annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 10662306
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 2079926
Et andet syn 1795003
Jesu ord 1378895
Den Evige Filosofi 1173025
Galleri
Kirkebø
Hvem er online?
2 registrerede ABC ,(1 usynlig), 17 gæster og 216 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 1 af 15 1 2 3 ... 14 15 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#26711 - 15/01/2019 12:51 Rizq af Allah og Zakat
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 1128
En af de mest grundl�ggende islamiske opfattelser er at Rizq er fastlagt af Allah (swt). Og enhver person vil og skal f�, pr�cis hvad der er skrevet til ham af Allah (swt), hverken mere eller mindre.
وَمَا مِن دَآبَّةٍ۬ فِى ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا وَيَعۡلَمُ مُسۡتَقَرَّهَا

وَمُسۡتَوۡدَعَهَا‌ۚ كُلٌّ۬ فِى ڪِتَـٰبٍ۬ مُّبِينٍ۬

�Og der findes intet v�sen p� jorden, uden at dets forsyning afh�nger af Allah. Og han kender tiden og stedet for dets endelige bolig og midlertidige opholdsted. Det hele findes i en �benbar opg�relse, dvs. Lauh il-Mahfooz.�
[MOQ. Hud 11:6]

Efter en unders�gelse bliver det tydeligt at en af de mest fundamentale �rsager til ulydighed overfor Allah (swt) kommer fra menneskets overlevelsesinstinkt. Alts� at en muslim beg�r Haram, fordi han �nsker en materiel nytte, eller fordi han frygter at miste den.
Nogle muslimer besidder ikke denne erkendelse reelt og de vil v�re ulydige overfor Allah (swt), pr�cis fordi de frygter, at de vil miste deres levebr�d og dermed sulte. P� den anden side er der en del af dem, der besidder denne anerkendelse fuldt ud, men de fejlapplicerer den.
�rsagen bag denne forvirring om Rizq har to vinkler:
1) En bed�mmelse af udtalelsen, k�det sammen med realiteten og,
2) En manglende forst�else af den sande mening med, at Rizq er fastsat af Allah (swt)

1) Realiteten: Erfaring med dagligdagen viser, at folk har en delvis, om ikke en fuldst�ndig kontrol over deres levebr�d. Vi ser dem, som er bedre uddannet eller kvalificeret, h�jst sandsynligt vil tIlegne sig velstand nok, udelukkende p� grund af deres kvalifikationer; og at de kan arbejde h�rdt for at tjene flere penge til sig selv. Det er tydeligt, at jo h�rdere man arbejder, og jo mere kvalificeret man er, desto flere muligheder har man til sin r�dighed, og s�ledes f�r man det bedre materielt set. Og dem der er dovne, eller ude af stand til at arbejde, uanset af hvilken �rsag, har tendens til at v�re fattige. Dette f�rer lynhurtigt til konklusionen, at folk har kontrol over deres Rizq. Jo mere materialistisk og h�rdtarbejdende man er, desto mere tjener man. S� at sige, at Rizq er fastlagt af Allah (swt), udfra realiteten alene, giver ikke mening hos disse personer.
2) Forst�elsen: Dette p�virker muslimernes attitude og adf�rdsm�nster ligesom det forrige punkt ang�ende realiteten, men denne gang i den helt modsatte retning. Hvis Rizq er fastlagt af Allah (swt), s� er der ikke noget man kan g�re for at �ndre tingenes tilstand. Hvorfor s� arbejde? Lige meget om jeg arbejder h�rdt, eller jeg spilder min tid hele dagen, vil jeg f� pr�cis samme m�ngde Rizq af Allah (swt), ligesom Han (swt) sagde:
وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ‌ۚ

"Og Han sk�nkede jer en god forsyning"
[MOQ. al-Nahl 16:72]

ٱللَّهُ يَرۡزُقُهَا وَإِيَّاكُمۡ‌ۚ

"Allah fors�rger dem og Jer"
[MOQ. al-'Ankabut 29:60]

For at opklare forvirringen s� skal vi f�rst forst� at Rizq ikke kun er (finansiel) indkomst. Indkomst er det vi tjener if�lge vores uddannelse og/eller arbejde. Det er essentielt set en af m�derne, hvorp� man f�r adgang til velstand, pr�cis ligesom gaver, arv, osv. Men det er kun hvad en person g�r brug af, som i sidste instans bliver en del af hans Rizq. En mand kan tjene millioner, men de forbliver bl�k p� papir, og gavner ham ikke p� nogen m�de, indtil og medmindre han g�r brug af dem til sin fordel. Alts� er hans Rizq kun en lille del af hans indkomst.
Og Profeten (saw) sagde som en Tafseer til f�rste Ayah i Surah al-Takathur [Kapitel nr. 102 i Qur'anen]:
"Adams s�n siger: 'Min ejendom! Min ejendom!' Har du da nogen ejendom udover den du brugte, som dermed blev brugt op, og den du tog p�, som dermed blev slidt op, og den du gav som almisse, som dermed blev bevaret?" [Sahih Muslim, i Kitab al-Zuhd...]
Det er selvf�lgelig en ting, at tilegne sig retten til velstand, eller at eje den, men det er noget helt andet at f� gavn af den. Rizq udg�r de ting man reelt g�r brug af, og det er almindeligvis kun en br�kdel af ens velstand eller det man har tilegnet sig retten til at bruge. Intet af personens velstand kan t�lle som Rizq, medmindre det er blevet brugt, eller fort�ret af ham. det er s�ledes op til Allah (swt) at muligg�re, eller umuligg�re, denne fort�ring.

For det andet er vi n�d til at have en omfattende forst�else af realiteten. Den er uforudsigelig og den har en tendens til at fluktuere. Sk�nt vi kan sige, at bestemte ting generelt er forbundet til mere velstand (som f.eks. uddannelse, intelligens, h�rdt arbejde, snarr�dighed osv.), g�lder det kun for befolkninger.

Der findes ikke noget specifikt m�nster for et enkelt individ. Der findes heller ikke nogen s�rlig formel for opn�elsen af "mere" Rizq, fordi Rizq er fastlagt af Allah (swt). Man kan v�re meget uddannet, s�rdeles intelligent, og pr�ve at arbejde h�rdt, for at tjene til f�den, men man vil knap nok tjene en tilstr�kkelig l�n. Og man kan v�re en total t�be, ikke s�rlig kompetent, og ikke yde en n�vnev�rdig indsats, og alligevel tjene en masse penge. Det eneste vi kan g�re er at yde vores bedste, og s� s�tte vores lid til Allah (swt). Desuden kan en ulykke, eller et fejltrin, g�re at en velst�ende, eller h�rdtarbejdende person, mister alt hvad han har optjent p� �n gang.
Derfor er der ikke noget direkte forhold imellem tilegnelse af retten til velstand, og arbejde eller jobtr�ning.
Realiteten er, at alt kan og vil ske.
For det tredje s� skal muslimen forst� at han kontroller sine handlinger og Allah (swt) tvinger ikke mennesker i deres handlinger, idet Han (swt) har givet mennesker et valg. Men de retningslinjer, vi skal tage i brug, gives i form af Ahkam Shar'iyya.

En muslim beslutter sig for at udf�re, eller afholde sig fra en handling, afh�ngigt af om end den er tilladt eller forbudt if�lge Shari'ah, og ikke p� grund af det faktum, at Allah (swt) allerede ved hvad han vil v�lge at g�re if�lge sin frie vilje. Og dette er fordi menneskets sind er begr�nset, og kan derfor ikke vide p� forh�nd, hvad der vil ske ham. Hvad ang�r handlinger han er ansvarlig for, har forstanden den rolle at forst� Realiteten, den Hukm Shar'i der er relateret til den p�g�ldende realitet, og de faktorer, som p�virker deres opfyldelse eller fiasko, og intet mere.


Alle handlinger falder ind under de fem handlingskategorier, som er:
• Haram (det forbudte)
• Makruh (det afskyelige)
• Mubah (det tilladte)
• Mandub (det opfordrede) og
• Fard (det obligatoriske).

N�r Allah (swt) g�r det obligatorisk (Fard) for manden, at fors�rge sin familie med mad, kl�der, og andre ting, som er n�dvendige i livet (Nafaqa), s� blivet der en pligt, han skal opfylde if�lge sin bedste kunnen. Dette er noget helt adskilt fra at tilegne sig Rizq til sin familie. Fordi deres Rizq udg�r kun den del af fors�rgelsen, de reelt forbruger/fort�rer.

Det enste han skal, er at g�re disse ting opn�elige, og stille dem til r�dighed for dem, fordi det er en forpligtelse if�lge Hukm Shar'i. desuden er der ogs� mange Ahkam, som er relateret til de individuelle forpligtelser, for at opn� bestemte ting, og fors�rge sig selv.
Alts� forpligter Islam os til at opfylde disse ahkam. Det kan betyde at vi skal arbejde h�rdt, eller tr�ne i lang tid, som et middel for at opn� dette. Men samtidig s� vil vi m�ske opn� det gennem mange andre m�der. Alt hvad Islam kr�ver, er, at det bliver opn�et gennem, hvad der findes af Halal (tilladte) midler. Derefter vil Allah (swt) g�re en del eller det hele til vores Rizq, eller Han vil g�re noget andet til vores Rizq fra en uventet kilde.
Alts� skal muslimen med den islamiske personlighed forst�, at Rizq er fra Allah (swt), og han skal yde enhver indsats for at opfylde sine forpligtelser. Han skal ikke v�re doven og han skal heller ikke yde s� meget for at opn� sin velstand, at han fors�mmer en del af sine forpligtelser overfor Allah (swt).

Del 34. Begyndelsen og afslutningen - Jinn-profeter?

https://www.youtube.com/watch?v=BhmtxBkxe_8
Del 35. Begyndelsen og afslutningen - Krig mellem engle og jinn

https://www.youtube.com/watch?v=kRd-XFgdeNs

Del 36. Begyndelsen og afslutningen - Dinosaurer og insekter

https://www.youtube.com/watch?v=6TJ77p0787I
Top Svar Citer
#26712 - 15/01/2019 13:27 Re: Rizq af Allah og Zakat [Re: somo]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
Psst! nej de mest almindelige årsager til ikke at lyde nogens idéer om guder, skyldes faktisk indsigt, viden og en dybere forståelse af sin natur..;)

mvh
Simon


Redigeret af Simon (15/01/2019 13:28)
Top Svar Citer
#26733 - 22/01/2019 07:36 Re: Rizq af Allah og Zakat [Re: Simon]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 1128
Zakat, den tredje søjle i islam, omhandler penge, som rige personer skal give til dem, der mangler; fattige, nødlidende og andre grupper af mennesker.

Det blev gjort en pligt for muslimer i Shawwal måned i år 2 A.H.(det andet år efter hijrah) altså to år efter Profeten Muhammad rejste til Madina. I islam, kan det at betale zakat sammenlignes med at bede de obligatoriske bønner, da ordren om at betale zakat står omtalt i Koranen sammen med ordren om at bede. For eksempel siger Allah (swt) i Koranen, sura al-Baqarah vers 111: ”Og bed og giv zakat, og hvad du sender i forvejen af gode (handlinger Allah elsker), skal du finde hos Allah…”


Zakat skal ikke betales af alle, og man skal ikke betale zakat af alle ting. Der er nogle kriterier der skal overholdes:
• Islam: Zakat er ikke obligatorisk for ikke-muslimer.
• Forstand og voksenalder: det er ikke obligatorisk for børn og mentalt syge.

• Ejendomsret: Der skal ikke betales zakat af ting og penge, der ikke har en bestemt ejer.
• Varighed: Det man skal betale zakat af, skal have været i personens besiddelse i et fuldt islamisk (måne) år. Dette er i overensstemmelse med profetens ord: ”Der er ingen zakat på formue før et år er forløbet med det”. Undtaget er dog afgrøde, frugt, mineralske ressourcer og lignende.


• Ejendel skal overstige nisab (minimum beløb man skal eje for at betale zakat): hvis beløbet er under nisab, skal man ikke betale zakat. Beløbet varierer alt efter typen af besiddelse.
• Frihed fra gæld: Personen, der skal betale zakat, skal ikke have en gæld der overstiger den ejendom, der skal betales zakat af.
• Besiddelse af overskud efter almindelige nødvendigheder, som husly, mad osv. Skal være til rådighed.

Del 37. Begyndelsen og afslutningen - En arvetager på jorden
https://www.youtube.com/watch?v=5oqH5vn1SxQ

Del 38. Begyndelsen og afslutningen - Skabelsen af Adam (as
https://www.youtube.com/watch?v=SOsbR0P1ekg

En nyttig kanal til dig og dine børn
Abonner på kanalen og spred den blandt dine venner
https://www.youtube.com/channel/UCH8izbbt7n2BghV5c_2_TBA/videos
Top Svar Citer
#26734 - 22/01/2019 12:26 Re: Rizq af Allah og Zakat [Re: somo]
Simon Offline
veteran
Registeret: 04/04/2008
Indlæg: 4683
Psst!

Og hvor får rige mennesker det dog dejligt med sig selv, når de ka' sidde dér på en trone af guld og smide skillinger ud til mennesker i det samfund de har fastholdt i uvidenhed og fattigdom med deres religiøse overtro, hurra-hurra for en altruisme..;)

mvh
Simon
Top Svar Citer
#26765 - 28/01/2019 23:13 Re: Rizq af Allah og Zakat [Re: Simon]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 1128
Muslim, der afstod fra vin, utroskab, gambling, spise svinekød og andre
For Gud
vil betale Zakat

Zakat af guld og sølv
• Guld og sølv, er imellem de smukke metaller, der skal betales zakat af, hvis deres sum overstiger nisab og man er i besiddelse af dem i over et år.
• Nisab for guld, er 85 g, og for sølv, 595 g. Alt guld og sølv der overstiger denne vægt, skal der betales zakat af. Der skal betales 2,5 % i zakat af guld og sølv.

Penge
I vor tid er papir og metal blevet fundamentet for forretning mellem mennesker. For at lave sådanne forretninger nemmere, har papirpenge overtaget den rolle guld og sølv havde i tidligere tider.
Jurister har defineret nisab for penge, som nisab for guld og sat nogle betingelser for dets betaling.
• Hvis deres værdi overstiger værdien for 85 g. guld, og man er i besiddelse af pengene i over et år, skal man betale zakat af pengene. Zakat udgør 2,5 %.

Del 38. Begyndelsen og afslutningen - Skabelsen af Adam (as)

https://www.youtube.com/watch?v=SOsbR0P1ekg

Del 39. Begyndelsen og afslutningen - Adam (as) trækker vejret
https://www.youtube.com/watch?v=LyT7YKbpVuc
Top Svar Citer
annonce
Side 1 af 15 1 2 3 ... 14 15 >


Seneste indlæg
Tro, håb og kærlighed
af ABC
23/03/2023 15:53
Kan man blive ven med Gud?
af Jørgen Primdahl
22/03/2023 19:38
Guddommelige bøger...
af ABC
20/03/2023 17:55
hjertes og sjæls lykke i ramadanen
af somo
20/03/2023 13:23
Den skinnende sol på verden
af somo
20/03/2023 13:13
Nyheder fra DR
Stigende covid-19-smitte og flere indlæ..
23/03/2023 15:49
Sverige kræver forklaring på Ungarns t..
23/03/2023 15:08
Energibranchen efter kæmpebeløb til n..
23/03/2023 14:53
Thailandsk politi afslører svindlernetv..
23/03/2023 14:24
Politiet advarer folk med gæld: Kontakt..
23/03/2023 14:03
Nyheder fra Religion.dk