overanstrenge os selv ved at være nærværende NU'et 24/7. Det er anstrengende for vores bevidsthed - det overanstrenger vores bevidsthed og den lider skade og begynder at fungere ineffektiv - der opstår dysfunktion.

Er du Hans-Kristian Hindkjær ikke MYSTIKER?

Ja og nej

Nej i den udstrækning at jeg kan lovsynge med min forstand om tingene - det jeg taler om, hvilket er mange MYSTIKERs svaghed - de kan ikke tværvidenskabeligt kontekste hvad de taler om på en forstandig måde.

Husk at jeg Hans-Kristian Hindkjær har anbefalet DAGDRØMMENE og at lade tankerne vandre som VEJEN til os SELV i mindst 40 år nu - som alternativ til new age mindfulness meditation (være vågen gennem opmærksomhed og bevidsthed) og dette at være i NU'et; selvfølgelig ud fra at jeg var skolet indenfor dybdepsykologien og psykoanalysen - især Jungiansk Psykologi.

Jeg påstod der for 40 år siden at det blot ville være et spørgsmål om tid og neurovidenskab ville give mig medhold og det er netop hvad der er sket de senere år, læs selv:

I det store komplicerede maskinrum, vi kalder menneskehjernen, finder vi et særligt neuralt netværk kaldet ”Default Mode Network” -

Hjernens autopilot; Default Mode Network - hvor tankerne vandrer og forudsætningerne er til stede, for at dagdrømmene i en trance ekstase refleks kan gribe os og forløse os fra vores bekymrede overanstrengte ineffektive bevidsthed og opmærksomhed der forsøger at være på/on 24/7 fordi der er så meget vi skal nå. Universal Geniet Albert Schweitzer siger at mennesket dersom det ikke overarbejdede - altså ikke spændte buen for hårdt (hvorved buen mister sin op spænd'stighed og ender med at gå i stykker) så ville mennesket hver eneste dag kunne udføre et godt stykke passende afmålt dagsarbejde og derved kunne opnå de største resultater her i livet - altså fordi vi derved undgår værksteds reperationerne, at holde helt stille, og ja for hver reperation bliver vi dårligere og dårligere kørende. De der værksteds besøg koster hver gang - noget er gået tabt hver gang, når vi spænder buen for hårdt eller kører bilen (os selv) for hårdt.

Albert Schweitzer har selvfølgelig en pointe her, men jeg tror vi lige skal huske på at vores præstationer her i livet dog ikke er eller skal være ens hver dag - rytmen og variationerne har at gøre med når ÅNDEN = MOTIVATIONEN er over os så præsterer vi selvfølgelig usædvanligt højt - men stadig skal vi i den periode hvor ÅNDEN og MOTIVATIONEN er over os være opmærksom på ikke til trods at overspænde buen.

Så mange ord Hansemand - nu glemte jeg hvad det hele handlede om og begyndte med.

Det der med DAGDRØMME FRAværet

Nå ja - nu er jeg med igen - tror lige jeg læser teksten en gang til.

Tak for det min ven - du er sørme en flittig elev discipel.

NB:

God litteratur romaner og eventyr og religiøs litteratur fx udnytter det med DAGDRØMMENE - jeg forfatteren eller den gode litteratur lige nævnt udnytter vores DAGDRØMMENDE medfødte natur - vores MYTHOS BEVIDSTHED - tvillingen til vores LOGOS BEVIDSTHED. Problemet er at de to tvillinger er kommet væk fra hinanden og ikke længere kan tale sammen - kommunikere sammen og forstå hinanden - Gud og mennesket - det guddommelige og menneskelige - det himmelske og jordiske er blevet adskilt (faldet - syndefaldet). Oplysningstidens filosoffer især Comte og i vor tid ateisterne ser dette som en stor fordel at vi ryster Paulus og Jung og det religiøse af os - befrier os fra dette åg - men hvad er der sket? Aldrig har den menneskelige natur og jordens natur været så ødelagt og ude af balance som nu hvor LOGOS BEVIDSTHEDEN er blevet enerådende dominerende.

Vores antropo'kosmiske ARKAISKE oprindelige i verden værens eksistens og TILHØRSFORHOLD er forsvundet - VÆRENS GLEMSEL - der gør at vi ikke længere føler os HJEMME i verden og sammen med hinanden - indbyrdes med hinanden i solidaritet længere og en RELIGIØS HJEMLÆNGSEL og SØGEN har aldrig været større siden den moderne naturvidenskabelige LOGOS BEVIDSTHED og ateisme mistede kontakten til sin tvillingebroder bevidsthed - MYTHOS BEVIDSTHEDEN. (1)*

💕✝️💗☦️💕

💕💌💘💌💕

Det ovenfor var et Kristus Kærligheds Brev

Fyldt med flydende nydelse og fryd (yyyy)

Det er den form for SPIRITUALITET jeg betegner som den feminine bløde søde lidt erotiske form for SPIRITUALITET.

Jeg har også en maskulin form for SPIRITUALITET hvor den EKSTATISKE BEGEJSTRING der griber os er så overvældende og mægtig virkende fordi den er fyldt med EKSISTENS FORVANDLENDE STORE SJÆLSKRÆFTER at vi bliver NYE SKABNINGER tillige med at vi får en hel NY KREATIV SKABENDE HANDLINGSBASIS i GUD. Ja denne form for maskulin SPIRITUALITET er de Nye Skabninger vi er "i Kristus" qua Helligåndens vidunderlige forunderlige gerninger med os - Helligåndens Frugter og Helligåndens karismatiske ÅndsGaver der er at sammenligne med vores Maslow'ske Selvaktualisering (selvrealisering) og Jungianske Individuation der godt nok er drevet af ikke vores egen ånd, men Helligånden der driver denne vores Paulinske Maslow'ske Selvaktualisering.

Uha uha Hansemand, nu ikke så mange ord, kan vi ikke vente med denne paulinske maskuline form for SPIRITUALITET til en anden gang, jeg synes din ovenfor beskrevne paulinske feminine form for SPIRITUALITET var så rigeligt for idag, ja mit hoved har svært ved at rumme mere og du taler jo netop om at vi ikke skal overanstrenge vores bevidsthed.

(1)*:

Myten er uadskillelig fra sproget, og ligesom Logos betyder Mythos oprindeligt ord eller tale.
Sproget føder Logos og Mythos som tvillinger, men efter fødslen går de hver til sit (lateraliseringen: højre venstre hjernehalvdels arbejdsdeling og differentiering via den kulturelle sproglige skoling og opdragelse næste generation); Logos bliver den rationelle tale kommende fra en logisk objektiv ånd, der forestiller sig verden uden for sig selv; Mythos konstituerer den subjektive, enestående og konkrete diskurs ved en ånd, som er vokset sammen med verden og oplever den som sit indre. Senere blev Mythos og Logos modsætninger idet Mythos forekom Logos at være som en fabel, en legende blottet for sandhed, og Logos syntes for Mythos at være kødløs abstraktion, noget ydre i forhold til de dybere realiteter. Edgar Morin (parentesen er dog min).
Arkeånden.
De to tankegange, den rationelle og den mythologiske, der er tæt forbundet i de arkaiske civilisationer, udvikles sideløbende i de historiske civilisationer og kan indgå i en forbavsende symbiose i vores moderne civilisation. Først og fremmest har den rationelle og den mythologiske tankegang fælles oprindelse; dermed mener jeg ikke blot ånd/hjerne i almindelighed, men de grundlæggende principper, der styrer åndens/hjernens operationer.
Mythologien er menneskelig. Dyrene er i deres beregninger uvidende om myten,og kan derfor forekomme mere logiske end vi med vores erkendelse. Man har længe troet, at myten var en primitiv illusion, født af en naiv anvendelse af sproget. Man må imidlertid forstå, at myten afslører en stadig levende Arketanke og ikke så meget en arkaisk forældet tanke. Myten stammer fra det, man kan kalde Arkeånden, som ikke er nogen tilbagestående ånd, men en Bagvedliggende Ånd, som i overensstemmelse med den stærke betydning af ordet Arke hænger sammen med de oprindelige kræfter og former i forbindelse med de hjernemæssige-spirituelle aktiviteters principielle og grundlæggende aktiviteter dér, hvor de to tanker endnu ikke er adskilt.
1. Den bagvedliggende Ånd er en gordisk hjerne-spirituel knude, hvor ikke blot de tankegange endnu er forenede, men hvor også:
- det subjektive og det objektive endnu ikke er adskilt
- repræsentationen smelter sammen med den repræsenterede ting (som det er en oversættelse af);
- sproget endnu ikke har adskilt det påpegende og det påkaldende, det prosaiske og det poetiske. Edgar Morin.
Vi ved ikke hvad den ånd, der kan opfatte den hjerne, der frembringer den, er. Eller hvad en hjerne, der kan frembringe den ånd, der opfatter den, er. Edgar Morin.
Menneskeånden er ikke længere alene og uden for livet, den udvikler et nyt liv - åndens liv - i en ny verden - åndens verden.
Den levende ånd, trækker sig ikke bort fra livet, men udvikler det (livet) i sig selv og i os.
Bevidstheden viser sig at være i stand til at virke tilbage på ånden, modificere den og reformere den, og dermed reformere selve det levende væsen.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
annonce
Side 45 af 45 < 1 2 ... 43 44 45


Seneste indlæg
Til papirkurven?
af Arne Thomsen
18/04/2024 13:00
Tanker - idéer - visioner.
af Tikka
18/04/2024 11:30
Er der noget nyt under solen...
af ABC
17/04/2024 15:12
Eid-Al-Fitr
af somo
16/04/2024 18:49
Ramadan-måneden
af somo
16/04/2024 18:47
Nyheder fra DR
Forfatter får ikke udleveret sine dagb..
18/04/2024 12:53
Askesky fra vulkanudbrud tvinger indones..
18/04/2024 12:12
Politi: For tidligt at sige, om branden ..
18/04/2024 11:59
Efter ophold i Syrien: Vicestatsadvokat ..
18/04/2024 11:42
Billede fra krigen i Gaza bliver årets ..
18/04/2024 11:39
Nyheder fra Religion.dk