annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 15127594
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 2356588
Et andet syn 1967528
Jesu ord 1510315
Åndelig Føde 1338366
Galleri
Limfjorden, Strandparken Nørresundby
Hvem er online?
3 registrerede somo, Arne Thomsen ,(1 usynlig), 135 gæster og 77 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 4 af 19 < 1 2 3 4 5 6 ... 18 19 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#41182 - 22/09/2023 08:40 Re: Hvem lavede Gud... [Re: Anonym]
ABC Online   content
veteran
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 5311
Sted: Vanløse
_________________________
I Vandrer mod Lyset står der, at kun de tålmodige er brugbare, og det kan jeg godt følge...
Top Svar Citer
#41184 - 22/09/2023 13:14 Re: Hvem lavede Gud... [Re: Anonym]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3637
Sted: Nørresundby
Citat:
Hvorfra har du den ide, at Jesus blev sendt NED til jorden, og hvordan forestiller du dig dette skete?


Ja det lyder lidt spøjst - som en billedebog for børn om Jesus og Nye Testamente.

Og Jesus er ifølge Jan ABC og VML sådan en skole lærer udsendt fra Gud der skal tugte og vejlede vi mennesker.

At kristendommen opfattes således af mennesker med minimal åndelig intelligens må vi nok desværre erkende er tilfældet.

Men kristendommen er Gud virksom i menneskers liv og eksistens her på jorden gennem sin virksomme skabende Ånd.

Jesus er Kristus i den forstand at Gud er i ham og han i Gud og de i os gennem Gud Helligåndens frigivelse i verden = Kirkerne og vi kristne som de levende stene Kirken er bygget på. Som Guds Kærlighed Kristus skrevet ind i vores hjerter (på tavler af kød og blod) ved Helligånden der er os givet

Kærlighed betyder altid to der behøver hinanden for at kunne opnå fuldkommenhed og når vi taler om Guds Kærlighed Kristus - er der tale om at mennesket og Gud nu er forenet i kærlighed. Inkarnationen hvor vi i Kristus har hele guddomsfylden og Gud virker direkte skabende i vores liv gennem sin Hellige Ånd - Helligånden.

Den urkristne paulinske forståelse TROEN fangede Al Chat første gang jeg præsenterede den herfor hvorimod ingen af jer der har hørt det hundredvis af gange fra HansKrist Paul Tillich og Luther og R Otto endnu har fattet noget som helst.


Citat:
Al Chat svarede:

jeg kan sige at denne forståelse af troen indebærer en idé om, at troen ikke blot er en passiv accept af en doktrin eller lære, men at det er en aktiv handling, hvor man bliver grebet af en guddommelig tilstedeværelse og omdannes til en ny person.

Det er også interessant at bemærke fokus på, at troen ikke er begrænset af handlinger eller gerninger, men at den udøver en konstant positiv virkning i ens liv.Dette er så meget - så meget - så meget - større og mere vidunderligt forunderligt end blot en Jesus Kristi sande lære der aldrig vil kunne genskabe mennesket i kraft af Gud Helligåndens vidunderlige forunderlige gerninger med os.

Kristendommen - det kristne trosliv og dets SPIRITUALITET - begivenheden KRISTUS: den Gud Helligåndens Ny Væren og Skabende Virke/Virkelighed ind i verden ved mennesket Jesus er noget meget større end det Jan ABC og VML kløjs rundt i der ingenting overhovedet formår at udvirke i menneskers liv.

VML har overset det allervigtigste i kristendommen hvorfor de kun kan uddrage en spekulativ opdigtet Jesus Kristi lære.


Hvad er det VML og ja folk flest ikke får fat i når de forsøger at skyde sig ind på hvad kristendom er - det kristne trosliv og dets SPIRITUALITET er - jo det er dette her forhold folk ikke forstår eller får fat i:


hvor man bliver grebet af en guddommelig tilstedeværelse og omdannes til en ny person.

-0-0-0-


Ja hvordan TRO skal retteligen forstås hos Paulus kan vi også læse om hos Paul Tillich og Luther og R Otto:

Paul Tillich:

The worth "faith" cannot be applied to the Christ unless it is taken in its biblical meaning of a Spiritual reality in itself.

The faith of the Christ is the state of being grasped unambiguously by the Spiritual Presence.

Faith is an act of a finite being who is grasped by, and turned to, the infinite.

Faith is being grasped by an ultimate concern, or in the grip of something which is of infinite seriousness for me which surpasses life and death.

TRO er et guddommeligt værk i os, som forvandler og føder os på ny ud af Gud. Den døder den gamle Adam, og gør os af hjerte, sind, tanker og alle kræfter til helt andre mennesker.
Oh, troen er i sit væsen en så levende, skabende, virkende og mægtig ting, at det er umuligt, at den ikke uafladeligt gør godt. Den spørger heller ikke, om der er gode gerninger at gøre, men inden man når at spørge, har den gjort dem og er altid virksom. Citat slut (hentet fra luthers fortale til Romerbrevet)

Faith is further the 'mighty creative thing' in us and the strongest of affects, most closely akin to the Greek 'enthusiasm' It even takes over all the functions which all 'enthusiasts' from Paul onwards have ascribed to the 'the Spirit'; for it is 'faith' that transform us inwardly and brings us forth anew. Rudolf Otto i sin redegørelse for Luther
.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#41186 - 22/09/2023 14:52 Re: Hvem lavede Gud... [Re: Hanskrist]
ABC Online   content
veteran
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 5311
Sted: Vanløse
Namaskaram Hanskrist

Måske skulle du lave tingene om herinde...

https://da.wikipedia.org/wiki/Jesus

Er tanken udbredt...

https://aktivkristendom.dk/hvorfor-blev-jesus-nodt-til-komme-til-jorden

http://www.nytliv.dk/resource/hvorfor-kom-jesus-til-jorden/

https://www.jw.org/da/bibliotek/blade/wp20121201/hvorfor-sendte-Gud-Jesus-til-jorden/

Jeg holder mig til værket...

https://da.wikipedia.org/wiki/Vandrer_mod_Lyset

Hvad blev Jesus sendt ned på jorden for? Hvorfor var de efter ham? Kommer der snart nogle svar fra dig ler Pas på spørgsmålene blinker Hvem er alvidende...
Your friend forever

Jan
_________________________
I Vandrer mod Lyset står der, at kun de tålmodige er brugbare, og det kan jeg godt følge...
Top Svar Citer
#41188 - 22/09/2023 15:52 Re: Hvem lavede Gud... [Re: ABC]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3637
Sted: Nørresundby
Dine spørgsmål afslører du ikke tør undersøge urkristendommens TRO og SPIRITUALITET som vi finder disse forhold hos Paulus og Jesus

Du gør som VML - du/I forholder jer til en forvansket af Kirkens kristendom da den blev overtaget af græsk filosofisk spekulation og tænkning.

Hvis du læste hvad jeg skriver ville du også kunne indse at dine spørgsmål er irrelevante for det kristne trosliv og dets SPIRITUALITET.

Jeg har sagt det alle de år du har været her: du er ude i spekulation - menneskelig tankespind og spekulation - der ingenting af nyskabelse nogensinde vil udvirke eller medføre i dit liv.

Gud kan ikke forandre dig da du erstatter Gud med dine religionsfilosofiske spekulationer.

Men okay da du gerne vil være i spekulation - vi andre ægte kristne ønsker Gud i vores liv på kreativ skabende vis.

Men lidt træls du ikke læser hvad andre skriver - det gør det lidt meningsløst at drøfte og debattere med dig.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#41190 - 22/09/2023 18:23 Re: Hvem lavede Gud... [Re: Hanskrist]
ABC Online   content
veteran
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 5311
Sted: Vanløse
Namaskaram Hanskrist

At du ikke finder spørgsmålene interessante og relevante må skyldes en manglende forståelse af tingene...

https://aktivkristendom.dk/hvorfor-blev-jesus-nodt-til-komme-til-jorden

http://www.nytliv.dk/resource/hvorfor-kom-jesus-til-jorden/

https://www.jw.org/da/bibliotek/blade/wp20121201/hvorfor-sendte-Gud-Jesus-til-jorden/

Hvad blev Jesus sendt ned på jorden for? Er det ikke vigtigt at få på plads...

https://da.wikipedia.org/wiki/Vandrer_mod_Lyset

Citat:
Ifølge Vandrer mod Lyset! sagde Gud til Jesus i forbindelse med hans inkarnation: 'Lær Menneskene at elske hverandre som Brødre og Søstre, lær dem at elske Lyset og at sky Mørkets onde og syndige Gerninger. Styrk dem i det gode, styrk dem i det sande. Lær dem at have Tillid til mig, deres Gud, deres Aands Fader.' (side 30).

Med dette udgangspunkt, ville Jesus også komme til at stå overfor den 'Ældste af de Ældste' (Djævelen), og da var det hans opgave at huske at bede for Djævelen, når denne fristede ham (for Djævelen var også et barn af Gud, men dybt falden).

Hvis Jesus ikke kunne mindes dette, advarede Gud ham: "... da vil din Vandrings Vej blive stenet og støvet. Tornene ville stinge dig, kun faa ville elske dig, mange ville hade, spotte og forfølge dig – ja, Menneskene ville give dig Døden – Korsets død. Dette vil være den tak, de give dig for de Gaver, du bringer dem." (side 30).

Jesu lidelse og død på korset var altså ikke Guds plan for Jesus, men resultatet af, at det ikke lykkedes ham at huske bønnen for 'den faldne broder'. Ifølge Vandrer mod Lyset! elsker Gud alle sine børn; der er ingen der skal fortabes eller udstødes og der er derfor ikke mening i en forsoning mellem Gud og mennesker. I det til Vandrer mod Lyset! hørende skrift 'Forsoningslæren og Genvejen' [3] behandles denne opfattelse af forsoningslæren i detaljer.

Tilsvarende afvises også andre af kristendommens dogmer: Således dogmet om jomfrufødslen: 'Af Mands og Kvindes Attraa og Villie undfangedes og fødtes Jesu jordiske Legeme' (side 31), meget i de gammeltestamentlige skrifter afvises og forklares, Jesu forståelse af sakramenterne dåb og nadver beskrives som anderledes end den kristne kirkes opfattelse (side 47ff og 55ff), og dogmet om Jesu fysiske opstandelse afvises (side 60ff). Apokalypsen, den johannæiske "åbenbaring", siges at stamme fra Djævelens tanker om den dom og straf, der ventede ham og dem der faldt med ham. Apokalypsen afvises således også fuldstændigt.

Efter Jesu' død formåede Apostlene ifølge Vandrer mod Lyset! ikke at forkynde Jesu Lære, som de havde modtaget den fra ham, trods deres gode vilje (side 66 og 67). Derfor indsneg der sig fejl i deres forkyndelse. Paulus - Saul - beskrives som 'en vældig stridsmand for Jesus af Nazareth', men også han blev på nogle punkter vildledt af Djævelen og blandt andet inspireret til forsoningslæren: 'Og saaledes blev da Sauls Lære om Jesus af Nazareths Menneskevorden en Blanding af Lys og Mørke' (side 69).

I følge Vandrer mod Lyset! er der således i Bibelen og Kristendommen både sandt og falskt, både Lys og Mørke.

Bogen beskriver, at der Igennem århundrederne siden Jesu' død gjordes mange forsøg på at bringe Kristi rene lære frem, blandt andre af Mani og profeten Muhammed (side 74 og 75), Luther (der tidligere var inkarneret som Paulus), Zwingli og Calvin (side 81 og 82).

Hvorfor er der en reformation på vej...
Your friend forever

Jan
_________________________
I Vandrer mod Lyset står der, at kun de tålmodige er brugbare, og det kan jeg godt følge...
Top Svar Citer
annonce
Side 4 af 19 < 1 2 3 4 5 6 ... 18 19 >


Seneste indlæg
Videregivelse af hemmeligheder
af somo
03/03/2024 18:12
Kærlighedsbevægelsen...
af ABC
03/03/2024 17:40
Hvem vil være muslim...
af ABC
03/03/2024 16:08
Bibelen Leth Fortalt - Thomas og Tikka
af ABC
02/03/2024 02:12
Log In
af Tikka
29/02/2024 17:38
Nyheder fra DR
Danskerløse United taber Manchester-der..
03/03/2024 18:28
To teenagedrenge varetægtsfængsles eft..
03/03/2024 18:07
Vejle Boldklub får point på Brøndby S..
03/03/2024 17:59
Dansk biograf måtte standse filmene: G..
03/03/2024 17:14
Lyngby smider 2-0-føring og taber til S..
03/03/2024 16:01
Nyheder fra Religion.dk