annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 6190589
Et andet syn 1346517
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 1222091
Jesu ord 954616
Spirituel omsorg 854450
Galleri
Tiger i form (i Kristus; in Christ)
Hvem er online?
1 registreret Arne Thomsen 102 gæster og 29 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 20 af 108 < 1 2 ... 18 19 20 21 22 ... 107 108 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#30756 - 16/10/2020 11:32 Re: Lyset - et forum for spirituelle mennesker... [Re: Hanskrist]
Hanskrist Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2124
Sted: Nørresundby
Som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. (Sl 42, 2-3)

Mennesket er et religiøst væsen, fyldt med hjemlængsel, fyldt med kærligheds længsel efter at blive forenet med Gud sig Selv. Både Paulus og Jung har begge nøje redegjort for vores religiøse længslers genstand, du - Gud os Selv - som vi finder vej til via som Guds Ånd arbejder i os, se 1 Kor 2.
 
Først når vores sjæl finder hvile i Gud (i livet med Gud, Gudslivet) slukkes vores tørst, vores dybe længsel og kærlighed til hvem og hvor vi retteligen hører hjemme, også hører hjemme i verden, nemlig er vores i verdens tilhørsforhold også med Gud ombord, ved vor side. Uden Gud Kærlighed og Guds Ånd ville mennesket stå alene og fortabt i meningsløshedens værste fortvivlelse og vakuum og med stor risiko for demens.

Denne dybe længsel og kærlighed efter at finde Gud, finde hvile i og med Gud (i Gudslivet, livet med Gud), finde tilbage og hjem til Gud er det religiøse, er den religiøse uro og søgen som bor i alle mennesker, blot er det oftest ubevidst og der skal stor Casper Christensen mod til at erkende det og stå ved det og få gjort noget ved det ret for alvor. 

Casper Christensen brugte stoffet MDMA - nøjagtig et stof der gir stærke ekstatiske omvæltende åbenbarings lignende oplevelser, emotionelle affekter med ekstatisk virkning, hvilket også er hvad der indgår i en kristen omvendelse, Damaskuserfaringen, erfaringen af begivenheden KRISTUS.
Den religiøse åbenbaring, Kristusbegivenheden/Damaskusoplevelsen, er en begivenhed, der ikke blot sker for mig. Den er en indre katastrofe i mig, og indtræffer denne katastrofe ikke med mig, er åbenbaringen uden betydning (Nicholas Berdyaev/Hanskrist).
jeg har i mange år efterlyst en ny psykologi der bygger på ekstatiske religiøse åbenbaringserfaringer der gør et uudsletteligt indtryk resten af ens liv, så man aldrig glemmer det igen

"Grib i din væren det, der har grebet og sprængt dig"; Glem aldrig hvad du har mødt", "Elsk det, som du aldrig ville kunne tro to gange", Fortsæt med at være denne, person, eller en og anden, der er blevet grebet og forrykket af en sandheds begivenhedsproces". Alain Badiou.Det er en gåde for mig at mennesker ikke tør erkende denne længsel og tørst efter Gud. Uden Gud er mennesket intet, INTET. Og ja uden mennesket er Gud intet, INTET. Guds elskede anden er mennesket, og menneskets elskede anden er Gud - mennesket i Gud og Gud i mennesket er fra evig tid uadskillelige. Dog elsker Gud os mere end vi elsker Gud, hvilket Guds Kærlighed Kristus ind i verden ved Jesus er beviset på.


Jeg er altid i bøn og sukkende længsel efter Gud som livets kildevæld, det levende vand, for mig, min sjæl og min ånd. 


I KRISTUS - Guds Kærlighed - finder og har jeg fundet det hele, her mødte jeg Gud nøjagtig som jeg søgte og længtes imod Gud. 


Paulus blev far til mig i KRISTUS, på det menneskelige plan jeg skylder Paulus alt, da det var ham der førte mig til Gud i KRISTUS:

Begivenheden KRISTUS, Guds Kærlighed, den Gud Helligåndens Ny Væren og Virke/Virkelighed ind i verden ved mennesket Jesus, der bredte sig som en steppebrand, begyndende på den tid som vi læser om det hos Paulus og Apostlenes Gerninger, og som er blevet ved og ved med at brede sig igennem hver eneste generation nu i to tusinde år.

Så at være i KRISTUS, i Guds Kærlighed KRISTUS - at være KIRKE i verden det lever i bedste velgående den dag idag. 


Som Paulus, selv nu hvor jeg har fundet, så længes og sukker jeg stadig efter at være hjemme hos Gud i KRISTUS. 

Menneskets stærke længsel og tørst efter Gud, liv med Gud, er forudsætningen for al religiøsitet, også kristendommen.

-0-0-0-0-0-

-0-0-0-0-0-

Rom 8:

Frihed fra døden


Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud: Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod Ånden. De kødelige vil det kødelige, og de åndelige vil det åndelige. Det, kødet vil, er død, og det, Ånden vil, er liv og fred. For det, kødet vil, er fjendskab med Gud; det underordner sig ikke Guds lov og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag.

Men I er ikke i kødet, I er i Ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Men når Kristus er i jer, er legemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, han, som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer.

Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi: Abba, fader! Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham for også at herliggøres med ham.

Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vånder sig sammen. Og ikke alene det: også vi, der har Ånden som førstegrøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort legemes forløsning.

Til det håb er vi frelst! Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb; for hvem håber på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje.

Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre. Og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort.

Hvad er der mere at sige! Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Fare eller sværd? – som der står skrevet:

På grund af dig dræbes vi dagen lang,

vi regnes for slagtefår.

Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#30757 - 17/10/2020 14:45 Re: Lyset - et forum for spirituelle mennesker... [Re: Arne Thomsen]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5720
Sted: Sydsjælland
Jeg skrev i denne tråd #30749 - 14/10/2020 23:47:
Citat:
Allerhøjeste ikke-erkendelige, som jeg fornemmer ER bag – og i – alle verdenernes mirakuløse væren:
Tak – også for min væren – og for inspiration til altomfattende harmoni og ydmyg, ren kærlighed.
og vil - for ikke at blive misforstået - rette det til:
Citat:
Allerhøjeste - for mig - ikke-erkendelige, som jeg fornemmer ER bag – og i – alle verdenernes mirakuløse væren:
Tak – også for min væren – og for inspiration til altomfattende harmoni og ydmyg, ren kærlighed.


M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - harmoni og kærlighed smiler heart
Top Svar Citer
#30758 - 18/10/2020 02:47 Re: Lyset - et forum for spirituelle mennesker... [Re: Arne Thomsen]
Gerth Offline
bor her
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 657
Sted: Odense, Danmark
Du har ændret dit gudsbegreb flere gange og nu: "Allerhøjeste ikke-erkendelige."

Hvad mener du med - Det allerhøjeste? Jeg opfatter intet spirituelt hierarki.

Biblen, NT - Johannes 10,34 (Jesus´ ord): "Jøderne svarede ham: »For en god Gerning stener vi dig ikke, men for Gudsbespottelse, og fordi du, som er et menneske, gør dig selv til Gud. «Jesus svarede dem: »Er der ikke skrevet i jeres Lov: Jeg har sagt: I er guder? Når den nu har kaldt dem Guder, til hvem Guds Ord kom."

Jeg fortæller ikke endnu om min uenighed vedrørende Hans K´s behov for spænding, da han ikke svarede mig tidligere angående noget andet. Nogen kalder jeres gentagelser for falske ´robot´profiler.

Jeg har engang for mange år siden læst nogle bøger på biblioteket, hvor flere spirituelle forfattere påstod, at vores virkelighed forvandles til en femte dimension, hvilket vistnok Thomas her også har nævnt. Jeg har også selv tænkt dette, men jeg er ikke ligesom ham diktatoren Hitler for et nyt overmenneske og Det guddommelige er tidsløst uendeligt uden tid og rum. Processen i verden tager ydermere tid, før man har mange nok accepteret naturvidenskabelige beviser på det? Alle er altså lige og selv profeten Jesus levede med ydmyghed guddommeligt, hvor folk gjorde ham fortræd.
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
#30759 - 18/10/2020 07:13 Re: Lyset - et forum for spirituelle mennesker... [Re: Gerth]
Hanskrist Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2124
Sted: Nørresundby
hvad er det du ønsker svar på Gerth???

er det følgende:

I alle nævner et citat fra Biblen, NT - Paulus' Første Brev til Korintherne (Kapitel 2): "Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som Ånden har lært os, Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som Ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige."

Du: "Jeg synes heller ikke, at alt det her med det det åndelige til de åndelige hænger ret godt sammen med bjergprædikenens første saligprisning: ´Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.´ - Her er der ikke noget elitært åndeligt."

Det åndelige sådan er for de åndeligt interesserede, som stadig søger efter mere af det åndelige på en spirituel rejse/vej igennem nogen/noget, hvor de derfor ikke endnu kender til den åndelige sandhed i dem selv. Den evigt guddommelige kilde er altså i en selv og fred være med det. Derfor sagde Jesus om Helligånden til den samaritanske kvinde: "Enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv." Dog ved både jeg og Hans K, at eksempelvis især psykologi, teologi og filosofi også beskæftiger sig med noget åndeligt.

Du: "er spørgsmålet vel: Hvad er det for åndelige, der tolkes for? Er det f.eks. mig? Er jeg åndelig? Og hvem er vi, der tolker?
Jeg tolker jo også!"

Ligesom alle de andre profiler her, har jeg endnu ikke set jeres fortolkninger. Det guddommelige har skabt mennesket i sit billede og derfor har også du en åndelig bevidsthed, hvilket jeg opfatter som sindets sjæl med både intelligens og hjerte. Biblen nævner de to ånder imod hinanden om verden og ´Gud´. Paulus ord om Helligånden i os fortolker jeg som, at uden religioner/trosretninger er den medfødt i skabelsen, der er vi alle til trods for, at du ikke bevidst udtrykker Helligånden idag.

Jeg anbefaler, at man via oplysning fortæller, at mennesker har Helligånden, men jeg er ikke den religiøse identitet kristen og alligevel har jeg Helligånden. Jeg er ikke ham, som beordrer jer, at i skal vide dette.

Jeg er ikke mere fattig i ånden, fordi jeg kender til åndelig rigdom istedet for alverdens synd og ting.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#30760 - 18/10/2020 15:00 Re: Lyset - et forum for spirituelle mennesker... [Re: Gerth]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5720
Sted: Sydsjælland
Hej Gerth.
Tak for dit spørgsmål:
Citat:
Du har ændret dit gudsbegreb flere gange og nu: "Allerhøjeste ikke-erkendelige."

Hvad mener du med - Det allerhøjeste? Jeg opfatter intet spirituelt hierarki.
Mit svar:
Allerførst - jeg skrev ikke det allerhøjeste, heller ikke du allerhøjeste. Det er fordi jeg herved ville "gør mig klog på" noget, jeg ikke er klog på.
Jeg er - af samme grund - heller ikke tilfreds med udtrykket: Allerhøjeste, men det er det mindst dårlige, jeg har kunnet finde.
Jeg kommer til at tænke på Moses ved den brændende tornebusk, der spurgte Gud, hvm han skulle sige til israelitterne et Gud er, og Gud svarede: Jeg er den, jeg er!.
At karakterisere, hvad vi mennesker kalder Gud - hvilket jo også er en karakterisering - er nok - som jeg opfatter det - ikke noget, vi mennesker skal driste os til at forsøge.
Her er jeg enig med Jalal al-Din Rumi i hans digt:
Citat:
Denne flygtige verden er et tegn på sandhedens mirakel.
Men selvsamme tegn er et slør, der skjuler de evige sandheder.
Egentlig forekommer det mig også at være det rene storhedsvanvid, at tro at vi mennesker, der regner os selv for det ypperste biologiske liv på denne klode, at vi skulle have evner til at fatte "sandhedens mirakel" blinker

Alligevel kan jeg ikke benægte en fornemmelse - ikke en erkendelse - af, at der ER noget bag - og i - denne og andre verdeners (universers) væren.
Det kan selvfølgelig blot være noget, jeg bilder mig ind, men fornemmelsen er der.
Det har jeg ikke før været bevidst om.
Det er jeg nu.
Det gi'r mig livsglæde og inspiration smiler

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - harmoni og kærlighed smiler heart
Top Svar Citer
annonce
Side 20 af 108 < 1 2 ... 18 19 20 21 22 ... 107 108 >


Seneste indlæg
Adam og Eva
af ABC
23/01/2021 13:49
Konfucianisme
af Gerth
23/01/2021 02:01
Panteisme
af Gerth
18/01/2021 22:30
BibleProject
af ABC
12/01/2021 13:14
Lyset - et forum for spirituelle mennesker...
af Gerth
05/01/2021 03:09
Nyheder fra DR
'Nogle af de efterretninger, vi har, er,..
23/01/2021 11:57
Soldater henvist til parkeringskælder f..
23/01/2021 11:45
Nonner fra helvede, en tung grøntsagskr..
23/01/2021 11:43
Osvald på seks år savner legeaftalerne..
23/01/2021 11:40
Succesfuld 'løve' gik konkurs som 23-å..
23/01/2021 06:45
Nyheder fra Religion.dk
Tidslinje: Videnskabsteoretiske idéer g..
19/01/2021 10:25
Fremtidens folkekirke kan risikere kun a..
18/01/2021 06:00
Selvudnævnte profeter spåede en valgse..
18/01/2021 06:00
Forfatter i ny bog: Det er ikke Koranen,..
12/01/2021 11:31
Hvad er kildekritik?
12/01/2021 10:27