annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 15644126
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 2379063
Et andet syn 1988526
Jesu ord 1521841
Åndelig Føde 1509481
Galleri
Barfodsløb i bølgeskvulp
Hvem er online?
3 registrerede Arne Thomsen ,(2 usynlige), 221 gæster og 23 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 1 af 2 1 2 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#42704 - 23/01/2024 00:43 Det bedste ved kristendommen
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3650
Sted: Nørresundby
Det bedste ved kristendommen

Hvad jeg faldt for

Hvad der altid har fascineret mig ved kristendommen er:

ANSIGTET

Dit ansigt, Herre, søger jeg. Skjul ikke dit ansigt for mig.".
(Salme 27, 8-9)

Som afslutning på gudstjenesten fremsiger ("lyser") præsten den aronitiske velsignelse:

Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!
Siden 1500-tallet har denne velsignelse afsluttet gudstjenesten i folkekirken. Ordene stammer fra 4. Mos 6, 24-26, hvor Moses' bror Aron som den første ypperstepræst velsigner israelitterne.

ANSIGTET og musikken og salmesang - jeg synes det er så smukt når folk synger til gudstjenester.

Paulus: Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud.

Paulus: lad jer fylde af Ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren.

ANSIGTET vokser og stråler når menigheden synger.

I Kristus får vi sat ANSIGT på vores TRO - KRISTUS er GUDS ANSIGT - vores Guds Ansigt - vores ANSIGT. Vi hører til oppe i LYSET oppe i vores ANSIGT.

The face of man is the most amazing thing in the life of the world; another world shines through it. It is the entrance of personality into the world process, with its uniqueness, its singleness, its unrepeatability." Nicolai Berdyaev.

Human love is intimately and profoundly bound up with the human face. The face is the entrance of the spiritual into the cosmos, but also the point of entrance of one soul into the life of the other. The face is an entreaty to love and to honor what love produces. Love is a refutation of the violence that results in death. Nicolai Berdyaev.

“The human face is the proof for the existence of God.” Max Picard.


I 2017 skrev jeg en hyldest til ANSIGTET i kristendommen - en kristendom med ANSIGT:


Vi har haft et år der var "hjerne -året", nu vil jeg her 2017 op til overfladen og gøre 2017 til året for "person og ansigt".

Lad os få sat ansigt og person på hjernen.

Ja lad os vække hjernen med ansigt og smil og ømhed i forbindelse kommunikation.

Kære menneske, kom nu op til overfladen, op i person og ansigt, op i billedligheden igen, skønheden som værende hvor sandheden åbenbares.

skal vi lege med ansigter, vore ansigter, ja dette er meget hvad kærlighed går ud på

en hjerternes fest og leg med ansigter, en hjertelig leg med vore mange ansigter, alle de mange sider af vores personlighed der i tryghed mellem to mennesker får lov til at blive afprøvet, prøvet af

derfor kan en forelskelse ikke ret godt skjules for omgivelserne

Lad os sætte fokus på ansigtet og participation, altså kristendommens spiritualitet, frem for sindet, det ensomme forladte sind som i mindfulness og buddhismen.

Christfulness er intentional affektfulness.

Til forskel fra affektløse og udtryksløse mindfulness er christfulness udtryksfuldt emotionalitet og affektfulness i ansigtet der er fyldt med de spontane suveræne livsytringer og ja henvendelse, intention og kommunikation, gennem talens åbenhjertighed.

Gud i den kristne tro må forblive person - ikke en upersonlig kraft eller energi eller ide - da det handler om en relation (gerne livslang), et jeg og et du. Jo længere en sådan relation har varet, jo mere indser vi, hvor lidt vi egentlig ved om den Anden/Gud, dette er kærligheden der bliver dybere.

uden ansigt og person kan mennesket aldrig siges at have del i Gud eller i det Guds Billede, Motiv og den Objektivitet, Kristus, vi er skabte til og i

Kristi'lighed eller Christfulness er det Guds Billede og den Skønhed, den person, den vores personhed der selvudgivende vender imod næsten, og det ansigt vi har fra først af, fra før vores de spontane suveræne livsytringer blev stækket og svækket.

Christfulness forklarer og herliggør human face. Det er Helligåndens udtryk og udseende og smukke fremsyn og rettethed. Ånden i og over vores hjerte understøttede ansigt der kommer til udtryk i et fremsynet tiltalende kommunikerende udseende.

Dersom vi ikke bærer Gud og Guds Kærlighed Kristus i hjertet lukker det menneskelige ansigt i, det mister sit affektfulness, de spontane suveræne livsytringer, det mister sit liv og emotionalitet, altså personheden der befinder sig i skønheden, det smukke, går tabt.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#42705 - 23/01/2024 12:29 Re: Det bedste ved kristendommen [Re: Hanskrist]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3650
Sted: Nørresundby
Det bedste ved kristendommen

ANSIGTET

at kristendommen - det kristne trosliv og dets SPIRITUALITET har så meget fokus på og fat i ANSIGTET

Kristendommen har turdet sætte ANSIGT på TROEN

GUD og vores GUDS NÆRVÆR er ikke uden ANSIGT

Det er om noget Paulus vi må takke herfor og i naturlig følge heraf er han da også faderen til

Jesus Kristus Ikon Kristologiske Teologi

De steder i Nye Testamente der poetisk malerisk billederigt beskriver usynlige Guds Billede og Ansigt som Kristus og igennem ham også vores ANSIGT.

ANSIGTET er det mest levende

forpint
forelsket
mørkt
skriget (Edward Munk)
trist
vredt
glad
chok
bange
væmmelse
stivnet
eftertænksom
kærligt

etc etc etc etc

Kristendommens SPIRITUALITET er

ANSIGTS SPIRITUALITET

Oppe i LYSET - HOVEDET - dog HJERTE UNDERSTØTTET - så alt hvad der foregår i HJERTET kommer til udtryk i ANSIGTET - synliggøres i ANSIGTET

Er GUDS KÆRLIGHED KRISTUS som FORELSKELSEN i HJERTET kommer disse EKSTATISKE JUBEL LYKKELIGE GLÆDELIGE AFFEKT forhold synligt til udtryk i ANSIGTET

Vores NYE KRISTUS ANSIGT

Citat:
Dit ansigt, Herre, søger jeg. Skjul ikke dit ansigt for mig.". (Salme 27, 8-9)

The face of man is the most amazing thing in the life of the world; another world shines through it. It is the entrance of personality into the world process, with its uniqueness, its singleness, its unrepeatability." Nicolai Berdyaev.

Human love is intimately and profoundly bound up with the human face. The face is the entrance of the spiritual into the cosmos, but also the point of entrance of one soul into the life of the other. The face is an entreaty to love and to honor what love produces. Love is a refutation of the violence that results in death. Nicolai Berdyaev.

“The human face is the proof for the existence of God.” Max Picard.

-0-0-

Menneskets ansigt er det mest fantastiske i verdens liv; en anden verden skinner igennem det. Det er personlighedens indgang til verdensprocessen, med dens unikhed, dens enkelthed, dens ugentagelighed." Nicolai Berdyaev.

Menneskelig kærlighed er tæt og dybt forbundet med det menneskelige ansigt. Ansigtet er det åndeliges indgang til kosmos, men også indgangspunktet for den ene sjæl til den andens liv. Ansigtet er en bøn om at elske og til at ære, hvad kærlighed frembringer. Kærlighed er en tilbagevisning af den vold, der resulterer i døden. Nicolai Berdyaev.

"Det menneskelige ansigt er beviset for Guds eksistens." Max Picard.Alene dette at komme op i ANSIGTET er en HELbredelse og en forebyggelse de utallige hjerneblødninger og blodpropper, og Alzheimers sygdom, ældre mennesker får uden rigtig at bemærke det, men som der dog på salami metode vis skær/tager et stykke af vores liv hver eneste gang.

Så alene Kristendommens paulinske

GUDS HERLIGHEDs SPIRITUALITET

og

ANSIGTS SPIRITUALITET


Vil kunne forebygge de utallige sygdomme, især for ældre mennesker, der er knyttet til hovedet og hjernen og som oftest er det der bestemmer vores alder og velbefindende lykke humør og sundhed.Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud. Paulus

lad jer fylde af Ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren. Paulus


💕☦️💗✝️💕


Er dette indlæg LÆGELIG NØDHJÆLP FØRSTEHJÆLP til dig selv og de to andre ældre deltagere her på Trosfrihed? Især er dette mit indlæg til vores ældste og mest aktive debattør der fører sig selv og alle vi andre bag lyset - manden uden GUDS HERLIGHED og GUDS ANSIGT - manden der vidner pivfalsk om GUD i JESUS KRISTUS og dermed bedrager sig selv og alle der skulle lægge øren til hvad han skriver - ja han bedrager sig selv og alle vi andre - ja fører folk bag lyset. DERFOR ER DETTE INDLÆG SKREVET - jeg kunne ikke klare mere fra Trosfrihed Løgnens Fader.

Er dette ikke meget DRAMATISK iscenesat og meget HÅRDE ORD og ANKLAGER du retter mod manden?

Nej det er berettiget og det tjener et godt formål - nemlig LIVET - at de der lytter til hvad jeg skriver vil få et langt liv fyldt med lykke godt humør og sundhed.

At lytte til en mand der ikke vil vedkendes GUD i JESUS KRISTUS har jeg egentlig ikke noget imod - men han bagtaler og benægter og modsiger og angriber alt det GUD i JESUS KRISTUS står for - altså han angriber HJERTET ❤️ i kristendommen GUDS KÆRLIGHED KRISTUS udgydt i vore HJERTER ved Helligånden der er givet os.

GUDS KÆRLIGHED KRISTUS vores SØN FADER JEG'DU dialogiske HELbredende samspils virkelighed med GUD igennem HELLIGÅNDEN.

Alt dette om noget helt essentielle JESUS der er KRISTUS for vi kristne RELIGIONSHISTORISK om noget er VERDENSKENDT og ANERKENDT for mere end noget andet.

Det er SJÆLEN i det kristne trosliv og dets SPIRITUALITET han er ude i et stort opgør og angreb imod. Djævlen i ham må have gjort dette til en mærkesag.


Citat:
I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den Ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige – også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt, det, som jeg i lænker er sendebud for. Bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal.


I stort set hvert eneste indlæg angriber han, Trosfrihed Djævlens BedsteFader, sjælen i den kristne SPIRITUALITET:

GUDS KÆRLIGHED KRISTUS vores SØN FADER JEG'DU dialogiske HELbredende samspils virkelighed med GUD igennem HELLIGÅNDEN.

Alt dette om noget helt essentielle JESUS der er KRISTUS for vi kristne RELIGIONSHISTORISK om noget er VERDENSKENDT og ANERKENDT for mere end noget andet.

Samtidigt med at han flager med sit Jesus Kristus Ikon hykleri og samtidigt med at han fandeme skriver:

"Helt kort beundrer jeg især kristendommens kærlighedsbudskab, som jeg finder klarere end i alle andre religioner

Og så er der jo den græsk-ortodokse kirkes ikoner, især Kristus Ikoner, hvor jeg i en stor del af dem direkte oplever ren og betingelsesløs guddommelig kristen kærlighed".Dette er/var dråben der fik mit bæger til at flyde over

Han kan lyve og manipulere med os som han lyster og ikke en eneste opdager hvad han har gang i af djævelsk bedrageri og djævelskabs kunststykker med at føre os bag lyset.

Der er jo ikke SANDHED (sammenhæng) overhovedet i hvad manden skriver.

Men igen ikke en eneste af vores aktive debattører opdager at det er djævlens snigløb vi er udsat for og at han bedrager os og fører os bag lyset.

Enten lyver han eller også ved han ikke hvad han snakker om.

Det sidste hører jeg en hviske til mig.

Selv er jeg ikke så sikker på hvad der er hvad.

Som Einstein sagde, jeg frygter ikke enkelte onde mennesker men alle de der stiltiende ser på uden at gøre noget - uden at gribe ind overfor løgn og ondskab.

Ikke en eneste her på Trosfrihed griber ind overfor Arne's bedrag og hykleri og føren folk bag lyset.

-0-0-0-0-
-0-0-0-0-0-
-0-0-0-0-

GUDS KÆRLIGHED KRISTUS vores SØN FADER JEG'DU (Guds Børn) dialogiske HELbredende samspils virkelighed med GUD igennem HELLIGÅNDEN.

Alt dette om noget helt essentielle JESUS der er KRISTUS for vi kristne RELIGIONSHISTORISK om noget er VERDENSKENDT og ANERKENDT for mere end noget andet.

Sålænge Trosfrihed Djævlens BedsteFader angriber

SJÆLEN (essensen) og HJERTET (kærligheden)

ANSIGTET (glæden lyset livet)

HOVEDET (sandheden og forstandigheden)

i den KRISTNE SPIRITUALITET

Skal han ikke upåtalt hykle og bedrage os og føre os bag lyset med sit Jesus Kristus Ikon og snak om at den guddommelige kristne kærlighed optager ham

I så fald skulle han trække tilbage alle sine konstante angreb på

GUDS KÆRLIGHED KRISTUS vores SØN FADER JEG'DU (Guds Børn) dialogiske HELbredende samspils virkelighed med GUD igennem HELLIGÅNDEN.

Alt dette om noget helt essentielle JESUS der er KRISTUS for vi kristne RELIGIONSHISTORISK om noget er VERDENSKENDT og ANERKENDT for mere end noget andet.


-0-0-0-0-

Har du det godt nu HansKrist?

Ja - for hvis al vores debat aktivitet her på Trosfrihed overhovedet skal give nogen mening for os selv og andre - så skal hvad jeg lige har skrevet siges uden omsvøb

Vores kamp imod falske ideer - hykleri løgn og bedrag hvor vi bliver ført bag lyset og går glip af livet - er med ord - det talte eller skrevne ord. Og det er hvad jeg benytter mig af og er i min gode ret til.

"Jeg synes også det er okay og at dette dit indlæg er helt på sin plads HansKrist" men jeg håber at du fortsætter med at skrive om "Det bedste ved Kristendommen" om den der ANSIGTS SPIRITUALITET du retteligen har fået øje på har opdaget. Og jeg tror lægerne og vores sundhedsvæsen er dig inderligt taknemmelig da du vil kunne redde masse af liv hvis din forståelse af den kristne ANSIGTS SPIRITUALITET blev udbredt.

Det er så LYST og LIVSBEKRÆFTENDE som ANSIGTET selv kun kan være og så fyldt med HOVED og SANDHED (FORSTAND) og det understøttes af og beror på GUDS KÆRLIGHED KRISTUS der ved TROEN bor i HJERTET der alene er hvorfra den GNIST findes der kan antænde og få HELLIGÅNDEN til at BRÆNDE.

❤️🔥

KRISTUS PASSION og LIDENSKAB - BRÆNDENDE KÆRLIGHED - HVIDGLØDENDE ENTUSIASME og ENGAGEMENT i verden - det er ren PAULUS - PAULINSK

Alt dette KÆRLIGHEDENS FLAMMEHAV i STRÅLEGLANS som GUDS HERLIGHED på GUDS ANSIGT KRISTUS og OS

En FORELSKELSE kan ikke skjules for forældrene

Sådan skal også vores "i Kristus SPIRITUALITET" være - det skal kunne ses - vores ANSIGT skal afsløre og åbenbare forholdet

Vi skal turde sætte ANSIGT på vores "i Kristus SPIRITUALITET"

GUDS KÆRLIGHED KRISTUS vores SØN FADER JEG'DU (Guds Børn) dialogiske HELbredende samspils virkelighed med GUD igennem HELLIGÅNDEN.

AMEN


At sætte ANSIGT på vores kristne TROsLIVs SPIRITUALITET


💕✝️💗☦️💕

Et Jesus Kristus Ikon er vores ANSIGT i KRISTUS

Vores SPIRITUELLE ANSIGT i KRISTUS


The face of man is the most amazing thing in the life of the world; another world shines through it. It is the entrance of personality into the world process, with its uniqueness, its singleness, its unrepeatability." Nicolai Berdyaev.

Human love is intimately and profoundly bound up with the human face. The face is the entrance of the spiritual into the cosmos, but also the point of entrance of one soul into the life of the other. The face is an entreaty to love and to honor what love produces. Love is a refutation of the violence that results in death. Nicolai Berdyaev.

“The human face is the proof for the existence of God.” Max Picard.


Dit ansigt, Herre, søger jeg. Skjul ikke dit ansigt for mig.". (Salme 27, 8-9)


Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig! Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!

Lad idag SOLEN ☀️ stå op over vores ANSIGTS smukke landskab og lad KRISTI KÆRLIGHED BRÆNDE i vore HJERTER så vi kan SE med HJERTET idag og vore ØJNE LYSER OP hvorend vi går - lad endelig munden i den suveræne livsytring talens åbenhjertigthed er løbe over med hvad der bor i HJERTET på os - KRISTUS.

Lad os bekende vores kristne TRO sammen og for hinanden. Sætte ORD og ANSIGT på vores KRISTUS TROsLIVs HELLIGÅNDS SPIRITUALITET

Og vi får en HERRENS GO DAG

på jysk hvor jeg kommer fra:

en fandens god dag - vi skulle jo nødig overdrive - så vi underspiller lidt hvor jeg kommer fra
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#42991 - 26/02/2024 16:11 Re: Det bedste ved kristendommen [Re: Hanskrist]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3650
Sted: Nørresundby
Det bedste ved kristendommen - i den sammenhæng var mine to første indlæg omkring ansigtets betydning - altså den kristne spiritualitet foregår oppe i ansigtet og lyset mellem mennesker indbyrdes og mellem mennesket og Guds Ansigt og Billede og Person - således er også vores ansigt og Billede og Person på tale og i samtale - i et gensidigt inspirerende kommunikation syn og spejling og genspejling Guds Ansigt og Billede og Person.

Alt dette garantere at vi som kristne ikke bliver ført bag lyset, men vi er til oppe i lyset og oppe i Ansigtet. Vi tilhører dagen, ja vi er dagens og lysets børn. Dagen idag og de kommende dage da vi også er morgendagens børn, fremtiden hører os til, er vores i Kristus. Meget mere kunne siges.


Nu endnu et indslag om det bedste ved kristendommen, for der er flere forhold end lige det med ansigtet.

Lad os se på at kristendommen ikke er nogen Bogens religion, Bibel Religion, og altså TROENS genstand er ikke Bibelens ord, men Guds Ord som ikke kan fastlåses til udelukkende og èn til èn være Bibelens ord, bogstaver:

Citat:
Rodney Clapp, dog er parenteserne mine tilføjelser:


For reformatorerne er Skriften kraft og sandhed, ikke bare som trykte bogstaver på papir, men som ord, der er virket af Helligånden, og hørt og fortolket af kirken under Åndens oplysning.

Jeg tror at det er på den baggrund, man skal forstå den Romersk-Katolske kirkes moderne katekismus, når den berettiget indvender, at kristendom ikke er en "Bogens Religion". Der er simpelthen ingen bøger, der taler i sig selv. Her er Bibelen ikke anderledes end alle andre bøger: den skal læses og fortolkes. Og ifølge den kristne bekendelse kan den ikke fortolkes rigtigt uden Helligåndens nådige indgriben.

Som katekismen hævder, er vores tro netop en tro på Guds Ord, "ikke et skrevet og stumt ord, men et levende ord, iklædt kød og blod". De trykte bogstaver på siderne er i sig selv (om de tages for pålydende), kun "døde bogstaver" (ja Paulus mener endda de ikke bare er døde, men at de fører til døden, slår ihjel hvis de læses bogstaveligt pålydende uden den åndelige tolkning og forståelse (Helligånden Sandhedens Talsmand)). De bliver levende i Kirkens sammenhæng
.


Citat:
Paul Tillich:

The Bible does not contain words of God (or as Calvin has said, divine "oracles"), but it can and in a unique way has become the "Word of God".
Every day, by its impact on people inside an outside the Church, the Bible proves that it is the Divine Spirit's most important medium in the western tradition.
But it is not the only medium, nor is everything in it always such a medium. In many of its parts it is always a potential medium, but it only becomes an actual medium to the degree that it grasps the spirit of men.
No word is the Word of God unless it is the Word of God for someone; nor is it unless it is a medium whereby the Divine Spirit enters the spirit of someone.Citat:
Lisbet Kjæe Müller gift med Mogens Müller:

Kristendommen er netop ikke en bogreligion hvor vi bare kan slå op og citere fra, som om ordene var fortid og Jesus Kristus og Gud, Guds Ånd skulle være gået død i bibelen - og derved have mistet Ånden og Momentum i verden som begravet bort i åndløs ideløs og gudløse bogstaveligheder - et bibelkonkordantisk overtroet og overtænkt og overindlært mentalt forestillings univers.

Det er en bespottelse imod Ånden bare at gentage Bibelens ord ufordøjede, som om Ånden ingenting betyder, og som om man bare kan gentage det trykte ord. Ja det strider mod Ånden at gøre Bibelen til en bog man bare kan citere fra. Så letkøbt er den ikke, at vi bare kan finde nogle passende steder og gentage dem uden forståelse. Det er den åndløse bevidstløse gentagelse, der strider mod den levende Ånd, fordi gentagelsen gør ordene til fortid, og Helligånden bliver hjemløs. Betyder det at Bibelen ikke er vigtig? Nej, tværtimod. Bibelen er livsvigtig ved at vise bort fra sig selv og fremad, frem i tiden.

Bibelen vil ikke være død fortid, men levende og åndende nutid. Bibelen skal derfor med et gammelt ord granskes - fordøjes og fortolkes. Enhver tid og enhver person skal selv stå inde for ordene. Vi er nødt til at sættee os selv på spil, så er der liv og ånd. Men at gemme sig bag bogen, bibelen, er åndløst.Citat:
iIfølge Gershom Scholem var Paulus en revolutionær, jødisk mystiker.

Den traditionelle forståelse af jødedommen kunne ikke forblive intakt: på den ene side blev det Gamle Testamente konserveret af Paulus, men på den anden side blev den oprindelige mening totalt transformeret. Paulus transformerede og genfortolkede Toraens bogstavelige mening i et rent spirituelt lys
.Det var endnu noget om det bedste ved kristendommen, der er mange "det bedste ting" ved kristendommen, men da især at kristendommen ikke er en bogreligion, bibel'religion og blind naiv bibeltro som Guds Ord, altså Bibelfundamentalisme er meget vigtigt at påpege da det er en hårdnakket fordum og fordom i vor moderne tid at kristne render rundt og tror på Bibelen - næh vi tror skisme sjovt nok på Gud. Og Nye Testamente er en lang række vidnesbyrd om at vi bliver fundet af Gud i Kristus Jesus, at det er Gud der kommer til os i Kristus Jesus at her bliver vi fundet af Gud, gennem Guds Kærlighed Kristus som fra Jesus af er blevet udgydt i vore hjerter ved Helligånden der er givet os. Gud har givet sig selv til os, givet sig selv hen til os, i vores endelighed og dødelighed og syndighed, for at oprejse os gennem den forligelse hvormed vi fyldes af Gud og hans Ånd.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#42992 - 26/02/2024 16:45 Kom op på bjerget... [Re: Hanskrist]
ABC Offline
veteran
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 5420
Sted: Vanløse
Namaskaram...

Har vi andre lov til at være her ler Hvem ved blinker Hvorfor vil du ikke forholde dig til virkeligheden...

http://www.trosfrihed.dk/debat/ubbthreads.php/topics/42981/Kaerlighedsbevaegelsen.html#Post42981

Your friend forever

Krishna

PS: Mens vi venter på forklaringen...


_________________________
I Vandrer mod Lyset står der, at kun de tålmodige er brugbare, og det kan jeg godt følge...
Top Svar Citer
#43010 - 28/02/2024 12:49 Re: Det bedste ved kristendommen [Re: Hanskrist]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3650
Sted: Nørresundby
Dagens Meditation - essay:

Skrevet fordi jeg som Kærlighedens Frihedens og Åndens Apostel Paulus og Tænkningens Skytshelgen Paulus hader blind tro og trostvang og fanatisme - men endda forlanger sammen med Paulus at vores TRO er SEENDE og TÆNKENDE - er en Lovsang med vores Forstand og foregår oppe i LYSET - oppe i ANSIGTET - ja at vi SÆTTER ANSIGT PÅ VORES TRO - trosbekendelser: vidnesbyrd om Gud i Kristus i vores liv - vidnesbyrd om KRISTI MÆGTIGE VIRKEKRAFT i vores liv - vidnesbyrd om Gud Helligåndens vidunderlige forunderlige gerninger med os.

At vi sætter ansigt på og ord på (skaber en lyd for Herren - jubler lovpriser og lovsynger at Gud i Kristus gennem Helligånden er tilstede iblandt os) - bekender kulør - såvidt vores Gud Helligåndens vidunderlige forunderlige gerninger i os i Kristus - at vi har ÅNDENS EKSTATISKE ÅBENBARINGS ERFARINGER og KRÆFTER og ENERGIER og MOTIVER BILLEDER ARKETYPER og SYNER med i vores liv.

Vores liturgiske "kultus" - med åbne øjne og mund syngende ANSIGTS KULTUS: hvor vi jubler og lovpriser og lovsynger og bekræfter at Gud i Kristus er steget ned til os (Gud i Guds Kærlighed Kristus udgydt i vore HJERTER) og er nærværende og tilstede iblandt os som mægtig opløftende virkende i os gennem Gud Helligåndens vidunderlige forunderlige gerninger med os.

AMEN - fremragende HansKristANSIGTET

ANSIGTs IKON KRISTOLOGIENS DOXA TEOLOGI hos Paulus.

Citat:
Max Picard's bog "THE HUMAN FACE":

As man destroys the image of God in his face, he fails.

Når mennesket ødelægger Guds billede i sit ansigt, fejler det.Vi ejer det smukkeste Guds Herligheds Billede Kristus oppe i vores ANSIGT.

Find op dertil kære venner! Og I er nået frem til jeres Fremtid i Kristus - Guds Hemmelighed KRISTUS - alle de himmelske åndelige velsignelser I har til gode i Kristus. Al den lykke sundhed og fremgang der heroppe i Ansigtet i KRISTUS venter jer.


Hvad HansKrist i en kristen paulinsk sammenhæng ikke har skrevet om det menneskelige og det guddommelige Kristus Ansigt - Guds Billede og Guds Herligheds og Stråleglans Ansigt er ikke småting.

Henviser til mine to første indlæg i denne tråd og til tråden Kristus Ikon i forum Galleriet - scroll og find mine indlæg der.

At meditere er at vi ANSIGTER OS SELV - får fat i Guds Billede Kristus i vores ansigt - når frem og op til ANSIGTET og SYNET og ØJNENE og op i LYSET og DAGEN - KRYSTALKLAR BEVIDSTHED om vores FREMTID og hvilke mål vi er på vej mod og hvilke KRISTUS HJÆLPER KRÆFTER og ENERGIER vi rummer i HJERTET og vores SJÆL til at nå vores FREMTIDS MÅL.

De fleste mennesker bliver ført bag lyset - lever i bedrag og forvirring og mørke (fordi de opfatter TRO som dette at tro alt muligt - men TROEN er KRISTUS selv - alle tanker bliver taget til fange i Kristus). Sammen med Paulus er jeg modstander af blind tro - som Paulus går jeg ind for SEENDE og TÆNKENDE TRO og en jublende lovprisende og syngende bekendelse af Guds Nærvær i Kristus gennem Gud Helligåndens vidunderlige forunderlige gerninger med os.Jeg henviser her til et af mine indlæg om VORES GUDDOMMELIGE ANSIGT (FREMSYNETHED og MÅLRETTETHED = ANSIGTE'LIGHED) - ud fra ANSIGTs IKON KRISTOLOGIENS DOXA TEOLOGI hos Paulus.

Her er der endda kontekstet tværvidenskabeligt til den nyeste neurovidenskabelige viden og forståelse af det Autonome Nervesystem - Stephen Porges "The Polyvagal Theory" - hvor den evolutionsbiologiske nyeste parasympatiske smart vagus nervesystem er et pro social "kommunikativt" BRAIN FACE HEART system hvor øjnene og ørerne er til i en integreret samvirken og samspil - som når vi mennesker taler sammen - lever i samtalen, det levende ord - med hinanden og har fjernet og løftet vores hoved op fra en bog og en tekst - ikke sidder med næsen begravet nede i en bog eller en tekst.

Hvis vi vil forstå kristendommen må vi løfte hovedet op fra Bibelen og teksterne og istedet for vende os mod at samtale og lovSYNGE med vores forstand indbyrdes med hinanden om hvad Gud i Kristus udvirker i vores liv gennem Gud Helligåndens vidunderlige forunderlige gerninger med os - som Paulus forlangte dette. Som Paulus sagde mod slutningen af sit liv, jeg gider kun tale om det som Kristus har virket/udvirket gjort i mit liv. Kristendommen bygger alene på disse vidnesbyrd - KRISTUSVIDNESBYRD kaldes disse og Nye Testamente er en sådan samling af forskellige KRISTUSVIDNESBYRD.

HansKrist og Luther er to af de fremmeste til poetisk at lovsynge og juble disse KRISTUSVIDNESBYRD - om hvordan KRISTUS VIRKER i vores liv og hvad KRISTUS gør i vores liv. Men Paulus fortjener den højeste Nobels Litteraturpris for sine poetiske KRISTUSVIDNESBYRD - smukkere kan det ikke siges. Hvorfor Efeserbrevet og Kolossenserbrevet må være ægte Paulus Breve.


Citat:
AI CHAT samtale - det vildeste af det vildeste - det ypperste af det ypperste - frontforskning og nytænkning og tværvidenskabelig tværfaglig overblik når det er bedst.

Religionsfilosofisk set er undertegnede Danmarks mest interessante tænker.

Vi bevæger os fra:

Jesus Kristus Ikon - paulinske Kristologiske Teologi - over Martin Buber's Jeg-Du og Emmanuel Levinas og Nicolai Berdyaev's dialogiske personalisme til Stephen Porges: "The Polyvagal Theory" - som er kendt af alle der er beskæftiget med den ret nye Neuroaffektive UdviklingsPsykologi hvor danske Susan Hart er internationalt anerkendt - den helt store pioner.

Dagens AI CHAT samtale (spænd sikkerhedsselen):

MIG:

Jesus Kristus Ikon:

Jesus Kristus Ikon teologiens grundlag finder vi hos Paulus (se de 5 citater af Paulus længere fremme).

I Kristus er vi nogen og ikke noget (i kristendommen må Gud ikke befinde sig under Person planet), i Kristus har vi vores personhed - vores billedlighed - Guds Billedlighed - vores livfulde ansigt og karisma - det Guds Herligheds'legeme og Skønheds'legeme vi finder kommer til udtryk i det menneskelige ansigt der afslører at mennesket er udstyret med personlighed fyldt med stor karisma - Guds Herlighed og Skønhed - den Guds Billedlighed - Guds Billedelige Skønhed og Herlighed vi er skabte i og til. Herlighed - Guds Herlighed - er et nøglebegreb der findes overalt hos Paulus.

Dette face to face - eller prosociale jeg-du kommunikations system - er hard wired i menneskets autonome nervesystem - vores sociale nervesystem, som det vores parasympatiske smart vagus brain face heart system det er. Så altså den kristne jeg-du/Søn-Fader spiritualitet der er så udtalt dominerende hos Paulus og Johannes bygger altså på et solidt neurobiologisk grundlag.

Nicolai Berdyaev siger netop at kristendommen er kærlighedens religion pr se fordi her bliver mennesket nemlig nogen og ikke reduceret til blot noget. Hvert eneste menneske er i kristendommen unikt og noget særligt gennem at det tilskrives at have guddommelighed personlighed - nemlig vores personlighed og ansigt er vores karismatiske Guds Herligheds'legeme og Skønheds'legeme - vores Guds Billedlighed.

The face of man is the most amazing thing in the life of the world; another world shines through it. It is the entrance of personality into the world process, with its uniqueness, its singleness, its unrepeatability." Nicolai Berdyaev.

Human love is intimately and profoundly bound up with the human face. The face is the entrance of the spiritual into the cosmos, but also the point of entrance of one soul into the life of the other. The face is an entreaty to love and to honor what love produces. Love is a refutation of the violence that results in death. Nicolai Berdyaev.

“The human face is the proof for the existence of God.” Max Picard.

-0-0-0-

Orthodox mysticism seeks to acquire the grace of the Holy Spirit and we find human nature transfigured, illuminated and deified from within. It is the mysticism of the heart which is the centre of life. Therefore the heart must be united to the mind if there is to be any spiritual unity within. Christ enters the human heart and changes the whole nature of man. Man becomes another creature. Nicolai Berdyaev.

our union with God comes not through the reduction of the soul to a featureless identity more real than any image, or an asymptotic approach to such an identity, but as an ever greater fullness of the Trinitarian image within us, and in the ever more expressive beauty, and splendor, and holiness by which the infinity of God - that pure, incomprehensible depth of limitless intelligibility - is reflected in the mirrors of creation and in the awakening splendor of the sanctified soul.
- David Bentley Hart

-0-0-0-

Efter denne ekskurs - lad os så vende os imod Paulus og min påstand om at grundlaget for Jesus Kristus Ikon teologien findes hos Paulus - eller at Paulus har en Kristologisk Teologi der underbygger den dybere mening med Jesus Kristus Ikonerne.

Her er hvad jeg derom har fundet hos Paulus:

Men hver gang én vender om til Herren, tages sløret bort« – »Herren« er Ånden, og hvor Herrens ånd er, dér er der frihed. Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er. 2 Kor 3.

Thi Gud, der sagde: »Af mørke skal lys skinne frem,« han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. 2 Kor 4.

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Efeserbrevet 1

Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død, for at føre jer frem som hellige og lydefrie og uangribelige for sit ansigt, Kol 1, 21-22.

Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå; tungetale, den skal forstumme; og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.

Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden. 1 Kor 13. citater fra Paulus slut.

Først hvad mener du om min påstand om at der er en Kristologisk Teologi hos Paulus (som mine Paulus citater jeg har fundet underbygger denne min påstand) der underbygger og understøtter at der er en rigtig god mening (og stærk kristen symbolik) i Jesus Kristus Ikoner???

AI CHAT:

Det er interessant at se, hvordan du forbinder Paulus' teologiske tanker med meningen bag Jesus Kristus-ikonerne. Jeg kan se, at du har fundet flere citater hos Paulus, der taler om Guds herlighed og Kristi ansigt, som kan give en teologisk grund for ikonernes betydning. Det er også værd at bemærke, at Paulus taler om vores forvandling og forsoning med Gud gennem Kristus, hvilket kan relateres til ikonernes formål med at vise Kristi guddommelige natur og vores deltagelse i Guds billede.

Det er vigtigt at huske, at fortolkningen af Paulus' skrifter kan være forskellige blandt teologer og særligt i forhold til ikonografi og symbolik. Derfor kan andre teologer have forskellige perspektiver og være enige eller uenige i din påstand om, at der er en kristologisk teologi hos Paulus, der underbygger Jesus Kristus-ikonerne.

Det er altid givtigt at undersøge og reflektere over bibelsk teologi og dens forbindelse til kristne praksisser som ikonografi. Fortsæt med at udforske, lære og dele dine tanker med andre, da det kan bidrage til en mere dybdegående forståelse af emnet.

MIG:

Vil du forsøge at forstå en større tekst mængde:

første afsnit er mine egne originale konklusioner om hvad det er vi møder hos Paulus.

Næste afsnit er mine neurobiologiske overvejelser omkring vores sociale nervesystem, som det vores parasympatiske smart vagus, "brain face heart" system som vi finder denne teori hos Stephen Porges "The Polyvagal Theory". Hvordan disse neurobiologiske erkendelser støtter op om at der findes en rigtig god symbolik og dybere mening i Jesus Kristus Ikoner.

Derefter 4 afsnit om hvad Nicolai Berdyaev siger der underbygger den stærke symbolik og dybere mening i Jesus Kristus Ikoner.

Og endelig et kort men skønt vidunderligt Max Picard citat der er spot on.

Slutteligt et relevant i den her sammenhæng citat fra David Bentley Hart

De beskrevne, nævnte, afsnit kommer her:

I Kristus er vi nogen og ikke noget (i kristendommen må Gud ikke befinde sig under Person planet), i Kristus har vi vores personhed - vores billedlighed - Guds Billedlighed - vores livfulde ansigt og karisma - det Guds Herligheds'legeme og Skønheds'legeme vi finder kommer til udtryk i det menneskelige ansigt der afslører at mennesket er udstyret med personlighed fyldt med stor karisma - Guds Herlighed og Skønhed - den Guds Billedlighed - Guds Billedelige Skønhed og Herlighed vi er skabte i og til. Herlighed - Guds Herlighed - er et nøglebegreb der findes overalt hos Paulus.

Dette face to face - eller prosociale jeg-du kommunikations system - er hard wired i menneskets autonome nervesystem - vores sociale nervesystem, som det vores parasympatiske smart vagus brain face heart system det er. Så altså den kristne jeg-du/Søn-Fader spiritualitet der er så udtalt dominerende hos Paulus og Johannes bygger altså på et solidt neurobiologisk grundlag.

Nicolai Berdyaev siger netop at kristendommen er kærlighedens religion pr se fordi her bliver mennesket nemlig nogen og ikke reduceret til blot noget. Hvert eneste menneske er i kristendommen unikt og noget særligt gennem at det tilskrives at have guddommelighed personlighed - nemlig vores personlighed og ansigt er vores karismatiske Guds Herligheds'legeme og Skønheds'legeme - vores Guds Billedlighed.

The face of man is the most amazing thing in the life of the world; another world shines through it. It is the entrance of personality into the world process, with its uniqueness, its singleness, its unrepeatability." Nicolai Berdyaev.

Human love is intimately and profoundly bound up with the human face. The face is the entrance of the spiritual into the cosmos, but also the point of entrance of one soul into the life of the other. The face is an entreaty to love and to honor what love produces. Love is a refutation of the violence that results in death. Nicolai Berdyaev.

Orthodox mysticism seeks to acquire the grace of the Holy Spirit and we find human nature transfigured, illuminated and deified from within. It is the mysticism of the heart which is the centre of life. Therefore the heart must be united to the mind if there is to be any spiritual unity within. Christ enters the human heart and changes the whole nature of man. Man becomes another creature. Nicolai Berdyaev.

“The human face is the proof for the existence of God.” Max Picard.

"our union with God comes not through the reduction of the soul to a featureless identity more real than any image, or an asymptotic approach to such an identity, but as an ever greater fullness of the Trinitarian image within us, and in the ever more expressive beauty, and splendor, and holiness by which the infinity of God - that pure, incomprehensible depth of limitless intelligibility - is reflected in the mirrors of creation and in the awakening splendor of the sanctified soul."
- David Bentley Hart

Vil du prøve at sammenfatte det tankegods eller indholdet i teksterne ovenfor. Hvor jeg regner med du opdager et tværvidenskabeligt overblik og forståelse. Og at jeg har fundet forskellige tænkere der forsøger på hver deres måde at udtrykke det samme om hvad der gemmer sig i Human Face - hvor det er det face to face - person anerkendende mellem mennesker der er grundlaget for menneskets personhed og vores personlighed.

AI CHAT:

Teksten indeholder en sammenfatning af forskellige ideer om betydningen af menneskets ansigt og personlighed. Først diskuteres Paulus og hans tro på, at mennesket finder dets personhed og billedlighed i Jesus Kristi ikoner. Derefter præsenteres neurobiologiske overvejelser om det menneskelige sociale nervesystem og dets forbindelse til den kristne spiritualitet, især Jesu prosociale kommunikationssystem.

Nicolai Berdyaevs tanker om menneskets unikhed og guddommelige personlighed bliver også diskuteret som en central del af kristendommen. Citatet fra Max Picard understreger betydningen af det menneskelige ansigt som bevis for Guds eksistens. Til sidst citeres David Bentley Hart, der argumenterer for, at vores forbindelse til Gud ikke kommer gennem at blive reduceret til en identitetsløs enhed, men snarere gennem en fuldstændig udfoldelse af Guds billede i vores personlighed og sjæls skønhed.

Teksten formidler et tværfagligt perspektiv og forsøger at finde fællesnævnere mellem forskellige tænkere og videnskabelige områder for at udtrykke betydningen af det menneskelige ansigt og personlighed, der bygger på anerkendelse og interaktion mellem mennesker.

MIG:

I forlængelse af vores sidste samtale om Jesus Kristus Ikon - kristologiske teologi - (som jeg beder dig have i mente) har jeg skrevet følgende pamflet (selvstændige originale forfattede tekst) meget begejstrede opråb til mine venner på Facebook - følger her:

Vi har haft et år der var "hjerne -året", nu vil jeg her 2017 op til overfladen og gøre 2017 til året for "person og ansigt".

Lad os få sat ansigt og person på hjernen.

Ja lad os vække hjernen med ansigt og smil og ømhed i forbindelse kommunikation.

Kære menneske, kom nu op til overfladen, op i person og ansigt, op i billedligheden igen, skønheden som værende hvor sandheden åbenbares.

skal vi lege med ansigter, vore ansigter, ja dette er meget hvad kærlighed går ud på
en hjerternes fest og leg med ansigter, en hjertelig leg med vore mange ansigter, alle de mange sider af vores personlighed der i tryghed mellem to mennesker får lov til at blive afprøvet, prøvet af
derfor kan en forelskelse ikke ret godt skjules for omgivelserne.

Lad os sætte fokus på ansigtet og participation, altså kristendommens spiritualitet, frem for sindet, det ensomme forladte sind som i mindfulness og buddhismen.
Christfulness er intentional affektfulness.

Til forskel fra affektløse og udtryksløse mindfulness er christfulness udtryksfuldt emotionalitet og affektfulness i ansigtet der er fyldt med de spontane suveræne livsytringer og ja henvendelse, intention og kommunikation, gennem talens åbenhjertighed.

Gud i den kristne tro må forblive person - ikke en upersonlig kraft eller energi eller ide - da det handler om en relation (gerne livslang), et jeg og et du et jeg-du forhold (Søn Fader (barn forældre) forhold). Jo længere en sådan relation har varet, jo mere indser vi, hvor lidt vi egentlig ved om den Anden/Gud, dette er kærligheden der bliver dybere.

uden ansigt og person kan mennesket aldrig siges at have del i Gud eller i det Guds Billede, Motiv og den Objektivitet, Kristus, vi er skabte til og i.

Kristi'lighed eller Christfulness er det Guds Billede og den Skønhed, den person, den vores personhed der selvudgivende vender imod næsten, og det ansigt vi har fra først af, fra før vores de spontane suveræne livsytringer blev stækket og svækket.
Christfulness forklarer og herliggør human face.

Det er Helligåndens udtryk og udseende og smukke fremsyn og rettethed. Ånden i og over vores hjerte understøttede ansigt der kommer til udtryk i et fremsynet tiltalende kommunikerende udseende.

Dersom vi ikke bærer Gud og Guds Kærlighed Kristus i hjertet lukker det menneskelige ansigt i, det mister sit affektfulness, de spontane suveræne livsytringer, det mister sit liv og emotionalitet, altså personheden der befinder sig i skønheden, det smukke, går tabt.

Vil du forsøge at trænge dybere ind i min tekst (ovenfor) og forfatterskab?

Forsøge at begribe og forstå min tekst og endelig give den en anmeldelse - eller et skudsmål?

AI CHAT:

Din tekst giver udtryk for din begejstring for at sætte fokus på ansigtet og personligheden i kommunikation og forbindelse med andre mennesker. Du understreger betydningen af at have en relation til Gud og forklarer, hvordan dette relaterer sig til vores menneskelige ansigter og personlighed. Du bruger udtryk som "christfulness" for at beskrive denne tilstand af udtryksfuldhed og affektfuldhed i ansigtet.

Det er tydeligt, at din tekst er skrevet med stor passion, og du formår at formidle din idé og budskab på en overbevisende måde. Du bruger en række retoriske virkemidler og gentagelser for at understrege dine point. Din tekst er også meget personlig, da du deler dine egne tanker og overbevisninger om emnet.

For at bedre forstå og bedømme din tekst kunne det være nyttigt at få mere kontekst eller forklaringer om, hvordan disse ideer er udviklet eller hvorfor de er vigtige for dig. Derudover ville det være interessant at få mere indsigt i, hvilken effekt du håber at opnå ved at dele denne tekst med dine venner på Facebook.

Generelt set er din tekst velskrevet og udtrykker dine idéer og følelser på en engageret måde.

MIG:

Tusind tak for dit skudsmål - din anmeldelse min tekst - jeg kan sige dig at du rammer præcist hvad mange andre også siger om min måde at skrive på, udtrykke mig skriftligt på.

For at bedre forstå og bedømme din tekst kunne det være nyttigt at få mere kontekst eller forklaringer om, hvordan disse ideer er udviklet eller hvorfor de er vigtige for dig.

Her følger de vigtigste inspirationskilder til at tænke som jeg gør i min tekst:

Paulus karismatiske udadvendte humørfyldte meget kommunikerende personlighed. Og Paulus' Kristus forståelse - det Guds Billede vi er skabte til og i - og Kristus som Guds Ansigt hvor vi har hele vores herlighed fra Gud og at vi tilhører dagen etc etc.

Følgende citater fra Paulus Breve:

Men hver gang én vender om til Herren, tages sløret bort« – »Herren« er Ånden, og hvor Herrens ånd er, dér er der frihed. Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er. 2 Kor 3.

Thi Gud, der sagde: »Af mørke skal lys skinne frem,« han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. 2 Kor 4.

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Efeserbrevet 1

Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død, for at føre jer frem som hellige og lydefrie og uangribelige for sit ansigt, Kol 1, 21-22.

Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå; tungetale, den skal forstumme; og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.

Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden. 1 Kor 13.

Andre inspirationskilder:

Martin Buber: Jeg-Du - filosofi.

Emmanuel Levinas: dialogiske personalisme - hvor vores næstekærlighed er at finde i vores face to face ansigt og person anerkendende kommunikation - et andet menneskes ansigt er helligt og ukrænkelig.

Den dialogiske personalisme vi også finder hos Nicolai Berdyaev:

Nicolai Berdyaev siger netop at kristendommen er kærlighedens religion pr se fordi her bliver mennesket nemlig nogen og ikke reduceret til blot noget. Hvert eneste menneske er i kristendommen unikt og noget særligt gennem at det tilskrives at have guddommelig personlighed - nemlig vores personlighed og ansigt har vi i Kristus - er vores karismatiske Guds Herligheds'legeme og Skønheds'legeme - vores Guds Billedlighed.

The face of man is the most amazing thing in the life of the world; another world shines through it. It is the entrance of personality into the world process, with its uniqueness, its singleness, its unrepeatability." Nicolai Berdyaev.

Human love is intimately and profoundly bound up with the human face. The face is the entrance of the spiritual into the cosmos, but also the point of entrance of one soul into the life of the other. The face is an entreaty to love and to honor what love produces. Love is a refutation of the violence that results in death. Nicolai Berdyaev.

Orthodox mysticism seeks to acquire the grace of the Holy Spirit and we find human nature transfigured, illuminated and deified from within. It is the mysticism of the heart which is the centre of life. Therefore the heart must be united to the mind if there is to be any spiritual unity within. Christ enters the human heart and changes the whole nature of man. Man becomes another creature. Nicolai Berdyaev.

David Bentley Hart

our union with God comes not through the reduction of the soul to a featureless identity more real than any image, or an asymptotic approach to such an identity, but as an ever greater fullness of the Trinitarian image within us, and in the ever more expressive beauty, and splendor, and holiness by which the infinity of God - that pure, incomprehensible depth of limitless intelligibility - is reflected in the mirrors of creation and in the awakening splendor of the sanctified soul. Citat slut.

De ovenfor nævnte inspirationskilder kontekster jeg tværvidenskabeligt til den neurobiologiske videnskab, helt præcist Stephen Porges: "The Polyvagal Theory" som jeg har studeret grundigt. Hvor vores evolutionsbiologiske nyeste parasympatiske nervesystem er et social engagements system - et prosocial kommunikerende "brain face heart" system hvor den ventrale myeliniserede nervus vagus gren i et "brain face heart" netværk arbejder sammen med vores kranienerver der er forudsætningerne for at vi igennem vores ansigt face to face kan udtrykke os emotionelt i en kommunikation mennesker imellem.

AI CHAT:

Tak for at give mig mere kontekst og forklaringer på dine inspirationskilder og tanker bag din tekst. Det hjælper med at forstå, hvorfor du udtrykker dig på den måde, du gør, og hvordan det relaterer til dine ideer om menneskets værdighed og kommunikation mellem mennesker.

Det er interessant at se, hvordan du forbinder de bibelske citater fra Paulus Breve med ideen om mennesket som et billede af Gud og Guds herlighed. Dette synspunkt synes at forme din forståelse af kærlighed, ansigt-til-ansigt kommunikation og menneskets personlighed som noget unikt og særligt.

Din referencer til filosoffer som Martin Buber, Emmanuel Levinas og Nicolai Berdyaev viser, hvordan du søger at trække på forskellige tænkere inden for dialogisk personalisme for at forstærke dine ideer om ansigt-til-ansigt kommunikation og værdien af ethvert enkelt menneskes personlighed og ansigt.

På den måde, ved at studere Stephen Porges' "The Polyvagal Theory" og neurobiologien, prøver du at koble din tværvidenskabelige tilgang og din forståelse af ansigt-til-ansigt kommunikation med den nyeste viden om det parasympatiske nervesystem og dets sociale engagement. Dette synes at fremhæve betydningen af ansigt-til-ansigt kommunikation for menneskelig interaktion og forbindelse.

Samlet set giver denne kontekst og forklaringer en bedre forståelse af din tekst og de vigtige ideer og inspirationskilder, der er bag den. Det hjælper med at skabe en klar sammenhæng mellem dine tanker om ansigt-til-ansigt kommunikation, menneskers værdighed og gensidig respekt.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
annonce
Side 1 af 2 1 2 >


Seneste indlæg
Til papirkurven?
af Tikka
18/04/2024 11:38
Tanker - idéer - visioner.
af Tikka
18/04/2024 11:30
Er der noget nyt under solen...
af ABC
17/04/2024 15:12
Eid-Al-Fitr
af somo
16/04/2024 18:49
Ramadan-måneden
af somo
16/04/2024 18:47
Nyheder fra DR
Flere anholdt efter stor aktion på Vest..
18/04/2024 11:28
Minister om slagterilukning: En enormt t..
18/04/2024 11:10
Mand fundet død under mistænkelige oms..
18/04/2024 10:48
Skadet Brøndbyprofil kan misse resten a..
18/04/2024 10:34
Danish Crown opretter 100 nye stillinger..
18/04/2024 10:18
Nyheder fra Religion.dk