Paul Tillich

af Hanskrist  25/09/2018 16:20 Offline

Se hvor grundig jeg læser Paul Tillich

1):

TROEN SOM CENTRAL AKT

fra bogen "Troens Dynamik"

(to første billeder)

2):

MISFORSTÅELSE AF TRO SOM FØLELSESAKT

fra bogen "Troens Dynamik"

(tredje billede)

3):

VITALITET (KREATIVITET) MOD og INTENTIONALITET

fra bogen "MOD TIL LIVET"

(fjerde og femte billede)