annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 15625222
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 2377935
Et andet syn 1987089
Jesu ord 1521235
Åndelig Føde 1500933
Galleri
at rejse er at leve
Hvem er online?
0 registrerede 49 gæster og 32 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 1 af 2 1 2 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#38352 - 10/01/2023 11:12 Heartfulness - Heartbeautyfulness
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3642
Sted: Nørresundby
Hvad er forskellen på Heartfulness og Mindfulness


Christfulness (vores Væren i KRISTUS) er i udpræget grad Heartfulness pga HJERTETS heart Apostel Paulus og selv kan jeg finde på at tale om Heartbeautyfulness.

Det er mange mange år siden jeg var kritisk overfor Mindfulness pga hvor meget sind og bevidsthed og opmærksomhed det drejede sig om - og jeg kan ikke se hvad det er vi mennesker skal i bevidstheden sindet og hvorfor pokker vi skal al den opmærksomhed hele tiden. Mindfulness var til mit temperament alt for mentalt og for lidt hjerte sjæl krop og sans med alt for få biologiske impulser og rørelser og AFFEKTER. Mindfulness finder jeg er HYPOTON - der finder en undertrykkelse sted eller vi dæmper os selv (vores impulser og AFFEKTER) gennem den evindelige selvovervågende opmærksomhed med inde over.

Ja jeg følte Mindfulness var livløs og gjorde os til passive iagttagere med distance til alting. Selv havde jeg erfaringer med meget meget større uimodståelige overvældende umiddelbare spontane suveræne livsytringer - livlige sjælskræfter og rørelser og ENERGIER (der ikke skal iagttages men HENRYKKE OS - bringe os i EKSTASE og måske vågen TRANCE) når jeg mediterede hvor jeg mere var ude af hovedet sindet og bevidstheden og istedet i min fysiske kropslige biologiske sanselige kosmiske i verdens værens tilstedeværelse DASEIN eksistens.

Så før jeg kendte til begrebet Heartfulness havde jeg leget med tanken om Christfulness jeg påstod er Heartbeautyfulness - hvor de spontane suveræne livsytringer og spontaneous action of individual impulses gives en chance til at kunne HENRYKKE os - gribe os hvor vi i en SELVFORGLEMMENDE HENRYKKELSENS EKSTASE bliver frie og løse af os selv for at noget andet kan gribe eller røre os i hjertekulen - hvor noget stort kan ske på HJERTETS GRUND i vores liv.Se dette skønne korte video klip hvor Poul Juul fortæller:

Poul Juul om Heartfulness og Mindfulness


Poul Juul

Heartfulness ❤️

Chairman of the board of Heartfulness Institute Foundation Denmark 2016 Poul Juul.

Heartfulness Institute formidler en gammel meditationsmetode, der hedder Sahaj Marg, og som har rødder i Raja Yoga.

Thomas Keating - kendt indenfor kristen SPIRITUALITET har skrevet bogen:

Heartfulness: Transformation in Christ

Paulus taler om at hvad der tæller er den ÅNDELIGE omskærelse forvandling i HJERTET - ikke en ydre omskærelse betyder noget.

Guds Kærlighed KRISTUS er UDGYDT i vore HJERTER ved HELLIGÅNDEN der er givet os.

Albert Schweitzer siger at kristendommens essens er den KRISTUS MYSTIK vi finder hos Paulus. Og det bliver uløseligt kædet sammen med HJERTE og KÆRLIGHED hos Paulus. Og i KRISTUS - har vi hele Guddomsfylden i kød og blod og er det himmelske og jordiske forenet og ejer vi al åndelig visdom.

Vi kan noget med HJERTET vi ikke kan med HOVEDET (fornuften). Vi når længere og rækker længere med HJERTET end med HOVEDET. HJERTET kan modsat HOVEDET rumme og gøre EVIGHEDEN og KÆRLIGHEDEN og GUD nærværende i vores liv fordi vi igennem HJERTET kan opnå en CENTRERING i EVIGHEDEN og KÆRLIGHEDEN og GUD. HOVEDET kan stort set kun være vidner hertil og tænke over alt det der sker på HJERTETS GRUND fordi HJERTET er vores livs CENTER. Vi kan ikke leve livet gennem HOVEDET for kun gennem HJERTET er vi os selv i EKSISTENS - LEVER VI - ELSKER og SØRGER vi rigtig - erfarer vi de største KRÆFTER og JORDERYSTELSER der alle er HJERTERØRELSER.

HOVEDET har ingen INDLEVELSE - al INDLEVELSE og ENGAGEMENT ILDHU opnår vi gennem HJERTET.

Alle IMPULSER og al SPONTANITET - FRIHED og BEGEJSTRING udspringer af HJERTET eller foregår på HJERTETS GRUND. Såvel som KÆRLIGHED SORG og GLÆDE. Vores HJERTE CHAKRA er vores vigtigste CHAKRA KRAFTCENTER overhovedet og det fordi HJERTET deler ud og videregiver - ikke holder på noget - ikke holder tilbage - derfor KRÆFTERNE og RØRELSERNE kan være så voldsomme i HJERTET fordi de straks bliver videregivet - da HJERTET er vores CENTER - CENTER for UDSTRÅLING - RØRELSER EMOTIONER og BEVÆGELSER.

Ingen mennesker kan føle med HOVEDET - alene med HJERTET kan vi føle - hvorfor EMPATI og INDLEVELSE er en HJERTESAG - dette at kunne sætte sig ud over sig selv og i andres sted.

Det er gennem HJERTET vi FORBINDER OS - ENGAGERER OS og INVOLVERER OS i vores omgivelser - det være sig KOSMOS og NATUREN eller vore MEDMENNESKER - at vi både kan tage IND (til os tingene) og VÆRE UDE og MED (opnå kontakt).

Fordi mennesker ikke opnår FREMGANG og LYKKES i tilstrækkelig omfang skyldes at de forsøger at gøre med HOVEDET hvad alene der står i HJERTETS MAGT AT FULDFØRE og GENNEMFØRE - FØRE UD I LIVET. Har man HJERTET med har man SIG SELV med - underbevidstheden det ubevidste velsigner og bakker op.

Alle mennesker er FORPLIGTIGET overfor SIG SELV - overfor at de har HJERTET MED - at leve uden at have SIG SELV HJERTET MED er ikke bare ÅNDELIG SELVMORD det er også SJÆLELIG SELVMORD og det er SYND - SYNDIGT og UETISK ifølge Paulus.-0-0-0-0-


Citat:
Derfor bøjer jeg mine knæ, jeg, Paulus, Kristi Jesu fange for jer hedningers skyld – så sandt I har hørt om det hverv, Gud af sin nåde har givet mig med henblik på jer: Ved en åbenbaring er hemmeligheden gjort kendt for mig, sådan som jeg kort skrev om det før. Når I læser det, kan I se, at jeg har fået indsigt i Kristus-hemmeligheden. I tidligere slægtled blev den ikke gjort kendt for menneskenes børn, sådan som den nu er blevet åbenbaret for hans hellige apostle og profeter ved Ånden: At hedningerne er medarvinger og medindlemmede i legemet og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus i kraft af det evangelium, som jeg blev tjener for ved Guds nådegave, der blev skænket mig ved hans kraft og styrke.

Jeg, den ringeste af alle de hellige, fik den nåde at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom for hedningerne og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle tings skaber, så at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu gennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet efter hans beslutning fra evige tider, som han gennemførte ved Kristus Jesus, vor Herre. I ham og ved troen på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til Gud. Derfor beder jeg om, at I ikke taber modet over mine trængsler for jeres skyld. De er en ære for jer.

Derfor bøjer jeg mine knæ for Faderen, efter hvem hvert fædrenehus i himlene og på jorden har navn, og beder om, at han i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås.

Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed! Amen.
Efeserbrevet 3
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#38353 - 10/01/2023 14:14 Re: Heartfulness - Heartbeautyfulness [Re: Hanskrist]
ABC Offline
veteran
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 5394
Sted: Vanløse
Kære HansKrist

Du skriver...

Citat:
Albert Schweitzer siger at kristendommens essens er den KRISTUS MYSTIK vi finder hos Paulus. Og det bliver uløseligt kædet sammen med HJERTE og KÆRLIGHED hos Paulus. Og i KRISTUS - har vi hele Guddomsfylden i kød og blod og er det himmelske og jordiske forenet og ejer vi al åndelig visdom.

Hele Guddomsfylden? Det lyder lidt som om, at Jesus er Gud...
Your friend forever

Jan
_________________________
I Vandrer mod Lyset står der, at kun de tålmodige er brugbare, og det kan jeg godt følge...
Top Svar Citer
#38354 - 10/01/2023 15:23 Re: Heartfulness - Heartbeautyfulness [Re: ABC]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3642
Sted: Nørresundby
Citat:
Citat:
HansKrist

Albert Schweitzer siger at kristendommens essens er den KRISTUS MYSTIK vi finder hos Paulus. Og det bliver uløseligt kædet sammen med HJERTE og KÆRLIGHED hos Paulus. Og i KRISTUS - har vi hele Guddomsfylden i kød og blod og er det himmelske og jordiske forenet og ejer vi al åndelig visdom.


Jan ABC:

Hele Guddomsfylden? Det lyder lidt som om, at Jesus er Gud...


At være i KRISTUS er ikke at være i Jesus men er at tage imod Begivenheden KRISTUS - GUDS KÆRLIGHED i vore HJERTER: der udløser den Gud Helligåndens Ny Væren og Virke/Virkelighed ind i verden ved mennesket Jesus.Begivenheden KRISTUS den Gud Helligåndens Ny Væren og Virke Virkelighed ind i verden ved mennesket Jesus.

Ved mennesket Jesus møder vi Begivenheden GUDS KÆRLIGHED KRISTUS der er UDGYDT i vore HJERTER ved HELLIGÅNDEN der er givet os.

Jesus er KRISTUS ikke fordi Jesus er Gud men fordi Gud kommer til udtryk gennem Jesus.

KRISTUS betyder ikke Jesus men GUD i Jesus.

Jesus er KRISTUS - GUDS SØN - fordi Gud og Guds Ånd kommer til udtryk i Jesus liv. Hos Jesus er GUDS ÅND og ja GUD selv til stede og ikke mindst GUDS KÆRLIGHED KRISTUS - vores TILGIVELSE og SYNDERS FORLADELSE.


Citat:
it is not the spirit of the man Jesus of Nazareth that makes him jeg Christ, but that it is the Spiritual-Presence, God in him, that possesses and drives his individual spirit. This insight stands guard against a Jesus-theology which makes the man Jesus the object of Christian faith. This can be done in seemingly orthodox terms, as in Pietism, or in humanist terms, as in theological liberalism. Both distort or disregard the Christian message that it is Jesus as the Christ in whom the New Being has appeared. And they contradict Paul's Spirit-Christology, which emphasizes that "the Lord is the Spirit" and that we do not "know" him according to his historical existence (flesh) longer, but only as the Spirit who is alive and present. This saves Christianity from the danger of a heteronomous subjection to an individual. The Christ is Spirit and not law.Men tusind tak fordi du spørger Jan - også Somo og Gerth får tingene galt i halsen (og uden tvivl også Arne).


Jesus er KRISTUS i kraft af Gud og ikke i kraft af sig selv.-0-0-0-0-


Citat:
Det Bibelske budskab er ikke dette, at et menneske, Jesus, tilkendes prædikatet guddommelighed. Den tankegang, at Jesus er ”gud”, forudsætter jo, at ”gud” eller ”det guddommelige” på en eller anden måde på forhånd er bekendt, og at vi på grund af Jesu særlige egenskaber, f. eks. Hans moralske højhed eller Hans religiøse genialitet, mener at turde tilkende Ham dette høje prædikat. Men af en sådan tankegang finder vi intet spor i Det nye Testamente. Derimod findes der en særdeles kraftig understregning af, at Han, da Han på denne måde skulle kåres og vurderes af mennesker, blev behandlet som alt andet end et guddommeligt menneske, tværtimod blev forkastet og henrettet som forbryder. Den nytestamentlige kristusbekendelse lyder ikke: ”Jesus er Gud!” men: ”Gud er Jesus!” ikke: mennesket Jesus ophøjedes på grund af sine menneskelige fortrin i gudernes kreds! Men: Gud fornedrede sig til menneskers kår. Ikke: mennesket, det rene, ædle, ophøjede menneske blev Gud. Men: Gud blev menneske, blev gjort til en forbandelse, til synd, for os.

”Ordet blev kød og tog bolig iblandt os!” formulerer Johannes denne bekendelse. Inkarnationstanken udtrykker denne enhed af kristologi og theologi, theologi og kristologi. Inkarnationstanken er ikke et princip til brug i en objektiv anskuelse. Som led i et system er inkarnationstanken selvmodsigende. Thi i et system tænkes ideer sammen. Og Guds og menneskets ide kan ikke tænkes sammen. Inkarnationstanken er ikke indholdet i en anskuelse, men formen for et budskab. Inkarnationstanken som systematisk ide måtte udtrykkes således: ”Ord er kød”, eller: ”Kødet er Ord”. ”Gud er menneske” eller ”Mennesket er Gud”. Ingen af delene er sandhed. Gud er ikke et menneske, og mennesket er ikke en Gud. Men inkarnationstanken som formen for det kristne budskab udtrykkes således: ”Ordet blev kød! Gud blev menneske!” inkarnationstanken udtrykker en begivenhed. Og denne begivenhed er den historiske Jesusvirkelighed. Her kom Gud. Derfor: Gud er Jesus. Udenfor Jesus findes kun vore Gudsideer, som alle er produkter af afgudsdyrkelsen. I Jesus kom den virkelige gud. Gudsideer opstiller det suveræne menneske, så længe Gud selv er borte. Kun om den fjerne gud kan mennesket i sin suverænitet opstille ideer, der udtrykker, hvilken plads og betydning det suveræne menneske ønsker at give Gud. Er Gud derimod kommet nær, da mister mennesket sin suverænitet. Da forsvinder også dets forskellige gudsideer, og det står i stedet for over for Gud som virkelighed, d.v.s. som begivenhed. Det er dette inkarnationstanken udtrykker.
Regin Prenter.


Er Gud derimod kommet nær (hvilket skete i og med og ved Jesus), da mister mennesket sin suverænitet. Da forsvinder også dets forskellige gudsideer, og vi står i stedet for over for Gud som virkelighed, d.v.s. som begivenhed.

Begivenheden KRISTUS (= KRISTUS VIRKELIGHEDEN) er denne VIRKELIGHED med GUD ind i verden ved mennesket Jesus - denne VIRKELIGHED MED GUD - KRISTUS VIRKELIGHEDEN forsætter efter Jesus død - derfor vi siger KRISTUS er OPSTÅET - denne samme idag og imorgen og ja ud i al fremtid.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#38355 - 10/01/2023 16:27 Re: Heartfulness - Heartbeautyfulness [Re: Hanskrist]
ABC Offline
veteran
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 5394
Sted: Vanløse
Kære HansKrist

Jeg vil læse det nogle gange tommelop Kunne godt tænke mig at skrive en guddommelig bog heart Din forståelse er inspirerende og værd at beskæftige sig med...
Your friend forever

Jan
_________________________
I Vandrer mod Lyset står der, at kun de tålmodige er brugbare, og det kan jeg godt følge...
Top Svar Citer
#38356 - 10/01/2023 16:43 Re: Heartfulness - Heartbeautyfulness [Re: ABC]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 3642
Sted: Nørresundby
Tror du vi kan få os taget sammen til at skrive en Kristendommens Jan ABChristus

Det bedste ville være at skrive her og lade andre hjælpe gennem deres forslag og kritiske kommentarer.KRISTUS er ikke Jesus
KRISTUS er ikke GUD

KRISTUS er den kreative skabende dynamiske HELLIGÅNDENS virkelighed der eksisterer mellem Gud og mennesket.

Når vi iklæder os KRISTUS er det denne GUD HELLIGÅNDENS vidunderlige forunderlige virkelighed og gerninger med os vi bliver grebet af - der HENRYKKER OS og som vi formår at være åben overfor der så kan komme til udtryk - udtrykke sig i vores liv.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
annonce
Side 1 af 2 1 2 >


Seneste indlæg
Kommunikation på Trosfrihed.dk
af Anonym
14/04/2024 02:44
Kærlighedsbevægelsen...
af ABC
13/04/2024 15:40
Eid-Al-Fitr
af somo
12/04/2024 15:56
Ramadan-måneden
af somo
12/04/2024 15:50
BIBLIANA
af ABC
10/04/2024 10:32
Nyheder fra DR
Efter knivstikkeri i storcenter: Austral..
14/04/2024 03:14
Ifølge Netanyahu er Israel forberedt p..
13/04/2024 22:10
Mor til knivstukket baby er blandt døds..
13/04/2024 22:01
Dansk badmintonduo taber EM-finalen
13/04/2024 22:00
Alle 174 personer er evakueret fra svæv..
13/04/2024 21:36
Nyheder fra Religion.dk