annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 8160224
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 1640534
Et andet syn 1516587
Jesu ord 1136384
Den Evige Filosofi 938926
Galleri
Efter en tur i Vesterhavet
Hvem er online?
1 registreret (1 usynlig), 63 gæster og 20 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 10 af 14 < 1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#30071 - 20/05/2020 23:36 Re: OPLYSTHED ( ny version ) [Re: Gerth]
Gerth Offline
bor her
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 1042
Sted: Odense, Danmark
DEN NYE VERDENSORDEN

Der er de kristne, som usandt påstår, at fortidens profet Jesus Kristus var højdepunktet i Guds frelsesplan. Jeg genfortæller ikke de forrige emner om nogle citater fra Biblens GT og NT vedrørende profetier. Ifølge den kommer Himmeriget (Guds rige) på Jorden efter et årtusindrige, men ligesom Jesus dengang er Riget også idag tilstede for den, som med Helligånden er i den gode sags tjeneste. Årtusindriget sker måske ikke på præcis tusind år, men den handler om nutidens storslået æra om menneskehedens skæbne i hele verden, hvor enten alle eller flertallet af folket endnu ikke er helt åndeligt oplyste. Jeg nævner ikke dem alle, men her er et mere eksempel på en af profetierne med desværre de sædvanlige patriarkalsk ord og teokratiske træk, der er til fri fortolkning, hvilken er:

Biblen, NT - Johannes´ Åbenbaring (Den nye himmel og den nye jord): " Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!"

Bemærk, Biblen har ingen profetier om en gentagelse af Guds søn, hvor de derfor istedet eksempelvis kun nævner Herren, Gud, Talsmanden, Menneskesønnen og andet lignende i flere forskellige lignelser. Apostlen Paulus prædikede i hans breve om dette, der ikke var profeti, hvor han dog alligevel på grund af egne fortolkninger skrev: "Herren Jesus Kristus." Ordet Herren i GT var en gud, som dermed kendes på en lignende måde i dens profetier og senere i NT for navnet Gud, hvilket projekt OPLYSTHED forandrende har omdøbt til - Det guddommelige. Der er ingen guddom som han/hun, så det anbefales, at man omtaler den samme som værende hen istedet for den eller det. Kristne lyder selvmodsigende, når de siger, at Jesus kommer igen som Kristus, fordi de tror ikke på ham som en personligt tilbagevendende reinkarneret sjæl. Hvis du tilbeder ham, ligner han på den måde et overlegen individ, så du desværre har noget mindreværd om dig selv. Anderledes er faktisk alle i virkeligheden lige og som en skabning burde den mands navn og titel dermed ikke æres. Det vil sige, at Kristi/Jesu genkomst sker aldrig og derfor er projekt beskrivelsen ikke en hyldest for mennesket Jesus og symbolet Kristus.

Livet i vore dage er en del af den nyskabelse, der i fremtiden bliver til frelsens historiske klimaks, hvilket således ikke er sket endnu. Om ordet verdensorden beskæftiger OPLYSTHED sig ikke med økonomiske, religiøse, politiske og militære ting. DSL ordbogen forklarer optimistisk angående ´verdensorden´: "Harmonisk tilstand i verden, bestemt af moral." Visdom med fornuftigt medmenneskelig etik og moral er et godt aspekt ved kærlighed.
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
#30072 - 21/05/2020 00:02 Re: OPLYSTHED ( ny version ) [Re: Gerth]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 6152
Sted: Sydsjælland
Hej Gerth.
Jeg glæder mig - især over dine sidste ord:
Citat:
Visdom med fornuftig medmenneskelig etik og moral er et godt aspekt ved kærlighed.
(Har fjernet det sidste t i fornuftigt)

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed heart
Top Svar Citer
#30137 - 29/05/2020 08:28 Re: OPLYSTHED ( ny version ) [Re: Gerth]
Gerth Offline
bor her
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 1042
Sted: Odense, Danmark
TROLDSPEJL

Overdreven konkurrencementalitet, for meget narcisisme, lav selvsikkerhed, egoisme og selvhøjtidelig opfattelse frarådes, så man kan være sammen om det samme, fordi på den måde sker Helligåndens kraft.

Biblen, NT - Johannes om Jesus ydmyge ord (Sønnens fuldmagt fra Faderen): "Sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det, han ser Faderen gøre; for hvad Faderen gør, det samme gør også Sønnen. For Faderen elsker Sønnen og viser ham alt, hvad han selv gør; og han skal vise ham endnu større gerninger, så I skal undre jer. For ligesom Faderen oprejser de døde og gør dem levende, således gør også Sønnen dem levende, han vil. Faderen dømmer heller ingen, men hele dommen har han overdraget til Sønnen, for at alle skal ære Sønnen, ligesom de ærer Faderen. Den, der ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham. Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Den time kommer, ja, den er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de, der hører den, skal leve. For ligesom Faderen har liv i sig selv, således har han også givet Sønnen at have liv i sig selv. Og han har givet ham magt til at holde dom, fordi han er Menneskesøn. I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem – de, der har øvet det gode, for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde, for at opstå til dom. Jeg kan intet gøre af mig selv; som jeg hører, dømmer jeg, og min dom er retfærdig, for jeg søger ikke at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig."

Sagtmodighed - Fordømmes vi af andres aggressivt grimme ord som eksempelvis fortabt, hedning, tosset, dum, ensom, taber i samfundet og lignende? Der er flere fortællinger om de afvigende fra normerne outsidere, som ligner, at de intet værd er ligesom med socialt udsatte, men så læs Jesus bjergprædiken om hans saligprisninger. I den billedlige fremstilling af en metaforisk Guds søn var Jesus selv med Helligånden alene på ørkenvandring imod en symbolsk Satans fristelser og senere blev han på grund af sit kontroversielle budskab ydmyget af religionens ledere. Hvorfor ønsker folk hinanden traditionelt en glædelig jul ved overforbrug, når man åbenbart idag således ikke helt forstår meningen med Messias skjulte fødsel i en stald med forældre, som var fattigt hjemløse på flugt?

Biblen, NT - Paulus´ Første Brev til Korintherne: "For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet: I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme, og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud."

Jeg så på det seneste ved den fornuftige kulturelt oplysende kanal DR noget vedrørende, at millioner af vrede amerikanere tror på konspirationsteorien om Corona virus krisens skræmmende indflydelse til medicinalindustrien, hvor folk føler frygt og angst om det. De leder efter et suspekt mønster, der kan forklare denne uhyggelige tilstand. Den der kollektivt arketypisk anklagede syndebuk er en postuleret usynlig elite med et mindretal af medlemmer i en verdensomspændende skyggeorganisation, som er en hemmelig sammensværgelse af økonomisk rige og magtfulde personer for deres egne selvisk onde intentioner og særlige privilegier, hvilket egentligt underbevidst er afspejlingen af den slags aktivistiske menneskers eget urene mørke i sindet. Derfor synes en hel del således, at de er ligesom slaver uden indflydelse på deres eget liv. I USA hylder borgerne fanatisk berømtheder, så ironisk nok udtrykker de selvfølgelig dermed også ligesåmeget paranoid adfærd. Om dette siger Sue Collins i fjernsynprogrammet: "Vi har ligesom mistet vores retningssans. Vores mål er gået tabt, fordi vi er så fokuseret på penge eller profit og at lytte til den person, som har flest penge - Istedet for at bruge tid på at regne ud, hvad det rigtige svar og den rigtige løsning er." Pas på charlataner, falske budbringere, plattenslagere, kvaksalvere og alternative behandlere! Der er også anarkistiske træk ved kristne sekter imod 'den store skøge' og 'det store Babylon´, men Jesus tilgav faktisk en luder imod andres hykleri. Det er et symptom på en eller anden mistro, hvor befolkningen opfører sig rebelsk imod en ifølge den fjendtligsindet overmagt. I nutidens mest oplyste moderne samfund hos især Vesten, Europa og Norden er hele verdens forskellige autoriteter som religiøse/spirituelle ledere derfor også mere og mere upopulære, hvilket måske muligvis indikerer den oplysende nye spirituelle opvågning for eksempelvis lighed mellem alle og vores rimeligt fornuftige menneskerettigheder.

Biblen, NT - Johannes´ Første Brev: "Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister; deraf ved vi, at det er den sidste time. Dette har jeg skrevet til jer om dem, der vil føre jer vild. Men I er blevet salvet af den Hellige og har alle kundskab. I jer bliver den salve, I har fået af ham, og I har ikke brug for, at nogen skal lære jer noget; men da hans salve lærer jer alt – og det er sandt og uden løgn – skal I også blive i ham, sådan som den har lært jer."

Helligånden er denne salve. Biblen og det religiøse ritual Dåben er ting, men sandhedens ånd er noget andet om det evige selv. Lad den inspirerende vejlede os om livets retningslinjer.

Biblen, NT - Paulus´ Første Brev til Korintherne: " Efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus!"

Vrøvl! Det er afgudsbilleder. Ær ikke sådan mennesker som profeten Jesus Kristus, Apostlen Paulus og så videre, fordi det altså generelt anderledes med Helligånden er, at noget med den sker i den gode sags tjeneste for det udvalgte folk - menneskeheden. Om dette skal vi ikke efterligne den slags tilsyneladende særligt udvalgte mennesker fra Biblen, fordi ellers fatter i ikke, hvem som er den eneste ene en´, at vi burde efterligne. De kristne siger jo stadig endnu i nutiden: "Mennesket er skabt i Guds billede. Ære til Gud. Gud er kærlighed." Jamen, så efterlign istedet kun ham eller rettere sagt med kønnenes ligestilling ´hen´ som det gode forbillede.
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
#30138 - 29/05/2020 13:34 Re: OPLYSTHED ( ny version ) [Re: Gerth]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 6152
Sted: Sydsjælland
Hej Gerth.
Når jeg læser, at du skriver:
Citat:
Ær ikke sådan mennesker som profeten Jesus Kristus, Apostlen Paulus og så videre, fordi det altså generelt anderledes med Helligånden er, at noget med den sker i den gode sags tjeneste for det udvalgte folk - menneskeheden. Om dette skal vi ikke efterligne den slags tilsyneladende særligt udvalgte mennesker fra Biblen, fordi ellers fatter i ikke, hvem som er den eneste ene en´, at vi burde efterligne.
så kan jeg følge dig i, at du dropper samtlige religioner, men det bliver lidt mere vanskeligt, når du hævder, at vi skal "efterligne" Helligånden.

Jeg ved ikke noget om Helligånden, men fornemmer at der må være noget bag - og i - miraklet: verdens væren - en væren, som for mig er en kilde til kærlighed.
Som jeg forstår dig, hævder du at kende Helligånden, og du hævder at menneskeheden er "det udvalgte folk", ligesom du sætter dig selv i en særlig - men ikke nærmere forklaret - position.

Har jeg forstået dig ret?

M.v.h. Arne smiler Harmoni og kærlighed heart
Top Svar Citer
#30144 - 30/05/2020 03:17 Re: OPLYSTHED ( ny version ) [Re: Arne Thomsen]
ABC Offline
bor her
Registeret: 09/08/2015
Indlæg: 1786
Sted: Vanløse
Hej Arne

Du må da ikke spørge Gerth om sådan noget ler heart 🍺

https://www.youtube.com/watch?v=4ZtihFRxK28

Your friend forever

Jan
_________________________
Hvordan komme gennem livet uden en puls...
Top Svar Citer
annonce
Side 10 af 14 < 1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 >


Seneste indlæg
Gerth Drost
af Gerth
17/10/2021 02:17
Åndelig Føde
af Arne Thomsen
16/10/2021 12:12
tegn og begivenheder / beviser på islam
af somo
12/10/2021 07:15
Slet min profil
af Gerth
06/10/2021 22:32
Gennemsigtighed og troværdighed af faktiske fakta
af somo
27/09/2021 07:45
Nyheder fra DR
Løkke vil skære i SU'en og gøre bolig..
16/10/2021 22:51
Michael Laudrup er kåret som den størs..
16/10/2021 22:45
Rigmand dømt for mord tidligere på uge..
16/10/2021 22:25
Jesper Bank er blandt de 125 største sp..
16/10/2021 21:30
Lavaflod ødelægger 1.817 bygninger på..
16/10/2021 21:00
Nyheder fra Religion.dk
Er gudforældre en protestantisk eller k..
31/08/2021 12:17
Må præsten selv vælge bibeloversætte..
27/08/2021 07:54
Hvordan skal en lærer håndtere, når f..
19/07/2021 06:00
Hvad mener buddhismen om genmanipulation..
06/07/2021 08:25
Hvordan opdrager man bedst sine børn, n..
28/06/2021 06:00