annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 12433992
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 2225030
Et andet syn 1898779
Jesu ord 1462082
Den Evige Filosofi 1266539
Galleri
Den store synagoge i Krakow.
Hvem er online?
0 registrerede 219 gæster og 115 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 60 af 65 < 1 2 ... 58 59 60 61 62 64 65 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#41161 - 21/09/2023 16:53 Re: skadelige urenheder [Re: Gerth]
Gerth Offline
veteran
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 3119
Sted: Odense, Danmark
Nyt angreb fra Terminator,...Jeg er endnu ok!
Jeg oplever idag åbenbaring, som afholder mig fra lort - jeg dræber kun mig selv falsk ego!
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
#41163 - 21/09/2023 16:56 Re: skadelige urenheder [Re: ABC]
ABC Offline
veteran
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 5022
Sted: Vanløse
Namaskaram...

Hvordan landede det indlæg i denne tråd ler Beklager...

Your friend forever

Jan
_________________________
I Vandrer mod Lyset står der, at kun de tålmodige er brugbare, og det kan jeg godt følge...
Top Svar Citer
#41165 - 21/09/2023 17:17 Re: skadelige urenheder [Re: somo]
ABC Offline
veteran
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 5022
Sted: Vanløse
Namaskaram...

Hvor mange frelsere er der...

https://www.saxo.com/dk/gud-er-kaerlighed_lau-sander-esbensen_indbundet_9788797205006

Hvem underviser...

https://vandrermodlyset.dk/14-religioese-retninger/

Her kan du lære noget...

https://carstenplougolsen.com/islam/

Hvad blev Jesus sendt ned på jorden for...

https://da.wikipedia.org/wiki/Vandrer_mod_Lyset

Hvorfor var de efter ham...

https://vandrermodlyset.dk/49-jesu-ydmyghed/

Vi læser talen...

https://vandrermodlyset.dk/ardors-beretning-11/

https://vandrermodlyset.dk/kommentar-xi/

Har muslimerne styr på fortiden...

https://vandrermodlyset.dk/ardors-beretning-25/

https://vandrermodlyset.dk/kommentar-xxv/

Lad dig ikke vildlede...

https://vandrermodlyset.dk/ardors-beretning-35/

https://vandrermodlyset.dk/kommentar-xxxiv-xxxv/

Jeg håber, at disse videoer, vil blive vist i fjernsynet, så vi kan få sat gang i samtalerne, og luget ud i ukrudtet...
Your friend forever

Jan
_________________________
I Vandrer mod Lyset står der, at kun de tålmodige er brugbare, og det kan jeg godt følge...
Top Svar Citer
#41169 - 21/09/2023 18:31 Re: skadelige urenheder [Re: ABC]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 1348


Aretticiteten af Bibelen er ikke engang etableret i første omgang, og det er simpelthen en samling af enkeltkædede rapporter, der er sammensat af ukendte mennesker.

Selv dine tidlige lærde troede på en slags tekstlig korruption i hænderne på jøder, og nogle af dem sagde endda eksplicit det.

Nogle bibelpassager her og der er ikke tilstrækkelige beviser, fordi Bibelen ikke er direkte guddommelig åbenbaring, selv i henhold til din egen optagelse (og for mange af dine lærde), og det indeholder helt klart menneskelige fejl i den (noget, som man næppe kan benægte) .

Jeg mener, at der endda er indikationer fra konteksten og sproget inden for de samme bøger / kapitler, som flere tekster (af forskellige forfattere!) Har Beem blandet op for at danne et kapitel / bog blandt kapitlerne i Bibelen.


Profet Lot (fred være med ham)Gud straffede sit folk for seksuel umoral, mens han reddede ham og hans døtre på grund af deres retfærdighed.
At hævde derefter, at de begik incest ikke giver mening

Incest er en synd, så lad det være kendt for dig, at det at have intime forhold til ens egne børn altid har været en stor synd.

Og husk, at ifølge Bibelen Abraham (fred være med ham) - som levede på samme tid som meget (fred være over ham) - foregav flere gange, at hans kone var hans søster af frygt for at blive dræbt. Dette indikerer, at forbuddet mod incest - i dette tilfælde mellem bror og søster - allerede var kendt på det tidspunkt selv i henhold til din bibel, så hvad med incest mellem far og døtre?!?

Denne påstand om incest mod parti (fred være over ham) var simpelthen på grund af jødernes overdreven had mod ammonitterne og moabitterne.

I mennesker burde virkelig ikke stole på jøder så meget i det, de udgør af had eller jalousi eller uanset anden grund.

I islam tror vi på profeternes ufejlbarhed (fred være med dem), og dette indebærer, at de er beskyttet mod bevidst at adlyde Guds kommandoer og forbud.

Men selv hvis vi lægger dette punkt til side, havde det absolutte flertal af menneskeheden aldrig seksuel omgang med deres fædre eller deres døtre eller tænkte endda på det et øjeblik.

Og det absolutte flertal af menneskeheden har aldrig tænkt på at planlægge at dræbe nogen for at kunne tage deres kone - som man har utroskab - for sig selv.

Dette betyder, at størstedelen af menneskeheden er bedre end hvad nogle "retfærdige" personer i Bibelen fremstilles. Dette er nok for den, der synes rationelt uden at være begrænset af påstandene fra nogle jøder her og der.


Profeten Muhammeds biografi (ﷺ) | del 12


https://www.youtube.com/watch?v=wFcqk0szjQEThe Mercy of Prophet Muhammad (peace be upon him) - Bilal Assad


https://www.youtube.com/watch?v=RoFB4WlwYck
Top Svar Citer
#41275 - 27/09/2023 16:39 Re: skadelige urenheder [Re: somo]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 1348

Fødsel og opvækst
Muhammad, fred være med ham, blev født i år 570 e.v.t i byen Mekkah i det nuværende Saudi-Arabien af forældrene Abdullah og Amina. Barnet blev navngivet med det dengang usædvanlige navn Muhammad, som betyder ”den priste”.Traditionen tro for de bedre stillede i Mekkah blev Muhammad få dage gammel sendt ud i ørkenen med en beduinfamilie, som skulle opfostre ham og lære ham at klare sig. Beduinerne drev kameler og geder, og Muhammads første fem år forløb i dette åbne ørkenlandskab.
Muhammad voksede op blandt mekkanerne og blev kendt som en særlig ærlig og sandfærdig person, man kunne stole på. Hans erhverv var, som der var tradition for i hans stamme, handel med de karavaner, der rejste mellem de omkringliggende lande. Dog kunne hans hjerte ikke finde ro i den kultur og de traditioner, som Mekkah havde dengang. Derfor søgte han ofte hen til en klippehule i bjerget Hira uden for Mekkah, hvor han tilbragte nætter og dage i isolation.
Åbenbaring fra Gud
Op gennem ungdommen og voksenalderen søgte Muhammad stadig efter en større mening med livet og drog stadigt oftere ud til sit skjul. Det var under et sådant ophold i en alder af 40 år, at han vendte rystet hjem. Han var blevet åbenbaret en anden verden. Guds engel, Gabriel, viste sig for ham og reciterede de første ord af Koranen:
“Læs i Guds navn, som er Den der Skaber. Han skabte mennesket af en lille klæbrig klump. Læs, så Gud skal vise barmhjertighed.”
– Koranen 96:1Støttet af sin nærmeste familie begyndte Muhammad sin mission som profet og tog arven op efter Abraham, Moses og Jesus.
Guds ord
Over en periode på 23 år videregav han, stykke for stykke, de ord, som Gud gav ham, og adskilte dem kategorisk fra sine egne ord. Guds ord, som han lærte udenad, allerede mens de blev åbenbaret, blev videregivet til andre, som lærte dem udenad og skrev dem ned, og de udgør Koranen, som vi kender den i dag, halvandet tusind år senere. Muhammad overleverede dette sidstetestamente fra Gud til menneskeheden på det mest elegante arabisk, som ærer de tidligere profeter og kommer med det klare budskab om én Gud – Allah. Det fortæller os også om etik, om vores plads i universet, om vores ansvar som forvaltere af Jorden, naturen og vores eget liv, om meningen med livet, om et liv efter døden og om regnskabets dag.
Mennesket Muhammad
Muhammad tog aldrig for at berige sig selv, men levede hele sit liv i materiel knaphed, også mens hans herredømme nåede de rigeste byer på den arabiske halvø. Han efterlevede sine egne ord. Han blev den mest elskede og afholdte person blandt sine nærmeste og i det samfund, han skabte. Han søgte råd hos sine medmennesker, respekterede deres meninger, og i verdslige sammenhæng omgjorde han egne beslutninger for at følge det bedste råd i forsamlingen. Han blev vejledt af Gud mens han levede, som når han var uopmærksom på den blinde og fattige, der adspurgte ham i de riges selskab, eller når bekymringen for hans medmennesker pinte og gnavede i ham og truede med at blive hans undergang. Selv disse ord fra Gud giver han videre uden at lægge til eller trække fra.Afskedstalen
Profeten Muhammad opsummerede sin mission i en tale kort før sin død, under sin sidste pilgrimsfærd til Mekka. Talen er kendt som “afskedstalen”:
“Hør folk! Lyt til mine ord, jeg ved ikke, om jeg nogen sinde igen skal møde jer her på dette sted efter dette år.
Hvilken dag er det i dag?”Svar fra mængden: “Det er den største dag på pilgrimsfærden.”
“Så husk, at Gud har gjort jeres blod og jeres ejendom hellige for hinanden, som denne dag og som denne måned er hellig. I skal ganske sikkert møde jeres Herre, og Han vil spørge jer om jeres gerninger. Jeg har oplyst jer. Den, som har pant, lad ham returnere den til ham, som har pantsat den. Al rente er afskaffet; men I har ret til jeres kapital.
Gør ikke uret, og der skal ikke gøres uret mod jer. Gud har formanet, at der ikke skal være renter, og (min) rente fra Abbas bin Abdul Muttalib er hermed frafaldet. Al blodsudgydelse fra gammel tid skal forblive uhævnet. Det første blodkrav, jeg frafalder, er det af Rabia bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Det er det første blod udgydt fra gammel tid, som jeg frafalder.
Satan afskyer enhver, der tilbeder (Gud) i jeres land, så vær opmærksom på ham i de religiøse forhold.
I har rettigheder over jeres hustruer, og de har rettigheder over jer. Det er jeres ret, at de ikke fornedrer jer, og at de ikke er åbenlyst uanstændige. Hvis de er det, tillader Gud, at I irettesætter dem og straffer dem, men ikke voldeligt. Hvis de afstår fra disse dårligdomme, har de ret til mad, klæder og kærlighed. Behandl dem meget venligt, for de er afhængige af jer og har mindre frihed. I har taget dem til jer kun som et lån fra Gud. I har ret til at nyde deres selskab som tilladt af Gud.

Så forstå mine ord, folk, jeg har informeret jer. Jeg har efterladt noget hos jer. Hvis I holder fast i det, vil I aldrig fejle. Det er Guds Bog og Hans Profets eksempel. Så lyt godt efter, hvad jeg siger.
Vid, at enhver muslim er en anden muslims bror, og at alle muslimer er brødre. Det er kun lovligt at tage fra en bror, hvad han giver af egen vilje, så gør ikke hinanden uret.
Har jeg overbragt jer Guds budskab?”
Svar fra mængden: “Sandelig, sandelig!”
“Gud, vær mit vidne på, at jeg har fuldført min pligt.”
Muhammads arv
I 632 e.v.t i en alder af knap 63 år døde Muhammad i sit hjem i Medinah, må Guds fred være med ham. Hans grav kan ses i Profetens moske, og i samme område ligger de store mænd og kvinder fra den tid begravet.


Muhammad efterlod sig ikke faraoniske bygninger, gigantiske statuer eller byer eller lande opkaldt efter sig. Det var ganske modsat ydmyghed, oprigtighed, ærlighed og askese. Hans monument var Koranen – som millioner kan udenad den dag i dag.
I dag er der over en milliard mennesker, der tror på hans overleverede budskab fra Gud til mennesket. De har tro på ham som menneske, ikke som en gud eller guddommelig. De elsker og priser ham højere end sig selv – han er Muhammad, ”den priste” som ordet Muhammad betyder.Profeten Muhammad (saws) i Medina & Broderskab | Søndagsdars | Ahmad Ghofran

https://www.youtube.com/watch?v=8Tq2XYu8L7w

Du'a - The Weapon of the Believer - Sheikh Wasim Kempson

https://www.youtube.com/watch?v=zu2bIDVwwNU

محمد رسول الله ( الشيخ خالد ياسين) مترجم مؤثر جداً

https://www.youtube.com/watch?v=wg4rHw1ILM4
THE SEAL OF ALL THE PROPHETS MUHAMMAD PBUH - Muhammad Abdul Jabbar | ALQADRMEDIA
https://www.youtube.com/watch?v=blxHYZfX78k

حكم الاحتفال بالمولد النبوي - ذاكر نايك Zakir Naik
https://www.youtube.com/watch?v=MX8bh7G9WdE
ماذا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم.FLV

http://www.youtube.com/watch?v=OnK_Z29GCWg


مولد النبي محمد ﷺ د.ذاكر نايك Dr.Zakir Naik Birth of Prophet Muhammad
https://www.youtube.com/watch?v=DLHtLyCbohE
Top Svar Citer
annonce
Side 60 af 65 < 1 2 ... 58 59 60 61 62 64 65 >


Seneste indlæg
Studiekredsen...
af Hanskrist
03/12/2023 20:04
Den store reformation...
af ABC
02/12/2023 17:03
HansKrist's chat med AI CHAT
af Hanskrist
02/12/2023 15:09
Videregivelse af hemmeligheder
af ABC
01/12/2023 18:30
Skal folkekirken fornyes...
af ABC
30/11/2023 21:18
Nyheder fra DR
Filippinsk politi undersøger mindst to ..
04/12/2023 06:02
Vejdirektoratet: Kør hjemmefra i god ti..
04/12/2023 04:53
11 vandrere fundet døde efter vulkanudb..
04/12/2023 04:31
Venezuela stemmer ja til at annektere de..
04/12/2023 04:15
Kina beskylder amerikansk krigsskib for ..
04/12/2023 03:42
Nyheder fra Religion.dk