annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 17863986
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 2522588
Et andet syn 2073578
Åndelig Føde 2036534
Så er der linet op... 1592597
Galleri
Svensk træhus
Hvem er online?
1 registreret Arne Thomsen 273 gæster og 325 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 45 af 45 < 1 2 ... 43 44 45
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#42497 - 31/12/2023 13:47 Re: Åh disse ÅBENBARINGER 🔥💕 [Re: Hanskrist]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3806
Sted: Nørresundby
😱🫣🧐😜😍🥰

Godt Nytår - tak for kaffe - helt sort kaffe - velbekomme:

At være lidt FRA

for også at kunne være TIL

Uden nattens og søvnens FRAvær ville vi ikke kunne have nogen TILværelse - dagens TILværelse

Husk at koble FRA

For også at kunne koble TIL

Einstein var meget ÅNDsFRAværende

Alligevel er det ham der har forstået vores TILværelse bedst af alle

Einstein valgte FRAvær for at kunne være TIL - for at forstå vor TILvær - TILværelse

Det er paradoksalt at uden nattens og søvnens FRAvær ville vi ingen TILværelse have -

Derfor jeg anbefaler dagdrømme'riernes selvforglemmende trance FRAvær (som opfinderen Thomas Edison var en sand mester i) - i samme øjeblik vi bliver revet med i sekvenser af dagdrømme - eller en dagdrøm overtager os og vi glemmer vores smertefulde og konfliktfyldte bekymrede bevidsthed er vi HELbredte - man ved at når dette sker har man opnået en restitution der svarer til en hel nats søvn - FRAvær.

Husk at være tilpas FRAværende!

Hvorfor dog?

Jo for at kunne være TIL

Er FRAvær ikke meditation?

Jo egentlig ja.

Men min overraskende påstand i den sammenhæng (som psykoanalytiker) er at det eneste autentiske FRAvær er når DAGDRØMMERNE i en selvforglemmende trance ekstase refleks griber os og ja vi er væk et øjeblik eller gerne flere sekvenser af øjeblikke og væk i en drøm - dagdrøm.

Jeg gentager - neurovidenskab har bevist at den restitution der foregår i en sådan trance selvforglemmende dagdrøm af FRAvær svarer til en hel nats søvnens FRAværende restitution.

Husk at lade tankerne vandre frit (den psykoanalytiske metode) der er ingen grund til at overanstrenge vores bevidsthed og opmærksomhed med NÆRVÆR 24/7. Nemlig er dette tegn på stress at ville være på/on i et 24/7 NÆRVÆR.

Vi mennesker kan blive så optaget af NU'et at vi aldrig bliver NÆRværende os SELV. Heidegger der hævder at vi mennesker er NÆRværende os SELV ved at være FRAværende NU'et. Det er også det den psykoanalytiske metode bunder i - de frie associationer (tankerne der vandre frit) og dagdrømmene der er VEJEN til os SELV.

NU'et kan noget - for det er alene i NU'et at vi handler kreativt skabende ind i verden - blot må vi ikke overanstrenge os selv ved at være nærværende NU'et 24/7. Det er anstrengende for vores bevidsthed - det overanstrenger vores bevidsthed og den lider skade og begynder at fungere ineffektiv - der opstår dysfunktion.

Er du Hans-Kristian Hindkjær ikke MYSTIKER?

Ja og nej

Nej i den udstrækning at jeg kan lovsynge med min forstand om tingene - det jeg taler om, hvilket er mange MYSTIKERs svaghed - de kan ikke tværvidenskabeligt kontekste hvad de taler om på en forstandig måde.

Husk at jeg Hans-Kristian Hindkjær har anbefalet DAGDRØMMENE og at lade tankerne vandre som VEJEN til os SELV i mindst 40 år nu - som alternativ til new age mindfulness meditation (være vågen gennem opmærksomhed og bevidsthed) og dette at være i NU'et; selvfølgelig ud fra at jeg var skolet indenfor dybdepsykologien og psykoanalysen - især Jungiansk Psykologi.

Jeg påstod der for 40 år siden at det blot ville være et spørgsmål om tid og neurovidenskab ville give mig medhold og det er netop hvad der er sket de senere år, læs selv:

I det store komplicerede maskinrum, vi kalder menneskehjernen, finder vi et særligt neuralt netværk kaldet ”Default Mode Network” -

Hjernens autopilot; Default Mode Network - hvor tankerne vandrer og forudsætningerne er til stede, for at dagdrømmene i en trance ekstase refleks kan gribe os og forløse os fra vores bekymrede overanstrengte ineffektive bevidsthed og opmærksomhed der forsøger at være på/on 24/7 fordi der er så meget vi skal nå. Universal Geniet Albert Schweitzer siger at mennesket dersom det ikke overarbejdede - altså ikke spændte buen for hårdt (hvorved buen mister sin op spænd'stighed og ender med at gå i stykker) så ville mennesket hver eneste dag kunne udføre et godt stykke passende afmålt dagsarbejde og derved kunne opnå de største resultater her i livet - altså fordi vi derved undgår værksteds reperationerne, at holde helt stille, og ja for hver reperation bliver vi dårligere og dårligere kørende. De der værksteds besøg koster hver gang - noget er gået tabt hver gang, når vi spænder buen for hårdt eller kører bilen (os selv) for hårdt.

Albert Schweitzer har selvfølgelig en pointe her, men jeg tror vi lige skal huske på at vores præstationer her i livet dog ikke er eller skal være ens hver dag - rytmen og variationerne har at gøre med når ÅNDEN = MOTIVATIONEN er over os så præsterer vi selvfølgelig usædvanligt højt - men stadig skal vi i den periode hvor ÅNDEN og MOTIVATIONEN er over os være opmærksom på ikke til trods at overspænde buen.

Så mange ord Hansemand - nu glemte jeg hvad det hele handlede om og begyndte med.

Det der med DAGDRØMME FRAværet

Nå ja - nu er jeg med igen - tror lige jeg læser teksten en gang til.

Tak for det min ven - du er sørme en flittig elev discipel.

NB:

God litteratur romaner og eventyr og religiøs litteratur fx udnytter det med DAGDRØMMENE - jeg forfatteren eller den gode litteratur lige nævnt udnytter vores DAGDRØMMENDE medfødte natur - vores MYTHOS BEVIDSTHED - tvillingen til vores LOGOS BEVIDSTHED. Problemet er at de to tvillinger er kommet væk fra hinanden og ikke længere kan tale sammen - kommunikere sammen og forstå hinanden - Gud og mennesket - det guddommelige og menneskelige - det himmelske og jordiske er blevet adskilt (faldet - syndefaldet). Oplysningstidens filosoffer især Comte og i vor tid ateisterne ser dette som en stor fordel at vi ryster Paulus og Jung og det religiøse af os - befrier os fra dette åg - men hvad er der sket? Aldrig har den menneskelige natur og jordens natur været så ødelagt og ude af balance som nu hvor LOGOS BEVIDSTHEDEN er blevet enerådende dominerende.

Vores antropo'kosmiske ARKAISKE oprindelige i verden værens eksistens og TILHØRSFORHOLD er forsvundet - VÆRENS GLEMSEL - der gør at vi ikke længere føler os HJEMME i verden og sammen med hinanden - indbyrdes med hinanden i solidaritet længere og en RELIGIØS HJEMLÆNGSEL og SØGEN har aldrig været større siden den moderne naturvidenskabelige LOGOS BEVIDSTHED og ateisme mistede kontakten til sin tvillingebroder bevidsthed - MYTHOS BEVIDSTHEDEN. (1)*

💕✝️💗☦️💕

💕💌💘💌💕

Det ovenfor var et Kristus Kærligheds Brev

Fyldt med flydende nydelse og fryd (yyyy)

Det er den form for SPIRITUALITET jeg betegner som den feminine bløde søde lidt erotiske form for SPIRITUALITET.

Jeg har også en maskulin form for SPIRITUALITET hvor den EKSTATISKE BEGEJSTRING der griber os er så overvældende og mægtig virkende fordi den er fyldt med EKSISTENS FORVANDLENDE STORE SJÆLSKRÆFTER at vi bliver NYE SKABNINGER tillige med at vi får en hel NY KREATIV SKABENDE HANDLINGSBASIS i GUD. Ja denne form for maskulin SPIRITUALITET er de Nye Skabninger vi er "i Kristus" qua Helligåndens vidunderlige forunderlige gerninger med os - Helligåndens Frugter og Helligåndens karismatiske ÅndsGaver der er at sammenligne med vores Maslow'ske Selvaktualisering (selvrealisering) og Jungianske Individuation der godt nok er drevet af ikke vores egen ånd, men Helligånden der driver denne vores Paulinske Maslow'ske Selvaktualisering.

Uha uha Hansemand, nu ikke så mange ord, kan vi ikke vente med denne paulinske maskuline form for SPIRITUALITET til en anden gang, jeg synes din ovenfor beskrevne paulinske feminine form for SPIRITUALITET var så rigeligt for idag, ja mit hoved har svært ved at rumme mere og du taler jo netop om at vi ikke skal overanstrenge vores bevidsthed.

(1)*:

Myten er uadskillelig fra sproget, og ligesom Logos betyder Mythos oprindeligt ord eller tale.
Sproget føder Logos og Mythos som tvillinger, men efter fødslen går de hver til sit (lateraliseringen: højre venstre hjernehalvdels arbejdsdeling og differentiering via den kulturelle sproglige skoling og opdragelse næste generation); Logos bliver den rationelle tale kommende fra en logisk objektiv ånd, der forestiller sig verden uden for sig selv; Mythos konstituerer den subjektive, enestående og konkrete diskurs ved en ånd, som er vokset sammen med verden og oplever den som sit indre. Senere blev Mythos og Logos modsætninger idet Mythos forekom Logos at være som en fabel, en legende blottet for sandhed, og Logos syntes for Mythos at være kødløs abstraktion, noget ydre i forhold til de dybere realiteter. Edgar Morin (parentesen er dog min).
Arkeånden.
De to tankegange, den rationelle og den mythologiske, der er tæt forbundet i de arkaiske civilisationer, udvikles sideløbende i de historiske civilisationer og kan indgå i en forbavsende symbiose i vores moderne civilisation. Først og fremmest har den rationelle og den mythologiske tankegang fælles oprindelse; dermed mener jeg ikke blot ånd/hjerne i almindelighed, men de grundlæggende principper, der styrer åndens/hjernens operationer.
Mythologien er menneskelig. Dyrene er i deres beregninger uvidende om myten,og kan derfor forekomme mere logiske end vi med vores erkendelse. Man har længe troet, at myten var en primitiv illusion, født af en naiv anvendelse af sproget. Man må imidlertid forstå, at myten afslører en stadig levende Arketanke og ikke så meget en arkaisk forældet tanke. Myten stammer fra det, man kan kalde Arkeånden, som ikke er nogen tilbagestående ånd, men en Bagvedliggende Ånd, som i overensstemmelse med den stærke betydning af ordet Arke hænger sammen med de oprindelige kræfter og former i forbindelse med de hjernemæssige-spirituelle aktiviteters principielle og grundlæggende aktiviteter dér, hvor de to tanker endnu ikke er adskilt.
1. Den bagvedliggende Ånd er en gordisk hjerne-spirituel knude, hvor ikke blot de tankegange endnu er forenede, men hvor også:
- det subjektive og det objektive endnu ikke er adskilt
- repræsentationen smelter sammen med den repræsenterede ting (som det er en oversættelse af);
- sproget endnu ikke har adskilt det påpegende og det påkaldende, det prosaiske og det poetiske. Edgar Morin.
Vi ved ikke hvad den ånd, der kan opfatte den hjerne, der frembringer den, er. Eller hvad en hjerne, der kan frembringe den ånd, der opfatter den, er. Edgar Morin.
Menneskeånden er ikke længere alene og uden for livet, den udvikler et nyt liv - åndens liv - i en ny verden - åndens verden.
Den levende ånd, trækker sig ikke bort fra livet, men udvikler det (livet) i sig selv og i os.
Bevidstheden viser sig at være i stand til at virke tilbage på ånden, modificere den og reformere den, og dermed reformere selve det levende væsen.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#43929 - 27/06/2024 14:06 Re: Åh disse ÅBENBARINGER 🔥💕 [Re: Hanskrist]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3806
Sted: Nørresundby
Ingen mennesker kan leve uden at blive hørt set forstået og fundet og elsket som man er

mange mange år fattedes jeg alt dette det menneskelige

det var ikke sjovt - især at alle troede jeg var en anden end den jeg var

ingen forstod mig og jeg blev konstant taget eller opfattet som en anden end den jeg var

Måske din persona optræden gjorde at folk misforstod dig

Persona'en dækker jo netop over (skjuler) hvad der bor i os - hvem vi er derinde med os selv og det ofte ved at optræde stik modsat som vi er

Så fik jeg en kæreste der opdagede misforholdet, og hun sagde du er jo fuldstændig anderledes end som dine venner og familie opfatter dig - du er en hel anden, men det har dine venner og familie ikke opdaget

Havde du puttet med dig selv - sat dit lys under en skæppe eller spillet klovn 🤡

Hvordan kan man tage så meget fejl af hvad der egentlig bor og rør sig i et menneske

Fx var jeg så fyldt med Gud men i min persona optræden jeg lignede mest ham med horn i panden

Tingene stemte overhovedet ikke - jeg kunne ikke få tingene til at stemme

Min persona optræden var så meget ved siden af mig selv at jeg efter sociale sammenhænge og sammenkomster bagefter havde lyst til at sætte en pistol for tindingen og trykke af for at gøre en ende på denne farce mit liv med andre mennesker var endt i

Så begyndte jeg at udeblive fra næsten alle sociale sammenkomster - det gav ro - en større ro - men også lidt dårlig samvittighed over de utallige mærkedage i familien og med vennerne jeg udeblev fra

Men jeg kunne ikke være med når jeg hele tiden blev taget for en anden end den jeg var

Er du sikker på det vender sådan? Kunne det ikke tænkes at du slet ikke var dig selv - at du var ude af dig selv eller blevet væk fra dig selv - faret vild og var fortabt

Den fortabte søn måske

Måske var du helt uden kerne - kerneselv

Måske vidste du ikke hvem du selv var - måske vidste du alt alt for lidt om dig selv

Nå men hvilken dramatisk trist "lidelses historie" du der beretter om

Har du nogensinde været dig selv på ondt og godt?

Ja nogle få år hvor jeg studerede psykologi var jeg på rette hylde her i livet

Og jeg er egentlig aldrig kommet videre i mit liv -- jeg er i begyndelsen af tyverne selv om mit udseende fortæller en ganske anden historie

Så burde du jo død og reinkarnere i en psykologi studerende på Århus Universitet i begyndelsen af tyverne

Hvor må det være spøjst at rende rundt med en psykolog i maven og så aldrig være blevet psykolog - og til denne triste skæbne knytter sig den ironi at du er blevet genstand for psykologernes opmærksomhed - et "interessant" tilfælde - eller ligefrem trivielt tilfælde af falleret studerende der aldrig fandt din rette hylde her i livet

Min far sagde altid, lykken og det gode liv kommer også til dig Hans en dag, men det kommer meget sent i dit liv

Ja det lader vente på sig må man nok sige

Hvem er du?

Der er nok ikke noget egentligt essentielt kerneselv deri har Sartre jo nok ret

Selv om dog noget derinde kan gå i stykker så man bliver fx psykotisk. Så uanset hvor ret Sartre har så er der noget derinde - en kerne af almen menneskelighed - som en essens der helst ikke må gå i stykker

Jung's svar er INDIVIDUATION - at vi bliver til i et møde mellem os selv og vores omgivelser

Persona'en kan vi ikke blive stående ved selv om denne er vigtig nok - da vi ej heller kan krænge os selv ud her og der og alle steder i verden

Vi bliver os selv i Jungiansk Psykologi's INDIVIDUATIONs proces når vi tør realisere eller aktualisere vores drømme og længsler og ja arketyper talenter og anlæg

Det modsatte af mod er ikke kujon agtighed men konformitet - ja konformitet er den brede vej til fortabelse

Vi bliver nødt til at skille os ud på et tidspunkt ellers går vi fortabt

Vi skiller os ikke ud ved at være oprørske og anderledes end mennesker flest - ved at være dårligt selskab og råbe højt

Vi skiller os ud når vi begynder at gå præcist den vej her i livet der er vores, der ikke er en lige vej - og det er ydmygt og meget stilfærdigt - larmer ikke meget - det er som Andreas Christensen der lader fødderne tale

Alle mennesker er noget unikt særligt i Guds Øjne (i det kollektive ubevidste af arketyper) - at lytte dertil - hvad Guds Tanker og Ideer - mening - er lige med os er at lytte til ARKETYPERNE - sådan meddeler Gud eller det ubevidste - især det kollektive ubevidste med dets arsenal af mangfoldige arketyper sig til os igennem drømme syner visioner - ønsker og længsler

At lytte til Gud er at lytte hertil

BØN er at lytte hertil

I det kollektive ubevidste findes SELVET - arketypen for HELbredelse og HEALING - et fuldkomment liv - HELET og HOLISTISK - med masser af TAO med inde over - ikke et perfekt liv men et fuldkomment liv - eller fyldt og helt og fuldt liv

Det har sin tyngde i TAO og det jordiske - modsat hvad mange tror har det intet at gøre med bevidstheden og viden (nok visdom måske)

Mange i dag søger teori og viden og overblik og havner i bevidstheden og rationalitet

Andre søger oplevelser - at opleve så meget som overhovedet muligt

Men begge dele er fortabelse og ikke vejen til os selv gennem INDIVIDUATION

Vores fysiske kropslige biologiske sanselige i verden værens engagerede motiverede eksistens og tilstedeværelse (dasein) - TAO og kosmiske holistiske totalitet

Det jordiske element i INDIVIDUATION

Vores fysiske kropslige biologiske sanselige i verden værens engagerede motiverede eksistens og tilstedeværelse (dasein) - TAO og kosmiske holistiske totalitet

Vi tilhører jorden ifølge Jung og intet kan erstatte, ingen sublimering kan råde bod på dette ikke at eje et stykke jord

Hvis vi ikke ejer et stykke jord et stykke natur, så vil vi ifølge Jung være sjæleligt forkrøblede

Hvad skal vi da med et stykke jord natur?? Vi skal leve af det - simpelthen putte disse vitaminer og mineraler og antioxidanter og næringsstoffer i munden

Af jorden er du kommet til jorden skal du vende tilbage.

Troels Kløvedal har ret - da han sagde til Mikkel - tænk hvis paradis er jorden er her på jorden

bondedrengen der gik i skole alt for mange år og alligevel endte sine dage i et moderne kloster liv med helbredende urter - hvilken omvej - hvad fanden fik dig til at gå denne omvej og fandt du noget på din lange omvej?

Ordet


😂😂


Hvorfor gi'r du dig selv ha ha griner ikon - er det ikke sørgeligt således at et græde ikon ville være mere passende, eller et af hjerte ikonerne? Hvor er selvrespekten - du burde da give dig selv noget hjerte eller klap på skulderen tommelop, du gamle novellepsykolog. Jeg tror mange munke ville forstå det du skriver. Der er noget klostercelle over dit liv hvor du nu mod slutningen ønsker at søge noget mere ud i klosterhaven. Du skulle aldrig være gået i kloster (universitet) men være forblevet den bondedreng du egentlig er rundet af. Denne min barndom og opvækst på landet hvor børnehaven (den institution mine forældre afleverede mig i) var en grisesti. Stærk immunforsvar fik jeg der. Der er så meget kostald og svinestald og hønsegård og kaninbure og dueslag og hundepels i mine næseboer.

Alt dette ophørte da jeg pludselig skulle være atlet og cykelrytter og min næse begyndte først at fungere igen da jeg fik færten af kvinder. Så var der nogle år med næsen i kvinder men pludselig blev det næsen nede i bøgerne.

Hundene bruger næsen til at orientere sig her i livet og det samme burde du have gjort kære Hansemand og det var gået dig bedre her i livet.

Næsen er vi menneskers instinkter der knytter os til det livsbekræftende sanselige i livet

Også derfor hukommelsen befinder sig her
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
annonce
Side 45 af 45 < 1 2 ... 43 44 45


Seneste indlæg
Vigtige præciseringer
af somo
23/07/2024 14:34
Paulinsk Jungiansk Dybdeafspænding
af Hanskrist
23/07/2024 12:29
Debatklima
af Arne Thomsen
21/07/2024 23:23
Tro
af Hanskrist
21/07/2024 18:01
Agnostisk pandeisme
af Anonym
21/07/2024 12:58
Nyheder fra DR
Ukendt kemikalie sender to ansatte fra g..
23/07/2024 15:32
DMI varsler skybrud og torden i det mest..
23/07/2024 15:28
FN: 630.000 døde af en aidsrelateret sy..
23/07/2024 15:07
Hajer er testet positive for kokain ud f..
23/07/2024 14:45
Svedte du i søndags? Jorden var rekordv..
23/07/2024 14:19
Nyheder fra kristeligt-dagblad.dk
Formodet pædofiljæger får straksdom f..
23/07/2024 13:44
Ukrainsk minister i Kina: Fredsplaner sk..
23/07/2024 13:33
Uvist hvad kvinde døde af - men det var..
23/07/2024 13:29
Genbrugsplads afspærret efter indleveri..
23/07/2024 13:12
DMI varsler skybrud og torden i det mest..
23/07/2024 13:07