annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 3866284
Et andet syn 1149067
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 899739
Jesu ord 801384
Spirituel omsorg 761877
Galleri
treram som stjernedreng anno 1946
Hvem er online?
4 registrerede Gerth, Arne Thomsen ,(2 usynlige), 3 gæster og 96 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 9 af 10 < 1 2 ... 7 8 9 10 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#5253 - 13/10/2008 16:45 Re: ASGER AAMUND OM DURBAN2 [Re: Borad]
ole bjørn Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2397
Sted: Sverige/Danmark
Kære Borad.

Det er sympatisører med den ortodokse jødedom, der præger lobbyerne, og jeg refererer ikke til hasidistiske jøder, som ikke præger billedet i kongressens gange. Lobbyisme foregår i sagens natur i det skjulte med hemmelige aftaler om støtte. Fra en politisk iagttager ved jeg, at det eneste synlige tegn er, at de ikke er aktive om lørdagen, og de kan være meget mere rabiate end hasidisterne. smiler

Der er den væsentlige forskel på dansk og amerikansk lobbyisme, at derovre kan man åbent købe sig til indflydelse i form af valgbidrag. I Danmark ville det blive betragtet som korruption.

Mvh

Ole Bjørn ;)

Top Svar Citer
#5257 - 13/10/2008 19:10 Re: ASGER AAMUND OM DURBAN2 [Re: ole bjørn]
Ipso Facto Offline
bor her
Registeret: 06/07/2008
Indlæg: 604
Sted: Costa Tropical, Spanien

Hej Ole Bjørn!

Uden at dokumentere noget som helst gør du dig indledningsvist følgende overvejelser:

Citat:
"Du har stadig store problemer med at læse og forstå dansk. Jeg har ikke behov for at dokumentere jødisk lobbyisme i USA, da den er kendt af enhver. Der kan ikke vedtages en resolution i UNs sikkerhedsråd vendt mod jøder, da USA ved hvert forsøg nedlægger veto.

Ligeså har USAs skiftende præsidenter alle givet udtryk for, at USA står bag Israel og garanterer for dets fortsatte eksistens, på trods af at mange amerikanske politikere åbent kritiserer både bosættelser på vestbredden, murene omkring de autonome områder under Fatah, og de ulovlige bosættelser.

Israel har som bekendt ingen økonomisk interesse for USA, men er tværtimod en udgift i form af våbenhjælp, så USAs holdning er primært et resultat af lobbyens arbejde. ..."


Hitler og andre racister havde heller ikke noget problem med at dokumentere den fare de lumske amoralske jøder udgjorde for enhver kulturnation. Det var selvfølgelig noget alle vidste, for fordommene om jøderne havde en mere end tusindårig tradition i den kristne europæiske kultur og var man i tvivl, kunne man blot læse Luthers grove udfald mod jøderne.

Det er den samme gang fordomsfuldt ævl Ole Bjørn præsterer med sin afvisning af, at skulle dokumentere noget [i]"som er kendt af enhver".

Som kontraktforsker er Ole Bjørn under lavmålet. Enhver seriøs forsker bygge alene sine teser på empiriske kendsgerninger og ikke på "noget som alle ved". Der var også engang hvor alle vidste at jorden er flad som en pandekage eller at homoseksualitet er en farlig patologisk afvigelse fordi disse sindsyge individer forfører ungdommen til homoseksualitet.

At forklaringen på USAs venskab og hjælp til det hårdt pressede israelske demokrati kunne have årsager som intet har med "jødisk lobbyisme" at gøre er åbenbart ikke en alternativ og mere sandsynlig hypotese som foresvæver kontraktforskeren.

Når USA ydede Marschall-hjælp til de europlæiske demokratier efter anden verdenskrig for at få dem på fode igang og siden beskyttede dem mod et aggressivt Sovjetregime med NATO pagten, må vel så også skulle forklares ved kristen eller sekulær lobbyisme i USA. Andre motivtyper synes ikke at indgå i kontraktforskerens mentale univers.

Nu er det faktisk en sandhed med modifikationer, når Ole Bjørn skriver:

Citat:
"Der kan ikke vedtages en resolution i UNs sikkerhedsråd vendt mod jøder, da USA ved hvert forsøg nedlægger veto."


For det første glemmer Bjørn at se tingene i et historisk perspektiv. Hverken USA, Frankrig eller Storbritanien ydede nogen form for støtte til det nyfødte Israel, der måtte kæmpe sin egen frihedskamp i 1947/49 helt alene.

Den socialistiske franske regering førte faktisk en pro israelsk politik indtil seks-dages krigen i 1967, hvorefter Charles de Gaulle fik omlagt Frankrigs udenrigspolitik til en pro arabisk anti israelsk og anti Amerikansk linie. Samme politiske linie som Frankrig med Vest-tysklands hjælp fik gjort til officiel EF politik efter olieafpresningen i 1973.

Kontraktforskeren glemmer også, at USA reagerede voldsomt fordømmende over for Englands og Frankrigs landsætning af faldskærmstropper for at sikre Suezkanalen efter at Nasser havde nationaliseret denne. Denne styrke skulle også hjælpe Israel, men USA anvendte sin magt til at kræve den trukket tilbage. Måske holdt den jødiske lobby i USA sabbat den dag? ler

USAs holdningsskift i relation til Israel bør også ses i den kolde krigs perspektiv.

Indtil midt i 1960erne argumenterede det Amerikanske udenrigsministerium og Pentagon for, at Israel ikke behøvede amerikanske våben, fordi landet var stærkt nok til at forsvare sig selv. Man henvise netop til Suez kampagnen i 1956, samt til at Israel havde muligheder for at erhverve våben andre steder.
De politiske beslutningstagere var også bekymret over at salg af amerikanske våben til israel kunne provokere araberne og tvinge dem i armene på Sovjetunionen eller Kina hvorved der ville opstå et våbenkapløb i Mellemøsten.

Ændringen i amerikansk udenrigspolitik over for Israel kom i 1962 da præsident John Kennedy overvejede at tillade salg af HAWK jord til luft missiler til Israel, under skarpe protester fra Udenrigsministeriet. Først efter at Ægypten havde købt langtrækkende bombefly fra Sovjetunionen leverede USA HAWK missiler. Efterfølgende forsynede præsident Lyndon Johnson Israel med tanks og militærfly, men dette salg var blev modsvaret af tilsvarende våbensalg til de arabiske lande.

USA førte en balancepolitik således at ingen af parterne kunne opnå en afgørende militær fordel. Denne politik blev æændret da Johnson i 1968 accepterede salg af Phantom jagere til Israel. Frankrig havde året forinden indført et totalt våbenembargo mod Israel.

Med flysalget blev USA etableret som Israels primære våbenleverandør. Samtidig blev balancepolitikken opgivet, idet USA nu sigtede mod at give Israel en kvantitativ fordel over dets krigeriske arabiske naboer.

Johnsons beslutning var baseret på Israels behov (samt indenrigspolitiske overvejelser) frem for landets potentielle bidrag til amerikanske sikkkerhedsinteresser. Indtil dette tidspunkt blev Israel ikke betragtet som havende en rolle at spille i forsvaret af Vesten, mest fordi landet ikke havde den fornødne militære styrke til at kunne bidrage i USAs inddæmningspolitik over for kommunismen.

Denne opfattelse begyndte af skifte i 1970 da USA anmodede om Israels hjælp til at støtte Kong Husseins regime. I begyndelsen af 1970erne stod det klart, at ingen arabisk nation kunne eller ville bidrage til Vestens forsvar af Mellemøsten.

Bagdad pagten var for længst udløbet og de regimer i regionen som var venligtsindede over for USA var yderst svage.Sammenlignet med de anti-Vestlige styrker i Ægypten, Syrien og Irak. Selv efter Ægyptens reorienteringt efter underskrivelsen af fredsaftalen med Israel kunne USA ikke regne med militær støtte fra nogen arabisk regering.

Carter administrationen begyndte at implementere en form for strategisk samarbejde, selv om man kaldte det noget andet, ved formelt at acceptere Israel som våbenleverandør til USA og ved at dentage i begrænsede fælles militære øvelser.

Relationerne mellem USA og Israel kunne været stagneret på dette niveau især efter sammenstødet mellem Ronald Reagan og Menachim Begin i 1981 over salget af AWACS fly ttil Saudi Arabien, men Reagan var den første præsident som opfattede Israel som en potentiel partner og bidragsyder i den kolde krig.

Allerede før valget havde Reagan skrevet: "Kun gennem fuld anerkendelse af den kritiske rolle staten Israel spiller i vor strategiske kalkule kan vi opbygge det grundlag som kan forpure Moskvas hensigter over for de territorier og ressourcer som er vitale for vor sikkerhed og velfærd."

Israel anvendte på begavet vis deres kapacitet for at afskrække Sovjetunionen, mens de arabiske stater afviste at gå med i den "strategiske aftale" som Alexander Haig forsøgte at etablere for at modvirke sovjetisk ekspansion i regionen. Araberne insisterede på, at den største trussel mod dem ikke var kommunismen, men zionismen.

Ligeledes anså heller ikke israelerne Sovjetunionen for deres primære trussel, men var parate til at give det indtryk for at gøre Reagan en tjeneste og vinde hans støtte.

Israel begyndte at høste fordelene af denne holdning da de to lande 31. november 1981 underskrev en memorandum om gensidig forståelse (MOU) som kaldtes for et "Strategisk samarbejde".

Aftalen blev forsøgt udvandet grundet opposition i Pentagon og i Udenrigsministterietog gav ikke grundlag for fælles militærøvelser eller udjorde et regulært middel for samarbejde. Endnu værre var, at USA en måned senere anvendte aftalen (MOU) som et middel til at banke Israel på plads på grund af amerikanernes utilfredshed med at Israel havde annekteret Golan højdedragene.

Alligevel var der skabt en basis der formelt anerkendte Israel som en strategisk allieret af USA.

Så kontraktforskeren tager aldeles fejl når han søger hovedforklaringen på USAs Israel politik på indsatsen fra "den jødiske lobby". Det er ret begrænset hvad selv de dygtigste lobbyister kan udrette, så mange jødiske stemmer er der alligevel alt ikke i USA, trods legenden om at jøderne kontrollerer alle medier og det meste af USAs økonomi, hvis man skal tro konspirationsteoritikerne både her og hisset i den arabiske verden. Det er selvfølgelig de realpolitiske kendsgerninger og ikke lobbyisme som har vægten til at ændre en supermagts udenrigspolitiske position.

Lidt fornuft må der trods alt være sluppet ind i hovedet på Ole Bjørn efter at jeg har påvist og argumenteret imod kontraktforrskerens inkonsistenser gennem fire lange indlæg, for nu er det ikke længere lighederne der skal fokuseres på, men forskellighederne i det famøse ofte citerede afsnit om "jødisk lobbyisme":

Citat:
"Den handler ikke om islam eller jødedom eller om nogen sammenligning mellem forskellige religioners forskellige reaktioner på truslen fra den øgede sekularisering. Min tekst refererer udelukkende til, at alle religioners fundamentalister søger af al magt med forskellige midler at bekæmpe sekularisering. For min skyld må man gerne kalde det en sammenligning, så længe man er klar over, at sammenligningen viser forskelligheden og ikke er et udtryk for nogen form for lighed."


Uanset hvad man kalder Ole Bjørns famøse tekst, så er det en himmelråbende tåbelighed at sammenstille "islamistisk teror" og "jødisk lobbyisme" med henvisning til at de begge er udtryk for angstfulde reaktioner imod sekulariseringen.

Israel ER født sekulariseret så uanset hvilken magt ultraortodokse jøddiske lobbyister har i USA, så kan de umuligt ændre på et statsretligt faktum som hovedparten af Israels befolkning har stået bag siden 1948 og bekræftet ved alle efterfølgende valg.

Tilbage står så Ole Bjørns alternative påstand, at de ultraortodokse har forsøgt at påvirke USAs lovgivning med blasfemilove der straffer kritik af religioner og troende.

Jeg har ingen problemer med at dokumentere, at det er amerikanske muslimer, primært i CAIR (og andre muslimske netværk) der er en udløber af Det Muslimske Broderskab, som står bag sådanne systematiske bestræbelser med lobbyisme trusler og intimideringer på at få stemplet kritik af islam som islamofobi - både i USA og i internationale fora.

Så indtil Ole Bjørn henviser til primære kilder som grundlag for det han hævder, betragter jeg hans teorier som ren fantasi eller fabulering.

Hilsen

Ipso Facto pifter

_________________________
"Lad dig ikke forvirre af andre - kom først til mig." - Ipso Facto

Top Svar Citer
#5261 - 13/10/2008 20:35 Re: ASGER AAMUND OM DURBAN2 [Re: Ipso Facto]
ole bjørn Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2397
Sted: Sverige/Danmark
Kære Jeppe.

Utroligt så meget vand dit hovede kan rumme, siden du kan blive ved med at hælde det ud af ørerne. Man fristes til at tro, at du også trækker på blærens indhold.

Det eneste du har dokumenteret er, at du ikke har begreb om de politiske beslutningsprocesser i USA. Det er ikke jødiske argumenter men jødiske penge i form af valgbidrag, der giver den jødiske lobby dens indflydelse.

USAs stærkeste allierede i Mellemøsten var og er Saudierne og Saddam i Irak, indtil han søgte at påvirke olieprisen på en for USA ugunstig måde. Israel er ikke en modvægt mod islamisk oliepression. De er tværtimod et konstant problem i USAs udenrigspolitik, der begrænser deres handlefrihed.

USA ville være totalt ligeglade med Israel, hvis det ikke var for den jødiske lobby. For os, der fulgte Kennedys vej til magten, er der ingen problemer med at se sammenhængen mellem det amerikanske holdningsskift og jødisk lobbyisme.

Faktisk bekræfter dine egne oplysninger præcis mine udsagn om amerikansk politik, men det er ikke så mærkeligt, eftersom jeg taler med vidende folk i USA 4-5 gange om ugen. Det er grunden til at jeg ofte er på nettet midt om natten.

Storpolitik er en kompliceret affære, og at diskutere det med en konspirationstroende islamofob tjener intet formål. Men det er fortsat din manglende forståelse af dansk, der får dig til at hævde, at jeg har sammenlignet lobbyisme med terror. Jeg har tværtimod hele tiden fremhævet 4 forskellige reaktioner på den stigende sekularisering.

Uanset hvor meget vand, du hælder ud af ørerne, kan du ikke ændre dette faktum.

Fabuleringerne og fantasierne er fortsat helt på din side.

Mvh

Ole Bjørn ;)


P.S. Husk nu at drikke rigeligt, så du ikke bliver helt dehydreret. Det kan give varige hjerneskader, men det har du måske allerede erfaret. engel

Top Svar Citer
#5269 - 13/10/2008 23:41 Re: ASGER AAMUND OM DURBAN2 [Re: ospi]
musiker Offline
ny
Registeret: 17/09/2008
Indlæg: 33
Hej ospi

Det er da en nydelig men syrlig lille natvise, du har tilegnet Ipso Facto.

Jeg tror ikke, der er noget at stille op med hans EURABIA-fobi.
Den er vist uhelbredelig for hans vedkommende.

Der er jo efterhånden heller ingen, som orker at beskæftige sig med hans monomani.


Redigeret af musiker (13/10/2008 23:43)
Top Svar Citer
#5270 - 13/10/2008 23:54 Re: ASGER AAMUND OM DURBAN2 [Re: ole bjørn]
Ipso Facto Offline
bor her
Registeret: 06/07/2008
Indlæg: 604
Sted: Costa Tropical, Spanien

Hej Ole Bjørn!

Den sædvanlige gang øregas og ad hominem fra kontraktforskeren der ikke fremlægger så meget som eet eneste bevis for noget som helst andet end tågede teser og beskyldninger om at opponenten er islamofob og hælder vand ud af ørene, mens Ole Bjørn forstår alt om amerikansk politik.

Hvis det virkelig var tilfældet ville det jo være en smal sag at dokumentere, at amerikansk politisk styres af den jødiske lobby både indenrigspolitisk og udenrigspolitisk, således som det oprindeligt blev hævdet af den selvhævdende kontraktforsker, som end ikke har gjort sig den ulejlighed at fremlægge de empiriske data han bygger sine fantasiforestillinger på.

Til almindelig orientering så har jeg gennem flere år og navnlig de tre seneste orienteret mig primært ud fra amerikanske nyhedskilder ligesom jeg har fast abonnement på tidsskriftet "Foreign Affairs" hvor de førende politiske filosoffer, politiloger, historikere og professionelle politiske aktører med en baggrund som beslutningstagere i amerikansk politik yder bidrag med analyser og vurderinger af den politiske situation.

Faktisk følger jeg amerikansk politik betydeligt mere tæt end dansk og europæisk politik ligesom mine herboende amerikanske venner, hvoraf en har en akademisk baggrund i politisk videnskab, yder bidrag til inspirerende diskussioner samt supplerer med detaljer om amerikanske forhold, som kun indfødte amerikanere har kendskab til.

Normalt nævner jeg ikke sådanne ligegyldige baggrundsdetaljer, men når Ole Bjørn absolut vil gøre vore forskellige vurderinger til en langpisningskonkurrance, således som har altid gør når han er trængt, så for min skyld ingen alarm.

Det eneste jeg er interesseret i, er konsistente analyser og teorier som bygger på empiriske data, så vidt muligt renset for "bias" og tilfældig politisk "støj" og her er det, jeg mener, at Ole Bjørn løber med en halv vind.

Kontraktforskeren starter med konklusionerne og når han afkræves dokumentation for det kildemateriale han bygger sine påstande på, så får man sangen fra de varme lande: at det er skam noget alle ved.

Det er uvederhætigt og utroværdigt Ole Bjørn. Jeg fristes mest til at tro, at dit hoved simpelt hen er blevet fyldt med den islamofile judeofobe indoktrinering som muslimerne i samarbejde med og støtte fra Unionen har forpestet europæisk tankegang og politik med siden eurokraterne smed sig på maven for OPECs krav i 1973 og rettede ind til højre.

De synspunkter som du fremfører omkring "jødisk lobbyisme" har jeg godt bemærket er de mest almindelige og hyppigst forekommende, hvis man blot foretager en simpel google-søgning enten på dansk eller engelsk. Det er rent faktisk ikke Israel, den pro israelske lobby eller Israels venner, som dominerer internetbilledet.

Prøv for eksempel af søge på begrebet "naqba" som er den arabiske betegnelse for den katastrofte som ramte den arabiske verden med staten Israels oprettelse. En katastrofe som i omfang er langt større end det holocaust europas jøder blev ramt af i 1940erne. Det er lykkedes de muslimske lobbyister at bilde især de venstreorienterede, men også mange højreorienterede både her og i USA ind, at "naqba-benægtelse" er endnu værre end holocaust benægtelse.

For godt et år siden skrev jeg på religionsdebatten om den systematiske indiktrinering og hjernevask der foregår over for de europæiske befolkninger, kirkerne og amerikanerne. Så vidt jeg kan se har jeg desværre fået ret i alt hvad jeg dengang skrev. Her i uddrag:

Citat:
" ... Under racismebegrebet hører også zionisme, en særlig ondartet form for krigerisk nationalisme, samt islamofobi, en speciel form for xenofobi som medfører overdreven sygelig frygt og angst for islam. Da islam af glossokraterne er defineret som en "fredens og tolerancens religion" må en person som imod enhver sund fornuft alligevel nærer angst for islam nødvendigvis lide af en psykisk sygdom som også gør ham til racist.

Man havde et analogt problem i Sovjetunionen, hvor man forsøgte at nå frem til "frihedens og lighedens rige" - det kommunistiske idealsamfund - gennem at skabe det perfekte socialistiske menneske, "homo sovjeticus", som er karakteriseret ved, at han sætter opfyldelsen af sit medmenneskes behov før opfyldelsen af egne behov.

Systemkritikere som anfægtede denne og andre dogmatiske sandheder blev (efter Stalins død) spærret inde på sindssygeanstalter og behandlet for deres vrangforestillinger. Her står EU i et dilemma, fordi man må beslutte, om personer ramt af lidelsen islamofobi, der som sagt betyder overdreven eller sygelig frygt og angst for islam, i det hele tages kan straffes for racisme? - Om de ikke i stedet burde tilbydes gratis psykiatrisk behandling, så de kan slippe af med deres sygelige vrangforestillinger om islam?

Her har den socialistiske blok i EU parlamentet for nylig taget klar stilling til problemet islamofobi, som man mener skal bekæmpes mere offensivt. Sammenslutningen af europæiske socialister (PES) der repræsenterer 214 parlamentsmedlemmer fra 33 socialistiske og socialdemokratiske partier, har dannet en kommitté til bekæmpelse af islamofobi. Socialisterne mener, at islam er en europæisk religion og kommitteen ønsker derfor at lytte til de 20 millioner muslimer som bor i Europa for bedre at kunne forstå deres problemer og fremkomme med løsningsforslag, der kan lette tilværelsen for de hårdt plagede muslimer.

Fordomme over for muslimer, som de radikale højrekræfter ofte kalder "den indre fjende" har været stigende siden 11. september 2001 samt i kølvandet på de Al Qaeda inspirerede terrorangreb i Spanien og Storbritanien. En vækst i islamofobi forventes også efter offentliggørelsen af de kontroversielle muhammedkarikaturer i et dansk dagblad, samt pave Benedicts udtalelse om islams "voldelige" natur, som han dog senere undskyldte; en vurdering som har skabt udtalt vrede - hedder det i en udtalelse fra de bekymrede socialister. Måske burde man tilbyde paven, Jyllandspostens medarbejdere og bladtegnerne gratis psykiatrisk behandling så de kan slippe af med deres islamofobi og atter blive gode eurabiske borgere?

Jeg frygter, at glossokraterne i nær fremtid vil lancere begrebet "eurofobi" og sidestille denne lidelse med racisme. Dermed vil det også i fremtiden være lettere at forbyde demonstrationer mod EU som racistiske i stedet for at skulle opfinde kreative forklaringer som "at man ikke kan garantere for demonstranternes sikkerhed", således som Bruxelles borgmester gjorde forleden, for at undgå den fredelige demonstration som den fælles europæiske organisation "Stop Islaminiseringen af Europa" har indkaldt til 11. september i år. EU havde ellers givet tilladelse til demonstrationen, men da bystyret i Bruxelles allerede er islaminiseret, fik man den forbudt på et fiktivt grundlag.

Det største og tilbagevendende problem - alle problemers moder - er imidlertid zionismen og den aggressive racistiske jødestat Israel. Et problem som det trods ihærdige anstrengelser fra EU´s side, med gentagne fordømmelser af den hensynsløse jødiske terror, som denne fascistiske besættelsesmagt gennem næsten 60 år har udøvet mod de hjælpeløse palæstinenserne, samt omfattende politisk og økonomisk støtte til de palæstinensiske frihedskæmpere, stadig ikke har fundet sin endegyldige løsning.

Men nu er der godt nyt på denne front, idet nogle behjertede socialistiske glossokrater har skabt nye begreber som måske kan bringe fred, eller i det mindste lukke munden på jøderne og deres apologeter. Derudover har også nogle evangeliske kristne i USA besluttet at gøre en næstekærlig indsats for palæstinenserne, bl.a. ved at opfordre til at støtte dem økonomisk og boycotte israelske varer.

Det nye begreb som kritikere af jødestaten har adopteret er "naqba", et arabisk ord der betyder "katastrofe", hvilket refererer til Israels oprettelse og eksistens. Ideen går ud på, at hvis de "arabiske palæstinensere" må antages at have lidt som følge af staten Israels oprettelse og uafhængighed, så må selve Israels eksistens være en katastrofe - en tragedie som bør "rettes" gennem Israels udslettelse. Her har de venstreorienterede videreudviklet den orwellske retorik. For ikke blot er selve Israels eksistens en "naqba" eller katastrofe, men enhver som benægter at det forholder sig sådan, gør sig skyldig i "Naqba benægtelse", en ny synd som de venstreorienterede har opdaget er på niveau med holocaustbenægtelse.

En hurtig søgning på yahoo.com viser, der der findes mere end 46.000 web sites som skriver om "Naqba Denial" (ofte stavet Nakba), mens der er lidt færre på Google. Blandt de ledende fortalere for udtrykket er det venstreorienterede magazin "Counterpounch" som i sin tid forsvarede Noam Chromsky´s benægtelse af de Røde Khmeres folkedrab. Counterpunch har 1017 sider som anvender begrebet "Naqba" og 196 som omtaler "Naqba benægtelse".

Det er imidlertid ikke blot venstrefløjens tomme hoveder der er hoppet med på naqba-vognen. Den højreorienterede journalist Arnaud De Borchgrave har for nylig tilsluttet sig den anti-israelske smædekampagne og tillige leveret en gang historieforfalskning under titlen "Embarrasing History".

Den luthersk evangeliske kirke i Amerika (ELCA) som tæller næsten 5 millioner medlemmer har i sidste uge taget et skridt hen imod boycott af israelske varer. Forsamlingen vedtog en resolution som opfordrede til, at man arbejdede for en to-stats løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt samt opfordrede til investeringer i det Palæstinensiske Hjemmestyre.

Dette indlæg bygger blandt andet på tre artikler som er tilgængelige på internettet, som indeholder langt flere detaljer end jeg her har refereret og som interesserede derfor opfordres til at læse.

Link til artikel om de socialistiske EU parlementarikeres nye indsats mod islamofobi:

http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/2007/08/017611print.html

Link til artikel om begrebet "Naqba":

http://www.frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID=B025777D-644B-4862-A24A-8970C990D4E8

Link til artikel om amerikanske protestanters boycott af Israel:

http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/2007/08/017798print.html


Ole Bjørn bør lære at være kritisk over for de holdninger han har og stille de kritiske spørgsmål: Hvorpå bygger jeg mine holdninger? Er det blot noget jeg ukritisk har overtaget fra andre, fordi det er "noget som alle ved er sandt"? eller er det holdninger, som jeg selv er nået frem til på grundlag af empiriska data fra primære kilder og egen selvstændig objektiv analytisk tænkning?

Alt tyder på, at Ole Bjørn blot er en hjernetom efterplaprer fyldt med fordomme og forudfattede meninger når det gælder politiske vurderinger. I det mindste kan Ole henvise til professionelle forskere og videnskabelige artikler, når det gælder hans naturvidenskabelige opfattelser, men det ses aldrig at være tilfældet, når det gælder politik. Så er det ren rygmarv og fornemmelse der driver værket.

Det er sikkert udmærket og tilstrækkeligt på en ren chat-debat, men hvis du skal tages alvorligt når der diskuteres politik på et seriøst plan, så dumper du med en brag med sådanne useriøse barnagtigheder.

Som debattøren Borad gjorde dig opmærksom på, så er de ortodokse og ultraortodokse jøder ikke særligt aktive når det gælder lobbyvirksomhed i USA. De mest yderliggående er endog antidemokrater og holocaustbenægtere, der finder det i modstrid med deres fortolkning af judaismen, at staten Israel overhovedet eksisterer. De stiller gerne op og yder støtte til Irans holocaustbenægtende præsident, en af fortalerne for den begrænsning af ytringsfriheden som de muslimske lande og andre diktaturer forsøger at få trumlet igennem med Durban2 konferensen.

Hvis du specifikt havde nævnt de allermest yderliggående jøder som eksempel på religiøse minoriteter der var ramt af chock over sekularisering, så havde det været i orden. Men da disse grupper netop ikke udøver lobbyvirksomhed i USA, men begrænser sig til at stille op til valg i Israel, for at opnå politisk indflydelse der, så viser din sammenstilling af "islamistisk terror", "bibelbæltefundamentalister" og "jødiske lobbyister" netop, at du ikke har dine fakta i orden. Ellers ville du aldrig have skrevet dette sludder. Og hvis du havde haft mere format, så ville du selvfølgelig rette fejlen og takke den opponent der havde gjort dig klogere.

Men en sådan anstændig debatoptræden er der vel ingen der forventer fra din side, så det ville nok have været årets chock på debatten. ler

Du skal få lov at beholde dine illusioner, vrangforestillinger og provokationer uden yderligere kommentarer, for der er vel efterhånden ingen der tager dig alvorligt, men som pauseklovn kan du være ganske underholdende. bank

Hilsen

Ipso Facto pifter

_________________________
"Lad dig ikke forvirre af andre - kom først til mig." - Ipso Facto

Top Svar Citer
annonce
Side 9 af 10 < 1 2 ... 7 8 9 10 >


Seneste indlæg
VÆREN - IKKE-VÆREN
af Tikka
22/08/2019 01:08
OPLYSTHED
af Gerth
20/08/2019 14:10
Lyser på vej
af somo
20/08/2019 08:47
Mellemrummet
af Simon
19/08/2019 22:30
DYBETS DIMENSION
af Hanskrist
13/08/2019 14:55
Nyheder fra DR
Brasiliens præsident: 'NGO'er kan stå ..
21/08/2019 22:22
Færre homoseksuelle mænd bliver smitte..
21/08/2019 20:58
Lillian Gjerulf Kretz: Trump føler sig ..
21/08/2019 20:53
Bank-svindlerne er skarpere end før: He..
21/08/2019 20:45
Flere kirkelige organisationer udsat for..
21/08/2019 20:45
Nyheder fra Religion.dk
Kristne kæmper for frihedsrettigheder i..
20/08/2019 10:13
Quiz: Har du styr på film med religiøs..
19/08/2019 13:52
Imam: Først når vi opdager os selv, op..
16/08/2019 09:13
Muslim: Kære præster og politikere, un..
16/08/2019 07:00
Mystikeren er både hyldet og hadet af v..
14/08/2019 14:18