annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 15131359
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 2356624
Et andet syn 1967775
Jesu ord 1510330
Åndelig Føde 1338555
Galleri
Et historisk fly, man helst vil glemme.
Hvem er online?
1 registreret Arne Thomsen 160 gæster og 160 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#37581 - 15/11/2022 23:28 At elske livet
Arne Thomsen Online   content
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 7128
Sted: Sydsjælland
Som barn tog min morfar mig engang en søndag eftermiddag med i Det kgl. Teater til operaen Tosca.
Handlingen er en længere historie, men dét der greb mig var scenen, hvor helten om natten siger farvel til livet, fordi han skal henrettes ved daggry.
Selv for et barn som mig, var arien så gribende smuk - indledt af en klarinet - at jeg efterfølgende forsøgte at lære klarinetspil.

Teksten i arien sagde mig ikke så meget, men tonerne - det gribende farvel til livet - sidder stadig i mig.
Prøv at se og høre det her: https://www.youtube.com/watch?v=5-AF1T4OehM

Og jo ældre jeg bliver, jo mere vokser kærligheden til livet i mig - dette guddommelige liv i denne guddommelige verden.

Det var jo Piet Hein, der - noget mindre dramatisk - lærte os:
Citat:
Husk at elske mens du tør det.
Husk at leve mens du gør det.
Så nemt at glemme pga. alle mulige småting blinker

M.v.h. Arne Sandhedens Mirakel: Verdens Væren. Agnostisk pan"teist" - ydmyghed, mådehold, harmoni, medfølelse, omsorg, kærlighed smiler heart
Top Svar Citer
#37678 - 22/11/2022 19:14 Re: At elske livet [Re: ]
ABC Offline
veteran
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 5313
Sted: Vanløse
Kære Gerth

Hvem er imod dig ler blinker halvfuld

https://vandrermodlyset.dk/kristi-tale/

Citat:
Jeg taler til eder, I unge Mænd, og til eder, I unge Kvinder. Hører mig, thi jeg taler til eder alle, hvilket Land, Samfund eller Folk I end tilhøre!
Elsker, ærer og agter dem, der gave eder Livet. Følger de Raad og de Formaninger, der gives eder, til den Stund kommer, da I selv maa tage Ansvaret for alle eders Handlinger.
Værer overbærende og ærbødige mod de gamle, at den Slægt, der kommer efter eder, kan være overbærende og ærbødig mod eder, naar I stunde mod Graven.
Hengiver eder ikke til syndige og urene Lyster. Sælger ingen Sinde eders Legemer til Utugt.
I Mænd, voldtager og forfører ingen Sinde!
I Kvinder, dræber ikke de Børn, I føde! Tilintetgører ej heller med velberaad Hu det Liv, I have undfanget; thi jeg siger eder: alt sligt er af det onde! og I skabe eder selv mange Lidelser derved.

Værer barmhjertige mod Dyrene; piner dem ingen Sinde, jager og udrydder dem ikke, naar det ikke gøres behov.
Værer varsomme med alle rusende Drikke og sløvende Gifte; thi I skulle vide, at I selv fuldtud maa bære Ansvaret for de taabelige, onde og slette Handlinger, I udøve, naar I, ved Uagtsomhed eller slet Vane, miste Herredømmet over eders Forstand og eders Villie.
Søger til alle Tider at berige eders Aand ved nyttige og belærende Kundskaber. Og naar I engang træde ud i Livet, da bryder ingen Sinde Sandhedens og Retfærdighedens Love, hvilke Stillinger I end beklæde, hvilket Arbejde der end er eders, hvad enten I da tælles blandt de lovgivende, styrende eller dømmende Myndigheder, eller eders Gerning ligger paa andre Omraader; og handler ingen Sinde mod eders Samvittighed.
Paalægger ikke eders undergivne større Byrder38, end de formaa at bære; og lønner38 deres Arbejde med den Løn, I selv vilde kræve, hvis I vare i deres Sted.
Værer trofaste og paalidelige i al eders Færd. Blive I utilfredse med den Gerning, der er eders, og forlade I det Arbejde, I have paataget eder, da tvinger ingen Sinde eders Fæller til at følge eder; thi derved krænke I den frie Villies Ret og paatage eder et stort Ansvar39.
Erhverve I eder Rigdomme ved eders Aands Tanker, eders Hænders Gerning, ved Arv eller paa anden ærlig Vis, da tilkomme de eder med Rette; men jeg beder eder tænke paa og støtte dem, der have lidet eller intet.
Og til eder, der have lidet eller intet af denne Verdens Goder, siger jeg: misunder ikke dem, der ere bedre stillede, thi deres Ansvar er langt større end eders; og kræver ingen Sinde at faa Lod og Del i andres retmæssige Ejendomme; thi I have ingen Ret til at stille slige Krav. Glæder eder over det, der er eders, og over det, der gives eder, men kræver ingen Sinde, hvad der ikke tilkommer eder.
Samle I Rigdomme ved Aager eller Bedrag, ved Tyveri eller Rov, da skulle I visseligen i eders kommende Jordeliv give alt tilbage til de rette Ejere — ja, sandelig, I skulle give alt tilbage med Renter og Renters Rente!
Fryder eder over alt, hvad der er skønt og herligt i Verden, udnytter paa mangfoldig Vis de mange Gaver, der ere givne eder af vor Fader, og samler eder alle om det Maal: i Fællig og god Forstaaelse at bane Vej for en evigvarende, ubrydelig Fred mellem Jordens mange Riger og Lande.

Ja, hører mig, I unge Mænd og I unge Kvinder! Gennemtænker nøje hvad jeg her har talet til eder; thi I skulle erindre: I ere Fremtidens Skabere, Fremtidens Bærere.
Beder vor Fader støtte og hjælpe eder, at I under hans Vejledning kunne nedlægge de første Stene til den nye Verdensbygning. Ja, beder vor Fader være med eder, at de kommende Slægter med inderlig Glæde kunne se tilbage paa den Tid, der var eders, og takke eder for det gode, I have udrettet.

Du har vækket mig op, så...
Your friend forever

Jan
_________________________
I Vandrer mod Lyset står der, at kun de tålmodige er brugbare, og det kan jeg godt følge...
Top Svar Citer
#37722 - 26/11/2022 21:13 Re: At elske livet [Re: ABC]
ABC Offline
veteran
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 5313
Sted: Vanløse
Kære Gerth

Sammen kunne vi skabe et kærlighedscentre og fordrive mørket på jorden 🍷🍷

https://vandrermodlyset.dk/kristi-tale/

Jeg har sparet lidt penge sammen, som egentligt var beregnet på en rejse med min datter, men det giver bedre mening for mig, at bruge dem på en "asram" i Danmark. Det er min overbevisning, at det er vejen frem...

https://harekrishna.dk/nyt-fra-landet/

Andre inspirationskilder...

https://isha.sadhguru.org/uk/en

https://eckharttolle.com/

https://www.larsmuhl.dk/

Hvad med kvinderne...

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/kvindelige-guruer-vinder-frem-i-vesten

Lad os tænke i de rette baner...
Your friend forever

Jan
_________________________
I Vandrer mod Lyset står der, at kun de tålmodige er brugbare, og det kan jeg godt følge...
Top Svar Citer
annonce


Seneste indlæg
Videregivelse af hemmeligheder
af ABC
03/03/2024 20:44
Kærlighedsbevægelsen...
af ABC
03/03/2024 17:40
Hvem vil være muslim...
af ABC
03/03/2024 16:08
Bibelen Leth Fortalt - Thomas og Tikka
af ABC
02/03/2024 02:12
Log In
af Tikka
29/02/2024 17:38
Nyheder fra DR
80.000 fulgte med på Flightradar: Kong ..
03/03/2024 23:30
Formandskandidat klar til at genåbne op..
03/03/2024 23:11
Døre til fængsel stod åbne - stor fan..
03/03/2024 22:32
20.000 soldater deltager i stor Nato-øv..
03/03/2024 21:50
Nye Borgerliges Ungdom opløser sig selv..
03/03/2024 21:12
Nyheder fra Religion.dk