annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 9785136
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 1930384
Et andet syn 1703591
Jesu ord 1293437
Den Evige Filosofi 1092963
Galleri
Glædelig Jul og et Godt Nytår
Hvem er online?
0 registrerede 128 gæster og 11 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 172 af 271 < 1 2 ... 170 171 172 173 174 ... 270 271 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#34487 - 18/01/2022 14:18 Re: Åndelig Føde [Re: Anonym]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2873
Sted: Nørresundby
Har lige et par ting angående BØN i en Ny Testamentlig urkristen paulinsk sammenhæng.

Husk de urkristne paulinske samfund var TERAPEUTISKE SAMFUND eller fællesskaber - hvor HELBREDELSER og RECOVERY = OMVENDELSER var en integreret del af det urkristne trosliv og dets SPIRITUALITET.

BØN er at vi holder kæft og GUD = GUDS ÅND beder i os = arbejder i os (se Rom 8 (1)*) - altså nøjagtig den Jungianske Psykologis metode at vi skal være i proces med det ubevidste og ikke kun vores bevidsthed.

Paulus skelner klart mellem "menneskets ånd' og "Guds Ånd" - hvilket Jung (Freud og psykoanalysen og dybdepsykologien) og Paul Tillich har fulgt op på og der arbejdes ud fra at vi har bevidstheden som menneskets ånd hos Paulus og vi har det ubevidste som Guds Ånd hos Paulus.

At der er denne store overensstemmelse mellem moderne empirisk videnskabelig psykologi nemlig psykoanalysen og Paulus er noget Jung giver udtryk for i hans store påskønnelse 1 Kor 2 (se længere fremme (2)*)

For at forstå BØN i en Ny Testamentlig urkristen paulinsk sammenhæng må vi forstå det som dette at være i proces med det ubevidste - hvor drømmene vores er en kendt metode, men også BØN hvor vi vores bevidsthed (menneskets ånd) holder kæft så Guds Ånd det ubevidste kan komme til orde i vores liv, gøre sig gældende som: inspiration og motivation - motiver og arketyper - urbilleder (der igennem BØN og de ofte ledsagende trancedagdrømmerier og fantasier kommer os i møde) fra det kollektive ubevidste kan nå frem til vores bevidsthed. Især selvfølgelig ARKETYPEN GUD der er lig med ARKEÅNDEN - den bagvedliggende ÅND i ALT - der gør sig gældende i alt - der dog ikke er nogen tilbagestående ÅND trods betegnelsen ARKE - ja som gør sig gældende overalt i et menneskes liv - noget psykoanalysen har ført empirisk videnskabelig bevis for, det kollektive ubevidstes selvstændige eksistens der formår på en lang række måde at meddele sig til menneskets ånd = bevidsthed.

Derfor lever jeg selv rigtig meget i BØN for at følge Paulus og Jung - den Jungianske Psykologis metode. Det er at tage Gud med ombord i sit liv sådan at gå i proces med det ubevidste som vi kender det fra den psykoanalytiske metode fra Freud og Jung.


(1)*:


Citat:
I er ikke i kødet, I er i Ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til.

alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi: Abba, fader! Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn.
Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham for også at herliggøres med ham.

Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje.

Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud,

(2)*:

Hvad intet øje har set og intet øre hørt,

og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte,

det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham,

det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som Ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige.Mange kærlige hilsner HansKrist

PS:

Bemærk det (det kristne trosliv og dets tilhørende SPIRITUALITET) er VIRKELIGHED - empirisk virkelighed vi gennem naturvidenskabelige metoder kan udforske.

Så vi render ikke rundt og tror noget (overtror noget) - fx ordret hvad der står i Bibelen eller Kirkens Dogmatiske Trosbekendelseslære - gjorde vi det, rendte rundt og troede dette blindt lydigt var det hele mentalt gøjl fordi det ikke nødvendigvis har noget med VIRKELIGHEDEN at gøre som det altså har. Ingen kristne render rundt med bibelkonkordantiske mentale trosforestillinger.

Og det kristne trosliv og dets SPIRITUALITET har ej heller kun noget at gøre med subjektivitet da kategorien ÅBENBARINGER og SPIRITUALITET kun gælder for mennesket i dets HELHED - i vores TOTALITET - i vores CENTER - COR = HJERTE ❤️ tilstand hvor det subjektive ikke er adskilt det objektive - (nemlig er vores subjektivitet = syndefaldet hvor vi selv udenom Gud og enhver objektivitet skal kunne kende forskel på godt ondt - netop ophævet når vi befinder os indenfor kategorierne ÅBENBARING og SPIRITUALITET).
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#34488 - 18/01/2022 15:45 Re: Åndelig Føde [Re: Hanskrist]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2873
Sted: Nørresundby
på Chatroom har jeg haft utallige samtaler med Tikka om SPIRITUALITET - det kristne trosliv og dets SPIRITUALITET.

følgende eksempel er meget pædagogisk samtidigt med at det er på højt tværvidenskabeligt niveau:

Giv jer selv, und jer selv, en fantastisk inspirerende læseoplevelse, på højt højt religionsfilosofisk faglig niveau:

HansKrist: En forelskelse kan måles medicinsk biologisk uden problemer overalt, i kroppen og i hjernen
[x] Hanskrist: Så de allervigtigste EKSTATISKE FLOW forhold er neuroaffektive emotionelle motivationelle forhold tilhørende især vores neo paleo limbiske hjerneafsnit
[x] Hanskrist: Her finder vi iøvrigt den paulinske urkristne SPIRITUALITET
[x] Hanskrist: Der er EKSTATISK KARISMATISK DOPAMINSK i en sjælden grad, FORHJERNE STÆRK fyldt med ENTUSIASME PASSION ENGAGEMENT GLÆDE og BEGEJSTRING - LIVSMOD
[x] Hanskrist: Som den er EGO STÆRK
[x] Hanskrist: Paul Tillich førte en krig mod bibelfundamentalisme (og at punktere amerikanernes søde hjernespind fik han hug for)
[x] Hanskrist: Tillich og Jung og HansKrist og et utal af neurobiologer har formået at vise den religiøse spirituelle dagsorden ikke er hjernespind - se fx min redegørelse ovenfor
[x] Hanskrist: Hvis idoldyrkelse og forelskelse var indbildning ville det forsvinde, hvorfor forsvinder det ikke? Fordi det er objektivt begrundet i vores biologi
[x] Hanskrist: Det er fuld alvor
[x] Hanskrist: Hvordan skulle et menneske uden pubertet og forelskelse og kærlighed kunne blive voksen, nej det kan ikke lade sig rigtig gøre hvorfor også stort set alle gennemlever disse Objektive forhold
[x] Hanskrist: Ham der ikke er forelsket kan sige til ham der er forelsket at det hele er indbildning - det svarer iøvrigt til at politiet der afleverer budskabet om barnets død i en trafikulykke til forældrene, at politiet de kommentere forældrenes sorg reaktion med, at det jo er latterligt at ta på vej sådan, det er jo ren indbildning at få en sådan sorg reaktion
[x] Hanskrist: Men nej, hverken forelskelse eller sorg er indbildning og hvis en af disse to var nærmest indbildning, det måtte være sorg
[x] Hanskrist: Den Gud er selvfølgelig den Gud vi mennesker kender gennem erfaring, ihvertfald Bibelens Gud henvender sig til vi mennesker - således har vi disse erfaringer

[x] Hanskrist: Iøvrigt er det altid igennem en Ekstatisk åbenbarings erfaring

[x] Hanskrist: Hvad så? Er Ånden over dig? Er du drevet og grebet af ÅNDEN
[x] Hanskrist: At være gudløs er at være "IDE og MOTIV -løs" (at være fantasiløs og uden inspiration og ja motivation)
[x] Hanskrist: At være Gudløs Åndløs er at være idéforladt og motivløs (altså at være tankeløs og uden MOTIVER - motivation og MOTIVATIONER = ARKETYPER
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#34507 - 20/01/2022 10:39 Re: Åndelig Føde [Re: ABC]
Anonym
Uregistreret

Hej Jan

Vi har talt om korsfæstelsen.

Because of the ontological unity of Christ with the whole human race, the sacrifice was a bloody crucifixion. United with us in being and in love, Christ took on Himself all the hatred, rebellion, derision, despair—“My God, my God, why hast thou forsaken me?”—all the murders, all the suicides, all the tortures, all the agonies of all humanity throughout all time and all space. In all these, Christ bled, suffered, and cried out in anguish and in desolation. But as He suffered in a human way, so was He trustful in a human way: “Father into thy hands I commit my spirit.” At that moment death is swallowed up in life, the abyss of hatred is lost in the bottomless depths of love.

Olivier Clément

Eller på dansk:

På grund af Kristi ontologiske enhed med hele menneskeslægten var hans offer en blodig korsfæstelse. Forenet med os i væren og i kærlighed påtog Kristus sig alt had, oprør, hån, fortvivlelse – "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?" - alle mordene, alle selvmordene, al torturen, alle menneskehedens kvaler gennem al tid og rum. I alt dette blødte Kristus, led og råbte i angst og i dyster ensomhed. Men som han led på en menneskelig måde, var han også tillidsfuld på en menneskelig måde: "Fader i dine hænder overgiver jeg min ånd." I det øjeblik er døden opslugt i livet, hadets afgrund går tabt i kærlighedens bundløse dybder.

Olivier Clément


(Mildt forarbejdet)

Fra denne blog

Kh Thomas
Top Svar Citer
#34508 - 20/01/2022 11:16 Re: Åndelig Føde [Re: Arne Thomsen]
Anonym
Uregistreret

Hej Arne

Zizioulas har skrevet noget, som fik mig til at tænke på dig:

Accepting that my existence is a gift moves my heart to overflow with gratitude as soon as I become conscious of my existence. […] The consequence of this is a very concrete attitude to life and a kind of human being who considers nothing of what he possesses as his own, but who relates everything to someone else, who is grateful for everything and does not think in terms of “having rights.” The consequence is an attitude and a life of grace, overcoming the ego, individualism and all feelings of “superiority” or concupiscence

At acceptere, at min eksistens er en gave, får mit hjerte til at flyde over af taknemmelighed, så snart jeg bliver bevidst om min eksistens. […] Konsekvensen af dette er en meget konkret livsholdning og en slags menneske, der ikke betragter noget af det, han besidder som sit eget, men som relaterer alt til en anden, som er taknemmelig for alt og ikke tænker i at "have rettigheder." Konsekvensen er en holdning og et liv i nåde, overvindelse af egoet, individualisme og alle følelser af "overlegenhed" eller begærlighed.

Det lyder jo som dig!! Men det er udtalt af en af de mest indflydelsesrige teologer (hvis jeg har forstået det korrekt).

Se eventuelt her.

Kh Thomas
Top Svar Citer
#34509 - 20/01/2022 13:51 Re: Åndelig Føde [Re: Anonym]
Hanskrist Offline
veteran
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2873
Sted: Nørresundby
Zizioulas har udtrykt min egen kongstanke og som jeg læser Paulus:


Zizioulas claims that Baptism constitutes an ontological change in the human, making them an ecclesial hypostasis, or a person. This rebirth 'from above' gives new ontological freedom as it is not constrained by the limits of biological existence.


Arne vil ihvertfald ikke kunne bifalde det ovenfor citerede af Zizioulas.

Begivenheden Kristus er denne vertikale "rebirth "from above"" - disse vertikale diskontinuerte disparate kreative skabelsesøjeblikke "from above".

En vertikal (Noumenal spontan suveræn) top down ekstatisk transcendens erfaring, begivenhed, der virker ekstatisk kraftfuld mægtig og overvældende (fyldt med Ekstatisk Begejstring - INSPIRATION og MOTIVATION (MOTIVATIONER = SYNER og DRØMME og URBILLEDER altså ARKETYPER fra GUD) og "Eksalteret Entusiasme passion og besættelse"). Som når Paulus siger: "ved I det ikke, at Kristus virker mægtig i jer". (frit citeret efter min hukommelsen). Vi hører om disse former for transcendens erfaringer overalt i Nye Testamente, og især hos "Ekstatikeren" Paulus. Og her er bevidstheden og vores grad af vågenhed og klarhed og nærvær (Ånds Nærværelse) stor. Paulus siger mod slutningen af sit liv at han kun gider tale om det som KRISTUS har virket og udvirket i ham, igennem ham, hvilket henviser til hvor Entreprenant Kreativ Motiverende virkende i verden disse vertikale EKSTATISKE transcendens erfaringer er i kvalitet. Paulus taler også om KRAFT og mægtige gerninger og om at være grebet af Ånden (Ånden = Kristus for Paulus).


Men Paulus er en hyper kompleks og sammensat personlighed der rummer, ikke modsætninger, men en iboende dynamisk kompleksitet mellem flere polære spændings dynamikker. Nemlig eksemplet med BØN som jeg bragte i mit tidligere indlæg i denne tråd. Her er der tale om en "bottom up" transcendens erfaring, hvor transcendens erfaringen sker igennem en HENGIVELSE eller OVERGIVELSE - transcendens erfaringens ekstase foregår blidt erotisk feminint og proces'agtig igennem at vi hengiver eller overgiver os til Gud, til Guds Ånd og Vilje og Tanker (ideer = MOTIVER) med os.

Modsat den maskuline vertikale kraftfulde "top down" EKSTATISKE transcendens erfaring hvor vi bliver grebet og besat på et øjeblik, i en tidens fylde, Kairos, kraftfuld omvendelses erfaring, som er en Noumenal Spontan Suveræn Disparat eller diskontinuerlig fri skabende begivenhed, hvorimod den BØNNENS hengivelsens transcendens erfaring jeg omtalte ovenfor som sagt er feminin erotisk proces orienteret i kvalitet, også derfor den er så fyldt med selvforglemmelsens trancedagdrømmerier vi flyder og svømmer væk i (Bergson er vigtig her: ifølge Bergson var det filosofiens opgave at formidle en intuitiv forståelse af virkeligheden som sammenhænge og forløb i tid).


Ved begge disse former for Religiøse Ekstatiske Transcendens Erfaringer, den maskuline og feminine, gælder at det er et spørgsmål om at vi bliver fri og løse af os selv, uden at vi dermed mister os selv (1)*.

I kristendommen, det kristne trosliv og dets spiritualitet (vores religiøse Gudsliv), svækker på ingen måder vores Personhed, Jeg'hed, personlighed, da det kristne trosliv og dets spiritualitet er en individuations proces - det er egoisme og individualisme der svækkes eller som vi overvinder.

Hvor meget forblommet vrøvl har dog ikke den manglende skelnen mellem Ego og Egoisme -- Individuation og Individualisme, skabt i vore dages verden, ja ufatteligt meget ævl og bævl, ikke bare hos new age tilhængere men også hos dygtige teologer findes der så meget vrøvlesnak i omløb. Hvorfor der findes så megen forvirring og sludder om egoet og vores ego'self akse struktur, skyldes østens filosofi og religion især igennem brug af euforiserende stoffer der når USA og bliver som new age tidssånd sendt videre derfra til Europa. Som Ken Wilber har beskrevet det, er det primitiv fladlands spirituel tænkning. Men den bedste analyse af hvorfor så primitiv en spiritualitet kan vinde frem har Allan Bloom redegjort for i "Historien om vestens intellektuelle forfald. "The closing of the american mind".


(1)*:

Ingen siger det tydeligere end Jakob Bøhme og Rudolf Steiner. Bøhme: Kristus er vores nye JEG'hed og Steiner: Kristus = vores JEG'legeme: "mennesket er det eneste væsen der har et fuldt udviklet jeg-legeme".

Det fysiske legeme har mennesket tilfælles med hele den synlige omverden, æterlegemet har det tilfælles med planterne og dyrene, astrallegemet med dyrene. Det fjerde led, JEGét (jeglegemet), har det imidlertid for sig selv. Det gør mennesket i stand til at sige "jeg" til sig selv, at komme til selvstændighed. Rudolf Steiner. Her vil være passende at indskyde, hvem vil ikke ønske for børn at de kom til selvstændighed, blev modne og voksne og ansvarlige mennesker. På samme måde, hvem ville ikke ønske for menneskeheden at de nåede frem til større selvforståelse og selvindsigt?


Paul's mysticism was not like the mysticism elsewhere described as a soul being at one with God. In the mysticism he felt and encouraged, there is no loss of self but an enriching of it; no erase of time or place but a comprehension of how time and place fit within the eternal. A. Schweitzer.

Tillich:

"Ecstasy" ("standing outside one's self)") points to a state of mind which is extraordinary in the sense that the mind transcendens its ordinary situation. Ecstacy is not a negation of reason; it is the state of mind in which reason is beyond itself, that is, beyond its subject-object structure. In being beyond itself reason does not deny itself. "Ecstatic reason" remains reason; it does not receive anything irrational or anti-rational -- which it could not do without self-destruction --- but it transcends the basic condition of finite rationality, the subject-object of structure. This is the state mystics try to reach by ascetic and meditative activities.


mange kærlige hilsner HansKrist

PS:

mit indlæg fra Chatroom er kun for sjov og adspredelse og ikke tænkt som en del af den røde tråd. Blot et adspredelsens frisk luft åndehul, indslag.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
annonce
Side 172 af 271 < 1 2 ... 170 171 172 173 174 ... 270 271 >


Seneste indlæg
Er livet blevet til ved en skabelse,
af Gerth
19/08/2022 23:43
X fil ?
af Gerth
19/08/2022 01:21
Er det muligt at blive ven med Gud?
af Gerth
18/08/2022 00:23
korrigere misforståelser
af somo
16/08/2022 14:13
Så er der linet op...
af Gerth
15/08/2022 21:52
Nyheder fra DR
Bronzevinderen Karstoft tror, der er 'me..
19/08/2022 23:50
Restaureret maleri blev en joke på nett..
19/08/2022 23:36
Endnu en heldig dansker vinder over 100 ..
19/08/2022 23:12
Skibe fra Anden Verdenskrig viser sig p..
19/08/2022 22:50
Ida Karstoft kroner fantastisk sæson me..
19/08/2022 22:28
Nyheder fra Religion.dk