annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 6818099
Et andet syn 1408861
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 1358637
Jesu ord 1014636
Spirituel omsorg 880408
Galleri
Blue Mind og Green Mind
Hvem er online?
1 registreret Arne Thomsen 59 gæster og 25 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 2 af 3 < 1 2 3 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#29100 - 18/01/2020 13:24 Re: At være KIRKE i verden [Re: Hanskrist]
Hanskrist Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2175
Sted: Nørresundby
første svære lektion i at blive/være KIRKE i verden var en hård fødsel, ja jeg troede faktisk at det hele var strandet, og at jeg måtte opgive og at Gud, Guds Ånd, Helligånden, havde svigtet mig i mine bestræbelser, men så idag kom gennembruddet:

talking, talking, samtalen, samtalen, at tale sammen, den gode samtale, altid at være åben for den gode herredømme frie samtale, indadtil som Jesu evindelige samtale kommunikation bøn sin Gud Fader, og udadtil som samfundsborger, som demokratisk samtalende frit menneske som Paulus hævder vi er, ja selv overfor autoriterne og ja Gud har vi fri taleret, må vi hævde og ytre os.

Paul Tillich: Thinking pervades all the spiritual activities of man. Man would not be spiritual without words, thoughts, concepts. This is especially true in religion, the all-embracing function of man’s spiritual life.


altså som Karl Barth siger, "not silence, not silence".

og som HansKrist siger, "vi mennesker må ikke forstumme og fordumme".

i den vestjyske folkepsykologi hed det sig, at sålænge et menneske ikke havde mistet mælet, så var alt håb endnu ikke ude, men såsnart et menneske var blevet stum, havde mistet mælet, så havde en alvorlig nedtur, sygdom, indfundet sig.

kristendommen er derfor radikalt forskelligt fra new age mindfulness buddhismen der foreskriver tavshed som sit vigtigste grundprincip og metode, hvilket er fuldstændig fremmed for den kristne spiritualitet der er i sin essens tænkende og talende, debatterende begyndende i nye testamente med Paulus der sætter sig op imod Peter og ja Jerusalem autoriterne.

Det kristne trosliv og dets spiritualitet har intet at frygte fra fri tale og forstandig tænkning, ja Paulus forlanger som han selv gør, at vi lære at lovsynge med vores forstand, selvstændig og kritisk tænker over tingene, alting, også troslivet.

Ole Nyborg: Galaterbrevet

Citat:
Damaskus – Det sande menneske:

Paulus bliver ikke omvendt ved sin oplevelse ved Damaskus. Paulus bliver kaldet af Gud til at blive et lys for folkeslagene og bringe lyset og glæden og evangeliet ud til alle folkeslagene. Der er en meget nøje sammenhæng mellem Damaskus oplevelsen og træk vi kender fra Det gamle Testamente. I afsnittet nedenunder skal vi se nøjere på hvordan vi skal opfatte Damaskus oplevelsen men ganske kort så hænger Damaskus oplevelsen sammen med Jeremias kaldelse til at blive en profet for alle folkene og Damaskus oplevelsen hænger sammen med omtalen af Herrens tjener hos Esajas (Deuteroesajas). Paulus bliver kaldet af Gud på samme måde. Paulus er Herrens tjener. Paulus er en stor helt i Det gamle Testamentes forstand.

Gud kalder ikke Paulus for at få ham til at opgive jødedommen eller for at han skal svigte sine fædres tro! Sådan er Damaskus oplevelsen nogle gange blevet fortolket i den kristne kirke – den er en forfærdelig misforståelse. Hvis man forstår teksten på den måde har man slet ikke læst teksten – og man viser slet ingen respekt for Paulus. Paulus er et stort menneske og han har krav på respekt. Når vi læser hans breve kan vi udmærket se at han har mange menneskelige svagheder. Han er ofte svag, lille og frygtsom. Han er illoyal og manipulerende. Han truer og udstøder urimelige forbandelser! Men Paulus er stadig væk et stort menneske. Han er et menneske på godt og ondt. Han er ærlig nok i sin bestræbelse. Han gør det bedste han kan. Vi skylder at vise ham respekt.

Den forskning om Paulus som er foregået de sidste 20 eller 30 år har givet et helt andet Paulus billede. Det billede svarer ikke til det gamle fx lutherske billede af Paulus og derfor er de moderne videnskabelige resultater da også omstridte – men de tegner nok et meget mere sandt billede af hvem Paulus i virkeligheden var.

Paulus tager aldrig nogen sinde afstand fra jødedommen. Han bliver kaldet af Gud til at gå i en ny retning – ikke til at opgive jødedommen som en gammel og forældet tro! Apostlenes Gerninger fortæller at Paulus på et tidspunkt befinder sig i Efesus – en af tidens millionbyer og et centrum i den tidlige kristne bevægelse. Paulus får et syni Efasos og Gud siger til ham at han skal forlade Lilleasien og Efesos og drage over til Makedonien og Grækenland. Denne oplevelse og Damaskus opplevelsen svarer fuldstændigt til hinanden! Det er det som er det vigtigste at forstå ved personen Paulus. Paulus skifter ikke sin tro og religion ud i Efesos – han rejser i en ny retning – han kaster sig ud i nye udfordringer, kan vi sige. Paulus følger åndens stemme og vejledning. Det har han gjort hele sit liv! Det gjorde han også i gamle dage – dengang han var en farisæisk rabbiner i Jerusalem. Paulus oplever i denne forstand ikke noget brud. Han bliver ved med at tro på det samme – Guds underfulde frelse – Guds udvælgelse – både af ham selv, af Israel og af alle mennesker i hele verden.

Det er – historisk set – vildt overraskende at Paulus ikke søger kirkens støtte eller godkendelse eller accept efter Damaskus oplevelsen. Han lægger i brevene megen vægt på at han ikke er afhængig af den tidlige kristne kirke. Han rejser ikke til Jerusalem og får nogen godkendelse af Peter eller Jakob. Guds kald er fuldt tilstrækkelig – der mangler ikke noget. Det som Paulus siger her er meget radikalt og vidtgående – der ligger en hel livsopfattelse og teologi i dette lille træk.

Paulus har meget at sige til moderne mennesker der ikke tror meget på sig selv. De tror at deres meninger eller overbevisninger skal godkendes eller bekræftes af andre – af de andre eller videnskaben eller religionen eller de åndelige eller de nærmeste. Paulus fortæller os noget helt anderledes. Paulus siger at vi skal tro på os selv og være ærlige – og være stolte af os selv – vi skal blive som børn forstået på den positive måde! Børn har en naturlig stolthed og sikkerhed og umiddelbarhed – som mange moderne har mistet og tabt i forvirringen.

Gud kalder hvert enkelt menneske – uanset sprog eller religion eller hudfarve. Gud kalder mennesket direkte. Gud viser sig for alle mennesker i et sprog og i en form som de kan forstå! Ingen mennesker behøver at få deres oplevelse godkendt af eksperter eller videnskabsfolk eller præster eller paver! Det som det enkelte menneske pludseligt i et glimt oplever som indlysende sandt – det er simpelt hen sandt! Det er Guds stemme! Det er sandt og det skal ikke godkendes af andre mennesker. Paulus hævder det enkelte menneskes frihed og storhed og rankhed og værdighed. Paulus siger til alle mennesker i hele verden at de skal stole på sig selv. Dan Paulus hører Gud og ser Gud og ser lyset oog sandheden – da ved han at det er sandheden. Sandheden er selvindlysende – den kræver ikke noget forsvar. Paulus skal ikke forsvare sig over for Jerusalem eller Jakob eller Peter. Sandheden er selvindlysende og indiskutabel. Da vi først har set lyset er vi ikke i tvivl. Når lyset kommer må mørket vige. Så behøver vi ikke at rådføre os med andre mennesker og tro at de er klogere! Det er de ikke!

Paulus udtrykker i Galaterbrevet idealet om det sande menneske. Det sande menneske er Paulus selv. Men alle mennesker er det sande menneske. Alle mennesker er Herrens udvalgte og salvede. Alle mennesker er værdige og ukrænkelige – ingen har loov til at gøre dem til slaver og trælle. Vi skal være ranke og stolte. Vi skal ikke bøje nakken for nogen magt eller kraft – heller ikke selv om der kommer en engel fra himlen, som Paulus siger!idag ved at gå tilbage til Paulus og forstå ham har vi indset at tro (kristen tro) ikke er at holde noget ikke-beviseligt for sandt, men er at være grebet af Guds apokalyptiske indgreb og styrrelse, at være drevet og grebet af Guds Ånd, Helligånden, der bryder ind i tiden, vores liv, og forvandler og ja indimellem forandrer dette, mennesket og livet vores, radikalt.


-0-0-0-0-0-

troen er hverken blind eller stum og dum lydighed


-0-0-0-0-0-

som kristen må jeg på det kraftigste anbefale Tikka og RoseMarie at de begge begynder at tale igen, kommunikere igen. Er der noget der skal siges som ikke er blevet sagt og som burde være sagt, så få det sagt, så samvittigheden igen bliver go og tillader en fri samtale med os andre.

mange kærlige hilsner HansKrist


PS:

Ole Nyborg forsat, om vores Kristusparticipation, hvad det vil sige at være i Kristus, at Kristus virker mægtig i os og vi er i Kristus, at Kristus vinder skikkelse i os, at vi iklæder os Kristus:

Hvad - eller hvem - er egentlig Kristus?


jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig

v26 For I er alle Guds børn [sønner] ved troen, i Kristus Jesus. v27 Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus.

v28 Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus, v29 og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte.

(3.26)
Vi lever inden i kristus og kristus lever inden i os, siger Paulus. Det er ikke længere mig som lever – det er kristus som lever i mig. Dengang da vi blev døbte med Helligåndens ild og vand, dengang Helligånden kom over os – da blev vi døbte ind i kristus – vi blev podet ind i kristus. Fordi vi dengang kom ind i Kristus – er vi nu inden i kristus. Vores legeme blev et lem på hans legeme. Vi blev som skud eller grene podet ind på det ædle oliventræ. Vi fik en ny skabelse. Vi er ikke længere mennesker – Vi er Kristus!

Jeg prædiker kun Kristus og det som korsfæstet, siger Paulus. Dengang Kristus døde på korset, da døde vi også på korset. Hans legeme døde. Vores legeme døde. Dengang Kristus genopstod fra de døde – da genopstod vi også fra de dødes rige. Den som tror er eet med kristus. Det som siges om kristus kan siges om alle mennesker. Kristus er alle mennesker. Gud genrejste ham og gjorde ham til universets herre og konge. Derved blev vi genrejste og ophøjede og derfor er vi alle rigets herrer og arvinger til riget. Vi er kongens sønner og døtre.Af ovenstående gengivelse af Paulus’ tanker kan vi se at Paulus bruger ordet kristus på mange forskellige måder så vi kan med rette spørge: - Hvad eller hvem er egentlig Kristus?

Paulus bruger ordet Kristus på måder der ligger langt ud over hvordan ordet sædvanligvis er blevet brugt. Paulus udvider ordet Kristus til at betyde en mængde forskellige ting – det som er nyt, det som nu er brudt frem, velsignelsen som nu er kommet frem i universet. Paulus sprogbrug går langt videre end den som findes i Det gamle Testamente – hvor ordet Kristus stammer fra.

Paulus bruger helt klart Kristus eller snarere Jesus kristus som en betegnelse for Jesus – altså et navn for den historiske person Jesus. Manden fra Nazareth er Jesus kristus men manden fra Nazareth kan også omtales af Paulus som Kristus. Kristus bruges altså ikke kun om den opstandne Jesus. Også i levende live er Jesus allerede Kristus.

Vi kan se at betegnelsen Jesus Kristus forbløffende hurtigt i den græske verden bliver et egennavn for Jesus (et fast udtryk som ikke kan skilles ad). Paulus skriver sine breve ikke så længe efter Jesu død men på Paulus tid er Jesus kristus allerede blevet et fast egennavn. Manden hedder simpelt hen Jesus kristus – sådan har de fleste grækere opfattet det!

Ordet Kristus er græsk og betyder Den salvede. Ordet Kristus er simpelt hen en græsk oversættelse af det hebraiske ord Messias. Messias betyder den salvede. Den salvede bruges i Det gamle Testamente på tre forskellige måder:

Den salvede eller Messias er Israels konge – David og hans efterkommere – dvs den salvede er den konge som nu er den siddende konge. Kongen bliver salvet med olie ved indvielsen og er derfor den salvede – Herrens salvede.

For det andet bruges udtrykket den salvede om hele Israel eller israel som et folk – Guds folk. Israel er Herrens salvede – hans udvalgte. Udtrykket salvet har også betydningen udvalgt og udpeget.

For det tredie kommer den salvede eller Messias til at betyde den fremtidige frelserkonge som skal frelse Israel – ham som vi venter på.

I Det nye Testamente overføres ordet på Jesus. Jesus er den frelserkonge som Israel har ventet på sålænge. Jesus er Messias – og derfor er Jesus den samme som Kristus - idet kristus jo blot er en græsk oversættelse. Ordet kristus er altså ikke et egennavn. Jesus hedder ikke Kristus. Kristus er en titel – Jesus er kristus – Jesus er Messias.

Men hos Paulus bruges ordet kristus også på en meget mere almen måde. Kristus er ikke bare en titel eller en person eller et personligt væsen. Paulus bruges ordet kristus på en meget mere almen måde – og det kan nogle gange gøre det ret svært at gennemskue hvad han egentlig mener med ordet Kristus! Der er mange eksempler hos Paulus på at ordet Kristus ikke længere betyder noget personligt. Kristus er ikke kun en titel for den historiske eller opstandne Jesus. Kristus bliver noget bevidsthedsmæssigt, en tilstand, et evangelium, en anskuelse, en følelse, en tanke.

Kristus er Gud. I mange tilfælde – men ikke i alle tilfælde – mener Paulus Gud når han siger kristus. Vi kan sige at Paulus har gjort sin teologi meget indviklet med ordet kristus. I mange tilfælde kunne han blot have sagt Gud! Når Paulus siger at kristus er alle menneskers frelser – mener han at Gud er alle menneskers frelser! Når han siger at Kristus sejrede over dødens kræfter ved opstandelsen – så mener Paulus at Gud besejrede alle dødens kræfter ved opstandelsen! Vi kan altså erstatte ordet kristus mange steder med ordet Gud. Det er den videnskabelige forskning i Paulus tekster enig om.

Kristus er i mange tilfælde det samme som evangeliet – eller evangeliet om Jesus eller Kristus. Paulus siger ofte at han prædiker Kristus. Han prædiker kristus som korsfæstet. Det betyder ikke at Paulus drog omkring og beskrev Jesu korsfæstelse i grufulde detaljer! Det er også værd at huske at Paulus aldrig har kendt den historiske Jesus – Paulus har aldrig nogen sinde mødt Jesus – manden fra Galilæa! Paulus prædiker Kristus – dvs han prædiker det kristne evangelium. Evangeliet er det glade budskab til hele folket. Evangeliets indhold er at Gud vil give sin frelse til alle mennesker uanset hvem de er. Evangeliet er at Gud har frelst alle mennesker ud af døden og syndens magt – allerede nu! Evangeliet er – lige som Esajas i Det gamle Testamente – et budskab om noget som allerede er sket – ikke et uklart løfte om noget som skal ske engang! Alle mennesker er allerede blevet gjort retfærdige. Døden er allerede blevet besejret. De onde kræfter i verden er allerede blevet besejret. Kristus er allerede blevet konge – dvs Gud er nu blevet konge i universet – som det siges i tronbestigelses salmerne i Det gamle Testamente.

Kristus er ikke blot en titel – messias – for Jesus. Den er en tilstand. Kristus er også en beskrivelse af en ny tilstand i hele verden. Med kristi opstandelse og sejr er der indledt en hel ny verdenshistorisk periode, siger Paulus. Verdens nye tilstand er Kristus. Ordet kristus betegner en ny social, politisk, økonomisk tidsalder. Vi lever nu i Kristus, siger Paulus – dvs verden, naturen og samfundet er blevet totalt nyskabt. Kristus hos Paulus kan betyde noget som vi ville oversætte til fx kristendommen eller kristendommens periode!

Kristus er også noget bevidsthedsmæssigt. De kristne oplever hvordan ånden kommer over dem – de føler sig besat af Helligånden. Det betyder i følge Paulus at de er blevet eet med Kristus. De er kommet ind i Kristus. De lever nu helt og holdent i Kristus. Påden måde bruger Paulus ordet kristus som en bestemt bevidsthedstilstand. At være i Kristus er at tænke og føle og opleve på en bestemt måde – helt i strid med deres gamle måde at tænke og føle på.

Vi kan sige at ordet Kristus er en identitet. Den troende – den kristne – er simpelt hen kristus. Han bliver til kristus i åndsdåben eller ved omvendelsen eller ved den fysiske dåb. Den kristne er ikke længere noget menneske – han er nu Kristus. Kristus betegner hos Paulus en psykisk tilstand – en bevidsthed.

Den troende eller den nye kristne bor ikke længere i denne verden. Han er blevet taget ud af verden. Hans hjem og bolig er i himlen. Han er sammen med Gud. Han er eet med kristus. Han har den magt og frihed som kristus har – fordi han i virkelighed er Kristus.

Den kristne kender ingen synd. Han er ikke underkastet synden - eller legemet eller det synlige. Den troende kristne er kristus dvs han er nu blevet som Gud selv. Han har Guds ånd – dvs han er ikke længere sig selv – ikke sit gamle ego. Egoet og Kristus eller Kødet og ånden er hos Paulus dualismer: Enten tilhører mennesket den ene sfære eller den anden. Enten lever man i Kødet – dvs i verden som et menneske – eller også lever man i ånden. Hvis man lever i ånden lever man sammen med Gud ikke i denne verden med i evigheden. Man er ikke længere noget menneske – for man har aflagt det gamle menneske – som en klædning. Det gamle menneske – ens gamle personlighed – er død – den døde dengang de korsfæstede og henrettede Jesus.

Paulus bruger ordet kristus til at betegne et bestemt afspekt af virkeligheden eller virkeligheden set på en bestemt måde. Fx siger Paulus at alle mennesker er brødre og søstre i kristus. Paulus ved godt at i verdens forstand er vi ikke alle sammen brødre og søstre. Men det han mener er at i en anden forstand – set med Guds øjne – i en åndelig forstand – er vi alle brødre og søstre! Vi kan sige at udtrykket i kristus også betyder virkeligheden på et dybere plan. Paulus siger at vi er brødre i Kristus – han mener at vi er brødre dybest set eller i virkeligheden! På den måde kan vi sige at Paulus opererer med to virkeligheder: det synlige og det usynlige. I det synlige er vi forskellige – en jøde er ikke som en græker og en kvinde er ikke så god som en mand. Men i den virkelige virkelighed er det helt anderledes: - Der er ingen forskel på jøde eller græker, kvinde eller mand – alle er vi eet og ens og lige værdige – alle er vi forskellige lemmer på det samme legeme.

Legemet er Kristus. På den måde kan vi sige at hele legemet er hele menneskeheden – alle mennesker. Kristus kommer til at betyde hele menneskeheden – verden – taget under eet. Vi er alle kristus og kristus er eet med os. Kristus er på een gang det enkelte menneske og samtidigt helheden af alle levende væsner, dyr og mennesker. Kristus er det levende liv – Guds skabelse – alt liv på jorden. Kristus er den energi, den kraft, den fremdrift og den glæde og velsignelse som er i det levende liv. Når vi oplever naturen – oplever vi kristus. Naturen er hans levende legeme. Naturen er hans genopstandelse. Kristus findes inden i naturen, i fuglene og markens liljer. Kristus lever inden i alle mennesker – han er deres håb, kraft, tro og kærlighed – han er livet inden i alle mennesker. citat slut.


-0-0-0-0-0-0-0-

i Kristus er vi valgt og fundet af Gud:

Gud har i sin evige nådesudvælgelse, som er åbenbaret i Jesus Kristus, inklusivt for alle (gældende for alle), bragt det sande, det trofaste, det radikalt frie menneske på bane. Guds evige valg har her fundet sit analoge menneskelige modbillede i verden – og disse to er ét. Som indeholdt, udvalgt i ham, genfinder det enkelte menneske sig selv – her frisættes menneskets menneskelighed med baggrund i Guds evige valg. (siger Karl Barth, teologiens Einstein).

-0-0-0-0-0-0-

der hvor Ånden er, der er også Friheden, altså tvang og spiritualitet fungerer bare ikke sammen

Frihed er en vanskelig sag, derfor så få når frem hertil
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#29105 - 19/01/2020 17:57 Re: At være KIRKE i verden [Re: Hanskrist]
ABC Offline
bor her
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 1524
Sted: Vanløse
Hej HansKrist

Som jeg ser det har "jøderne" fundet på en historie som gav mening for dem og Jesus blev født ind i denne historie. Vi er også blevet født ind i en historie. At forstå denne historie kan være lidt svært. Hvad laver vi her på jorden? Hvorfor er vi ikke i himlen? Har vi en ånd som lever videre efter døden?

For Sadhguru er reinkarnation en realitet og det finder jeg meget interessant og livsbekræftigende. For mig er reinkarnation en tro...kan ikke huske tidligere liv, så kan det være andet end en tro? Jeg er klar over, at jeg er meget præget af Vandrer mod Lyset og at denne prægning kan være svært at sætte sig udover, men jeg er nødt til at gøre det, da jeg har vanskeligheder med dens beskrivelse af universet...men hvor skal jeg så hænge min hat? Krishna bevægelsen? Deres beskrivelse har jeg det også svært med, så...

Mener du Jesus opstandelse var legemelig eller åndelig? Og hvem genopstår? Aberne? Menneskene? Har der været en Adam og Eva? Hvordan er vore legemer opstået? Evolution? Skabelse? Gud? Nogle faldne engle (Vandrer mod Lyset)? Kan vi udelukke noget? Aliens ler Hvor kom de fra blinker

Det kunne være berigende hvis du ville blande dig i denne samtale:

https://debatingchristianity.com/forum/viewtopic.php?p=995921#995921

Hvad siger du iøvrigt til at indføre dette i skolerne:

https://yogicbliss.dk/

Jeg siger ikke at børnene ikke skal spille fodbold og alt sådan noget, så...tænker bare at lidt Sadhguru kunne gøre underværker for os allesammen.

Nu vil jeg glæde mig over at være til, og drikke et par øller mere, og tænke, at der snart bliver fred på jorden:

https://www.youtube.com/watch?v=r6rxmJ86dbg

https://www.youtube.com/watch?v=5zb4TTY-1Jw

Your friend forever

Jan
_________________________
Hvordan komme gennem livet uden en puls...
Top Svar Citer
#29113 - 20/01/2020 13:39 Re: At være KIRKE i verden [Re: ABC]
Hanskrist Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2175
Sted: Nørresundby
Hej ABC, du skriver:

Citat:
Hvad laver vi her på jorden? Hvorfor er vi ikke i himlen? Har vi en ånd som lever videre efter døden?


jeg svarer som kristen, det vil sige som i KRISTUS værende:

jord og himmel, det jordiske og himmelske, er ikke adskilte, men har fundet sammen i KRISTUS.

Er vi i KRISTUS er spørgsmålet om noget (liv fx) efter døden irrelevant, da vi har evigt liv i KRISTUS.

Evigt liv hører ikke efter døden til, men evigt liv hører livet til. Som Guds Ånd hører menneskets ånd til, så hører også evigt liv menneskets liv til.

the "Infra Lutheranum" -- namely, the view that the finite is capable of the infinite and consequently that in Christ there is a mutual in-dwelling of the two natures. This difference means that on Lutheran ground the vision of the presence of the infinite in everything finite is theologically affirmed. Paul Tillich.

Altså vi skal søge immanent, vores religiøse søgen eller engagement, er immanent. Således skal vi søge og undersøge det liv vi har fået. Derfor naturvidenskab også såvidt vores liv og eksistens, ikke kun naturvidenskab anvendt på den ydre objektive af os uafhængige natur. Vi skal ha naturvidenskab hvor mennesket ikke adskilles det der undersøges. Mennesket selv og verden, altså menneskets fysiske kropslige biologiske sanselige i verdens værens eksistens skal vi undersøge. Naturvidenskab har svigtet mennesket, ved ikke at tænke mennesket med, og altså kun været naturvidenskab om især den døde materie.

I teologi tænkes mennesket med. I teologi er mennesket ikke adskilt naturen. Mennesket og naturen, selv og verden, må aldrig adskilles, tænkes hvert for sig. I teologi og i filosofi og efter Heidegger og derfor i moderne eksistentialisme og psykologi må vi aldrig glemme at mennesket og naturen, selv og verden, hører sammen. Menneskets eksistens er en fysisk kropslig biologisk sanselig i verden værens eksistens. Hvis vi havde forstået dette, havde vi aldrig tilladt at forurene os selv såvel som den ydre natur, miljøet vores. Men vi forstår det ikke, forstår ikke at vores liv er en fysisk kropslig biologisk sanselig i verden værens eksistens, nej fejlagtig tager vi udgangspunkt i vores bevidsthed og kultur.

Moderne mennesker kan leve med næsen i bøger eller i en internet skærm hele livet uden overhovedet at forstå dets eksistens, og hvor pengene kommer fra som de køber fødevarer for og fylder køleskabet med og betaler varme og el og vand med. Vi er fuldstændig fremmedgjorte og selv en idiot og tosset vil kunne klare sig og rejse igennem det her liv på første klasse uden overhovedet at have forstået noget som helst af det hele.

Vores civilisation og kultur er syg, meget syg, og vi mennesker er mere fremmedgjorte os selv og vores eksistens nu end nogensinde før.

Det moderne menneske lever et kunstigt liv, derfor stoffer og rusmidler. Der er intet biologisk rask begreb længere knyttet til vores liv, det kan som sagt foregå med næsen i en bog eller i en skærm fra barn til voksen. Ingen mennesker kan gennemskue hvorfra og hvordan den mælk de drikker nu står på bordet, eller de sydfrugter de bærer hjem fra netto.

Mennesket er blevet et ligegyldigt "abstraktum", lever et fremmedgjort og kunstigt liv uden at forstå noget som helst af hvordan tingene hænger sammen. Sindsygdom og stofmisbrug og medicin misbrug vil tage til fordi mennesket ikke har fast grund under fødderne. Mennesket kan rende rundt og spille idiot hele livet og til trods herfor, klare sig virkelig godt, økonomisk og ja på alle måder, men at forstå dets egen eksistens, som en kropslig fysisk biologisk sanselig i verden værens tilstedeværelse, hvor man egentlig ikke burde kunne få tag over hovedet, eller føde på bordet og varme i husene uden at lette røven, altså uden at arbejde. Derfor er der idag et eksistentielt vakuum, mennesket forstår simpelthen ikke længere dets eksistens, og dermed meningen med livet deres.

Derfor ødelægger det moderne menneske dets egen biologi og omgivelsernes, naturens, biologi. Vi forstår ikke vores eksistens, som en kropslig fysisk biologisk sanselig (1)* i verden værens tilstedeværelse. Vi forstår ikke engang at de partikler og den forurening (de miljøgifte) vi udleder, skal vi selv indånde og drikke og spise. Noget vi ellers allerede som børn burde være 100% bevidst om.

(1)*:

sanselig forstået bredt, som også spisende, drikkende, åndedrætsligt mmm, at vi lever i konstant udveksling og stofskifte vores omgivelser.

Det moderne menneskes bevidsthed er syg, alvorlig syg. Måske miljøkrisen, forureningen, og ødelæggelsen af det biologiske naturlige miljø vil kunne vække os. Klimakrisen er en bivirkning, dog en alvorlig nok bivirkning, men udsprunget af at vi ødelægger vores biologiske naturlige omgivelser.

Hvor syg det moderne menneskes bevidsthed er, kan enhver selv konstatere ved at åbne for radio og tv. Mennesket fatter og forstår mindre og mindre af det hele. Når mennesket åbner kæften er det fuldstændig ligegyldigt abstrakt sludder der vælter ud af dem, ingen forstår deres eksistens længere, alle er gjort fremmede for sig selv og deres naturlige menneskelighed og kunstige afhængige behov driver og styrer mennesket.

Det skyldes at kulturlivet er syg og overdimensioneret, som igen skyldes at alt alt for mange mennesker er beskæftiget med noget kulturelt der ikke er relateret til vores biologiske eksistens. Mange mennesker er psykotiske og skizofrene hele livet og klarer sig til trods herfor ganske godt, gør karriere og tjener ganske godt.

Større psykisk bevidsthedsmæssigt forstyrrelse er sjældent set før. Vi er som skrigende børn i en legetøjsbutik, og vores forbrug og materialisme er kunstigt og ja alt alt for stort.

Et eksistentiel vakuum og meningsløshed, fremmedgjorthed, har indfundet sig, som vil kunne aflæses symptomatisk i kunst og kulturlivet og som vil kunne ses i antallet af mennesker på stoffer og alkohol og smertestillende medicin og psykofarmaka.


At være en del af et praktisk arbejdsfællesskab er den bedste medicin imod vor tids fremmedgørelse, eksistentielle vakuum og meningsløshed.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#29114 - 20/01/2020 15:18 Re: At være KIRKE i verden [Re: Hanskrist]
Hanskrist Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2175
Sted: Nørresundby
skal et menneske have en ny start så skal vi ikke begynde i sindet og i bevidstheden, tage udgangspunkt i noget bevidsthedsmæssigt, sindsligt, men vi skal begynde med vores krop

vores kropslige fysiske biologiske sanselige og behovsmæssige i verdens værens eksistens

først lær vi vores krop at kende,

vi lærer at der skal et stykke arbejde til for at få mad på bordet,

at huset, hjemmet, også kræver et stykke arbejde for at være et hyggeligt godt sted at være og slappe af,

skolen og de højere uddannelsessteder fordrejer hovedet på os

vi bliver nødt til at gentænke det hele, ellers forsætter den udvikling hvor krop og ånd (bevidsthed) fraspaltes som det mere og mere bliver tilfældet i vor moderne tid,

vi må bede til at en ny Karl Marx snart kommer og viser os vejen,, vi trænger igen til vejledning og forståelse

de tekniske og håndværks mæssige uddannelser må opprioriteres og skolen og uddannelsessystemet reformeres radikalt,,

Karl Marx's forståelse bevidsthed (og kultur) som et resultat af vores arbejdssituation (arbejdsløshed måske) må vi forsætte med at forstå og undersøge. Vigtigt er det at vi forstår som Karl Marx og Paulus og kristendommen, at der ingen Gud er deroppe, der findes ikke tågede religiøse spørgsmål med udgangspunkt i bevidsthed og kultur. Vi må droppe denne vores barnlighed og vende os imod virkeligheden, den konkrete virkelighed, vores fysiske kropslige biologiske sanselige i verdens værens tilstedeværelse. Vi må ud af bevidstheden og sindet, og abstrakte religiøse verdensfjerne grublerier og problemstillinger. Her er kristendommen, Paulus og Karl Marx vigtige, fordi de begge siger, der er ikke noget deroppe, ingen Gud deroppe, der er intet liv over os eller efter døden. Det er opium for folket der er gjort fremmede for dets menneskelighed.

når folk får en hjerneblødning eller andre alvorlige hoved, hjerne, traumer, så begynder vi kropsligt fysisk med disse mennesker igen,,, alle sygdomme kunne kureres hvis vi tog udgangspunkt i en kropslig genfødsel,,

begynd forfra, begynd påny, og vi skal starte med vores kropslige fysiske biologiske sanselige i verdens værens tilstedeværelse,,, at intet kommer af intet, af sig selv, men at det kræver et stort stykke arbejde at sætte sig til et veldækket bord (og have tag over hovedet og vand og varme mmm),,, vi skal jo passe på at vores liv ikke ender med at de kommer fra kommunen og mader os og tørre vores røv,,,, og for at undgå dette, må vi ud af sindet og bevidstheden, ud af at leve abstrakt,, vi må forstå tingene fysisk konkret som Marx og Paulus,,,

alle mennesker der er syge eller ikke kan finde ud af deres liv, burde have et lille stykke jord og så oplæres i hvordan de får mad på bordet,,, vi må tilbage til praksis, sund praksis,,,

alle de mennesker der går til grunde i vores højt højt specialiserede samfund, burde hjælpes igang igen fra kroppen af, hvor arbejde (vores måde at være aktive tilstede i verden på) og bevidstheden vores hænger harmonisk sammen,,,

vi må droppe vores løjergøjerlige dekadente kultur og bevidsthedsliv

vores problem er ikke verdensfjerne abstrakte religiøse betragtninger næret af religiøs overtro, vores problem er at vi ikke forstår vores liv konkret, derfor Marx og Paulus, der er ingen Gud deroppe, hinsides eller over os, men kun i og med os, hvorfor vi må tage udgangspunkt i "immanensen", vores kropslige fysiske biologiske sanselige i verdens værens tilstedeværelse,,, ideen om KRISTUS, at der ingen Gud findes udenfor mennesket, er simpelthen genial og har revolutioneret det religiøse. Kristendommen har en stærk ateisme, som bliver begyndelsen på en ny stærk spiritualitet, hvor vi udforsker og kommer på sporet af de ufattelige sjælskræfter og evner der bor i mennesket,, mennesket er et guddommeligt (evnerig og kreativ) væsen der vil sin bror og søster det godt, i Kristus har vi hele guddomsfylden i kød og blod,,

at have sex med Lene ville kunne hjælpe de fleste mennesker på vej imod større sundhed, men hvor er Lene???? ja og så ryger, drikker og tar vi medicin og psykofarmaka fordi vi ikke kan finde Lene, nogle mennesker begår selvmord,,, eller de søger sex i østen,,, og finder en vis lykke her

sult driver os ud i køkkenet hvor vi åbner køleskabet, men sex driver os til vanvid,,, et dybt dybt behov for moden seksuel kærlighed mellem mand og kvinde formår det moderne menneske ikke at få tilfredsstillet,

viser blot hvor skizoide skizofrene det moderne menneske er blevet,,, især pga vores visuelle medie kulturliv, der er fuldstændig forstyrret, galt afmarcheretat være lidt skør og indimellem meget skør, skingrende skør i perioder, er en integreret del af vores sundhed og lykke,,, "de lidt skøre" klarer sig bedre end de fuldstændige normale, der er lukkede, og det er ikke godt for et menneske at være lukket, lukket til,,, så skørhed og åbenhed er gode egenskaber,,,

at være skør og åben og samtalende, kommunikerende,,, er godt for vores sundhed og lykke

stakkels det menneske der ikke er skør nok til at lyset kan skinne ind, ja vi må være så tilpas skøre at lyset kan nå os,, ellers bliver vi glædesløse, ja ellers havner vi i et glædesløst mørke der udløser demens og sindsygdom

vi må ikke leve i mørket, i depression og demens, vi må forstå Paulus her, for hvor har han skrevet præcist om dette forhold mange gange til os

der er blevet sagt meget om Paulus, han er Åndens Apostel pr se, Kærlighedens Apostel, han er tænkningens skytshelgen, etc etc,,, men han er om nogen humørets og glædens Apostel, han er herlig skør og åben og kommunikerende, meget charmerende og sjov, og underfundig, hvilket han ikke selv lægger skjul på

han er virkelig en sjov fætter og man kan kun komme til at holde af ham i al sin menneskelighed når man lærer manden at kende gennem at studere de breve han skrev

Desmund Tutu er måske ham der bedst personificerer Paulus
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#29123 - 21/01/2020 09:02 Re: At være KIRKE i verden [Re: ABC]
Hanskrist Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2175
Sted: Nørresundby
Hej Jan

Sadhguru er i Davos

Morgenmeditation med Sadhguru
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
annonce
Side 2 af 3 < 1 2 3 >


Seneste indlæg
Panteisme
af Tikka
20/04/2021 13:01
Måneden Ramadan,
af ABC
19/04/2021 20:34
GUDDOMMELIGE SAMTALER
af ABC
16/04/2021 19:14
Hvad HansKrist dog skriver
af Hanskrist
09/04/2021 01:05
Gennemsigtighed og troværdighed af faktiske fakta
af ABC
08/04/2021 16:06
Nyheder fra DR
Spøjs, brutal og smuk: Ny serie om USA'..
20/04/2021 13:51
En fjerdedel af alle drukneulykker invol..
20/04/2021 13:50
Flere stier og shelters til de naturhung..
20/04/2021 13:50
21-årig fik hjertesvigt efter overdreve..
20/04/2021 13:50
Tysklands kristenkonservative kårer Arm..
20/04/2021 13:45
Nyheder fra Religion.dk
Flygtningenævnet mangler nuancer i dere..
20/04/2021 06:00
Præsters natursyn påvirker klimakrisen..
19/04/2021 06:00
10 vigtigste om forholdet mellem tro og ..
06/04/2021 07:00
Hvilke fordele er der ved at være et an..
05/04/2021 06:00
Quiz: Hvor meget ved du om religion i Di..
02/04/2021 06:00