annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 17702200
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 2515202
Et andet syn 2070641
Åndelig Føde 2019558
Så er der linet op... 1580816
Galleri
Glædelig Jul og et Godt Nytår
Hvem er online?
1 registreret (1 usynlig), 128 gæster og 331 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 50 af 53 < 1 2 ... 48 49 50 51 52 53 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#41165 - 21/09/2023 17:17 Re: skadelige urenheder [Re: somo]
ABC
Uregistreret

Namaskaram...

Hvor mange frelsere er der...

https://www.saxo.com/dk/gud-er-kaerlighed_lau-sander-esbensen_indbundet_9788797205006

Hvem underviser...

https://vandrermodlyset.dk/14-religioese-retninger/

Her kan du lære noget...

https://carstenplougolsen.com/islam/

Hvad blev Jesus sendt ned på jorden for...

https://da.wikipedia.org/wiki/Vandrer_mod_Lyset

Hvorfor var de efter ham...

https://vandrermodlyset.dk/49-jesu-ydmyghed/

Vi læser talen...

https://vandrermodlyset.dk/ardors-beretning-11/

https://vandrermodlyset.dk/kommentar-xi/

Har muslimerne styr på fortiden...

https://vandrermodlyset.dk/ardors-beretning-25/

https://vandrermodlyset.dk/kommentar-xxv/

Lad dig ikke vildlede...

https://vandrermodlyset.dk/ardors-beretning-35/

https://vandrermodlyset.dk/kommentar-xxxiv-xxxv/

Jeg håber, at disse videoer, vil blive vist i fjernsynet, så vi kan få sat gang i samtalerne, og luget ud i ukrudtet...
Your friend forever

Jan
Top Svar Citer
#41169 - 21/09/2023 18:31 Re: skadelige urenheder [Re: ]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 1479


Aretticiteten af Bibelen er ikke engang etableret i første omgang, og det er simpelthen en samling af enkeltkædede rapporter, der er sammensat af ukendte mennesker.

Selv dine tidlige lærde troede på en slags tekstlig korruption i hænderne på jøder, og nogle af dem sagde endda eksplicit det.

Nogle bibelpassager her og der er ikke tilstrækkelige beviser, fordi Bibelen ikke er direkte guddommelig åbenbaring, selv i henhold til din egen optagelse (og for mange af dine lærde), og det indeholder helt klart menneskelige fejl i den (noget, som man næppe kan benægte) .

Jeg mener, at der endda er indikationer fra konteksten og sproget inden for de samme bøger / kapitler, som flere tekster (af forskellige forfattere!) Har Beem blandet op for at danne et kapitel / bog blandt kapitlerne i Bibelen.


Profet Lot (fred være med ham)Gud straffede sit folk for seksuel umoral, mens han reddede ham og hans døtre på grund af deres retfærdighed.
At hævde derefter, at de begik incest ikke giver mening

Incest er en synd, så lad det være kendt for dig, at det at have intime forhold til ens egne børn altid har været en stor synd.

Og husk, at ifølge Bibelen Abraham (fred være med ham) - som levede på samme tid som meget (fred være over ham) - foregav flere gange, at hans kone var hans søster af frygt for at blive dræbt. Dette indikerer, at forbuddet mod incest - i dette tilfælde mellem bror og søster - allerede var kendt på det tidspunkt selv i henhold til din bibel, så hvad med incest mellem far og døtre?!?

Denne påstand om incest mod parti (fred være over ham) var simpelthen på grund af jødernes overdreven had mod ammonitterne og moabitterne.

I mennesker burde virkelig ikke stole på jøder så meget i det, de udgør af had eller jalousi eller uanset anden grund.

I islam tror vi på profeternes ufejlbarhed (fred være med dem), og dette indebærer, at de er beskyttet mod bevidst at adlyde Guds kommandoer og forbud.

Men selv hvis vi lægger dette punkt til side, havde det absolutte flertal af menneskeheden aldrig seksuel omgang med deres fædre eller deres døtre eller tænkte endda på det et øjeblik.

Og det absolutte flertal af menneskeheden har aldrig tænkt på at planlægge at dræbe nogen for at kunne tage deres kone - som man har utroskab - for sig selv.

Dette betyder, at størstedelen af menneskeheden er bedre end hvad nogle "retfærdige" personer i Bibelen fremstilles. Dette er nok for den, der synes rationelt uden at være begrænset af påstandene fra nogle jøder her og der.


Profeten Muhammeds biografi (ﷺ) | del 12


https://www.youtube.com/watch?v=wFcqk0szjQEThe Mercy of Prophet Muhammad (peace be upon him) - Bilal Assad


https://www.youtube.com/watch?v=RoFB4WlwYck
Top Svar Citer
#41275 - 27/09/2023 16:39 Re: skadelige urenheder [Re: somo]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 1479

Fødsel og opvækst
Muhammad, fred være med ham, blev født i år 570 e.v.t i byen Mekkah i det nuværende Saudi-Arabien af forældrene Abdullah og Amina. Barnet blev navngivet med det dengang usædvanlige navn Muhammad, som betyder ”den priste”.Traditionen tro for de bedre stillede i Mekkah blev Muhammad få dage gammel sendt ud i ørkenen med en beduinfamilie, som skulle opfostre ham og lære ham at klare sig. Beduinerne drev kameler og geder, og Muhammads første fem år forløb i dette åbne ørkenlandskab.
Muhammad voksede op blandt mekkanerne og blev kendt som en særlig ærlig og sandfærdig person, man kunne stole på. Hans erhverv var, som der var tradition for i hans stamme, handel med de karavaner, der rejste mellem de omkringliggende lande. Dog kunne hans hjerte ikke finde ro i den kultur og de traditioner, som Mekkah havde dengang. Derfor søgte han ofte hen til en klippehule i bjerget Hira uden for Mekkah, hvor han tilbragte nætter og dage i isolation.
Åbenbaring fra Gud
Op gennem ungdommen og voksenalderen søgte Muhammad stadig efter en større mening med livet og drog stadigt oftere ud til sit skjul. Det var under et sådant ophold i en alder af 40 år, at han vendte rystet hjem. Han var blevet åbenbaret en anden verden. Guds engel, Gabriel, viste sig for ham og reciterede de første ord af Koranen:
“Læs i Guds navn, som er Den der Skaber. Han skabte mennesket af en lille klæbrig klump. Læs, så Gud skal vise barmhjertighed.”
– Koranen 96:1Støttet af sin nærmeste familie begyndte Muhammad sin mission som profet og tog arven op efter Abraham, Moses og Jesus.
Guds ord
Over en periode på 23 år videregav han, stykke for stykke, de ord, som Gud gav ham, og adskilte dem kategorisk fra sine egne ord. Guds ord, som han lærte udenad, allerede mens de blev åbenbaret, blev videregivet til andre, som lærte dem udenad og skrev dem ned, og de udgør Koranen, som vi kender den i dag, halvandet tusind år senere. Muhammad overleverede dette sidstetestamente fra Gud til menneskeheden på det mest elegante arabisk, som ærer de tidligere profeter og kommer med det klare budskab om én Gud – Allah. Det fortæller os også om etik, om vores plads i universet, om vores ansvar som forvaltere af Jorden, naturen og vores eget liv, om meningen med livet, om et liv efter døden og om regnskabets dag.
Mennesket Muhammad
Muhammad tog aldrig for at berige sig selv, men levede hele sit liv i materiel knaphed, også mens hans herredømme nåede de rigeste byer på den arabiske halvø. Han efterlevede sine egne ord. Han blev den mest elskede og afholdte person blandt sine nærmeste og i det samfund, han skabte. Han søgte råd hos sine medmennesker, respekterede deres meninger, og i verdslige sammenhæng omgjorde han egne beslutninger for at følge det bedste råd i forsamlingen. Han blev vejledt af Gud mens han levede, som når han var uopmærksom på den blinde og fattige, der adspurgte ham i de riges selskab, eller når bekymringen for hans medmennesker pinte og gnavede i ham og truede med at blive hans undergang. Selv disse ord fra Gud giver han videre uden at lægge til eller trække fra.Afskedstalen
Profeten Muhammad opsummerede sin mission i en tale kort før sin død, under sin sidste pilgrimsfærd til Mekka. Talen er kendt som “afskedstalen”:
“Hør folk! Lyt til mine ord, jeg ved ikke, om jeg nogen sinde igen skal møde jer her på dette sted efter dette år.
Hvilken dag er det i dag?”Svar fra mængden: “Det er den største dag på pilgrimsfærden.”
“Så husk, at Gud har gjort jeres blod og jeres ejendom hellige for hinanden, som denne dag og som denne måned er hellig. I skal ganske sikkert møde jeres Herre, og Han vil spørge jer om jeres gerninger. Jeg har oplyst jer. Den, som har pant, lad ham returnere den til ham, som har pantsat den. Al rente er afskaffet; men I har ret til jeres kapital.
Gør ikke uret, og der skal ikke gøres uret mod jer. Gud har formanet, at der ikke skal være renter, og (min) rente fra Abbas bin Abdul Muttalib er hermed frafaldet. Al blodsudgydelse fra gammel tid skal forblive uhævnet. Det første blodkrav, jeg frafalder, er det af Rabia bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Det er det første blod udgydt fra gammel tid, som jeg frafalder.
Satan afskyer enhver, der tilbeder (Gud) i jeres land, så vær opmærksom på ham i de religiøse forhold.
I har rettigheder over jeres hustruer, og de har rettigheder over jer. Det er jeres ret, at de ikke fornedrer jer, og at de ikke er åbenlyst uanstændige. Hvis de er det, tillader Gud, at I irettesætter dem og straffer dem, men ikke voldeligt. Hvis de afstår fra disse dårligdomme, har de ret til mad, klæder og kærlighed. Behandl dem meget venligt, for de er afhængige af jer og har mindre frihed. I har taget dem til jer kun som et lån fra Gud. I har ret til at nyde deres selskab som tilladt af Gud.

Så forstå mine ord, folk, jeg har informeret jer. Jeg har efterladt noget hos jer. Hvis I holder fast i det, vil I aldrig fejle. Det er Guds Bog og Hans Profets eksempel. Så lyt godt efter, hvad jeg siger.
Vid, at enhver muslim er en anden muslims bror, og at alle muslimer er brødre. Det er kun lovligt at tage fra en bror, hvad han giver af egen vilje, så gør ikke hinanden uret.
Har jeg overbragt jer Guds budskab?”
Svar fra mængden: “Sandelig, sandelig!”
“Gud, vær mit vidne på, at jeg har fuldført min pligt.”
Muhammads arv
I 632 e.v.t i en alder af knap 63 år døde Muhammad i sit hjem i Medinah, må Guds fred være med ham. Hans grav kan ses i Profetens moske, og i samme område ligger de store mænd og kvinder fra den tid begravet.


Muhammad efterlod sig ikke faraoniske bygninger, gigantiske statuer eller byer eller lande opkaldt efter sig. Det var ganske modsat ydmyghed, oprigtighed, ærlighed og askese. Hans monument var Koranen – som millioner kan udenad den dag i dag.
I dag er der over en milliard mennesker, der tror på hans overleverede budskab fra Gud til mennesket. De har tro på ham som menneske, ikke som en gud eller guddommelig. De elsker og priser ham højere end sig selv – han er Muhammad, ”den priste” som ordet Muhammad betyder.Profeten Muhammad (saws) i Medina & Broderskab | Søndagsdars | Ahmad Ghofran

https://www.youtube.com/watch?v=8Tq2XYu8L7w

Du'a - The Weapon of the Believer - Sheikh Wasim Kempson

https://www.youtube.com/watch?v=zu2bIDVwwNU

محمد رسول الله ( الشيخ خالد ياسين) مترجم مؤثر جداً

https://www.youtube.com/watch?v=wg4rHw1ILM4
THE SEAL OF ALL THE PROPHETS MUHAMMAD PBUH - Muhammad Abdul Jabbar | ALQADRMEDIA
https://www.youtube.com/watch?v=blxHYZfX78k

حكم الاحتفال بالمولد النبوي - ذاكر نايك Zakir Naik
https://www.youtube.com/watch?v=MX8bh7G9WdE
ماذا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم.FLV

http://www.youtube.com/watch?v=OnK_Z29GCWg


مولد النبي محمد ﷺ د.ذاكر نايك Dr.Zakir Naik Birth of Prophet Muhammad
https://www.youtube.com/watch?v=DLHtLyCbohE
Top Svar Citer
#41342 - 02/10/2023 19:31 Re: skadelige urenheder [Re: somo]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 1479

Er der en vejledning
Hvis der er en større magt over os, som Gud er, er der nogen direkte tegn fra Ham, som vi kan studere i dag? Har Han sendt os et budskab, om hvem Han er, har Han givet os råd om vores liv på jorden og fortalt hvorfor vi eksisterer?

Muslimer anser Koranen som netop denne vejledning. Koranen er Guds direkte tale og kald til det enkelte menneske. Muslimer bærer Koranen med respekt, græder når de hører den reciteret og lægger den øverst over alle andre bøger i hjemmet. De der har valgt det, følger dens lære og mediterer over dens indhold dagligt. Særlige vers bruges til healing, meditation og beskyttelse.
Men hvorfor er muslimer overbeviste om, at det er selveste Allah, altings Skaber, altings Kilde, der taler til menneskeheden igennem Koranen?

Sproglig skønhed
En del af Koranens overvældende styrke ligger i selve dens sproglige skønhed. For datidens arabere havde poesi, prosa og retorik en helt særlig status, og man afholdte jævnligt store festivaler og konkurrencer om hvem der kunne fremsige de smukkeste ord. Da folk i Mekka og Medina første gang hørte Profeten Muhammad recitere Koranen var de overvældede og mange mente at det var det smukkeste de nogensinde havde hørt.


De ledende poeter var benovede over at Koranens stil var helt unik og at den faldt uden for de kategorier og typer af versemål, poesi og prosa man kendte. Alligevel var de enige om, at det ikke blot var smukke ord med en unik harmonisk klang og rytme. For ordenes mening var endnu smukkere, men også endnu mere skræmmende og dybere end noget man havde hørt før.
Kristne arabere og ledende vestlige og ikke-vestlige eksperter i arabisk litteratur anerkender den dag idag, at Koranen er et enestående sprogligt monument uden lige.
“Mon de siger: Han (Muhammad) har selv opdigtet den? Så kom med en Sura lig den og bed hvem I vil om hjælp, hvis I taler sandt.”
– Koranen 10:38

Tegn fra Gud om Hans eksistens
Koranen er gennemsyret af en absolut bevidsthed om Allah. Det er denne gudsbevidsthed, der gradvist transformerer hjertet og sindet når man studerer og mediterer over Koranen dagligt og følger dens anvisninger. Hvert eneste vers peger henimod Allah og det arabiske ord for Koranens vers, ayat, betyder “tegn” – tegn fra Gud om Hans eksistens.Koranen beskriver sig selv som et kraftigt uslukkeligt lys der gør alting klart (Koranen 36:69).


Du er selv hovedperson i Koranen
Det er svært, ikke at tage stilling til det Koranen siger, fordi det enkelte menneske selv er hovedperson i Koranen. Koranen fortæller ikke en historie fra ende til anden. I stedet er det vidt forgrenede sammenblandede sproglige billeder og udsagn, der hele tiden skifter form, tema og indhold. Som en guddommelig tankestrøm. Ligegyldigt hvor i Koranen man starter, er det den samme stemme, der kalder på mennesket, og Koranen synes hverken at have begyndelse eller slutning. Læseren, eller rettere lytteren – for Koranen reciteres fra hukommelsen og høres med hjertet – bliver draget midt ind i tekstens univers.


Allahs løfter - Ustadh Waseem Rana - 29. Uge - HD

https://www.youtube.com/watch?v=G3vXTMvrP7Y&t=17s
Top Svar Citer
#41380 - 03/10/2023 16:41 Re: skadelige urenheder [Re: ]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 1479
Det er kendt for mange mennesker, at der er mange mistanker, der er rejst om islam, herunder dem, der er udviklet af ikke-muslimer med vilje for at fordreje billedet af islam foran andre, hvoraf nogle er forårsaget af en misforståelse af den islamiske lov, og Den anden er resultatet af manglen på viden om den islamiske religion.


Giv mig din opmærksomhed,

Islam skal studeres i specialiserede islamiske centre og ikke fra anti-islam-steder, der pletter islams omdømme


Islam gav kvinder rettigheder og privilegier på et tidspunkt, hvor kun barbariske manerer og værdier dominerede.
Alligevel hævder nogle mennesker, at islam har fremmedgjort kvinder på nogle domæner. Faktisk er denne tro en misforståelse. Folk, der siger det, kan have læst om det i et magasin eller set det på tv. En hurtig undersøgelse af de spørgsmål, der er bedømt som uretfærdige for kvinder, vil helt sikkert rette op på misforståelsen.1. Bibelen overbeviser kvinder som de originale syndere (dvs. Eve-valg fra det forbudte træ) (1. Mosebog 2: 4-3: 24)

Koranen præciserer, at det var både Adam og Eva at være skyld.
Både manden og kvinden var lige så skylden. I islam er der således rettigheder i rettigheder såvel som skyld.2. Bibelen siger ”fødslen af en datter er et tab”. (Ecclesiasticus 22: 3)
Koranen siger, at begge er en lige velsignelse (Koranen 42:49)3. Bibelen forbyder kvinder at tale i kirken (I Korinter 14: 34-35)
Koranen siger, at kvinder kan diskutere med profeten (Koranen 58: 1)


4. I Bibelen er fraskilte kvinder mærket som en utroskab, ikke mænd (Matteus 5: 31-32) Koranen har ikke bibelske dobbeltstandarder (Koranen 30:21)5. I Bibelen arver enker og søstre ikke nogen ejendom eller rigdom, kun mænd gør (nummer 27: 1-11) Koranen afskaffede denne mandlige grådighed (Koranen 4:22) og Gud beskytter alle.6. Bibelen tillader flere hustruer. (I Kings 11: 3)


I Koranen begrænser Gud kun antallet til 4 under visse situationer (med hustrus tilladelse) og foretrækker, at du kun gifter dig med en kone (Koranen 4: 3). Koranen giver kvinden ret til at vælge, hvem han skal gifte sig med.
Bemærk: Intetsteds i Bibelen forbyder det polygami, eller siger, at hanen skal gifte sig med en kvinde. Enkelt ægteskab er en græsk-romersk tradition-en af de mange indflydelser på Jesu sande lære. Jesus levede i 33 år blandt en nation, der praktiserede polygami, og han forbød aldrig og heller ikke nogensinde talte om det i sin lære.7. ”Hvis en mand tilfældigvis møder en jomfru, der ikke er lovet at blive gift og voldtage hende, og de opdages, skal han betale pigens far halvtreds sølv. Han må gifte sig med pigen, for han har krænket hende. Han kan aldrig skille sig fra hende, så længe han lever ”(5. Mosebog 22: 28-30)Man må stille et simpelt spørgsmål her, hvem er virkelig straffet, manden, der voldtog kvinden eller kvinden, der blev voldtaget? Ifølge Bibelen skal du tilbringe resten af dit liv med den mand, der voldtog dig, og derfor åbenbart havde lav moral.Selv før ægteskabet får kvinder i islam ret til at vælge deres mand, og de kan endda afvise, hvis de bliver tvunget til at gifte sig med nogen.Women Rights in Islam – Dr Zakir Naik

https://www.youtube.com/watch?v=Wc5nvO2fvm8
Redigeret af somo (03/10/2023 16:44)
Top Svar Citer
Array
Side 50 af 53 < 1 2 ... 48 49 50 51 52 53 >


Seneste indlæg
Agnostisk pandeisme
af Tikka
20/07/2024 13:48
Vigtige præciseringer
af somo
19/07/2024 11:38
Tro
af Arne Thomsen
15/07/2024 19:28
Hvorfor omtales guds ånd ikke som en ham?
af Anonym
01/07/2024 01:29
SAN
af Anonym
01/07/2024 01:08
Nyheder fra DR
Ukrudtsbrænderen er skyld i flere brand..
20/07/2024 13:17
Politi efterlyser ejer af sølvgrå Peug..
20/07/2024 13:07
Mærsk-skib i brand - kystvagt arbejder ..
20/07/2024 12:33
Ukrainsk løve er faldet godt til på Lo..
20/07/2024 12:04
16 fly blev aflyst fra Billund og Køben..
20/07/2024 11:04
Nyheder fra kristeligt-dagblad.dk
Livreddere er klar til travl badeweekend..
20/07/2024 11:30
To personer er kommet alvorligt til skad..
20/07/2024 11:06
Dansk politiker blev anholdt for terrorp..
20/07/2024 11:05
Justitsministers opvækst i hårdt milj..
20/07/2024 11:00
Fører af sølvgrå Peugeot efterlyses: ..
20/07/2024 10:53