annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 5770566
Et andet syn 1291313
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 1133090
Jesu ord 915693
Spirituel omsorg 832204
Galleri
Lidt billeder fra min sidste tur til Israel
Hvem er online?
0 registrerede 51 gæster og 25 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 58 af 60 < 1 2 ... 56 57 58 59 60 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#30774 - 23/10/2020 21:16 Re: Gerth Drost [Re: Gerth]
Gerth Offline
bor her
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 606
Sted: Odense, Danmark
´JEG´ ER.........HJEMME!

Biblen, NT - Paulus´ Første Brev til Korintherne (kapitel 12): "Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle."

Panteismen: "Gud er Alt" og "Alt er Gud".

Jeg netop fornylig set et filmklip om Jesu Kristi liv, hvor han vistnok der i Biblens NT prædiker: "Gud er i mig og jeg er i Gud."

Jeg keder mig ikke! Alt forkert spændende i verden er synd for den sjæl, som trænger til hvile i sig selv. Jeg taler af min livserfaring, at både alvorligt psykiske problemer, fristelser og det aggressive sker på grund af en åndelig rodløshed med mangel på noget/nogen og en meningsfuld plads i verden. På min spirituelle rejse/vej overvandt jeg et uhyggeligt mørke i mig selv uden hjælp fra omverdenen og derfor kæmper jeg idag ikke underbevidst imod jer alle om ting, fordi jeg er et lys.

Biblen har en hel del metaforer på Guds stabile hytte - bolig - hus, der består i både medgang og mere vigtigt modgang, hvor i den ligesådan også nævnes om en klippe og bjerg angående et spirituel fundament for den rettroende. Dette tempel, moske eller synagoge om menneskets væren kalder H for kirke i verden, hvor der ifølge min fortolkning ikke bogstaveligt talt på en konkret måde rives ødelæggende ned og genopbygges hellige bygninger. Hvor jeg er, der er Himlen. Jeg definerer altså ikke det uforklarligt evige selv, der for mange af jer muligvis endnu virker som noget ukendt. Man oplever sandsynligvis en personlig usikkerhed, når vi lærer af vores menneskelige fejl igennem hele livet og ydmyghed er relevant deri. Jeg møder på romantisk vis fra nu af folket med guddommelig kærlighed, fordi intet truer Helligånden i mig. Tør du møde det kontroversielt nye budskab? Frygt ikke mig, fordi jeg elsker skabelsen. Det minder om Biblens profeti, GT - Joels bog kapitel 2 (Herrens dag): "Stor er Herrens dag, frygtelig er den!"

A siger: "Vi mennesker har opnået en faretruende stor magt over denne klode og dens liv, men der ser jeg ikke, at de tre gamle Abraham religioner hjælper. Menneskeheden ødelægger hele verdens miljø. Disse gudreligioner vejleder os ikke om det, så når jeg tænker på kristendommens Fadervor, synes jeg, at der mangler noget ligesom i Biblens GT om Sodoma og Gomorra."

Jeg svarede ham: "Det minder om profeten Jesus´ ord, hvilket jeg fortolker som en kryptisk kritik imod folkets egoistiske grådighed og overdrevne begær: ´Ske ikke min vilje´. Det med Sodoma og Gomorra sammenligner jeg med myten Noah, Babylon, Babels tårnet, fortællingen om profeten Lot, En Egyptisk civilisations forfald ved Faraos by imod profeten Moses med hans folk og ifølge min fortolkning en af Biblens profetier om Babylons skøge. Fadervor bønnen handler faktisk også om planeten Jordens skæbne med de håbefulde ord, der er: "Ske din vilje som i himlen således også på jorden." Bemærk af den grund ordet ´jorden´, der omhandler Jorden med os, naturen og dyrelivet, altså ligesom påstanden om et - Tusindårsrige - Himmeriget - Den nye himmel og den nye jord. Der er en frelsesplan, fordi nu finder jeg intuitivt noget, der ligner det andet her i dette emne:

Om profetier undrer jeg mig over, hvorfor noget fra mit engang åbenbaring pludseligt nu virker relevant, men som jeg der ikke nedskrev om et tempels orakel i sammenhæng med den idag religiøse Kapernaum ruin? Kort tid efter det opdager jeg på internettet hos forummet Kristendom.dk forunderligt en profils relevant interessante forklaring derom. Han citerer NT´s Matthæus 11,23: »Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag.« Han siger ydermere: ´Kapernaum er ingen til-fældig by i Jesu historie. Evangelisten Matthæus fortæller (Matt. 4,13), at Jesus bosætter sig i byen, da han forlader Nazareth, fordi Johannes Døber er blevet sat i fængsel. Her i Galilæa ved Genesaret Sø har Jesus sit tilhold, for så vidt han hører hjemme noget sted, og herfra begynder han den virksomhed, der fører ham vidt omkring i landet. For Matthæus er denne bosættelse opfyldelsen af en gammel profeti, der lover lys over det land, der omgiver byen: »... det folk, der sad i mørke, har set et stort lys, og de, der sad i dødens land og skygge, for dem brød lyset frem« (Es. 9,1). Sådan ser evangelisten Kapernaum fremhævet af profetiens ord som lysestagen, der hæves, fordi den bærer lyset. De folk, Jesus delte by med, tog ikke imod ham. Og derfor skal Kapernaum ikke have den lykkelige lod, som profetien gav den. Den skal ikke løftes mod himlen, for den kendte ikke himlens sendebud, da han tog bolig i byen. Selv Sodoma, der gik under for sin ugudeligheds skyld, kunne være løftet mod liv og salighed, dersom det stadig stod."

Jeg mærker en stærk indskydelse til, at jeg hellere på internettet må med nogle få bestemte nøgleord undersøge mit emne nærmere og jeg finder følgende:

Biblen, NT - Johannes´ Åbenbaring (profeti): "Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet (ligesom syndfloden?) findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!«

Bemærk igen gentagelsen af noget i emnet, hvad jeg lidt senere mystisk nok så ganske mere relevant opdager på Kristendom.dk, der minder om tingene i især det forrige førnævnte ting: "Babylon og Babylonien spiller en stor rolle i Det Gamle Testamente, direkte og indirekte. Abraham siges at komme fra byen Ur i Kaldæa (det vil sige Babylonien); israelitterne skal altså være en slags babylonere.
Myten om syndfloden er lånt fra babylonsk litteratur, og ifølge myten om Babelstårnet kommer alle folkeslag fra Babylon. Det er en babylonsk hær under kong Nebukadnesar, der i 587 f.Kr. erobrer Jerusalem, ødelægger templet og tvangsforflytter en del af befolkningen til Babylonien. Derfor kom Babylon i Bibelen til at fremstå som en overmodig, afgudsdyrkende stormagt, der var er en oldtidsby, hvis ruiner ligger ved floden Eufrat. I Johannes' Åbenbaring i Det Ny Testamente bruges Babylon som kodeord for en senere, lige så overmodig og afgudsdyrkende hovedstad i et stort rige.
Wikipedia, den frie encyklopædi: "Babylon optræder tre steder i Bibelen: Første gang i 1. Mosebogs 11. kapitel, hvor menneskene kom sammen for i deres hovmod at bygge et tårn, der nåede helt op til himlen - også kendt som Babelstårnet, men bygningsprojektet måtte opgives, da Gud lod deres sprog spalte op i forskellige tungemål, så de ikke kunne kommunikere om arbejdet. Anden gang primært som den by, som jøderne var deporteret til mellem år 586 f.Kr. og 536 f.Kr. – det babyloniske fangenskab. Tredje gang i Johannes´ Åbenbaring kapitel 18, hvor dommen fældes over Babylons udyder, og en engel proklamerer byens fald."

Hvem/hvad er Det guddommelige, når jeg intet spirituelt hierarki opfatter? Biblen, NT - Johannes (10,34): "Jøderne svarede ham: »For en god Gerning stener vi dig ikke, men for Gudsbespottelse, og fordi du, som er et menneske, gør dig selv til Gud. «Jesus svarede dem: »Er der ikke skrevet i jeres Lov: Jeg har sagt: I er guder? Når den nu har kaldt dem Guder, til hvem Guds Ord kom."

I Himlen sker kun det gode uden noget skræmmende og derfor opfordrer jeg jer til: Fornuftig intelligens, forstandighed, ordenligt struktur i livet, selvdisciplin, sikkerhedsforanstaltninger, selvbeherskelse, sindsro, tryghed, fred, lykke, fryd, glæde, omsorg, kærlighed istedet for stress og lidelser.

Jeg kender til flere beretninger om folks overraskende kontakt med det guddommelige, hvor nogen i en periode velfungerende oplevede ren lyksalighed og andre ligesådan med et klart sind reddede sig med de smarteste løsninger ud af nogle ekstremt livstruende situationer. Jeg har beskedent og p.t. asketisk, hvad der er brug for af mad, en billig lejlighed, nok praktiske ting og støttende samtaler med flere personer. Jeg har fri vilje i nuet ligesom med evighedens bevidsthed. Det Biblen kalder for Guds vilje, det er menneskets godhed. Nu har jeg det faktisk godt, fordi jeg ved, at jeg hører til et sted, hvilket er Riget. Sikke stor en ordbog der er, når her endnu er både godt og ondt, men jeg tror ikke på egoismen og ondskab. Istedet er kærligheden naturligt. Jeg opfatter derfor virkeligheden positivt sådan:

Gudsbevidsthedens skaber, er og sker vidunderligt eksempelvis underholdende i evigheden ligesom en smuk film, leg, fantasi, drøm, spil, kunstværk, tegneserie, historie og maleri.
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
#30776 - 24/10/2020 11:06 Re: Gerth Drost [Re: Gerth]
Gerth Offline
bor her
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 606
Sted: Odense, Danmark
Ignorer emnet ´JEG ER....HJEMME´, fordi jeg har i min Facebook profil forbedret den og her kan jeg ikke selv slette noget. Jeg laver måske senere idag dette nye emne igen.
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
#30779 - 25/10/2020 06:24 Re: Gerth Drost [Re: Gerth]
Gerth Offline
bor her
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 606
Sted: Odense, Danmark
´JEG´ ER.........HJEMME!

Biblen, NT - Paulus´ Første Brev til Korintherne (kapitel 12): "Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle."
Panteismen: "Gud er Alt og Alt er Gud".
Jeg netop fornylig set et filmklip om Jesu Kristi liv, hvor han vistnok der i Biblens NT prædiker: "Gud er i mig og jeg er i Gud."

Jeg keder mig ikke! Forkert spænding er synd for de sjæle, som trænger til hvile i sig selv. Biblen har en hel del metaforer på Guds stabile hytte - bolig - hus, der består i både medgang og mere vigtigt modgang, hvor i den ligesådan også nævnes om en klippe og bjerg angående et spirituel fundament for den rettroende. Dette tempel, moske eller synagoge om menneskets væren kalder H for kirke i verden, hvor der ifølge min fortolkning ikke bogstaveligt talt på en konkret måde rives ødelæggende ned og genopbygges hellige bygninger. Hvor jeg er, der er Himlens rige. Jeg definerer altså ikke det uforklarligt evige selv, der for mange af jer muligvis endnu virker som noget ukendt. Man oplever sandsynligvis en personlig usikkerhed, når vi lærer af vores menneskelige fejl igennem hele livet og ydmyghed er relevant deri. Jeg møder på romantisk vis fra nu af folket med guddommelig kærlighed, fordi intet truer Helligånden i mig. Tør du møde det kontroversielt nye budskab? Frygt ikke mig, fordi jeg elsker skabelsen. Det minder om Biblens profeti, GT - Joels bog kapitel 2 (Herrens dag): "Stor er Herrens dag, frygtelig er den!"

Om profetier undrer jeg mig over, hvorfor noget fra mit engang åbenbaring pludseligt nu virker relevant, men som jeg der ikke nedskrev om et tempels orakel i sammenhæng med den idag religiøse Kapernaum ruin? Kort tid efter det opdager jeg på internettet hos forummet Kristendom.dk forunderligt en profils relevant interessante forklaring derom. Han citerer NT´s Matthæus 11,23: »Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag.« Han siger ydermere: ´Kapernaum er ingen til-fældig by i Jesu historie. Evangelisten Matthæus fortæller (Matt. 4,13), at Jesus bosætter sig i byen, da han forlader Nazareth, fordi Johannes Døber er blevet sat i fængsel. Her i Galilæa ved Genesaret Sø har Jesus sit tilhold, for så vidt han hører hjemme noget sted, og herfra begynder han den virksomhed, der fører ham vidt omkring i landet. For Matthæus er denne bosættelse opfyldelsen af en gammel profeti, der lover lys over det land, der omgiver byen: »... det folk, der sad i mørke, har set et stort lys, og de, der sad i dødens land og skygge, for dem brød lyset frem« (Es. 9,1). Sådan ser evangelisten Kapernaum fremhævet af profetiens ord som lysestagen, der hæves, fordi den bærer lyset. De folk, Jesus delte by med, tog ikke imod ham. Og derfor skal Kapernaum ikke have den lykkelige lod, som profetien gav den. Den skal ikke løftes mod himlen, for den kendte ikke himlens sendebud, da han tog bolig i byen. Selv Sodoma, der gik under for sin ugudeligheds skyld, kunne være løftet mod liv og salighed, dersom det stadig stod."

A er faktisk forunderligt uvidende om min netop ovenstående overvejelse imens, at han siger: "Vi mennesker har opnået en faretruende stor magt over denne klode og dens liv, men der ser jeg ikke, at de tre gamle Abraham religioner hjælper. Menneskeheden ødelægger hele verdens miljø. Disse gudreligioner vejleder os ikke om det, så når jeg tænker på kristendommens Fadervor, synes jeg, at der mangler noget ligesom i Biblens GT om Sodoma og Gomorra."

Jeg svarer ham: "Det minder om profeten Jesus´ ord, hvilket jeg fortolker som en kryptisk kritik imod folks egoisme, grådighed, overdrevne begær og ondskab: ´Ske ikke min vilje´. Det med Sodoma og Gomorra sammenligner jeg med myten Noah, Babylon, Babels tårnet, fortællingen om profeten Lot, En Egyptisk civilisations forfald ved Faraos by imod profeten Moses med hans folk og ifølge min fortolkning en af Biblens profetier om Babylons skøge. Fadervor bønnen handler faktisk også om planeten Jordens skæbne med de håbefulde ord, der er: ´Ske din vilje som i himlen således også på jorden.´ Bemærk af den grund ordet ´jorden´, der omhandler Jorden med os, naturen og dyrelivet, altså ligesom påstanden om et - Tusindårsrige - Himmeriget - Den nye himmel og den nye jord."

Nu finder jeg forbavsende noget, der ligner det andet her i dette emne. Jeg mærker en stærk indskydelse til, at jeg hellere på internettet må med nogle få bestemte nøgleord undersøge mit emne nærmere og jeg finder følgende:

Biblen, NT - Johannes´ Åbenbaring (profeti): "Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet (ligesom syndfloden?) findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!"

Bemærk igen gentagelsen af noget i emnet, hvad jeg lidt senere mystisk nok så ganske mere relevant opdager på Kristendom.dk, der minder om især de forrige førnævnte ting: "Babylon og Babylonien spiller en stor rolle i Det Gamle Testamente, direkte og indirekte. Abraham siges at komme fra byen Ur i Kaldæa (det vil sige Babylonien); israelitterne skal altså være en slags babylonere. Myten om syndfloden er lånt fra babylonsk litteratur, og ifølge myten om Babelstårnet kommer alle folkeslag fra Babylon. Det er en babylonsk hær under kong Nebukadnesar, der i 587 f.Kr. erobrer Jerusalem, ødelægger templet og tvangsforflytter en del af befolkningen til Babylonien. Derfor kom Babylon i Bibelen til at fremstå som en overmodig, afgudsdyrkende stormagt, der var er en oldtidsby, hvis ruiner ligger ved floden Eufrat. I Johannes' Åbenbaring i Det Ny Testamente bruges Babylon som kodeord for en senere, lige så overmodig og afgudsdyrkende hovedstad i et stort rige.
Wikipedia, den frie encyklopædi: "Babylon optræder tre steder i Bibelen: Første gang i 1. Mosebogs 11. kapitel, hvor menneskene kom sammen for i deres hovmod at bygge et tårn, der nåede helt op til himlen - også kendt som Babelstårnet, men bygningsprojektet måtte opgives, da Gud lod deres sprog spalte op i forskellige tungemål, så de ikke kunne kommunikere om arbejdet. Anden gang primært som den by, som jøderne var deporteret til mellem år 586 f.Kr. og 536 f.Kr. – det babyloniske fangenskab. Tredje gang i Johannes´ Åbenbaring kapitel 18, hvor dommen fældes over Babylons udyder, og en engel proklamerer byens fald."

Jeg opfatter intet spirituelt hierarki:
Biblen, NT - Johannes (10,34): "Jøderne svarede ham: »For en god Gerning stener vi dig ikke, men for Gudsbespottelse, og fordi du, som er et menneske, gør dig selv til Gud. «Jesus svarede dem: »Er der ikke skrevet i jeres Lov: Jeg har sagt: I er guder? Når den nu har kaldt dem Guder, til hvem Guds Ord kom."

Himlen har ingen frygteligt skræmmende uhygge, fordi i den opleves kun det gode. Derfor opfordrer jeg jer ligesådan til: Fornuftig intelligens, visdom, forstandighed, ordenligt struktur i hverdagen, selvdisciplin, sikkerhedsforanstaltninger, selvbeherskelse, sindsro, tryghed, fred, lykke, fryd, glæde, omsorg og kærlighed. At vi passer godt på hinanden og hele verden. Jeg kender til flere beretninger om folks overraskende kontakt med det guddommelige, hvor nogen i en længere periode velfungerende oplevede ren lyksalighed og andre som ligesådan med et klart sind og de smarteste løsninger reddede sig ud af nogle ekstremt livstruende situationer. Jeg har, hvad der er brug for af mad, en billig lejlighed, nok praktiske ting og støttende samtaler med flere personer. Jeg har fri vilje i nuet ligesom evigheden. Det kalder Biblen for Guds vilje, der er den menneskelige godhed. Nu har jeg det faktisk godt nok, fordi jeg ved, at jeg hører til et sted, hvilket er Riget og i den er kærligheden naturlig. Jeg opfatter derfor livet helt positivt sådan:

Gudsbevidsthedens virkelighed er og sker vidunderligt underholdende i evigheden eksempelvis ligesom en smuk film, leg, drøm, spil, kunstværk, tegneserie, historie og maleri.
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
#30782 - 25/10/2020 11:34 Re: Gerth Drost [Re: Gerth]
Hanskrist Offline
bor her
Registeret: 30/03/2008
Indlæg: 2090
Sted: Nørresundby
Gerth Drost:Citat:
Biblen, NT - Paulus´ Første Brev til Korintherne (kapitel 12): "Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle."
Panteismen: "Gud er Alt og Alt er Gud".
Jeg netop fornylig set et filmklip om Jesu Kristi liv, hvor han vistnok der i Biblens NT prædiker: "Gud er i mig og jeg er i Gud."A):

Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle."

"Gud er i mig og jeg er i Gud."

B):

Panteismen: "Gud er Alt og Alt er Gud".

-0-0-0-0-0-

Hvad der står under punkt A er ikke det samme som hvad der står under punkt B

Under A står der Gud virker alt i alle, der står ikke Gud virker alt i alt som er panteisme

Hvad der står under punkt A er i overensstemmelse med kristendommen, som ikke er panteisme.

At Gud er allestedsnærværende som også er en kongstanke i kristendommen, betyder ikke at Gud er Alt og Alt er Gud. Men at mennesket kan møde Gud og finde og se tegn på Gud overalt hvor de bevæger sig, i alle de situationer og relationer vi indgår i, også i det jordiske og i naturen. At Gud er i Alt, betyder ikke at Alt er Gud.

I kristendommen befinder Gud sig aldrig, ALDRIG, under personplanet. Gudsforholdet er et personligt jeg-du forhold, og ikke et jeg-det forhold. Der er ansigt og personlighed, skønhed og udstråling, karisma, over Gud, og ja Guds Ansigt (og billede) ind i verden er KRISTUS. Også derfor mennesket har sin personhed i KRISTUS. Hvilket ikke betyder en imitation af Jesus, men betyder at som Gud er i Jesus og Jesus er i Gud, således er Gud også i os og vi er i Gud.

venlig hilsen HansKrist
_________________________
Det kan ikke være Gud, for han har kaldet jer til frihed i Kristus. Pas på!
Top Svar Citer
#30783 - 25/10/2020 11:51 Re: Gerth Drost [Re: Gerth]
Arne Thomsen Offline
veteran
Registeret: 16/04/2008
Indlæg: 5642
Sted: Sydsjælland
Hej Gerth.
Når du skriver:
Citat:
A er faktisk forunderligt uvidende om min netop ovenstående overvejelse imens, at han siger: "Vi mennesker har opnået en faretruende stor magt over denne klode og dens liv, men der ser jeg ikke, at de tre gamle Abraham religioner hjælper. Menneskeheden ødelægger hele verdens miljø. Disse gudreligioner vejleder os ikke om det, så når jeg tænker på kristendommens Fadervor, synes jeg, at der mangler noget ligesom i Biblens GT om Sodoma og Gomorra."
så tænker jeg også på, at hverken jødedommen, kristendommen eller islam gør noget aktivt for at beskytte denne planet mod, at vi mennesker i overmod og uvidenhed beskadiger den - ja, de end ikke vejleder os klart og tydeligt.
Dét får mig til at sætte spørgsmålstegn ved de tre religioners visdom.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - harmoni og kærlighed smiler heart
Top Svar Citer
annonce
Side 58 af 60 < 1 2 ... 56 57 58 59 60 >


Seneste indlæg
Gennemsigtighed og troværdighed af faktiske fakta
af ABC
26/11/2020 17:06
Så er der linet op...
af RoseMarie
23/11/2020 22:26
Daoisme (Taoisme)
af ABC
23/11/2020 20:03
OPLYSTHED ( ny version )
af ABC
23/11/2020 19:20
Lyset - et forum for spirituelle mennesker...
af ABC
23/11/2020 10:38
Nyheder fra DR
Donald Trump vil forlade Det Hvide Hus, ..
27/11/2020 00:08
Indkøbsposer i plastik bliver forbudt i..
26/11/2020 23:37
USA får leveret de første vacciner mod..
26/11/2020 23:23
Danske søfolk i britisk farvand kan end..
26/11/2020 22:55
Brand i lade og 350 store halmballer kom..
26/11/2020 22:23
Nyheder fra Religion.dk
Jeg har skiftet køn. Kan jeg konvertere..
24/11/2020 06:00
Tidslinje: Den dansk-jødiske historie e..
23/11/2020 05:30
Fem ligheder mellem hinduisme og buddhis..
20/11/2020 06:00
New zealandske betjente kan nu bære hij..
19/11/2020 06:00
Donald Trump er et symbol med mange stem..
18/11/2020 05:00