annonce
annonce
(visninger)Populære tråde
Mellemrummet 6209973
Et andet syn 1348347
Angst – Tro – Håb – Kærlighed 1225308
Jesu ord 956278
Spirituel omsorg 855335
Galleri
Barfodsløb i bølgeskvulp
Hvem er online?
2 registrerede Gerth ,(1 usynlig), 83 gæster og 25 søgemaskiner online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Side 5 af 14 < 1 2 3 4 5 6 7 ... 13 14 >
Tråd valgmuligheder ↓
« Forrige tråd
Næste tråd »
#29382 - 07/03/2020 03:18 Re: OPLYSTHED ( ny version ) [Re: Gerth]
Gerth Online   content
bor her
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 660
Sted: Odense, Danmark
Emnet er fra 1 oktober 2019.


NYFORMATIONEN

H: " Gå nu i kirke og lyt til fornuftig tale og musik og sang. Kom lidt hjemmefra. I kirken vil du møde den her form for urkristen spiritualitet som en højere form for spiritualitet end stille meditation."

Jeg møder en bekendt ´tilfældigvis´ ved en butik, som har en fra udenbys ven med. Han oplyser ham om projektet, hvor hans ven synes, at det lyder som noget meget interessant. Jeg forklarer en kortfattet præsentation på få minutter mere om den til dem. Hans ven spørger om jeg sammen med dem vil med videre til en cafepub og siger hans mening om OPLYSTHED: " Ja, jeg er heller ikke religiøs i dette kristne land, så jeg synes derfor også, at der er brug for en ny revolution."

En gammel vis bekendt af mig siger om projektet, der skal handle om noget større end mig selv personligt: " Der vil i fremtiden være et større behov for netop OPLYSTHED´s ideologi. Du er en ny reformator."

Da jeg for mange år siden havde en ide om, at jeg ville lave en ny slags kirke, hvor jeg fortalte det til en en ældre mand i den modne alder, som var en tidligere rebelsk hippie, sagde han med et fysisk udtryk af opstemthed og smil: " Nu føler jeg mig pludseligt helt psykisk høj, fordi det lyder spændende."

OPLYSTHED skal blandt andet i samfundet fungere som en kulturel videreudvikling af Martin Luthers Reformation år 1517 – 1648, oplysningstidens senere interesse for en generel almen dannelse af borgere med Nikolai Frederik Severin Grundtvig´s folkehøjskole år 1844 og den midlertidigt historisk kendte hemmelige orden år 1776 Illuminati ( de oplyste ) af den tidligere frimurer Adam Weishaupt. Udover højskolen fik Grundtvigs tanker om folkeoplysning også stor indflydelse på almueskolen, der senere blev til folkeskolen. Desværre skete i historiens gang både revolutioner og Reformationen med krige, hvilket helst ikke nu med det skal ske igen med vold og fordomme. Bliv ikke ligesom ludomaner afhængig af spillets kamp imod religion. Vær ikke ligesom Roms Colosseum med dengang gladiatorernes barbarisk brutale underholdning for folk. Hav ikke aggressive diskussioner imod hinanden.

Idag kan folket i Danmark uddanne sig objektivt med kun logisk naturvidenskabelige tanker både indenfor de to uddannelser Teologi og Religionsvidenskab, hvilket faktisk er tilladt på en professionel måde uden næstekærlighed og religiøs tro. Ateister og spirituelt troende uden religiøs identitet har således mulighed for i samfundet mere kendskab til fagligt egne argumenter om menneskers egoistisk, sindssyge eller onde udnyttelse af religioner og forskellige trosretninger. Projektbeskrivelsen her informerer upersonligt om dets neutrale forhold til religion og politik. Den er med sin fredelige intention ikke en truende oprørsk fjende imod mennesker og det offentlige system i vores land. OPLYSTHED er derfor ikke en ny kirke, fordi den ikke er en ny slags kristen tro eller imod medmennesker som også politikere og en reformation sker kun som en ny politisk omdannelse og/eller en forbedrende fornyelse af en religion. Man skal ikke være religiøs i projektet, fordi den er ikke for medlemmer af en religion, som er tilhængere af påståede religiøst hellige skrifters sandhed med bestemte religiøse leveregler, ritualer og love. Der er foresten også allerede nævnt muligheden for forskellige relevante aktiviteter, hvilke også kan ske musisk som blandt andet noget fællessang, kormusik tilmed kreative bønner og kraftfuldt healing som et lys.

Hvad synes vi alle mere oplysende selv om Det guddommelige, Helligånden og mennesket idag?
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
#29383 - 07/03/2020 03:26 Re: OPLYSTHED ( ny version ) [Re: Gerth]
Gerth Online   content
bor her
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 660
Sted: Odense, Danmark
Emnet er fra 4 oktober 2019.


KOLLEKTIVT SELVKONTROL

I projekt OPLYSTHED skal ingen med overmagt dikterende prædike en endeligt forklarende sandhed, der sådan gælder generelt for alle ligesom en ved lov profet, præst, imam, guru, lama, ypperstepræst og lignende andre religiøse titler. Den handler om en ny spirituel fri mulighed for selvrealisering i mennesker uden religion med respekt for folket.

A: " Hvad mener du med udtryk såsom ´Helligånden´, hellig´, ´det guddommelige´ og ´frelsen´? Du accepterer ikke forklaringerne af dem som kun noget religiøst i diverse leksikons, men du kommer heller ikke selv med forklaringer om det? Jeg forstår det godt, hvor jeg har sympati for, at du ikke vil diktere dogmer. Når du bruger en masse ikke umiddelbart forståelige udtryk, så synes jeg, du havner i det rene tågeslør. Jeg er overbevist om, at dét ikke er din hensigt. Jeg har umiddelbart en fornemmelse af, at du har fat i noget godt og væsentligt. Jeg håber på, det lykkes dig, at du udtrykker det mere klart og forståeligt."

Havde jeg i OPLYSTHED lavet en original definition eller det samme i et af dens emner vedrørende den slags begreber om noget helligt for dens tilhængere, det kunne jo altså igen desværre blive til en ny religion ligesom med påståede gamle hellige skrifter. Jeg vil ikke her overdrive med for meget forklaring på mange forskellige ord eller nogle begreber, fordi vores informationssamfund som en rimeligt oplysende intellektuel dannelse af borgere allerede har meget om det i skoler, leksikons ( ordbøger ), uddannelser professionelt som nutidens viden og gratis på biblioteker. Det handler om ansvar for personligt en selv med nok individualistisk frihed, fællesskabet som et folk sammen i verden, tingene, dyrene og naturens miljø på planeten Jorden. Projektbeskrivelsen opfordrer menneskeheden til en frivillig stillingstagen om dens indhold på en selvstændig måde, hvor man derfor bevidst i sindet oplever en åndelig afklaring til det bedre som noget afslørende om både en selv og hinanden. Men, det er også ment som en anbefaling vedrørende, at det nu også er tid til, at vi gør noget konkret ved den med et fornuftigt samarbejde, så dens plan kan ske. Lad os brænde lidenskabeligt for projektets vision, fordi ingen helt alene kan redde noget/nogen.
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
#29384 - 07/03/2020 03:30 Re: OPLYSTHED ( ny version ) [Re: Gerth]
Gerth Online   content
bor her
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 660
Sted: Odense, Danmark
Emnet er fra 2 november 2019.


EPOKEGØRENDE PROJEKT

Oplysthed er et i kulturen socialt projekt ved sproglig kommunikation, der handler om menneskets selvbevidsthed, hvor folket har mulighed for selvstændig selvrealisering og mere visdom om det nye begreb Det guddommelige med Helligånden i form af mennesket.

Der er idag forskellige naturvidenskabelige uddannelser om menneskets bevidsthed som eksempelvis teologi, antropologi, religionsvidenskab, sociologi, filosofi, psykologi, andet lignende og noget humanistisk.

En spirituelt tænkende mand siger: " Skal man være lige hellige? Forstår du derfor, hvad jeg mener med, at det er ligesom, når nogen kæmper i træning for noget på et højere niveau end flertallet? "

OPLYSTHED er ikke en menighed.
OPLYSTHED er ikke en myndighed.
OPLYSTHED er ikke en elite.

En yngre kvinde på en cafe spørger: " Det lyder som en ny måde at tænke på. Tror du på naturvidenskaben? "

Hvis man kun tror på videnskaben og/eller religion, det er afgudsdyrkelse.

En ung studerende om noget naturvidenskabeligt synes, at det lyder som noget holistisk smukt.

Selv om kærlighed ikke er den rationelle logiske tænkning, så er det meningsfuldt noget smukt om nogen/noget.
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
#29498 - 04/04/2020 06:21 Re: OPLYSTHED ( ny version ) [Re: Gerth]
Gerth Online   content
bor her
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 660
Sted: Odense, Danmark
I NUTIDEN ER PROJEKT OPLYSTHED NYT

En religiøs person siger aggressivt om den: " Projektet bliver ikke til noget virkeligt, fordi det er for kontroversielt."

Evigheden er som nuet om den, jeg er. Biblen, NT - Johannesevangeliet 3,8: " Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af Ånden." En del af Helligåndens betydning handler om menneskets personlige forvandling til det bedre som en fornyende spirituel genfødsel. Biblen taler således en hel del metaforisk noget om dåb, hvor sådan lyset fødes i mennesker til det gode nye liv, hvor fortidens sygelige ondskab forsvinder. Ordet ´fødsel´ betyder altså dermed nyt. Biblens NT og GT fortæller noget om dette, men jeg nævner her kun nogle eksempler på det til fri fortolkning om især en mulig ny verdensbegivenhed. Dog ligesom profeten Jesus er mennesker altid allerede født med Helligånden.

Siger man til et enkeltindivid eller en målgruppe som en fordømmelse, at en - flere - mange - alle mennesker er noget lort, så sker dette på den dårlige måde, hvor en selv dermed øger denne beskidte illusion om mennesket inklusiv ubevidst også i sig. Kalder du med skældsord en eller anden for noget forkert, tror vedkommende derfor måske om ham/hende, at det er sandt. Vær af den grund imod psykisk tortur, manipulation, mobning, chikane, hån og undertrykkende forfølgelse mod hvem som helst. Fortæl fra idag istedet kærligt hinanden om menneskehedens Helligånd. Alle har derfor ikke behov for de materialistisk kristne kirker til fysiske præsters religiøse ritual dåben med en ting. Jeg har tidligere i et andet emne forklaret noget om, hvad Helligåndens ild i os betyder med flere eksempler fra Biblen om dette. Bemærk, OPLYSTHED´s symbol er en brændende sol.

Religionerne er forældede. De påståede hellige skrifter er også oldgammel, hvor de forskellige trosretninger kæmper imod hinanden om sandheden ligesom en konkurrence. Lad os med Helligånden kraftfuldt forenes på en sandfærdig måde. På universitet er der flere uddannelser på forskellige områder som religion, filosofi og psykologi om erkendelsesteorier med mange fine ord, som den almene borger i samfundet alligevel ikke forstår. Det er ikke en intellektuel nødvendighed for borgere i landet, at man klogt ved meget om religiøse bøger, fordi istedet kan man erfare det´ i livet. Vi har i vores videnssamfund generelt ikke brug for religiøse overhoveder, så folket her snakker oplysende sammen. Et aspekt ved Helligånden er, at det ligesom den såkaldte sjette sans minder om intuition, hvilket sker spontant som oplevelser, der skabes.

Hvem/hvad Menneskesønnen er, det kan vi have forskellige holdninger om, fordi dengang havde den slags ord en anden betydning end som idag om også blandt andet følgende måske profetier:

Biblen, Luk 17,26 - Jesus: " Som det gik til i Noas dage, sådan skal det også gå i Menneskesønnens dage."

Biblen, NT kapitel 21 - Johannes åbenbaring: " Og jeg så en ny himmel og en ny jord."

OPLYSTHED´s værdier har et eller andet kulturelt moderniserende, hvilket lyder ligesom DSL´s ( Den danske ordbog ) forklaring om ordet ´kontroversiel´: " som på afgørende punkter adskiller sig fra normen eller det almindeligt accepterede, og som derfor kan virke provokerende." Et menneskes udvikling ændrer sig med tiden. Projektet begynder ligesådan som den lille, der senere bliver større.

Biblens sprog er patriarkalsk, der også findes i denne relevante muligvis profeti, der derfor vistnok ikke kun beskriver en mand i fremtiden som person, fordi lighed mellem os er jo i den et godt budskab? Johannesevangeliet 14,26: " Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer."

Gyldendals store danske leksikon: " Ordet evangelium kommer fra latin, af græsk euangelion 'glædesbudskab', af eu- og afledn. af angelos 'budbringer'." Husk igen: Det guddommelige, Helligånden og Mennesket er et. Ja, og at vi ansvarligt virker som den gode nyhed.
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
#29527 - 08/04/2020 09:17 Re: OPLYSTHED ( ny version ) [Re: Gerth]
Gerth Online   content
bor her
Registeret: 27/12/2018
Indlæg: 660
Sted: Odense, Danmark
INDVIELSEN AF PLANETEN JORDEN

Biblen, GT - Joels bog kapitel 3 redigeret version om Åndsudgydelsen: " Det skal ske derefter: Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner. Selv over jeres trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Før Herrens store og frygtelige dag kommer." Den tekst fortolker mange religiøse idag som en profeti, der for os er om en nær fremtid eller nutiden. Projektet anbefaler, at i ikke frygter de ord, men at man istedet tror på et nyt håb som en del af et godt budskab om kærlighed.

Begrebet ´den salvede´ i biblens GT var en hæderstitel om kun enkelte personer, som med en dyr olie blev salvet, der var et særligt indvielsesritual til et teokratisk embede for jøderne i Israel. Deres titler var konger, profeter og præster. Salvningen med olie var et symbol på åndsudgydelse og åndsudrustning om, hvor de sådan havde et virke som specielt udvalgte for jødernes gud JHWH, der var kendt fra profeten Moses, men et navn/ord på denne var forbudt, der af den grund istedet blev kaldt for Herren. JHWH betyder ´være´. I NT var Jesus af Nazaret den ventede Messias. Hans navn Jesus betyder JHWH (Jehova/Jahve) er frelse. Derfor kaldes Jesus for frelseren, som handlede om Herren, hvor også han refererede til det, da Jesus omtalte noget om ham selv med dette ord, hvilket i vore dage betyder: "Jeg er." Ordet Messias blev senere til den kristne titel Kristus, der betyder ´den salvede´. Det skete ved Jesus rituelle dåb om hans virke som ypperstepræst, konge og profet for Gud.

Biblen er en historisk fortælling, men dens sandhedværdi er forhåbentligt til fri fortolkning, debat og diskussion. I Biblens GT var det udvalgte folk dermed kun jøderne. I NT skete der tilsidst en åndsudgydelse på Jesu Kristi disciple, der fik titlen som apostler, hvor de oplevede den såkaldt Missionsbefalingen. ´Missionsbefalingen´ handlede om dåbsritualet som igennem den åndsudgydelse i folk, der generelt ikke længere krævede noget vedrørende alder, race og status i samfundet. I NT blev kun kristne til Guds udvalgte folk.

En helligt guddommelige ånd i GT kom altså ikke bogstavelig talt over nogen og den er i NT bedre kendt som Helligånden. Helligånden kom faktisk derfor kun metaforisk med billedlig betydning ned fra himlen som en due over Jesus. Religioner er heller ikke frelsen. Helligånden kommer ikke til os på grund af religiøse ritualer, fordi skabelsen er på følgende måde: Det guddommelige, Helligånden og Mennesket er et. Vi har ikke behov for hverken en salvelse eller dåb. I virkeligheden sker der ikke konkret udgydelse af en hellig ånd. Det betyder idag, at ingen er unikt udvalgte repræsentanter over folket om den nu eksisterende ´åndsudgydelsen´ i hele verden, hvor alle er det udvalgte folk og menneskeheden har Helligånden.
_________________________
Gerth Drost
Top Svar Citer
annonce
Side 5 af 14 < 1 2 3 4 5 6 7 ... 13 14 >


Seneste indlæg
Konfucianisme
af Gerth
26/01/2021 22:25
Adam og Eva
af ABC
25/01/2021 16:43
Panteisme
af Gerth
18/01/2021 22:30
BibleProject
af ABC
12/01/2021 13:14
Lyset - et forum for spirituelle mennesker...
af Gerth
05/01/2021 03:09
Nyheder fra DR
19 milliarder er mange penge - men hvor ..
26/01/2021 20:50
Sydafrikansk virus er landet i Danmark: ..
26/01/2021 20:40
Bosted og kommune får sønderlemmende k..
26/01/2021 20:40
Video om Putins påståede palads sætte..
26/01/2021 20:40
Storbritannien runder 100.000 corona-dø..
26/01/2021 18:21
Nyheder fra Religion.dk
Tidslinje: Videnskabsteoretiske idéer g..
19/01/2021 10:25
Fremtidens folkekirke kan risikere kun a..
18/01/2021 06:00
Selvudnævnte profeter spåede en valgse..
18/01/2021 06:00
Forfatter i ny bog: Det er ikke Koranen,..
12/01/2021 11:31
Hvad er kildekritik?
12/01/2021 10:27