annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 12433992
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 2225030
Et andet syn 1898779
Jesu ord 1462082
Den Evige Filosofi 1266539
Galleri
Den store synagoge i Krakow.
Hvem er online?
0 registrerede 219 gæster og 115 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 2 af 2 < 1 2
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#32693 - 12/07/2021 01:25 Re: Grundlaget for vores eksistens... [Re: ABC]
Gerth Offline
veteran
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 3119
Sted: Odense, Danmark
Uhhhh, arh sikke noget igen forbindelse her og der inklusiv dit seneste citat vedrørende mine først ´tanker´ om mit nyeste skriveri, dog forbedret snart i Facebook gruppen.

Om lidt tilføjer jeg mere.
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
#32694 - 12/07/2021 01:57 Re: Grundlaget for vores eksistens... [Re: ABC]
Gerth Offline
veteran
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 3119
Sted: Odense, Danmark
Jeg overvejer noget mere omkring ordet - hengivenhed. Jeg undersøger om ordet ´udgyde´, der blandt andet ifølge DSL ordbogen betyder: "1. Ofre sit blod eller sit liv for nogen eller noget, 2. Lade en kropsvæske flyde, 3. Overført - sprede eller formidle videre." Også ser jeg derefter vistnok mystisk relevant et citat fra I om Paulus: "Der er ingen forskel; for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede, dengang han bar over med dem." Bemærk her om Biblens GT profeti Åndsudgydelsen ordet blod. Det handler om en eller anden ny slags selvopofrelse for alle. Jeg har snakket med en ældre kvinde, som har læst psykologihåndbogen ligesom M´s psykiatrihåndbog om sindet, men de kender endnu ikke det evige selv om menneskets guddommelighed. Engang undrede jeg mig over Adolf Hitlers ide om det tredje rige? H nævner sommetider en eller anden teologs profeti om tallet tre vedrørende kristologi. Filosoffen Løgstrups ´den guddommelige gnist´ i mennesket er også relevant. En elev på et socialt væresteds cafe siger til mig senere, at hun kender to personer i et parforhold, selvom de er medlem af forskellige religioner. New Age og idag extra new age spiritualitet blander hyklerisk også en tro sammen sådan uden et fast grundlag. Jeg siger til K, som har mange hinduistiske Hare Krishna bøger derhjemme, at frelsen er en gave, hvor han derefter kommenterer: "Det er ´sjovt´, at du siger det til mig, fordi jeg har fornylig på en seddel spurgt: Hvad så med Helligånden som en gave?" Vi kender til syndfloden, dåben og idag sker den næste betydningfuldt lignende renselse i verden med menneskeheden igen på en helt ny forbedret måde tredje gang.


Redigeret af Gerth (12/07/2021 02:21)
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
#32696 - 12/07/2021 05:20 Re: Grundlaget for vores eksistens... [Re: Gerth]
Gerth Offline
veteran
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 3119
Sted: Odense, Danmark
Om en plan for mennesket ser jeg et nyt mønster ske, der åbenbart mest kun berører os troende.
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
#32699 - 12/07/2021 12:41 Re: Grundlaget for vores eksistens... [Re: Gerth]
ABC Offline
veteran
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 5022
Sted: Vanløse
Hej Gerth

Hvad handler forsoningslæren om...

https://vandrermodlyset.dk/forsoningslaeren-og-genvejen/

https://vandrermodlyset.dk/forord-3/

https://vandrermodlyset.dk/paulus/

Du må meget gerne læse afhandlingen (det tager en ½ times tid) og derefter komme med dine kommentarer...


Citat:
En Fader har mange Børn; blandt disse er der en Søn, men kun een eneste, der i sit Væsen er et fuldendt Udtryk for en kærlig, opofrende, lydig og lærvillig Søn; alle de andre Børn er mer eller mindre vanartede: letsindige, ulydige, dovne, opsætsige, altid stridbare, altid uenige. Paa mange Maader har Faderen forsøgt at retlede sine Børn, at stifte Fred imellem dem, at bringe dem til at arbejde og til at være lydige. Men intet har hjulpet, de vil ikke høre og følger derfor ikke hans Anvisninger. Faderen kalder da paa den kærlige og lydige Søn og siger: »Se, du er den eneste af alle mine Børn, der er som et Barn skal være, derfor er du ogsaa min kæreste Søn; men dine Søskende er vanartede, og de følger ikke mine Raad og Formaninger, intet kan forbedre dem. Men nu vil jeg give dig alle de Stokkeslag, som dine Søskende egentlig burde have, og som de ærligt fortjener. Jeg vil lade Naade gaa for Ret og straffe dig, og den Ydmyghed, hvormed du gør dig til dine Søskendes Stedfortræder og modtager deres Straf, skal sikkert forbedre dem; thi de vil glæde sig over at være gaaet fri af Straffen, de vil elske dig og søge at gaa i dit Fodspor; og gennem den Straf, som jeg giver dig, der er uden Skyld i deres Forseelser, vil jeg finde en Udløsning for min Vrede imod dem.«
Mon en saadan faderlig Handling vilde blive efterfulgt af de øvrige Børns Forbedring? Og hvilken Menneskesøn, selv den bedste, den kærligste, vilde bøje sig for sin Faders Ønske og som Stedfortræder bære sine Søskendes Straf? Og hvad vilde andre Mennesker – Fædre og Mødre – sige, naar de hørte om en Fader, at han vilde forbedre sine Børn paa denne Maade?
Men hvis denne Fader nu gik et Skridt videre og bød, at den kærlige og lydige Søn skulde have sit Liv forbrudt for de øvrige Børns Forsyndelser, og hvis Sønnen i sin Kærlighed til Faderen og til sine Søskende frivillig havde bøjet sig og givet sit Liv for at sone sine Søskendes Synder – hvad saa? Hvad vilde andre Fædre og Mødre sige eller gøre? Mon en saadan Handlemaade ikke vilde vække deres Harme og Afsky mod en saa unaturlig Fader? Mon de ikke hurtigst muligt vilde gøre ham uskadelig ved at fratage ham Fadermyndigheden? Ingen Mennesker vilde i deres Samfund taale en saadan Fader, ikke een eneste vilde højagte ham eller takke ham derfor.
Altsaa: intet Menneske (her tales kun om Mennesker fra civiliserede Samfund) vilde finde sig i en saadan Handlemaade, hvis den fandt Sted i deres Midte!
Men det er denne Handlemaade, der tillægges Jāh’u. Og selv om Pauli Udlægning skal forstaas ud fra en aandelig Opfattelse, saa bliver dog Jesu Korsfæstelse staaende som en virkelig Kendsgerning, der ikke paa nogen Maade lader sig bortforklare; Korsfæstelsen er sket , hvad enten den skal betragtes fra et jordisk eller et aandeligt Synspunkt. Denne Jesu Dødsmaade maa altsaa, hvis Pauli Udlægning skal lægges til Grund for Opfattelsen af Jesu Mission, være forud bestemt af Jāh’u og sanktioneret af Jesus, inden han kom i Kødet, d. v. s. blev Menneske. Hvad ingen jordisk Fader og Søn vilde indlade sig paa, det tillægger Menneskene uden videre deres Guddom!

Måtte lige slå det op med det tredje rige...

https://denstoredanske.lex.dk/Det_Tredje_Rige

Måske du kan bruge det til noget...

Your friend forever

Jan
_________________________
I Vandrer mod Lyset står der, at kun de tålmodige er brugbare, og det kan jeg godt følge...
Top Svar Citer
annonce
Side 2 af 2 < 1 2


Seneste indlæg
Studiekredsen...
af Hanskrist
03/12/2023 20:04
Den store reformation...
af ABC
02/12/2023 17:03
HansKrist's chat med AI CHAT
af Hanskrist
02/12/2023 15:09
Videregivelse af hemmeligheder
af ABC
01/12/2023 18:30
Skal folkekirken fornyes...
af ABC
30/11/2023 21:18
Nyheder fra DR
Filippinsk politi undersøger mindst to ..
04/12/2023 06:02
Vejdirektoratet: Kør hjemmefra i god ti..
04/12/2023 04:53
11 vandrere fundet døde efter vulkanudb..
04/12/2023 04:31
Venezuela stemmer ja til at annektere de..
04/12/2023 04:15
Kina beskylder amerikansk krigsskib for ..
04/12/2023 03:42
Nyheder fra Religion.dk