annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 7191865
Et andet syn 1448553
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 1434694
Jesu ord 1050952
Spirituel omsorg 897219
Galleri
Strandbumse livet
Hvem er online?
0 registrerede 27 gæster og 25 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 5 af 8 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#19880 - 20/11/2015 09:00 Re: hvorfor denne måde ........ ????? [Re: somo]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 838
den er beskidt, grådig og forslugen. Den kan ikke lide sollyset, har ingen sjæl og den vil slås. Den æder næsten alting, alt råddent og hæsligt.” (Bladet pointerer, at de mange børn, som i Sverige fødes uden for ægteskab skyldes indtagelsen af svinekød. Svinekød kan også medføre

homoseksualitet, samt overføre parasit- infektioner og tidlig senilitet) “En muslim, som spiser svin, kaster sin selvrespekt bort, han bliver en uværdig person uden principper. Han er skamløs og fuld af synd i andres øjne, inklusive ikke muslimers. Ikkemuslimer foragter mus-limer, som spiser svinekød. En muslim, som spiser svinekød for at redde sit liv, gør dog ikke en synd, men en muslim, som spiser det frivilligt, når han lever i Europa eller Amerika, er en stor synder og inviterer guddommelig vrede

من دور المرأه فى الدعوه الى الاسلام ؟ احمد ديدات
https://www.youtube.com/watch?v=MA-D2h4xdGs

تأثير الإسلام على المرأة - الشيخ يوسف استس ( yusuf estes )

https://www.youtube.com/watch?v=_355hoZ2faE
Top Svar Citer
#19882 - 20/11/2015 13:59 Re: hvorfor denne måde ........ ????? [Re: somo]
Arne Thomsen Online   content
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5945
Sted: Sydsjælland
Hej Somo.

Det ser for mig ud som om, du "kryber udenom" i dine svar.

Du skriver bl.a.:
Citat:
Terrorangrebet i Paris og islam har intet med hinanden at gøre.
Betyder det så også, at Islamisk Stat heller ikke har noget med islam at gøre???

Du skriver også:
Citat:
Ordet islam er afledt af ordet “salaam”, som betyder fred. Det er en religion for fred, hvis fundament lærer sine tilhængere at opretholde og fremme fred i hele verden.
Betyder det så, at muslimer i Danmark er indstillet på at overholde dansk lov og ret???

Hvis dét er tilfældet, så er det efter min mening på høje tid, at dette bliver fuldstændigt klart for os alle her i landet.

Sådan at vi kan undgå uheldige og farlige tendenser til konflikter mellem muslimer i Danmark og alle os andre (kristne, "kulturkristne", jøder, buddhister, hinduer, ateister, agnostikere - og hvad der ellers er) her i Danmark.

Dét, du kalder "stereotypier" om muslimer og islam:
Citat:
Stereotypier om muslimer formidles i enhver form for medier sammen med massiv misinformation om islam og muslimer.
Det kunne jo hurtigt erstattes med noget bedre, men det kræver helt bestemt klare udtalelser fra jer muslimers side.

Så hvorfor kommer I ikke med dem?

M.v.h. Arne smiler
Top Svar Citer
#19893 - 22/11/2015 07:19 Re: hvorfor denne måde ........ ????? [Re: Arne Thomsen]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 838


Efterkommerne er født og opvokset i Danmark og føler sig dermed tættere knyttet hertil. Derfor er det også naturligt, at religiøse aktiviteter i større grad søger at forbinde en dansk virkelighed med det at være muslim. I dagens Danmark kan man derfor også finde et stort antal muslimske foreninger og organisationer, der aktivt deltager i det danske samfund og hvor dansk indgår som fælles sprog. Her strækker aktiviteterne sig fra lektiehjælp til bloddonation og omsorgsarbejde på landets sygehuse. Islam er med andre ord blevet en del af det danske samfund. For mange er der derfor heller ikke et modsætningsforhold mellem at opfatte sig selv som værende dansker og muslim.

Nye danske muslimer

Udover muslimske indvandrere og efterkommere, findes der en del etniske danskere, der er konverteret til Islam. Teknisk set betragtes denne gruppe af muslimer for værende revertitter, da mennesket ifølge Islam anses for at være født muslim i kraft af en naturlig og medfødt uskyld, Muslimer kalder disse folk for revertitter da de er vendt tilbage til Islam. Der er omkring 3.000-6.000 etnisk danske muslimer i Danmark

Muslimer i Danmark

Det skønnes at muslimer i Danmark kommer fra forskellige lande. Hovedparten af disse kommer fra følgende 15 lande: Tyrkiet, Irak Pakistan, Bosnien/Eks-Jugoslavien/Makedonien, Somalia, Iran, Libanon, Afghanistan, Marokko, Syrien, Jordan, Egypten, Kuwait, Algeriet og Tunesien. I 2006 var der omkring 203.000 muslimer i Danmark. Antallet af “moskeer” i Danmark er omkring 115

Kulturforskelle

Muslimerne i Danmark har som nævnt rødder i alverdens lande. Det betyder, at der er store kulturelle forskelle indenfor gruppen af muslimer i Danmark. Man kan hævde, at eftersom det er så stor national, sproglig og geografisk spredning mellem muslimerne i Danmark, er kulturforskellene indenfor gruppen langt større end indenfor det etniske danske samfund. Faktisk kan man finde eksempler på, at kulturforskellen mellem etnisk dansk kultur og en gruppe muslimers kultur er tættere end for to grupper indenfor den muslimske befolkning. En bosnisk muslim og en etnisk dansker kan på mange punkter have mere kulturel fællesskab end den bosniske muslim og en muslim fra Ghana.

Der er naturligvis en vigtig fællesnævner på tværs af disse nationaliteter, som er den grundlæggende tro på Islam,

Muslimers praksis

Islam Her er religionen ofte mere synlig, og udgør en væsentlig del af personens identitet. Religiøs praksis som bøn og faste opretholdes, ligesom moralske forskrifter også forsøges opretholdt. Troen på Gud er central i tilværelsen

https://www.youtube.com/watch?v=BPHyGkFHQTI

https://www.youtube.com/watch?v=EgheaLAztQw
Top Svar Citer
#19899 - 22/11/2015 22:22 Re: hvorfor denne måde ........ ????? [Re: somo]
Arne Thomsen Online   content
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5945
Sted: Sydsjælland
Hej Somo.

Så ligger det nu helt klart, at du bekender dig til Hizb-ut-Tahrir, siden du linker til dem, uden at fravælge dem.
Citat:
Hizb ut-Tahrir opfordrer muslimer til at vælte deres regeringer og kalder til bevæbnet jihad mod Israel og resten af Vesten. Partiet opfatter selvmordsbomber som "legitime martyrhandlinger".
Man respekterer ikke - som det fremgår - vestligt demokrati, som vi f.eks. har det i Danmark, men stræber i stedet efter et kalifat.
Citat:
Kalifat er en islamisk statsform, der samler alle verdens muslimer under en og samme politiske enhed, regeret af en leder kaldet Kaliffen. Kaliffen baserer sin autoritet på en arv af profeten Muhammeds styre. Indenfor Sunnisme bør han vælges af kalifatets indbyggere eller deres repræsentanter, og ifølge Shiisme bør han vælges blandt imamer tilhørende Muhammeds efterkommere af Ahlul Bayt.
Det er jo fair nok at vælge sådan for sit eget vedkommende, hvis dét er ens overbevisning, men at søge at omstyrte statsformen i Danmark - mod vi andres vilje - som det jo åbenlyst er jeres hensigt - vil jeg kæmpe imod med samme vilje og styrke, som da Danmark sidst - 1940-45 - var udsat for et angreb på vores demokrati.
Citat:
Demokraterne kan ikke paa Forhaand fraskrive sig Retten til at sætte haardt mod haardt, og Diskussionen bør derfor ikke dreje sig om, hvilke Midler Demokratiet kan tillade sig at anvende, men kun om, hvilke Midler det i en given Situation er nødvendigt at anvende for at sikre dets Bestaaen og dets Udvikling. Til Afgørelse af Uenighed mellem Demokratiets Tilhængere indbyrdes er Oplysning, Forhandling og Afstemning de eneste tilladte Metoder; men overfor sine Modstandere maa Demokratiet have Ret til at give raat for usødet. Overfor Falskspillere har man ingen Forpligtelse til at overholde Spillereglerne, og truer de med at gaa over til Haandgribeligheder, maa man værge sig som man bedst kan. Maskinpistolangreb kan desværre ikke slaas tilbage med Stemmesedler.
Sagen er, at jeg er tilhænger af religionsfrihed - men ikke af religionsdiktatur - som I muslimer åbenbart er.

Mit gæt er, at langt de fleste muslimer i Danmark ikke ønsker at omstyrte vores demokrati - til fordel for et imam-styre, der hævder at kende islam's Gud's vilje.

Mit gæt er, at den måde, du og andre fører jer frem på i medierne, ansporer til forfølgelse - ikke blot af jer, men af alle i de muslimske lovlydige mindretal i Danmark og andre europæiske lande på en måde, de ikke har fortjent.

Der kan uden tvivl siges meget godt om islam, men dét I laver her, tror jeg ikke, I undgår at få vurderet som en krigsforbrydelse - eller opfordring dertil - og som før eller siden vil blive gengældt "råt for usødet".

I er ikke den første religion, der fejlagtigt har troet, at I har ret til at bestemme over andre mennesker - i jeres tilfælde via jeres imam-styre.

Bliver I dog ikke klogere?

Trist at se jeres profets åbenbaringer blive forvaltet, som I gør det.

Arne.
Top Svar Citer
#19912 - 24/11/2015 08:27 Re: hvorfor denne måde ........ ????? [Re: Arne Thomsen]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 838


Islam betyder bogstaveligt "underkastelse". Islam er tilfredshedens, sikkerhedens og fredens religion. Disse principper er så almindelige i en muslims liv, at når han standser for at bede namaz (bøn), skærer han alle bånd til verden over, bøjer sig og kaster sig ned for Gud, og står derefter med hænderne foldede i respekt. Når han kommer ud fra bønnen, er det som at begynde på et nyt liv. Han afslutter bønnen ved at hilse dem på sin højre og venstre side, ønske dem sundhed, sikkerhed og fred, hvorefter han går og er sammen med andre mennesker. I Islam betragtes det som noget af det mest lykkebringende at hilse på andre og ønske dem fred. Da Profeten Muhammad (fvmh) blev spurgt om: "Hvad er den mest lykkebringende handling i Islam?" svarede han: "At give mad til andre og hilse på alle, man kender og ikke kender."

Beskyldninger om Terrorisme

Det er en stor skam, at Islam, som hviler på disse grundpiller, af andre ses som det samme som terrorisme. Dette er en kæmpemæssig historisk fejltagelse, fordi, som vi understregede ovenfor, for et system, der er baseret på fred og sikkerhed at blive tilknyttet terrorisme, viser først og fremmest, at de mennesker intet ved om Islams ånd og er ude af stand til at fatte den med deres egne sjæle. Man bør søge Islam gennem dens egne kilder og dens egne sande repræsentanter gennem historien og ikke gennem en lille minoritets handlinger, som misrepræsenterer den.


Jihad i Islam

Jihad er en del af Islam, der baserer sig på visse bestemte principper, der retter sig mod at fjerne enhver ting, der hindrer forsvaret eller ophøjelsen af Guds navn. Vi kan citere talrige eksempler fra historiens løb, der forbindes med dette emne. Som nation opstillede vi forsvarsværker som Canakkale og Trablusgarp på mange fronter. Havde vi ikke gjort dette, ville vi have sagt til de fjender, der havde lyst til at besætte vort land: "I er kommet for at gøre os civiliserede. Det er venligt af jer. Velkommen Se, I har taget soldater med!" Der vil altid være strid; det er en uundgåelig realitet i menneskeheden. Men de vers i Koranen, der blev åbenbaret for Muhammad (fvmh), der udspecificerer betingelserne for Jihad, misfortolkes af andre til at betyde hovedformålet med Islam, er ude af stand til at etablere en balance mellem de brede og finere punkter, og dette, når det sammenholdes med den kendsgerning, at de er opslugt af had, får dem til at misrepræsentere Islam,Der er naturligvis undtagelser, men tyrkernes fortolkning af Islam er meget positiv. Hvis vi kan udbrede en forståelse af Islam, der repræsenteres af kærlighedens søjler, såsom Mevlana og Yunus Emre, udover den ganske verden, og hvis vi kunne få deres budskab om kærlighed, dialog og tolerance ud til de mennesker, der tørster efter dette budskab, da ville mennesker fra hele verden komme løbende ind i armene af den kærlighed, fred og tolerance, vi repræsenterer.

Islams tolerance er så omfattende, at Profeten (fvmh) specifikt forbød selv udtalelser, der kunne støde mennesker. På trods af Muhammads selvopofrende arbejde, blev Abu Jahil aldrig muslim, og døde som et vrag. Faktisk betyder navnet Jahil "uvidende". Faktisk brugte denne uvidende og rå mand hele sit liv på at være Profetens (fvmh) fjende, og hans holdning er blevet muslimernes sekundære karaktertræk. Når dette er sagt, kort efter erobringen af Mekka, begyndte Abu Jahils muslimske søn at sige ting i forsamlingerne imod sin far, og blev irettesat af Profeten (fvmh) for at gøre sådan.

Respekt for Menneskeheden

I en anden Hadith (fortælling om Profetens (fvmh) ord og gerninger), sagde Muhammad, at det var en af de store synder at bande mod nogens fader eller moder. De spurgte ham om folk nogensinde bandede ad deres svigerforældre. Han svarede, at hvis nogen bander over en andens fader eller en andens moder, forårsager han, at der bliver bandet over hans egen mor eller far og er således faktisk selv skyld i at bande over dem.

Mens Profeten (fvmh) strakte sig uhyre langt for at vise andre respekt, betyder den kendsgerning, at folk i vore dage citerer religionen, når de provokerer andre, at de ikke har forstået deres Profet på rette måde. Dette fordi, der ikke er plads til had og fjendskab – hverken i Islam eller i Muhammads (fvm) mangefarvede verden.

Guds Tjenere

Når vi læser i Koranen, ser vi, at den hele vejen igennem er baseret på tilgivelse og tolerance. I passagen "Imrans Hus" i Koranen står der: `De, som gav godgørende i lethed og retlinethed, og de, som tilbageholder deres vrede og tilgiver menneskene; og Gud elsker de, der gør godt mod andre.´ (3:133) Lad os forklare yderligere. Du støder på en begivenhed, der bringer dit blod i kog; for eksempel at folk har bandet ad dig og fornærmet dig. Du bør, så godt du kan, opføre dig uantastet og uden at reagere. Koranen beskriver, hvordan folk med god moral burde opføre sig, selv på tidspunkter, hvor man bare har lyst til at eksplodere: "De er så storslåede mennesker, at når de står over for begivenheder, der ville drive dem til vanvid, nedsvælger de deres vrede, som var det en torn, og de vender et blindt øje til andres fejl." De arabiske ord i denne passage har stor betydning. "Kezm" betyder at nedsvælge noget, der ikke kan svælges; mens Kazim betyder nogen, der svælger sin vrede.

I en anden passage siger Gud til Sine følgere: "Og de, der ikke bekræfter det, der er falskt, og når de går forbi noget, der er forfængeligt, går de forbi med ære" (25:71)

En Islamisk Model

Når vi betragter Profetens (fvmh) ophøjede liv, ser vi, at han praktiserede alt det, han prædikede i Koranen. For eksempel da én kom og tilstod hor og bad om at blive renset for sine synder, uanset hvad straffen måtte være, sagde Profeten (fvmh): "Gå hjem og angr. Der findes ingen synd, Gud ikke tilgiver." En anden Hadith fortæller, hvordan en person kom til Profeten (fvmh) og beklagede sig over, at en anden stjal fra ham. Men lige før straffen skulle fastslås, vendte manden sig og tilgav tyven, og til dette sagde Muhammad (fvmh): "Hvorfor gjorde du ikke dette til at begynde med?"

Så når alt dette undersøges i detaljer fra deres egne kilder vil man se, at den model, der bruges af dem, der behandler andre med had og fjendskab, hvis modstand mod muslimer, jøder og kristne udover dem selv er blevet skærpet med vrede, og som sjofler dem ved at kalde dem vantro, slet ikke hører til Islam. Som vi påpegede ovenfor, er Islam en kærlighedens og tolerancens religion. Muslimerne er kærlighedens og medfølelsens livvagter, de frastødes af alle terrorhandlinger og har renset deres legemer for al hadsk og fjendtlig adfærd.

se her
https://www.youtube.com/watch?v=oDg6xDOHeOY

https://www.youtube.com/watch?v=wmsCxoIIy5s

https://www.youtube.com/watch?v=lhSYPEHi_JQ
Top Svar Citer
annonce
Side 5 af 8 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >


Seneste indlæg
Hvad HansKrist dog skriver
af Hanskrist
15/06/2021 14:54
Gud Helligåndens Indflydelse.
af ABC
15/06/2021 14:29
Er der selvmodsigelser i Bibelen?
af Jørgen Primdahl
14/06/2021 13:41
Gennemsigtighed og troværdighed af faktiske fakta
af somo
14/06/2021 07:28
Åndelig Føde
af Gerth
14/06/2021 03:03
Nyheder fra DR
Kæmpe betonfabrik på Lolland skal gør..
15/06/2021 13:52
Hidsig variant udskyder Englands genåbn..
15/06/2021 13:15
Danmark er i verdensklasse, når det gæ..
15/06/2021 13:00
Mundbinds-forvirret? Ekspert kalder komm..
15/06/2021 10:56
Slagtilbud til politikerne: Vi forærer ..
15/06/2021 10:52
Nyheder fra Religion.dk
Skal muslimer kompensere, hvis de ikke k..
14/06/2021 06:00
Hvordan strukturerer man som muslim sin ..
07/06/2021 06:00
Er Bibelens mytiske væsener en styrke e..
07/06/2021 06:00
Hvad er den bedste udgave af Koranen på..
31/05/2021 06:00
Meditationsapps er populære. Men har de..
27/05/2021 06:00