annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 16121072
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 2423559
Et andet syn 2020629
Åndelig Føde 1698003
Jesu ord 1548311
Galleri
treram på vej i luften over  Mississippi 1952, uheld i Mexico
Hvem er online?
1 registreret Arne Thomsen 314 gæster og 173 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 2 af 5 < 1 2 3 4 5 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#6186 - 29/11/2008 08:26 Re: Ateisme eksisterer ikke i Danmark! [Re: ole bjørn]
Niels B. Larsen Offline
ny
Registeret: 07/07/2008
Indlæg: 25
Sted: Svenstrup J
Giv ét - blot ét - konkret bevis på at en guddom - ligegyldig hvilken - eksisterer og jeg vil tro.

Indtil det bevis foreligger nægter jeg at tro på et så luftigt begreb.
_________________________
Venlig hilsen

Niels B. Larsen


Top Svar Citer
#6187 - 29/11/2008 09:46 Re: Ateisme eksisterer ikke i Danmark! [Re: Niels B. Larsen]
treram Offline
bor her
Registeret: 29/03/2008
Indlæg: 1393
Sted: Sverige/ Thailand
Du beder om bevis for at en guddom eksisterer, har du ikke bevis nok i, at en guddom for et par tusinde år siden besvangrede en stakkels kvinde pr.helligånd og lod hende føde sin søn lige netop i julen så alle havde noget at fejre, hvorfor der skulle gå så mange år, inden guddommen fandt det nødvendigt at gøre sig bemærket melder historien ikke noget om, men det er ganske vist.

Havde han bare ventet endnu et par tusind år, kunne han have udbasuneret det på internettet, så ville vi måske have troet på det, hvem ved.

Beviset er soleklart for dem der tror, vi andre kan bare trække på smilebåndet og sige nå.

_________________________
mvh.treram
Top Svar Citer
#6205 - 01/12/2008 17:11 Re: Ateisme eksisterer ikke i Danmark! [Re: Millavanilla]
Jerry Offline
godt igang
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 161
Citat:
Efter min mening kan man ikke leve i overensstemmelse med Danmarks samfundsmæssige retningslinjer, uden samtidig også at efterleve en masse kristne normer, love og overbevisninger


Tænker du på fx også disse love:

Om at arbejde på en helligdag:
2 Mosebog 31,14 I skal holde sabbatten, for den er hellig for jer. Den, som vanhelliger den, skal lide døden; enhver, som udfører arbejde på den, skal udryddes fra sit folk.

2 Mosebog 31,15 I seks dage må der udføres arbejde, men på den syvende dag skal der være fuldstændig hvile; den er hellig for Herren. Enhver, der udfører arbejde på sabbatsdagen, skal lide døden.

2 Mosebog 35,2 I seks dage må der udføres arbejde, men den syvende dag skal være hellig for jer; I skal holde fuldstændig hvile for Herren. Enhver, der udfører arbejde på den dag, skal lide døden.


Og Jesus:

Matthæus 15,4 For Gud har sagt: 'Ær din far og din mor!' og: 'Den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden.'

Er det også disse "kristne normer, love og overbevisninger" man skal indføre/leve med i Danmark som "samfundsmæssige retningslinjer".

Der er da også noget med forbud mod at dyrke to afgrøder på samme mark, samt tilladelse til salg af ens døtre som slaver er tilladt.

Fortsæt selv listen af "kristne normer, love og overbevisninger".

Føler du selv, at de skal indføres i dansk lovgivning? Jeg mener dog, "at efterleve en masse" af dem ikke rigtigt definerer hvilke kristne love m.v. du ønsker - og hvilke du evt. ikke ønsker.

Og hedder det ellers ikke for en fundamentalt bibeltro; at enten tager man hele pakken, eller også tillader man sig på blasfemisk måde at vælge og vrage mellem Guds "kristne normer, love og overbevisninger".

Jerry

Matthæus 5,17 Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde.
Matthæus 5,18 Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket.
Matthæus 5,19 Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget.

Top Svar Citer
#6207 - 01/12/2008 19:27 Re: Ateisme eksisterer ikke i Danmark! [Re: treram]
Jerry Offline
godt igang
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 161
Citat:
har du ikke bevis nok i, at en guddom for et par tusinde år siden besvangrede en stakkels kvinde pr.helligånd og lod hende føde sin søn lige netop i julen


'... "lige netop i julen"' Hvor ellers de hedenske 'religioner' fejrede, at nu ville dagene længes og foråret stod for døren.

Jamen, selvfølgelig! Kvæl tidligere religions ritualer ved at overtage dem.
Intet tyder på, at Jesus blev født i snevejr i december måned.

Ang. jomfrubesvangringen (sic):

Gud og Sankt Peter står deroppe og kigger ned på den syndige Jorden.

Gud: "Man burde vel tage endnu en tur derned for at studere menneskenes opførsel lidt nærmere! Føler ikke, at jeg har rigtig styr på det der foregår!"

Sankt Peter: "Nix - hold dig væk! Mindes dit forrige besøg dér for ca. totusinde år siden, hvor du havde et forhold til en gift kvinde!

Og dét snakker de om endnu!"

Jerry

Top Svar Citer
#6208 - 01/12/2008 23:31 Re: Ateisme eksisterer ikke i Danmark! [Re: Millavanilla]
Ipso Facto Offline
bor her
Registeret: 06/07/2008
Indlæg: 604
Sted: Costa Tropical, Spanien
Hej Millavanilla!

Samfund kan som bekendt ændre kulturelle grundværdier og skifte religion selv om det almindeligvis er en langsom proces der kan tage mange århundreder. Det fortæller historien os.

Faktisk lever man mere i overensstemmelse med hvad du kalder "Danmarks samfundsmæssige retningslinjer" hvis man er rationalist og derfor enten indtager en ateistisk eller agnostisk erkendelsesteoretisk position.

disse "retningslinier" er som bekendt de forudsætninger en demokratisk samfundsorden kræver, herunder politisk ligeværdighed, sekularisering og magtadskillelse. Vort folkestyre er derfor et forsøg på at opbygge en rationel samfundsorden hvor værdierne og lovene ikke begrundes på religiøse traditioner eller fordringer, men på vor rationelle fornuft.

Det er også klart, at vort tankegods og etiske forestillinger i høj grad bygger på visse sider af den evangeliske kristenmdom hvorfor vi står midt i en proces der gradvist erstatter kristne forestillinger og værdier med rationelle.

Efter min vurdering er tiden nu inde til, at vi tager det næste skridt i sekulariseringsprocessen med en total adskillelse mellem stat og kirke således at folkekirken derefter må klare sig på samme betingelser som et hvilken som helst andet trossamfund. Vi bør således supplere den eksisterende religionsfrihed til også at omfatte religionslighed. Herved respekteres både åndsfrihed og åndsligheden fuldt ud. I et demokratisk samfund bør alle "ideologier", i ordets bredeste betydning, stilles lige, uanset om forestillingerne bygger på rationelle overvejelser eller på en eller anden form for religiøs tro.

Konflikten mellem en demokratisk samfundsorden og en given religion er uundgåelig, men den kan have vidt forskellig karakter, fordi religioner er forskellige. Samfund som beherskes af religioner som kræver gennemført en omfattende samfundsmæssig lovgivning har langt vanskeligere ved at udvikle en demokratisk samfundsorden end samfund med religioner som kristendommen, og her navnlig i dens evangeliske version, der ikke stiller krav om, hvordan lovgivningen skal være og som selv i dens forkyndelse kræver adskillelse af stat og kirke (religion og politik).

Men ingen religiøs lære stiller krav om, at samfundet skal indrettes demokratisk. Impulsen til at stræbe imod opbygningen af en demokratisk samfundsorden må således have sin oprindelse uden for de religiøse trossystemer, nemlig fra menneskets evne til rationel tænkning.

Hvis blot de kristne kunne leve op den religiøse selvforståelse som den kristne filosof Søren Kierkegaard definerer ved at sige, at kristendommen ikke kan gøres til en social norm, ville vi være nået langt.

Så kunne vi sikkert undgå præster og andre kristne som forsøger at begrunde lovene ud fra kristne værdier eller et kristent menneskesyn og derfor søger politisk indflydelse ved at danne politiske partier med dette religiøse grundsyn.

Og hvis biskopper og andre prælater kunne lade være med at blande sig i politik hvorved de bryder den "samfundskontrakt" der i sin tid var forudsætningen for at give folkekirken en præferencestilling, herunder statsstøtte, så kunne vi for min skyld godt have fortsat den nuværende folkekirkeordning endnu et stykke tid. Ordningen er undermineret på grund af præsteskabets manglende mådehold og ydmyghed over for kravet om at holde fingrene fra politik, der modsvares af et krav til politikerne om, ikke at blande sig i trosspørgsmål, hvilket var forudsætningen for folkekirkens særstilling.

Ateisme og agnosticisme eksisterer i den forstand, at de er rent logiske konsekvenser af en rationel gennemtænkning af menneskets eksistentielle situation. Ateismens og agnosticismens fornemste produkter er demokratiet, menneskerettighederne, den naturvidenskabelige revolution og den rationelle filosofi. Derved har denne rationelle tilgang på et par århundreder ændret verden mere radikalt og forbedret menneskehedens velfærd mere end tusinder af års magisk religiøs tænkning og underkastelse under en eller anden transcendent guddoms fordringer.

Hvis verden i tiden fremover skal blive et bedre, sundere og mere sikkert sted at opholde sig, så må det ske med grund i rationaliteten og ikke i en eller anden religiøs lære. Det simple faktum er, at demokratier søger fred og samarbejder med andre demokratier om at udvikle demokratiet og de goder som følger med globalt, mens forskellige religioner altid har været i uforsonlig konflikt med hinanden, mens de indbyrdes kæmper om sjælene og magten. Religionerne har ikke meget andet at opvise end menneskelig fornedrelse, religionskrige, folkedrab, racisme og institutionalisering af barbariske straffe og primitive traditioner i deres tusindårige historie.

For rationelt tænkende personer er valget derfor let.

Hilsen

Ipso Facto pifter


--------
Én ting er at erkende, at gudsbeviserne ikke er holdbare, og at rationalitetens fastholdelse betyder en reduktion af Gud. En anden ting er at slå sig til tåls hermed. Der er et alternativ: at fastholde Gud og i stedet ofre rationaliteten.

Det er Kierkegaards standpunkt. Ingen har med større vægt påpeget, at troen er et paradoks for forstanden. For Kierkegaard fører vejen til troen over erkendelsen af troens irrationalitet. Kun ved at gribe troen på trods af irrationaliteten får den enkelte sin konkrete eksistens bragt i det rette forhold til evigheden; kun da kan han se sit faktiske liv i det rette perspektiv. (Derudover havde Kierkegaard også to mål, som var bestemt af hans historiske situation: det ene var at få den enkelte bragt tilbage fra Hegels abstraktioner, og det andet var at få markeret, at kristendommen ikke er en social norm).

Bruddet med rationaliteten er også et brud med objektiviteten. Det accepterede Kierkegaard, og han hævdede derfor også, at subjektiviteten er sandheden. Det afgørende for troen er ikke objektet, men måden. Det kommer ikke an på hvad man tror, men hvorledes man tro. Det er inderligheden, der er troens kendemærke, ikke ydre tegn.
- Ipso Facto i indlæg på religion.dk 2/12 2005.

Top Svar Citer
annonce
Side 2 af 5 < 1 2 3 4 5 >


Seneste indlæg
Adskille stat og kirke?
af Hanskrist
12/06/2024 10:02
Hvorfor omtales guds ånd ikke som en ham?
af Tikka
11/06/2024 18:46
Valg - demokrati - Jesus
af Tikka
11/06/2024 14:31
Spiritualitet
af Anonym
11/06/2024 07:19
Hvad sker der i disse dage?
af somo
11/06/2024 06:00
Nyheder fra DR
SSI nedtoner risikoen for smitte med den..
12/06/2024 15:43
Energistyrelsen anbefaler, at beredskabs..
12/06/2024 15:31
Tre dømt for drab på hollandsk krimijo..
12/06/2024 15:11
Svinebonde skal et halvt år i fængsel ..
12/06/2024 15:10
Sony Music Denmark reagerer nu på sexis..
12/06/2024 14:59
Nyheder fra kristeligt-dagblad.dk
Trods undertrykkelse og retssager forts..
12/06/2024 14:07
Folkemødet har uddannede mæglere klar ..
12/06/2024 14:07
Myndigheder kritiseres fortsat for dårl..
12/06/2024 14:07
Hvilket paradisisk samfund tillader, at ..
12/06/2024 14:07
Kirkeminister: Gud er hankøn, og folkek..
12/06/2024 14:07