annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 15647403
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 2379295
Et andet syn 1988768
Jesu ord 1521932
Åndelig Føde 1510897
Galleri
Limfjorden, Strandparken Nørresundby
Hvem er online?
2 registrerede Arne Thomsen ,(1 usynlig), 206 gæster og 32 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 32 af 36 < 1 2 ... 30 31 32 33 34 35 36 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#43020 - 29/02/2024 14:07 Hvem vil være muslim... [Re: somo]
ABC Offline
veteran
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 5420
Sted: Vanløse
Namaskaram...

Husk det med citaterne...

https://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-islam/bederetningen-%C3%A6ndres

Når vi begynder at undervise om islam, så skal du bare se, hvad der sker med konverteringerne i Danmark...

https://www.korankaffe.dk/

De kristne har også meget at lære...

http://www.trosfrihed.dk/debat/ubbthreads.php/topics/42981/Kaerlighedsbevaegelsen.html#Post42981

Kom op på bjerget...
Your friend forever

Krishna

PS: Kongen står fast...
_________________________
I Vandrer mod Lyset står der, at kun de tålmodige er brugbare, og det kan jeg godt følge...
Top Svar Citer
#43032 - 29/02/2024 22:26 Re: Hvem vil være muslim... [Re: ABC]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 1453
Kære læsere


Du skal studere islam i specialiserede islamiske centre og ikke fra anti-islamiske steder

Det lader til, at der er nogle mennesker, der vildleder læseren til at tro, at de elsker profeten Muhammed, fred være med ham, men hurtigt falder deres maske, og det bliver klart for dig, kære læser, hvor ivrige de er efter at fordreje omdømmet til Profeten Muhammed og den islamiske religion, bevidst eller uvidende.Hvis islam er, som de siger, hvorfor forlader folk kristendommen og omfavner islam, mens antallet stiger snarere end falder?


de implementerer en dagsorden tildelt af kirken med en håndfuld falske mistanker mod islam. Dette er deres job
De kender ikke islams oprindelse eller årsagen til versenes åbenbaring, heller ikke den sande historie eller Koranens originalsprog. "Og de er heller ikke lærde af komparativ religion."

Lær og studere islam fra dens originale kilder i specialiserede islamiske centre, først og fremmest,


I stedet for at bekæmpe islam og kaste billige kirkelige mistanker forberedt på forhånd for at vildlede folk og holde dem væk fra sandheden.


2-


nogen fortalte mig
Tak for din venlige besked om muslimer. Min kone og jeg har set på mange forskellige religioner gennem årene. Vi voksede begge op katolik og fandt det meget mangelfuldt. Vi startede vores søgen efter den rette Gud og tilbedelse for at inkludere såkaldte protestantiske religioner, Self Realization Fellowship, studier af nogle østlige religioner, gik endda til undervisning i hebraisk og studerede jødedom (som vi fandt ud af at mangle i troen på noget som helst efter døden Heldigvis giftede vores yngste datter sig med en egypter, og for første gang, i en alder af 70, blev vi introduceret til islam, den eneste sande religion, vi nogensinde havde kendt.Simpelt og meget ligetil, som førte os på en lige vej.Islams ustoppelige fremgang på uventede steder


https://www.youtube.com/watch?v=5KGgllyG8JI


3-

Uden en forankring i universelle principper kan disse valg gå i den ene retning i dag og en stik modsat i morgen. Uden retning er alle retninger lige gyldige eller lige ugyldige. En majoritet kan normsætte hvad som helst og kan gøre hvad som helst til noget odiøst. Uden retning og principper er intet i grunden utænkeligt, både hvad angår det gode og hvad angår det onde. Ondskab kan blive tilladt, normsat og endda tilskyndet til, hvis samfundet og stærke individer ønsker det, og det gode og det gavnlige kan blive forbudt og ulovligt på samme måde. Hvilken vægt bør vi veje vores beslutninger på?

Yderligheder

Historisk er mennesket gået vidt, både til den ene yderlighed og til den anden yderlighed. På den ene yderfløj var for eksempel den asketiske brahmanisme i Indien og de selvudslettende munkeordner fra kristendommen. Det er en yderlighed at feje foran sig for ikke at komme til at træde på et lille dyr eller insekt, at afholde sig fra god mad, at afholde sig fra kærlighed og fra at stifte familie og med fortsæt at undgå enhver fornøjelse i livet. De kristne munkeordner som talte tusindvis af medlemmer, og som kulminerede i middelalderen, betragtede det som en synd at vaske sine fødder; at tage et bad var forbundet med stor synd og anger.

På den anden yderfløj var fx den mazdakiske filosofi i Persien, som advokerede for absolut frihed og tillod folk at tage, hvad de ønskede, og gøre, hvad de ville, selv hvis det overskred de basale menneskelige normer. I nyere europæisk historie kender vi til, at samfundet ikke betragtede kvinder og sorte som mennesker, men dyr. Der var ingen straf eller repressalie for at gøre, hvad man ville med dem. Forfølgelsen af jøderne blev normsat i flere samfund, i både Øst- og Vesteuropa, før og under Anden Verdenskrig.

Social retfærdighed

Et af Allahs største goder til menneskeheden er at etablere de grundlæggende universelle principper for, hvad der er tilladt (“halal“) og forbudt (“haram“). Fundamentet, som denne sondring mellem, hvad der er tilladt og ikke tilladt, hviler på, er social retfærdighed. Denne sociale retfærdighed er en vægtning mellem modstridende interesser, såsom mellem gruppe og individ, menneske og medmenneske, mand og kvinde, mand og hustru, forældre og børn, rig og fattig, magthaver og undersot, stærk og svag, gammel og ung, ven og fjende, menneske og Gud, menneske og dyr, menneske og natur etc.

Islam afviser yderligheder og ekstremisme.

Allah beskriver Islams lære som “vejen i midten”.
– Koranen 3:110

Den sociale retfærdighed som Allah har belært os om, er vægten, som vores valg gennem livet bør vejes på.

Tilladelighed

Det første princip, som islam etablerede for den sociale retfærdighed er, at de ting Allah har skabt og den gavn og nytte, som kan afledes af dem, er til brug for mennesket og derfor tilladt. Intet er forbudt, undtagen hvis Skaberen eksplicit forbyder det. I islam er sfæren for de forbudte ting meget begrænset, mens sfæren for de tilladte ting er uendelig. Dette princip gælder ikke blot ting og genstande, men også alle menneskelige handlinger og opførsel.

Alternativer

En af de smukke ting i islam er, at der kun forbydes de ting, der er unødvendige og undværlige, mens det samtidigt tilbyder alternativer, som er bedre og ofte nemmere for mennesket:

Allah har forbudt at søge varsler (ved fx kort, horoskoper, tal etc.); men har foreskrevet et alternativ i form af en bøn til Allah for at søge Hans vejledning.

Han har forbudt renter; men har tilskyndet til profitdeling i forretninger.

Han har forbudt gambling; men har tilladt konkurrencer, som er gavnlige.

Han har forbudt samvær uden for ægteskab, lav moral og homoseksualitet; men har belønnet ægteskab.

Han har forbudt drikke, der forgifter sindet; men har givet os så mange andre delikate drikke, som vi kan nyde, og som er gavnlige for kroppen og sindet.

Han har forbudt blod, kød fra selvdøde dyr og bestemte andre dyr; men frembragt uendelig mange andre dyr til føde.

Og Han har forbudt løgn, misundelse og bagtalelse; men belønnet sandhed, uselviskhed og det at holde et ondt ord tilbage.

Mennesket er skabt rent

Ifølge Koranen er mennesket – mand og kvinde – skabt af Allah i en god og ren tilstand og fri af synd. Et barn fødes fuldstændigt uskyldigt og bærer ikke synd eller skyld fra sine forældre og forfædre. Det er ren af natur og starter sit liv med en ren tavle. Det behøver derfor – ligesom resten af skabelsen, dyr, planter og universet – blot at følge sin natur for at være i harmoni med Allah.

Det gode og det onde

Mennesket har en indbygget moralsk sans, skænket af Allah – et etisk kompas – som hjælper det med at skelne mellem, hvad der er sandt og godt, og hvad der er falsk og ondt. Dette kompas, som vi også kalder samvittighed, ligger altså i vores natur. Det “gode” er det, der behager Allah, og derfor til fordel


👈 unge jøder i Amerika 🇺🇸 konvertere ☝️ til islam

https://www.youtube.com/watch?v=kTnW7rr-22M

DEN AMERIKANSKE HÆRKOMMANDOREN konverterede til islam
https://www.youtube.com/watch?v=e_5jsZAhZNU
Top Svar Citer
#43033 - 29/02/2024 22:34 Re: Hvem vil være muslim... [Re: somo]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 1453


Profeten Jesus


Når muslimer siger, at Moses og Jesus var Guds profeter og er højt respekterede af muslimerne, tror kristne og jøder at der stikker noget under. Til en paneldebat på tv mellem kristne og muslimer sagde værten konkluderende [1]:


“Vi må nok sige, at diskussionen her lige nu er, at der er noget mere imødekommenhed fra islamisk side til grundlæggeren af kristendommen end der er fra kristen side for grundlæggeren af islam.”
Mange kristne, der hører om islams syn på Jesus (fred være med ham), bliver positivt overraskede, men er samtidig skeptiske fordi de tror, at muslimerne prøver at være imødekommende overfor dem, så de kristne til gengæld vil være mere imødekommende overfor Muhammad (fred være med ham) og islam. Vi kan ikke bebrejde dem denne skepsis. Der er gået århundreder lang “programmering” forud, og mange er opdraget til at tænke det værste om Muhammad og hans religion.


Koranen om kristne

Om kristne siger Koranen til muslimerne:
“… og nærmest blandt dem i kærlighed til de troende [muslimerne], vil du finde dem, der siger: ‘Vi er kristne’; fordi der blandt dem er mænd, der hengiver sig til lærdom, og mænd, der har vendt denne verden ryggen og som ikke er arrogante.”
– Koranen 5:82
Som Thomas Carlyle sagde om sine medkristne for mere end halvanden hundrede år siden: “Løgnene som den velmenende iver har næret om denne mand [Muhammad], er kun en skændsel for os selv”.


Jesus i Koranen
Når en muslim nævner Jesu navn (på arabisk “Isa”, fred være med ham), vil han betragte det som uhøfligt og tegn på manglende maner ikke at tilføje ‘fred være med ham’ efter hans navn. Profeten Jesus er nævnt ved navn femogtyve gange i Koranen. Det er fem gange mere, end profeten Muhammad er nævnt.


“Vi skænkede Jesus, Marias søn, klare tegn og styrkede ham med den hellige ånd.”
Englen sagde “Hør Maria! Gud giver dig gode nyheder om et ord fra Sig. Hans navn skal være Jesus Kristus, Marias søn. Han skal være æret i denne verden og i det hinsides, og i selskab med dem der er tættest på Gud.”
“Og i deres (profeternes) fodspor sendte Vi Jesus, Marias søn …”
“Og Zakarias og Johannes og Jesus og Elias; alle var blandt de retledte.”
– Koranen 2:87, 3:45, 5:49, 6:85


Jesus nævnes også med respekt som “Marias søn” (ibne Maryam), som Kristus og Messias (Masih), som Allahs tjener (Abd-Allah), og Allahs budbringer (Rasul-Allah).
Jesu fødsel
Historien om Maria og Jesu fødsel er beskrevet i Koranen i kapitlet ved navnet “Maria”:


“Og nævn i bogen Maria, da hun trak sig tilbage fra familien til et sted mod øst. Hun afskærmede sig fra dem. Så sendte Vi til hende Vores engel, og han åbenbarede sig for hende i en mandeskikkelse.
Hun sagde: ‘(Kom ikke nær) jeg søger tilflugt mod dig hos (Allah) den Mest Barmhjertige, hvis du frygter Allah!’


Han sagde: ‘Jeg er kun en budbringer fra din Gud og er kommet for at meddele dig om en gave, som er en hellig søn.’
Hun sagde: ‘Hvordan skal jeg have en søn, når ingen mand har rørt mig og jeg ikke er ukysk?’Han sagde: ‘Sådan vil det ske. Din Gud har sagt, at det er nemt for Mig; og Vi ønsker at statuere ham som et tegn til menneskene og som en barmhjertighed fra Os. Det er en allerede afgjort sag.’
Da hendes graviditet begyndte, trak hun sig tilbage til et ensomt sted. Og fødselsveerne drev hende til en palmelund.
Hun skreg af smerte: ‘Bare jeg dog var død inden dette! Bare jeg dog var glemt og forgået!’Men en stemme sagde til hende: ‘Sørg ikke! For din Gud har forberedt et sted for dig her. Og ryst palmerne mod dig, og friske dadler vil falde til dig. Og spis og drik og vær ikke bekymret. Hvis en person nærmer sig, så sig: Jeg faster for (Allah) den Barmhjertige, så i dag vil jeg ikke tale med noget menneske.’


Endelig bragte hun barnet til sit folk, bærende ham i sine arme.
De sagde: ‘Hør Maria! Du bringer noget forunderligt! Hør Arons søster, din far var ikke en ond mand, og din mor var ikke ukysk!’
Men hun pegede blot på barnet.De sagde: ‘Hvordan skal vi tale til et barn i vuggen?’
Han (barnet) sagde: ‘I sandhed er jeg Allahs tjener. Han har åbenbaret for mig og udnævnt mig til profet.
Og Han har velsignet mig, hvor end jeg går, og har beordret mig til at bede og give almisse, så længe jeg lever.
Han har skænket mig kærlighed til min mor, og ikke ligegyldighed eller en ulykke for hende.
Så fred være med mig den dag jeg blev født, den dag jeg dør, og den dag jeg skal genopstå igen.’
Sådan var Jesus, Marias søn, det er den sande beretning, hvorom de uvidende skændes.


Det er ikke passende for Allah, at Han skulle få Sig en søn. Ophøjet være Han! Når han beslutter en sag, siger Han blot ‘bliv’ og det er.”
– Koranen 19:16- 35
Koranens fremstilling af Jesus forkaster utvetydigt begrebet om ‘treenighed’, Jesu ‘guddommelighed’ eller at han skulle være den ‘guddommelige søn’. I islam anses Jesus som en af Allahs store profeter. Koranen gør det klart, at Jesu undfangelse uden en far ikke gør Jesus til Guds søn, og nævner i denne henseende Adam (fred være med ham), som blev skabt af Allah uden en far og en mor.
Maria i KoranenSom det ses, er også Maria, Jesu mor, fred være med hende, en af de største personligheder i islam. Et kapitel i Koranen er opkaldt efter hende, Surah ‘Maryam’. Her finder vi også historien om Jesu fødsel og de første mirakler som nævnt ovenfor. Her er, hvilken status Allah giver Maria:
“Og da englene sagde: “O Maryam! Sandelig, Allah har udvalgt dig, gjort dig ren, og udvalgt dig frem for alle universets kvinder”.”
– Koranen 3:42
Maria var fra Imrans slægt, det er hendes familie og slægt, som navnet på dette kapitel i Koranen henviser til.Største personligheder i islam
Som andre profeter udførte Jesus også mirakler. For eksempel gav han liv til de døde og helbredte de blinde og spedalske. Men han gjorde det altid klart, at det hele var fra Allah. Ifølge Koranen blev han sendt til Israels børn; han bekræftede Torahens gyldighed, som var blevet åbenbaret til Moses, og rensede ud i de påskrifter og forbud, som præsterne selv havde fjernet eller tilføjet i troen.
Det jødiske præsteskab afviste imidlertid hans forkyndelser. De konspirerede imod hans liv, og efter deres egen beretning korsfæstede og dræbte de ham. Men Koranen gendriver denne opfattelse og siger, at de hverken dræbte eller korsfæstede ham, men at “det så sådan ud for dem”. Der er et vers i Koranen, som antyder, at Jesus kommer tilbage, og at alle kristne og jøder, sammen med muslimerne, vil tro på ham inden han dør efter sin genkomst. Dette støttes også af profeten Muhammads udtalelser.Moses, Maria og Jesus
Det er bemærkelsesværdigt, at på trods af halvandet tusinde års krige, konflikter og religiøse konfrontationer, som allerede startede under Profetens levetid, har muslimer den dag i dag bevaret en upåvirket respekt for Moses, Maria og Jesus, som Profeten Muhammad lærte dem det. Ingen vil betragte sig som muslim uden denne respekt og plads i hjertet for disse store personligheder.
KilderOversat og bearbejdet fra [1] Christ (peace be upon him) in Islam, Ahmed Deedat 1985 og [2] Prophethood in Islam, World Assembly of Muslim Youth.


https://www.islam.dk/jesus-i-islam/
Top Svar Citer
#43037 - 01/03/2024 14:24 Re: Hvem vil være muslim... [Re: somo]
ABC Offline
veteran
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 5420
Sted: Vanløse
Namaskaram...

Går det hele som planlagt...

http://www.trosfrihed.dk/debat/ubbthreads.php/topics/42981/Kaerlighedsbevaegelsen.html#Post42981

Når vi begynder at undervise om islam, så skal du bare se, hvad der sker med konverteringerne i Danmark...

https://www.korankaffe.dk/

Kom op på bjerget...
Your friend forever

Krishna

PS: Kongen står fast...
_________________________
I Vandrer mod Lyset står der, at kun de tålmodige er brugbare, og det kan jeg godt følge...
Top Svar Citer
#43042 - 02/03/2024 21:55 Re: Hvem vil være muslim... [Re: ABC]
somo Offline
bor her
Registeret: 14/07/2012
Indlæg: 1453

Koranens Mirakler


Fingeraftrykket:

Mens det i Koranen bliver fortalt, at det er nemt for Allah (swt) at bringe mennesket til livet efter døden, er fingeraftrykkene af mennesket specielt fremhævet.

“Tror mennesket at Vi ikke kan samle dets knogler? Nej, Vi er sandelig i stand til at sammenføje dets fingerspidser på perfekt vis.” [Surat al-Qiyama (75), vers 3-4]

Eftertrykket på fingeraftryk har en meget speciel betydning. Dette er fordi enhvers fingeraftryk er unikke. Alle som lever eller som nogensinde har levet i denne verden har et sæt af unikke fingeraftryk.

Det er også grunden til at fingeraftryk er accepteret som en meget vigtig identifikationskilde, eksklusiv for dens ejer, og brugt til dette formål overalt i verden.

Men hvad der er vigtigt er, at denne egenskab som fingeraftrykket besidder, først blev opdaget i det senere 19. århundrede. Før da, opfattede folk fingeraftryk som almindelige kurver uden nogen speciel vigtighed eller mening. I Koranen derimod, pointerer Gud til fingerspidserne, hvilket ikke optog nogens opmærksomhed på det tidspunkt og påkalder vores opmærksomhed til deres vigtighed – en vigtighed som dog først kunne blive forstået i vores tid.

Jern/Hadid

Her er endnu et element som er fremhævet i koranen:

Jern er et element, der er særligt fremhævet i Koranen. I Surat al-Hadid, som betyder Jern, står der:

“Og vi har sendt jernet ned, i hvilken der er en mægtig styrke (i krigs henseende) og (også) mange fordele for menneskeheden.” [Surat al-Hadid (57), vers 25]

Formuleringen “sendt jernet ned” er specielt brugt for jern i verset, det kunne tænkes at have en metaforisk betydning for at forklare at jern er givet til menneskets tjeneste. Men når vi tager den bogstavelige betydning af ordet i betragtning, som er fysisk at blive sendt ned fra himlen, bliver vi klar over at dette vers antyder et meget vigtigt videnskabeligt mirakel.

Dette er fordi moderne astronomiske fund har konkluderet at metallet jern, som er fundet i vores verden er kommet ned fra de gigantiske stjerner i det ydre rum.

De tunge metaller i universet produceres i de store stjerners atomkerne. Vores solsystem har dog ikke en passende struktur til at kunne producere jern selv. Jern kan kun blive produceret i meget større stjerner end solen, hvor temperaturen når et par hundrede millioner grader. Når mængden af jern overskrider et vist niveau i en stjerne kan stjernen ikke længere klare det og ender med at eksplodere, i hvad der kaldes en nova eller en supernova. Som resultat af denne eksplosion, spredes meteorer der indeholder jern, i universet og de bevæger sig gennem rummet indtil de tiltrækkes af et himmellegemes tyngdekraft.

Alt dette viser at metallet jern ikke blev formet på jorden, men blev båret fra eksploderende stjerner i rummet via meteorer og blev sendt ned til jorden præcis som der er forklaret i verset. Det er klart at denne kendsgerning ikke kunne være videnskabeligt kendt i det syvende århundrede, da Koranen blev åbenbaret.

“Og vi har sendt jernet ned, i hvilken der er en mægtig styrke (i krigs henseende) og (også) mange fordele for menneskeheden…” [Surat al-Hadid (57), vers 25]

Endvidere indeholder det 25. vers af Surat al-Hadid, som refererer til jern, to interessante matematiske koder. Surat al-Hadid er den 57. Surah i Koranen. Den numeriske værdi af ordet “Al-Hadid” på arabisk, i andre ord Abjad, er det samme nummer: 57. Den numeriske værdi af ordet “Hadid” alene er 26, og 26 er atomnummeret af jern.

Havet

En af verdenshavenes egenskaber, som på det seneste er blevet opdaget, er beskrevet i et af Koranens vers.

“Han har sluppet de to have løs, som (saltvand og ferskvand) mødes. Mellem dem er der en barriere, som ingen af dem kan overskride.” [Surat ar-Rahman (55), vers 19-20]

Denne egenskab af havene der konvergerer sammen og ikke blander sig med hinanden, er for kun lidt tid siden blevet opdaget af havforskere. På grund af en fysisk kraft kaldet overfladespændingen, mikser vandet af to have, som er naboer til hinanden, sig ikke. Forårsaget af densitetsforskellen af vandene, forhindrer det overfladespændingen, vandene fra at blande sig med hinanden ligesom, hvis der er en tynd væg i mellem dem.

Den interessante side af det, er at i en periode hvor folk ikke havde nogen viden om fysisk overfladespænding eller havforskning; var dette afsløret i Koranen.

Bjergene

Koranen leder opmærksomheden hen til en meget vigtig geologisk funktion af bjerge.

Allah (swt) siger:

“Og Vi anbragte på jorden befæstede bjerge, så den ikke skulle ryste…” [Surat al-Anbiya (21), vers 31]

Som det er bemærket, er det i verset angivet at bjerge har den funktion, at forhindre rystelser på jorden.

Denne kendsgerning var ikke kendt af nogen, da Koranen blev åbenbaret. Den blev bragt frem for nyligt, som resultat af moderne geologiske fund.

Ifølge disse fund, så opstår bjerge som resultat af bevægelser og kollisioner af massive plader, der udgør jordens skorp. Når to plader kolliderer, glider den stærkere ind under den anden, og den på toppen bøjer sig og former højder og bjerge. Laget under, fortsætter under jorden og laver en dyb ekstension nedad. Det betyder at bjerge har en portion der udstrækker sig nedad, så stor som deres synlige portion på jorden.

I en videnskabelig tekst, beskrives bjerges struktur på denne måde

“Hvor kontinenter er tykkere, som i bjergområder, synker skorpen dybere i kappen.”

I et vers er denne rolle som bjerge spiller, påpeget gennem en sammenligning med “pløkker”.

“Har Vi ikke gjort jorden til et leje. Og bjergene til teltpløkke?” [Surat an-Naba (78), vers 6-7]

Bjerge nagler pladerne på jordens skorp sammen, ved at strække sig over og under jordens overflade ved sammentræfningspunkterne af disse plader. På denne måde fæstner de jordens skorp og forhindrer den i at drive over magmalaget eller blandt dets plader.

Man kan sammenligne bjerge med søm, der holder træstykker sammen.

Denne funktion af bjergene defineres i videnskabelig litteratur med begrebet “isostasi”. Og hvad betyder isostasi?

Isostasi: Generel ligevægt i jordens skorp fastholdt af en bøjelig strøm af klippemateriale under overfladen under tyngdevirkningens pres.

Denne afgørende rolle af bjerge der blev opdaget af moderne geologi og seismisk forskning, var afsløret i Koranen århundreder siden, som et eksempel på den overlegne visdom i Allah (swts) skabelse.https://islamindeks.wordpress.com/2007/09/23/koranens-mirakler/Kartelchefer er bedøvede, hvordan islam ændrer sine medlemmer!

https://www.youtube.com/watch?v=jush-Mgo8oc&t=4s
Redigeret af somo (02/03/2024 21:56)
Top Svar Citer
annonce
Side 32 af 36 < 1 2 ... 30 31 32 33 34 35 36 >


Seneste indlæg
Tanker - idéer - visioner.
af Arne Thomsen
18/04/2024 13:44
Til papirkurven?
af Arne Thomsen
18/04/2024 13:00
Er der noget nyt under solen...
af ABC
17/04/2024 15:12
Eid-Al-Fitr
af somo
16/04/2024 18:49
Ramadan-måneden
af somo
16/04/2024 18:47
Nyheder fra DR
WHO udtrykker 'enorm bekymring' over fug..
18/04/2024 13:33
33-årig mand anholdt for at have solgt ..
18/04/2024 13:26
Skade til badmintonprofil tvinger kvinde..
18/04/2024 13:12
Forfatter får ikke udleveret sine dagb..
18/04/2024 12:53
Askesky fra vulkanudbrud tvinger indones..
18/04/2024 12:12
Nyheder fra Religion.dk