Rizq af Allah og Zakat

Indsendt af: somo

Rizq af Allah og Zakat - 15/01/2019 12:51

En af de mest grundl�ggende islamiske opfattelser er at Rizq er fastlagt af Allah (swt). Og enhver person vil og skal f�, pr�cis hvad der er skrevet til ham af Allah (swt), hverken mere eller mindre.
وَمَا مِن دَآبَّةٍ۬ فِى ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا وَيَعۡلَمُ مُسۡتَقَرَّهَا

وَمُسۡتَوۡدَعَهَا‌ۚ كُلٌّ۬ فِى ڪِتَـٰبٍ۬ مُّبِينٍ۬

�Og der findes intet v�sen p� jorden, uden at dets forsyning afh�nger af Allah. Og han kender tiden og stedet for dets endelige bolig og midlertidige opholdsted. Det hele findes i en �benbar opg�relse, dvs. Lauh il-Mahfooz.�
[MOQ. Hud 11:6]

Efter en unders�gelse bliver det tydeligt at en af de mest fundamentale �rsager til ulydighed overfor Allah (swt) kommer fra menneskets overlevelsesinstinkt. Alts� at en muslim beg�r Haram, fordi han �nsker en materiel nytte, eller fordi han frygter at miste den.
Nogle muslimer besidder ikke denne erkendelse reelt og de vil v�re ulydige overfor Allah (swt), pr�cis fordi de frygter, at de vil miste deres levebr�d og dermed sulte. P� den anden side er der en del af dem, der besidder denne anerkendelse fuldt ud, men de fejlapplicerer den.
�rsagen bag denne forvirring om Rizq har to vinkler:
1) En bed�mmelse af udtalelsen, k�det sammen med realiteten og,
2) En manglende forst�else af den sande mening med, at Rizq er fastsat af Allah (swt)

1) Realiteten: Erfaring med dagligdagen viser, at folk har en delvis, om ikke en fuldst�ndig kontrol over deres levebr�d. Vi ser dem, som er bedre uddannet eller kvalificeret, h�jst sandsynligt vil tIlegne sig velstand nok, udelukkende p� grund af deres kvalifikationer; og at de kan arbejde h�rdt for at tjene flere penge til sig selv. Det er tydeligt, at jo h�rdere man arbejder, og jo mere kvalificeret man er, desto flere muligheder har man til sin r�dighed, og s�ledes f�r man det bedre materielt set. Og dem der er dovne, eller ude af stand til at arbejde, uanset af hvilken �rsag, har tendens til at v�re fattige. Dette f�rer lynhurtigt til konklusionen, at folk har kontrol over deres Rizq. Jo mere materialistisk og h�rdtarbejdende man er, desto mere tjener man. S� at sige, at Rizq er fastlagt af Allah (swt), udfra realiteten alene, giver ikke mening hos disse personer.
2) Forst�elsen: Dette p�virker muslimernes attitude og adf�rdsm�nster ligesom det forrige punkt ang�ende realiteten, men denne gang i den helt modsatte retning. Hvis Rizq er fastlagt af Allah (swt), s� er der ikke noget man kan g�re for at �ndre tingenes tilstand. Hvorfor s� arbejde? Lige meget om jeg arbejder h�rdt, eller jeg spilder min tid hele dagen, vil jeg f� pr�cis samme m�ngde Rizq af Allah (swt), ligesom Han (swt) sagde:
وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ‌ۚ

"Og Han sk�nkede jer en god forsyning"
[MOQ. al-Nahl 16:72]

ٱللَّهُ يَرۡزُقُهَا وَإِيَّاكُمۡ‌ۚ

"Allah fors�rger dem og Jer"
[MOQ. al-'Ankabut 29:60]

For at opklare forvirringen s� skal vi f�rst forst� at Rizq ikke kun er (finansiel) indkomst. Indkomst er det vi tjener if�lge vores uddannelse og/eller arbejde. Det er essentielt set en af m�derne, hvorp� man f�r adgang til velstand, pr�cis ligesom gaver, arv, osv. Men det er kun hvad en person g�r brug af, som i sidste instans bliver en del af hans Rizq. En mand kan tjene millioner, men de forbliver bl�k p� papir, og gavner ham ikke p� nogen m�de, indtil og medmindre han g�r brug af dem til sin fordel. Alts� er hans Rizq kun en lille del af hans indkomst.
Og Profeten (saw) sagde som en Tafseer til f�rste Ayah i Surah al-Takathur [Kapitel nr. 102 i Qur'anen]:
"Adams s�n siger: 'Min ejendom! Min ejendom!' Har du da nogen ejendom udover den du brugte, som dermed blev brugt op, og den du tog p�, som dermed blev slidt op, og den du gav som almisse, som dermed blev bevaret?" [Sahih Muslim, i Kitab al-Zuhd...]
Det er selvf�lgelig en ting, at tilegne sig retten til velstand, eller at eje den, men det er noget helt andet at f� gavn af den. Rizq udg�r de ting man reelt g�r brug af, og det er almindeligvis kun en br�kdel af ens velstand eller det man har tilegnet sig retten til at bruge. Intet af personens velstand kan t�lle som Rizq, medmindre det er blevet brugt, eller fort�ret af ham. det er s�ledes op til Allah (swt) at muligg�re, eller umuligg�re, denne fort�ring.

For det andet er vi n�d til at have en omfattende forst�else af realiteten. Den er uforudsigelig og den har en tendens til at fluktuere. Sk�nt vi kan sige, at bestemte ting generelt er forbundet til mere velstand (som f.eks. uddannelse, intelligens, h�rdt arbejde, snarr�dighed osv.), g�lder det kun for befolkninger.

Der findes ikke noget specifikt m�nster for et enkelt individ. Der findes heller ikke nogen s�rlig formel for opn�elsen af "mere" Rizq, fordi Rizq er fastlagt af Allah (swt). Man kan v�re meget uddannet, s�rdeles intelligent, og pr�ve at arbejde h�rdt, for at tjene til f�den, men man vil knap nok tjene en tilstr�kkelig l�n. Og man kan v�re en total t�be, ikke s�rlig kompetent, og ikke yde en n�vnev�rdig indsats, og alligevel tjene en masse penge. Det eneste vi kan g�re er at yde vores bedste, og s� s�tte vores lid til Allah (swt). Desuden kan en ulykke, eller et fejltrin, g�re at en velst�ende, eller h�rdtarbejdende person, mister alt hvad han har optjent p� �n gang.
Derfor er der ikke noget direkte forhold imellem tilegnelse af retten til velstand, og arbejde eller jobtr�ning.
Realiteten er, at alt kan og vil ske.
For det tredje s� skal muslimen forst� at han kontroller sine handlinger og Allah (swt) tvinger ikke mennesker i deres handlinger, idet Han (swt) har givet mennesker et valg. Men de retningslinjer, vi skal tage i brug, gives i form af Ahkam Shar'iyya.

En muslim beslutter sig for at udf�re, eller afholde sig fra en handling, afh�ngigt af om end den er tilladt eller forbudt if�lge Shari'ah, og ikke p� grund af det faktum, at Allah (swt) allerede ved hvad han vil v�lge at g�re if�lge sin frie vilje. Og dette er fordi menneskets sind er begr�nset, og kan derfor ikke vide p� forh�nd, hvad der vil ske ham. Hvad ang�r handlinger han er ansvarlig for, har forstanden den rolle at forst� Realiteten, den Hukm Shar'i der er relateret til den p�g�ldende realitet, og de faktorer, som p�virker deres opfyldelse eller fiasko, og intet mere.


Alle handlinger falder ind under de fem handlingskategorier, som er:
• Haram (det forbudte)
• Makruh (det afskyelige)
• Mubah (det tilladte)
• Mandub (det opfordrede) og
• Fard (det obligatoriske).

N�r Allah (swt) g�r det obligatorisk (Fard) for manden, at fors�rge sin familie med mad, kl�der, og andre ting, som er n�dvendige i livet (Nafaqa), s� blivet der en pligt, han skal opfylde if�lge sin bedste kunnen. Dette er noget helt adskilt fra at tilegne sig Rizq til sin familie. Fordi deres Rizq udg�r kun den del af fors�rgelsen, de reelt forbruger/fort�rer.

Det enste han skal, er at g�re disse ting opn�elige, og stille dem til r�dighed for dem, fordi det er en forpligtelse if�lge Hukm Shar'i. desuden er der ogs� mange Ahkam, som er relateret til de individuelle forpligtelser, for at opn� bestemte ting, og fors�rge sig selv.
Alts� forpligter Islam os til at opfylde disse ahkam. Det kan betyde at vi skal arbejde h�rdt, eller tr�ne i lang tid, som et middel for at opn� dette. Men samtidig s� vil vi m�ske opn� det gennem mange andre m�der. Alt hvad Islam kr�ver, er, at det bliver opn�et gennem, hvad der findes af Halal (tilladte) midler. Derefter vil Allah (swt) g�re en del eller det hele til vores Rizq, eller Han vil g�re noget andet til vores Rizq fra en uventet kilde.
Alts� skal muslimen med den islamiske personlighed forst�, at Rizq er fra Allah (swt), og han skal yde enhver indsats for at opfylde sine forpligtelser. Han skal ikke v�re doven og han skal heller ikke yde s� meget for at opn� sin velstand, at han fors�mmer en del af sine forpligtelser overfor Allah (swt).

Del 34. Begyndelsen og afslutningen - Jinn-profeter?

https://www.youtube.com/watch?v=BhmtxBkxe_8
Del 35. Begyndelsen og afslutningen - Krig mellem engle og jinn

https://www.youtube.com/watch?v=kRd-XFgdeNs

Del 36. Begyndelsen og afslutningen - Dinosaurer og insekter

https://www.youtube.com/watch?v=6TJ77p0787I
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 15/01/2019 13:27

Psst! nej de mest almindelige årsager til ikke at lyde nogens idéer om guder, skyldes faktisk indsigt, viden og en dybere forståelse af sin natur..;)

mvh
Simon
Indsendt af: somo

Re: Rizq af Allah og Zakat - 22/01/2019 07:36

Zakat, den tredje søjle i islam, omhandler penge, som rige personer skal give til dem, der mangler; fattige, nødlidende og andre grupper af mennesker.

Det blev gjort en pligt for muslimer i Shawwal måned i år 2 A.H.(det andet år efter hijrah) altså to år efter Profeten Muhammad rejste til Madina. I islam, kan det at betale zakat sammenlignes med at bede de obligatoriske bønner, da ordren om at betale zakat står omtalt i Koranen sammen med ordren om at bede. For eksempel siger Allah (swt) i Koranen, sura al-Baqarah vers 111: ”Og bed og giv zakat, og hvad du sender i forvejen af gode (handlinger Allah elsker), skal du finde hos Allah…”


Zakat skal ikke betales af alle, og man skal ikke betale zakat af alle ting. Der er nogle kriterier der skal overholdes:
• Islam: Zakat er ikke obligatorisk for ikke-muslimer.
• Forstand og voksenalder: det er ikke obligatorisk for børn og mentalt syge.

• Ejendomsret: Der skal ikke betales zakat af ting og penge, der ikke har en bestemt ejer.
• Varighed: Det man skal betale zakat af, skal have været i personens besiddelse i et fuldt islamisk (måne) år. Dette er i overensstemmelse med profetens ord: ”Der er ingen zakat på formue før et år er forløbet med det”. Undtaget er dog afgrøde, frugt, mineralske ressourcer og lignende.


• Ejendel skal overstige nisab (minimum beløb man skal eje for at betale zakat): hvis beløbet er under nisab, skal man ikke betale zakat. Beløbet varierer alt efter typen af besiddelse.
• Frihed fra gæld: Personen, der skal betale zakat, skal ikke have en gæld der overstiger den ejendom, der skal betales zakat af.
• Besiddelse af overskud efter almindelige nødvendigheder, som husly, mad osv. Skal være til rådighed.

Del 37. Begyndelsen og afslutningen - En arvetager på jorden
https://www.youtube.com/watch?v=5oqH5vn1SxQ

Del 38. Begyndelsen og afslutningen - Skabelsen af Adam (as
https://www.youtube.com/watch?v=SOsbR0P1ekg

En nyttig kanal til dig og dine børn
Abonner på kanalen og spred den blandt dine venner
https://www.youtube.com/channel/UCH8izbbt7n2BghV5c_2_TBA/videos
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 22/01/2019 12:26

Psst!

Og hvor får rige mennesker det dog dejligt med sig selv, når de ka' sidde dér på en trone af guld og smide skillinger ud til mennesker i det samfund de har fastholdt i uvidenhed og fattigdom med deres religiøse overtro, hurra-hurra for en altruisme..;)

mvh
Simon
Indsendt af: somo

Re: Rizq af Allah og Zakat - 28/01/2019 23:13

Muslim, der afstod fra vin, utroskab, gambling, spise svinekød og andre
For Gud
vil betale Zakat

Zakat af guld og sølv
• Guld og sølv, er imellem de smukke metaller, der skal betales zakat af, hvis deres sum overstiger nisab og man er i besiddelse af dem i over et år.
• Nisab for guld, er 85 g, og for sølv, 595 g. Alt guld og sølv der overstiger denne vægt, skal der betales zakat af. Der skal betales 2,5 % i zakat af guld og sølv.

Penge
I vor tid er papir og metal blevet fundamentet for forretning mellem mennesker. For at lave sådanne forretninger nemmere, har papirpenge overtaget den rolle guld og sølv havde i tidligere tider.
Jurister har defineret nisab for penge, som nisab for guld og sat nogle betingelser for dets betaling.
• Hvis deres værdi overstiger værdien for 85 g. guld, og man er i besiddelse af pengene i over et år, skal man betale zakat af pengene. Zakat udgør 2,5 %.

Del 38. Begyndelsen og afslutningen - Skabelsen af Adam (as)

https://www.youtube.com/watch?v=SOsbR0P1ekg

Del 39. Begyndelsen og afslutningen - Adam (as) trækker vejret
https://www.youtube.com/watch?v=LyT7YKbpVuc
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 30/01/2019 03:47

Pssst! Åh javel, nogen ønsker altså at lukrere økonomisk på handlinger de anser for kritisable; er det virkelig hvad du anser for værende god etik? ;)

mvh
Simon
Indsendt af: somo

Re: Rizq af Allah og Zakat - 05/02/2019 08:06

En muslim følger Guds instruktioner

betal Zakat
At hjælpe sine brødre de fattige og de trængende
Dette er samarbejde og kærlighed

Smykker
Smykker består af guld og sølv som bæres af kvinder, så som armbånd, ringe og ørenringe. Der er ingen zakat på sådanne smykker, hvis man bærer dem. Dog, hvis de har kommercielt formål, som i en smykkebutik, så skal man betale zakat af dem, hvis de overstiger nisab. Nisab for sådanne smykker har en værdi af 85 gram guld. Som før, må smykkerne være i din besiddelse i et år.


Der er ingen zakat på smykkesten, som rubiner og perler, undtagen hvis de er til kommercielt brug. I det tilfælde, skal man bruge reglerne, der er forklaret ovenfor. Altså, hvis de overstiger en værdi af 85 g. guld og man er i besiddelse af dem i over et år.

Smykker til kommercielt formål Smykker til at bære

Handelsvarer
En handelsvare er noget der er købt og solgt for at tjene på det. Det er ikke det samme som de ting folk køber for at gøre brug af dem, som tøj til at tage på, biler, til at køre i og mad til at spise.

Ingen af disse ting bliver betragtet som handelsvarer fordi de er til personlig brug. Men hvis man køber noget for at sælge det videre og tjene på det, så er det handelsvarer og man skal betale zakat af disse varer, hvis de overstiger grænsen for nisab og man har været i besiddelse af dem i over et år. Nisab for handelsvarer er værdien af 85 gram guld.


Del 40. Begyndelsen og afslutningen - Englene prostrerer
https://www.youtube.com/watch?v=J03D6-TECyk

Del 41. Begyndelsen og afslutningen - Adam (as) møder sine børn

https://www.youtube.com/watch?v=ZLJRfwnSDtM

Del 42. Begyndelsen og afslutningen - Allah talte til os

https://www.youtube.com/watch?v=JbchbGj2rWI
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 06/02/2019 01:17

"En muslim følger Guds instruktioner"

- Du må nøjagtig som alle andre mennesker og uden hensyn til hvad du ka' tro, tænke dig godt om. Det nytter ikke at gemme dig bag religiøs dogmetro. Du går nemlig, i din tankeverden, slet ikke ud fra verden og din bevidsthed om dens forhold, men fra din gud som noget i verden givet og bekendt: guden er med dit udsagn IKKE dit quaesitum, men dit datum - petitio principii -, du forudsætter simpelthen hvad du må bevise/føre evidens for, og glemmer helt at det er en TRO du forholder dig (alt for ukritisk) til!

Det er m.a.o. ingen guds instruktioner, du dér følger, men ganske enkelt instruktioner fra en håndbog i fraskrivelse af personligt ansvar, ergo en favorisering af overtro og ikke god etik. Bedre ville være at skabe samfundsforhold ved en politik, hvor de socialøkonomiske forhold optimeres over indkomstskatter, og altså ikke - som det du her forsøger at få til at lyde så vældig medmenneskeligt - at favorisere et styresystem hvor rige ka' afskrive deres dårlige samvittighed over fattigdommen omkring dem, ved at kaste penge ud i en selvskabt bundløs brønd af historiske dimensioner!
Du har før siddet her og jublet over teokratiet, men hvad er det vi ser? Ikke andet end en håbløs politik der udelukkende fjerner opmærksomheden fra sociale problemers kerne.

mvh
Simon
Indsendt af: somo

Re: Rizq af Allah og Zakat - 12/02/2019 08:56

opløsning
alle disse problemer
Skal være islamisk religion
Fordi du ikke vil skade andre

Fordi du ved, at Gud ser på dig
Gud ser alle dine handlinger

At være konvertit i Danmark - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=BPHyGkFHQTI

Jeg er dansk etnisk konvertit - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=EALqRY_uvsw

Konverteret til islam - everyday
https://www.everydayproject.dk/konverteret-til-islam-1
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 12/02/2019 16:49

Fejl!

Man skader netop andre mennesker, ved at pådutte livet for alle, den form for dogmetro vi her ser et exempel på!

mvh
Simon
Indsendt af: Gerth

Re: Rizq af Allah og Zakat - 14/02/2019 09:43

SOMO: "opløsning AF alle disse problemer skal være islamisk religion,
fordi du ikke vil skade andre."

Jeg ved godt, at Simon ikke tror på noget åndeligt og han behøver vel derfor ikke at kritisere mig for at her nævne profeten Jesus ?

Jesus opførte sig faktisk både noget socialistisk og humanistisk som en rebel imod Jødedommen som religion, dens billede på en gud og nogle religiøse love. Det var et eksempel på, at menneskers tilstand er vigtigere end religion og folks forskellige fortolkninger om Gud. Der er stort set sket i verden en videre udvikling siden dengang om tingene selv om, der dog stadig er forskel på lande om tro og politik.

Istedet for at undertrykke med våben lod Jesus som et eksempel på Helligåndens betydning og Guds kærlighed versus menneskeligt had sig fredeligt korsfæste som ord om tilgivelse af folks synder. Koranen hævder at være en efterfølger til alle de andre af Guds profeter inklusiv Jesus. Men hvorfor gjorde Koranens profet med vold og dermed også som noget skadeligt det modsatte af Jesus ved at føre hellig krig ? Jeg synes personligt ikke, at der er en god sammenhæng i dette og mere lyder som et primitivt tilbagefald og misledning som noget falsk.

Jeg er ikke et redskab for en religion men istedet frivilligt dette kun for Gud til folket som spirituelt den, jeg er. Mine bønner for fred i verden har ikke endnu stoppet terrorisme, hvilket forskellige efterretningstjenester forsøger ved handling og med teknologiske redskaber at bekæmpe. Men idag fører politikere dog også krig om nogle ting, hvor der kan være flere andre grunde end de religiøse.
Indsendt af: Anonym

Re: Rizq af Allah og Zakat - 14/02/2019 12:58

Citat:
Jeg ved godt, at Simon ikke tror på noget åndeligt og han behøver vel derfor ikke at kritisere mig for at her nævne profeten Jesus


Hvis du ikke vil kritiseres, skal du ikke skrive på et debat forum!

MB
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 14/02/2019 20:39

Hej du..

"Jeg ved godt, at Simon ikke tror på noget åndeligt og han behøver vel derfor ikke at kritisere mig for at her nævne profeten Jesus?"

- Fejl!
Der er ikke så meget at tro om "åndelige" sysler, der jo er udtrykte tankeindhold som enhver ka' forholde sig med fornuft til. Og det vi også her ser fra Somo, ja såmænd fra dig, er der igrunden ingen vægtig substans i. Der er derimod lidt vås, som i stedet burde være gennemskuet og eftertænkt af forfatter og ikke af mig.
Du har det nemlig lidt som Somo, idet i begge jo har fået den skøre idé at blande nutidens politiske samfundsforhold ind i religiøs dogmetro, der ikke alene er uden reference til nutidens politiske filosofier, men tilmed anvendtes til blot at nagle ældre samfunds indbyggere i en skruestik af fattigdom og uvidenhed. Sådanne samfundsforhold angår i dag alle borgere, og rige ka' ikke som dengang, qua konventioner skabt i kirkelige elfenbenstårne, fraskrive sig et ansvar ved at smide en obol eller to ned i skødet på den de går forbi.

Dine jesusidéer er helt uden betydning for andet og mere end din egen overnaturlige tro. Troen består blot af tankestof fra en idéhistorie der indeholder almen religiøs mystik der dog intet sandt forklarer om hverken livet og naturen i og udenfor mennesket, hvorfor den derfor blot er tankestof du evt. selv ka' bruge til at afskrive evt. samvittighedsproblemer med, men ikke overføre den slags på samfundets politiske organer rundt dig. I den forbindelse må jeg altså henlede din opmærksomhed på, og helt i flugt med kommentaren én skrev til dig, at dette (uanset der tilsyneladende kun er trosbekendere tilbage) faktisk ér en debat, og ikke en opslagstavle for trosbekendelser..;)

mvh
Simon
P.s.: hvordan står det forøvrigt til med Café din sjæls frelse; tror du stadigvæk det er stat/kommunes opgave at understøtte så subjektive trosforhold økonomisk? Dén idé har til gengæld fine referencer til en vag fortids kongstanker, skabt i kirketårne..;)

Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 14/02/2019 21:09

P.s.:
For nu ikke at du ska' tro jeg ikke værdsætter din interesse for vort fælles samfund, så lad mig lige sige, at jeg godt nok ikke anser religiøs overtro som noget særlig godt værktøj, når vi taler om at skabe gode forandringer til det bedre for os alle, rig som fattig, troende eller ikke troende, men at jeg faktisk respekterer ethvert menneskes ret til at udtrykke sit livssyn og gerne med stærke følelser. Hvad jeg aldrig har kunnet forstå er derimod, hvorfor denne interesse ikke i langt større grad anvendes til at vippe levebrødspolitikere af pinden, især den slags man ku' erstatte med en hvilken som helst borger.
Jeg er så langt fra tilhænger af kynisme, centraliseringstanker i social- og sundshedsforv., for ikke at nævne tidens absurde undervisningstanker m.m. Jeg er derimod interesseret i fornuftige idéer og udviklingstanker, som i den grad angår vore børnebørns oldebørn osv. Et hensyn jeg slet ikke mener bør forplumres med religiøs overtro af nogen art.
Det er fuldt ud muligt at forholde sig til politiske idéer der angår alle, uden at bruge diskussioner som springbræt til konfessionelle idéer uden virkelighedsforankring. Det er trods at virkeligheden, vore efterkommere vil komme til at se for sig - såfremt de da ka' se noget som helst for bare biler og grimme betonhuse!

Hvorfor fastholdt du ikke linien fra begyndelsen i dit "alfabet": at dette ikke havde noget med gudstanker at bestille? Dét var synd, og burde være sket - da ingen jo interesserer sig for at destruere dit private trosforhold. ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 16/02/2019 13:50

Et ups! i februarsolen:

Mon kærlighed når den praktiseres af stærkt troende kristne, udelukkende handler om at snakke den ihjel, eller går det mon an også at udvise fremfor blot at anvise den, ku’ én med rette spørge sig selv - manden på risten uden penge snakker ofte om dem, samme forhold synes at gælde kærligheden udsat for den troende kristne?

I Nietzsches Omvurdering af alle værdier eller Afgudernes ragnarok, finder man en masse interessant tankesjov, fine aforismer eller ’sentenser og udfald’, som de kaldes, vurderinger der sikkert ka’ forekomme en kristen troende som noget af et overfald på visse værdisyn, fx …

Pkt. 9. Hjælp dig selv: så vil enhver hjælpe dig. Næstekærlighedens princip.

mvh
Simon
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 16/02/2019 15:47

P.s.:

Pkt.: En orm, der er blevet trådt på, vrider sig. Det gør den klogt i. Den forringer dermed sandsynligheden for på ny at blive trådt på. I moralens sprog: ydmyghed. -

mvh
Simon
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 17/02/2019 21:33

Psst!

Var det mon ikke noget for dig, Somo, at blive bartender i Café din sjæls frelse?

mvh
Simon
Indsendt af: Gerth

Re: Rizq af Allah og Zakat - 18/02/2019 00:20

Hej Simon.

Jeg har lige snakket med en ateist, som med hans naturvidenskabelige tankegang logisk om evolution forudsigeligt sagde: " Livet som virkeligheden er kun tilfældigt det materielle, tingene konkret, noget fysisk med hjernen som et sind og intet andet end det." Hvis han havde ret i dette, så er livet psykopatisk i en verden med ligegyldige lidelser og istedet tror jeg på Guds kærlighed. På grund af fri vilje kan folk stadig være onde og egoistiske uden en guds love. Du har som et eksempel på ytringsfrihed ret til at sige mig imod her og måske overraske med noget godt. I et andet emne har en religiøs person lige mistet mere interesse for mig på grund af min kritik af Biblen med dens fra Det Nye Testamente eksempler om mangel på nutidens menneskerettigheder som et noget forældet ´mørke´. Vedkommende hånede med ord om, at jeg er for dum og uvidende om Bibelens sandhed og historiske mening samt truede med noget som en psykisk manipulation. Med dette har jeg som en spirituelt troende uden religion derfor lige erkendt, at jeg her behandlede en ikke troende som dig ligesådan, hvilket var en fejl. Dette vil jeg angre til Gud. Undskyld.

Forrummet her er offentligt men også privatejet af nogen uden det offentlige system ved at tjene penge på reklamer, så her er jeg bare mig personligt. Jeg oplever nu et godt åndeligt flow til inspiration for mig med dig + andre her, en god bekendts råd som min nye dygtigt indirekte projektvejleder og Helligånden som min spirituelle kilde fra Gud, hvor projektet og mit liv giver mere og mere lykkeligt mening.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Rizq af Allah og Zakat - 18/02/2019 01:28

Gerth du skriver til Simon:Citat:
I et andet emne har en religiøs person lige mistet mere interesse for mig på grund af min kritik af Biblen med dens fra Det Nye Testamente eksempler om mangel på nutidens menneskerettigheder som et noget forældet ´mørke´. Vedkommende hånede med ord om, at jeg er for dum og uvidende om Bibelens sandhed og historiske mening samt truede med noget som en psykisk manipulation.


Jeg gav ikke meget for dine Nye Testamente citater der var plukket ud af enhver sammenhæng og god forståelse hvilket da også fik dig til at konkludere flere ting der var lodret forkert. En anden grund til at det ikke virkede overbevisende på mig skyldes at det ikke var et originalt selvstændig stykke kritisk arbejde fra din side, du plukkede præcist de samme citater ud af en større sammenhængende tekstmængder du åbenbart ikke er fortrolig med og sagde nøjagtig det samme som så mange andre der bare på forhånd er negativ og kritisk stemt overfor noget de ikke forstår.

Du er bedst når du holder dig til den din Helligånd og din egen inspiration og åbenbaringer der tydeligvis gør noget godt for dig og hvor du siger mange interessante ting, at så Paulus og Berdyaev og andre har sagt det samme gør ikke din måde at formulere det samme mindre værdifuld og betydningsfuld. Og hvad det ender med for dig Gerth kan vi jo ej heller vide, da du jo er en yngre mand der nærmer dig din bedste alder såvidt dette at udarbejde dig et selvstændigt og originalt verdensbillede. Og det går godt for dig når du holder dig til din vej, men mindre heldigt da du ved hjælp af en masse tilfældige plukkede citater du troede du havde forstået Nye Testamente, Paulus fx og kristendommen den protestantiske herhjemme.

Du skal ikke interessere dig for eller bedømme løsrevne citater før du forstår den hovedtekst og sammenhæng de stammer fra. Du skal kende konteksten før du overhovedet magter at udtale og bedømme de der løsrevne citater og derfor gik det da også galt for dig Gerth, ja du konkluderede noget lodret forkert og lagde ved til en tåbelig bål/brand af skævvredne perspektiver på Nye Testamente. Og noget helt andet er at kristne jo ikke tror på en bog, men på trosbegivenheden KRISTUS ind i verden ved mennesket Jesus, at vi mennesker i og med trosbegivenheden KRISTUS (1)* har del i eller deltager i en hel ny Åndens væren og virkelighed fordi Gud nu ikke længere er fjern og abstrakt eller en ide, men er trådt os nær, har antaget os i kød og blod (transcendente forhold er os nu immanente). Dette vidner Nye Testamente om, den består af forskellige Kristusvidnesbyrd, om hvad det vil sige at være i KRISTUS og fx have Helligånden legemligt eller legemliggjort, i kød og blod. Ånd uden krop er ondskab og krop uden Ånd er for idiotisk.

Nå men Gerth jeg har ikke mistet endnu hverken min respekt og interesse for dig. Hverken din person eller det du bevidner overfor os om Helligånden din og hvad den udretter i dit liv. Du er måske ved at lære dit virkelige jeg at kende ville Karen Horney sige, uden at hun overhovedet ville bruge betegnelsen Helligånden her, men om hun havde kendt dig, hun ville have observeret at når du er ved at få fat i dit virkelige jeg så taler du sjovt nok om Helligånden og det må jo skyldes at du har været meget fremmedgjort overfor dit virkelige jeg, hvorfor det virker sælsom eksotisk og som fra en hel anden verden set i forhold til dit neurotiske falske jeg med alle dets vanskeligheder og kampe.

Du har efter min mening virkelig fat i noget betydningsfuldt Gerth, og hverken du eller vi kender den vej du er slået ind på til ende. Der kan ske rigtig mange spændende og gode ting. Så pøj pøj skal igen lyde fra mig af.

De bedste hilsner HansKrist

(1)*:

Her to forskellige Kristusvidnesbyrd eller vidnesbyrd om begivenheden KRISTUS ind i verden ved mennesket Jesus:

a):

inkarnationstanken udtrykker en begivenhed. Og denne begivenhed er den historiske Jesusvirkelighed. Her kom Gud. Derfor: Gud er Jesus. Udenfor Jesus findes kun vore Gudsideer, som alle er produkter af afgudsdyrkelsen. I Jesus kom den virkelige gud. Gudsideer opstiller det suveræne menneske, så længe Gud selv er borte. Kun om den fjerne gud kan mennesket i sin suverænitet opstille ideer, der udtrykker, hvilken plads og betydning det suveræne menneske ønsker at give Gud. Er Gud derimod kommet nær, da mister mennesket sin suverænitet. Da forsvinder også dets forsekellige gudsideer, og det står i stedet for over for Gud som virkelighed, d.v.s. som begivenhed. Det er dette inkarnationstanken udtrykker. Regin Prenter.b):

Gud har i sin evige nådesudvælgelse, som er åbenbaret i Jesus Kristus, inklusivt for alle (gældende for alle), bragt det sande, det trofaste, det radikalt frie menneske på bane. Guds evige valg har her fundet sit analoge menneskelige modbillede i verden – og disse to er ét. Som indeholdt, udvalgt i ham, genfinder det enkelte menneske sig selv – her frisættes menneskets menneskelighed med baggrund i Guds evige valg. (siger Karl Barth, teologiens Einstein).

a) og b) her var to forskellige Kristusvidnesbyrd der illustrere hvad det er kristne tror på og hvad det er vi mener med at være i KRISTUS = at være døbt.

Vi kristne er ikke firkantede i hovedet og render rundt og tror og overtror fra a - z hvad der står i Bibelen. Dette er en absurditet og et kætteri der kom efter reformationen og som desværre er meget udbredt i vor moderne reaktionære tid, trist trist, men det er og bliver et kætteri der intet har at gøre med den kristne TRO der er lig KRISTUS eller KRISTUSVIRKELIGHEDEN selv, dette at være i KRISTUS, hvilket altså også indbefatter at have vores legeme som et tempel for HELLIGÅNDEN = Den Hellige Guds Ånd.
Indsendt af: somo

Re: Rizq af Allah og Zakat - 18/02/2019 23:32
Det Gamle Testamentes Profeter, som Abraham, Noah , forkyndte aldrig, at Gud er en del af en Treenighed, og troede ikke på Jesus som deres Frelser. Deres budskab var enkelt: Der er en Gud, og han alene fortjener din tilbedelse. Det giver ikke mening, at Gud sendte profeter i tusindvis af år med den samme vigtige besked, og så pludselig siger han, at han er i en Treenighed, og at du må tro på Jesus for at blive frelst.

Sandheden er, at Jesus prædike den samme besked, som profeterne i Det Gamle Testamente prædikerede. Der er en passage i Bibelen, som virkelig understreger hans kernebudskab. En mand kom til Jesus og spurgte: "Hvad er det første bud for alle?" Jesus svarede: "Det første af alle bud er Hør, Israel, Herren vor Gud, Herren er en." (Mark 12:28) -29]. Så det største bud, den vigtigste tro ifølge Jesus er, at Gud er en. Hvis Jesus var Gud, ville han have sagt: "Jeg er Gud, tilbeder mig", men det gjorde han ikke. Han gentog blot et vers fra Det Gamle Testamente, der bekræfter, at Gud er En.

Nogle mennesker hævder, at Jesus kom til at dø for verdens synder. Men overvej følgende sætning fra Jesus: Dette er evigt liv: at kende dig, den eneste sande Gud og Jesus Kristus, som du sendte. Jeg har herliggjort jer på jorden ved at afslutte det arbejde, du gav mig til at gøre. "(Johannes 17: 3-4). Jesus sagde dette, før han blev fanget og taget for at blive korsfæstet. Det fremgår klart af dette vers, at Jesus ikke kom til at dø for verdens synder, da han var færdig med det arbejde, som Gud gav ham, før han blev taget til korsfæstelse.

Også Jesus sagde "frelse er af jøderne" (Johannes 4:22). Så ifølge dette behøver vi ikke at tro på treenigheden eller at Jesus døde for vores synder for at opnå frelse, da jøderne ikke har disse overbevisninger.
5. De tidlige kristne

Historisk var der mange sekter i den tidlige kristendom, der havde en række tro på Jesus [1]. Nogle troede på, at Jesus var Gud, andre troede på, at Jesus ikke var Gud, men delvist guddommelig, og andre troede på, at han var et menneske og ikke mere. Trinitær kristendom, som er troen på at Gud, Jesus og Helligånden er en ud af tre personer, blev den dominerende sekte af kristendommen, når den blev formaliseret som det romerske imperiums statsrolle i det 4. århundrede. Kristne, der nægtede Jesus at være Gud, blev forfulgt af de romerske myndigheder [2]. Fra dette tidspunkt blev den trinitære tro udbredt blandt kristne. Der var forskellige bevægelser i det tidlige kristendom, som nægtede treenigheden, blandt de mere velkendte af dem er adoptionisme og arrianisme.

Dr Jerald Dirks, som er en ekspert på tidlig kristendom, havde dette at sige om emnet: Tidlig kristendom var ret konflikt med spørgsmålet om Jesu natur. De forskellige Adoptionistiske stillinger inden for tidlig kristendom var mange og til tider dominerer. Man kan endog spekulere på, at den arianiske og nestorianske kristendom muligvis kunne være en yderst betydelig kilde inden for kristendommen i dag, hvis det ikke var for den kendsgerning, at disse to grene af kristendommen, der primært var beliggende i Mellemøsten og i Nordafrika, var så lignede den islamiske lære om Jesu natur, at de helt naturligt blev absorberet i islam i begyndelsen af ​​det syvende århundrede. "[3]

Da der var så mange sekter i den tidlige kristendom, hver med forskellige overbevisninger om Jesus og med deres egne versioner af Bibelen, hvilken man kan vi sige fulgte Jesu sande lære?

Det er ikke fornuftigt, at Gud sender utallige profeter som Noah, Abraham og Moses, for at fortælle folk at tro på en Gud, og så sender pludselig en radikalt anderledes besked om treenigheden, som modsiger sine tidligere profeters lære. Det er klart, at kristendommens sekte, som troede på Jesus at være en menneskelig profet og intet mere, fulgte Jesu sande lære. Dette skyldes, at deres Guds koncept er det samme som det, der blev undervist af profeterne i Det Gamle Testamente.
Jesus i islam

Den islamiske tro på Jesus demystifies for os, hvem den virkelige Jesus var. Jesus i islam var et ekstraordinært individ, valgt af Gud som en profet og sendt til det jødiske folk. Han forkyndte aldrig at han selv var Gud eller Guds faktiske søn. Han blev mirakuløst født uden far, og han udførte mange fantastiske mirakler som helbredelse af blinde og spedalske og opdrage de døde - alt efter Guds tilladelse. Muslimer tror på, at Jesus vil vende tilbage før dommens dag for at bringe retfærdighed og fred til verden. Denne islamiske tro på Jesus ligner troen på nogle af de tidlige kristne. I Koranen adresserer Gud de kristne om Jesus på følgende måde:

O bogens folk må ikke begå overdrev i din religion og sige ikke noget om Gud undtagen sandheden: Messias, Jesus, søn af Maria, var intet andet end en budbringer af Gud, Hans ord,


Islam er ikke bare en anden religion. Det er den samme meddelelse prædiket af Moses, Jesus og Abraham. Islam betyder bogstaveligt "underkastelse til gud" og det lærer os at have et direkte forhold til gud. Det minder os om, at siden Gud skabte os, skal ingen dyrkes, undtagen Gud alene. Det lærer også, at Gud er intet som et menneske eller som noget, vi kan forestille os. Guds koncept er opsummeret i Koranen som:

\\\\


verserne af sværdet, der findes i Bibelen. Kristne missionærer bebrejder islam for "verset af sværdet" (Koranen 9/5), som de citerer andre steder uden for sammenhæng.
Vi vil tilbagekalde dem til deres gode minder og liste Sværdets vers, der er fundet i den hellige bog, inspireret, lad os huske ved Helligånden, hvem er en med Jesus fra N.T., kærlighedens Gud.
Når det kommer til at tale om volden fra de hellige tekster, skubbes hykleri til dets klimaks af kristne. Deres doktrin hævder, at deres bog er fyldt med kærlighed, at deres lære er fyldt med kærlighed, og at deres guddommelighed er kærlighed. Men vi vil se myten bag denne forestilling og minde dem om det berømte Christic-ordsprog:

Hvorfor ser du halmen i din brors øje, og ser du ikke strålen i øjet?

(Matthew 7,3)


Her er de 10 bud af bibelske jihad, som den evige - Jesus af N.T. - lagt i sin uendelige kærlighed:

1) Forbered krigen!
2) Forbannet er den, der holder sit sværd væk fra Carnaaaaaaaage!
3) Massacre fjenden til den sidste: "Dræb dem, hvor du finder dem"!
4) Sparer ikke kvinder, gamle mænd, okser, får og æsler!
5) Krænk fjendernes små piger!
6)Øksens vers, harver, sav!ا

Rekonstruktion og finde liv i islam


-Kig på korstogerne
Dræbte millioner af mennesker, kvinder og børn uden barmhjertighed
Under Kristi navn
Jesus er uskyldig af det

Tværtimod
Profeten Muhammad i krigen
Bestil de troende
Ikke dræber kvinder, børn
Brænde ikke huse og træer

Blev Islam Spredt Med Sværdet? - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=X6_PFrYniGI

Debat mellem Islam & Kristendom - "Er Jesus Gud?" - ...
https://www.youtube.com/watch?v=h06QqLjMgrs
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 20/02/2019 10:38

Hej Gerth..

"Forrummet her er offentligt men også privatejet af nogen uden det offentlige system ved at tjene penge på reklamer, så her er jeg bare mig personligt"

- Det pers. engagement er så aldeles glimrende fremfor det private, mellem mennesker det jo ikke kender hverandre til andet end meningsindholdets kanter.

"Hvis han havde ret i dette, så er livet psykopatisk i en verden med ligegyldige lidelser og istedet tror jeg på Guds kærlighed."

- Der er en væsensforskel mellem det at tilskrive livet mening, og det at skabe mening(er) med livet. Der er ingen psykopati i at erkende at det er mennesket der skaber meninger om livet, det er skam blot en nøgtern iagttagelse, der i øvrigt ikke forhindrer noget menneske i at ivaretage sine religiøse interesser. Så jeg synes da bestemt ikke du ska' tilsidesætte dit livssyn og troen på, at guds kærlighed overstråler ansigtet under opvågningen til endnu en dag i levende live. Så ganske afgjort ikke.

Ev.biologien tar' ingen hensyn til følelsesladede betragtninger om livet, den beskriver livets udvikling og forklarer det - set som modsætningsforhold til den religiøse aktivitet: at fordunkle livet med mystiske fortællinger, til hvilke mennesker selvfølgelig kun ka' forholde sig med trosanskuelser.
Distinktionen her er klar og tydelig, og det er helt bevidst. De fordunklinger har nemlig kun det syfte, at tildele private oplevelser af livet større betydning end fx sandsynlige og sammenhængende logisk konsistente beskrivelser af livet på det biologisk-filosofiske plan, hvor livet beskrevet som det kan observeres at udtrykke sig, slet ikke står i forhold til at skulle tilfredsstille forventede oplevelser med 'psykiske realiteter' på menuen. Der stilles her ingen udsigt til et sinds evt. lise, i menneskets egen oplevelse af livet.

Man ka' ikke bruge ev.biologien til at skabe etiske eller moralske meningsindhold med, det er ikke hensigten med hverken filosofiens eller det biologiske sprog, lige såvel som hensigten ikke er at diagnosticere religiøse eller ikke-religiøse troende. Men forestil dig nu, at et svært sindslidende menneske gir' sig i kast med at diagnosticere sig selv, med en håndbog om psykiske lidelser liggende foran sig. Ikke just hverken hensigten eller nogens hensigtserklæring med at skrive en psykologisk håndbog, vel?

Hvad hønsemand angår, klarer du jo fint selv at vurdere dette exempel på det ofte ubeherskede private behov for at hælde sig selv udover medmennesker - et privathysteri det dog går fint an bare at vende ryggen. Mig bekendt har troende indenfor uens trosretninger intet krav på fortrinsret indenfor nogen fælles etisk ramme. Som du sir, tillader ytringsfriheden jo alle at udtrykke sig med og uden hensyn til evt. forargelse, men var dog oprindelig ment som en søjle i demokratiet, fordi borgeren selvsagt må være fri til efter egen vurdering at vælge den politik det anser som bedste exempel på det offentliges ve og vel, og altså uden at blive forfulgt af staten. På samme måde er trosfriheden exemplet der ska vise, at enhver borger frit ka' ytre sin tro uden at staten kommer efter borgeren - vi har nemlig (trods nogens mening) ingen statsreligion. Vi har derimod en forhistorie med kristendommen, en politisk forhistorie som vi helst ikke skulle se gentaget med fx islamiske forhold, og af den art Somo her i tråden reklamerer for!

M.h.t. 'sandheden', ja så ér begrebet altså en egenskab ved en påstand, og forbliver at være dette uanset nogen form for tro. Det er svært at finde sandheden, derfor er det også så vigtigt at man anstrenger sig til det yderste for at finde den. Og det gør man altså ikke ved sprogligt blot at fordunkle alt omkring sig med mystik man godt ka' lide..;)

Det ka' i øvrigt kun glæde mig at du er lykkelig, så hvis din lykke er fundet i kraft af religion og gud, tja, så sidder du jo på den grønne gren og bliver sgu ikke revet ned af mig, derfor heller ikke af mine holdninger, der jo ka' være så aldeles ligegyldige i både denne og anden forbindelse.

mvh & god dag..;)
Simon
Indsendt af: somo

Re: Rizq af Allah og Zakat - 20/02/2019 13:18

Hvad er formålet med livet i islam? Det korte svar er, at mennesket er skabt for at tilbede Skaberen ved at følge de love, der er foreskrevet. Gør man det, tjener ens tilbedelse ligeledes også et andet stort formål i livet


Allah Den Nådige, Den Barmhjertige siger i den hellige Koran:
"Ej skabte Jeg jinn og mennesket for andet end at de skal tilbede Mig." [Koranen 51:56]

Udfra dette vers ser vi, at mennesket er skabt alene for at tilbede Skaberen.

Vi er skabt for at være lydige overfor Allah og følge de åbenbaringer, der er blevet åbenbaret for os gennem de ufejlbarlige Profeter.
For muslimerne er dette liv midlertidigt. Menneskets rigtige liv starter først i den næste verden, når døden indtræffer. Denne verden er altså blot en bro til det hinsidige liv. Denne verden er for en muslim en test, som Allah har udsat mennesket for. Denne test går ud på at tilbede Skaberen Allah og være lydig overfor de krav, der er blevet stillet. Og før man overhovedet kan være lydig overfor Skaberen, er det selvfølgelig et krav, at man i første omgang tror på Ham.

Derefter vil mennesket, der tror på Allah, blive bedømt efter de gode og dårlige gerninger, det har udført. For den person, der har benægtet Allah, venter der et dårligt hinsidigt liv, altså helvedet. For den person, der tror på Allah og har flere gode gerninger end dårlige, venter der et godt hinsidigt liv, altså paradiset.

Når dette er sagt, så betyder det ikke, at de love og regler,man har i islam, kun har det formål at teste mennesket. I islam er man overbevist om, at de love og regler, Allah har bestemt for mennesket, er til menneskets eget bedste og kun gavner den, der følger og efterlever dem. Allah understreger nemlig i den hellige Koran, at de ting, Han beordrer os til, er til vores eget bedste, men at det ikke er sikkert, at vi altid kan se det.

Som konklusion kan vi sige, at vi mennesker er skabt for at tilbede Skaberen ved at følge de love, der er os foreskrevet. Disse love er med til at gøre os til bedre mennesker. Så meningen med livet er kort sagt at være et godt menneske, både overfor en selv, ens medmennesker og ikke mindst overfor Skaberen.

Meningen med livet (spoken word) (danske tekster) [HD] - ...
https://www.youtube.com/watch?v=n6puDpCHnqM

Dr.Zakir Naik - What is the Meaning of Alif Lam Meem in the ...
https://www.youtube.com/watch?v=VrnnZYbz3EY
Indsendt af: Hanskrist

Re: Rizq af Allah og Zakat - 20/02/2019 13:25

Simon skriver:


Citat:
Ev.biologien tar' ingen hensyn til følelsesladede betragtninger om livet, den beskriver livets udvikling og forklarer det - set som modsætningsforhold til den religiøse aktivitet: at fordunkle livet med mystiske fortællinger, til hvilke mennesker selvfølgelig kun ka' forholde sig med trosanskuelser.
Distinktionen her er klar og tydelig, og det er helt bevidst. De fordunklinger har nemlig kun det syfte, at tildele private oplevelser af livet større betydning end fx sandsynlige og sammenhængende logisk konsistente beskrivelser af livet på det biologisk-filosofiske plan, hvor livet beskrevet som det kan observeres at udtrykke sig, slet ikke står i forhold til at skulle tilfredsstille forventede oplevelser med 'psykiske realiteter' på menuen. Der stilles her ingen udsigt til et sinds evt. lise, i menneskets egen oplevelse af livet.


Jeg er ked af at måtte sige det, med risiko for at såre dig, men det er nu nødvendigt at få det sagt, at du simpelthen ikke aner hvad du snakker om Simon og du burde ikke tage ordet evolutionsbiologi i din mund, for du forstår intet overhovedet af hvad det evolutionsbiologiske (eller fylogenesen) betyder for den ontogenetiske udvikling og dermed fx den menneskelige psykologi.

Hvis der er noget jeg ved noget om så er det netop det forhold, også derfor det du skriver er noget vrøvl fra a - z, du forstår det simpelthen ikke, det stofområde.

Så ihvertfald din religionskritik og argumentation i ovenfor anførte citat gav ingen mening, såvel som du overhovedet ikke forstår fylogenesen betydning for ontogenesen. Dette er lidt rystende når vi påtænker hvem du påstår at have læst.

Netop idag er psykiatriens og psykologiens psykoterapeutiske indsats og metoder på et evolutionsbiologisk grundlag. Freud ville juble om han levede, for på hans tid var dette ikke muligt, men pionererne på området idag er igang med at revolutionere psykologien og ikke mindst de psykoterapeutiske metoder.

Hvis du ikke forstår fylogenesens betydning for ontogenesen burde du ikke overhovedet begynde med en argumentation som ovenfor.

Noget andet er at måden du argumenterer og skriver det gav mening for 50 år siden, men ingen naturvidenskabeligt skolede mennesker indenfor de her områder ville sige go for det du skriver, din argumentation. Det holder bare ikke i dag hvad du skriver.

Hvad tænker du på HansiKristi mand?

Fx det her:

Citat:
logisk konsistente beskrivelser af livet på det biologisk-filosofiske plan, hvor livet beskrevet som det kan observeres at udtrykke sig, slet ikke står i forhold til at skulle tilfredsstille forventede oplevelser med 'psykiske realiteter' på menuen.


For 50 år siden kunne naturvidenskabeligt skolede folk skrive, formulere og argumentere sådan, men idag er der ingen der ville groft adskille og forsimple tingene som du gør det. Nogle spændende sammenhænge er dukket op indenfor de sidste år, der gør at din måde at forstå tingene på ikke kan bruges idag, det giver simpelthen ingen menig og det er dig der fordunkler og forvirrer tingene, i stedet for at kaste lys og forståelse over sagen.

Iøvrigt er det sjovt at læse dig, fordi du tydeligvis bygger din tekst op som om du har en pointe (og at en eventuel læser skulle kunne følge din argumentation og til sidst lade sig overraske over din pointe som du bygger op til) men det hele falder til jorden når vi når frem til det du tror er en pointe, lige der afsløres det at du simpelthen ikke er godt nok inde i sagerne, stofområdet. Du burde kopiere nogle digte og vise RM så går du da ikke helt galt i byen som her.

Og iøvrigt er din påstand i citatet her ovenfor lodret forkert, det ved man med 100% sikkerhed idag.

Dog med det forbehold at jeg jo ikke kan vide hvad du mener med den her sprogvending: skulle tilfredsstille forventede oplevelser. Ingen kan jo vide hvad du med din forvirrede dunkle forståelse det her stofområde mener. Men du forkludrer og forvirrer tingene, emnet, der er så spændende, mere end du er med til at afklare og forstå tingene. Og det er synd for trosfrihed og de ellers mulige spændende debatter vi måske kunne få.

Jeg kan kun advare folk imod at tro Simon har naturvidenskab i ryggen når han kommer med sine betragtninger om evolutionsbiologi og kæder det sammen med en religionskritik.

Vh HansKrist

PS:

Og at hælde sig ud over andre mennesker er der ingen der har gjort så meget som dig. Du har endda systematisk (tvangspræget manisk (fordi du ingen former for selvkontrol har såvidt følelser (der er noget du ikke kan håndtere))) forfulgt personer med konstante løgnehistorier om dem.

PPS:

Om du hælder dig ud over Simon ved jeg ikke, men er du ikke lidt hård ved den stakkels mand? Jo men jeg bliver så irriteret over den stil, opstyltede knudrede sprog, og selvsikker blæret måde at føre sig frem på, og så at opdage når jeg læser hvad han forsøger at tale med om, at der overhovedet ikke er nogen god grundig naturvidenskabelig forståelse bagved. Og netop det bilder han andre ind at han abonnerer på, at det er dem han er repræsentant for, men nej, ingen naturvidenskabelige uddannede af idag ville skrive under på en sådan forsimplet og dårlig forståelse disse meget meget spændende sammenhænge.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Rizq af Allah og Zakat - 20/02/2019 18:00

jeg havde aldrig troet at jeg skulle debattere med dig somo,

ikke fordi jeg på forhånd vil udelukke dette, men fordi jeg opfatter dig som værende overtroisk og tro på et forkromet læresystem, og dette interesserer ikke mig og er i mit univers svag tro, svag og blind tro, og det har Paulus forbudt os kristne at overgive os til sådan noget pjat

-0-0-0-

vi tror ikke på Jesus men

vores TRO retter sig imod begivenheden Kristus ind i verden ved mennesket Jesus, og begivenheden Kristus, forsætter efter Jesu død. Det betyder ikke at Jesus var Gud, men at her var Gud, Gud var Jesus, Gud var helt og fuldt i Jesu liv og død og hvad han fik sat igang i verden. Gud kan være med i så meget, men her var ihvertfald ifølge os kristne Gud.

Citat:
Det Bibelske budskab (ifølge os kristne) er ikke dette, at et menneske, Jesus, tilkendes prædikatet guddommelighed. Den tankegang, at Jesus er ”gud”, forudsætter jo, at ”gud” eller ”det guddommelige” på en eller anden måde på forhånd er bekendt, og at vi på grund af Jesu særlige egenskaber, f. eks. Hans moralske højhed eller Hans religiøse genialitet, mener at turde tilkende Ham dette høje prædikat. Men af en sådan tankegang finder vi intet spor i Det nye Testamente. Derimod findes der en særdeles kraftig understregning af, at Han, da Han på denne måde skulle kåres og vurderes af mennesker, blev behandlet som alt andet end et guddommeligt menneske, tværtimod blev forkastet og henrettet som forbryder. Den nytestamentlige kristusbekendelse lyder ikke: ”Jesus er Gud!” men: ”Gud er Jesus!” ikke: mennesket Jesus ophøjedes på grund af sine menneskelige fortrin i gudernes kreds! Men: Gud fornedrede sig til menneskers kår. Ikke: mennesket, det rene, ædle, ophøjede menneske blev Gud. Men: Gud blev menneske, blev gjort til en forbandelse, til synd, for os.
”Ordet blev kød og tog bolig iblandt os!” formulerer Johannes denne bekendelse. Inkarnationstanken udtrykker denne enhed af kristologi og theologi, theologi og kristologi. Inkarnationstanken er ikke et princip til brug i en objektiv anskuelse. Som led i et system er inkarnationstanken selvmodsigende. Thi i et system tænkes ideer sammen. Og Guds og menneskets ide kan ikke tænkes sammen. Inkarnationstanken er ikke indholdet i en anskuelse, men formen for et budskab. Inkarnationstanken som systematisk ide måtte udtrykkes således: ”Ord er kød”, eller: ”Kødet er Ord”. ”Gud er menneske” eller ”Mennesket er Gud”. Ingen af delene er sandhed. Gud er ikke et menneske, og mennesket er ikke en Gud. Men inkarnationstanken som formen for det kristne budskab udtrykkes således: ”Ordet blev kød! Gud blev menneske!” inkarnationstanken udtrykker en begivenhed. Og denne begivenhed er den historiske Jesusvirkelighed. Her kom Gud. Derfor: Gud er Jesus. Udenfor Jesus findes kun vore Gudsideer, som alle er produkter af afgudsdyrkelsen. I Jesus kom den virkelige gud. Gudsideer opstiller det suveræne menneske, så længe Gud selv er borte. Kun om den fjerne gud kan mennesket i sin suverænitet opstille ideer, der udtrykker, hvilken plads og betydning det suveræne menneske ønsker at give Gud. Er Gud derimod kommet nær, da mister mennesket sin suverænitet. Da forsvinder også dets forskellige gudsideer, og det står i stedet for over for Gud som virkelighed, d.v.s. som begivenhed. Det er dette inkarnationstanken udtrykker. Regin Prenter.


Tros og opstandelsesbegivenheden Kristus som den inkarnationsbegivenhed den er, ind i verden ved mennesket Jesus, er Gud som virkelighed for os. Heri åbenbares Gud for os, ikke ved egen tro, det er ikke os selv der magter at tro dette, men det er gennem Helligånden alene at vi får tro, får troen, kommer til Kristus.
Citat:

Tro er ikke den menneskelige indbildning eller drøm, som nogle anser for at være tro. At nogle opfatter forholdene sådan, skyldes at når de hører evangeliet, så farer de løs og frembringer ved egen kraft en tanke i hjertet: ”jeg tror”. Dette holder de så for at være en ret tro; men det er menneskeligt tankespind, som er uden virkning på hjertets grund. Derfor virker den heller intet, og det følger ingen forbedring, ny skabelse deraf.
Tro derimod er et guddommeligt værk i os, som forvandler og føder os på ny ud af Gud. Den døder den gamle Adam, og gør os af hjerte, sind, tanker og alle kræfter til helt andre mennesker.
Oh, troen er i sit væsen en så levende, skabende, virkende og mægtig ting, at det er umuligt, at den ikke uafladeligt gør godt. Den spørger heller ikke, om der er gode gerninger at gøre, men inden man når at spørge, har den gjort dem og er altid virksom. Martin Luther.TROEN = KRISTUS = en konkret levende ny virkelighed, KRISTUSVIRKELIGHEDEN = vores "i KRISTUS VÆREN" (de nye skabninger vi er i KRISTUS) =

Den Ny Væren og Virkelighed (Gudsvirkelighed) Jesus i kraft af Gud bærer ind i verden, det vi kender som KIRKEN og de KRISTNE's VÆREN i KRISTUS, "i Kristus Væren. Vi hører om APOSTLEN PETER som den første der har en bekendelse hertil, siger JA hertil = tager imod Jesus som værende KRISTUS i kraft af GUD hvorved begivenheden KRISTUS, Guds nådige handling med os, det Guds nådesværk vi er i Guds Kærlighed KRISTUS (med dens tilhørende KRISTUSVIRKELIGHED, tilhørende "i KRISTUS VÆREN") er inde i verden, er en realitet, ihvertfald hos et menneske, APOSTLEN PETER, og PETER er så det første menneske der er KIRKE på jorden, i verden.

Men millioner og atter millioner skulle følge efter generation efter generation med at møde GUD i KRISTUS.

-0-0-0-0-

Det er i kraft af Gud at Jesus bringer den ny væren og virkelighed (vores "i KRISTUS VÆREN" eller KRISTUSVIRKELIGHEDEN) ind i verden. Og igen TROEN er lig med KRISTUS selv som PAULUS siger. Vores afgørelse for eller imod, pro et contra kristendommen er alene at finde i det forhold:

At sige JA til den NY VÆREN (1)* og Gudsvirkelighed (jeg-du, søn-fader virkelighed)(KRISTUSVIRKELIGHEDEN) Jesus i kraft af Gud bringer ind i verden til alle tider, der om noget er kendetegnet af HELLIGÅNDENS livgivende helbredende og ekstatiske kreative karismatiske virkekraft i vores liv, er at tage imod KRISTUS, finde Gud her, finde Gud i Kristus.

(1)*:

På samme måde, som Gud for Tillich er VÆRENS MAGT, der modstår IKKE-VÆREN, er KRISTUS den NY VÆREN, fra hvem den magt, der overvinder eksistentiel fremmedgørelse udgår. Jesu VÆREN har den NY VÆRENS kvalitet, er kvalitet, der udtrykker overvindelsen af splittelsen mellem eksistentiel og essentiel VÆREN. Jesus er med hele sit væsen udtryk for den NY VÆREN. Hverken på henholdsvis rationalistisk, pietistisk eller ortodoks vis vil Tillich adskille Jesu forkyndelse, gerninger eller lidelse fra hans VÆREN. Disse "aktiviteter" er blot udtryk for denne. Jesus er selv "ORDET", dvs mere end summen af de ord, han har talt. Ikke hans gerninger, men den VÆREN (i kraft af Gud), som disse gerninger udgår fra, gør ham til KRISTUS. Bjarne Lentz
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 20/02/2019 18:27

Psst!

Det ka' godt spare dig, hønsemand; det er ikke mig der her er lommepsykologen..;)

mvh
Simon
Indsendt af: ABC

Re: Rizq af Allah og Zakat - 21/02/2019 18:18

Hej Somo

Jeg har lyst til at sige noget, men er du til samtaler?

Kærlig hilsen

ABC

Ps. Som Allahs sendebud kan jeg roligt sige, at der mangler øller i køleskabet blinker
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 25/02/2019 16:53

Ohøj ABC..

Besvarelser til dogmetroen befinder sig for både Somo og bogholderens vedk. et godt stykke ude i glemslen. Men det er jo også vanskeligt at argumentere for sine trosbekendelsers nytteværdi, i en verden der i stigende grad forholder sig indifferent overfor sligt. Kæler du lidt for trosbekendelserne, ka' du sikkert gå en gratis reklame - der sikkert må skylles ned med et godt glas koldt fadøl..;)

mvh & go aftning
Simon
Indsendt af: ABC

Re: Rizq af Allah og Zakat - 25/02/2019 17:11

Ohøj Simon ler

Jeg bekender mig kun til sandheden - har ikke noget videre imod Muhammed - men der mangler altså øller i køleskabet blinker

En god aften herfra også:

https://www.youtube.com/watch?v=2zkjQVh5KmQ

Kærlig hilsen

ABC
Indsendt af: somo

Re: Rizq af Allah og Zakat - 25/02/2019 19:17


Det Gamle Testamentes Profeter, som Abraham, Noah , forkyndte aldrig, at Gud er en del af en Treenighed, og troede ikke på Jesus som deres Frelser. Deres budskab var enkelt: Der er en Gud, og han alene fortjener din tilbedelse. Det giver ikke mening, at Gud sendte profeter i tusindvis af år med den samme vigtige besked, og så pludselig siger han, at han er i en Treenighed, og at du må tro på Jesus for at blive frelst.

Sandheden er, at Jesus prædike den samme besked, som profeterne i Det Gamle Testamente prædikerede. Der er en passage i Bibelen, som virkelig understreger hans kernebudskab. En mand kom til Jesus og spurgte: "Hvad er det første bud for alle?" Jesus svarede: "Det første af alle bud er Hør, Israel, Herren vor Gud, Herren er en." (Mark 12:28) -29]. Så det største bud, den vigtigste tro ifølge Jesus er, at Gud er en. Hvis Jesus var Gud, ville han have sagt: "Jeg er Gud, tilbeder mig", men det gjorde han ikke. Han gentog blot et vers fra Det Gamle Testamente, der bekræfter, at Gud er En.

Nogle mennesker hævder, at Jesus kom til at dø for verdens synder. Men overvej følgende sætning fra Jesus: Dette er evigt liv: at kende dig, den eneste sande Gud og Jesus Kristus, som du sendte. Jeg har herliggjort jer på jorden ved at afslutte det arbejde, du gav mig til at gøre. "(Johannes 17: 3-4). Jesus sagde dette, før han blev fanget og taget for at blive korsfæstet. Det fremgår klart af dette vers, at Jesus ikke kom til at dø for verdens synder, da han var færdig med det arbejde, som Gud gav ham, før han blev taget til korsfæstelse.

Også Jesus sagde "frelse er af jøderne" (Johannes 4:22). Så ifølge dette behøver vi ikke at tro på treenigheden eller at Jesus døde for vores synder for at opnå frelse, da jøderne ikke har disse overbevisninger.
5. De tidlige kristne

Historisk var der mange sekter i den tidlige kristendom, der havde en række tro på Jesus [1]. Nogle troede på, at Jesus var Gud, andre troede på, at Jesus ikke var Gud, men delvist guddommelig, og andre troede på, at han var et menneske og ikke mere. Trinitær kristendom, som er troen på at Gud, Jesus og Helligånden er en ud af tre personer, blev den dominerende sekte af kristendommen, når den blev formaliseret som det romerske imperiums statsrolle i det 4. århundrede. Kristne, der nægtede Jesus at være Gud, blev forfulgt af de romerske myndigheder [2]. Fra dette tidspunkt blev den trinitære tro udbredt blandt kristne. Der var forskellige bevægelser i det tidlige kristendom, som nægtede treenigheden, blandt de mere velkendte af dem er adoptionisme og arrianisme.

Dr Jerald Dirks, som er en ekspert på tidlig kristendom, havde dette at sige om emnet: Tidlig kristendom var ret konflikt med spørgsmålet om Jesu natur. De forskellige Adoptionistiske stillinger inden for tidlig kristendom var mange og til tider dominerer. Man kan endog spekulere på, at den arianiske og nestorianske kristendom muligvis kunne være en yderst betydelig kilde inden for kristendommen i dag, hvis det ikke var for den kendsgerning, at disse to grene af kristendommen, der primært var beliggende i Mellemøsten og i Nordafrika, var så lignede den islamiske lære om Jesu natur, at de helt naturligt blev absorberet i islam i begyndelsen af ​​det syvende århundrede. "[3]

Da der var så mange sekter i den tidlige kristendom, hver med forskellige overbevisninger om Jesus og med deres egne versioner af Bibelen, hvilken man kan vi sige fulgte Jesu sande lære?

Det er ikke fornuftigt, at Gud sender utallige profeter som Noah, Abraham og Moses, for at fortælle folk at tro på en Gud, og så sender pludselig en radikalt anderledes besked om treenigheden, som modsiger sine tidligere profeters lære. Det er klart, at kristendommens sekte, som troede på Jesus at være en menneskelig profet og intet mere, fulgte Jesu sande lære. Dette skyldes, at deres Guds koncept er det samme som det, der blev undervist af profeterne i Det Gamle Testamente.
Jesus i islam

Den islamiske tro på Jesus demystifies for os, hvem den virkelige Jesus var. Jesus i islam var et ekstraordinært individ, valgt af Gud som en profet og sendt til det jødiske folk. Han forkyndte aldrig at han selv var Gud eller Guds faktiske søn. Han blev mirakuløst født uden far, og han udførte mange fantastiske mirakler som helbredelse af blinde og spedalske og opdrage de døde - alt efter Guds tilladelse. Muslimer tror på, at Jesus vil vende tilbage før dommens dag for at bringe retfærdighed og fred til verden. Denne islamiske tro på Jesus ligner troen på nogle af de tidlige kristne. I Koranen adresserer Gud de kristne om Jesus på følgende måde:

O bogens folk må ikke begå overdrev i din religion og sige ikke noget om Gud undtagen sandheden: Messias, Jesus, søn af Maria, var intet andet end en budbringer af Gud, Hans ord,


Islam er ikke bare en anden religion. Det er den samme meddelelse prædiket af Moses, Jesus og Abraham. Islam betyder bogstaveligt "underkastelse til gud" og det lærer os at have et direkte forhold til gud. Det minder os om, at siden Gud skabte os, skal ingen dyrkes, undtagen Gud alene. Det lærer også, at Gud er intet som et menneske eller som noget, vi kan forestille os. Guds koncept er opsummeret i Koranen som:


Debat mellem Islam & Kristendom - "Er Jesus Gud?" - ...
https://www.youtube.com/watch?v=h06QqLjMgrs
Indsendt af: somo

Re: Rizq af Allah og Zakat - 25/02/2019 19:25


Hvordan en handelsmand betaler zakat.

• Først tæller handelsmanden al værdien af hans formue: penge, handelsvarer og råstoffer (f.eks. olie), der har værdi. Formuen er inkl. Gæld der vil blive betalt til handelsmanden indenfor kort tid.
• Hvis handelsmanden skylder penge væk, skal de trækkes fra hans formue.
• Det overskydende – det er den totale formue minus gæld – er den ejendel, man skal betale zakat af. Hvis værdien overstiger nisab, er værdien af zakat 2,5 % af beløbet.
• Der er ingen zakat på bygninger, møbler og andre ting, der ikke er til salg og er en del af forretningens faciliteter eller kommerciel virksomhed, som f.eks. en kontorbygning

Del 43. Begyndelsen og afslutningen - Hvor sjælene samles

https://www.youtube.com/watch?v=85lFPFi3ZPg

Del 44. Begyndelsen og afslutningen - Adams (as) viden

https://www.youtube.com/watch?v=W_DTKHWGXzY
Indsendt af: ABC

Re: Rizq af Allah og Zakat - 25/02/2019 20:38

Hej Somo

Det er altsammen meget godt, men man kan da ikke spise Guds sendebud af med en kop mælk blinker

Hop nu ombord sammen med os andre:

https://www.youtube.com/watch?v=2zkjQVh5KmQ

Kærlig hilsen

ABC
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 27/02/2019 08:18

Hej du..

"Jeg bekender mig kun til sandheden - har ikke noget videre imod Muhammed..".

- Nej sandheden er sgu' ligeglad med nisser og ethvert meningsindhold; ka' end ikke forsvare, da den blot er en egenskab ved et udsagn..;)

Go forårsdag..
Simon
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 01/03/2019 03:27


"Hvordan en handelsmand betaler zakat."

- Der er ikke brug for alt det overtroiske pjat i demokratiske samfund med indtægtsregulerede skattesystemer, hvor enhver frit ka' kritisere både demokratiet selv og politiske holdninger. på hvilken måde den politiske situation næsten regulerer sig selv - set i modsætning til teokratier med korruption der overgår enhver fantasi og 70% af landets befolkning af afhængig almisser for at få brød på bordet!

mvh
Simon
Indsendt af: somo

Re: Rizq af Allah og Zakat - 05/03/2019 12:16


Afgrøder


Der skal betales zakat af alt der bliver dyrket på et landbrug, så som korn, frugter, grønsager og andre afgrøder.
Der står i Koranen sura al-baqarah vers 268: "O, I som tror, giv ud af de gode ting, som I har fortjent jer, og af det, som Vi har frembragt for jer af jorden - og udsøg ikke det slette deraf til at give ud, når I dog ikke selv vil modtage det uden at lukke øjnene (for dets ringhed). Og vid at Allah er Uafhængig (af jeres gaver), al lovprisning værdig."


Før man kan betale zakat af afgrøder, må man opfylde to betingelser. Den første er at det skal være modent og høstet, for Allah (swt) sigeri Koranen, sura al-An-am vers 142: "... giv (de fattige deres) retmæssige andel deraf på høstens dag..."
Den anden betingelse er, at afgrøden overstiger nisab hvilket i dette tilfælde er 653 kg. Hvis afgrøden ikke overstiger dette, skal man ikke betale zakat.

Forskellen på afgrøder og anden indkomst er, at man ikke skal være i besiddelse af afgrøden et år, før man skal betale zakat af det. Hvis et landbrug høster mere end en gang om året, må der betales zakat ved hver høst.

Sunnah, den anden største kilde til islamisk lov, har specificeret procentsatsen på afgrøder i forhold til måden de bliver givet vand. Landbrug, der afhænger af regn, brønde og andet der ikke kræver nogen menneskelig arbejdskraft, er sat til en procentsats på 10%. På den anden side, der er nogle afgrøder, der bliver vandet med betydelig hjælp fra mennesker, både hvad angår det økonomiske og arbejdsmæssige aspekt, så som kunstvandingssystemer og pumper, der pumper vandet fra undergrunden eller andre steder. På sådanne afgrøder, kræves der 5% i zakat.

Vanding med pumper 5 %
Vanding med brønde 10 %

Vanding med regn 10 %

Del 45. Begyndelsen og afslutningen - Qur'an før skabelsen?

https://www.youtube.com/watch?v=acZ5SUVjPkg

Del 46. Begyndelsen og afslutningen - Shaytans stolthed
https://www.youtube.com/watch?v=jqN9F3e2D1s
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 06/03/2019 13:08

Pssst!

I næste driftige indlæg leverer Somo sikkert et par gode exempler på bedste metode at slibe sin flinteøkse...;)

mvh
Simon
Indsendt af: somo

Re: Rizq af Allah og Zakat - 12/03/2019 22:00

Del 47. Begyndelsen og afslutningen - Shaytans logik

https://www.youtube.com/watch?v=y16Ga5GqeLE
Del 48. Begyndelsen og afslutningen - Dyderne af Sujood

https://www.youtube.com/watch?v=FHK3fUxEYEo
Del 49. Begyndelsen og afslutningen - Er Shaytan en vantro?

https://www.youtube.com/watch?v=ND_1pX638Is
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 13/03/2019 01:27

Att.: Somo..

Det der må undre en del mennesker er næppe at se en tilflytter kære sig om sin kulturelle bagage, mere at se dig udvise så lidt interesse for det lands historie og kultur du har valgt at leve i. Det bemærkelsesværdige ved indholdet af dine meninger, synes nærmest at bestå af et savn efter statslige diktater, statslige autoriteter der konsekvent erklærer hvad du skal mene og tro, med trusler om evig pine som følge af frafald. Det må m.a.o. være dybt frustrerende pludselig at være pålagt ansvaret for dit eget livs udvikling, en frihed der jo må administreres og som til en vis grad oven i købet provokerer fantasien; ja man ku’ næsten sige du som reaktion advokerer for trygheden ved livet i et tankefængsel.
Man smider selvfølgelig ikke bare sådan sin kulturelle bagage væk, men vælger man at udleve sit liv i en fremmed kultur, må valget jo skyldes en grundlæggende interesse for denne kultur, for dens litteratur og forhistorie, for menneskenes levevis, ja en lyst til at deltage og lade sig påvirke af deres liv, men hvor er din? Intetsteds ser man så meget som skyggen af en daværende interesse, kun denne stirren sig blind i en religiøs dogmetro fra kulturen bag sig. Det virker temmelig melankolsk, Somo…

mvh
Simon
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 14/03/2019 17:22

Et lille pust til ilden med opsummering og spørgsmål til hvad sådan islamist så har af svar i sin joviale lomme – hvori vi jo alle ved der er så rigeligt med plads til de uens religioner på samme sted, ikke mindst i kraft af din næsten kristenkærlige omsorg, om så bare for inspirationens skyld…;)
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11750980-trumps-arabiske-fred

mvh
Simon
P.s.: Den her påståede fjer i Trumps hat, har rimeligvis vist sig blot at være en fjer i lommen; sådan lidt i retning af tyngden i din argumentation for et ganske middelalderligt samfunds- og menneskesyn…;)
Indsendt af: somo

Re: Rizq af Allah og Zakat - 19/03/2019 11:42

Mineraler
Det er obligatorisk at betale zakat af alle mineralske ressourcer, der kommer fra jorden, inkl.. guld, sølv, kobber, jern og olie. Allah (swt) siger i Koranen, sura al-Baqarah vers 268: "O, I som tror, giv ud af de gode ting, som I har fortjent jer, og af det som Vi har frembragt for jer af jorden...."
Procentdelen af det der kommer fra miner eller er udvundet fra jorden er en femtedel, altså 20 %. Det er ikke en betingelse, at man har været i besiddelse af sådanne mineralske ressourcer i et år. Zakat skal betales i det samme, det kommer ud af jorden.Dyr
Islam kræver zakat for bestemte dyr: kameler, køer, bøfler, får og geder. Zakat for disse dyr har nogle betingelser:
• Nisab skal overstiges: nisab for kameler er 5 kameler. For køer og bøfler er det 30 dyr og for får er det 40 dyr.

Hvad der ikke overstiger dette skal der ikke betales zakat for.

• Varighed: man skal være i besiddelse af dyrene i et år.
• Brug: Dyrene bliver ikke brugt til arbejde, som hjælp til at vande afgrøder, arbejde i marken eller lastdyr.


• Fri græsning: Dyrene skal være frit græssende dyr hele året rundt, det betyder, at de skal græsse på jord uden ejer og ikke fodres af deres ejer


Del 50. Begyndelsen og afslutningen - Shaytans du'a

https://www.youtube.com/watch?v=VfSvMu04PRo
Del 51. Begyndelsen og afslutningen - Allah tilgiver alligevel

https://www.youtube.com/watch?v=q9ea9vnUCsI
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 21/03/2019 13:20

Pssst!

Godt man ikke ska se på dét cirkus her i landet; vi der i forvejen har så rigeligt med politikere der ind imellem opfører sig som små guder..;)

mvh
Simon
Indsendt af: ABC

Re: Rizq af Allah og Zakat - 25/03/2019 20:56

Hej Somo

Jeg har lyst til at overtage hele butikken, men så kommer Simon nok efter mig, eller noget andet andet...en mand med en turban, og hvad er der så i turbanen spørger vi som har set film blinker En måneraket ler Så er vi vist over hos James Bond. Den første superhelt...

Hvad siger du til en spirituel tv-kanal?

Kærlig hilsen

ABC
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 26/03/2019 16:01

Psst!

Du må ha' den hele cirkus i fred, sikkert også for andre...;)

mvh
Simon
Indsendt af: somo

Re: Rizq af Allah og Zakat - 01/04/2019 21:39

Brug din rigdom til Allahs sag,

Ifølge den seneste forskning fra WHO (Verdenssundhedsorganisationen) er der mere end en million mennesker, der dør hvert år på grund af rygning.

- 90% af mennesker, der dør af lungesygdom døde på grund af rygning,

- 70% af mennesker, der dør af bronkitis, dør på grund af rygning,

- 25% af mennesker, der dør af hjerte-kar-sygdom døde på grund af rygning,Det er en langsom gift.

Som du ved, indeholder cigaretter nikotin og tjære.

Ifølge den seneste fatwas givet af næsten 400 forskere er rygning forbudt,

Det kan synes smukt at se noget røg kommer ud af mund og næse, men hvad skjuler denne røg?

Ikke alene er rygning skadeligt for dig, men det er også farligt for dem omkring dig.

Forskning viser os i dag, at kvinder rygere er mere tilbøjelige til at blive påvirket af lungekræft, fordi passiv rygning er mere skadelig, så denne røg er endnu mere farlig for mennesker omkring, som er i færd med at indånde. At skade ens sundhed er en synd og at skade andre er en anden synd.Det bør også være kendt, at rygning har segundære virkninger:

- skade på af læber, tænder, fingre,

- skade på tandkød, hals,

- årsag til mavesår og forstoppelse

- forårsager tab af libido (sæt af seksuelle impulser), energi (energi), appetit, hukommelse, ...

Og desværre med alle disse ulemper fortsætter vi med at annoncere.

De vigtigste medier er annoncer, plakater og pletter vist i biografer.

I film er der stadig en forbindelse med rygning, så en anden måde at opmuntre folk til at ryge på.

Rygning er en besættelse, det er ikke let at holde op, og det er meget svært at ændre disse vaner, men mange har formået at gøre det, og det er derfor ikke umuligt. Du er nødt til at have viljen og søge råd fra eksperterne (eller lægerne), være oprigtige over for Allah, , vil du kunne gøre det.

Denne video viser obduktionen af ​​lungerne hos en afdød ryger:

فيديو تشريح رئة مدخن flv - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=KpdQ_iv9T-4

نهاية بالضربة القاضية هاشم و مبشر مسيحى فى الهايد بارك مترجم

https://www.youtube.com/watch?v=cgZrJzxydF8&feature=youtu.be
منصور و اسئلة فتاة مسيحية عن المساواة فى الاسلام ركن المتحدثين مترجم
https://www.youtube.com/watch?v=B5hfsw0eVo4&t=9s
Indsendt af: Gerth

Re: Rizq af Allah og Zakat - 04/04/2019 02:55

Jeg har mødt en ung muslimsk kvinde, som kritiserede spisning af svinekød, der blev solgt af hende på arbejdspladsen men i en pause på tankstationen, der gik hun ud for at ryge en stinkende cigaret. Koranen blev skrevet i en tid før, at giftigt tobak blev opfundet af mennesker og den ligesom Jødedommen eller Biblen har derfor ingen detaljerede forbud imod dette. Ligesom den slags rygning, der er generende for mig og andre i cykelkælderen, lige foran en hoveddør ved offentlige steder, gaden og hensynsløst indenfor i trappeopgangen ved lejlighederne om vinteren med lukkede vinduer på grund af kulde, er også alkohol og for meget slik-kage-usund mad unødvendigt for menneskeartens videreførelse og individets overlevelse. Jeg lever endda endnu helt uden sex og har stadig ingen psykiske ´laster´( et dansk ordsprog om en psykisk forkert og således også medfølgende fysisk skadelig afhængighed til noget ) p.t. Giftig tobak med blandt andet Dopamin og Nikotin minder om stofmisbrugeres dårligere sindstilstand og der er vistnok også naturvidenskabelige teorier om nedsættelse af intelligens som en konsekvens af det.

Nogen påstår, at forurening er ligeså farligt, hvilket jeg ikke tror på, fordi nu har jeg som noget nyt i mit liv og et godt helbred ikke været syg i to år endda uden forkølelse tilmed i en moden alder af fyrre år. Der er forskel på luftens renhed forskellige steder også ved højden af etagerne i en bygning og jeg inhalerer ikke direkte forureningen i gaderne eller, når jeg sidder indenfor i et rum.
Indsendt af: somo

Re: Rizq af Allah og Zakat - 08/04/2019 23:36

Betydningen er generel
og ikke særlig i Koranen
Hvert tab for helbred og penge er forbudt
Såsom

i KoranenAllah siger:

) Og ikke dræb dig selvDen der døde ved røg dræbte sig selv.

Du køber frugt,
køber slik, alt dette er halal, du køber røg, hvilket er ulydighed. De penge, der bruges til ulydighed forbudtGud sier i Koranen at vi ikke skal spise svinekjøtt, blod eller det som er dødt av seg selv. I utgangspunktet er dette nok for å avstå fra å spise disse.

Fläskförbudet: Islam förbjuder griskött och den främsta anledningen till detta ligger på trosprincipiell grund, eftersom muslimen måste följa Guds befallningar och avhålla sig från det som Han förbjudit, bl a griskött och grisfett.

Den vetenskapliga orsaken som forskarna pavisat är att svin drabbas av allvarliga former av mask. Den främsta sorten av dessa är bandmasken, som när den kommer fram till tarmarna, fullbordar sin livscykel i den sjukes kropp, när den transporterar sina ägg till blodomloppet och sedan distriburas till olika organ i kroppen.

Sedan förvandlar sig masken till ett tunt fodral som uppnår en bönas storlek. Om detta sker i hjärnan drabbas människan av galenskap och om det sker i ögat blir hon blind. Om masken når hjärtat leder det till försvagning och blod-propp.

Masken påverkas inte av konventionella mediciner eftersom den är skyddad i sitt fodral. Grisköttets tillagningstid är kort, vilket inte ger tillräcklig tid till att döda parasiterna.

Kolesterolhalten i griskött är mer än tio ganger högre än i nötkött och när detta ämne överstiger normalkvantiteten samlas det i blodådrorna, särskilt i pulsådrorna, och orsakar en höjning av blodtrycket och åderför-kalkning. Av denna anledning är antalet fall av angina pectoris och åderförkalkning fem gånger större i Europa än i den muslimska världen.

Gris Er urent! Hvorfor Spiser Muslimer ikke svinekød? - ...
https://www.youtube.com/watch?v=fQdt0Kk0yt4

كيف ينبغي لنا الاستفادة من حياتنا ذاكر نايك مترجم
https://www.youtube.com/watch?v=Sck13ywMgmI&
t=35s

صبي يعتنق الاسلام مع الداعية شمسي مترجم Street Dawah

https://www.youtube.com/watch?v=eFBBFDF3TWI&t=59s
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 11/04/2019 09:48

Att. Somo..

Du, der er så meget imod demokratiske styresystemer, udfra den vildfarelse at en gud har skabt lovene du skærer kvinder og børn til med, må vel være yderst tilfreds med Netanyahus behandling af demokratiet. Her lidt information der muligvis vil ha' din interesse:
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11751478-uheldig-valg-for-israel

mvh
Simon
Indsendt af: somo

Re: Rizq af Allah og Zakat - 15/04/2019 23:50


Den voldtægt af palæstinaens land og missiler fyrværkeri på Gazas befolkning
folk bliver angrebet. F16s flyver Med hver eksplosion undrer jeg mig, hvem? Hvor mange? Hvad er deres tilstand nu? Hvem er væk? Hvem er tilbage? Hvor vil det ende? Jeg ved, hvad døden smager som nu.

En anden søvnløs nat! Israerne vil ikke tillade Røde Kors i Shujayea! Og bombningerne fortsætter med ingen at hente legemet på gaden, ingen til at hjælpe de skadede. Tusindvis af familier, der går ind i Gaza City fra nord, fra øst, går væk fra den nærliggende israelske hær.De har ikke tilladt læger at komme ind i Gaza, læger fra Malaysia, Storbritannien, Tyrkiet, mange lande. Mennesker, der følger med os, som vil stoppe blodet, lette smerten, sy de huller i vores kroppe.

17 børn, 18 kvinder, 14 ældre (hidtil) i Shujayea, blandt 60 døde. I dag slog Israels krigsmaskine sig 104; Antallet af de skadede i Gaza hidtil er 3000. Der er ingen gaze på hospitalerne, ingen smertestillende midler, ingen bedøvelse til operationen, ingen senge, ingen søvn for lægerne, ingen tavshed for de sårede.

Tilfældig beskydning og luft rammer hele Gazastriben.

Mark Regevs ord når mine utrolige ører. Jeg ser ud og ser store bjerge af tyk grå røg, den samme røg, der har slukket Gaza i de sidste 12 dage, den samme røg, der har blokeret solen og det blå Middelhavet i de sidste 24 timer. Denne talsmand for apartheid-israelske regimet berettiger dræbelsen af ​​palæstinensiske civile i Shujayea, fordi den mest "moralske" hær i verden tabte pjecer for at fortælle folk at forlade deres hjem,, så ingen Facebook, ingen Twitter, ingen mobiltelefoner, ingen måde at fortælle verden, hvad der skete med dem. Så meget teknologi, så meget kommunikation, så mange ord, så lidt handling, så lidt forandring.
En anden aften, en anden time israelsk

bombardement af Gazastriben. Vil Beit Hanoun og / eller Beit Lahia i nord se den anden massakre i aften? BBC og CNN kalder ikke, hvad der er sket et massakre ?! Hvor mange skal dræbes for at overbevise redaktørerne i London og New York for at kalde det et massakre? Hvad hvis deres børn skulle slagtes af apartheid Israel? Ville det ændre deres "neutralitet" ?!

Jødisk Rabbi: Islam er fremtidens religion - YouTube
Jewish Rabbi: Islam is religion of future - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=w9a6blduFb0

Jeg har syndet meget og har mistet min tro - Mohamed Hoblos
https://www.youtube.com/watch?v=O5sbY3RrwiM
Indsendt af: ABC

Re: Rizq af Allah og Zakat - 17/04/2019 20:40

Hej Somo

Jeg så dit sidste link - ser det nu - og tænker, så er der håb for mig også...

Men fordi 2 + 2 er 4 gør ikke at 3 + 3 er 7...

Vi skal passe meget på og ikke lade os forlede af sød tale om det ene og andet - Allah ved bedst - og Muhammed var bare et menneske...

Dette er sandheden:

https://www.youtube.com/watch?v=aKJvbTEnp0I

Kærlig hilsen

Jan
Indsendt af: Gerth

Re: Rizq af Allah og Zakat - 18/04/2019 03:03

Jeg synes, det er spild af tid, at deltage i dette emne her, fordi Somo profilen aldrig svarer personligt på mine argumenter og måske heller ikke på jeres ? Så, her vil jeg ikke følge med mere.

En sekterisk strategi er, når folks spørgsmål eller kritik aldrig besvares som en monolog. Måske denne Somo ikke er en muslim.
Indsendt af: somo

Re: Rizq af Allah og Zakat - 18/04/2019 19:22

Det er det, som de ikke-muslimer siger læser og tænker på det, hvis du følger den videnskabelige metode til at tænke er, få dette resultat ....

Du har måske hørt om bogen, skrev en forsker fra Vesten om "hundrede mest indflydelsesrige mennesker i historien," Den 100: en rangordning af de mest indflydelsesrige personer i historie, og hvad jeg har bemærket, er, at denne klassifikation selv overraskede forfatter, før nogen anden!

Denne forfatter har at holde sig væk stor indsats fra denne klassifikation, lavet, og især, fordi billedet af islam er blevet fordrejet i Vesten dårlig, og fordi det kunne skade bogen, men han var i stand til at undslippe denne sandhed, at Muhammed " Allahs fred og velsignelser om ham var den mest indflydelsesrige mand "i menneskehedens historie!

Michael H. Hart, forfatter af bogen siger:

Kære læsere, kan de spekulerer på, hvorfor jeg har navnet "Muhammed" er placeret på toppen af ​​listen i denne bog, men der er tvingende argumenter, at Muhammed er den eneste mand, der lykkedes på begge niveauer, religiøse og sekulære er. Indflydelsen fra Muhammeds stadig som Strak trods passage af 14 århundreder, og Muhammed er den eneste politisk leder, som har formået at skabe en suveræn, der var meget religiøs og videnskabelig succes, så han fortjener den mest indflydelsesrige person i historien til at være:

Det er denne enestående kombination af sekulær og religiøs indflydelse, som jeg føler berettiger Muhammed til at blive betragtet som den mest indflydelsesrige enkeltfigur i menneskets historie.


Forfatteren af ​​denne forskning lagde grunden til det videnskabelige arbejde, der er ikke af religion eller tro, berømmelse, eller på anden måde påvirket, men metoden i bogen er et udvalg af en person, der er mest indflydelsesrige i løbet af århundreder. Derfor er den videnskabelige metode førte ham til Profeten Muhammad, fred og velsignelser Allah være med ham at sætte på toppen af ​​listen, fordi han var den største politiske, militære og social person. Det betyder, at alle, der ser på profeten af ​​islam gennem videnskabeligt perspektiv, ser ham som den bedste inspiration.

Det betyder også, at de, der repræsenterer islam og dens profet som terrorist religion, eller hævde, at islam vold, tilbageståenhed og uvidenhed støtte, de bygger deres image eller deres syn på formodninger, lidenskab og uvidenhed. Den Hellige Profet syn på sig selv som en tjener af Allah, og Allahs Sendebud, og at han er lige så menneskelig som vi er, og det er et bevis på dens sandhed, fordi ingen som ham i menneskehedens historie en stor bog (Koranen), r, alt dette er ikke min, men fra den Almægtige Allah!

Hvis vi ser på forfattere, digtere og opfindere gennem århundrederne, finder vi, at ingen af ​​dem, den nye opfindelse eller skabelsen har lavet, og det har tilskrives en anden! Ligesom det er med en analfabet mand, der levede i et samfund, der præmier og prale meget elsket, og kom med alle disse resultater, og førte hende tilbage til Allah den Almægtige ... Hvorfor? Logikken kræver os at sige: Han er Allahs sendebud.

Hvorfor er en ikke-muslimske lærde som Michael H. Hart, som ikke konverterer til islam, og derefter siger: Muhammad (fred være med ham) er den eneste politiske leder, som lykkedes på både det religiøse og det verdslige plan? ! Svaret er meget enkelt, Muhammad (fred være med ham) er god! Jeg vil stille dette spørgsmål til enhver, der fordobler profeten sin oprigtighed: Er der en mand i hele historien, der har gjort noget godt og derefter tilskrives en anden?\\\

Nogen fortalte mig

Jeg finder lidt at argumentere med om dette. Mohammed var en af ​​de mest indflydelsesrige figurer i historien, ikke kun fordi han inspirerede en religion, men fordi denne religion fejede over hele verden. I løbet af de mørke alder og har derfor ret til respekt. Det er virkelig en tragedie, at visse hatefulde og krigslignende fraktioner giver det så dårligt navn i dag
Indsendt af: somo

Re: Rizq af Allah og Zakat - 19/04/2019 12:09

Vem var Profeten Muhammad (salla Allahu alayhi wa sallam)? | Moosa Assal

https://www.youtube.com/watch?v=ai4ZeHjTLAQ
Indsendt af: somo

Re: Rizq af Allah og Zakat - 22/04/2019 12:57


I begyndelsen af åbenbaringerne fik muslimerne besked på, at de skulle bede i retningen af Jerusalem - denne bederetning blev kaldt "qiblah" på arabisk. Det var først efter, at Profeten (Guds fred med ham) og hans tilhængere var emigreret til Medina, at bederetningen i en åbenbaring blev ændret til at være i retning af Kabaaen, som står i Mekka.

Denne ændring gjorde jøderne i Medina vrede, da de havde troet, at Profeten (Guds fred med ham) var en jødisk profet. Fjendtlighederne derefter gjorde, at fredsaftalen mellem jøderne og muslimerne i Medina gik i vasken. Jøderne tabte og forlod Medina.

Mange islamiske lærde forklarer ændringen af qiblah sådan, at Jerusalem var symbolet på nogle af Allahs første åbenbaringer og Mekka stedet, hvor starten af de sidste åbenbaringer fandt sted.

Ændringen af qiblah er åbenbaret i Koranens andet kapitel Surat al-Baqarah vers 142-144.

I Medina modtog Profeten (Guds fred med ham) denne åbenbaring om at ændre bederetningen. Han sendte budbringere ud til sine venner, der var i gang med at forrette bøn i Bani Salamah-moskeen 5 km udenfor Medina. Da de hørte nyheden om den ændrede bederetning, skiftede de deres qiblah med det samme midt under bønnen.

Moskeen hedder derfor i dag Masjid al-Qiblahtain (De to bederetningers moske). Moskeen er en af de ældste i verden og har som den eneste moske to mihrab (bede-retning-nicher) i væggen. Den har også to minareter
منصور و اسئلة فتاة مسيحية عن المساواة فى الاسلام ركن المتحدثين مترجم


https://www.youtube.com/watch?v=qw0HptNgAU8

Change Of Qibla From Jerusalem To Kaaba By Nouman Ali

https://www.youtube.com/watch?v=TfeSLuLMeAo
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 23/04/2019 18:37

Svar:

Det er en bedrøvelig historie over det meste af Europa, man kunne ligefrem ønske sig, som den almindelige skik hos jøder jo er, når gamle slidte håndskrifter ikke længere egner sig til gudstjenestelig brug, at man også politisk fik ryddet op i pulterkammeret og højtideligt fik begravet de lovmæssige kiler, for så derefter at læse Kinnim for palæstinenserne – tilsvarende, ku’ disse så tilstå Israel sin ret som stat, som er det eneste rigtige udgangspunkt for sameksistens med såvel som uden grænser folkeslagene imellem! Der findes ingen anden mulighed.

Det er ikke al politisk pulterkammergods jeg gerne så begravet. Jeg er glad for fællesskabet med US, og tør ikke tænke på den frygtelige skæbne der var overgået europæisk kultur såfremt vennerne på den anden side af pytten ikke havde været søstærke nok midt i orkanen af tysk moralisme, der for anden gang sku’ vise verden muskler – hvad der helt sikkert også havde efterladt dine aner og jeres kulturhistorie i ruiner.

Hvad angår den bulldog der pt. gør tjeneste som ”Putins kammertjener”, er det såmænd ikke helt umuligt at skattehistorien som vuffie gerne så begravet snart vil se dagens lys, og med den effekt, at selv Teaparty-folket lukker døren for dens bjæffen.
Uanset om man så anser Israel som en stjerne i det amerikanske flag, har det stor betydning for os alle, at jøderne fik et land de kunne kalde deres. Åh jo, der findes næppe mange der ikke forlængst har forstået, at der blandt pro-palæstinensere og yderliggående israelitter findes politikere der alene for opmærksomhedens skyld ville kaste verden ud i en ny storkrig! Men ingen vinder derved, så dette kommer ikke til at ske.

Der findes ingen anden tilgang til sameksistens i området, end indrømmelsen af Israel som legitim stat. Man ka’ selvfølgelig vedblivende ofre sine børn og børnebørn for en fatal sag der udelukkende fastholder død og ødelæggelse – fortsætte med at smide neuroser over på den anden side af muren. Men fredens kunst er dog med storsind at indse sig besejret nu, for sidenhen at vinde alles hjerter.

Ikke sagt for at idyllisere tabet, slet ikke, men fordi jeg vil mene at selv ærkekonservative rep. og dem. i US samt verdenssamfundet i øvrigt, ville støtte op om palæstinenseres behov for land med grænser. Og dvs. at politiske indbyrdes stridigheder vil isoleres til Israels bord.
I den situation ville alle ku’ medvirke og bidrage økonomisk for at godtgøre det palæstinensiske folk. Det er ingen utopisme jeg her påtaler, men eneste mulighed for fred. Alle er mætte af den krig, der aldrig har påført nogen andet end ulykker og elendighed. Alle har fordel af at hjælpe til med fredelige løsninger - naturlige processer ska’ nok selv ta’ sig af vor død.

mvh
Simon
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 25/04/2019 17:43

P.s.:

Lidt læsestof med enkle sandfærdigheder der sikkert er bekendt, men værd at huske på, i tider hvor vreden søges anbragt og befolkningsgrupper kan lægges for had. Vigtigt at huske er jo, at man altid sammen har måttet bekæmpe terrorhandlinger med oplysning og viden mod den utryghed og afmægtighed som er terrorens hensigt og inderste kerne, og at alle kultursamfund i verdenshistorien har haft deres hensynsløse fanatiske demagoger, der også forsvandt med tiden p.a. manglende opslutning omkring voldsorgier, der aldrig byder på fredelig sameksistens med fremtidsudsigter.
Enhver ka’ være uenig i sit lands politik og kultur og se sig afmægtig, det kender mange, men værktøjer brugt til forandring mod bedre tilstande har altid kun virket, dersom nogen pludselig indse fordelen ved argumenter tilbudt som alternativ til den politiske (s)tilstand, hvorimod terror med vold som redskab, blot henviser til nogens afmægtighed i argumentation og derfor aldrig vil kunne samle et folk omkring en indsigtsfuld og bedre politik. Her ville et udmærket exempel jo være palæstinenseres og israelitters overgreb mod hinanden, hvor det forrige voldsorgie blot bruges til at forklare det næste:
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11751570-terroristenes-nyttige-idioter

mvh
Simon
Indsendt af: somo

Re: Rizq af Allah og Zakat - 29/04/2019 22:03


Modtagere af zakat
Modtagerne af zakat er kategoriseret ved den gruppe pengene, der er samlet sammen fra de rige muslimer, går til. Islam har 8 forskellige grupper, der kan modtage zakat, disse er beskrevet nærmere i Koranen sura Al-Tauba, vers 60: "Almisserne er kun til de fattige og trængende og dem der arbejder (med indsamling af) dem. og til dem, hvis hjerter skal knyttes til (islam) og til (løskøbelse af) slaver og de gældsbundne og dem, (der kæmper) på Allahs vej og de vejfarende. (Dette er) en forordning fra Allah, og Allah er Alvidende, Alviis"


De 8 kategorier er:
• De fattige: Det er de mennesker, der ikke har ejendele og ikke har mulighed for at tjene til føden. Denne kategori indeholder også de, der har en lille smule, men ikke nok til at give dem mad og tøj.
• De, der ikke har mange penge: Selvom denne gruppe er bedre stillet, end de fattige, der kun har en smule penge, ejer de ikke nok penge til at de kan få deres daglige behov dækket.
• De, der arbejder med zakat: Det er de mennesker der indsamler, gemmer og uddeler zakat.

• De, hvis hjerter skal knyttes til islam: Dette er en gruppe af mennesker i hvilken, det er til nytte for offentligheden at give zakat. (Her er det lederen eller regenten der bestemmer om gruppen er egnet). Det er for at vinde deres hjerter over til islam og hjælpe dem til at blive ved islam. F.eks. muslimer der lever som en minoritet i et ikke muslimsk land, der har brug for assistance til at bevare deres tro.

• De, der vil købe deres frihed: Dette refererer til frigivelse af slaver: Man køber dem med zakat penge og sætter dem fri. Denne kategori viser at islam går forud for alle andre velgørenheds organisationer, i arbejdet for at frigive slaver. I vores tid, kan denne sum gives til løskøbelse af krigsfanger.
• De, der er i gæld: Denne kategori består af personer, der ikke har mulighed for at afbetale deres gæld.

• De, der kæmper for Allah (swt): Denne kategori refererer til jihad (at kæmpe for Allah (swt), i alle ordets betydninger: slå fjenden tilbage, oprette undervisningscentre til at undervise ikke-muslimer om islam, udgive bøger, bygge skoler og financierer studerendes islamiske studier.
• Rejsende, der mangler penge: Disse er vejfarende, der mangler penge.

Del 52. Begyndelsen og afslutningen - "Du gjorde det her mod mig!"

https://www.youtube.com/watch?v=C0_FLRZHj-c

Del 53. Begyndelsen og afslutningen - Blandt de få

https://www.youtube.com/watch?v=A6ahYw7ppiA
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 30/04/2019 22:22

Somo:

Bor og lever du i Danmark, eller et andet vestligt demokratisk land, sku' du hellere end sidde og reklamere for islamisk statsforfatning gøre dit for at indrette dig i den kultur du er tilflyttet!
Det virker ret klumpet at flytte til andre kulturer, og så indrette sig som om man stadig boede i fx Syrien - på hvilken måde du i stedet for at løse problemer, skaber dem!

mvh
Simon.
Indsendt af: somo

Re: Rizq af Allah og Zakat - 10/06/2019 08:01


Zakat al-fitr
Det blev gjort en pligt for muslimer i Sha'ban måned i år 2 A.H. at betale zakat al-fitr. Det betyder renselse for den person, der lige har fuldendt fasten, men er også en hjælp til de fattige.

Denne zakat skal betales efter fasten i Ramadan, af alle muslimer, unge som gamle, mænd og kvinder.

De der selv kan betale zakat al-fitr, skal gøre det. De skal også betale på vegne af deres koner, børn og familie, som de er pålagt at forsørge.
• Zakat al-fitr er obligatorisk for alle, der har nok mad til en dag og en nat. Det skal betales i Ramadan måned. Hvis det er betalt efter Aid al-fitr bønnen, der bedes den første dag efter Ramadan, tæller det som frivillig velgørenhed i stedet for zakat-al-fitr.

• Zakat al-fitr gives til de fattige og de der mangler penge, for at sprede kærlighed og hengivenhed mellem dem i Aid al-fitr dagene, hvilken er en stor religiøs fest for muslimer, det er meningen, at den skal være en tid med kærlighed og glæde.


• Størrelsen af zakat al-fitr er en sâ - omkring 2176 gram hvede, byg, dadler, ris, hirse eller andre spiselige kerner.
• Det er tilladt, at betale zakat al-fitr med penge, der svarer til det det koster for en sâ, hvis det er mere fordelagtigt for de fattige.

Del 54. Begyndelsen og afslutningen - Shaytans paranoia
https://www.youtube.com/watch?v=8vJtgZjad5g

Del 55. Begyndelsen og afslutningen - Undgå spild
https://www.youtube.com/watch?v=DSJq7BTLOjk
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 10/06/2019 09:35

P.s.: Rettere end en religiøs overtros "renselsesritualer", burde lidt fornuft ha' været at foretrække, ikke mindst i henhold til al din snak om sameksistens!

mvh
Simon
Indsendt af: ABC

Re: Rizq af Allah og Zakat - 13/06/2019 20:22

Indsendt af: Simon
P.s.: Rettere end en religiøs overtros "renselsesritualer", burde lidt fornuft ha' været at foretrække, ikke mindst i henhold til al din snak om sameksistens!

mvh
Simon


Jeg har lyst til at sige noget men jeg er på den 7 øl og det hele fortaber sig i en ordentlig brandert - har ikke lyt til at tænke, men vil bare være til - fuck jeres kamp halvfuld

https://www.youtube.com/watch?v=lWA2pjMjpBs

Namaste
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 15/06/2019 07:39

Psst!

Af indlysende årsager har der aldrig været nogen "kamp" med den søvngænger - kampen så ofte set, består vist mere i at gøre plads til al' den fååårk…;)

mvh
Simon
Indsendt af: ABC

Re: Rizq af Allah og Zakat - 15/06/2019 11:14

Hej Simon

Jeg ville nok bare give livstegn fra mig....

https://www.youtube.com/watch?v=SRyETD0iGY4

Måske du (eller somo) har nogle kommentarer til denne debat eller diskution:

https://www.youtube.com/watch?v=zibNisV6uVU

Jeg synes præsterne skulle tage sig lidt sammen:

http://hindudharmaforums.com/forum.php

http://hindudharmaforums.com/showthread.php?15347-New-questions

Bare til inspiration:

https://www.youtube.com/watch?v=WISajR6x45A

Namaste
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 15/06/2019 16:01

Hej du..

Blir træt i øjnene ved det blotte syn af den forsamlede mængde links, der hånd i hånd bare afventer nogen at overfalde med reklamer. Sig mig, forsøger du at gå lægprædikanten i bedende? - som du måske har lagt mærke til, kommer hans synspunkter fremdeles til udtryk gennem andre menneskers. Ku' du ikke præcisere synspunkter og evt. spørgsmål på en måde der udelukker enhver tvivl om intention?

mvh
Simon
P.s.: Hvad akkurat Somo angår, ka' det ærlig talt være svært at se reklameværdien og hans intention med alle de enslydende indlæg, dersom man må gå udfra, at han er taknemlig for den gæstfrihed han er blevet mødt med i Danmark, og derfor ikke ønsker at kvittere derfor, med ønsker om at erstatte dansk kultur med den han forlod.
Indsendt af: ABC

Re: Rizq af Allah og Zakat - 15/06/2019 17:32

Hej Simon

Jeg tænkte bare at du måske havde en kommentar...

Hvad får du ud af denne samtale:

https://www.youtube.com/watch?v=zibNisV6uVU

Er der noget du finder interessant? Noget som vi andre skal tænke over?

Jeg er meget betaget af Sadhguru, så...

Har siddet og kigget på kommentarerne til denne video og der er bla. denne kommentar:

Citat:
Science gives me job ,, religion gives me strength to keep doing that job

Nu skal jeg ikke overdænge dig med links, men for dem som gerne vil lære noget om Indien, så er dette måske stedet at starte:

https://www.youtube.com/watch?v=963Le1wSJOU

Namaste
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 16/06/2019 02:11

Hej dér..

Tar gerne stilling til meningsindhold du fremmer og sætter til debat, værdisyn du ka' fremsætte interessante argumenter for, anskuelser som du mener er af betydning for samfund og fællesskabet; men at udveksle "likes"/"likes not" om meninger fremsat af mennesker der ikke selv er tilstede, og som derfor ikke selv er i stand til at forklare sig, minder vel lidt om at stå på et gadehjørne og kommentere de forbipasserende.
Debatter ka' kun udvikle sig til noget spændende, såfremt nogen brænder for værdisyn de personligt er i stand til at underbygge med spændende iagttagelser. At udveksle meninger om andres meninger, er det ikke facebook om igen? ;)

mvh
Simon
Indsendt af: ABC

Re: Rizq af Allah og Zakat - 16/06/2019 12:15

Hej Simon

Jeg ville gerne gøre det du siger, men jeg er ikke ligesom dig, og må nøjes med at samle links sammen og videregive dem til andre. Måske mit intellekt bare ikke er særligt udviklet. Min kommentar ville være noget med...interessant samtale. Men hvad finder jeg så interessant? Sadhguru har en lidt anderledes tilgang til tingene...

Denne tilgang forklares nærmere i denne samtale:

https://www.youtube.com/watch?v=MwgkvBZXum0

Jeg synes han er et enormt interessant menneske med benene plantet solidt på jorden.

Kan vi ikke lære noget af ham:

https://www.youtube.com/watch?v=WISajR6x45A

Kan han lære noget af os:

http://hindudharmaforums.com/showthread.php?15347-New-questions

Det kunne være interessant at have ham med i samtalen...

Men jeg er udmærket tilfreds med den samtalepartner som jeg har fået. Nu er der lige kommet et nyt svar fra vedkommende, så jeg må hellere koncentrere mig om det.

Namaste
Indsendt af: somo

Re: Rizq af Allah og Zakat - 17/06/2019 09:16


Muslimer tilbeder en Gud, som er forskellig fra den ene tilbedt af kristne og jøder.
Lad der ikke være nogen tvivl - muslimer tilbeder Gud . Men det er sikkert rigtigt, at jøder, kristne og muslimer har alle forskellige opfattelser af den almægtige Gud. For eksempel muslimer - ligesom jøder - afvise de kristne overbevisning af Treenigheden og den guddommelige inkarnationen.


Dette er dog ikke betyder, at hver af disse tre religioner tilbeder en anden Gud - fordi, som vi allerede har sagt, er der kun én sand Gud. Jødedom, kristendom og islam alle hævder at være "Abrahams trosretninger", og alle af dem er også klassificeret som "monoteistiske." Islam lærer dog, at andre religioner har på den ene eller anden måde, forvrænget og annulleret en ren og ordentlig tro på Almægtige Gud ved at forsømme hans sande lære og blande dem med menneskeskabte ideer.

Islam opfordrer folk til at vende tilbage til den ene sande Gud, og at tilbede og adlyde Ham alene. Islam lærer, at Gud skulle gribes an uden mellemled. Det er fordi den barmhjertige alvidende Gud er fuldstændig kontrol over alt, hvad der findes, og at han kan skænke hans nåde og barmhjertighed på Hans skabninger, som han behager;
https://www.youtube.com/watch?v=CC0nfiuiKLs

https://www.youtube.com/watch?v=VY5uBDASv0U
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 17/06/2019 11:38

"Muslimer tilbeder en Gud, som er forskellig fra den ene tilbedt af kristne og jøder. Lad der ikke være nogen tvivl - muslimer tilbeder Gud"

- O, mennesker der tilbeder en gud … nej hvor atypisk, for troende mennesker, og hvilken observans Somo her lægger for dagen...;)

mvh
Simon
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 17/06/2019 11:45

P.s.:

Pointen var blot, at du, såfremt du ønskede at behandle dette som en debatportal, da må gøre klart hvad du har på sinde, m.a.o. præcisere hvad du sætter til debat og hvorfor. Men dette har du altså intet ønske om - hvortil man selvfølgelig også ka' tilføje, at det også mange år siden der faktisk blev debatteret her på Trosfrihed - hvorfor du selvfølgelig frit ka' dele meninger om andres meninger og helt i tråd med lægprædikanten, der som "Somo" altid har brugt Trosfrihed som en opslagstavle for trosbekendelser. God fornøjelse..;)

mvh
Simon
Indsendt af: ABC

Re: Rizq af Allah og Zakat - 18/06/2019 12:38

Hej Simon

Jeg vil bare gerne tale med andre mennesker om tingene:

http://hindudharmaforums.com/showthread.php?15347-New-questions

Men du vil debattere ler

Er der noget som du er uenig med Sadhguru i:

https://www.youtube.com/watch?v=zibNisV6uVU&t=398s

https://www.youtube.com/watch?v=rDjOjaXxIIY&t=162s

https://www.youtube.com/watch?v=963Le1wSJOU

Har lige fundet denne her:

https://www.youtube.com/watch?v=diJrraOLF5k

Den må jeg hellere se med det samme...

Namaste
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 19/06/2019 12:13

P.s.:

Hvorfor ikke udveksle meninger om andres meninger gennem "meningsfyldte" links med lægprædikanten, det er faktisk guttens dille? ;)

mvh
Simon
Indsendt af: Simon

Re: Rizq af Allah og Zakat - 19/06/2019 13:05

Ups!

Da du jo går Somo i bedene midt i hans reklametråd, vil jeg næsten foreslå du forholder dig lidt til de meninger han udbreder. Og da jeg ved hvor glad du er i links til andres meninger, fremfor at diskutere værdien af dine egne, ska’ du selvfølgelig ikke mangle links, dog her i tråd med tema, selvom den røde tråd står lidt kritisk til værdien af kildematerialet troende ukritisk efterlever, bon appetit: http://www.verdidebatt.no/innlegg/11751992-islams-kildeproblemer-og-akademia

mvh
Simon

P.s.: Nu du næppe får meget ud af at spørge Somo om overtroens nytteværdi som forklaring på en virkelig verden, foreslår jeg (som sagt) at du retter henvendelse til Somos ”bogholder” (lægprædikanten), hvor der også er basis for at bruse lidt over i udvist respekt og hengivenhed overfor Somos overnaturlige tro – du ved, ”brødre” hinanden imellem kaster jo ikke sten i det fælles glashus. Ja hvem ved om ikke du ka’ få ”bogholderen” til at forklare misforholdet mellem de sprogligt dunkle ”store spørgsmål” og videnskabeligt set logisk konsistente beskrivelser af virkeligheden; om ikke andet ka’ i jo udveksle links..;)