annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 6829884
Et andet syn 1409848
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 1360216
Jesu ord 1015500
Spirituel omsorg 880929
Galleri
Efterårsjævndøgn Rødhus
Hvem er online?
2 registrerede Arne Thomsen, Gerth 68 gæster og 27 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 7 af 12 < 1 2 ... 5 6 7 8 9 11 12 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#31608 - 26/02/2021 13:09 Re: OPLYSTHED [Re: Arne Thomsen]
Hanskrist Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2179
Sted: Nørresundby
Arne du må gerne gøre dig den anstrengelse at læse hvad jeg skriver.

Du kører løs og løs i dine egne fordomme, men hvis du læste hvad jeg skrev ville du blive udfordret.

Kan du ikke læse hvad jeg skriver?

Er du kun interesseret i dine egne tanker om tingene? Gider du slet ikke læse hvad andre har at sige?

Hvad du siger om kristendommen og hvad jeg i mine indlæg her har sagt (og igennem årene har sagt) er slet slet ikke det samme. Det mærkelige er at du nægter bare som det mindste at forholde dig til hvad jeg lige har skrevet.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#31609 - 26/02/2021 14:53 Re: OPLYSTHED [Re: Hanskrist]
Arne Thomsen Online   content
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5821
Sted: Sydsjælland
Hanskrist, her er der ikke tale om fordomme, men om at kristendommen svigter totalt i kærligheden til "skaberværket".

Hvad ville Jesus sige, hvis han så, hvordan vi lemlæster kloden? (Jeg ville ønske, du havde ret i, at lemlæstelsen er en fordom, men det er det desværre ikke!)

"For således elskede Gud verden", skriver Johannes, men de kristne elsker tydeligvis ikke verden!

Og du, som føler dig genskabt i Kristus, er totalt passiv overfor vores mishandling af kloden.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Top Svar Citer
#31610 - 26/02/2021 15:13 Re: OPLYSTHED [Re: Arne Thomsen]
Hanskrist Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2179
Sted: Nørresundby
Arne du er gået i selvsving i dine fordomme, prøv nu med dialog, læs nu hvad jeg skrev.

Er det en debat side hvor man gør sig bare lidt umage med at læse hvad den anden skriver.

Din enøjede fordomsfulde fordømmelse hvor du ikke læser din modpart hvor interessant er det lige.

Kristendommens Gudsliv og SPIRITUALITET er ikke i sig selv blind overfor "skaberværket" = naturen, hvilket du fik et klokkeklart eksempel på med mit indlæg som du åbenbart ikke gider læse.

Du vælger bare bevidstløst at gi kristendommen skylden for alt. Men nogen dybere forståelse for det kristne Gudsliv og SPIRITUALITET gider du ikke hæfte dig ved.

Brug nu hovedet til at tænke med gennem også at lytte til hvad andre siger. Du kunne jo blive klogere, få en dybere forståelse tingenes sammenhæng.

Som KrænP så ofte sagde, HansKrist du forkynder kristendommen så det også er til for moderne mennesker med et naturvidenskabeligt orienteret verdensbillede at ta imod og finde interesse i. Ateister som dig Arne og Tikka I har ikke gyldige argumenter imod den urkristne paulinske SPIRIT CHRISTOLOGY - SPIRITUALITET

Problemet er at vi har mistet kontakten til den levende Gud Livets Hellige Ånd - en kontakt de første kristne havde så flot. Vi må med Jung og Tillich og HansKrist og glemte og forbudte middelalder skrifter såvel som en genlæsning Paulus finde tilbage til igen at komme i proces med Gud os selv i det ubevidste. Det er tabet af denne dimension der er skyld i at vi ikke formår at korrigere os selv. Vi skal korrigeres indefra den levende Gud Livets Hellige Ånd, og dermed finde tilbage til Livets Træ midt i Edens Have, Naturen, og genopdage vores det kosmiske menneske. Men dette er en legemliggørelsens Ny virkelighed i KRISTUS. Men det moderne menneske tror det kan klare sig igennem takket være blot bevidstheden alene, men vi behøver Gud os selv i det ubevidste med på vores rejse. Derfor religion og derfor kristendom.
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#31611 - 26/02/2021 16:06 Re: OPLYSTHED [Re: Hanskrist]
Arne Thomsen Online   content
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5821
Sted: Sydsjælland
Hanskrist, du skriver:
Citat:
Problemet er at vi har mistet kontakten til den levende Gud Livets Hellige Ånd -
Mit svar:
Dét, du skriver her, er ikke min oplevelse - tværtimod! - jeg fornemmer det guddommeliges væren i alt omkring mig - ja, og også i mig.
Og jeg ser nutidens menneskers lemlæstelser af kloden og dens liv som et angreb på det guddommelige.

Jeg kan ikke - og kunne heller ikke drømme om at - gøre mig klog på det guddommelige, men jeg fornemmer nærværet, og det er alt rigeligt, for så ved jeg, hvad jeg skal - mere indviklet er det ikke - for mig.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ærbødighed, harmoni og kærlighed smiler heart
Top Svar Citer
#31613 - 26/02/2021 19:10 Re: OPLYSTHED [Re: Hanskrist]
ABC Offline
bor her
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 1526
Sted: Vanløse
Hej HansKrist

I 1923 skrev Michael Agerskov en lille bog (Kirken og Kristendommen), som jeg gerne vil læse lidt op fra.

Først lige forordet...

Citat:
Denne lille bog er skrevet af en Mand, der er inderlig bedrøvet over den kristne Kirkes dybe Forfald. Han venter sig intet af Præsterne; de vil neppe ænse denne Bog mere, end de har ænset de Bøger, han tidligere har udgivet, "Vandrer mod Lyset!" og "Forsoningslæren". Men det er hans Haab, at enkelte Lægmænd vil forstaa den Alvor og Smerte, der ligger bag dens Ord, og bidrage deres til at arbejde for Kirkens Fornyelse. Og uden dette Haab havde han ikke udgivet Bogen.

Jeg læser videre...

Citat:
Præsterne og Sandheden.

Nye Tanker, nye Sandheder af religiøs Art har alle Dage haft deres bistreste Modstandere i Kirken og Præsteskabet.
Det var Præsterne, som vendte sig mod Kristus og gav ham Døden. Det var Præsterne, der dræbte Giordano Bruno og søgte at uskadeliggøre Galilæi o. s. fr.
I vore Dage risikerer Foregangsmanden vel ikke Døden; men Præsternes had mod eller Ligegyldighed overfor nye Sandheder er ingenlunde mindre.
Den sammenlignende Religionsvidenskab og Bibelkritikken har i Løbet af de sidste Decennier fastslaaret visse Sandheder, har fremdraget uigendrivelige Kendsgerninger; det er paavist, at saa at sige alle de kirkelige Dogmer er Menneskeværk, i heldigeste Tilfælde opstaaret inden for Kirken selv, i værste Tilfælde Laan fra hedenske Folks Mystik og Kultus. (Treenighedslæren, Forsoningslæren osv.). Og det er klart og uimodsigeligt paavist, at Kristi egen Lære var fri for Mytologi, var en ren og ophøjet Kærlighedslære.
Hvorledes har nu vor Tids Kirke og Præsteskab taget mod alt dette?
Vore Dages Præster kan saa nogenlunde deles i to Hovedgrupper: 1) De kyndige og kloge, der er fuldud vidende om disse Kendsgerninger; og da de er kloge, maa de være logisk tænkende. Selv om døde Tiders døde Tanker med al Traditionens Magt længe som en mørk Taage kan sløre selv de klareste Øjne, maa Taagen dog engang lette; og disse kyndige og kloge vil umuligt i deres Hjerter kunde benægte disse Kendsgerninger. 2) De uvidende og enfoldige, der intet selvstændigt kender til de sidste Decenniers videnskabelige Resultater, og fordi de er enfoldige, benægter hvad de lejlighedsvis maatte høre derom.
Den første Gruppe har det største Ansvar. Søndag efter Søndag nedsætter de deres almægtige Fader ved at kalde Kristus sand Gud, og bedrøver de Kristus, deres Broder, ved at tillægge ham Guddomsnavnet, skønt de i deres Hjerter burde vide, at Treenighedsdogmet ikke hører sand Kristendom til.
Søndag efter Søndag udfører de Ceremonier, om hvilke de i deres Hjerter burde vide, at de er den hellige Gud uværdige.
Atter og atter holder de Taler, om hvilke de i deres Hjerter burde vide, at de ikke er byggede på Sandhed.
Ved den anden Gruppe, de ukyndige og enfoldige, mindes man hin Landsbydokter, som, da han engang blev spurgt om Pasteurs betydning, kort og godt svarede: Pasteurs --- han er en Charlatan!
Denne Læge havde ikke siden sin Universitetstid læst en eneste lægevidenskabelig Bog og vilde ogsaa have anset sligt som Tidsspilde; han holdt paa >> det gode gamle <<, fordi han var for enfoldig eller for lad til at sætte sig ind i det nye.
Ja som denne Landsbydoktor er vel nok langt det store Flertal af vore Præster --- særdeles brave Folk, ansete i Sognet, gode Familiefædre. Men kan blinde lede blinde? Jeg vilde være meget betænkelig ved at betro mit Liv og Helbred til Landsbydoktoren; men er Legemet mere end Sjælen?
Hvis nu ovenstaaende giver et korrekt Billede af Kirkens og Præsteskabets almindelige Stilling overfor de nye religiøse Sandheder og Kendsgerninger, som den sidste Menneskealder har bragt --- og ingen uhildet vil benægte, at Billedet er korrekt, om ikke just tiltalende --- da bliver Spørgsmålet, om ikke Kirken har overlevet sig selv. Naar sandhedskærlige og rettænkende Mennesker kun kan have Foragt tilovers for denne Institution og Medlidenhed overfor dens bundne Tjenere, bør de da ikke vende sig fra Kirken og alt dens Væsen?
Jeg mener jo!
Men dunkelt dæmrer for os et Ideal, Idealet af den sande Kirke, bygget på Kristi rene Lære, befriet for taabelige, fornuftstridige, blasfemiske Dogmer; med en Præstestand, der ikke er bundet af et uværdigt Præsteløfte, men ene og alene af deres egen Samvittighed.
Naar skal dette Ideal realiseres?

Lad mig slutte af med det der står på bagsiden af bogen...

Citat:
Denne bog er et opgør med kirken i dens traditionelle form. Skrevet ud fra ønsket om at skabe en fornyelse i kirken. Synspunkterne er inspireret af det store værk Vandrer mod Lyset.

Hvor langt er vi nået i processen...

http://aarsskriftet-critique.dk/2017/07/det-er-tid-til-en-ny-reformation/

Kunne jeg bare samle nogle mennesker med forstand på tingene...

https://www.larsmuhl.dk/2604/

Hvad tænker du...
Your friend forever

Jan
_________________________
Hvordan komme gennem livet uden en puls...
Top Svar Citer
annonce
Side 7 af 12 < 1 2 ... 5 6 7 8 9 11 12 >


Seneste indlæg
Måneden Ramadan,
af somo
22/04/2021 20:41
Panteisme
af Hanskrist
22/04/2021 18:20
Hvad HansKrist dog skriver
af Hanskrist
21/04/2021 16:14
GUDDOMMELIGE SAMTALER
af ABC
16/04/2021 19:14
Gennemsigtighed og troværdighed af faktiske fakta
af ABC
08/04/2021 16:06
Nyheder fra DR
Ny undersøgelse slår fast: 'Vi har for..
22/04/2021 20:56
15 forskere i en ørken skal redde verde..
22/04/2021 20:50
Uenige om alt undtagen klima: Både USA ..
22/04/2021 20:49
Frisører og restauranter frygter for fr..
22/04/2021 20:47
Blev beskyldt for ikke at være lækker ..
22/04/2021 20:41
Nyheder fra Religion.dk
Stalin brugte propaganda til at guddomme..
22/04/2021 06:10
Flygtningenævnet mangler nuancer i dere..
20/04/2021 06:00
Præsters natursyn påvirker klimakrisen..
19/04/2021 06:00
10 vigtigste om forholdet mellem tro og ..
06/04/2021 07:00
Hvilke fordele er der ved at være et an..
05/04/2021 06:00