annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 9740718
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 1919722
Et andet syn 1697968
Jesu ord 1284749
Den Evige Filosofi 1084625
Galleri
Anholdelsen i haven
Hvem er online?
0 registrerede 59 gæster og 9 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 111 af 271 < 1 2 ... 109 110 111 112 113 ... 270 271 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#33481 - 11/10/2021 12:51 Re: Åndelig Føde [Re: Arne Thomsen]
Arne Thomsen Online   content
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 6585
Sted: Sydsjælland
Angående forbrydelse og straf, så har vi jo noget, der hedder: Kriminalforsorgen
Citat:
Kriminalforsorgens hovedopgave er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde de straffe, som domstolene har fastsat.
Men ordet: Forsorg betyder jo imidlertid mere end blot det at straffe:
Citat:
Beskyttelse, hjælp, pleje og behandling af nogen der ikke kan klare sig selv.
og
Citat:
System af (offentlige) hjælpeforanstaltninger og -institutioner for mennesker der ikke kan klare sig selv.
Men selv om det ikke nævnes overordnet som et formål. udfører kriminalforsorgen dog arbejde med resocialisering.

Hvor godt dét går, og om der forskes og udvikles på dette område, ved jeg ikke, men Dansk Socialrådgiverforening er tydeligvis ikke tilfreds:
Citat:
– Det resocialiserende arbejde er ikke kun godt for dem, der finder en ny livsbane uden kriminalitet, men også for samfundet som helhed og ikke mindst de borgere, som ellers kunne være blevet ofre for forbrydelserne. Alligevel nævner aftalen hverken socialrådgivere eller de øvrige faggrupper, der arbejder med resocialisering. Det er tydeligt, at bandeproblemerne fylder meget for partierne bag aftalen, og det er helt naturligt, da bande- og rockermedlemmer udgør en særlig udfordring for fængselsvæsnet. Vi må bare ikke glemme, at indsatte, både dem i og uden for banderne, på et tidspunkt bliver løsladt til et liv i frihed, hvor de gerne skulle kunne klare sig selv uden at ty til kriminalitet.

Så tilstanden er nok stadig fortrinsvis den barbariske og ikke-medmenneskelige: Hellere straffe end hjælpe cool

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, nøjsomhed, empati, harmoni, kærlighed smiler heart
Top Svar Citer
#33483 - 13/10/2021 16:57 Re: Åndelig Føde [Re: Arne Thomsen]
Arne Thomsen Online   content
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 6585
Sted: Sydsjælland
Jeg har kontaktet socialrådgivernes forening med link til ovenstående, og de fortæller - uhyggeligt klart - hvor skidt det står til her i Danmark med bl.a.dette link:
Citat:
”Det er ingen kunst at sætte folk i fængsel – kunsten er at få dem godt ud igen”
Socialrådgivere i Kriminalforsorgen efterlyser bedre mulighed for at udføre kriminalitetsforebyggende indsatser, mindre arbejdspres, øget brug af fodlænke og pensioner samt mulighed for supervision. Direktør i Kriminalforsorgen anerkender, at det kriminalitetsforebyggende arbejde er udfordret og kalder situationen i Kriminalforsorgen for kritisk.
Vi bruger mange penge på de overfyldte og underbemandede fængsler, så også for tilhængere af straf - og som er uden medfølelse - er der nok penge at spare ved en mere effektiv resocialisering blinker

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, nøjsomhed, empati, harmoni, kærlighed smiler heart
Top Svar Citer
#33487 - 16/10/2021 12:12 Re: Åndelig Føde [Re: Arne Thomsen]
Arne Thomsen Online   content
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 6585
Sted: Sydsjælland
På Internettet fandt jeg Undervisningsministeriets FORBRYDELSE § STRAF, og der er her, synes jeg, en grundig gennemgang af emnet.
F. eks.:
Citat:
Straffens formål

At straffe mennesker, der har begået en forbrydelse, er en uhyre kompleks sag. Ikke kun i de konkrete tilfælde, hvor domstolene skal dømme lovovertrædere, og hvor der er mange forskellige forhold, der skal tages med ind i afgørelsen.

Det er også et komplekst felt, fordi der findes mange forskellige argumenter for, hvorfor vi overhovedet skal straffe!

Nogle mennesker ønsker fx at straffe for at opnå retfærdighed, altså at samfundet hævner sig på lovovertræderen. Andre ønsker derimod at straffe for at mindske kriminaliteten og kan i den forbindelse mene, at det bedst kan ske ved at resocialisere den kriminelle i samfundet.

Alt efter, hvad man som samfund gerne vil opnå med at straffe, vil straffene ofte være meget forskellige. Typisk straffer man strengere, hvis man gerne vil hævne sig og ‘imødekomme retsfølelsen’, mens man ofte straffer mildere og med alternative metoder, hvis man håber på at gøre den kriminelle til en ‘god’ samfundsborger igen.
Og:

Citat:
Udfordringer og alternativer

I Danmark ender næsten en tredjedel af alle de mennesker, der har afsonet straffe i fængsel, med recidiv. Recidiv betyder, at man begår ny kriminalitet inden for to år efter løsladelse.

At der er så mange, der ender med en ny dom på straffeattesten, er der flere årsager til:

Forskningen viser bl.a., at det er meget svært at blive integreret og leve kriminalitetsfrit, efter man bliver løsladt. For som en følge af sin ‘formelle’ straf - altså den, som man i sin tid blev idømt ved domstolene - er der en række konsekvenser, som komplicerer vejen tilbage i samfundet.

Disse konsekvenser kan man kalde uformelle straffe, da der ikke er tale om straffe, som man formelt set er idømt. Et godt eksempel på en uformel straf er straffeattesten. En plettet straffeattest kan nemlig betyde, at man ikke kan få et job.

Et andet eksempel er gæld. I Danmark er det nemlig sådan, at man som dømt selv skal betale retssagens omkostninger. Det betyder i praksis, at man kan risikere at have en skyhøj gæld til staten, når man skal til at begynde et nyt liv.

Flere fagfolk har derfor forsøgt at komme med bud på, hvordan man kunne reformere straffesystemet, sådan at der ikke behøver være nær så mange mennesker, der reelt set aldrig bliver en del af vores samfund.

Og:
Citat:
Nye strafformer?

I dag eksisterer der en række alternativer til frihedsstraf. Kigger man ud i verden, er der imidlertid helt andre måder at straffe på, som vi måske kunne lære af herhjemme.

I Norge, Sverige og Finland anvender man eksempelvis konfliktråd som fast praksis.

Konfliktråd er et møde mellem offer og gerningsmand, hvor man taler om forbrydelsen. Målet er at fjerne angsten hos ofret og hjælpe dem til at komme godt videre i livet.

Erfaringerne viser dog, at også gavner gerningsmændene. For ved et konfliktråd er der plads til at undskylde og til at forstå, hvilke konsekvenser gerningen har haft for ofret. Til møderne er der altid en tredje person, en mægler, til stede.

Konfliktråd findes også i Danmark, men kun som et frivilligt tilvalg til den allerede eksisterende straf. Dermed eksisterer konfliktråd ikke som et 'vilkår' (som fx samfundstjeneste). I Norge, hvor konfliktrådet har eksisteret siden 1992, er det omvendt sådan, at såfremt den forurettede og gerningsmanden kommer frem til en tilfredsstillende aftale, kan straffesagen mod den sigtede i visse tilfælde blive henlagt.

Genopretning er en anden slags måde at tænke straf på. Her er ideen, at man simpelthen får gerningsmanden til ‘at gøre det godt igen’. Det kan eksempelvis være en del af den aftale, man kommer frem til i et konfliktråd. Har man stjålet noget fra en butik, og dermed krænket butiksindehaveren, kan genopretningen bestå i, at man den næste måned hjælper med at gøre rent i butikken.

Det kan også være, at man sættes til at reparere ødelagte genstande eller fjerne den graffiti, man har været med til at spraye på.
Og:
Citat:
Straf i dag

Det er Folketinget, der beslutter, hvad der er rigtigt og forkert. Det er regeringen og politiet, som sørger for, at lovene bliver overholdt. Derimod er det domstolene, som dømmer - altså beslutter, hvilken straf den sigtede skal have.

Det gør domstolene både ud fra de fastsatte love og det, der kaldes retspraksis. Retspraksis handler om, at man som dommer undersøger, hvordan tilsvarende kriminalitet tidligere er blevet dømt, for på den måde at sikre, at der er lighed for loven.

Men når en dømt person til gengæld skal afsone sin straf, er det dog i de fleste tilfælde Kriminalforsorgen, som tager over. Det er med andre ord Kriminalforsorgen, som sørger for, at den dømte fuldbyrder sin straf.

Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen har i de seneste år været under en større reorganisering, hvor Kriminalforsorgens 80 institutioner er blevet til 24. Det betyder også, at Kriminalforsorgens matrikler fra 1. marts 2016 i de fleste tilfælde har fået nye navne. Du kan læse og se mere her.

Kriminalforsorgens opgave og mål er dog stadig den samme: At straffede kan leve kriminalitetsfrit efter endt afsoning. De arbejder derfor efter seks principper:
Normalisering
Åbenhed
Ansvarlighed
Sikkerhed
Mindst mulig indgriben
Optimal ressourceanvendelse

At Kriminalforsorgen har ansvaret for at fuldbyrde de udmålte straffe under hensyntagen til de seks principper betyder, at Kriminalforsorgen kan beslutte, hvordan straffen konkret skal gennemføres.

Hvis et menneske fx er dømt til fire måneders ubetinget frihedsstraf, kan Kriminalforsorgen således vurdere, at den dømte bedst vil afsone straffen med fodlænke frem for fængsel. Der er altså stadig tale om frihedsberøvelse, men bare ikke, hvor personen afskæres fra samfundet og dermed risikerer at miste job, kæreste, venner osv. At Kriminalforsorgen lader dømte afsone med fodlænke sker ofte, hvis der er tale om mindre forseelser, og hvis personen fx er førstegangsforbryder.

Så selvom vi åbenbart halter bagefter de andre nordiske lande, så ser det dog ud til, at udviklingen går i retning af mere vægt på resocialisering - nok især af den ca. tredjedel straffede, der i dagens Danmark fortsætter kriminelt.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, nøjsomhed, empati, harmoni, kærlighed smiler heart
Top Svar Citer
#33493 - 19/10/2021 05:11 Re: Åndelig Føde [Re: Gerth]
Gerth Offline
bor her
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 1835
Sted: Odense, Danmark
p.s. om mit emne (indlæg 33475 - 11/10/2021 03:47 - side 110) her i tråden ´MAN ER LIGE SOM (LIGESOM) EN SLÆGT, FAMILIE OG MENNESKEART´ tilføjer jeg følgende i Biblens GT ironi selvom, at netop profeterne Noah og Abraham ikke slog deres spædbørn ihjel som en straf: ´Lykkelig den, der griber dine spædbørn og knuser dem mod klippen!´
Faktisk i Biblen betyder klippen ligesom et helligt bjerg, hvor en gud var. Arrh, bemærk - Jeg har altså nævnt noget om Johannes døberens hoved. Biblens GT og NT har ironi på forskellige måder. Selv Jesus sagde om en ulydig person, som ikke anerkendte ham som kongen, at hans hoved skal hugges af foran ham. Øh, billedligt humor synes jeg.

Af den grund poster jeg opdateret det igen!


Redigeret af Gerth (19/10/2021 06:03)
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
#33494 - 19/10/2021 05:30 Re: Åndelig Føde [Re: Anonym]
Gerth Offline
bor her
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 1835
Sted: Odense, Danmark
Jeg fandt tre fejl i mit ord om åndelig føde ved min tre dages alenetid som skæbnens ironi ligesom med nadverens gral, skæbnespyddets magt, mit i tre års åbenbaring og om igennem hele mit livs blasfemisk gudsbespottelse imod mig.

MAN ER LIGE SOM (LIGESOM) EN SLÆGT, FAMILIE OG MENNESKEART.

Engang for mange år siden på en helsemesse i Odense sagde den i Danmark berømte fra fjernsyns programmet den sjette sans Frans Dupont medie til mig, at en dag kommer jeg til at hjælpe utroligt mange mennesker, der gør tilværelsen lettere for os. En bekendt har sagt til mig om det, at man skal ikke give det magt over en selv. Biblens og en med Helligånden selvopfyldende profeti er vel noget andet?

S: "Og når du ofte bruger ordet: ´folket´, så får det mig til at tænke på noget i retning af et kongedømme (løven), som om du ønsker at være en religiøs konge. Mit gæt er, at du ikke ser ned på dine medmennesker."
Jeg kommenterer: "Og om Riget ser jeg heller ikke op til guddommen. Hvorfor lyder du pludseligt lidt jødisk, kristen eller ligesom et eventyr? Jeg snakker i hverdagen med en sindslidende voksen psykisk udviklingshæmmet jævnaldrende mand, som dermed for barnlig naivt tror, at helvedet eksisterer inde i midten af Jorden, fordi han har i Youtube set nogle religiøse mænd fortælle det. Den naturvidenskabelige teori taler istedet om en varm kerne. En gammel videbegærlig spirituel mand uden sociale kompetencer og noget mangel på empati, som ikke er i psykiatrisk behandling, han tror for irrationelt på eksempelvis et trancemediums kanalisering, hvor vedkommende desværre ligner psykotisk tilstand, vrangforestillinger og hallucinationer. Den påstod, at inde i Jordens midte bor mennesker, der besøges af rumskibe og at alfer findes i naturen. Han siger: ´Hvis man ikke tror på den slags ting, så ser i det ikke.´ For mærkelige tanker eller forunderligt. Ukrudt versus blomster i haven - Fremmedgørelsen i verden fører enten umenneskeligt til ligesom psykopati en egoistisk ond galskab eller den medmenneskelige frigørelse (frelsen/befrielsen). Selvom jeg ikke er ´Guds´ pattebarn, så virker livet for mig dog godt men kun om det hellige og guddommelighed uden overtro. Jeg var midlertidigt rodløs i mig selv uden en ordenlig bolig. Dette fordi ved min spirituelle forelskelse blev jeg ikke lykkelig af emner om det skummel okkulte, spændende paranormale, uforklarligt overnaturlige og andet tilsyneladende uvirkeligt om andre dimensioner. Du er jo selv imod storhedsvanvid som tilhænger af ydmyghed og du kan ikke gøre mig psykisk syg med din fantasifuldt latterlige snak om kongeriget. Jeg tør alligevel sige, at (i overført betydning/metaforisk - ikke bogstavelig talt) mit ekstra kald driver mig til ´drømmen´ om en bedre verden og mennesker med min vision - Oplysthed. Jeg opfatter ikke dig som dum eller åndssvag, hvor du altså ifølge min vurdering spiller uvidende idiot uden fatteevnen. En forklaring om hvem/hvad kongen er i Biblen vil-kan du ikke forstå. Jeg har fortalt jer om en slags historisk udvikling i GT, NT og med mit åbenbaring. Eksempelvis Jesus og hans dåb handlede generelt om menneskets gudsbevidshed, hvor Apostlene sådan kun åndeligt kaldte ham for konge, ypperstepræst og profet. Gud er med´mennesker. Dengang dyrkede man både en gud og religiøse ledere som en autoritet, hvilket er anderledes idag især i Vestens lande om folks selvopfattelse også vedrørende menneskerettigheder mellem alle undtagen i sekterne. Helligånden daler ned til et lavere eksistensniveau, men hæver det sådan. Frignelse: Og således sker det ligesom en ligning. Det guddommelige lever som mennesket, hvilket en åndeligt oplyst ved om selvet = jeg. Når nogen ligner at være særligt udvalgt, så er det bare fordi, at vedkommende betydeligt bedre end mange andre udtrykker dets kærlighed ved en god sags tjeneste. Du er god nok til internet ordbøger p.g.a. dine citater derfra, hvor du burde vide, at ordet ´folket´ kan betyde forskellige ting i verden. Folket - Eksisterer åbenbart ikke i dem selvom, at jeg har set og/eller hørt det før måske af politikere, forskellige typer samfundskritikere i aviser, passive ´rebellers´ ytringer i Facebook grupper og så videre. ´Folk´ er blandt andet: Et lands folk angående mit sprogbrug. Endvidere mener jeg dette som borgere, mennesker og menneskeheden. Jeg ønsker ikke for meget gentagelse af det samme ord og derfor nævner jeg det på flere måder. Det ukendte og velkendte er hverken rigtigt eller forkert om følgende: Mennesket har en grundlæggende arv om dens syn på grimt og smukt mod noget symmetrisk og uorden, men i kulturens underholdning og virkeligheden kan også fejl og noget afvigende fra normerne være godt, fordi det bidrager til menneskeartens videre udvikling som en forandring. Jeg gider ikke det grotesk monstrøst uhyggelige og min meget primitivt unge nabo, som larmer ved hor, euforiske stoffer og aggressive adfærd. Jeg stræber ikke længere efter perfektion, da jeg formoder fredeligt, at der er et eller andet skævt ved folks mangfoldighed tiltrods for min åbenbaring oplevelse af meningen med et liv, hvor intet er tilfældigt. Af den grund dømmer jeg ikke skabningen ligesom min evigt elskede som jeg. Biblen taler derfor også kærligt på billedsprog om fader og søn, nonner om søstre/brud til Gud og munke om brudgom/brødre inklusiv Jesus lignelse om bryllupsfesten og ord om skabelsen som Guds (Himlens) billede, hvor ydermere naturen på Jorden er en del af Riget. Det ligesom jeg er et genialt mesterværk."

Engang bad jeg på en cafes toilet om et mystisk hjælpsomt møde og kort tid derefter alene ved baren kom en fremmede mand hen til mig med ordene: "Du virker som en, der er meget klog og vis, så jeg kan ikke fortælle dig noget. Hvad er dit formål med din tilstedeværelse her? Vid, at du er forevigt perfekt." En anden gang på en lignende måde kontaktede en ukendt smuk kvinde mig, hvor hun sagde noget med lidt kæleri, som jeg syntes i forvejen: "Vi er alle Guds figurer."

Å lyder ligesom Muhammed krisen men en falsk kristen: "I dine ord ved forrige emne skriver du respektløst: Ham Jesus."
Jeg svarer: "Jeg har relevant nævnt tidligere, at der er noget ironisk ved ekstremerne ligesom din falske profils dogmatisk fundamentalisme. Du er i virkeligheden ikke religiøs, fordi den overdrivelse fremmer således vores forståelse af hensigten med din her parodi. Nu opdager jeg i en eller anden ordbog: ´Sarkasme (sønderrive kød) er hånlige eller spydige bemærkninger i en mere eller mindre humoristisk form.´ Helligt blod udgydelsen skete med jødernes magtesløse konge. Der findes forskellige slags ironi og en af dem er underdrivelsen om nogen, hvilket ligner en narcissistisk ytring imod vedkommende. Terrorister hjælper faktisk nogen med tortur martyrdøden, fordi istedet sker det selvironisk, når de forfølger den stakkels fjende. Jesus fortæller også noget om dette vedrørende dem, som saligt arver Riget ligesom ham selv og idag som min selvopofrelse. Ifølge mit kendskab til Jesus gutten ligesom jeg, så var han nok på en ikke dømmende vis ligeglad med min udtalelse om ham, hvor folket fordømte vedkommende, som egentligt var en rigtig mand der på træpælen netop uden selvhøjtidelighed. Jeg bryder mig ikke om, når folk agerer truende ligesom den stærkeste abe. Jesus blev undertrykt for det selvudvalgte folk som ingen dyrisk/religiøs/politisk magt over alle andre. Han kaldte ikke sig selv direkte for titlen Kristus.
Idag kigger jeg ud af vinduet, hvor to teenagere offentligt kysser hinanden. Det gør jeg alene hjemme nar ad med tankerne, hvor jeg kalder dem for barbarer. Derefter ser jeg på TV en ung mand i Beverly Hills, som joker hans kærestepar venner med ordene: ´Find jer et motelværelse´. Teenagerne som elskende var ironisk nok en mørklødet dreng og blondine pige. Om dem har jeg åbenbart benyttet mig selv af komisk ironi og profilen S hygger med Sokratisk ironi. Men jeg har fået nok af for meget pjat hver dag fra skøre folk. Senere sidder jeg iblandt nogen, som ikke kan li en retarderet indvandrer i nærheden fra Polen eller Rumænien, hvor de diskret griner af hans dårlige sprog og påpeger vistnok fejlagtigt noget suspekt ved ham om snyderi. Jeg driller for sjov kun lidt andre, så jeg ikke begår den risikable fejl, at de føler sig generet af det. Senere midt iblandt to psykisk syge personer, siger den yngre kvinde, at hun hellere må grine af hendes sygdom, hvor jeg blander mig med en prædiken om den slags humor på godt og ondt. Da jeg går videre på toilettet, hører jeg den anden gamle mand bagtale mig til damen, hvor hun også hyklerisk spotter det som en sammenligning med gæsten af mange såkaldt ´den falske Jesus´ eller hendes bagkloge ekskæreste ved samme navn Johannes: ´Han lyder ligesom gudstjenesten, amen.´ Johannes døberens hoved blev serveret på et fad, hvor hovedpersonen er centrum der. Også finder jeg ud af, at netop profeterne Noah og Abraham ikke slog deres spædbørn ihjel som en straf, men GT siger: ´Lykkelig den, der griber dine spædbørn og knuser dem mod klippen!´ Faktisk i Biblen betyder klippen det samme som et helligt bjerg, hvor en gud var. Arrh, bemærk - Jeg har altså nævnt noget om Johannes døberens hoved. Selv Jesus sagde om en ulydig person, som ikke anerkendte ham som kongen, at hans hoved skal hugges af foran ham. Øh, billedligt humor synes jeg. Biblens GT og NT har ironi på forskellige måder. O har om fri vilje sagt vedrørende folks ubevidst ligeglade reaktion på åndelige emner især de spirituelle: ´Det er kedeligt at være god. Vi kan istedet for en virkelig sandhed bare beskæftige os konkret med analsex og vin.´ Det religiøse ritual er ligesom af mænd og kvinders saft fra kønsdele om Jesus Ord med en munds hygiejne. Ikke som sort men med hvid humor siger jeg jer, at jeg leder stadig via mine avancerede tekster efter intelligent liv på Jorden ligesom SETI projektet i universet om rumvæsener på andre planeter, altså Gudmennesket. Da jeg i gaden oplyste folket, anklagede racistisk ligesom med nazisterne en vagtmand for et privat firma med lyst hår og blå øjne mig for at komme fra Sydøsteuropa (vistnok Tyrkiet) som en kriminel person. Han efterspurgte forhørende til min oprindelse og da svarede jeg ´evigheden´. Og han grinte højlydt! Engang blev nogle unge muslimske kvinder også meget imponeret over dette, da de spurgte om hvor, at jeg kommer fra."


Redigeret af Gerth (19/10/2021 06:19)
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
Array
Side 111 af 271 < 1 2 ... 109 110 111 112 113 ... 270 271 >


Seneste indlæg
Er livet blevet til ved en skabelse,
af Gerth
09/08/2022 00:36
korrigere misforståelser
af somo
08/08/2022 10:11
PROSTITUTION, PORNO, LGBTQ OG SEXEKSPERIMENTER I DANMARK
af Gerth
07/08/2022 23:41
PROSTITUTION, PORNO, LGBTQ OG SEXEKSPERIMENTER I DANMARK
af Hanskrist
07/08/2022 11:00
PROSTITUTION, PORNO OG LGBT I DANMARK
af Gerth
04/08/2022 11:45
Nyheder fra DR
Journalist benægter at ville krænke si..
09/08/2022 14:52
Ecco-butik i København udsat for hærv..
09/08/2022 14:35
Verdens bedste kvindelige cykelryttere k..
09/08/2022 14:26
Kvinde finder stort vægmaleri gemt i si..
09/08/2022 14:20
Krydstogt aflyst for op imod 1.000 gæst..
09/08/2022 14:05
Nyheder fra Religion.dk